Chính sách cookie

Có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 1 năm 2020

Các trang web flo.health, reg.flo.health, courses.flo.health và các trang liên quan khác ("Trang Web") do Flo Health, Inc. vận hành.

Tại Flo Health, Inc., chúng tôi rất coi trọng sự an toàn trong thế giới kỹ thuật số của bạn, cũng như sức khỏe và hạnh phúc của bạn. Minh bạch là nền tảng để xây dựng niềm tin với bạn. Trên tinh thần minh bạch, chính sách này cung cấp thông tin chi tiết về cách thức và thời điểm mà chúng tôi sử dụng cookie. Chính sách cookie này áp dụng cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Flo Health, Inc. có liên kết đến chính sách này hoặc kết hợp chính sách này vào bằng dẫn chiếu.

Cookie là gì?

Cookie là các tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trong trình duyệt web của bạn cho phép chúng tôi hoặc một bên thứ ba nhận ra bạn. Cookie có thể được sử dụng để thu thập, lưu trữ và chia sẻ các mẩu thông tin về hoạt động của bạn trên các trang web, bao gồm trên trang web Flo Health, Inc.

Cookie giúp trang web ghi nhớ các hành động và tùy chọn của bạn (chẳng hạn như thông tin đăng nhập, ngôn ngữ, cỡ phông chữ và các tùy chọn hiển thị khác) trong một khoảng thời gian, nhờ vậy mà bạn không phải nhập lại những thông tin đó mỗi lần quay trở lại trang web hoặc duyệt từ trang này sang trang khác.

Cookie có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Để bật một số chức năng nhất định
  • Để cung cấp phân tích
  • Để lưu trữ các tùy chọn của bạn
  • Để bật gửi quảng cáo và quảng cáo dựa theo hành vi

Chúng tôi sử dụng những loại cookie nào?

Chúng tôi sử dụng cả cookie phiên và cookie cố định.

Cookie phiên được dùng để xác định một lượt truy cập cụ thể vào trang Web của chúng tôi. Những cookie này hết hạn sau một thời gian ngắn hoặc khi bạn đóng trình duyệt web sau khi sử dụng trang Web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các cookie này để nhận dạng bạn trong một phiên duyệt web duy nhất, chẳng hạn như khi bạn đăng nhập vào trang Web của chúng tôi.

Cookie cố định sẽ vẫn còn trên thiết bị của bạn trong một khoảng thời gian nhất định được quy định trong cookie. Chúng tôi sử dụng các cookie này khi chúng tôi cần xác định bạn trong thời gian dài hơn. Ví dụ: chúng tôi sẽ sử dụng cookie cố định nếu bạn yêu cầu chúng tôi duy trì trạng thái đăng nhập của bạn.

Phân loại theo Mục đích sử dụng và Mô tả:

Xác thực - Nếu bạn đã đăng nhập vào trang Web, cookie sẽ giúp chúng tôi hiển thị đến bạn thông tin phù hợp và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.

Bảo mật - Chúng tôi sử dụng cookie để bật và hỗ trợ các tính năng bảo mật của chúng tôi, đồng thời giúp chúng tôi phát hiện các hoạt động có hại.

Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu - Cookie giúp chúng tôi tìm hiểu hiệu quả của trang Web và plugin (trình cắm) của chúng tôi ở các vị trí khác nhau. Chúng tôi còn sử dụng cookie để hiểu, cải thiện và nghiên cứu sản phẩm, tính năng và dịch vụ.

Cookie có thể là cookie “cố định” hoặc cookie “phiên”: cookie cố định sẽ được trình duyệt web lưu lại và sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hết hạn được thiết lập, trừ khi bị người dùng xóa trước ngày hết hạn; cookie phiên, mặt khác, sẽ hết hạn vào cuối phiên truy cập của người dùng, khi đóng trình duyệt web.

Chúng tôi sử dụng những loại cookie nào?

Bảng cookie dưới đây liệt kê một số cookie của bên thứ ba trên trang Web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng tên của cookie, điểm ảnh và các công nghệ khác có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi còn có thể sử dụng một số cookie nhất định chỉ trên một số trang mà bạn truy cập trên trang Web của chúng tôi. 

