Warunki korzystania z usługi

Obowiązuje od 12 września 2023 r.

Co obejmują niniejsze Warunki?

Wiemy, że czytanie Warunków korzystania z usługi nie jest zbyt ciekawe i możesz chcieć je ominąć, ale ważne jest, by ustalić, czego możesz od nas oczekiwać, gdy korzystasz z usług Flo, oraz czego my możemy oczekiwać od Ciebie.

ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAĆ Z USŁUGI.

Przeczytaj niniejsze Warunki. Będziemy je stosować podczas zajmowania się sprawami, które Cię dotyczą. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami – zobacz: Pytania, reklamacje i opinie

Niniejsze Warunki korzystania z usługi pomagają Flo określić relację z Tobą na podstawie interakcji z naszymi usługami. Niniejsze Warunki zawierają przykładowo następujące nagłówki:

 • Czego oczekujemy od Ciebie – określenie pewnych zasad korzystania z naszych usług.
 • Subskrypcja i warunki fakturowania – obejmuje anulowanie, subskrypcje, zwroty, opłaty i inne koszty.
 • Czego możesz oczekiwać od nas – opis sposobu, w jaki dostarczamy i rozwijamy nasze usługi.
 • W razie problemów lub sporów – sposób, w jaki powinny być rozwiązywane te kwestie.

Oprócz niniejszych Warunków opublikowaliśmy również „Politykę prywatności”: flo.health/pl/polityka-prywatnosci Zachęcamy Cię do zapoznania się z nią, by lepiej zrozumieć, w jaki sposób aktualizujemy Twoje dane, zarządzamy nimi oraz eksportujemy je i usuwamy.

Zrozumienie niniejszych Warunków jest ważne, a ich akceptacja jest konieczna do korzystania z naszych usług.

Spis treści

 • Wprowadzenie
 • Kim jesteśmy?
 • Kiedy obowiązują niniejsze Warunki korzystania z usługi?
 • Kto może mieć dostęp do Flo?
 • Aplikacja, Funkcje i Treść nie są równoznaczne z formą porady medycznej, diagnozy ani leczenia
 • Rejestracja i wymagania
 • Korzystanie z Aplikacji
 • Kontrola eksportu i sankcji gospodarczych
 • Ograniczona Licencja na korzystanie z Aplikacji
 • Prawa do Treści Użytkowników
 • Korzystanie na własne ryzyko
 • Zastrzeżenie dotyczące używania Aplikacji przez osoby niepełnoletnie
 • Subskrypcje i warunki fakturowania
 • Hasła
 • Wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji
 • Ograniczenie odpowiedzialności
 • Korzystanie z urządzeń mobilnych
 • Usługi i linki Podmiotów Zewnętrznych
 • Twoje informacje zwrotne
 • Prawa do egzekwowania postanowień Umowy
 • Konserwacja i aktualizacje
 • Zabezpieczenie
 • Rozwiązywanie sporów i arbitraż
 • Prawo właściwe
 • Procedura zgłaszania i usuwania treści
 • Inne postanowienia
 • Pytania, reklamacje i opinie

 

1. Wprowadzenie 

1.1. Prosimy o uważne przeczytanie Warunków korzystania z usługi (lub w skrócie „Umowy”, „Warunków”). Niniejsza Umowa jest prawnie wiążącą umową między Tobą a Flo Health UK Limited z siedzibą pod adresem 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX. Dostęp do produktów i usług Flo oraz korzystanie z nich w sposób bezpośredni zależy od akceptacji niniejszej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się na niniejsze Warunki, nie uzyskasz dostępu do Flo bądź jej produktów lub usług.

1.2. PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ WIĄŻĄCĄ KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ I KLAUZULĘ ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO DZIAŁAŃ ZBIOROWYCH ZNAJDUJĄCE SIĘ W ARTYKULE 24. MA ONA WPŁYW NA SPOSÓB, W JAKI SĄ ROZWIĄZYWANE SPORY MIĘDZY TOBĄ A FLO, I INFORMUJE CIĘ O TWOICH PRAWACH DO REZYGNACJI.

UWAGA: Zależnie od Twojego miejsca zamieszkania mogą przysługiwać Ci prawa, których nie można się zrzec, wynikające z obowiązującego prawa lokalnego. Żadne z postanowień znajdujących się w niniejszej Umowie nie ogranicza żadnego z takich praw.

1.3. Tworząc konto lub korzystając z Aplikacji, potwierdzasz, że akceptujesz postanowienia niniejszej Umowy i zgadzasz się ich przestrzegać. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE MOŻESZ UZYSKAĆ DOSTĘPU DO APLIKACJI ANI Z NIEJ KORZYSTAĆ.

1.4. Oprócz niniejszych Warunków obowiązują następujące warunki, które stanowią część naszej umowy z Tobą flo.health/pl/polityka-prywatnosci („Polityka prywatności”).

1.5. Akceptując niniejszą umowę, stwierdzasz, że: (a) znasz treść niniejszej Umowę i zgadzasz się przestrzegać jej warunków i innych warunków włączonych do niej przez odniesienie; oraz (b) znasz treść Polityki prywatności i wyrażasz na nią zgodę; (c) zgadzasz się nie korzystać z odpowiednich usług lub treści w żadnych innych celach niż opisanych w niniejszych Warunkach.

 

2. Kim jesteśmy? 

2.1. Jesteśmy Flo Health UK Limited, spółką utworzoną w Zjednoczonym Królestwie, numer spółki 12898410. Będziemy więc określać się w tej Umowie jako „Flo”, „Spółka”, „my” lub „nas”.

2.2. Siedziba Flo Health UK Limited znajduje się pod adresem 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX.

 

3. Kiedy obowiązują niniejsze Warunki korzystania z usługi?

3.1. Niniejsze Warunki obowiązują we wszystkich przypadkach korzystania z aplikacji mobilnejFlo Fem Ⓡ („Aplikacja”), stron internetowych (flo.health, app.flo.health itp.) oraz wszystkich powiązanych usług, funkcji i treści oferowanych przez Flo.

*Uwaga, aplikacja może być wyświetlana pod inną nazwą w zależności od lokalizacji. Pełna lista nazw jest dostępna tutaj.

 

4. Kto może mieć dostęp do Flo?

4.1. Musisz mieć ukończone co najmniej 13 lat, by móc korzystać z Aplikacji i mieć dostęp do treści Flo (16 lat w przypadku mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Zjednoczonego Królestwa).

4.2. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13. roku życia (16. roku życia w przypadku mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Zjednoczonego Królestwa). 

4.3. Nie zezwalamy osobom, które nie ukończyły 13 lat, na korzystanie z Aplikacji i dostęp do Flo (16 lat w przypadku mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Zjednoczonego Królestwa).

4.4. Niektóre funkcje Aplikacji mogą być ograniczone dla użytkowników w wieku poniżej 18 lat.

4.5. Jeśli posiadasz informacje o osobie, która nie przestrzega wspomnianych ograniczeń, prosimy o kontakt z nami pod adresem support@flo.health, abyśmy mogli podjąć kroki w kierunku usunięcia lub zamknięcia konta takiej osoby.

