นโยบายความเป็นส่วนตัว (ข้อมูลที่จัดเก็บ)

คุณกำลังอ่านเวอร์ชันการจัดเก็บข้อมูลของนโยบายความเป็นส่วนตัว ดูเวอร์ชันปัจจุบัน​

การใช้งานแอป Flo ถือว่าคุณไว้วางใจที่จะมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา เรามุ่งมั่นในการรักษาความไว้วางใจนั้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่นโยบายของบริษัทเราต้องมีการดำเนินการหลายขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลและสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้แต่ละรายได้รับการคุ้มครอง และมีความโปร่งใสเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลของเรา 

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราคือ เพื่ออธิบายว่าเรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง ข้อมูลจะถูกนำไปใช้และแบ่งปันอย่างไร และคุณสามารถควบคุมข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างไร

นี่คือข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อให้คุณได้เห็นภาพรวมของแนวทางการปฏิบัติด้านข้อมูลของเรา ข้อมูลสรุปนี้ไม่ได้เป็นเนื้อหาแทนนโยบายทั้งหมดในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วิธีการที่เราใช้ และสิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มพร้อมกับข้อกำหนดการใช้งานของเรา แต่ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญบางประการที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ:

บทนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายวิธีที่ Flo Health UK Limited (“Flo” หรือ “เรา”) รวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ถ่ายโอน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ของเรา (ซึ่งก็คือ “คุณ”) ที่เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน Flo บนมือถือ Flo Period & Ovulation Tracker (“แอป”)* และเว็บไซต์ flo.health รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (“เว็บไซต์”) (เรียกรวมกันทั้งหมดว่า “บริการ”) Flo Health UK Limited เป็น ‘ผู้ควบคุมข้อมูล’ 

*โปรดทราบว่าอาจมีการแสดงแอปในชื่ออื่นที่แตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่อยู่ของคุณ สามารถดูรายชื่อแอปทั้งหมดได้ ที่นี่ 

เราขอสงวนสิทธิ์และอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล (ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้เมื่อคุณลงทะเบียน) ผ่านทางแอป หรือโดยการนำเสนอนโยบายเวอร์ชั่นใหม่นี้ให้คุณทราบ การใช้บริการอย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงจะระบุว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่มีการแก้ไข หากได้รับการอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ในบางกรณีคุณอาจจะมีตัวเลือกให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจน หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดอย่าใช้บริการเหล่านี้ 

โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่โพสต์บนเว็บไซต์และแอปของเราเพื่อรับทราบข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในหลากหลายวิธี บางครั้งเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับบริการ และบางครั้งเราก็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งอื่นๆ และจากบุคคลที่สามบ้างในบางครั้งคราว 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เราโดยตรง

ข้อมูลทั่วไป เมื่อคุณสมัครใช้บริการ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เช่น

 • ชื่อ
 • อีเมล
 • ปีเกิด
 • รหัสผ่าน
 • สถานที่พักอาศัย และข้อมูลสถานที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเขตเวลาและภาษา

ในหลายๆ กรณี เราอาจสามารถอนุมานเพศของคุณได้จากการใช้งานบริการต่างๆ

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ คุณอาจเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณได้ เช่น

 • น้ำหนัก
 • อุณหภูมิร่างกาย
 • รอบประจำเดือน
 • รายละเอียดการตั้งครรภ์ของคุณ (หากคุณเลือกโหมดการตั้งครรภ์)
 • อาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรอบประจำเดือน การตั้งครรภ์ และสุขภาพของคุณ
 • ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสุขภาพของคุณ (รวมถึงกิจกรรมทางเพศ) สภาพความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงชีวิตส่วนตัว

