Bạn đang xem phiên bản Chính sách Quyền riêng tư đã lưu trữ của chúng tôi. Xem phiên bản hiện hành.​

Khi sử dụng Flo, bạn tin tưởng chia sẻ với chúng tôi những dữ liệu cá nhân riêng tư. Chúng tôi cam kết giữ vững sự tin tưởng của bạn. Vì thế, trong vai trò một công ty, chính sách của chúng tôi là phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo dữ liệu và quyền riêng tư của từng người dùng được bảo vệ, đồng thời minh bạch trong các hoạt động của chúng tôi liên quan đến dữ liệu. 

Mục đích của Chính sách quyền riêng tư là giải thích loại dữ liệu chúng tôi thu thập, cách thức chúng tôi sử dụng và chia sẻ dữ liệu, cũng như cách thức bạn có thể kiểm soát dữ liệu đó.

Sau đây là phần tóm tắt về Chính sách quyền riêng tư để bạn có thể xem nhanh tổng quan về các hoạt động của chúng tôi liên quan đến dữ liệu đó. Phần tóm tắt không thay thế cho việc bạn phải đọc toàn bộ chính sách để nắm được thông tin quan trọng về dữ liệu cá nhân của bạn, cách chúng tôi sử dụng dữ liệu và các quyền của bạn đối với dữ liệu đó. Vui lòng đọc toàn bộ Chính sách quyền riêng tư này cùng với Điều khoản sử dụng, tuy nhiên dưới đây là một số điều quan trọng cần ghi nhớ mà chúng tôi hy vọng sẽ hữu ích cho bạn:

Giới thiệu

Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách Flo Health UK Limited (“Flo” hoặc “chúng tôi”) thu thập, lưu trữ, sử dụng, truyền và chia sẻ Dữ liệu cá nhân của người dùng (“bạn”) liên quan đến ứng dụng di động Flo, Ứng dụng theo dõi kỳ kinh & quá trình rụng trứng Flo (“Ứng dụng”)* và trang web flo.health bao gồm bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào liên quan đến trang web (“Trang web”) (gọi chung là “Dịch vụ”). Flo Health UK Limited là “bên kiểm soát dữ liệu”. 

*Xin lưu ý rằng Ứng dụng có thể được nhắc đến bằng một tên gọi khác tùy thuộc vào địa điểm của bạn. Danh sách tên đầy đủ có tại đây

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi và có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư này tùy từng thời điểm. Nếu thực hiện thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email (gửi đến địa chỉ email bạn cung cấp khi đăng ký), thông qua Ứng dụng hoặc bằng cách trình bày cho bạn phiên bản mới của Chính sách quyền riêng tư này. Nếu được pháp luật hiện hành cho phép, việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi phiên bản Chính sách quyền riêng tư cập nhật có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những sửa đổi trong Chính sách quyền riêng tư mới. Trong một số trường hợp, bạn có thể lựa chọn việc có chấp nhận một cách rõ ràng các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư hay không. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư, vui lòng không sử dụng Dịch vụ. 

Vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư được đăng trên Trang web của chúng tôi và trong Ứng dụng để biết thông tin cập nhật mới nhất về biện pháp bảo mật dữ liệu của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân về bạn bằng nhiều cách khác nhau. Đôi khi chúng tôi tự động thu thập Dữ liệu cá nhân khi bạn tương tác với Dịch vụ và đôi khi chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân trực tiếp từ bạn. Đôi khi, chúng tôi có thể nhận được Dữ liệu cá nhân về bạn từ các nguồn khác và các bên thứ ba. 

Dữ liệu cá nhân mà bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi

Thông tin chung. Khi bạn đăng ký sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể sẽ thu thập Dữ liệu cá nhân về bạn như:

 • Tên;
 • Địa chỉ email;
 • Năm sinh;
 • Mật khẩu hoặc mật mã;
 • Nơi cư trú và thông tin địa điểm có liên quan, bao gồm cả múi giờ và ngôn ngữ.

Trong nhiều trường hợp, chúng tôi có thể phỏng đoán giới tính của bạn thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ. 

Sức khỏe thể chất và tinh thần. Khi bạn đăng ký sử dụng Dịch vụ, bạn có thể chọn cung cấp Dữ liệu cá nhân về sức khỏe thể chất và tinh thần của mình như:

 • Cân nặng;
 • Thân nhiệt;
 • Ngày có chu kỳ kinh nguyệt;
 • Thông tin chi tiết về thai kỳ (nếu bạn chọn chế độ mang thai);
 • Những triệu chứng khác nhau liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, thai kỳ và sức khoẻ;
 • Thông tin khác về sức khỏe của bạn (trong đó có hoạt động tình dục), sức khỏe thể chất và tinh thần và các hoạt động liên quan, gồm cả đời sống cá nhân.