 

5. Aplikacja, Funkcje i Treść nie są równoznaczne z formą porady medycznej, diagnozy ani leczenia

5.1. SPÓŁKA NIE JEST LICENCJONOWANYM DOSTAWCĄ USŁUG MEDYCZNYCH, A APLIKACJA NIE MA NA CELU ZASTĄPIENIA PROFESJONALNEJ PORADY LUB DIAGNOZY LEKARSKIEJ, LECZENIA I TERAPII JAKICHKOLWIEK SCHORZEŃ, ANI SŁUŻENIA JAKO METODA ZAPOBIEGANIA CIĄŻY LUBANTYKONCEPCJI. PRZED PODJĘCIEM JAKICHKOLWIEK DECYZJI LUB DZIAŁAŃ MOGĄCYCH WPŁYWAĆ NA ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO TWOJE, TWOJEJ RODZINY LUB PŁODU NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LICENCJONOWANYM LEKARZEM LUB INNYM WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKIEM SŁUŻBY ZDROWIA. NIGDY NIE LEKCEWAŻ PROFESJONALNEJ PORADY LEKARSKIEJ ANI NIE ZWLEKAJ Z UZYSKANIEM JEJ ZE WZGLĘDU NA INFORMACJE UZYSKANE W TRAKCIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI. ZAWSZE KONSULTUJ SIĘ ZE SWOIM LEKARZEM W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH SWOJEGO STANU ZDROWIA LUB W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA WSZELKICH ZMIAN SWOJEGO STANU ZDROWIA. W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ NATYCHMIAST ZADZWOŃ NA POGOTOWIE LUB UDAJ SIĘ DO NAJBLIŻSZEGO CZYNNEGO ODDZIAŁU POGOTOWIA RATUNKOWEGO. 

5.2. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BŁĘDY LUB ZANIECHANIA BĄDŹ ZA NIEZAMIERZONE NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE W DOSTARCZANYCH MATERIAŁACH, JAK RÓWNIEŻ ZA NARUSZENIE NORM ETYCZNYCH LUB MORALNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W TWOJEJ SPOŁECZNOŚCI W ZAKRESIE MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH EDUKACJI SEKSUALNEJ I POWIĄZANYCH TREŚCI.

5.3. NIEKTÓRE Z TŁUMACZEŃ APLIKACJI LUB STRONY INTERNETOWEJ FLO SĄ OBSŁUGIWANE PRZEZ ALGORYTMY SAMOUCZENIA SIĘ I SZTUCZNĄ INTELIGENCJĘ. FLO WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z TŁUMACZENIAMI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, WIARYGODNOŚCI, A TAKŻE WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DLA SZCZEGÓLNEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI.

 

6. Rejestracja i wymagania

6.1. Zanim zaczniesz korzystać z Aplikacji, możemy Cię poprosić o założenie lub zaktualizowanie konta („Konto”) oraz podanie pewnych danych osobowych, które mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres e-mail.

6.2. Wszystkie dane podane w trakcie tworzenia Konta muszą być prawidłowe. Należy je niezwłocznie zaktualizować, jeśli ulegną zmianie. 

6.3. Niniejsze dane będą przechowywane i wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką prywatności, z którą możesz się zapoznać pod adresem flo.health/pl/polityka-prywatnosci („Polityka prywatności”).

6.4. Flo zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Konta lub ograniczenia dostępności wybranych treści w Aplikacji w stosunku do użytkowników poniżej 18. roku życia, wedle własnego uznania.

 

7. Korzystanie z Aplikacji

7.1. Wszelkie treści udostępniane przez Ciebie za pośrednictwem Aplikacji podlegają zapisom Polityki prywatności Spółki, dostępnym pod adresem flo.health/pl/polityka-prywatnosci. Gdy publikujesz pytanie lub odpowiedź, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje wypowiedzi, konsekwencje publikowania tych wypowiedzi oraz za swoje działania, podjęte na podstawie publicznie dostępnych informacji. Spółka i jej licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek wypowiedzi zamieszczanych w obszarach publicznych. Jeśli odczuwasz zagrożenie lub uważasz, że ktoś inny znajduje się w niebezpieczeństwie, natychmiast skontaktuj się z lokalnymi organami ścigania. Jeśli uważasz, że znajdujesz się w sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji medycznej, natychmiast wezwij lekarza lub pogotowie ratunkowe. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest Twoja zgoda na niewykorzystywanie Aplikacji do żadnego celu, który jest sprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie swoje działania w związku z Aplikacją i masz obowiązek przestrzegać wszystkich lokalnych, stanowych, krajowych i międzynarodowych przepisów prawa i regulacji oraz wszelkich właściwych kodeksów prawnych.

7.2. Zgadzasz się, że podjęcie którejkolwiek z następujących czynności będzie stanowić istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy, i w związku z tym ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ:

7.2.1. nie odsprzedawać, nie wynajmować, nie dzierżawić, nie wypożyczać Aplikacji, nie udzielać sublicencji na Aplikację, nie rozpowszechniać Aplikacji ani w żaden inny sposób nie przenosić praw do Aplikacji;

7.2.2. nie zmieniać, nie dokonywać inżynierii wstecznej, nie dekompilować ani nie demontować Aplikacji;

7.2.3. nie kopiować, nie adaptować, nie zmieniać, nie modyfikować, nie tłumaczyć Aplikacji ani nie tworzyć produktów pochodnych na bazie Aplikacji bez pisemnego upoważnienia Spółki;

7.2.4. nie zezwalać innym osobom na korzystanie z Aplikacji, w tym między innymi na wspólne korzystanie z niej za pośrednictwem połączenia sieciowego, chyba że będzie to odbywać się zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;

7.2.5. nie obchodzić ani nie blokować żadnych funkcji lub środków technicznych w Aplikacji służących ochronie praw własności intelektualnej;

7.2.6. nie korzystać z Aplikacji z zamiarem użycia lub w związku z używaniem urządzeń, programów lub usług służących obchodzeniu zabezpieczeń technicznych kontrolujących dostęp do lub chroniących prawa do treści i innych utworów chronionych prawem autorskim bez względu na jurysdykcję;

7.2.7. nie używać ani nie uruchamiać Aplikacji w celu kompilacji danych w sposób wykorzystywany lub możliwy do wykorzystania przez konkurencyjny produkt lub usługę;

7.2.8. nie wykorzystywać swojego Konta do reklamowania, promowania lub przekazywania jakimkolwiek osobom reklam handlowych, w tym tzw. łańcuszków korespondencji, niechcianych wiadomości e-mail lub korespondencji masowej;

7.2.9. nie wykorzystywać swojego Konta do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem;

7.2.10. nie publikować ani przesyłać żadnych wypowiedzi, które naruszają prawa jakichkolwiek stron;

7.2.11. nie przesyłać żadnego rodzaju treści multimedialnych, które zawierają mowę nienawiści, przemoc, obraźliwe grafiki lub zachowania, treści obsceniczne, pornografię, treści o wyraźnie seksualnym charakterze ani innych materiałów, które mogłyby skutkować odpowiedzialnością cywilną lub prawną w świetle obowiązujących przepisów prawa lub regulacji bądź mogą być w inny sposób niezgodne z niniejszą Umową i Polityką prywatności Spółki;

7.2.12. nie przesyłać żadnych materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne fragmenty kodu, pliki lub programy komputerowe, które są złośliwe, szkodliwe pod względem technologicznym bądź służą do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności dowolnego oprogramowania komputerowego, niniejszej strony internetowej lub Aplikacji;

7.2.13. nie korzystać z prognoz obejmujących okno płodności lub owulację jako formy antykoncepcji lub zwiększenia szansy na zapłodnienie; ani

7.2.14. nie wykorzystywać danych, treści ani funkcji z Aplikacji i strony internetowej w celu diagnozowania, leczenia lub zwalczania objawów jakichkolwiek chorób i schorzeń.

Każde takie niedozwolone użycie skutkuje natychmiastowym wypowiedzeniem Twojej licencji na korzystanie z Aplikacji. Flo udziela Ci pozwolenia na korzystanie z Aplikacji, ale pod warunkiem, że używasz jej zgodnie z Umową. Jeśli naruszysz niniejsze Warunki, korzystając z Aplikacji w sposób zakazany, przyznane Ci pozwolenie na korzystanie z Aplikacji zostanie cofnięte, a Ty nie będziesz posiadać upoważnienia do dalszego korzystania z niej.

 

8. Kontrola eksportu i sankcji gospodarczych 

8.1. Oprogramowanie, które obsługuje Aplikację, może podlegać przepisom prawa i regulacjom Stanów Zjednoczonych dotyczącym eksportu i reeksportu, w tym przepisom eksportowym (Export Administration Regulations, „EAR”) amerykańskiego Departamentu Handlu, sankcjom handlowym i gospodarczym Biura ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Assets Control, „OFAC”) Departamentu Skarbu oraz Międzynarodowych Przepisów w zakresie Obrotu Bronią (International Traffic in Arms Regulations, „ITAR”) Departamentu Stanu.

8.2. Oświadczasz i zapewniasz, że (1) Twoje miejsce zamieszkania / siedziba nie znajduje się w żadnym kraju ani regionie objętym embargo rządu Stanów Zjednoczonych ani (2) nie znajdujesz się na liście zakazów określonych w regulacjach wymienionych powyżej. 

8.3. Zobowiązujesz się przestrzegać wszelkich przepisów prawa i regulacji eksportowych Stanów Zjednoczonych i innych państw, aby zapewnić, by ani Aplikacja, dotyczące jej dane techniczne ani żaden produkt bezpośredni lub produkty wywodzące się z takiej technologii lub bazujące na niej otrzymane ze strony Flo na mocy niniejszych Warunków korzystania z usługi nie zostały wyeksportowane ani reeksportowane bezpośrednio lub pośrednio w sposób niezgodny z rzeczonymi przepisami prawa i regulacjami, ani nie były używane w jakichkolwiek celach zabronionych przez rzeczone przepisy prawa i regulacje.

 

9. Ograniczona Licencja na korzystanie z Aplikacji

9.1. Udzielamy Ci osobistej, nieograniczonej terytorialnie, odwołalnej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na dostęp do i korzystanie z Aplikacji dla celów osobistych i niekomercyjnych zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Nie możesz kopiować, przechowywać, modyfikować, rozpowszechniać, przesyłać, wykonywać, reprodukować, publikować, przekazywać ani sprzedawać jakichkolwiek tekstów, grafik, logo i innych symboli identyfikujących źródło, projektów, ikon, obrazów bądź innych informacji oprogramowania lub kodów uzyskanych z Aplikacji, ani też udzielać licencji na wymienione wyżej elementy, a także tworzyć produkty pochodne na ich podstawie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, która może zostać wstrzymana z jakiegokolwiek lub bez żadnego powodu. Zobowiązujesz się też nie ściągać, nie przedstawiać ani nie wykorzystywać żadnych treści z Aplikacji, które zostały udostępnione przez Spółkę lub jej licencjodawców oraz zostały umieszczone w Aplikacji, w celu wykorzystania ich w jakichkolwiek publikacjach, pokazach publicznych, na stronach internetowych innych niż Aplikacja, w jakimkolwiek innym celu handlowym, w związku z produktami lub usługami nieoferowanymi przez Spółkę, w jakikolwiek inny sposób, który może wprowadzić konsumentów w błąd, przedstawia w złym świetle lub dyskredytuje Spółkę i/lub jej licencjodawców, osłabia siłę własności Spółki lub jej licencjodawców bądź w inny sposób narusza prawa własności intelektualnej Spółki lub jej licencjodawców. Zobowiązujesz się także nie wykorzystywać w żaden inny sposób jakichkolwiek treści publikowanych przez Spółkę lub treści osób trzecich, które są publikowane w Aplikacji.

9.2. Wszystkie prawa i tytuły własności do Aplikacji oraz korzyści z Aplikacji, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszej Umowy, zostają zastrzeżone przez Spółkę. Jeśli chcesz korzystać z oprogramowania, tytułu własności, nazwy handlowej, znaku towarowego, znaku usługowego, logo, nazwy domeny i/lub jakiegokolwiek innego identyfikatora noszącego specyficzne cechy marki lub z innych treści stanowiących własność Spółki, musisz uzyskać uprzednią pisemną zgodę Spółki. Wnioski o wydanie pozwolenia można kierować na adres support@flo.health.

9.3. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, wszystkie teksty, obrazy, zdjęcia, materiały dźwiękowe, filmy, informacje o lokalizacji, oprogramowania, kody oraz wszelkie inne formy danych lub komunikatów, które Spółka tworzy i udostępnia w związku z Aplikacją, są własnością Spółki, w tym, między innymi, interfejsy wizualne, funkcje interaktywne, grafiki, projekty, kompilacje Treści Użytkowników (zgodnie z definicją poniżej) oraz kompilacje ocen użytkowników, a także inne elementy i części składowe Aplikacji, z wyłączeniem Treści Użytkowników (nazywane w dalszej części Umowy łącznie „Treściami Spółki”). Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie i jednoznacznie określonych w niniejszej Umowie, nie przekazujemy Ci żadnych wyraźnych lub dorozumianych praw, a wszystkie prawa do Aplikacji i Treści Spółki należą do nas.

 

10. Prawa do Treści Użytkowników

10.1. Aplikacja umożliwia Ci dodawanie osobistych notatek, dzielenie się swoimi historiami, publikowanie i zamieszczanie treści, przesyłanie treści oraz rejestrowanie niektórych informacji w Aplikacji („Treści Użytkownika”). Zachowujesz wszystkie prawa do Treści Użytkownika, które publikujesz, udostępniasz lub rejestrujesz w Aplikacji.

Zamieszczając swoje Treści Użytkownika w Aplikacji, (a) udzielasz Spółce niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej sublicencji, nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatnej licencji na korzystanie, kopiowanie, użytkowanie, modyfikowanie, publiczne przedstawianie, publiczne odtwarzanie Twoich Treści Użytkownika, tworzenie utworów pochodnych na podstawie Twoich Treści Użytkownika, wykorzystywanie Twoich Treści Użytkownika w innych utworach, zmienianie, przeformatowywanie oraz rozpowszechnianie Twoich Treści Użytkownika w związku z dostarczaniem Aplikacji i powiązanych usług oraz zarządzaniem Aplikacją i powiązanymi usługami i/lub dla celów promocyjnych Spółki (na przykład poprzez wyświetlanie na naszej stronie internetowej, w Aplikacji, w mediach społecznościowych, na dowolnej stronie internetowej lub platformie w Internecie, według naszego uznania) zgodnie z Polityką prywatności oraz (b) zobowiązujesz się do zabezpieczenia i zwolnienia z odpowiedzialności Spółki i jej podmiotów stowarzyszonych, członków zarządu, członków kadry kierowniczej i pracowników z tytułu wszelkich roszczeń i wydatków, w tym honorariów adwokackich, wynikających z Treści Użytkownika i/lub nieprzestrzegania przez Ciebie warunków opisanych w niniejszej Umowie. 

10.2. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania weryfikacji wszelkich Treści Użytkowników przed przesłaniem ich do Aplikacji oraz do usuwania wszelkich treści lub materiałów multimedialnych z dowolnego powodu, w dowolnym terminie, bez wcześniejszego zawiadomienia, wedle własnego uznania.

 

11. Korzystanie na własne ryzyko

11.1. Naszym celem jest ułatwienie Ci dostępu do wartościowych informacji o zdrowiu. Jednakże Aplikacja nie może gwarantować i nie gwarantuje poprawy stanu zdrowia oraz nie ponosi odpowiedzialności za efekty. 

11.2. Korzystasz z Aplikacji i wszelkich informacji, prognoz lub sugestii dostarczanych w Aplikacji na swoje wyłączne ryzyko. Nie składamy żadnych deklaracji ani nie udzielamy żadnych gwarancji w zakresie dokładności danych, informacji, szacunków i prognoz, które możemy Ci dostarczać poprzez Aplikację, a Ty zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że Aplikacja nie służy takiemu samemu celowi, co wyroby medyczne, przyrządy naukowe bądź dostawcy usług medycznych.

 

12. Zastrzeżenie dotyczące używania Aplikacji przez osoby niepełnoletnie

12.1. INFORMACJE ZAWARTE W APLIKACJI NIE ZACHĘCAJĄ I NIE NAKŁANIAJĄ DO PRAKTYKOWANIA, ANI W ŻADEN INNY SPOSÓB NIE PROMUJĄ ZACHOWAŃ ANI CZYNNOŚCI SEKSUALNYCH WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOLETNICH ORAZ NIE SĄ SKIEROWANE DO ŻADNEJ KONKRETNEJ OSOBY. WSZELKIE INFORMACJE W APLIKACJI SŁUŻĄ JEDYNIE OGÓLNYM CELOM EDUKACYJNYM. 

12.2. Dokładnie sprawdzamy materiały, które udostępniamy poprzez Aplikację osobom między 13. a 17. rokiem życia, aby uniknąć przekazywania im jakichkolwiek nieodpowiednich lub szkodliwych treści. W pełni rozumiemy, że zasady moralne i etyczne regulujące zakres informacji na temat seksualności dopuszczalny dla osób niepełnoletnich mogą się różnić w poszczególnych krajach.

12.3. Nie zamierzamy publikować ani nie publikujemy świadomie treści o charakterze jednoznacznie seksualnym ani treści, które w świetle obowiązującego prawa można uznać za szkodliwe dla osób małoletnich lub niepełnoletnich. Dokładamy uzasadnionych starań, aby wszystkie materiały zamieszczane przez nas w Aplikacji zawierały wyłącznie treści oparte na faktach i poparte wiedzą naukową.

Należy pamiętać, że indywidualne poglądy etyczne w zakresie rodzaju treści obraźliwych lub szkodliwych dla osób niepełnoletnich, mogą odbiegać od wymagań określonych obowiązującymi przepisami prawa regulującymi treści, które mogą być udostępniane osobom niepełnoletnim. 

 

13. Subskrypcje i warunki fakturowania

13.1. Subskrypcje. Możemy oferować Ci szansę na zakup subskrypcji, które udzielają dostępu do pewnych treści, produktów lub usług przez określony czas. Subskrypcje są aktywne przez czas nieokreślony. Pobieramy od Ciebie opłatę na bieżąco, automatycznie i regularnie do momentu anulowania subskrypcji. Opłaty bieżące, częstotliwość fakturowania i sposób anulowania subskrypcji wyjaśniamy przed dokonaniem przez Ciebie zakupu.

13.2. Pewne treści, produkty lub usługi objęte subskrypcją mogą od czasu do czasu się zmieniać, jako że wprowadzamy nowe funkcje, rozwijamy naszą istniejącą ofertę i czasami wyłączamy funkcje, które nie działają już zgodnie z planem. Funkcje i treści zawarte w Aplikacji mogą się różnić w zależności od kraju, języka, właściwego sklepu, wersji lub urządzenia.

Korzystając z Flo, zgadzasz się, że Twoje zakupy nie są uzależnione od zapewniania jakichkolwiek przyszłych funkcji lub funkcjonalności oraz nie zależą od jakichkolwiek ustnych lub pisemnych publicznych oświadczeń i komentarzy dokonanych przez Flo w kwestii takich funkcji lub funkcjonalności.

13.3. Aplikacja Flo jest dostępna za pośrednictwem operatorów zewnętrznych: Apple App Store i Sklepu Play Google. Dlatego, kiedy dokonujesz zakupu, możesz dodatkowo zawrzeć osobną umowę z odpowiednim zewnętrznym dostawcą usług udostępniającym Ci Twój sklep z aplikacjami, której warunki mogą mieć zastosowanie. W zależności od warunków odpowiedniego zewnętrznego dostawcy usług może być konieczne wykonanie Twojego prawa do usunięcia i odwołania w stosunku do tych dostawców usług.

13.4. Płatności. Subskrypcję możesz wykupić na zasadzie cyklicznej ujawnianej Ci przez zakupem bezpośrednio od Flo lub za pośrednictwem osoby trzeciej, dokonując z góry płatności za subskrypcję wraz z należnymi podatkami.

13.5. Okres próbny. Niektóre z naszych subskrypcji obejmują okres próbny, w trakcie którego możesz bezpłatnie korzystać z aplikacji przez określony czas lub po obniżonej cenie („Okres Próbny”). Okresy próbne automatycznie zmienią się w subskrypcję płatną cyklicznie na koniec okresu próbnego. Aby uniknąć naliczenia opłaty, musisz anulować swoją subskrypcję przed zakończeniem okresu próbnego. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi obowiązującymi warunkami, zanim zapiszesz się na Okres próbny.

13.6. Zmiany cen i podatków. Flo może każdorazowo dokonywać zmian w subskrypcji, w tym w cyklicznych opłatach za subskrypcję, i będzie Cię informować z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach cen. Zmiany cen będą obowiązywać z początkiem kolejnego okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany ceny; dalsze korzystanie przez Ciebie z subskrypcji po zmianie wysokości opłaty za subskrypcję będzie jednoznaczne z Twoją akceptacją tej zmiany. Jeśli nie zgadzasz się na zmianę ceny, możesz ją odrzucić poprzez rezygnację z odpowiedniej subskrypcji, zanim zacznie obowiązywać nowa cena.

Jeśli zauważymy błąd w cenie zakupionych przez Ciebie produktów, skontaktujemy się z Tobą. Będziesz mieć możliwość ponownego potwierdzenia swojego zamówienia we właściwej cenie lub anulowania go. Jeśli nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, Twój zakup zostanie automatycznie anulowany.

Stawki podatku lub inne opłaty są oparte na stawkach obowiązujących w okresie dokonywania przez Ciebie miesięcznej płatności. Kwoty te mogą ulec zmianie w miarę upływu czasu w zależności od lokalnych wymogów podatkowych w Twoim kraju, stanie, regionie, hrabstwie lub mieście. Wszelkie zmiany stawek podatków zostaną wprowadzone automatycznie na podstawie dostarczonych przez Ciebie danych dotyczących Twojego konta.

13.7. Odnowienie. Płatność dokonywana przez Ciebie na rzecz Flo lub osoby trzeciej, za pośrednictwem której została wykupiona subskrypcja, zostanie automatycznie odnowiona na koniec danego okresu subskrypcji, chyba że anulujesz swoją subskrypcję przed końcem bieżącego okresu subskrypcji. 

13.8. Anulowanie. Aby uniknąć naliczenia opłaty za następny okres subskrypcji, musisz anulować swoją subskrypcję lub Okres próbny przed ich odnowieniem. Jeśli wykupisz swoją subskrypcję za pośrednictwem app.flo.health, możesz w każdej chwili anulować odnowienie swojej subskrypcji, wysyłając do nas wiadomość na adres help@flo.health, w której podasz adres e-mail użyty do rejestracji konta w app.flo.health. 

Możesz również skorzystać z poniższego formularza:

„Temat – anulowanie subskrypcji

Do zespołu pomocy Flo,

niniejszym zgłaszam chęć anulowania mojej subskrypcji.

Adres e-mail użyty przeze mnie do zarejestrowania swojego konta na app.flo.health to *wpisać tutaj*”.

Jeśli zakupisz swoją subskrypcję za pośrednictwem osoby trzeciej, skontaktuj się z nią w celu uzyskania informacji o fakturowaniu, anulowaniu i zwrotach.

W celu anulowania swojej subskrypcji lub Okresu próbnego skontaktuj się z zespołem pomocy pod adresem help@flo.health (lub załóż temat tutaj) bądź kliknij tutaj i postępuj zgodnie z instrukcją.

13.9. Oferty promocyjne. Od czasu do czasu możesz mieć szansę na zakup subskrypcji w ramach Oferty promocyjnej. Oferty promocyjne mogą być skierowane jedynie do nowych użytkowników i/lub być dostępne dla wybranych użytkowników bądź w ograniczonym przedziale czasowym. Mogą obowiązywać również inne ograniczenia. Po okresie promocyjnym subskrypcja jest automatycznie odnawiana w aktualnej regularnej cenie (podlegającej zmianom) plus podatki, chyba że zostanie anulowana.

 

15. Hasła 

15.1. Ponosisz odpowiedzialność za podjęcie wszystkich uzasadnionych kroków w celu zabezpieczenia konta, aby żadna nieupoważniona osoba nie miała dostępu do Twoich haseł czy konta w Aplikacji. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za (1) nadzór nad rozpowszechnianiem i wykorzystaniem danych do logowania, nazwy użytkownika i haseł; (2) upoważnianie, monitorowanie i kontrolę dostępu do Twojego konta i hasła w Aplikacji oraz do korzystania z Twojego konta i hasła w Aplikacji; (3) niezwłoczne poinformowanie Spółki, jeśli uważasz, że Twoje konto lub hasło zostało przechwycone, lub jeśli istnieje jakikolwiek inny powód Twojej potrzeby dezaktywowania hasła.

Napisz do nas na adres support@flo.health.

15.2. Udzielasz Spółce i wszystkim pozostałym osobom lub podmiotom zaangażowanym w działanie Aplikacji prawa do przesyłania, monitorowania, wyszukiwania, przechowywania i wykorzystywania Twoich danych w związku z działaniem Aplikacji. Przyjmujesz też do wiadomości i zgadzasz się, że Aplikacja i konto zostały zaprojektowane i przeznaczone do indywidualnego użytku osobistego oraz że nie należy udostępniać danych swojego konta i/lub hasła innym osobom. Spółka nie może przyjąć i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań za żadne udostępniane przez Ciebie informacje bądź za wykorzystywanie lub niewłaściwe wykorzystywanie przez Ciebie lub osoby trzecie informacji przesyłanych lub otrzymywanych w związku z użytkowaniem Aplikacji. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z nieuprawnionego użycia Twojego konta w wyniku nieprzestrzegania przez Ciebie niniejszych zasad.

 

16. Wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji

16.1. Spółka kontroluje i obsługuje Aplikację z różnych lokalizacji i nie gwarantuje, że Aplikacja jest odpowiednia lub dostępna we wszystkich lokalizacjach. Aplikacja lub pewne jej funkcje mogą nie być dostępne w Twojej lokalizacji bądź mogą one się różnić w zależności od lokalizacji.

16.2. APLIKACJA DOSTARCZANA JEST NA ZASADZIE „W STANIE, W JAKIM JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI TYTUŁU WŁASNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW, MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, A TAKŻE ŻADNYCH GWARANCJI DOROZUMIANYCH PRZEZ PRZEBIEG REALIZACJI TRANSAKCJI BĄDŹ UŻYWANIE LUB HANDEL, Z KTÓRYCH TO GWARANCJI WSZYSTKIE ZOSTAJĄ WYRAŹNIE WYŁĄCZONE, ZA WYJĄTKIEM ZAKRESU WYMAGANEGO PRZEZ PRZEPISY PRAWA. ANI SPÓŁKA, ANI ŻADEN Z JEJ CZŁONKÓW KADRY KIEROWNICZEJ, CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRACOWNIKÓW, POŚREDNIKÓW, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, PRZEDSTAWICIELI, DOSTAWCÓW, PARTNERÓW, REKLAMODAWCÓW ANI DOSTAWCÓW TREŚCI NIE UDZIELA GWARANCJI, A KAŻDY Z NICH NINIEJSZYM WYRAŹNIE NIE ZAPEWNIA, ŻE: (A) APLIKACJA BĘDZIE ZABEZPIECZONA LUB DOSTĘPNA W KAŻDYM OKREŚLONYM CZASIE LUB LOKALIZACJI; (B) WSZELKIE WADY LUB BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE; (C) WSZELKIE TREŚCI LUB OPROGRAMOWANIE DOSTĘPNE W APLIKACJI LUB POPRZEZ APLIKACJĘ BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW; (D) WYNIKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA. LUB ŻE (E) TREŚCI, TEKSTY, OBRAZY, OPROGRAMOWANIE, GRAFIKI LUB KOMUNIKATY POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH I DOSTĘPNE W APLIKACJI LUB POPRZEZ APLIKACJĘ, W TYM W SEKRETNYCH ROZMOWACH, SĄ DOKŁADNE, RZETELNE I KOMPLETNE. KORZYSTASZ Z APLIKACJI NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. NIEKTÓRE STANY/KRAJE NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE GWARANCJI DOROZUMIANEJ, WIĘC NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOJEJ SYTUACJI.

 

17. Ograniczenie odpowiedzialności 

17.1. ANI SPÓŁKA, ANI ŻADEN Z CZŁONKÓW JEJ KADRY KIEROWNICZEJ, CZŁONKÓW ZARZĄDU, PEŁNOMOCNIKÓW, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, DOSTAWCÓW, PARTNERÓW, REKLAMODAWCÓW LUB DOSTAWCÓW DANYCH W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, NASTĘPCZE LUB ZA ODSZKODOWANIE RETORSYJNE (W TYM MIĘDZY INNYMI ZA NIEMOŻNOŚĆ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ ZYSKÓW LUB UTRATĘ DANYCH) ZARÓWNO W RAMACH POWÓDZTWA O NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY, JAK I O CZYN ZABRONIONY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIE) NA ZASADACH PRAWA SŁUSZNOŚCI LUB NA INNEJ PODSTAWIE, POWSTAŁE W WYNIKU UŻYTKOWANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ APLIKACJI BĄDŹ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM LUB NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM NINIEJSZEJ APLIKACJI. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z APLIKACJI W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY ODPOWIEDNIO KWOT, KTÓRE ZOSTAŁY ZAPŁACONE PRZEZ CIEBIE NA RZECZ SPÓŁKI ZA KORZYSTANIE Z APLIKACJI, LUB KWOTY STU DOLARÓW (100 USD), JEŚLI NIE BYŁO Z TWOJEJ STRONY UPRZEDNIO ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ PŁATNICZYCH WOBEC SPÓŁKI, W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE PRZEWIDUJĄ MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOJEJ SYTUACJI. ANI SPÓŁKA, ANI ŻADEN Z CZŁONKÓW JEJ KADRY KIEROWNICZEJ, CZŁONKÓW ZARZĄDU, PEŁNOMOCNIKÓW, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, DOSTAWCÓW, PARTNERÓW, REKLAMODAWCÓW LUB DOSTAWCÓW TREŚCI, ANI TEŻ ŻADNA STRONA TRZECIA WYMIENIONA W APLIKACJI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA CIAŁA, W TYM ŚMIERĆ, SPOWODOWANE PRZEZ UŻYTKOWANIE LUB NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE PRZEZ CIEBIE APLIKACJI.  PRZEPISY PRAWA NIEKTÓRYCH STANÓW/KRAJÓW NARZUCAJĄ OGRANICZENIA W ZAKRESIE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE W PRZYPADKACH, W KTÓRYCH NARUSZAŁOBY TO OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA. W PRZYPADKU, GDY TREŚĆ KTÓREKOLWIEK Z POSTANOWIEŃ WSKAZUJE NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W STOPNIU WIĘKSZYM, NIŻ JEST TO DOZWOLONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, UZNAJE SIĘ, ŻE POSTANOWIENIE TO WYŁĄCZA LUB OGRANICZA NASZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ TYLKO W MAKSYMALNYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA.

 

18.  Korzystanie z urządzeń mobilnych

18.1. Pamiętaj, że jeśli korzystasz z Aplikacji na urządzeniu mobilnym, nadal będą obowiązywać normalne stawki i opłaty Twojego operatora, takie jak opłaty za wiadomości tekstowe i transmisję danych.

 

19. Usługi i linki Podmiotów zewnętrznych

19.1. Aplikacja może udostępniać linki prowadzące do stron internetowych, aplikacji bądź innych produktów lub usług podmiotów zewnętrznych („Usługi Podmiotów Zewnętrznych”). Spółka w żaden sposób nie kontroluje Usług Podmiotów Zewnętrznych i w związku z tym Spółka nie jest odpowiedzialna za środki ochrony prywatności stosowane w Usługach Podmiotów Zewnętrznych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z Usługami Podmiotów Zewnętrznych. Zamieszczasz linki do wszelkich Usług Podmiotów Zewnętrznych innych niż Aplikacja lub korzystasz z wszelkich Usług Podmiotów Zewnętrznych innych niż Aplikacja na swoje własne ryzyko. Publikowanie przez Spółkę linków do Usług Podmiotów Zewnętrznych nie sugeruje jakiegokolwiek poparcia ze strony Spółki dla materiałów umieszczonych w takich Usługach Podmiotów Zewnętrznych lub powiązanych z nimi Usługach Podmiotów Zewnętrznych, a także nie powinno być uznawane za takie poparcie przez żadnego użytkownika Aplikacji. Spółka zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za produkty lub usługi oferowane przez jakiekolwiek Usługi Podmiotów Zewnętrznych bądź informacje zawarte w jakichkolwiek Usługach Podmiotów Zewnętrznych. Musisz podjąć odpowiednie kroki, aby ocenić, czy dostęp do Usług Podmiotów Zewnętrznych jest właściwy, w tym także pod względem ochrony Twoich danych osobowych i prywatności podczas korzystania z wszelkich Usług Podmiotów Zewnętrznych oraz przestrzegania obowiązujących umów. 

Nie możesz zamieszczać linków do naszych stron internetowych, aplikacji, treści lub usług w sposób: (i) niezgodny z prawem, (ii) sugerujący jakąkolwiek formę powiązania z nami bądź aprobaty lub poparcia udzielanego z naszej strony, gdy takowe nie istnieje, (iii) szkodzący naszej reputacji bądź (iv) nieuczciwy.

 

20.  Twoje informacje zwrotne

20.1. Chętnie przyjmiemy Twoje uwagi i informacje zwrotne dotyczące Aplikacji. Wszelkie komunikaty, które do nas wysyłasz, oraz treści publikowane w sklepach z aplikacjami uznaje się za nieobjęte klauzulą poufności, o ile nie zadeklarowano wyraźnie inaczej. Zgadzasz się, abyśmy mogli decydować o publikowaniu takich treści wedle naszego uznania. Zgadzasz się upoważnić nas do nieodpłatnego korzystania z takich treści, a także do ich korygowania, modyfikowania, dostosowania i zmiany kontekstowej lub wprowadzania wszelkich zmian, jakie uznamy za stosowne.

 

21. Prawa do egzekwowania postanowień Umowy

21.1. Nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania dostępu ani sposobu korzystania z Aplikacji. Niemniej jednak zastrzegamy sobie prawo do robienia tego w celu obsługiwania i konserwacji Aplikacji, zapewnienia przestrzegania przez Ciebie postanowień niniejszej Umowy oraz w celu stosowania się do obowiązujących wymogów prawnych. Możemy zgłosić organom ścigania postępowania niezgodne z przepisami prawa, a w toku prowadzonego ważnego postępowania prawnego możemy współpracować z organami ścigania, aby poddać użytkowników naruszających przepisy prawa postępowaniu karnemu.

21.2. Zastrzegamy sobie prawo (ale nie jesteśmy zobowiązani) do usuwania lub blokowania wszelkich treści publikowanych w Aplikacji lub dostępu do Aplikacji, w dowolnym terminie, w każdym przypadku bez uprzedzenia i wedle naszego uznania, jeśli stwierdzimy wedle naszego uznania, że Twoje treści lub sposób korzystania przez Ciebie z Aplikacji są niewłaściwe lub stanowią naruszenie warunków niniejszej Umowy. 

Możemy w dowolnej chwili odmówić dostarczania usługi, zamknąć Konta i zmienić zasady udostępniania usługi.

Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie przyjmuje żadnych zobowiązań wobec użytkowników Aplikacji bądź jakichkolwiek innych osób lub podmiotów za wykonanie lub niewykonanie wyżej wymienionych czynności.

 

22. Konserwacja i aktualizacje 

22.1. Od czasu do czasu mogą być potrzebne zmiany, rozszerzenia, ulepszenia i poprawki do Aplikacji, by zapewnić jej poprawne funkcjonowanie. Możemy także w dowolnym terminie zaprzestać obsługiwania części lub całości Aplikacji bądź zablokować wybrane funkcje Aplikacji. Korzystanie przez Ciebie z Aplikacji nie uprawnia Cię do wymagania ciągłego działania lub dostępności Aplikacji. 

22.2. Wszelkie modyfikacje lub likwidacja Aplikacji lub dowolnej funkcji będą przeprowadzane wyłącznie według naszego uznania, bez żadnych stałych zobowiązań ani odpowiedzialności wobec Ciebie.

23.3. Możemy każdorazowo zawiesić na czas nieokreślony lub przestać zapewniać dostęp online do treści związanych z Flo, w tym z powodu pogorszenia się usług, prac konserwacyjnych lub aktualizacji, bez uprzedniego powiadamiania i ponoszenia odpowiedzialności. Możemy również przestać oferować pewne treści lub funkcje. W odniesieniu do treści lub funkcji, które korzystają z serwerów online, nie zobowiązujemy się utrzymywać dostępności takich serwerów.

 

23. Zabezpieczenie 

23.1. Zobowiązujesz się bronić, zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć Spółkę oraz jej kadrę kierowniczą, zarząd, pracowników, pełnomocników, podmioty stowarzyszone, przedstawicieli, licencjodawców, dostawców, partnerów, reklamodawców i dostawców treści z tytułu wszelkich roszczeń, pozwów, żądań, zobowiązań i ugód, w tym, między innymi, z tytułu uzasadnionych kosztów prawnych i rachunkowych wynikającymi z lub będącymi skutkiem naruszenia przez Ciebie warunków niniejszej Umowy lub rzekomo wynikające z naruszenia przez Ciebie warunków niniejszej Umowy.

 

24. Rozwiązywanie sporów i arbitraż

PROSIMY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ TEN ARTYKUŁ, PONIEWAŻ WYMAGA ON PODDANIA PRZEZ CIEBIE ARBITRAŻOWI PEWNYCH SPORÓW Z NAMI I ROSZCZEŃ WOBEC NAS ORAZ OGRANICZA SPOSOBY, W JAKI MOŻESZ DOCHODZIĆ OD NAS ODSZKODOWANIA.

a. ARBITRAŻ: W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa i w celu rozwiązania sporu między Tobą a Spółką w sposób korzystny i efektywny kosztowo Ty i Spółka postanawiacie, że wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające z niniejszej Umowy lub związane z niniejszą Umową (łącznie „Spory”) będą rozwiązywane w drodze wiążącego indywidualnego arbitrażu zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Konsumenckiego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („Regulamin AAA”) obowiązującym w danym czasie, z wyjątkiem modyfikacji wprowadzonych w niniejszej Umowie. Regulamin AAA i formularze do wypełnienia są dostępne na stronie www.adr.org.

b. Jeśli jesteś mieszkańcem jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej bądź Zjednoczonego Królestwa, Szwajcarii, Norwegii lub Islandii, prawem właściwym i właściwością sądową są przepisy prawa i sądy Twojego miejsca stałego zamieszkania.

c. SĄD DS. DROBNYCH ROSZCZEŃ: Alternatywnie do arbitrażu Ty i Spółka zachowujecie prawo do powołania wszelkich Sporów przed dowolny sąd ds. drobnych roszczeń w jurysdykcji właściwej dla Sporu.

d. MIEJSCE ARBITRAŻU / PROWADZENIE POSIEDZEŃ: Jeśli zamieszkujesz Stany Zjednoczone, miejscem arbitrażu jest, zgodnie z Twoim wyborem, (a) stan, w którym mieszkasz, lub (b) Hrabstwo New Castle, Delaware. Jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, wówczas Arbiter określa miejsce arbitrażu na podstawie czynników wskazanych w Regulaminie AAA. Niezależnie od miejsca arbitrażu Spółka postanawia, że wszelkie wymagane posiedzenia arbitrażowe mogą być przeprowadzane, zgodnie z Twoim wyborem, przez telefon lub za pośrednictwem wideokonferencji, niekoniecznie osobiście. Arbitraż może zostać również rozstrzygnięty wyłącznie na podstawie dokumentów przedłożonych Arbitrowi, jeśli zarówno Ty, jak i Spółka wyrazicie na to zgodę (która to zgoda musi mieć formę pisemną i zostać dostarczona Arbitrowi). Prawem procesowym obowiązującym w postępowaniu arbitrażowym są przepisy prawa miejsca arbitrażu i postanowienia Regulaminu AAA. Wszelkie postępowania arbitrażowe (oraz wszelkie powiązane i/lub wynikające z nich postępowania sądowe) podlegają Federalnej Ustawie o Arbitrażu Stanów Zjednoczonych.

e. ZAWIADOMIENIE O SPORZE / DZIAŁANIA W CELU OSIĄGNIĘCIA NIEFORMALNEGO ROZWIĄZANIA: Zarówno Ty, jak i Spółka zobowiązujecie się, na co najmniej 30 dni przez rozpoczęciem postępowania arbitrażowego, do powiadomienia w formie pisemnej drugiej strony o sporze („Powiadomienie o sporze”) i dokonania w dobrej wierze próby negocjacji nieformalnego rozwiązania. Powiadomienie o sporze należy wysłać na adres: Flo Health UK Limited, 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX. Spółka wyśle Powiadomienie o sporze na adres e-mail powiązany z Twoim Kontem. Powiadomienie o sporze musi zawierać: imię i nazwisko osoby wszczynającej Spór oraz preferowane informacje kontaktowe tej osoby, krótki opis sporu oraz wskazanie wnioskowanego zadośćuczynienia. Jeśli Ty i Spółka nie jesteście w stanie rozwiązać sporu w ciągu 30 dni, każda ze stron może wszcząć postępowanie arbitrażowe składając pisemny Wniosek o Postępowanie Arbitrażowe (dostępny pod adresem www.adr.org) do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego i dostarczając kopię drugiej stronie, zgodnie z Regulaminem AAA.

f. OPŁATY I KOSZTY ARBITRAŻU: Twoja część opłat administracyjnych i wynagrodzenia arbitra oraz kosztów (łącznie „Koszty arbitrażu”) podlegają postanowieniom Regulaminu AAA. Każda ze stron może złożyć wniosek o zasądzenie przez Arbitra honorariów adwokackich i kosztów (dodatkowo do niektórych lub wszystkich innych Kosztów arbitrażowych) po udowodnieniu, że druga strona wniosła roszczenie, roszczenie wzajemne lub linię obrony, która jest bezpodstawna pod względem faktycznym lub prawnym, została wniesiona w złej wierze lub w celu nękania bądź jest w inny sposób niepoważna, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu AAA.

g. FORMA, SKUTEK I ZAKRES WYROKU ARBITRAŻOWEGO: Wyrok Arbitra i odszkodowania są ostateczne, wiążące i możliwe do wyegzekwowania, z zastrzeżeniem ponownego rozpatrzenia jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, którym podlega egzekucja i anulowanie wyroków arbitrażowych. Orzeczenie w sprawie Odszkodowania może zostać wniesione do dowolnego sądu właściwego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Arbiter może przyznać wszelkie formy zadośćuczynienia dozwolone przez przepisy lub Regulamin AAA, ale orzeczenie deklaratoryjne lub zabezpieczenie roszczeń może zostać przyznane tylko na zasadzie indywidualnej i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia uzasadnionego indywidualnym roszczeniem powoda.

i. REZYGNACJA Z ARBITRAŻU: Możesz odrzucić niniejszą zgodę na arbitraż, wysyłając pisemną informację na adres: Flo Health UK Limited, 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX w ciągu 30 dni po pierwszej akceptacji niniejszej Umowy (decyduje data stempla pocztowego). Pisemna informacja musi wskazywać Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail powiązany z Twoim Kontem oraz musi stwierdzać, że odrzucasz zgodę na arbitraż.

j. ZMIANY: Jeśli Spółka zmieni treść niniejszego Artykułu 24 po dacie ostatniej akceptacji przez Ciebie treści niniejszej Umowy (lub akceptacji wszelkich późniejszych zmian treści niniejszej Umowy), możesz odrzucić tę zmianę za pomocą pisemnego zawiadomienia wysłanego na adres: Flo Health UK Limited, 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX w ciągu 30 dni od wejścia w życie danej zmiany (decyduje data stempla pocztowego). Jednakże odrzucenie nowej zmiany nie odwołuje ani nie zmienia Twojej wcześniejszej zgody na wszelkie wcześniejsze umowy o arbitraż jakiegokolwiek Sporu pomiędzy Tobą a Spółką (lub Twojej uprzedniej zgody na wszelkie późniejsze zmiany tych umów), która pozostanie w mocy i pozostanie egzekwowalna w kwestii wszelkich Sporów pomiędzy Tobą a Spółką.

k. POSTĘPOWANIA SĄDOWE: Zgodnie z Regulaminem AAA i obowiązującymi przepisami prawa, żadne z postanowień niniejszego Artykułu 24 nie zostanie uznane za zrzeczenie się, wyłączenie lub innego rodzaju ograniczenie prawa którejkolwiek ze stron do (i) wniesienia indywidualnego pozwu do sądu ds. drobnych roszczeń, jeśli taki sąd jest właściwy dla Sporu, (ii) wystąpienia do sądu właściwego w tym zakresie o nakaz lub środek tymczasowy; (iii) wystąpienia o pomoc w procesie arbitrażowym na mocy obowiązującego prawa lub (iv) wystąpienie o egzekucję lub odwołanie (w całości lub części) odszkodowania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Jeśli obowiązujące przepisy prawa nie zezwalają na arbitraż w Sporze na podstawie niniejszej Umowy, Ty lub Spółka możecie zamiast tego rozpocząć postępowanie dotyczące rozwiązania sporu w dowolnym sądzie właściwym dla Sporu i jeśli miejsce jest właściwe, na podstawie warunków Artykułu 24 ustęp I punkt i-iii poniżej oraz wszystkich warunków wymienionych w Artykułach 1-21 i 23-25. 

I. PONADTO W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA ZAKRESIE TY I SPÓŁKA BEZWARUNKOWO ODWOŁUJECIE WSZELKIE ODNOŚNE PRAWA DO PROCESU Z ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH.

m. DODATKOWE POSTANOWIENIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZELKICH PRZYPADKÓW ROZWIĄZYWANIA SPORÓW: Poniższe dodatkowe postanowienia mają zastosowanie do rozwiązywania wszelkich Sporów, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, niezależnie od tego, czy zostały one powołane do arbitrażu, przed sąd lub w jakimkolwiek innym rodzaju formalnego postępowania dotyczącego rozwiązywania sporów:

(i) Ograniczenie czasowe: Wszelkie Spory są ograniczone czasowo, chyba że strona dochodząca swoich praw w Sporze rozpocznie formalne postępowanie dotyczące rozwiązania sporu w ciągu jednego (1) roku po tym, jak podstawa takiego Sporu zostanie rozpoznana lub powinna zostać rozpoznana przez stronę dochodzącą swoich praw w Sporze, jednak pod warunkiem, że ten roczny okres będzie uznany za zawieszony w czasie każdych nieformalnych rozmów dotyczących ugody następujących po otrzymaniu Powiadomienia o sporze przez którąkolwiek ze stron zgodnie z Artykułem 24 punkt e powyżej.

(ii) ZAKAZ POZWÓW ZBIOROWYCH LUB POSTĘPOWAŃ GRUPOWYCH: W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, TY I SPÓŁKA POSTANAWIACIE, ŻE KAŻDE Z WAS MOŻE ZAKŁADAĆ SPORY PRZECIWKO DRUGIEMU PODMIOTOWI WYŁĄCZNIE W SWOIM WŁASNYM IMIENIU, A NIE JAKO POWÓD LUB JAKO CZŁONEK GRUPY W JAKIMKOLWIEK DOMNIEMANYM POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W NASTĘPSTWIE POZWU ZBIOROWEGO.

(iii) Zakaz łączenia: Ty i Spółka przyjmujecie do wiadomości i zgadzacie się, że w najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oboje zrzekacie się prawa do uczestniczenia w postępowaniach łącznych.

 

25. Prawo właściwe

25.1. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa niniejsza Umowa podlega przepisom prawa Stanu Delaware, USA (z wyłączeniem norm kolizyjnych).

 

26. Procedura zgłaszania i usuwania treści

26.1. Jeśli uważasz, że materiał dostępny w lub za pośrednictwem Aplikacji narusza Twoje prawa autorskie, możesz zażądać usunięcia tych materiałów (lub dostępu do nich) z niniejszej Aplikacji kontaktując się ze Spółką i przedstawiając następujące informacje:

26.1.1. Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które jest Twoim zdaniem wykorzystywane w sposób bezprawny. Prosimy opisać to dzieło i, jeśli to możliwe, załączyć kopię lub lokalizację autoryzowanej wersji dzieła.

26.1.2. Identyfikacja materiału, który Twoim zdaniem narusza prawa autorskie, oraz jego lokalizacja. Prosimy opisać ten materiał, a także podać adres URL lub dowolne inne stosowne informacje, które pozwolą nam go zlokalizować.

26.1.3. Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i (jeśli to możliwe) adres e-mail.

26.1.4. Oświadczenie potwierdzające, że działając w dobrej wierze, przypuszczasz, że rozpowszechnianie treści w sposób opisany w skardze odbywa się bez zgody właściciela praw autorskich lub jego pełnomocnika bądź też odbywa się poza granicami dopuszczalnymi przez przepisy prawa.

26.1.5. Oświadczenie poświadczające, że przedstawione przez Ciebie informacje są dokładne, oraz wskazujące, że „pod rygorem odpowiedzialności karnej za krzywoprzysięstwo” oświadczasz, iż jesteś właścicielem praw autorskich lub posiadasz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

26.1.6. Podpis lub jego elektroniczny odpowiednik złożony przez właściciela praw autorskich lub jego upoważnionego przedstawiciela.

W celu ochrony praw właścicieli praw autorskich Spółka stosuje politykę rozwiązywania Umowy, w odpowiednich okolicznościach, w przypadku subskrybentów i posiadaczy kont w Aplikacji, którzy wielokrotnie naruszają prawo autorskie.

 

27. Inne postanowienia

27.1. Możemy każdorazowo zmieniać treść niniejszej Umowy, jeśli uznamy to za koniecznie (np. z powodów prawnych bądź w celu uwzględnienia zmian w Aplikacji lub na stronie internetowej). Jeśli dokonamy istotnych zmian treści Umowy, udostępnimy online aktualizację Umowy i podejmiemy uzasadnione starania, aby Cię o tym poinformować (np. wysyłając Ci powiadomienie).

27.2. Kiedy zmienimy treść Umowy, stanie się ona prawnie wiążąca w stosunku do Ciebie po trzydziestu (30) dniach po opublikowaniu jej przez nas online. W tym okresie możesz kontaktować się z nami pod adresem support@flo.health, jeśli masz konkretne pytania dotyczące zmian. Jeśli nie zgadzasz się na te zmiany (niezależnie od tego, czy napiszesz do nas wiadomość e-mail), niestety będziemy musieli poprosić Cię o zaprzestanie korzystania z Aplikacji Flo i dostępu do strony internetowej. Przykro nam to mówić, ale mamy nadzieję, że docenisz fakt, iż poprawne funkcjonowanie Flo wymaga, by wszyscy korzystali z niej zgodnie z tymi samymi zasadami, a nie każdy według innych. W związku z powyższym zachęcamy Cię do kontaktu w razie wszelkich pytań i wątpliwości.

27.3. W przypadku braku zgody na nowe warunki należy zaprzestać korzystania z naszych usług. Dalsze korzystanie z Aplikacji po dacie wejścia w życie zaktualizowanej wersji Umowy jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanej treści Umowy.

27.4. Następcy prawni i cesje. Niniejsza umowa zapewnia korzyści dla stron, w tym wszelkich naszych następców prawnych w działalności. Mamy prawo scedować nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na dowolne jednostki stowarzyszone lub na dowolny Podmiot Flo.

27.5. Rozdzielność. Jeśli z jakiegokolwiek powodu arbiter, trybunał arbitrażowy lub inny trybunał bądź sąd właściwy stwierdzi, że którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub jej części jest niemożliwe do wykonania z dowolnego powodu, wówczas takie postanowienie jest wykonywane w najszerszym dopuszczalnym zakresie, tak aby intencje niniejszej Umowy oraz pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostały w mocy. W postępowaniu arbitrażowym, sądowym lub administracyjnym dopuszcza się posługiwanie drukowaną wersją niniejszej Umowy. 

27.6. Żadne zrzeczenie się przez Spółkę prawa wynikającego z jakichkolwiek zasad i warunków określonych w niniejszej Umowie nie jest uważane za zrzeczenie się w przyszłości lub trwale prawa wynikającego z rzeczonej zasady lub warunku albo zrzeczenie się prawa wynikającego z jakiejkolwiek innej zasady lub warunku, a nieskorzystanie przez Spółkę z prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się rzeczonego prawa lub postanowienia.

27.7. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy wszystkie postanowienia Umowy, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po rozwiązaniu Umowy, pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy, w tym m.in. postanowienia dotyczące rozwiązywania sporów i arbitrażu, wszelkich praw własności, wyłączeń gwarancji i ograniczeń odpowiedzialności.

 

28. Pytania, reklamacje i opinie

28.1. W przypadku uwag lub pytań dotyczących jakiegokolwiek elementu Aplikacji lub jakiegokolwiek fragmentu niniejszych Warunków korzystania z usługi, potrzeby uzyskania pomocy lub zgłoszenia roszczeń, prosimy o kontakt pod adresem support@flo.health.

Mieszkańcy stanu Kalifornia: zgodnie z przepisem Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia § 1789.3, możesz również zgłaszać reklamacje do Działu ds. Pomocy przy Reklamacjach [Complaint Assistance Unit] w Wydziale Usług Konsumenckich [Division of Consumer Services] w kalifornijskim Departamencie Spraw Konsumenckich [California Department of Consumer Affairs], kontaktując się z nim w formie pisemnej pod adresem: 400 R Street, Sacramento, CA 95814, lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210.

Siedziba Flo Health UK Limited znajduje się pod adresem 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX.

28.2. Kiedy kontaktujesz się z nami, oczekujemy, że nasi pracownicy będą uprzejmi i będą odnosić się do Ciebie z szacunkiem. Tego samego oczekujemy od Ciebie. Jeśli okazujesz nieuprzejmość lub agresję bądź grozisz naszym pracownikom, możemy ograniczyć Twój kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub odmówić udzielania Ci dalszego wsparcia. Jeśli Twoje zachowanie wydaje się stanowić ryzyko w stosunku do naszych pracowników, naszej społeczności lub działalności, możemy zawiesić Twoje konto i przekazać sprawę wymiarowi sprawiedliwości.