นอกจากนี้ คุณอาจอนุญาตให้เราเชื่อมต่อกับบริการของบุคคลที่สามได้ เช่น Apple HealthKit และ Google Fit เพื่อให้เราสามารถนำเข้าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสุขภาพและกิจกรรมของคุณมาในแอป ข้อมูลที่นำเข้านี้อาจรวมถึงกิจกรรมกีฬา น้ำหนัก การเผาผลาญแคลอรี่ อัตราการเต้นของหัวใจ จำนวนก้าว/ระยะทางที่เดินทาง และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เกี่ยวกับสุขภาพของคุณ เราจะประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อให้ข้อมูลฟังก์ชันการทำงานของแอปซึ่งจะมีอธิบายไว้ที่ด้านล่าง  เมื่อคุณเลือกที่จะนำเข้าข้อมูลนี้ คุณจะต้องดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวทางการปฏิบัติของ Google Fit และ Apple HealthKit 

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเข้าหรือใช้บริการ เราจะรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ:

ข้อมูลอุปกรณ์:

 • รุ่นอุปกรณ์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและเวอร์ชัน
 • ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน (เช่น IDFA)
 • ฟีเจอร์การเข้าถึงอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานแล้ว (เช่น ฟีเจอร์การแสดงผล ฟีเจอร์การได้ยิน ฟีเจอร์ทางกายภาพและการเคลื่อนไหว)
 • ข้อมูลผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและเครือข่าย
 • ข้อมูลพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์
 • เวอร์ชันระบบอุปกรณ์ของคุณ

ข้อมูลสถานที่ตั้ง:

 • หมายเลข IP
 • เขตเวลา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการมือถือของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ได้แก่

 • ความถี่ในการใช้งาน
 • พื้นที่และฟีเจอร์ของบริการที่คุณเข้าถึง เยี่ยมชม หรือใช้งาน
 • การมีส่วนร่วมกับฟีเจอร์เฉพาะ

เพื่อรวบรวมข้อมูลนี้และข้อมูลอื่นๆ เราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบายคุกกี้ของเรา

ข้อมูลจากแหล่งที่มาภายนอก เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น เราอาจได้รับข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อปรับปรุงหรือเสริมข้อมูลผู้ใช้ที่มีอยู่ รวมถึงเพื่อกำหนดและปรับเปลี่ยนประสบการณ์ให้เป็นไปตามความต้องการของคุณ และเพื่อจุดประสงค์ทางด้านสถิติและการวิเคราะห์ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง

เราจะไม่รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่แจ้งให้คุณทราบ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามเงื่อนไขทางกฎหมายหนึ่งข้อขึ้นไปดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ของบริการที่คุณใช้:

 • ความยินยอมของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณอนุญาตให้เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนหน้าจอการลงทะเบียน
 • เพื่อการดำเนินการกับคุณตามข้อผูกพันในสัญญาให้เสร็จสมบูรณ์ในการมอบบริการให้แก่คุณ
 • ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อผลประโยชน์ของเราในการส่งมอบบริการให้แก่คุณ ผลประโยชน์ทางการค้า รวมถึงผลประโยชน์ของเราในการรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของบริการ และผลประโยชน์ทางสังคมในวงกว้าง
 • ภาระผูกพันตามกฎหมาย เราอาจมีภาระผูกพันที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ที่ด้านล่างนี้ เราจะอธิบายจุดประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและพื้นฐานทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงแสดงตัวอย่างแบบพื้นฐานบางข้อ:

