Điều khoản sử dụng

Có hiệu lực từ ngày 12 tháng 9 năm 2023

Nội dung các điều khoản

Chúng tôi biết rằng việc đọc Điều khoản Sử dụng không thú vị lắm và bạn sẽ muốn bỏ qua những Điều khoản này, nhưng bạn cần nắm được những điều bạn có thể mong đợi từ chúng tôi khi bạn sử dụng các dịch vụ của Flo và những điều chúng tôi mong đợi từ bạn.

TRƯỚC KHI BẠN BẮT ĐẦU SỬ DỤNG.

Hãy đọc những Điều khoản này. Chúng tôi sẽ dựa vào những Điều khoản này khi ứng xử với bạn. Nếu bạn có câu hỏi, hãy liên hệ với chúng tôi – xem mục Câu hỏi, khiếu nại và ý kiến

Những Điều khoản Sử dụng này giúp xác định mối quan hệ giữa Flo và bạn khi bạn tương tác với dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: Những điều khoản này bao gồm các tiêu đề về chủ đề sau đây:

 • Những điều chúng tôi mong đợi từ bạn, cấu thành nên một số quy tắc về việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi
 • Các điều khoản về gói đăng ký và thanh toán, trong đó có quy định về hủy bỏ, gói đăng ký, hoàn tiền, phí và các khoản phí khác
 • Những điều bạn có thể mong đợi từ chúng tôi, mô tả cách chúng tôi cung cấp và phát triển dịch vụ của mình
 • Trong trường hợp có vấn đề hoặc bất đồng, mô tả cách giải quyết những vấn đề này

Ngoài những điều khoản này, chúng tôi cũng đăng tải flo.health/vi/privacy-policy (“Chính sách Quyền riêng tư”). Chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách này để hiểu rõ hơn cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

Bạn cần hiểu và chấp nhận những điều khoản này để sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

Mục lục

 • Giới thiệu
 • Giới thiệu về chúng tôi
 • Thời điểm áp dụng những Điều khoản này
 • Đối tượng có thể truy cập Flo
 • Ứng dụng, Tính năng và Nội dung không nhằm cung cấp lời khuyên y tế hoặc thông tin chẩn đoán, phương án điều trị
 • Đăng ký và điều kiện sử dụng
 • Hoạt động sử dụng Ứng dụng của bạn
 • Kiểm soát xuất khẩu và các biện pháp trừng phạt kinh tế
 • Cấp phép giới hạn để sử dụng Ứng dụng
 • Cấp phép cho Nội dung người dùng
 • Tự chịu rủi ro khi sử dụng
 • Miễn trừ trách nhiệm đối với hoạt động sử dụng của vị thành niên
 • Gói đăng ký và thanh toán
 • Mật khẩu
 • Từ chối bảo đảm
 • Giới hạn trách nhiệm pháp lý
 • Sử dụng thiết bị di động
 • Dịch vụ và liên kết của bên thứ ba
 • Phản hồi của bạn
 • Quyền thi hành
 • Bảo trì và cập nhật
 • Bồi thường
 • Giải quyết tranh chấp và trọng tài
 • Luật điều chỉnh
 • Thủ tục thông báo và gỡ bỏ
 • Các điều khoản khác
 • Câu hỏi, khiếu nại và ý kiến

 

01 Giới thiệu

1.1. Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng (hoặc gọi ngắn gọn là “Hợp đồng”, “Điều khoản”). Hợp đồng này là hợp đồng ràng buộc pháp lý giữa bạn và Flo Health UK Limited, có trụ sở tại 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX. Quyền truy cập và sử dụng các sản phẩm cũng như dịch vụ của Flo được quy định rõ ràng khi bạn chấp nhận Hợp đồng này. Nếu không đồng ý với những Điều khoản này, bạn sẽ không thể truy cập Flo hoặc các sản phẩm/dịch vụ của Flo. 

1.2. VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN RÀNG BUỘC VỀ TRỌNG TÀI VÀ TỪ BỎ QUYỀN KIỆN TẬP THỂ TRONG MỤC 24. ĐIỀU KHOẢN NÀY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁCH GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP GIỮA BẠN VÀ FLO, CŨNG NHƯ THÔNG BÁO CHO BẠN BIẾT VỀ QUYỀN TỪ CHỐI CỦA BẠN.

LƯU Ý: Tùy thuộc vào nơi bạn cư trú, bạn có thể có các quyền theo luật hiện hành của địa phương mà bạn không thể từ bỏ. Không quy định nào trong Hợp đồng này giới hạn bất kỳ quyền nào như vậy trong những luật đó.

1.3. Thông qua việc tạo tài khoản, truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng, bạn công nhận rằng bạn đồng ý và chấp thuận bị ràng buộc bởi các điều khoản của Hợp đồng này. NẾU KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY THÌ BẠN KHÔNG CÓ QUYỀN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG.

1.4. Ngoài các Điều khoản này, những điều khoản sau đây cũng áp dụng và cấu thành một phần trong hợp đồng của bạn với chúng tôi flo.health/vi/privacy-policy (“Chính sách Quyền riêng tư”).

1.5. Khi chấp nhận hợp đồng này, bạn xác nhận rằng bạn: (a) đã đọc Hợp đồng này và đồng ý tuân thủ điều khoản của hợp đồng cũng như các điều khoản khác được đưa vào hợp đồng bằng cách dẫn chiếu; và (b) đã xem và chấp thuận Chính sách Quyền riêng tư; (c) đồng ý không sử dụng dịch vụ hoặc nội dung tương ứng vì bất kỳ mục đích nào khác được mô tả trong những Điều khoản này.

 

02 Giới thiệu về chúng tôi

2.1. Chúng tôi là Flo Health UK Limited, một công ty được thành lập tại Vương quốc Anh, có mã số công ty 12898410. Do đó, trong suốt Hợp đồng này, chúng tôi tự xưng là “Flo”, “Công ty” hoặc “chúng tôi”.

2.2. Văn phòng đăng ký của Flo Health UK Limited là 27 Old Gloucester Street, London, Anh, WC1N 3AX.

 

03 Thời điểm áp dụng những Điều khoản này

3.1. Những Điều khoản này áp dụng cho tất cả mục đích sử dụng của ứng dụng di động Flo Fem Ⓡ (“Ứng dụng”), các trang web (flo.health, app.flo.health, v.v.) và tất cả dịch vụ, tính năng và nội dung liên quan do Flo cung cấp.

*Xin lưu ý rằng Ứng dụng có thể được nhắc đến bằng một tên gọi khác tùy thuộc vào địa điểm của bạn. Danh sách tên đầy đủ có tại đây.

 

04 Đối tượng có thể truy cập Flo

4.1. Bạn phải đủ 13 tuổi trở lên để sử dụng Ứng dụng và truy cập nội dung của Flo (16 tuổi đối với cư dân Khu vực kinh tế châu Âu và Vương quốc Anh).

4.2. Chúng tôi không cố tình thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi (16 tuổi đối với cư dân Khu vực kinh tế châu Âu và Vương quốc Anh).

4.3. Chúng tôi không cho phép trẻ em dưới 13 tuổi (16 tuổi đối với cư dân Khu vực kinh tế châu Âu và Vương quốc Anh) sử dụng Ứng dụng và truy cập Flo.

4.4. Một số chức năng của Ứng dụng bị giới hạn đối với người dùng dưới 18 tuổi.

4.5. Nếu bạn biết có người không tuân thủ những quy định giới hạn này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@flo.health và chúng tôi sẽ tiến hành các bước cần thiết để xóa hoặc chấm dứt tài khoản của người đó.

 

05 Ứng dụng, Tính năng và Nội dung không nhằm cung cấp lời khuyên y tế, thông tin chẩn đoán hoặc phương án điều trị

5.1. CÔNG TY KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC Y TẾ ĐƯỢC CẤP PHÉP VÀ ỨNG DỤNG KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH THAY THẾ DỊCH VỤ TƯ VẤN HOẶC CHẨN ĐOÁN CHUYÊN MÔN VỀ Y TẾ, ĐIỀU TRỊ HOẶC QUẢN LÝ BẤT CỨ BỆNH TRẠNG NÀO HAY ĐỂ SỬ DỤNG NHƯ MỘTBIỆN PHÁP TRÁNH THAI. VUI LÒNG THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ ĐƯỢC CẤP PHÉP HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐẠT CHUẨN KHÁC TRƯỚC KHI ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH HAY THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG CÓ KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE VÀ SỰ AN TOÀN CỦA BẠN, CỦA GIA ĐÌNH HAY THAI NHI CỦA BẠN. TUYỆT ĐỐI KHÔNG BỎ QUA HAY TRÌ HOÃN VIỆC TÌM KIẾM DỊCH VỤ TƯ VẤN Y TẾ CHUYÊN MÔN VÌ LÝ DO BẠN ĐÃ ĐỌC ĐƯỢC NỘI DUNG NÀO ĐÓ TRONG ỨNG DỤNG. LUÔN THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ CÂU HỎI HOẶC MỐI QUAN NGẠI NÀO VỀ SỨC KHỎE, BỆNH TRẠNG HOẶC GẶP BẤT KỲ SỰ THAY ĐỔI NÀO VỀ BỆNH TRẠNG HAY SỨC KHỎE CỦA BẠN. NẾU BẠN CHO RẰNG MÌNH ĐANG GẶP TRƯỜNG HỢP Y TẾ KHẨN CẤP, HÃY LẬP TỨC GỌI DỊCH VỤ CẤP CỨU HOẶC ĐẾN PHÒNG CẤP CỨU ĐANG HOẠT ĐỘNG Ở NƠI GẦN NHẤT. 

5.2. CHÚNG TÔI KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI SAI SÓT HOẶC THIẾU SÓT, THIẾU CHÍNH XÁC VÔ Ý VỀ CHUYÊN MÔN HOẶC LỖI ĐÁNH MÁY TRONG CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP, CŨNG NHƯ ĐỐI VỚI MỌI VI PHẠM VỀ BẤT KỲ TIÊU CHUẨN LUÂN LÝ HOẶC ĐẠO ĐỨC NÀO ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG CỘNG ĐỒNG CỦA BẠN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀ CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN. 

5.3. MỘT SỐ BẢN DỊCH TRONG ỨNG DỤNG HOẶC TRANG WEB CỦA FLO DO CÔNG NGHỆ MÁY HỌC VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CUNG CẤP. FLO TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN BẢN DỊCH, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM MỌI BẢO ĐẢM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY VÀ MỌI BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG XÂM PHẠM.

 

06 Đăng ký và điều kiện sử dụng

6.1. Để sử dụng Ứng dụng, bạn có thể cần tạo hoặc cập nhật một tài khoản ("Tài khoản") và cung cấp một số thông tin cá nhân, có thể sẽ bao gồm tên, ngày sinh và địa chỉ email của bạn.

6.2. Tất cả các thông tin cung cấp trong quá trình tạo Tài khoản phải chính xác. Bạn phải cập nhật thông tin đó kịp thời sau khi thông tin thay đổi.

6.3. Thông tin này sẽ được lưu giữ và sử dụng theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, có tại flo.health/vi/privacy-policy (“Chính sách Quyền riêng tư”).

6.4. Flo có quyền từ chối tạo Tài khoản bất kỳ hoặc hạn chế cung cấp một số nội dung nhất định trong Ứng dụng đối với người dùng dưới 18 tuổi theo quyết định riêng của Flo.

 

07 Hoạt động sử dụng Ứng dụng của bạn

7.1. Mọi nội dung mà bạn gửi qua Ứng dụng được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của Công ty flo.health/vi/privacy-policy. Nếu gửi câu hỏi hoặc phản hồi, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin liên lạc của mình, hậu quả của việc đăng các thông tin liên lạc đó và sự tin tưởng của bạn đối với bất kỳ thông tin liên lạc nào có trong phạm vi công cộng. Công ty và các đơn vị cấp phép của Công ty không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ thông tin liên lạc nào thuộc phạm vi công cộng. Trong trường hợp bạn cảm thấy mình bị đe dọa hoặc tin rằng người khác đang gặp nguy hiểm, bạn cần liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật địa phương ngay lập tức. Nếu bạn cho rằng mình có thể đang gặp trường hợp y tế khẩn cấp, hãy gọi cho bác sĩ hoặc dịch vụ cấp cứu ngay lập tức. Để đủ điều kiện sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý không sử dụng Ứng dụng cho bất kỳ mục đích nào bị cấm theo Hợp đồng này. Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động của mình liên quan đến Ứng dụng và bạn phải tuân thủ tất cả các luật và quy định của địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế cũng như bất kỳ bộ luật hiện hành nào.

7.2. Bạn đồng ý rằng nếu bạn thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây, bạn sẽ vi phạm nghiêm trọng Hợp đồng này, và bạn cam kết SẼ KHÔNG:

7.2.1. bán lại, thuê, cho thuê, cho vay, cấp phép lại, phân phối hoặc chuyển nhượng lại quyền sử dụng Ứng dụng;

7.2.2. sửa đổi, dùng kỹ nghệ đảo ngược, dịch ngược hoặc phân tách Ứng dụng;

7.2.3. sao chép, mô phỏng, thay đổi, sửa đổi, dịch hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ Ứng dụng khi chưa được Công ty cho phép bằng văn bản;

7.2.4. cho phép các cá nhân khác sử dụng Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở sử dụng chung thông qua kết nối mạng, ngoại trừ trường hợp được phép theo các điều khoản của Hợp đồng này;

7.2.5. làm hỏng hoặc vô hiệu hóa bất kỳ tính năng hoặc biện pháp công nghệ nào trong Ứng dụng dùng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;

7.2.6. sử dụng Ứng dụng một cách cố ý, hoặc sử dụng kết hợp, với bất kỳ thiết bị, chương trình hoặc dịch vụ nào được thiết kế để phá vỡ các biện pháp công nghệ được sử dụng để kiểm soát quyền truy cập vào, hoặc quyền có trong, một tệp nội dung hoặc các sản phẩm khác được bảo vệ bởi luật bản quyền của bất kỳ khu vực tài phán nào;

7.2.7. sử dụng hoặc truy cập Ứng dụng để biên dịch dữ liệu theo cách được sử dụng bởi hoặc có thể được sử dụng bởi một sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh;

7.2.8. sử dụng Tài khoản của bạn để quảng cáo, lôi kéo hoặc truyền tải bất kỳ quảng cáo thương mại nào, bao gồm hình thức gửi thư dây chuyền, email rác hoặc tin nhắn lặp đi lặp lại cho bất kỳ ai;

7.2.9. sử dụng Tài khoản của bạn để tham gia vào bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào;

7.2.10. tải lên hoặc truyền tải bất kỳ thông tin liên lạc nào xâm phạm hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên nào;

7.2.11. tải lên bất kỳ loại phương tiện truyền thông nào có biểu hiện thù ghét, lạm dụng, có hình ảnh hoặc hành vi xúc phạm, tục tĩu, khiêu dâm, tình dục lộ liễu hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự nào theo pháp luật hoặc quy định hiện hành hoặc có khả năng mâu thuẫn với Hợp đồng này cũng như Chính sách Quyền riêng tư của Công ty;

7.2.12. tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa virus phần mềm hoặc bất kỳ loại mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào độc hại hoặc gây hại về mặt công nghệ hoặc được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính nào, trang web hoặc Ứng dụng;

7.2.13. sử dụng khung thời gian thụ thai được dự đoán hoặc thông tin ước tính ngày rụng trứng làm biện pháp tránh thai hoặc tạo điều kiện thụ thai; hoặc

7.2.14. sử dụng dữ liệu, nội dung hoặc tính năng từ Ứng dụng và trang web để chẩn đoán, điều trị hoặc giảm nhẹ mọi tình trạng sức khỏe.

Nếu bạn thực hiện bất kỳ hình thức sử dụng bị cấm nào như đã nêu, giấy phép sử dụng Ứng dụng của bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức. Flo sẽ cấp cho bạn quyền sử dụng Ứng dụng với điều kiện bạn sử dụng Ứng dụng theo Hợp đồng này. Nếu bạn vi phạm những Điều khoản này bằng cách thực hiện hình thức sử dụng bị cấm, chúng tôi sẽ thu hồi quyền sử dụng Ứng dụng đã cấp cho bạn và bạn không được phép sử dụng Ứng dụng nữa.

 

08 Kiểm soát xuất khẩu và các biện pháp trừng phạt kinh tế

8.1.Phần mềm hỗ trợ cho Ứng dụng phải tuân thủ luật và quy định về kiểm soát xuất khẩu và tái xuất khẩu, bao gồm Các quy định của Cơ quan Đặc trách Xuất khẩu Hoa Kỳ ("EAR") được duy trì bởi Bộ Thương mại Hoa Kỳ, các lệnh trừng phạt kinh tế và thương mại được duy trì bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính ("OFAC") và Quy định về Buôn bán Vũ khí Quốc tế ("ITAR") được duy trì bởi Bộ Ngoại giao.

8.2. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn (1) không ở tại bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào bị chính phủ cấm vận và (2) không phải là một bên bị từ chối theo các quy định được liệt kê ở trên.

8.3. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định về xuất khẩu nhằm đảm bảo rằng Ứng dụng và mọi dữ liệu kỹ thuật có liên quan và bất kỳ sản phẩm trực tiếp nào hoặc các sản phẩm bắt nguồn từ hoặc dựa trên công nghệ đó nhận được từ Flo theo các Điều khoản Sử dụng này sẽ không được xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu, dù trực tiếp hay gián tiếp, theo cách vi phạm, hoặc được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào bị cấm bởi, các luật và quy định đó.

 

09 Cấp phép giới hạn để sử dụng Ứng dụng

9.1. Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép cá nhân, quốc tế, có thể hủy ngang, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để truy cập và sử dụng Ứng dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại theo các điều khoản của Hợp đồng này. Bạn không được sao chép, lưu trữ, sửa đổi, phân phối, truyền tải, trình bày, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ văn bản, đồ họa, logo và các ký hiệu, thiết kế, biểu tượng, hình ảnh nhận dạng nguồn khác hoặc thông tin, phần mềm hoặc mã khác thu thập được từ Ứng dụng mà không có sự cho phép trước rõ ràng bằng văn bản của Công ty và Công ty có thể rút lại sự cho phép này vì bất kỳ hoặc không vì lý do gì. Bạn cũng đồng ý không tải xuống, hiển thị hoặc sử dụng nội dung trên Ứng dụng do Công ty hoặc đơn vị cấp phép của Công ty nêu trên Ứng dụng cung cấp trong các ấn phẩm, trong nội dung trình bày trước công chúng, trên trang web không phải Ứng dụng cho mục đích thương mại khác, liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ không phải của Công ty, theo cách khác có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, làm mất uy tín hoặc mất thể diện của Công ty và/hoặc đơn vị cấp phép của Công ty, làm suy giảm sức mạnh của Công ty hoặc tài sản của đơn vị cấp phép của Công ty hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty hoặc đơn vị cấp phép của Công ty. Ngoài ra, bạn đồng ý không sử dụng sai mục đích bất kỳ nội dung nào được xuất bản bởi Công ty hoặc nội dung của bên thứ ba xuất hiện trên Ứng dụng.

9.2. Tất cả quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và liên quan đến Ứng dụng không được cấp rõ ràng trong Hợp đồng này đều được Công ty bảo lưu. Nếu muốn sử dụng phần mềm, tiêu đề, tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên miền và/hoặc dấu hiệu nhận dạng khác có đặc điểm thương hiệu đáng chú ý hoặc những nội dung khác thuộc sở hữu của Công ty, bạn phải có văn bản cho phép của Công ty. Bạn có thể gửi yêu cầu cấp phép tới support@flo.health.

9.3. Để tránh nghi ngờ, Công ty nắm quyền sở hữu đối với tất cả văn bản, hình ảnh, ảnh chụp, âm thanh, video, dữ liệu vị trí, phần mềm, mã và tất cả các dạng dữ liệu hoặc nội dung liên lạc khác mà Công ty tạo ra và cung cấp có liên quan đến Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh giao diện, tính năng tương tác, đồ họa, thiết kế, tổng hợp Nội dung người dùng (như định nghĩa bên dưới) và tổng hợp đánh giá xếp hạng của người dùng cùng tất cả các yếu tố và thành phần khác của Ứng dụng, ngoại trừ Nội dung người dùng (trong tài liệu này gọi chung là “Nội dung của Công ty”). Trừ trường hợp được quy định rõ ràng và tường minh ở đây, chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào dù rõ ràng hay ngụ ý, đồng thời sẽ giữ tất cả các quyền có trong hay có liên quan đến Ứng dụng và Nội dung của Công ty.

 

10 Cấp phép cho Nội dung người dùng

10.1. Ứng dụng cho phép bạn nhập ghi chú cá nhân, chia sẻ câu chuyện của mình, đăng hoặc tải nội dung lên, gửi nội dung (bao gồm Trò chuyện riêng tư) và ghi lại một số thông tin vào Ứng dụng (“Nội dung người dùng”). Bạn giữ mọi quyền liên quan đến Nội dung của người dùng mà bạn đăng, chia sẻ hoặc ghi lại vào Ứng dụng.

Bằng cách gửi Nội dung người dùng của bạn đến Ứng dụng, bạn (a) cấp cho Công ty giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép bổ sung, toàn cầu, miễn phí bản quyền để sử dụng, sao chép, khai thác, sửa đổi, hiển thị công khai, trình bày công khai, tạo sản phẩm phái sinh, kết hợp nội dung đó vào sản phẩm khác, thay đổi, định dạng lại và phân phối Nội dung người dùng của bạn liên quan đến việc cung cấp và vận hành Ứng dụng và dịch vụ liên quan và/hoặc cho mục đích quảng cáo của Công ty (ví dụ: bằng cách hiển thị trên trang web của chúng tôi, trong Ứng dụng, trên mạng xã hội, trên bất kỳ trang web hoặc nền tảng nào trên Internet mà chúng tôi cho là phù hợp), tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư; và (b) bạn đồng ý bồi thường cho Công ty và các bên liên kết, giám đốc, nhân viên cấp cao và nhân viên của Công ty và đảm bảo các đối tượng này không bị tổn hại trước mọi khiếu nại và chi phí, kể cả phí luật sư, phát sinh từ Nội dung Người dùng và/hoặc do việc bạn không tuân thủ các điều khoản được mô tả trong Hợp đồng này.

10.2. Công ty có quyền xem xét tất cả Nội dung người dùng trước khi gửi đến Ứng dụng và có quyền xóa mọi nội dung hoặc nội dung nghe nhìn vì bất kỳ lý do gì, vào bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước, theo quyết định riêng của Công ty.

 

11 Tự chịu rủi ro khi sử dụng

11.1. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho một số thông tin nhất định có liên quan đến sức khỏe trở nên hữu ích hơn và dễ tiếp cận hơn đối với bạn. Tuy nhiên, Ứng dụng không có khả năng và không đảm bảo về việc cải thiện hay kết quả có liên quan đến sức khỏe. 

11.2. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Ứng dụng cũng như mọi thông tin, dự đoán hoặc đề xuất được cung cấp trong Ứng dụng. Chúng tôi không cam đoan hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào về tính chính xác của dữ liệu, thông tin, ước tính và dự đoán mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông qua Ứng dụng và bạn đồng ý và hiểu rằng Ứng dụng không nhằm mục đích có cùng hoặc phục vụ cùng mục đích như thiết bị y tế hoặc khoa học hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

 

12 Miễn trừ trách nhiệm đối với hoạt động sử dụng của vị thành niên

12.1. THÔNG TIN TRONG ỨNG DỤNG KHÔNG MANG TÍNH KHƠI GỢI, XÚI GIỤC HOẶC QUẢNG BÁ CHO HÀNH VI HAY HOẠT ĐỘNG TÌNH DỤC GIỮA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN VÀ KHÔNG HƯỚNG TRỰC TIẾP NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG ĐẾN BẤT CỨ NGƯỜI NÀO CỤ THỂ. TẤT CẢ THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG ỨNG DỤNG CHỈ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC CHUNG.

12.2. Chúng tôi kiểm tra cẩn thận mọi tài liệu mà chúng tôi cung cấp thông qua Ứng dụng cho những người trong độ tuổi từ 13 đến 17 để tránh bất kỳ nội dung nào không phù hợp hoặc có hại. Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng các quy tắc luân lý và đạo đức giữa các quốc gia có thể khác nhau trong việc xác định vị thành niên có thể tiếp cận thông tin nào liên quan đến tình dục.

12.3. Chúng tôi không có ý định và cũng không cố tình đăng tải nội dung tình dục lộ liễu hoặc những nội dung có thể được xem là có hại cho vị thành niên hoặc người nhỏ tuổi theo quy định của luật pháp hiện hành. Chúng tôi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng tất cả tài liệu do chúng tôi cung cấp trên Ứng dụng tuyệt đối dựa trên dữ kiện thực tế và chính xác về mặt khoa học.

Xin lưu ý rằng quan điểm đạo đức riêng về nội dung nào là gây khó chịu hoặc có hại đối với vị thành niên có thể khác nhau tùy theo yêu cầu mà pháp luật hiện hành quy định về nội dung có thể được cung cấp cho đối tượng vị thành niên. 

 

13 Gói đăng ký và thanh toán

13.1. Gói đăng ký. Chúng tôi có thể mang đến cho bạn cơ hội mua gói đăng ký cung cấp quyền truy cập vào một số nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian được chỉ định. Gói đăng ký sẽ tiếp tục vô thời hạn. Chúng tôi sẽ thường xuyên tự động tính phí duy trì cho bạn cho đến khi bạn hủy. Chúng tôi sẽ giải thích về phí duy trì, tần suất thanh toán và cách hủy trước khi bạn mua.

13.2. Một số nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ có trong gói đăng ký có thể thay đổi theo thời gian khi chúng tôi giới thiệu tính năng mới, phát triển sản phẩm hiện có và đôi khi là loại bỏ các tính năng không hoạt động theo kế hoạch. Các tính năng và nội dung trong Ứng dụng có thể khác nhau theo quốc gia, ngôn ngữ, cửa hàng liên quan, phiên bản hoặc thiết bị.

Qua việc truy cập Flo, bạn đồng ý rằng việc bạn mua gói đăng ký không phụ thuộc vào việc cung cấp bất kỳ chức năng hoặc tính năng nào trong tương lai hay phụ thuộc vào bất kỳ tuyên bố công khai bằng lời nói hoặc bằng văn bản nào cũng như nhận xét của Flo về chức năng hoặc tính năng đó.

13.3. Ứng dụng Flo được cung cấp qua các nhà điều hành nền tảng bên thứ ba App Store của Apple và Cửa hàng Google Play. Do đó, khi mua, bạn có thể giao kết thêm một hợp đồng riêng với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba tương ứng cung cấp cửa hàng ứng dụng. Điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp này có thể được áp dụng. Tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba tương ứng, bạn có thể cần thực hiện quyền hủy và thu hồi với những nhà cung cấp dịch vụ này.

13.4. Thanh toán. Bạn có thể mua gói đăng ký trực tiếp từ Flo hoặc thông qua bên thứ ba bằng cách trả trước phí đăng ký cộng thuế áp dụng theo khoảng thời gian định kỳ được thông báo cho bạn trước khi mua.

13.5. Thời gian dùng thử. Một số gói đăng ký của chúng tôi bao gồm thời gian dùng thử để bạn có thể trải nghiệm ứng dụng trong một khoảng thời gian cụ thể mà không mất phí hoặc với mức giá giảm (“Thời gian dùng thử”). Thời gian dùng thử sẽ tự động chuyển đổi thành gói đăng ký trả phí duy trì khi thời hạn dùng thử kết thúc. Để tránh bị thu phí, bạn phải hủy gói đăng ký trước khi thời hạn dùng thử kết thúc. Vui lòng xem kỹ tất cả các điều khoản áp dụng trước khi bạn đăng ký Thời gian dùng thử.

13.6. Thay đổi về giá và thuế. Đôi khi Flo có thể thực hiện thay đổi đối với gói đăng ký, kể cả phí đăng ký định kỳ, và sẽ thông báo trước cho bạn mọi thay đổi về giá. Thay đổi về giá sẽ có hiệu lực vào thời điểm bắt đầu kỳ tiếp theo của gói đăng ký sau ngày giá thay đổi và việc tiếp tục sử dụng gói đăng ký sau khi thay đổi về giá có hiệu lực đồng nghĩa rằng bạn đã chấp nhận mức giá mới. Nếu không đồng ý với thay đổi về giá, bạn có thể từ chối bằng cách hủy đăng ký gói hiện hành trước khi thay đổi về giá có hiệu lực.

Nếu chúng tôi phát hiện lỗi trong giá mặt hàng bạn đã mua, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn. Bạn có thể xác nhận lại đơn hàng ở mức giá chính xác hoặc hủy đơn hàng. Nếu chúng tôi không thể liên hệ với bạn, giao dịch mua của bạn sẽ tự động bị hủy.

Thuế suất hoặc các phí khác dựa trên mức áp dụng tại thời điểm tính phí hàng tháng của bạn. Những khoản tiền này có thể thay đổi theo thời gian tùy theo yêu cầu về thuế địa phương ở quốc gia, tiểu bang, lãnh thổ, quận hoặc thành phố của bạn. Mọi thay đổi về thuế suất sẽ được tự động áp dụng dựa trên thông tin tài khoản bạn cung cấp.

13.7. Gia hạn. Khoản thanh toán của bạn cho Flo hoặc bên thứ ba mà bạn đã mua gói đăng ký sẽ tự động gia hạn vào cuối kỳ hiện hành của gói đăng ký, trừ khi bạn hủy gói đăng ký trước khi kết thúc kỳ hiện hành tại thời điểm đó của gói đăng ký. 

13.8. Hủy. Bạn phải hủy gói đăng ký hoặc Thời gian dùng thử trước khi gói gia hạn để tránh bị tính phí cho kỳ tiếp theo của Gói đăng ký. Nếu mua gói đăng ký qua app.flo.health, bạn có thể hủy gia hạn gói đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ help@flo.health và nêu rõ email bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản tại app.flo.health. 

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng biểu mẫu hủy sau đây:

“Chủ đề – hủy gói đăng ký

Gửi nhóm hỗ trợ Flo,

Tôi viết email này để thông báo rằng tôi sẽ hủy gói đăng ký của mình.

Địa chỉ email tôi dùng để đăng ký tài khoản tại app.flo.health – *nêu cụ thể tại đây*”

Nếu bạn mua gói đăng ký thông qua bên thứ ba, hãy liên hệ với họ để biết thông tin về việc thanh toán, hủy và hoàn tiền.

Liên hệ với nhóm Hỗ trợ của chúng tôi help@flo.health (hoặc gửi yêu cầu tại đây), hoặc nhấp vào đây và làm theo hướng dẫn về cách hủy gói đăng ký của Thời gian dùng thử của bạn.

13.9. Ưu đãi Khuyến mãi. Đôi khi, bạn có thể có cơ hội mua gói đăng ký dưới hình thức ưu đãi Khuyến mãi. Ưu đãi Khuyến mãi có thể chỉ dành cho người dùng mới và/hoặc không có hiệu lực với một số người dùng và chỉ có giá trị trong thời gian có hạn. Các quy định hạn chế khác có thể được áp dụng. Sau thời gian khuyến mãi, gói đăng ký sẽ tự động tiếp tục ở mức giá thông thường tại thời điểm đó (có thể thay đổi), cộng thêm thuế áp dụng, trừ phi bạn hủy.

 

15 Mật khẩu

15.1. Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng người không được ủy quyền không thể truy cập mật khẩu hoặc tài khoản Ứng dụng của bạn. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với (1) việc kiểm soát hoạt động phổ biến và sử dụng tên đăng nhập, tên hiển thị và mật khẩu; (2) ủy quyền, giám sát và kiểm soát quyền truy cập và sử dụng tài khoản cũng như mật khẩu Ứng dụng của mình; (3) thông báo kịp thời cho Công ty nếu bạn tin rằng tài khoản hoặc mật khẩu của mình đã bị xâm phạm hoặc nếu có bất kỳ lý do nào khác khiến bạn cần vô hiệu hóa mật khẩu.

Gửi email cho chúng tôi về địa chỉ support@flo.health.

15.2. Bạn cấp cho Công ty và tất cả cá nhân hoặc tổ chức khác có liên quan đến hoạt động của Ứng dụng quyền truyền tải, theo dõi, truy xuất, lưu trữ và sử dụng thông tin của bạn liên quan đến hoạt động của Ứng dụng. Ngoài ra, bạn xác nhận và đồng ý rằng Ứng dụng và tài khoản được thiết kế và dành cho mục đích sử dụng cá nhân trên cơ sở cá nhân và bạn sẽ không chia sẻ chi tiết tài khoản và/hoặc mật khẩu của mình với cá nhân khác. Công ty không thể và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với thông tin bạn gửi, hay đối với việc bạn hoặc bên thứ ba sử dụng hoặc sử dụng sai cách thông tin được truyền tải hoặc nhận được phát sinh từ việc sử dụng Ứng dụng. Công ty cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc tài khoản hoặc thông tin của bạn bị sử dụng trái phép do bạn không tuân theo các quy tắc này.

 

16 Từ chối bảo đảm

16.1. Công ty kiểm soát và vận hành Ứng dụng từ nhiều địa điểm khác nhau và không tuyên bố rằng Ứng dụng sẽ phù hợp hoặc có thể sử dụng ở tất cả các địa điểm. Ứng dụng hoặc một số tính năng nhất định của Ứng dụng có thể không sử dụng được ở địa điểm của bạn hoặc có thể khác nhau giữa các địa điểm.

16.2. ỨNG DỤNG ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", "THEO TÌNH TRẠNG THỰC TẾ" VÀ KHÔNG KÈM THEO TUYÊN BỐ HAY BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ QUYỀN SỞ HỮU, KHÔNG XÂM PHẠM, KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI VÀ TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ CŨNG NHƯ MỌI BẢO ĐẢM NGỤ Ý TỪ MỌI QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HOẶC SỬ DỤNG GIAO DỊCH, TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ RÕ RÀNG TẠI ĐÂY, TRỪ TRƯỜNG HỢP TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT YÊU CẦU. CÔNG TY HAY NHÂN VIÊN CẤP CAO, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, BÊN LIÊN KẾT, ĐẠI DIỆN, NHÀ CUNG CẤP, ĐỐI TÁC, ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO HOẶC ĐƠN VỊ CUNG CẤP NỘI DUNG CỦA CÔNG TY ĐỀU KHÔNG ĐẢM BẢO, VÀ MỖI NGƯỜI TRONG SỐ NÀY THEO ĐÂY TỪ CHỐI CÔNG NHẬN MỘT CÁCH RÕ RÀNG, RẰNG: (A) ỨNG DỤNG SẼ AN TOÀN HOẶC SỬ DỤNG ĐƯỢC TẠI THỜI ĐIỂM HOẶC ĐỊA ĐIỂM CỤ THỂ BẤT KỲ; (B) MỌI KHIẾM KHUYẾT HOẶC LỖI SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC; (C) MỌI NỘI DUNG HOẶC PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN HOẶC THÔNG QUA ỨNG DỤNG ĐỀU KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC; (D) KẾT QUẢ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN. HOẶC (E) SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC MỨC ĐỘ ĐẦY ĐỦ CỦA NỘI DUNG, VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, PHẦN MỀM, ĐỒ HỌA HOẶC THÔNG TIN LIÊN LẠC DO CÁC BÊN THỨ BA CUNG CẤP TRÊN HOẶC THÔNG QUA ỨNG DỤNG, KỂ CẢ CÁC CUỘC TRÒ CHUYỆN RIÊNG TƯ. BẠN TỰ CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG. MỘT SỐ NHÀ NƯỚC, QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ BẢO ĐẢM NGỤ Ý, VÌ VẬY, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ GIỚI HẠN NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN.

 

17 Giới hạn trách nhiệm pháp lý

17.1. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÔNG TY HAY NHÂN VIÊN CẤP CAO, GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ, BÊN LIÊN KẾT, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, NHÀ CUNG CẤP, ĐỐI TÁC, ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO HOẶC ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỮ LIỆU CỦA CÔNG TY ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, BẤT NGỜ, LÀ HỆ QUẢ, MANG TÍNH CHẤT CẢNH CÁO HOẶC DO BỊ PHẠT (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, LỢI NHUẬN HOẶC DỮ LIỆU) CHO DÙ LÀ TRONG MỘT HÀNH ĐỘNG CỦA HỢP ĐỒNG, SAI SÓT CÁ NHÂN (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở KHINH SUẤT), LUẬT CÔNG BÌNH HOẶC NGUYÊN NHÂN KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ TRẢ CHO CÔNG TY ĐỂ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG, HAY MỘT TRĂM ĐÔ-LA ($100) NẾU BẠN CHƯA CÓ NGHĨA VỤ THANH TOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TY, NẾU PHÙ HỢP. MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HAY GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, NÊN CÁC GIỚI HẠN Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN. CÔNG TY HAY NHÂN VIÊN CẤP CAO, GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ, BÊN LIÊN KẾT, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, NHÀ CUNG CẤP, ĐỐI TÁC, ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO HOẶC ĐƠN VỊ CUNG CẤP NỘI DUNG CỦA CÔNG TY HOẶC BÊN THỨ BA ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRÊN ỨNG DỤNG ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THƯƠNG TỔN CÁ NHÂN, BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP TỬ VONG, DO BẠN SỬ DỤNG HAY SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG.  PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ NHÀ NƯỚC/QUỐC GIA ÁP DỤNG HẠN CHẾ ĐỐI VỚI VIỆC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. KHÔNG CÓ ĐIỀU NÀO TRONG HỢP ĐỒNG NÀY LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN NẾU VIỆC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN LÀ TRÁI PHÁP LUẬT. KHI CÓ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC TRÌNH BÀY ĐỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ Ở PHẠM VI LỚN HƠN SO VỚI PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP THÌ ĐIỀU KHOẢN ĐÓ SẼ ĐƯỢC COI LÀ CHỈ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐẾN PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP.

 

18 Sử dụng thiết bị di động

18.1. Xin lưu ý rằng mức giá và phí thông thường của nhà mạng, ví dụ như phí nhắn tin văn bản và dữ liệu, sẽ vẫn áp dụng nếu bạn sử dụng Ứng dụng trên thiết bị di động.

 

19 Dịch vụ và liên kết của bên thứ ba

19.1. Ứng dụng có thể cho bạn quyền truy cập liên kết đến các trang web, ứng dụng hay các sản phẩm hoặc dịch vụ khác của bên thứ ba ("Dịch vụ của bên thứ ba"). Công ty không kiểm soát Dịch vụ của bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào, và theo đó, Công ty không chịu trách nhiệm về hoạt động bảo vệ quyền riêng tư của Dịch vụ của bên thứ ba đó và không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến Dịch vụ của bên thứ ba đó. Bạn tự chịu rủi ro khi liên kết đến hoặc sử dụng Dịch vụ của bên thứ ba ngoài Ứng dụng. Việc Công ty đưa vào các liên kết đến Dịch vụ của bên thứ ba không có ngụ ý chứng thực dưới bất kỳ hình thức nào đối với tài liệu nằm trên hoặc được liên kết đến bởi Dịch vụ của bên thứ ba đó và người dùng Ứng dụng cũng không nên coi là như vậy. Công ty từ chối mọi trách nhiệm đối với sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc thông tin có trên Dịch vụ của bên thứ ba. Bạn cần thực hiện các biện pháp thích hợp để xác định xem việc truy cập Dịch vụ của bên thứ ba có phù hợp hay không, bao gồm việc bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của mình khi sử dụng Dịch vụ của bên thứ ba và tuân thủ các thỏa thuận liên quan.

Bạn không được liên kết đến các trang web, ứng dụng, nội dung hoặc dịch vụ của chúng tôi theo cách: (i) bất hợp pháp, (ii) ám chỉ bất kỳ hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực nào với hoặc bởi chúng tôi nếu không có, (iii) làm tổn hại hoặc lợi dụng danh tiếng của chúng tôi, hoặc (iv) không công bằng.

 

20 Phản hồi của bạn

20.1. Chúng tôi hoan nghênh bạn đóng góp ý kiến phản hồi về Ứng dụng. Trừ khi được tuyên bố rõ ràng, mọi thông tin liên lạc mà bạn gửi cho chúng tôi hoặc công khai trên cửa hàng ứng dụng đều được xem là được gửi trên cơ sở không bí mật. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền quyết định công khai những nội dung đó theo quyết định của riêng chúng tôi. Bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng miễn phí các nội dung đó, cũng như rà soát, sửa đổi, điều chỉnh và thay đổi theo ngữ cảnh hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác, tùy từng trường hợp mà chúng tôi thấy phù hợp.

 

21 Quyền thi hành

21.1. Chúng tôi không có trách nhiệm theo dõi hoạt động truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện những hành động này phục vụ cho mục đích vận hành và duy trì Ứng dụng, đảm bảo mức độ tuân thủ của bạn đối với Hợp đồng này cũng như tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Chúng tôi có thể tiết lộ hành vi trái pháp luật cho các cơ quan thực thi pháp luật; và theo quy trình pháp lý hợp lệ, chúng tôi có thể hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để truy tố những người dùng vi phạm pháp luật. 

21.2. Chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không bắt buộc phải) xóa hoặc vô hiệu hóa nội dung được đăng lên Ứng dụng hoặc quyền truy cập Ứng dụng bất kỳ lúc nào tùy từng trường hợp mà không cần thông báo, theo quyết định của riêng chúng tôi, nếu chúng tôi tự mình xác định được rằng nội dung hoặc việc sử dụng Ứng dụng của bạn là không phù hợp hoặc vi phạm Hợp đồng này.

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ, đóng Tài khoản và thay đổi các yêu cầu về điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào.

Công ty không có trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm đối với người dùng Ứng dụng hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác về việc thực hiện hoặc không thực hiện các hoạt động nói trên.

 

22 Bảo trì và cập nhật

22.1. Đôi khi, chúng tôi cần thay đổi, mở rộng, nâng cấp và cải thiện Ứng dụng để đảm bảo Ứng dụng hoạt động bình thường. Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể ngừng vận hành một phần hoặc toàn bộ Ứng dụng hoặc vô hiệu hóa có chọn lọc một số tính năng nhất định của Ứng dụng. Việc bạn sử dụng Ứng dụng không có nghĩa là bạn được đảm bảo Ứng dụng sẽ được cung cấp và hoạt động liên tục. 

22.2. Mọi hành động sửa đổi hoặc loại bỏ đối với Ứng dụng hoặc bất kỳ tính năng cụ thể nào của ứng dụng sẽ được thực hiện theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi mà không kèm theo nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý liên tục đối với bạn.

23.3. Chúng tôi có thể đình chỉ vô thời hạn hoặc ngừng cấp quyền truy cập trực tuyến vào nội dung liên kết với Flo bất kỳ lúc nào, bao gồm nhằm mục đích ngừng cung cấp dịch vụ, dịch vụ bảo trì hoặc nâng cấp mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý. Chúng tôi cũng có thể ngừng cung cấp một số nội dung hoặc tính năng. Với mọi nội dung hoặc tính năng sử dụng máy chủ trực tuyến, chúng tôi không cam kết sẽ tiếp tục vận hành những máy chủ đó.

 

23 Bồi thường 

23.1. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Công ty, nhân viên cấp cao, giám đốc, nhân viên, đại lý, bên liên kết, đại diện, đơn vị cấp phép, nhà cung cấp, đối tác, đơn vị quảng cáo và đơn vị cung cấp nội dung của Công ty, không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu, trách nhiệm pháp lý và các khoản thanh toán bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí pháp lý và kế toán hợp lý, phát sinh từ hoặc là kết quả của, hoặc được cho là kết quả của việc bạn vi phạm Hợp đồng này.

 

24 Giải quyết tranh chấp và trọng tài

VUI LÒNG ĐỌC KỸ MỤC NÀY VÌ BẠN CẦN PHÂN XỬ MỘT SỐ TRANH CHẤP VÀ KHIẾU NẠI VỚI CHÚNG TÔI CŨNG NHƯ GIỚI HẠN CÁCH THỨC BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM SỰ TRỢ GIÚP CỦA CHÚNG TÔI.

a. TRỌNG TÀI: Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép cũng như vì lợi ích của việc giải quyết tranh chấp giữa bạn và Công ty theo cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, bạn và Công ty đồng ý rằng mọi tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này (gọi chung là “Tranh chấp”) sẽ được giải quyết bằng thủ tục trọng tài cá nhân có tính chất ràng buộc theo Quy tắc về trọng tài cho người tiêu dùng của American Arbitration Association (“Quy tắc của AAA”) có hiệu lực tại thời điểm đó, trừ phi được sửa đổi trong Hợp đồng này. Quy tắc của AAA và các biểu mẫu cần điền được cung cấp trực tuyến tại www.adr.org.

b. Nếu bạn là cư dân của bất kỳ quốc gia nào thuộc Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Na Uy hoặc Iceland, luật điều chỉnh và tòa án sẽ là luật và tòa án của nơi cư trú thường lệ của bạn.

c. TÒA ÁN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI NHỎ: Ngoài thủ tục trọng tài, bạn và Công ty, mỗi bên đều có quyền khởi kiện Tranh chấp bất kỳ tại mọi tòa án giải quyết khiếu nại nhỏ có thẩm quyền đối với Tranh chấp. 

d. ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH THỦ TỤC TRỌNG TÀI/PHIÊN ĐIỀU TRẦN: Nếu bạn cư trú tại Hoa Kỳ, địa điểm tiến hành thủ tục trọng tài sẽ là (a) tiểu bang nơi bạn cư trú, hoặc (b) Quận New Castle, Delaware, theo lựa chọn của bạn. Nếu bạn cư trú ngoài Hoa Kỳ, Trọng tài viên sẽ quyết định địa điểm tiến hành thủ tục trọng tài dựa trên các yếu tố được quy định trong Quy tắc của AAA. Bất kể địa điểm tiến hành thủ tục trọng tài, Công ty cũng đồng ý rằng mọi phiên điều trần cần thiết trong thủ tục trọng tài đều có thể được thực hiện qua điện thoại hoặc hội thảo video thay vì trực tiếp, theo lựa chọn của bạn. Thủ tục trọng tài cũng có thể được quyết định chỉ dựa trên việc gửi tài liệu đến Trọng tài viên, nếu bạn và Công ty đều đồng ý như vậy (thỏa thuận này phải được lập thành văn bản và cung cấp cho Trọng tài viên). Luật tố tụng áp dụng cho việc tiến hành thủ tục trọng tài sẽ là luật tại địa điểm diễn ra thủ tục trọng tài và Quy tắc của AAA. Đạo luật về trọng tài liên bang sẽ điều chỉnh mọi thủ tục trọng tài (và bất kỳ thủ tục tòa án nào liên quan và/hoặc do đó mà ra) tại Hoa Kỳ.

e. THÔNG BÁO VỀ TRANH CHẤP/NỖ LỰC GIẢI QUYẾT KHÔNG CHÍNH THỨC: Ít nhất 30 ngày trước khi bắt đầu thủ tục trọng tài, bạn và Công ty đồng ý thông báo cho bên kia về tranh chấp bằng văn bản (“Thông báo về tranh chấp”) và cố gắng thương lượng một cách thiện chí để có được giải pháp không chính thức. Bạn phải gửi Thông báo về tranh chấp đến: Flo Health UK Limited, 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX. Công ty sẽ gửi mọi Thông báo về tranh chấp đến địa chỉ email liên kết với Tài khoản của bạn. Thông báo về tranh chấp phải bao gồm: tên và thông tin liên hệ ưu tiên của người có Tranh chấp, mô tả ngắn gọn về tranh chấp và yêu cầu về biện pháp giải quyết. Chỉ khi bạn và Công ty không thể giải quyết tranh chấp trong khoảng thời gian 30 ngày thì một trong hai bên có thể bắt đầu thủ tục trọng tài bằng cách gửi đơn Yêu cầu thủ tục trọng tài bằng văn bản (xem www.adr.org) cho American Arbitration Association và cung cấp bản sao cho bên kia theo quy định trong Quy tắc của AAA.

f. PHÍ VÀ CHI PHÍ TIẾN HÀNH THỦ TỤC TRỌNG TÀI: Phần phí hành chính, phí trọng tài và chi phí của bạn (gọi chung là “Chi phí trọng tài”) sẽ được điều chỉnh bởi Quy tắc của AAA. Một trong hai bên có thể yêu cầu Trọng tài viên đưa ra phán quyết bên kia thanh toán một phần hoặc tất cả phí và chi phí luật sư (ngoài một phần hoặc tất cả Chi phí trọng tài) khi chứng minh được rằng bên kia đã đưa ra khiếu nại, khiếu nại chéo hoặc biện hộ vô căn cứ theo thực tế hoặc theo luật, mang tính ác ý hoặc nhằm mục đích quấy rối, hoặc vô nghĩa, khi luật hiện hành và Quy tắc của AAA cho phép.

g. HÌNH THỨC, HIỆU LỰC VÀ PHẠM VI CỦA PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI: Quyết định và phán quyết của Trọng tài viên sẽ là cuối cùng, có tính ràng buộc và có hiệu lực thi hành, chỉ được xem xét lại theo luật hiện hành điều chỉnh việc thi hành và hủy bỏ phán quyết trọng tài. Quyết định về Phán quyết có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền thích hợp, theo luật hiện hành. Trọng tài viên có thể đưa ra phán quyết về bất kỳ biện pháp bồi thường nào được luật pháp hoặc Quy tắc của AAA cho phép nhưng chỉ có thể quyết định biện pháp bồi thường theo tuyên phán hoặc theo lệnh của tòa trên cơ sở riêng lẻ và chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp biện pháp bồi thường được đảm bảo bởi khiếu nại riêng lẻ của nguyên đơn. 

i. TỪ CHỐI THỦ TỤC TRỌNG TÀI: Bạn có thể từ chối thỏa thuận trọng tài này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản đến Flo Health UK Limited, 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX, có dấu bưu điện trong vòng 30 ngày sau lần đầu tiên chấp nhận Hợp đồng này. Thông báo bằng văn bản của bạn phải có tên và địa chỉ email liên kết với Tài khoản của bạn, đồng thời phải nêu rõ rằng bạn từ chối thỏa thuận trọng tài này.

j. THAY ĐỔI: Nếu Công ty thay đổi Mục 24 này sau ngày bạn chấp nhận Hợp đồng này lần cuối (hoặc chấp nhận bất kỳ thay đổi nào theo sau đối với Hợp đồng này), bạn có thể từ chối thay đổi đó bằng cách gửi cho chúng tôi thông báo bằng văn bản đến Flo Health UK Limited, 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX, có dấu bưu điện trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, việc từ chối thay đổi không thu hồi hoặc thay đổi sự chấp thuận trước đó của bạn đối với bất kỳ thỏa thuận nào trước đó trong việc phân xử Tranh chấp giữa bạn và Công ty (hoặc sự chấp thuận trước đó của bạn đối với bất kỳ thay đổi theo sau nào). Sự chấp thuận trước đó của bạn vẫn có hiệu lực và có thể thực thi đối với bất kỳ Tranh chấp nào giữa bạn và Công ty.

k. THỦ TỤC TÒA ÁN: Theo Quy tắc của AAA và luật hiện hành, không nội dung nào trong Mục 24 này được coi là từ bỏ, loại trừ hoặc hạn chế quyền của một trong hai bên trong việc (i) khởi kiện một vụ kiện cá nhân ra tòa án khiếu nại nhỏ, nơi tòa án đó có thẩm quyền đối với Tranh chấp; (ii) tìm kiếm biện pháp tạm thời hoặc lệnh tạm thời từ tòa án có thẩm quyền cung cấp biện pháp đó; (iii) tìm kiếm sự trợ giúp để hỗ trợ thủ tục trọng tài theo luật hiện hành; hoặc (iv) tìm cách thi hành hoặc hủy bỏ (toàn bộ hoặc một phần) phán quyết theo luật hiện hành. Nếu luật hiện hành không cho phép tiến hành thủ tục trọng tài đối với Tranh chấp theo Hợp đồng này, thì bạn hoặc Công ty có thể bắt đầu các thủ tục giải quyết tranh chấp tại tòa án bất kỳ có thẩm quyền đối với Tranh chấp và tại địa điểm phù hợp, theo các điều khoản của Mục 24(l)(i-iii) bên dưới và tất cả các điều khoản được quy định trong Mục 1-21 và 23-25.

I. NGOÀI RA, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, BẠN VÀ CÔNG TY TỪ BỎ VÔ ĐIỀU KIỆN MỌI QUYỀN TƯƠNG ỨNG ĐỐI VỚI PHIÊN TÒA XÉT XỬ CÓ BỒI THẨM ĐOÀN.

m. CÁC QUY ĐỊNH BỔ SUNG ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP: Các quy định bổ sung sau đây có thể áp dụng cho việc giải quyết tất cả Tranh chấp, trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, bất kể được đưa ra trong thủ tục trọng tài, tòa án hay bất kỳ hình thức thủ tục giải quyết tranh chấp chính thức nào khác:

(i) Hạn chế về thời gian: Mọi Tranh chấp sẽ bị hạn chế về thời gian trừ phi bên xác nhận Tranh chấp bắt đầu thủ tục giải quyết tranh chấp chính thức trong vòng một (1) năm sau khi bên xác nhận Tranh chấp biết về hoặc đáng lẽ phải được biết về cơ sở của Tranh chấp đó, tuy nhiên, với điều kiện là thời hạn một năm sẽ được coi là bị đình chỉ trong quá trình thực hiện mọi cuộc thảo luận dàn xếp không chính thức sau khi bất kỳ bên nào nhận được Thông báo về tranh chấp theo Mục 24(e) ở trên.

(ii) KHÔNG THỰC HIỆN VỤ KIỆN TẬP THỂ HOẶC THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐẠI DIỆN: TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, BẠN VÀ CÔNG TY ĐỒNG Ý RẰNG MỖI BÊN CHỈ CÓ THỂ ĐƯA RA TRANH CHẤP ĐỐI VỚI BÊN KIA VỚI TƯ CÁCH RIÊNG LẺ MÀ KHÔNG PHẢI VỚI VAI TRÒ NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN TẬP THỂ TRONG BẤT KỲ VỤ KIỆN TẬP THỂ HOẶC THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐẠI DIỆN CÓ CHỦ ĐÍCH NÀO.

(iii) Không hợp nhất: Bạn và Công ty xác nhận và đồng ý rằng, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, mỗi bên đều từ bỏ quyền tham gia vào một thủ tục tố tụng hợp nhất.

 

25 Luật điều chỉnh 

25.1. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh bởi luật của Tiểu bang Delaware, Hoa Kỳ (ngoại trừ xung đột của các quy tắc luật).

 

26 Thủ tục thông báo và gỡ bỏ

26.1. Nếu bạn tin rằng có bất kỳ tài liệu nào truy cập trên hoặc từ Ứng dụng vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu xóa các tài liệu đó (hoặc xóa quyền truy cập) khỏi Ứng dụng này bằng cách liên hệ với Công ty và cung cấp thông tin sau:

26.1.1. Thông tin định danh của sản phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm. Vui lòng mô tả sản phẩm đó và nếu có thể, hãy gửi kèm một bản sao hoặc vị trí của một phiên bản hợp lệ của sản phẩm.

26.1.2. Thông tin định danh của tài liệu mà bạn cho là vi phạm và vị trí của tài liệu đó. Vui lòng mô tả tài liệu đó và cung cấp cho chúng tôi URL hoặc bất kỳ thông tin thích hợp nào khác có thể giúp chúng tôi tìm được tài liệu đó.

26.1.3. Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có) của bạn.

26.1.4. Một bản cam đoan rằng bạn tin tưởng thiện chí là việc sử dụng các tài liệu đang bị khiếu nại là không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp.

26.1.5. Một bản cam đoan rằng thông tin mà bạn đã cung cấp là chính xác và nêu rõ rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc là người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền, nếu không sẽ phải chịu "hình phạt do khai man".

26.1.6. Chữ ký hoặc chữ ký điện tử của người giữ bản quyền hoặc đại diện được ủy quyền.

Trong nỗ lực bảo vệ quyền của chủ sở hữu bản quyền, Công ty có chính sách chấm dứt, trong những trường hợp thích hợp, đối với những người đăng ký và chủ tài khoản của Ứng dụng có nhiều lần vi phạm.

 

27 Các điều khoản khác

27.1. Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi Hợp đồng này nếu chúng tôi cho rằng điều đó là cần thiết (ví dụ: vì lý do pháp lý hoặc để phản ánh các thay đổi trong Ứng dụng, trang web). Nếu thay đổi Hợp đồng một cách đáng kể, chúng tôi sẽ cung cấp Hợp đồng cập nhật trực tuyến và thực hiện các nỗ lực hợp lý để báo cho bạn về điều đó (ví dụ: bằng cách gửi thông báo cho bạn). 

27.2. Sau khi chúng tôi thay đổi Hợp đồng, tài liệu này sẽ có hiệu lực ràng buộc pháp lý với bạn sau ba mươi (30) ngày kể từ khi chúng tôi đăng tải trực tuyến. Trong thời gian đó, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@flo.health nếu có câu hỏi cụ thể về các thay đổi. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi đó (bất kể bạn có gửi email cho chúng tôi hay không), thì chúng tôi cần yêu cầu bạn ngừng sử dụng Ứng dụng Flo và truy cập trang web. Chúng tôi rất tiếc về điều đó, nhưng chúng tôi hy vọng bạn sẽ hiểu rằng để Flo hoạt động bình thường, chúng tôi cần mọi người sử dụng sản phẩm theo cùng một quy tắc thay vì mỗi người lại có một quy tắc riêng. Đó là lý do chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ nếu có thắc mắc hoặc mối lo ngại.

27.3. Nếu không đồng ý với những điều khoản mới, bạn nên dừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau ngày phiên bản Hợp đồng cập nhật có hiệu lực có nghĩa là bạn chấp nhận Hợp đồng như đã sửa đổi.

27.4. Người kế nhiệm và được chuyển nhượng. Thỏa thuận này đảm bảo lợi ích của các bên, trong đó có bất kỳ người kế nhiệm nào có liên quan của chúng tôi. Chúng tôi có quyền chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận này cho bất kỳ công ty liên kết hoặc Tổ chức Flo nào.

27.5. Hiệu lực từng phần. Nếu vì bất kỳ lý do nào mà trọng tài viên, tòa trọng tài hoặc hội đồng trọng tài khác, hoặc tòa án có thẩm quyền nhận thấy bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng, hoặc một phần của Hợp đồng, là không thể thực thi được, thì điều khoản đó sẽ được thực thi đến phạm vi tối đa có thể để thực hiện mục đích của Hợp đồng này và phần còn lại của Hợp đồng này sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực đầy đủ. Bản in của Hợp đồng này sẽ được chấp nhận trong quá trình tố tụng trọng tài, tư pháp hoặc hành chính.

27.6. Việc Công ty từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định trong Hợp đồng này sẽ không được coi là việc từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hay từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác, và việc Công ty không thực hiện một quyền hoặc một quy định theo Hợp đồng này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

27.7. Sau khi Hợp đồng này chấm dứt, mọi điều khoản trong Hợp đồng này có bản chất là duy trì hiệu lực sau khi chấm dứt Hợp đồng, sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực sau khi chấm dứt Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định về giải quyết tranh chấp và trọng tài, tất cả các điều khoản về sở hữu, từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

 

28 Thắc mắc, khiếu nại và ý kiến

28.1. Nếu bạn có ý kiến hoặc thắc mắc về bất kỳ phần nào của Ứng dụng hoặc nội dung của Điều khoản sử dụng này, cần hỗ trợ hoặc có khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@flo.health.

Đối với cư dân California, theo Bộ luật dân sự California § 1789.3, bạn cũng có thể báo cáo khiếu nại với Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại của Phòng Dịch vụ Người tiêu dùng thuộc Sở phụ trách các Vấn đề Người tiêu dùng California bằng cách liên hệ bằng văn bản với họ theo địa chỉ 400 R Street, Sacramento, CA 95814, hoặc qua điện thoại theo số (800) 952-5210.

Văn phòng đăng ký của Flo Health UK Limited là 27 Old Gloucester Street, London, Anh, WC1N 3AX

28.2. Khi bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi mong muốn nhân viên của chúng tôi hành xử lịch sự và tôn trọng. Chúng tôi cũng mong muốn điều tương tự từ bạn. Nếu bạn hành xử bất lịch sự hoặc lạm dụng hoặc đe dọa nhân viên của chúng tôi, chúng tôi có thể hạn chế bạn liên hệ với chúng tôi qua email hoặc từ chối hỗ trợ thêm cho bạn. Nếu hành vi của bạn gây rủi ro cho nhân viên, cộng đồng hoặc doanh nghiệp của chúng tôi, chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản của bạn và chuyển vấn đề lên cơ quan thực thi pháp luật.