Tên miền
Tên cookie
Phân loại Mục đích Sử dụng và Mô tả
Hết hạn
Bên đầu tiên
AMP_TOKEN
Bảo mật, Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu Đảm bảo bảo mật khi duyệt web cho khách truy cập bằng cách ngăn chặn giả mạo yêu cầu chéo giữa các trang web. Cookie này rất cần thiết đối với sự an toàn của trang web và khách truy cập.
Cố định 1 ngày
Bên đầu tiên
CookieConsent
Xác thực Lưu trữ trạng thái chấp thuận cookie của người dùng đối với tên miền hiện tại.
Cố định 1 năm
Bên thứ ba
CookieConsentBulkSetting-#
Xác thực Cho phép chấp thuận cookie trên nhiều trang web khác nhau.
Cố định
Bên thứ ba
CookieConsentBulkTicket
Xác thực Cho phép chấp thuận cookie trên nhiều trang web khác nhau.
Cố định 1 năm
Bên thứ ba
_ga
Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu Google Analytics Đăng ký một ID duy nhất được sử dụng để tạo số liệu thống kê về cách khách truy cập sử dụng trang web.
Cố định 2 năm
Bên thứ ba
_gat
Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu Được Google Analytics sử dụng để điều chỉnh tốc độ yêu cầu.
Cố định 1 ngày
Bên thứ ba
_gid
Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu Đăng ký một ID duy nhất được sử dụng để tạo số liệu thống kê về cách khách truy cập sử dụng trang web.
Cố định 1 ngày
Bên thứ ba
collect 
Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu Được sử dụng để gửi dữ liệu về thiết bị và hành vi của khách truy cập tới Google Analytics. Theo dõi khách truy cập trên nhiều thiết bị và kênh tiếp thị khác nhau.
Phiên
Bên thứ ba
IDE
Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu Được Google DoubleClick sử dụng để đăng ký và báo cáo hành động của người dùng trang web sau khi xem hoặc nhấp vào một trong các quảng cáo của nhà quảng cáo với mục đích đo lường hiệu quả của quảng cáo và đưa quảng cáo nhắm mục tiêu đến người dùng.
Cố định 1 năm
Bên thứ ba
r/collect
Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu Cookie này được sử dụng để gửi dữ liệu về thiết bị và hành vi của khách truy cập tới Google Analytics. Theo dõi khách truy cập trên nhiều thiết bị và kênh tiếp thị khác nhau.
Phiên
Bên thứ ba
test_cookie
Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu Được sử dụng để kiểm tra xem trình duyệt của người dùng có hỗ trợ cookie hay không.
Cố định 1 ngày
Bên thứ ba
GPS
Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu Đăng ký một ID duy nhất trên thiết bị di động để cho phép theo dõi dựa trên vị trí GPS địa lý.
Cố định 1 ngày
Bên thứ ba
PREF
Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu Đăng ký một ID duy nhất được Google sử dụng để lưu giữ số liệu thống kê về cách khách truy cập sử dụng video YouTube trên các trang web khác nhau.
Cố định 8 tháng
Bên thứ ba
VISITOR_INFO1_LIVE
Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu Cố gắng ước tính băng thông của người dùng trên các trang có tích hợp video YouTube.
Cố định 179 ngày
Bên thứ ba
YSC
Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu Đăng ký một ID duy nhất để lưu giữ số liệu thống kê về những video từ YouTube mà người dùng đã xem.
Phiên
Bên thứ ba
yt-remote-cast-installed
Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu Lưu trữ tùy chọn trình phát video của người dùng bằng video YouTube được nhúng vào trang web.
Phiên
Bên thứ ba
yt-remote-connected-devices
Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu Lưu trữ tùy chọn trình phát video của người dùng bằng video YouTube được nhúng vào trang web.
Cố định
Bên thứ ba
yt-remote-device-id
Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu Lưu trữ tùy chọn trình phát video của người dùng bằng video YouTube được nhúng vào trang web.
Cố định
Bên thứ ba
yt-remote-fast-check-period
Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu Lưu trữ tùy chọn trình phát video của người dùng bằng video YouTube được nhúng vào trang web.
Phiên
Bên thứ ba
yt-remote-session-app
Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu Lưu trữ tùy chọn trình phát video của người dùng bằng video YouTube được nhúng vào trang web.
Phiên
Bên thứ ba
yt-remote-session-name
Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu Lưu trữ tùy chọn trình phát video của người dùng bằng video YouTube được nhúng vào trang web.
Phiên
Bên thứ ba
fbq
Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu Đây là một đoạn mã tương tự cookie trong trình duyệt web của khách truy cập. Facebook có thể sử dụng điểm ảnh Facebook để thu thập hoặc nhận thông tin từ cửa hàng trực tuyến của nhà xuất bản và sử dụng thông tin đó để cung cấp các dịch vụ đo lường, cá nhân hóa quảng cáo và như được mô tả trong Chính sách Dữ liệu của Facebook.
Cố định
Bên thứ ba
_gaexp
Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu Được Google Analytics sử dụng để xác định sự tham gia của người dùng trong một thử nghiệm và thời gian hết hạn của các thử nghiệm mà người dùng tham gia.
Cố định 90 ngày
Bên thứ ba
snaptr
Hiệu suất, Phân tích và Nghiên cứu Số liệu phân tích liên quan đến việc đo lường mức độ thành công của các chiến dịch quảng cáo, đánh giá hiệu suất chiến dịch và nhắm mục tiêu lại.
Cố định đối với dữ liệu không phù hợp, 30 ngày; đối với dữ liệu phù hợp, 13 tháng

Không theo dõi (Do Not Track - DNT) là gì?

DNT là một khái niệm được phổ biến bởi các cơ quan quản lý như Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC), để giúp ngành công nghiệp Internet phát triển và triển khai một cơ chế cho phép người dùng Internet kiểm soát việc theo dõi các hoạt động trực tuyến của họ trên các trang web bằng cách sử dụng cài đặt trình duyệt. Tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) đã làm việc với các nhóm ngành công nghiệp, trình duyệt Internet, các công ty công nghệ và các cơ quan quản lý để phát triển một tiêu chuẩn công nghệ DNT. Mặc dù công việc vẫn đang diễn tiến nhưng tốc độ còn chậm. Cho đến nay vẫn chưa có tiêu chuẩn nào được thông qua.

Phải làm gì nếu bạn không muốn đặt hoặc xóa cookie?

Nếu bạn không thích cookie hoặc một số loại cookie nhất định, bạn có thể thay đổi cài đặt của trình duyệt để xóa cookie đã được thiết lập và không chấp nhận cookie mới. Các nhà sản xuất trình duyệt cung cấp các trang trợ giúp liên quan đến quản lý cookie trong sản phẩm của họ. Vui lòng xem dưới đây để biết thêm thông tin:

Bạn có thể từ chối sử dụng cookie của nhà cung cấp bên thứ ba bằng cách truy cập vào cơ chế hủy chọn nhiều cookie trên trang từ chối Sáng kiến Quảng cáo Mạng hoặc kiểm soát việc sử dụng mã định danh thiết bị bằng cách sử dụng cài đặt của thiết bị.

Để từ chối bằng trang Facebook, hãy đăng nhập và đi đến Cài đặt > Quảng cáo > Cài đặt quảng cáo. Trên ứng dụng, đi đến Cài đặt & Quyền riêng tư > Cài đặt > Quảng cáo > Tùy chọn quảng cáo > Cài đặt quảng cáo. Sau đó chọn các tùy chọn Không cho phép dưới mỗi hạng mục để ngăn Facebook sử dụng dữ liệu từ các đối tác và theo dõi hoạt động của bạn trên Facebook cũng như trên các trang web đối tác để nhắm mục tiêu quảng cáo đến bạn.

Đối với các trình duyệt khác, vui lòng tham khảo tài liệu mà nhà sản xuất trình duyệt của bạn cung cấp.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn xóa cookie hoặc không chấp nhận chúng, bạn có thể không sử dụng được tất cả các tính năng mà chúng tôi cung cấp, bạn có thể không lưu trữ được các tùy chọn của mình và một số trang web của chúng tôi có thể không hiển thị đúng cách.

Tôi có thể tìm thêm thông tin về cookie ở đâu?

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie bằng cách truy cập các trang web bên thứ ba sau đây:

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách này hoặc nếu bạn muốn chúng tôi cập nhật thông tin mà chúng tôi có về bạn hoặc tùy chọn của bạn, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@flo.health