Bạn cũng có thể cho phép chúng tôi kết nối với các dịch vụ của bên thứ ba, như Apple HealthKit và Google Fit, để hỗ trợ chúng tôi nhập Dữ liệu cá nhân về sức khỏe và hoạt động của bạn vào Ứng dụng. Dữ liệu được nhập vào này có thể bao gồm hoạt động thể thao, cân nặng, lượng calo đã đốt, nhịp tim, số bước/quãng đường đi được và thông tin khác về sức khỏe của bạn. Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu này để cung cấp cho bạn chức năng Ứng dụng được mô tả bên dưới.  Khi bạn chọn nhập dữ liệu này, bạn phải tuân thủ các chính sách và hoạt động bảo vệ quyền riêng tư của Google Fit và Apple HealthKit.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập tự động

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể sẽ tự động thu thập các thông tin sau đây:

Thông tin thiết bị:

 • Dòng thiết bị;
 • Thông tin về hệ điều hành và phiên bản hệ điều hành;
 • Mã định danh thiết bị duy nhất (ví dụ: IDFA);
 • Các tính năng trợ năng được hỗ trợ của thiết bị (ví dụ: các tính năng hiển thị, nghe, thể trạng và vận động);
 • Thông tin về nhà mạng di động và mạng;
 • Thông tin về bộ nhớ của thiết bị;
 • Phiên bản hệ thống thiết bị của bạn.

Thông tin về vị trí:

 • Địa chỉ IP;
 • Múi giờ;
 • Thông tin về nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

Dữ liệu về việc sử dụng Dịch vụ của bạn, bao gồm, ví dụ như:

 • Tần suất sử dụng;
 • Các khu vực và tính năng của Dịch vụ mà bạn truy cập hoặc sử dụng;
 • Mức độ tương tác đối với các tính năng cụ thể.

Để thu thập dữ liệu này và các thông tin khác, chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác. Tìm hiểu thêm trong Chính sách cookie của chúng tôi.

Dữ liệu từ nguồn bên ngoài. Chúng tôi có thể nhận được Dữ liệu cá nhân về bạn từ các bên thứ ba. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các bên thứ ba, để tăng cường hoặc bổ sung thông tin người dùng hiện có, gồm cả việc tùy chỉnh và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn cũng như để phục vụ mục đích thống kê và phân tích, như mô tả bên dưới.

Chúng tôi sẽ không thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn mà không cho bạn biết. Tùy thuộc vào loại tính năng của Dịch vụ mà bạn sử dụng, chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên một hoặc nhiều cơ sở pháp lý sau đây:

 • Sự chấp thuận của bạn. Ví dụ: trên màn hình đăng ký khi bạn cho phép chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi đối với bạn nhằm cung cấp Dịch vụ cho bạn;
 • Lợi ích chính đáng. Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến lợi ích của chúng tôi trong việc cung cấp Dịch vụ cho bạn, lợi ích thương mại của chúng tôi, gồm cả lợi ích trong việc duy trì bảo mật và tính toàn vẹn của Dịch vụ cũng như lợi ích xã hội rộng hơn;
 • Nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi có thể phải xử lý một số Dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ các luật và quy định hiện hành.

Dưới đây, chúng tôi mô tả các mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn và các cơ sở hợp pháp để làm như vậy, bao gồm một số ví dụ cơ bản:

Mục đích xử lýCơ sở pháp lý cho việc xử lýVí dụ
Hỗ trợ các chức năng hiện có của Ứng dụng, bao gồm tùy chỉnh nội dung và tài liệu bạn xem khi sử dụng Ứng dụngSự chấp thuận  Chúng tôi đưa ra quyết định tự động bằng cách sử dụng dữ liệu về chu kỳ của bạn để dự đoán chu kỳ hoặc ngày rụng trứng trong tương lai, phân tích dữ liệu để cung cấp cho bạn các tính năng và dịch vụ mới, và mang đến một số bài viết hoặc tài liệu được đề xuất (ví dụ: câu chuyện, trợ lý sức khỏe và cuộc trò chuyện riêng tư) mà bạn nên đọc
tùy chỉnh các đề xuất về sản phẩm và dịch vụ và đưa ra các khuyến nghị cho bạn, bao gồm các sản phẩm và đề xuất của bên thứ ba (trừ dữ liệu từ Apple HealthKit và Google Fit)Sự chấp thuậnChúng tôi có thể cung cấp cho bạn ưu đãi giảm giá gói Flo Premium
cung cấp và phân phối các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu, xử lý giao dịch và gửi cho bạn các thông tin liên quan, bao gồm thông tin xác nhận và lời nhắcHợp đồngChúng tôi có thể sử dụng dữ liệu trên thiết bị của bạn để gửi cho bạn lời nhắc, ví dụ: qua thông báo đẩy, ghi lại chu kỳ hoặc triệu chứng của bạn để giúp dự đoán chính xác hơn. Bạn có thể tắt sự chấp thuận này bất kỳ lúc nào trong phần cài đặt thiết bị hoặc từ trong Ứng dụng bằng màn hình bật/tắt sự chấp thuận
thanh toán (hóa đơn), quản lý tài khoản và các mục đích quản trị khác, nếu cóHợp đồngChúng tôi có thể gửi cho bạn email có hóa đơn, nếu thích hợp
trả lời bình luận, câu hỏi và yêu cầu của bạn, và cung cấp dịch vụ khách hàngLợi ích chính đángChúng tôi có thể xử lý tên và email của bạn để trả lời yêu cầu hỗ trợ của bạn hoặc để liên hệ với bạn nhằm giải đáp truy vấn hoặc câu hỏi cụ thể của bạn
gửi cho bạn các thông báo kỹ thuật, thông tin cập nhật, cảnh báo bảo mật, tin nhắn hỗ trợ và tin nhắn quản trịLợi ích chính đángChúng tôi có thể gửi cho bạn email thông báo có khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng. Bạn có thể chọn không nhận các khảo sát này bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại support@flo.health
tích hợp dữ liệu giữa Trang web và Ứng dụng liên quan đến việc tiếp nhận người dùng mớiLợi ích chính đángVí dụ: khi bạn đăng ký Dịch vụ trên Trang web, chúng tôi sử dụng bên thứ ba, AppsFlyer, để giúp chúng tôi xác định bạn đang là người dùng khi bạn sử dụng Ứng dụng
theo dõi và phân tích các xu hướng, việc sử dụng và hoạt động liên quan đến Ứng dụng của chúng tôiSự chấp thuậnChúng tôi có thể phân tích các hoạt động duyệt tìm của bạn trong Ứng dụng để hiểu bạn thích hoặc không thích những điểm nào nhằm cải thiện trải nghiệm của bạn trong tương lai
phục vụ mục đích quảng cáo của Flo, với điều kiện chỉ sử dụng thông tin mà bạn đồng ý chia sẻ (ngoại trừ dữ liệu từ Apple HealthKit và Google Fit)Sự chấp thuậnNếu bạn đồng ý, chúng tôi có thể đăng nội dung đánh giá hoặc bình luận của bạn lên trang web của chúng tôi

Nguyên tắc xử lý

Tối thiểu hóa dữ liệu và giới hạn mục đích. Chúng tôi sẽ không xử lý Dữ liệu cá nhân theo cách trái với các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập hoặc được bạn ủy quyền sau đó hoặc thu thập bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào không cần thiết cho các mục đích đã đề cập. Nếu cần xử lý dữ liệu cho mục đích nào khác, chúng tôi sẽ xin sự chấp thuận riêng từ bạn. 

Không bán Dữ liệu cá nhân. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê Dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi có quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn chỉ với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi như quy định trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi cũng sẽ không sử dụng thông tin nhận được trong quá trình bạn sử dụng HealthKit và Google Fit để quảng cáo hoặc cho các dịch vụ tương tự, hoặc bán cho các nền tảng quảng cáo, công ty môi giới dữ liệu hoặc mua bán thông tin.

Dù bạn đến từ quốc gia hay khu vực nào, chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn đủ loại quyền riêng tư liên quan đến Dữ liệu cá nhân của bạn.

Đó là những quyền gì?

Chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của bạn

Chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của bạn

Nếu bạn tin rằng Dữ liệu cá nhân của mình không chính xác, bạn có quyền liên hệ với chúng tôi để yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân đó.

Hạn chế việc xử lý

Hạn chế việc xử lý

Bạn có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình trong một số trường hợp. Ví dụ: bạn có quyền yêu cầu hạn chế Dữ liệu cá nhân của mình nếu nghi ngờ về tính chính xác của Dữ liệu cá nhân và chúng tôi sẽ cần chút thời gian để xác minh tính chính xác của dữ liệu đó. 

Truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm cả ở dạng di động)

Truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm cả ở dạng di động)

Bạn có quyền yêu cầu thông tin về Dữ liệu cá nhân nào về bạn mà chúng tôi xử lý, truy cập tất cả Dữ liệu cá nhân của mình và nhận một bản sao của dữ liệu đó, gồm dạng có cấu trúc và dạng di động (tệp .json). Đối với người dùng Flo Premium trên iOS, Ứng dụng cũng cho phép bạn tải xuống báo cáo bao gồm một số Dữ liệu cá nhân của bạn từ trong Ứng dụng.