จุดประสงค์ของการประมวลผลพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลตัวอย่าง
เพื่อสนับสนุนฟังก์ชันที่มีอยู่ของแอป รวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและข้อมูลที่คุณเห็นเมื่อใช้แอปการยินยอม     เราทำการตัดสินใจโดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลรอบเดือนของคุณเพื่อคาดการณ์รอบเดือนหรือการตกไข่ในอนาคต วิเคราะห์ข้อมูลของคุณเพื่อมอบฟีเจอร์และบริการใหม่ๆ และแสดงบทความหรือข้อมูลที่แนะนำบางประการ (เช่น เรื่องราวต่างๆ ผู้ช่วยด้านสุขภาาพ และแชทลับ) ให้คุณได้อ่าน
การปรับแต่งข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ และการให้คำแนะนำสำหรับคุณ รวมถึงผลิตภัณฑ์และข้อเสนอของบุคคลที่สาม (ยกเว้นข้อมูลจาก Apple HealthKit และ Google Fit)การยินยอมเราอาจเสนอส่วนลดให้แก่คุณสำหรับ Flo Premium
เพื่อจัดหาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอ ประมวลผลธุรกรรม และส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยืนยันและการแจ้งเตือนสัญญาในการใช้ข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ เราอาจส่งการแจ้งเตือนไปให้คุณ เช่น ผ่านการแจ้งเตือนแบบพุช เพื่อบันทึกประจำเดือนหรืออาการของคุณเพื่อทำการคาดการณ์ได้แม่นยำมากขึ้น คุณสามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือนนี้ได้ทุกเมื่อในการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ หรือจากภายในแอปโดยใช้หน้าจอการยินยอม
สำหรับการเรียกเก็บเงิน (ออกใบแจ้งหนี้) การจัดการบัญชี และจุดประสงค์ในการจัดการอื่นๆ หากมีสัญญาเราจะส่งอีเมลที่มีใบแจ้งหนี้ไปให้คุณ หากมี
เพื่อตอบความคิดเห็น คำถาม และคำขอของคุณและให้บริการช่วยเหลือลูกค้าผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเราอาจประมวลผลชื่อและอีเมลของคุณเพื่อตอบกลับคำขอความช่วยเหลือ หรือเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือคำถามใดโดยเฉพาะที่คุณได้แจ้งไว้
เพื่อส่งการแจ้งเตือนทางเทคนิค อัปเดต การแจ้งเตือนความปลอดภัย และการช่วยเหลือและการจัดการผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเราจะส่งอีเมลการแจ้งเตือนที่มีแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า คุณสามารถยกเลิกการรับแบบสำรวจดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยการติดต่อเราที่ support@flo.health
เพื่อผสานข้อมูลระหว่างเว็บไซต์และแอปที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ใช้ที่กำลังเข้ามาใช้งานผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายตัวอย่างเช่น เมื่อคุณลงทะเบียนใช้บริการบนเว็บไซต์ เราจะใช้บุคคลที่สามอย่าง AppsFlyer เพื่อช่วยให้เราระบุตัวตนของคุณในฐานะผู้ใช้ที่มีอยู่เมื่อคุณใช้แอป
เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแอปของเราการยินยอมเราจะวิเคราะห์กิจกรรมการใช้งานของคุณในแอป เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณชอบหรือไม่ชอบอะไร ซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ในอนาคตของคุณ
สำหรับข้อมูลที่คุณยอมรับที่จะแบ่งปัน สำหรับวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายของ Flo (ยกเว้นข้อมูลจาก Apple HealthKit และ Google Fit)การยินยอมหากคุณมอบความยินยอม เราสามารถโพสต์รีวิวหรือความคิดเห็นของคุณบนเว็บไซต์ของเราได้

หลักการของการประมวลผล

การลดขนาดข้อมูลและข้อจำกัดของวัตถุประสงค์ เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การรวบรวมข้อมูลหรือได้รับอนุญาตจากคุณ หรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ใหม่ในการประมวลผล เราจะขอความยินยอมจากคุณแยกต่างหาก 

ไม่มีการขายข้อมูลส่วนบุคคล เราจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่จะมีการอธิบายไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการของเราแต่เพียงผู้เดียวดังที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้กรอบการทำงาน HealthKit และ Google Fit ของคุณสำหรับการโฆษณา หรือบริการที่คล้ายกัน หรือขายให้กับแพลตฟอร์มโฆษณา ตัวแทนข้อมูล หรือตัวแทนจำหน่ายข้อมูล

ไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศหรือภูมิภาคใดก็ตาม เรามุ่งมั่นที่จะให้คุณได้มีสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเต็มที่

อะไรคือสิทธิ์

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง คุณมีสิทธิ์ติดต่อเราและขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้

ข้อจำกัดของการประมวลผล

ข้อจำกัดของการประมวลผล

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้มีการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณีได้ ตัวอย่างเช่น คุณมีสิทธิ์ที่ร้องขอให้มีการจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณมีข้อโต้แย้งเรื่องความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล และเราอาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงในรูปแบบที่พกพาได้)

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงในรูปแบบที่พกพาได้)

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเพื่อรับทราบว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เกี่ยวกับคุณ เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณและรับสำเนาของข้อมูลนั้น รวมถึงในรูปแบบที่เป็นโครงสร้างและพกพาได้ (.json) สำหรับผู้ใช้ Flo Premium ในระบบ iOS แอปยังช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดรายงานที่มีข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของคุณจากภายในแอปได้อีกด้วย

การลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณเพิกถอนความยินยอมในการดำเนินการ หากคุณเชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โปรดทราบว่าการลบข้อมูลส่วนบุคคลบางประการอาจส่งผลต่อประสบการณ์ของคุณในการใช้งานบางฟีเจอร์ของบริการที่ต้องมีการใช้ข้อมูลย้อนหลัง

สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในบางกรณี คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ยกตัวอย่างเช่น หากเราดำเนินการภายใต้พื้นฐานผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยติดต่อเราที่ support@flo.health 

วิธีการใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ

ติดต่อเราที่ support@flo.health เพื่อใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ

เราจะจัดการตามคำขอของคุณภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับอีเมล อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 90 วันในบางกรณี ตัวอย่างเช่น การขอลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณที่จัดเก็บอยู่ในระบบสำรองข้อมูลของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบหากเราต้องการเวลาเพิ่มและอธิบายเหตุผลสำหรับความล่าช้า

มีอะไรอีกไหม

โปรดจำไว้ว่าหากเราได้รับคำขอที่ไม่ชัดเจน เราอาจติดต่อกลับไปที่คุณเพื่อทำความเข้าใจคำขอของคุณให้มากขึ้น นอกจากนี้ เรายังอาจปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างชัดเจน และมีการส่งคำขอมามากจนเกินไป (ส่งคำขอซ้ำๆ กัน) 

เราอาจขอให้คุณพิสูจน์ตัวตนของคุณในบางกรณี โดยปกติ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำขอมาจากอีเมลเดียวกับที่คุณให้ไว้เมื่อตอนลงทะเบียน หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีของคุณ เราอาจขอให้คุณดำเนินการตามมาตรการตรวจสอบยืนยันเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าเรากำลังตอบกลับคำขออยู่อย่างเหมาะสม 

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆ ของเรา (เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ รวมถึงคนอื่นๆ) ที่คุณคิดว่าไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ หากคุณมีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบได้ที่ privacy@flo.health 

เราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม เว้นแต่จะเป็นไปตามที่ระบุด้านล่าง

การดำเนินการเพื่อค้นหาผู้ใช้ Flo ใหม่และติดต่อกับคุณ

ด้วยการยินยอมของคุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพของคุณบางส่วนให้กับ AppsFlyer เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ AppsFlyer เป็นแพลตฟอร์มการตลาดบนมือถือที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำแนะนำของเรา การใช้ AppsFlyer และพันธมิตรที่ทำงานร่วมกันเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ทำให้เราสามารถเข้าถึงคุณและคนอื่นเช่นคุณบนแพลตฟอร์มต่างๆ และโฆษณาเกี่ยวกับ Flo ได้ หากเราต้องการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับแพลตฟอร์มอื่นเพื่อจุดประสงค์นี้ เราจะขอความยินยอมจากคุณ เว้นแต่จะเป็นไปตามที่เราอธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

นี่คือภาพประกอบทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีที่เราทำงานกับ AppsFlyer และพันธมิตรที่ทำงานร่วมกันเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์:

1. คุณกลายเป็นผู้ใช้ Flo และด้วยการยินยอมของคุณ เราจะเริ่มแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้กับ AppsFlyer และพันธมิตรที่ทำงานร่วมกันเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์: 

ก) ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค: ที่อยู่ IP (ซึ่งอาจให้ข้อมูลตำแหน่งทั่วไป), ตัวแทนผู้ใช้, IDFA (ตัวระบุสำหรับผู้โฆษณา), รหัส Android (ในอุปกรณ์ Android), รหัส Google Advertiser, รหัสผู้ใช้ที่ออกโดยลูกค้าและตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่คล้ายกันอื่นๆ