Xóa Dữ liệu cá nhân của bạn

Xóa Dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu cá nhân của mình, nếu bạn thu hồi sự chấp thuận cho phép xử lý, nếu bạn tin rằng quá trình xử lý này trái pháp luật. Xin lưu ý rằng việc xóa một số Dữ liệu cá nhân có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn khi sử dụng một số tính năng của Dịch vụ dựa vào dữ liệu lịch sử.

Quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn

Quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn

Trong một số trường hợp, bạn có thể phản đối việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, ví dụ: nếu chúng tôi xử lý dữ liệu đó trên cơ sở lợi ích hợp pháp bằng cách liên hệ với chúng tôi tại support@flo.health

Cách thực hiện quyền riêng tư của bạn

Liên hệ với chúng tôi tại support@flo.health để thực hiện quyền riêng tư của bạn.

Chúng tôi sẽ giải quyết yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được. Trong một số trường hợp, có thể mất tối đa 90 ngày, ví dụ như để xóa toàn bộ Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ trên hệ thống sao lưu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ báo cho bạn biết nếu chúng tôi cần thêm thời gian và giải thích lý do chậm trễ.

Còn gì nữa?

Xin lưu ý rằng nếu yêu cầu không rõ ràng, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để hiểu rõ hơn về yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể từ chối thực hiện theo yêu cầu vô căn cứ một cách rõ ràng và yêu cầu quá mức (lặp đi lặp lại). 

Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trong một số trường hợp. Thông thường, chúng tôi sẽ xác minh xem có phải yêu cầu được gửi từ cùng địa chỉ email mà bạn cung cấp khi đăng ký hay không. Trong trường hợp bạn chưa đăng ký tài khoản, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thực hiện các biện pháp xác minh bổ sung nhằm đảm bảo chúng tôi đáp ứng yêu cầu một cách thích hợp. 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, bạn có thể có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương về bất kỳ hoạt động nào của chúng tôi (liên quan đến quyền riêng tư, hoặc những quyền khác của bạn) mà bạn nghĩ là không tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về hoạt động bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy@flo.health.
 

Chúng tôi sẽ không chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba trừ trường hợp được nêu dưới đây.

Xử lý để tìm kiếm người dùng mới cho Flo và giữ liên hệ với bạn

Với sự chấp thuận của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ một số Dữ liệu cá nhân không liên quan đến sức khỏe với AppsFlyer để phục vụ mục đích tiếp thị và quảng cáo. AppsFlyer là nền tảng tiếp thị di động xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi. Bằng cách sử dụng AppsFlyer và các đối tác tích hợp của nền tảng này cho mục đích tiếp thị và quảng cáo, chúng tôi có thể tiếp cận bạn và những người giống như bạn trên nhiều nền tảng, từ đó quảng bá Flo một cách rộng rãi. Nếu chúng tôi cần chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các nền tảng khác vì mục đích này, ngoại trừ như đã giải thích trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ xin sự chấp thuận của bạn. 

Dưới đây là minh họa cụ thể về cách chúng tôi sử dụng AppsFlyer và các đối tác tích hợp của nền tảng này để phục vụ mục đích tiếp thị và quảng cáo:

1. Bạn trở thành người dùng Flo và với sự chấp thuận của bạn, chúng tôi bắt đầu chia sẻ Dữ liệu cá nhân sau đây với AppsFlyer và các đối tác tích hợp của nền tảng này để phục vụ mục đích tiếp thị và quảng cáo:

a) Mã nhận dạng kỹ thuật: Địa chỉ IP (cũng có thể cung cấp thông tin chung về vị trí), Tác nhân người dùng, IDFA (Mã nhận dạng nhà quảng cáo), ID Android (trong thiết bị Android), ID nhà quảng cáo Google, ID người dùng do khách hàng cấp và các mã nhận dạng kỹ thuật duy nhất tương tự khác;

b) Nhóm tuổi của bạn;

c) Trạng thái đăng ký của bạn;

d) Thông tin về việc khởi chạy ứng dụng.

2. Flo sẽ gửi Dữ liệu cá nhân của bạn cho AppsFlyer. Nền tảng này sẽ phân tích dữ liệu đó và cung cấp cho chúng tôi báo cáo và thông tin chi tiết về cách tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo.

3. Đồng thời, AppsFlyer sẽ gửi Dữ liệu cá nhân của bạn cho một số đối tác tích hợp của mình (ví dụ: Pinterest, Google Ads, Apple Search Ads, mạng lưới tiếp thị FB và các đối tác khác) để tìm kiếm bạn hoặc những người giống bạn trên các nền tảng khác nhau, gồm cả các trang web mạng xã hội. Các đối tác tích hợp này sẽ phân tích Dữ liệu cá nhân của bạn và hiển thị thông tin có liên quan về Flo cho những người có thể quan tâm đến thông tin đó hoặc nhắc bạn quay lại với Ứng dụng, nếu bạn đã ngừng sử dụng một thời gian.

4. Chúng tôi liên hệ với bạn và những người dùng mới, đồng thời cung cấp cho bạn thêm thông tin về Flo, dự đoán chu kỳ chính xác, thông tin về ý nghĩa của các tín hiệu cơ thể và thông tin đáng tin cậy về sức khỏe của bạn. 

Đọc thêm về AppsFlyer tại đây và các đối tác tích hợp của nền tảng này tại đây.

5. Các tùy chọn từ chối. Bạn có thể thu hồi quyết định chấp thuận hoặc từ chối chia sẻ Dữ liệu cá nhân với AppsFlyer để phục vụ mục đích tiếp thị và quảng cáo theo quy định tại tiểu mục này bất kỳ lúc nào bằng cách điều chỉnh phần cài đặt thiết bị trong iOS hoặc Android.

Xin lưu ý rằng chúng tôi cũng sử dụng AppsFlyer để tích hợp dữ liệu giữa Trang web và Ứng dụng liên quan đến việc tiếp nhận người dùng mới. Bạn không thể từ chối việc AppsFlyer xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn vì những mục đích này. 

Xử lý dữ liệu để cho phép Ứng dụng hoạt động 

Trong một số tình huống, chúng tôi sử dụng các công ty khác để họ thay mặt chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi gọi các công ty này là “đơn vị xử lý”. 

Những đơn vị xử lý này là các công ty giúp chúng tôi vận hành Dịch vụ, hỗ trợ chúng tôi giao tiếp với bạn hoặc thực hiện các hoạt động khác liên quan đến Ứng dụng. Họ có thể thay mặt chúng tôi xử lý một số Dữ liệu cá nhân để hoàn thành các mục tiêu liên quan đến chức năng của Ứng dụng và các hoạt động liên quan. Chúng tôi vẫn chịu trách nhiệm đối với mọi hành vi hoặc thiếu sót của đơn vị xử lý và cam kết tiến hành ký kết thỏa thuận xử lý dữ liệu chính thức với các bên này trong phạm vi pháp luật hiện hành yêu cầu.

Dưới đây là danh sách các đơn vị xử lý chính mà chúng tôi tin cậy:

Loại
Đơn vị xử lý
Chính sách quyền riêng tư của Đơn vị xử lý dữ liệu
Loại dữ liệu thu thập
Mục đích
Cơ sở hạ tầng và bảo mật
AWS (Amazon Web Services, Inc.) 
 • Tất cả Dữ liệu cá nhân 
lưu trữ tất cả Dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Ứng dụng
Cơ sở hạ tầng và bảo mật
Cloudflare (Cloudflare, Inc.)
 • Tất cả Dữ liệu cá nhân 
bảo mật Ứng dụng, phân phối nội dung
Cơ sở hạ tầng và bảo mật
Auth0 (Auth0, Inc.)
 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ IP
 • Tên
dịch vụ xác thực và ủy quyền
Thông tin liên lạc qua email
SendGrid (SendGrid, Inc., Hoa Kỳ)
 • Địa chỉ email 
 • Văn bản cá nhân hóa
để chúng tôi tiếp cận bạn thông qua bản tin, khảo sát và thông báo
Thông tin liên lạc qua email và trong Ứng dụng
SurveyMonkey (SurveyMonkey Inc., Hoa Kỳ)
 • Địa chỉ IP
 • ID người dùng
 • Kết quả khảo sát
để cung cấp các khảo sát khác nhau liên quan đến Dịch vụ 
Công cụ phân tích
Looker (Looker Data Sciences, Inc., Hoa Kỳ)
 
 • Dữ liệu về việc sử dụng thiết bị
 • để hiểu cách thức bạn sử dụng Ứng dụng, tương tác với một số tính năng cụ thể và bạn thích hoặc không thích gì nhất
 • để tạo các báo cáo thống kê
Công cụ phân tích
Amplitude (Amplitude, Inc.)
 • Dữ liệu về việc sử dụng thiết bị
để hiểu cách bạn sử dụng các Dịch vụ web, cách bạn tương tác với một số tính năng cụ thể và để biết bạn thích hoặc không thích gì nhất nhằm thiết kế trải nghiệm sản phẩm
Chức năng nội bộ
Algolia (Algolia, Inc.) 
 • Địa chỉ IP và ID người dùng
 • Nội dung của yêu cầu tìm kiếm
 • Độ tuổi
 • Mục tiêu và mục đích sử dụng
 • để cung cấp cho bạn các chức năng tìm kiếm từ bên trong Ứng dụng, bao gồm các đề xuất tìm kiếm cho tất cả người dùng
 • Cần có một số Dữ liệu cá nhân để tăng độ chính xác của kết quả tìm kiếm
Hỗ trợ khách hàng 
Zendesk (Zendesk Inc., Hoa Kỳ)
 • Địa chỉ email
 • Nội dung email
để xử lý và phân loại tất cả email nhận được từ bạn
Thanh toán 
Apple (Apple, Inc.)
 • Thông tin thanh toán và ngân hàng
 • Thông tin định danh cá nhân
để thu thập và xử lý thanh toán mua gói đăng ký sử dụng Ứng dụng
Thanh toán 
Google (Google LLC, USA)
 • Thông tin thanh toán và ngân hàng
 • Thông tin định danh cá nhân
để thu thập và xử lý thanh toán mua gói đăng ký sử dụng Ứng dụng
Thanh toán 
Stripe (Stripe, Inc., Hoa Kỳ)
 • Thông tin thanh toán và ngân hàng
 • Thông tin định danh cá nhân
để thu thập và xử lý thanh toán đối với một số Dịch vụ web nhất định

Trang web, Dịch vụ web
 
-
-
Khi bạn sử dụng Trang web và các Dịch vụ web, một số bên thứ ba có thể thu thập thông tin về phiên truy cập và hoạt động của bạn thông qua cookie và các công nghệ theo dõi khác (ví dụ như điểm ảnh đặc biệt) phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như phân tích hoặc cải thiện hiệu suất. Tìm hiểu thêm về cookie và cách bạn có thể từ chối cookie trong Chính sách Cookie của chúng tôi.

Dịch vụ trang web reCAPTCHA của Google

Chúng tôi sử dụng dịch vụ reCAPTCHA của Google trong các trang thanh toán trên Trang web của chúng tôi. reCAPTCHA sẽ phân biệt dữ liệu do con người nhập với dữ liệu do máy tự động nhập. Dịch vụ reCAPTCHA của Google hoạt động bằng cách thu thập thông tin (ví dụ: địa chỉ IP, thời gian sử dụng trang web hoặc chuyển động chuột của khách truy cập) để phân tích.  Sau đó, reCAPTCHA của Google sẽ thông báo với Flo rằng bạn là con người, không phải robot. Bạn có thể tìm thêm thông tin về reCAPTCHAchính sách bảo mật của Google bằng cách truy cập các liên kết được làm nổi bật.

Thông tin tổng hợp

Chúng tôi có thể tổng hợp, ẩn danh hoặc hủy nhận dạng Dữ liệu cá nhân của bạn sao cho dữ liệu này không thể được sử dụng một cách hợp lý để xác định danh tính của bạn. Những dữ liệu đó sẽ không còn là Dữ liệu cá nhân nữa. Chúng tôi có thể chia sẻ những dữ liệu đó với các đối tác hoặc cơ sở nghiên cứu của chúng tôi hoặc sử dụng cho mục đích thống kê. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ hoặc sử dụng thông tin chung về nhân khẩu học, độ tuổi và thống kê tổng hợp về các hoạt động hoặc triệu chứng nhất định từ dữ liệu được thu thập để giúp xác định các xu hướng của người dùng trong các bài viết, bài đăng trên blog và các ấn phẩm khoa học. Việc chia sẻ dữ liệu này sẽ góp phần vào sự tiến bộ của hoạt động nghiên cứu khoa học về sức khỏe phụ nữ. Lợi ích chính đáng là cơ sở pháp lý của chúng tôi khi xử lý dữ liệu của bạn để phục vụ mục đích này.

Thông tin do bạn đăng tải

Ứng dụng có một số khu vực cộng đồng, chẳng hạn như Trò chuyện riêng tư, nơi người dùng có cùng mối quan tâm có thể chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau. 

Mọi thông tin (bao gồm Dữ liệu cá nhân) mà bạn chia sẻ trong bất kỳ khu vực cộng đồng trực tuyến hoặc cuộc thảo luận trực tuyến nào đều được coi là dữ liệu mở đối với cộng đồng Flo. Bạn nên suy nghĩ cẩn trọng trước khi đăng bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào trên bất kỳ diễn đàn công cộng nào. Những gì bạn đăng có thể được nhìn thấy, tiết lộ cho hoặc thu thập bởi các bên thứ ba và có thể được người khác sử dụng theo cách chúng tôi không thể kiểm soát hoặc dự đoán, bao gồm cả việc liên hệ với bạn để thực hiện các mục đích trái phép. Ngoài ra, việc đăng Dữ liệu cá nhân của bạn trong các cuộc Trò chuyện riêng tư có thể vi phạm Quy tắc trò chuyện riêng tư. Nếu bạn đăng nhầm Dữ liệu cá nhân trong các khu vực cộng đồng của chúng tôi và muốn xóa dữ liệu đó, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại support@flo.health.

Trường hợp đặc biệt

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ một số Dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp đặc biệt sau đây:

 • để chấp hành trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý, trong phạm vi pháp luật cho phép hoặc hạn chế (bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật); 
 • khi buộc phải tiết lộ thông tin để duy trì bảo mật và tính toàn vẹn của Dịch vụ, hoặc để bảo vệ sự an toàn của người dùng hoặc sự an toàn của người khác, theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi cũng có thể xóa một số Dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: đặt lại mật khẩu để tránh truy cập trái phép); 
 • khi có chỉ thị hoặc sự đồng ý của người dùng đã nhập Dữ liệu cá nhân đó; 
 • trong trường hợp chúng tôi phải trải qua quá trình chuyển đổi kinh doanh, chẳng hạn như sáp nhập, thoái vốn, mua lại, thanh lý hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản, thông tin của bạn sẽ, trong hầu hết các trường hợp, là một phần của tài sản được chuyển giao.

Tùy thuộc vào từng trường hợp, chúng tôi có thể coi lợi ích chính đáng hoặc nghĩa vụ pháp lý là cơ sở pháp lý cho các hoạt động xử lý ở trên. 

Chế độ ẩn danh

Chế độ ẩn danh cho phép bạn tạo tài khoản Flo mà không cần liên kết email, tên và các mã định danh kỹ thuật của bạn với tài khoản mới ở Chế độ ẩn danh. 

Nếu bạn hiện đã có một tài khoản, một số dữ liệu không thể nhận dạng sẽ được chuyển sang tài khoản mới ở Chế độ ẩn danh của bạn, ví dụ như dữ liệu về chu kỳ.  Tài khoản cũ có thông tin cá nhân bạn đã ghi lại từ các chu kỳ trước đó sẽ vẫn tồn tại nhưng thông tin đó không được liên kết với tài khoản mới ở Chế độ ẩn danh của bạn. Bạn có thể yêu cầu xóa tài khoản cũ bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ giải quyết yêu cầu này theo mục “Lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn” trong Chính sách quyền riêng tư. Sau khi tài khoản cũ bị xóa, bạn sẽ không truy cập được nữa.

Giới hạn: Khi chọn tạo tài khoản ở Chế độ ẩn danh, bạn sẽ không thể sử dụng một số tính năng trong ứng dụng Flo vì những tính năng này sử dụng dữ liệu cá nhân để hoạt động. Những tính năng này có thể bao gồm: tích hợp với thiết bị đeo tay, một số thông báo đẩy và email. 

Khi bạn tạo một tài khoản ở Chế độ ẩn danh, chúng tôi không thể xác định danh tính của bạn. Nếu bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi không thể giải đáp một số câu hỏi cụ thể hoặc câu hỏi về kỹ thuật, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trợ giúp. 

Giống như trường hợp của tất cả các sản phẩm kỹ thuật số, trong một số trường hợp nhất định, về mặt lý thuyết, một người nào đó có thể tìm ra cách xử lý các biện pháp bảo mật. Ví dụ: thiết bị của người dùng có thể được sử dụng mà không có sự cho phép của bên thứ ba. Các tài khoản ở Chế độ ẩn danh ngừng liên kết tất cả thông tin cá nhân với dữ liệu sức khỏe được lưu trữ để giảm rủi ro do các sự kiện trên gây ra. 

Để biết thêm thông tin về Chế độ ẩn danh, vui lòng đọc Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Trừ trường hợp được quy định dưới đây, chúng tôi sẽ giữ lại Dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp cho bạn Dịch vụ hoặc thực hiện các mục đích mà thu thập dữ liệu được thu thập. 

Tác động của việc hủy kích hoạt tài khoản/yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân: Bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản và xóa Dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email đến support@flo.health. Nếu bạn chọn hủy kích hoạt tài khoản, Flo thường sẽ xóa tất cả Dữ liệu cá nhân của bạn và dữ liệu này sẽ không thể khôi phục nếu sau này bạn tạo một tài khoản khác. 

Tác động của việc xóa Ứng dụng hoặc tài khoản không hoạt động: Nếu bạn chọn xóa Ứng dụng khỏi thiết bị hoặc tài khoản của bạn không hoạt động, chúng tôi sẽ giữ lại Dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian 3 năm để phòng trường hợp bạn quyết định kích hoạt lại Dịch vụ hoặc cài đặt lại Ứng dụng. Ứng dụng phục vụ các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của người dùng; do đó, việc lưu giữ dữ liệu của bạn là cần thiết trong một số trường hợp để bảo đảm bạn có thể trải nghiệm suôn sẻ các chức năng khác của Ứng dụng (ví dụ: chuyển sang chế độ mang thai sau khi theo dõi chu kỳ). 

Giới hạn: Xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi sẽ ẩn danh hoặc hủy nhận dạng trong dữ liệu của bạn nếu khả thi, nhưng chúng tôi có thể lưu giữ một số Dữ liệu cá nhân và một số thông tin khác sau khi tài khoản của bạn bị chấm dứt hoặc bị xóa nếu cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực hiện thỏa thuận.

Các biện pháp bảo mật chung

 • Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức nhằm nỗ lực bảo vệ Dữ liệu cá nhân khỏi mất mát, trộm cắp, sử dụng sai và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy, có tính đến bản chất của Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý cũng như rủi ro kèm theo của các danh mục Dữ liệu cá nhân đặc biệt mà chúng tôi thu thập (thông tin về sức khỏe). Những biện pháp này bao gồm Sử dụng tên giảtoken hóa một số danh mục Dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Mã hóa Dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình truyền tải và lưu trữ.
 • Kiểm tra lỗ hổng hệ thống và kiểm tra thâm nhập.
 • Bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu.
 • Các biện pháp về tổ chức và pháp lý. Ví dụ: nhân viên của chúng tôi có thể truy cập Dữ liệu cá nhân của bạn ở các cấp độ khác nhau và chỉ những người chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu mới có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn và chỉ để phục vụ cho một số mục đích hạn chế cần thiết để vận hành Dịch vụ. Chúng tôi sẽ quy trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc cho nhân viên của mình đối với mọi hành vi tiết lộ, truy cập trái phép, thay đổi, phá hủy, sử dụng sai Dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Tiến hành đánh giá định kỳ tác động của việc bảo vệ dữ liệu để đảm bảo Dịch vụ tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc về ‘bảo mật từ thiết kế’, ‘bảo mật theo mặc định’ và các nguyên tắc khác. Chúng tôi còn cam kết thực hiện kiểm tra bảo mật trong trường hợp sáp nhập hoặc chuyển nhượng Flo.

Xin hiểu rằng bạn có thể giúp bảo mật thông tin của mình bằng cách chọn và bảo vệ mật khẩu của bạn một cách phù hợp, không chia sẻ mật khẩu và không để người khác sử dụng thiết bị di động của bạn. Tuy nhiên, không có hệ thống bảo mật nào là hoàn hảo và do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của Dịch vụ và không thể đảm bảo thông tin của bạn sẽ không bị chặn lại trong quá trình truyền đến chúng tôi. 

Lỗ hổng bảo mật

Nếu chúng tôi phát hiện hệ thống bảo mật có lỗ hổng, chúng tôi có thể đăng thông báo hoặc nỗ lực thông báo cho bạn qua email và sẽ thực hiện các bước hợp lý để khắc phục lỗ hổng đó như được quy định trong luật hiện hành và Chính sách quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi biết Dữ liệu cá nhân có nguy cơ rò rỉ, cùng với các hành động khác được nêu trong Chính sách quyền riêng tư (chẳng hạn như thông báo cho bạn trong một số trường hợp), chúng tôi cũng sẽ có hành động cụ thể để khắc phục lỗ hổng, nếu thích hợp tùy từng trường hợp. Các hành động này có thể bao gồm đăng xuất bạn khỏi tất cả các thiết bị, đặt lại mật khẩu (gửi cho bạn mật khẩu tạm thời để sử dụng) và thực hiện các hoạt động và hành động cần thiết hợp lý khác.

Nếu bạn muốn báo cáo về sự cố bảo mật có liên quan đến Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại security@flo.health.

Giới hạn chung về độ tuổi. Dịch vụ này không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi thông qua Dịch vụ. Nếu bạn biết bất kỳ ai dưới 13 tuổi sử dụng Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@flo.health và chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để xóa thông tin đó và (hoặc) xóa tài khoản của đứa trẻ đó. 

Giới hạn độ tuổi đối với cư dân Khu vực kinh tế châu Âu và Vương quốc Anh. Do các yêu cầu pháp lý, chúng tôi không cho phép cư dân của EEA hoặc UK dưới 16 tuổi sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn biết bất kỳ ai dưới 16 tuổi sử dụng Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@flo.health và chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó và (hoặc) xóa tài khoản của đứa trẻ đó.

Ngoài ra, một số chức năng của Ứng dụng bị giới hạn đối với người dùng dưới 18 tuổi.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua email hoặc bằng cách khác (như thông báo bật lên hoặc thông báo đẩy) để thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi, chương trình khuyến mãi, phần thưởng và sự kiện do chúng tôi và bên khác cung cấp, cũng như chia sẻ tin tức và thông tin mà chúng tôi nghĩ bạn sẽ quan tâm. 

Các tùy chọn từ chối. Bạn luôn có thể từ chối nhận email bằng cách hủy đăng ký nhận tin thông qua liên kết “Hủy đăng ký” có trong email. Khi từ chối nhận những email