ข) กลุ่มอายุของคุณ

ค) สถานะการเป็นสมาชิกของคุณ

ง) ข้อมูลการเปิดใช้แอปพลิเคชันตามจริง

2. Flo จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยัง AppsFlyer ซึ่งทำการวิเคราะห์และจัดทำรายงานและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา

3. ในเวลาเดียวกัน AppsFlyer จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังพันธมิตรที่ทำงานร่วมกันบางราย (เช่น Pinterest, Google Ads, Apple Search Ads, เครือข่ายการตลาด FB และอื่นๆ) เพื่อค้นหาคุณหรือบุคคลเช่นคุณบนแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆ พันธมิตรที่ทำงานร่วมกันเหล่านี้จะวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ Flo ให้กับผู้ที่อาจสนใจ หรือแจ้งเตือนให้คุณกลับไปใช้แอปอีกครั้ง หากคุณหยุดใช้งานเป็นเวลานาน

4. เราจะติดต่อคุณและผู้ใช้รายใหม่ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณเกี่ยวกับ Flo การคาดการณ์รอบเดือนที่แม่นยำ ข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของการส่งสัญญาณของร่างกาย และข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับสุขภาพของคุณ 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppsFlyer ได้ที่นี่ และพันธมิตรที่ทำงานร่วมกันได้ที่นี่

5. ตัวเลือกการยกเลิก คุณสามารถเพิกถอนคำยินยอมหรือยกเลิกการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ AppsFlyer ที่เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ตามส่วนย่อยนี้ได้ทุกเมื่อ โดยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในอุปกรณ์ของคุณในระบบ iOS หรือ Android

โปรดทราบว่า นอกจากนี้เรายังใช้ AppsFlyer เพื่อผสานข้อมูลระหว่างเว็บไซต์และแอปที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ใช้ที่กำลังเข้ามาใช้งานอีกด้วย คุณไม่สามารถยกเลิกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ AppsFlyer ที่ดำเนินการเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ได้ 

การประมวลผลเพื่อทำให้แอปทำงาน

ในบางสถานการณ์ เราอาจร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ เพื่อให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเรา เราจะเรียกบริษัทเหล่านี้ว่า “ผู้ประมวลผล” 

ผู้ประมวลผลเป็นบริษัทที่ช่วยให้เราเรียกใช้บริการ สนับสนุนการสื่อสารของเรากับคุณ หรือดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแอปอื่นๆ พวกเขาอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการในนามของเรา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานของแอปและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เรายังคงรับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเลยของผู้ประมวลผลของเรา และดำเนินการตามข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลที่เป็นทางการกับพวกเขาตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

นี่คือรายชื่อผู้ประมวลผลหลักที่เราพึ่งพา:

ประเภทผู้ประมวลผลนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ประมวลผลข้อมูลข้อมูลที่ถูกรวบรวมจุดประสงค์
โครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยAWS (Amazon Web Services, Inc.) นโยบายความเป็นส่วนตัวของ AWS
 • ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเมื่อคุณใช้แอป
โครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยCloudflare (Cloudflare, Inc.)นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Cloudflare
 • ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด
ความปลอดภัยของแอป การส่งเนื้อหา
โครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยAuth0 (Auth0, Inc.)นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ของ Auth0
 • อีเมล
 • หมายเลข IP
 • ชื่อ
บริการรับรองความถูกต้องและการอนุญาต
การสื่อสารอีเมลSendGrid (SendGrid, Inc., USA)นโยบายความเป็นส่วนตัวของ SendGrid
 • อีเมล
 • ข้อความส่วนตัว
เพื่อเข้าถึงคุณด้วยจดหมายข่าว แบบสำรวจ และการแจ้งเตือนของเรา
อีเมลและการสื่อสารภายในแอปSurveyMonkey (SurveyMonkey Inc., USA)นโยบายความเป็นส่วนตัวของ SurveyMonkey
 • หมายเลข IP
 • หมายเลขผู้ใช้
 • ผลลัพธ์ของแบบสำรวจ
เพื่อส่งมอบแบบสำรวจที่เกี่ยวข้องกับบริการ
เครื่องมือการวิเคราะห์Looker (Looker Data Sciences, Inc., USA)นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Looker
 • ข้อมูลการใช้แอป
 • เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้แอปอย่างไร ใช้งานคุณสมบัติเฉพาะและสิ่งที่คุณชอบหรือไม่ชอบมากที่สุด
 • เพื่อสร้างรายงานเชิงสถิติ
เครื่องมือการวิเคราะห์Amplitude (Amplitude, Inc.)นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Amplitude
 • ข้อมูลการใช้แอป

เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้บริการเว็บอย่างไร ใช้งานคุณสมบัติเฉพาะและสิ่งที่คุณชอบหรือไม่ชอบมากที่สุดในแง่ประสบการณ์การออกแบบผลิตภัณฑ์
ฟังก์ชั่นภายในAlgolia (Algolia, Inc.) นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Algolia
 • IP และ ID ผู้ใช้
 • เนื้อหาของคำขอค้นหา
 • อายุ
 • เป้าหมายและจุดประสงค์การใช้งาน
 • เพื่อมอบฟังก์ชั่นค้นหาภายในแอปให้คุณ รวมถึงคำแนะนำการค้นหาสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนคือสิ่งจำเป็นเพื่อเพิ่มความแม่นยำของการค้นหา
ช่วยเหลือลูกค้า Zendesk (Zendesk Inc., USA)นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Zendesk
 • อีเมล
 • เนื้อหาของอีเมล
เพื่อประมวลและจัดเรียงอีเมลทั้งหมดที่ได้รับจากคุณ
การชำระเงิน Apple (Apple, Inc.)นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple
 • ข้อมูลการชำระเงินและธนาคาร
 • ตัวระบุส่วนบุคคล
เพื่อรวบรวมและประมวลผลการชำระเงินสำหรับการสมัครสมาชิกแอป
การชำระเงิน Google (Google LLC, USA)นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google
 • ข้อมูลการชำระเงินและธนาคาร
 • ตัวระบุส่วนบุคคล
เพื่อรวบรวมและประมวลผลการชำระเงินสำหรับการสมัครสมาชิกแอป
การชำระเงิน Stripe (Stripe, Inc., USA)นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Stripe
 • ข้อมูลการชำระเงินและธนาคาร
 • ตัวระบุส่วนบุคคล

เพื่อรวบรวมและประมวลผลการชำระเงินสำหรับบริการบนเว็บ

เว็บไซต์ บริการบนเว็บ
--
เมื่อคุณใช้เว็บไซต์และบริการบนเว็บ บุคคลที่สามบางรายอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมและกิจกรรมของคุณผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ (เช่น พิกเซลพิเศษ) สำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่นการวิเคราะห์หรือปรับปรุงประสิทธิภาพ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีที่คุณสามารถเลือกไม่เข้าร่วมได้ในนโยบายคุกกี้ของเรา

Google reCAPTCHA Website Service

เราใช้บริการ reCAPTCHA จาก Google ในหน้าการชำระเงินบนเว็บไซต์ของเรา โดย reCAPTCHA จะจำแนกข้อมูลที่ป้อนโดยมนุษย์ออกจากข้อมูลที่ป้อนโดยเครื่องมือแบบอัตโนมัติ บริการ Google reCAPTCHA จะทำการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย (เช่น หมายเลข IP เวลาที่ใช้ไปบนเว็บไซต์ หรือการเคลื่อนไหวของเมาส์ของผู้เข้าชม) เพื่อทำการวิเคราะห์  จากนั้น Google reCAPTCHA จะแจ้งให้ Flo ทราบว่าคุณคือมนุษย์ ไม่ใช่หุ่นยนต์ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ reCAPTCHA และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ Google ได้โดยการไปที่ลิงก์ที่ไฮไลท์นี้

ข้อมูลโดยรวม

เราอาจรวบรวมโดยไม่มีการระบุตัวตน หรือยกเลิกการระบุข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อไม่ให้ใช้ระบุตัวคุณได้อย่างสมเหตุสมผล ข้อมูลดังกล่าวจึงไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป เราอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับพันธมิตรของเราหรือสถา