Vilkårene for bruk

Gyldig fra 12. september 2023

Hva vilkårene omfatter: 

Vi vet at det ikke er spesielt interessant å lese bruksvilkår og at det er fristende å hoppe over dem, men det er viktig å få fram hva du kan forvente av oss når du bruker Flo-tjenestene, og hva vi forventer av deg. 

FØR DU TAR I BRUK TJENESTENE.

Les disse vilkårene. Vi vil basere oss på disse vilkårene når vi samhandler med deg. Hvis du lurer på noe, kan du kontakte oss – se paragrafen Spørsmål, klager og kommentarer

Disse bruksvilkårene avklarer hva slags forhold Flo har til deg når du bruker tjenestene våre. Vilkårene inkluderer for eksempel følgende emner:

 • Hva vi forventer av deg. Dette fastsetter visse regler for bruk av tjenestene våre.
 • Abonnements- og faktureringsvilkår. Dette inkluderer oppsigelse, abonnementer, refusjoner, gebyrer og andre kostnader.
 • Hva du kan forvente av oss. Dette beskriver hvordan vi leverer og utvikler tjenestene våre.
 • Hva som skjer hvis det oppstår problemer eller uenigheter. Dette beskriver hvordan disse problemene bør løses.

I tillegg til disse vilkårene har vi også publisert en https://flo.health/nb/personvernregler

(«personvernerklæring»). Vi oppfordrer deg til å lese denne for å få bedre forståelse for hvordan du oppdaterer, administrerer, eksporterer og sletter opplysningene dine.

Det er viktig å forstå disse vilkårene for du må godta dem før du kan bruke tjenestene våre.

Innhold

 • Innledning
 • Hvem vi er
 • Når gjelder disse vilkårene?
 • Hvem kan bruke Flo?
 • Appen, funksjonene og innholdet er ikke ment å gi medisinsk rådgivning, diagnoser eller behandlinger.
 • Registrering og kvalifisering
 • Din bruk av appen
 • Eksport og økonomiske sanksjonskontroller
 • Begrenset lisens til appen
 • Lisens for brukerinnhold
 • Bruk på eget ansvar
 • Ansvarsfraskrivelse for mindreåriges bruk
 • Abonnementer og fakturering
 • Passord
 • Garantifraskrivelse
 • Ansvarsbegrensninger
 • Bruk av mobilenheter
 • Tredjepartstjenester og -lenker
 • Dine tilbakemeldinger
 • Håndhevelsesrett
 • Vedlikehold og oppdateringer
 • Skadesløsholdelse
 • Tvisteløsning og voldgift
 • Gjeldende lov
 • Varsling og tilbakekallingsprosedyrer
 • Andre bestemmelser
 • Spørsmål, klager og kommentarer

 

01 Innledning

1.1. Les nøye gjennom bruksvilkårene (også kalt «avtalen»/«vilkårene»). Denne avtalen er en juridisk bindende kontrakt mellom deg og Flo Health UK Limited, med hovedkontor i 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX. Tilgang til og bruk av Flos produkter og tjenester er uttrykkelig betinget av at du godtar denne avtalen. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, kan du ikke bruke Flo eller Flos produkter eller tjenester. 

1.2. LES NØYE GJENNOM DEN BINDENDE VOLDGIFTSKLAUSULEN OG FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL I PARAGRAF 24. DEN PÅVIRKER HVORDAN TVISTER LØSES MELLOM DEG OG FLO OG GIR DEG INFORMASJON OM RETTEN TIL FRAVALG.

MERK: Avhengig av hvor du bor, kan du ha rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover som ikke kan fraskrives. Ingenting i denne avtalen begrenser slike rettigheter i henhold til disse lovene.

1.3. Ved å opprette en konto eller ved å logge inn på eller bruke appen erkjenner du at du godtar og samtykker i å være bundet av vilkårene i denne avtalen. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I DISSE VILKÅRENE, KAN DU IKKE LOGGE INN PÅ ELLER BRUKE APPEN. 

1.4. I tillegg til disse vilkårene, gjelder også følgende vilkår,  og disse utgjør en del av kontrakten din med oss: https://flo.health/nb/personvernregler («personvernerklæring»).

1.5. Ved å godta denne avtalen, bekrefter du at du: (a) har lest denne avtalen og godtar å overholde vilkårene og andre vilkår innlemmet heri; (b) har gått gjennom og samtykker til personvernerklæringen; (c) samtykker til å ikke bruke de respektive tjenestene eller innholdet til andre formål enn de som er beskrevet i disse vilkårene.

 

02 Hvem vi er

2.1. Vi er Flo Health UK Limited; et selskap registrert i Storbritannia med organisasjonsnummer 12898410. I denne avtalen refererer vi til oss selv som «Flo», «selskapet», «vi» eller «oss».

2.2. Flo Health UK Limiteds registrerte kontor er 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX.

 

03 Når gjelder disse vilkårene? 

3.1. Disse vilkårene gjelder for all bruk av mobilappen («appen») Flo Fem Ⓡ, nettstedene (flo.health, app.flo.health osv.) og alle relaterte tjenester, funksjoner og innhold som tilbys av Flo.

*Vær oppmerksom på at appen kan være oppført under et annet navn, avhengig av hvor du befinner deg. Du finner en fullstendig liste over navnene her.

 

04 Hvem kan bruke Flo?

4.1. Du må være minst 13 år for å bruke appen og få tilgang til Flos innhold (16 år for innbyggere i EØS og Storbritannia).

4.2. Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn under 13 år (16 år for innbyggere i EØS og Storbritannia). 

4.3. Vi tillater ikke at personer under 13 år (16 år for innbyggere i EØS og Storbritannia) bruker appen og får tilgang til Flo.

4.4. Noen av appfunksjonene er begrenset for brukere under 18 år.

4.5. Kontakt oss på support@flo.health hvis du vet om noen som ikke oppfyller disse kravene, slik at vi kan iverksette tiltak for å slette eller avslutte vedkommendes konto.

 

05 Appen, funksjonene og innholdet er ikke ment å gi medisinsk rådgivning, diagnoser eller behandlinger.

5.1. SELSKAPET ER IKKE EN LISENSIERT LEVERANDØR AV HELSETJENESTER, OG APPEN ER IKKE MENT Å ERSTATTE PROFESJONELLE MEDISINSKE RÅD ELLER DIAGNOSER, BEHANDLING AV NOEN SYKDOM ELLER MEDISINSK TILSTAND ELLER Å FUNGERE SOM PREVENSJONSMIDDEL. VENNLIGST RÅDFØR DEG MED EN LISENSIERT LEGE ELLER ANNET KVALIFISERT HELSEPERSONELL FØR DU TAR NOEN AVGJØRELSER ELLER TILTAK SOM VIL KUNNE PÅVIRKE DIN HELSE OG SIKKERHET ELLER SIKKERHETEN TIL DIN FAMILIE ELLER FOSTER. IGNORER ALDRI RÅD FRA HELSEPERSONELL ELLER VENT MED Å OPPSØKE RÅD FRA HELSEPERSONELL PÅ GRUNNLAG AV NOE DU HAR LEST I TILKNYTNING TIL APPEN. RÅDFØR DEG ALLTID MED HELSEPERSONELL DERSOM DU HAR SPØRSMÅL ELLER BEKYMRINGER KNYTTET TIL DIN HELSE ELLER TILSTAND, ELLER OPPLEVER ENDRINGER I HELSETILSTANDEN. DERSOM DU TROR DU ER I EN MEDISINSK NØDSITUASJON, SKAL DU RINGE 113 ELLER DRA TIL NÆRMESTE LEGEVAKT UMIDDELBART.

5.2. VI FRASKRIVER OSS ANSVAR FOR EVENTUELLE FEIL ELLER UTELATELSER, ELLER FOR UTILSIKTEDE TEKNISKE UNØYAKTIGHETER, ELLER TYPOGRAFISKE FEIL I DET OPPGITTE MATERIALET, SAMT FOR BRUDD PÅ ENHVER ETISK ELLER MORALSK STANDARD GJELDENDE I DITT LOKALSAMFUNN FOR SEKSUALOPPLYSNING OG TILKNYTTET MATERIALE.

5.3. NOEN OVERSETTELSER I APPEN ELLER PÅ NETTSTEDET TIL FLO ER BASERT PÅ MASKINLÆRING ELLER KUNSTIG INTELLIGENS. FLO FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER KNYTTET TIL OVERSETTELSENE, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT EVENTUELLE GARANTIER FOR NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET SAMT EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE.

 

06 Registrering og kvalifisering

6.1. For å bruke appen kan du være nødt til å opprette eller oppdatere en konto («konto») og vil bli bedt om å oppgi visse personopplysninger, som blant annet kan inkludere navn, fødselsdato og e-postadresse.

6.2. Alle opplysninger som oppgis ved opprettelse av konto, må være korrekte. Ved eventuelle endringer skal du straks oppdatere opplysningene.

6.3. Disse opplysningene blir oppbevart og brukt i henhold til personvernerklæringen vår. Denne finner du på https://flo.health/nb/personvernregler («personvernerklæring»).

6.4. Flo forbeholder retten til å, etter eget skjønn, nekte opprettelse av konto eller begrense tilgjengeligheten til visse deler av innholdet i appen for brukere under 18 år.

 

07 Din bruk av appen

7.1. Enhver form for innhold som du sender gjennom appen, er underlagt selskapets personvernregler https://flo.health/nb/personvernregler. Dersom du sender inn et spørsmål eller svar, er du alene ansvarlig for din egen kommunikasjon, konsekvensene av denne kommunikasjonen og din tillit til kommunikasjon funnet i offentlige områder. Selskapet og dets lisensgivere er ikke ansvarlige for konsekvensene av noe kommunikasjon i de offentlige områdene. I tilfeller der du føler deg truet eller du tror at noen andre kan være i fare, bør du straks kontakte din lokale politimyndighet. Hvis du tror at du kan være i en medisinsk nødsituasjon, ring umiddelbart fastlege eller 113. Som en betingelse for å bruke appen samtykker du i å ikke bruke appen til noe formål som strider mot denne avtalen. Du er ansvarlig for all egen aktivitet i forbindelse med appen, og skal overholde alle lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover og regler samt alt gjeldende regelverk.

7.2. Du samtykker i at dersom du gjør noen av de følgende handlingene, vil det være et brudd på denne avtalen, og du samtykker i at du IKKE SKAL:

7.2.1. videreselge, leie ut, lease ut, låne ut, underlisensiere, distribuere eller på annen måte overføre rettigheter til appen;

7.2.2. modifisere, rekonstruere, dekompilere eller demontere appen;

7.2.3. kopiere, tilpasse, endre, modifisere, oversette eller skape avledede verk av appen uten skriftlig tillatelse fra selskapet;

7.2.4. tillate andre personer å bruke appen, inkludert, men ikke begrenset til, delt bruk gjennom en nettverkstilkobling, bortsett fra i samsvar med vilkårene i denne avtalen;

7.2.5. omgå eller deaktivere noen tekniske funksjoner eller tiltak i appen for å beskytte immaterielle rettigheter;

7.2.6. bruke appen i et forsøk på, eller i forbindelse med, en hvilken som helst enhet, program eller tjeneste utformet for å omgå tekniske tiltak som er iverksatt for å styre tilgangen til, eller rettighetene til, en innholdsfil eller annet verk beskyttet av lover om opphavsrett i en hvilken som helst jurisdiksjon;

7.2.7. bruke eller få tilgang til appen for å kompilere data på en måte som brukes eller kan brukes av et konkurrerende produkt eller tjeneste;

7.2.8. bruke kontoen din til å reklamere, anmode om eller overføre kommersielle annonser, inkludert kjedebrev, søppelpost eller gjentatte meldinger til noen;

7.2.9. bruke kontoen din til å delta i noen form for ulovlig aktivitet;

7.2.10. laste opp eller overføre kommunikasjon som krenker eller bryter rettighetene til en part;

7.2.11. laste opp medier som inneholder uttrykk for hat, misbruk, støtende bilder eller adferd, uanstendighet, pornografi, seksuelt eksplisitt materiale eller materiale som kan føre til sivilrettslig eller strafferettslig ansvar under gjeldende lover eller regler, eller som på annen måte kan være i strid med denne avtalen og selskapets personvernerklæring;

7.2.12. laste opp materiale som inneholder programvarevirus eller en annen datakode, andre filer eller programmer som er ondsinnede, teknisk skadelige eller utviklet for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til dataprogramvare, dette nettstedet eller appen;

7.2.13. bruke de beregnede fertilitetsperiodene eller eggløsningsestimatene som prevensjon eller for å tilrettelegge for befruktning; eller

7.2.14. bruke data, innhold eller funksjoner fra appen og nettstedet til å diagnostisere, behandle eller lindre helsetilstander.

Enhver slik forbudt bruk vil umiddelbart avslutte din lisens for å bruke appen. Flo gir deg tillatelse til å bruke appen så lenge bruken er i samsvar med avtalen. Hvis du bryter disse vilkårene ved å bruke appen på en måte som er forbudt, blir tillatelsen til å bruke appen opphevet og du vil ikke lenger være berettiget til å bruke den.

 

08 Eksport og økonomiske sanksjonskontroller

8.1. Programvaren som støtter appen, kan være underlagt lover og forskrifter for eksport og gjeneksport, inkludert Export Administration Regulations («EAR») som overvåkes av det amerikanske handelsdepartementet, handels- og økonomiske sanksjoner som overvåkes av det amerikanske finansdepartementets Office of Foreign Assets Control («OFAC») og International Traffic in Arms Regulations («ITAR») som overvåkes av det amerikanske utenriksdepartementet.

8.2. Du godtar og garanterer at du (1) ikke befinner deg i et land eller område som er underlagt myndighetsembargo, og (2) ikke er en nektet part som spesifisert i forskriftene nevnt ovenfor.

8.3. Du samtykker i å følge alle eksportlover og -forskrifter for å sikre at hverken appen eller tekniske data knyttet til denne, eller et direkte produkt eller produkter utledet fra eller basert på slik teknologi mottatt fra Flo under disse bruksvilkårene, eksporteres eller gjeneksporteres direkte eller indirekte i brudd med, eller brukes til noen formål som strider mot, slike lover og forskrifter.

 

09 Begrenset lisens til appen

9.1. Vi gir deg en personlig, verdensomspennende, gjenkallelig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens for å få tilgang til og bruke appen for personlige og ikke-kommersielle formål i samsvar med vilkårene i denne avtalen. Du kan ikke kopiere, oppbevare, modifisere, distribuere, transmittere, utføre, reprodusere, publisere, lisensiere, skape avledede verk fra, overføre eller selge noen tekst, grafikk, logoer og andre kildeidentifiserende symboler, designer, ikoner, bilder eller annen informasjon, programvare eller kode hentet fra appen uten å ha fått uttrykkelig skriftlig tillatelse på forhånd fra selskapet, som kan holdes tilbake av enhver årsak. Du godtar videre å ikke laste ned, vise eller bruke noe innhold på appen som leveres av selskapet eller dets lisensgivere på appen for bruk i noen publikasjoner, offentlige opptredener, på andre nettsteder enn appen for andre kommersielle formål, i forbindelse med produkter eller tjenester som ikke er selskapets, på noen annen måte som er egnet til å skape forvirring hos forbrukere, som snakker nedsettende om eller gjør skam på selskapet og/eller dets lisensgivere, som utvanner styrken av selskapets eller dets lisensgiveres eiendom, eller som på annen måte krenker selskapets eller dets lisensgiveres åndsrett. Du godtar videre å ikke på noen måte misbruke innhold publisert av selskapet eller tredjepartsinnhold som vises i appen.

9.2. Alle rettigheter, eiendomsrett til og interesser i og for appen som ikke uttrykkelig gis i denne avtalen, er forbeholdt selskapet. Hvis du ønsker å bruke selskapets programvare, betegnelse, navn, merkevare, servicemerke, logo, domenenavn og/eller noen annen form for identifiserende informasjon med kjente merkevarefunksjoner eller annet innhold som eies av selskapet, må du innhente skriftlig tillatelse fra selskapet. Forespørsler om tillatelse kan sendes til support@flo.health.

9.3. For å unngå noen form for tvil eier selskapet all tekst, bilder, fotografier, lydfiler, video, stedsdata, programvare, kode og alle andre former for data eller kommunikasjon som selskapet skaper og gjør tilgjengelig i forbindelse med appen, inkludert, men ikke begrenset til visuelt grensesnitt, interaktive funksjoner, grafikk, design, samlinger av brukerinnhold (som definert nedenfor), og samlingen av aggregerte brukervurderinger og alle andre elementer og komponenter i appen, ekskludert brukerinnhold (samlet omtalt heri som «selskapets innhold»). Bortsett fra der det er uttrykkelig og entydig oppgitt i disse vilkårene, gir vi deg ingen uttrykkelige eller underforståtte rettigheter, og alle rettigheter i og til appen og selskapets innhold beholdes av oss.

 

10 Lisens for brukerinnhold

10.1. Med appen kan du legge inn personlige notater, dele historier, publisere eller laste opp innhold, sende inn innhold (inkludert til hemmelige chatter) og logge visse typer informasjon i appen («brukerinnhold»). Du beholder alle rettigheter til slikt brukerinnhold som du publiserer, deler eller logger i appen.

Ved å legge brukerinnhold i appen gir du (a) selskapet en ikke-eksklusiv, overførbar, underlisensierbar, verdensomspennende, royaltyfri lisens til å bruke, kopiere, utnytte, modifisere, offentlig vise, offentlig fremføre, skape avledede verk fra, inkludere det i annet arbeid, endre, reformatere og distribuere ditt brukerinnhold i forbindelse med å levere og drifte appen og tilknyttede tjenester, og/eller for selskapets kommersielle formål (for eksempel ved fremvisning på nettstedet vårt, i appen, i sosiale medier, på ethvert nettsted eller plattform på internett som vi anser som passende), underlagt personvernerklæringen; og (b) du samtykker i å holde selskapet og dets tilknyttede selskaper, styremedlemmer, ledelse og ansatte skadesløse fra alle krav og utgifter, inkludert advokatutgifter, som skyldes brukerinnholdet og/eller din manglende evne eller vilje til å oppfylle vilkårene beskrevet i denne avtalen.

10.2. Selskapet forbeholder seg retten til å gjennomgå alt brukerinnhold før innsendelse til appen og til å fjerne alle former for innhold eller medier uansett grunn, når som helst, uten forutgående varsel og etter eget skjønn.

 

11 Bruk på eget ansvar

11.1. Vårt mål er å bidra til å gjøre visse typer helserelatert informasjon mer tilgjengelig og nyttigere for deg. Appen garanterer imidlertid ingen form for helserelaterte forbedringer eller resultater.

11.2. Din bruk av appen og enhver informasjon, prognose eller forslag som er oppgitt i appen, er på egen risiko. Vi gir ingen garanti av noe slag med hensyn til nøyaktigheten av data, informasjon, estimater og prognoser som vi gir deg gjennom appen, og du godtar og forstår at appen ikke er ment for å tjene det samme formålet som en medisinsk eller vitenskapelig enhet eller helsepersonell.

 

12 Ansvarsfraskrivelse for mindreåriges bruk

12.1. INFORMASJONEN I APPEN OPPFORDRER IKKE TIL, INSINUERER IKKE, ELLER PÅ ANNEN MÅTE PROMOTERER NOEN FORM FOR SEKSUELL OPPFØRSEL ELLER AKTIVITET BLANT MINDREÅRIGE, OG RETTER IKKE INNHOLDET I KOMMUNIKASJONEN MOT NOEN SPESIELL PERSON. ALL INFORMASJON SOM OPPGITT I APPEN, ER KUN MENT FOR GENERELT OPPLYSENDE FORMÅL.

12.2. Vi undersøker nøye alt materiale i appen som er tilgjengelig for personer mellom 13 og 17 år, for å unngå upassende eller skadelig innhold. Vi forstår fullt ut at moralske og etiske retningslinjer kan variere fra land til land, når det gjelder å definere hva slags seksualinformasjon som er akseptabel for mindreårige.

12.3. Vi hverken har ikke til hensikt eller publiserer bevisst seksuelt eksplisitt innhold eller innhold som på annen måte kan anses som skadelig for mindreårige eller ungdommer under gjeldende lovgivning. Vi treffer rimelige tiltak for å sørge for at alt materiale som tilgjengeliggjøres av oss i appen, er faktabasert og vitenskapelig korrekt.

Vær oppmerksom på at individuelle etiske syn på hva som er støtende eller skadelig for mindreårige, kan skille seg fra kravene som er fastsatt for innhold som kan gjøres tilgjengelig for mindreårige under gjeldende lovgivning. 

 

13 Abonnementer og fakturering

13.1. Abonnementer. Vi kan tilby deg muligheten til å kjøpe abonnementer som gir tilgang til innhold, produkter eller tjenester i en bestemt tidsperiode. Abonnementer løper på ubestemt tid. Med jevne mellomrom belaster vi deg automatisk regelmessige gebyrer til du sier opp abonnementet. Før du kjøper et abonnement, forklarer vi de løpende gebyrene, faktureringsfrekvensen og hvordan du sier opp.

13.2. Noe innhold samt noen produkter og tjenester som er inkludert i abonnementene, kan endres fra tid til annen ved at vi introduserer nye funksjoner, utvikler de eksisterende tilbudene og noen ganger avslutter funksjoner som ikke virker som planlagt. Funksjonene og innholdet i appen kan variere avhengig av land, språk, relevant butikk, versjon eller enhet. 

Ved å få tilgang til Flo godtar du at kjøpene dine ikke er betinget av levering av funksjonalitet eller funksjoner i fremtiden, eller avhengig av muntlige eller skriftlige offentlige uttalelser og kommentarer gjort av Flo angående slik funksjonalitet eller funksjoner.

13.3. Flo-appen er tilgjengelig via tredjepartsleverandørene Apple App Store og Google Play Store. Når du gjør et kjøp, kan du derfor i tillegg inngå en separat kontrakt med den respektive tredjepartsleverandøren som leverer den aktuelle appbutikken. Vilkårene til slike tredjeparter kan derfor også gjelde. Avhengig av vilkårene til den respektive tredjepartsleverandøren, kan du måtte utøve rettighetene dine til oppsigelse og oppheving overfor disse tjenesteleverandørene.

13.4. Fakturering. Du kan kjøpe et løpende abonnement som du blir informert om før kjøpet, direkte fra Flo eller gjennom en tredjepart ved å på forhånd betale et abonnementsgebyr pluss gjeldende avgifter.

13.5. Prøveperiode. Noen av abonnementene våre inkluderer en prøveperiode, slik at du kan oppleve appen i en fastsatt periode uten kostnad eller til redusert pris («prøveperiode»). Prøveperioder går automatisk over til løpende, betalte abonnementer når prøveperioden er over. For å unngå å bli belastet, må du si opp abonnementet før prøveperioden utløper. Les nøye gjennom alle gjeldende vilkår før du registrerer deg for en prøveperiode.

13.6. Endringer i pris og avgifter. Flo kan fra tid til annen gjøre endringer i abonnementer, inkludert gjentakende abonnementsgebyr, og vil kommunisere eventuelle prisendringer til deg på forhånd. Prisendringer trer i kraft ved starten av neste abonnementsperiode etter dato for prisendring, og du godtar den nye prisen ved å fortsette å bruke abonnementet etter at prisendringen trer i kraft. Hvis du ikke godtar en prisendring, kan du avvise endringen ved å si opp det gjeldende abonnementet før prisendringen trer i kraft.

Vi kontakter deg hvis vi oppdager en feil i prisen på varen(e) du har kjøpt. Du får da valget mellom å bekrefte bestillingen din på nytt til korrekt pris eller å kansellere den. Hvis vi ikke får kontaktet deg, blir kjøpet ditt automatisk kansellert.

Salgsavgifter eller andre avgifter er basert på de gjeldende avgiftsnivåene på tidspunktet for den månedlige abonnementsbetalingen. Disse beløpene kan bli endret over tid avhengig av lokale avgiftskrav i landet, staten, regionen, fylket eller kommunen. Alle endringer i avgiftsnivåer vil bli tatt i bruk automatisk basert på kontoinformasjonen du oppgir.

13.7. Fornyelse. Betalingen din til Flo eller tredjeparten du kjøpte abonnementet gjennom, blir automatisk fornyet ved utløp av gjeldende abonnementsperiode med mindre du sier opp abonnementet før utgangen av den da gjeldende abonnementsperioden.

13.8. Oppsigelse. Du må si opp abonnementet eller prøveperioden før fornyelse for å unngå fakturering av gebyrer for neste abonnementsperiode. Hvis du kjøper abonnementet gjennom app.flo.health, kan du når som helst avbryte fornyelsen av abonnementet ved å kontakte oss på e-postadressen help@flo.health og oppgi e-postadressen du registrerte kontoen på app.flo.health med. 

Du kan også bruke dette oppsigelsesskjemaet:

«Emne: oppsigelse av abonnement 

Til Flos brukerstøtte.

Jeg sier herved opp abonnementet mitt.

E-postadressen jeg brukte til å registrere kontoen min på app.flo.health med: *Angi e-postadressen her*» 

Hvis du kjøper abonnement gjennom tredjepart, må du kontakte denne for å få informasjon om fakturering, oppsigelse og refusjoner.

Ta kontakt med brukerstøtte på help@flo.health (eller send en forespørsel her), eller klikk her og følg instruksjonene for hvordan du sier opp abonnementet eller prøveperioden.

13.9. Kampanjetilbud. Fra tid til annen kan du få mulighet til å kjøpe et abonnement via et kampanjetilbud. Kampanjetilbud kan gjelde kun for nye brukere og/eller ikke være gyldig for alle brukere, og kun være tilgjengelig i en begrenset periode. Andre forbehold kan gjelde. Etter at kampanjeperioden er over, løper abonnementet automatisk til den ordinære, gjeldende prisen (kan endres) med mindre det sies opp, pluss gjeldende avgifter.

 

15 Passord 

15.1. Du er ansvarlig for å treffe alle rimelige tiltak for å sikre at ingen uautoriserte personer har tilgang til passordene dine til appen eller kontoen din. Det er ditt eget ansvar å (1) kontrollere spredning og bruk av påloggingsnavn, brukernavn og passord; (2) godkjenne, overvåke og kontrollere tilgang til og bruk av app-kontoen og passord; (3) straks informere selskapet hvis du tror at kontoen eller passord har blitt kompromittert, eller hvis det er noen annen grunn til at du må deaktivere et passord.

Send oss en e-post på support@flo.health.

15.2. Du gir selskapet og alle andre personer og enheter involvert i driften av appen rett til å transmittere, overvåke, innhente, lagre, og bruke din informasjon i forbindelse med drift av appen. Videre anerkjenner og bekrefter du at appen og kontoen er utformet og beregnet for personlig bruk på individuell basis, og at du ikke skal dele kontoen og/eller passordinformasjon med andre personer. Selskapet kan ikke og påtar seg ikke noe ansvar eller erstatningsansvar for informasjon du formidler, eller din eller tredjeparters bruk eller misbruk av overført eller mottatt informasjon som stammer fra bruken av appen, og skal ikke være ansvarlig for tap som oppstår som følge av uautorisert bruk av kontoen eller informasjon som resultat av at du ikke har fulgt disse reglene.

 

16 Garantifraskrivelse

16.1. Selskapet styrer og driver appen fra ulike steder og påstår ikke at appen er passende eller tilgjengelig for bruk alle steder. Appen eller visse funksjoner kan være utilgjengelige på din plassering, eller kan variere avhengig av sted.

16.2. APPEN LEVERES «SOM DEN ER», «SOM TILGJENGELIG» OG TILBYS UTEN LØFTER, ANSVAR ELLER GARANTI AV NOEN FORM, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR EIENDOMSRETT, KRENKING AV VAREMERKER, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, OG ENHVER GARANTI UNDERFORSTÅTT VED NOEN FORM FOR YTELSE ELLER BRUK I HANDEL, SOM ALLE UTTRYKKELIG FRASKRIVES, BORTSETT FRA I DEN GRAD DET ER PÅKREVD VED LOV. HVERKEN SELSKAPET ELLER DETS STYREMEDLEMMER, LEDELSE, ANSATTE, AGENTER, DATTERSELSKAPER, REPRESENTANTER, LEVERANDØRER, PARTNERE, ANNONSØRER ELLER INNHOLDSLEVERANDØRER GARANTERER, OG HVER AV DEM FRASKRIVER SEG HERVED UTTRYKKELIG, AT: (A) APPEN VIL VÆRE SIKKER ELLER TILGJENGELIG PÅ NOE TIDSPUNKT ELLER STED; (B) ALLE DEFEKTER ELLER FEIL VIL BLI RETTET; (C) ALT INNHOLD ELLER PROGRAMVARE SOM ER TILGJENGELIG PÅ ELLER GJENNOM APPEN, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER; (D) RESULTATENE FRA BRUK AV APPEN VIL OPPFYLLE KRAVENE DINE ELLER (E) NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER KOMPLETTHETEN AV INNHOLD, TEKST, BILDER, PROGRAMVARE, GRAFIKK ELLER KOMMUNIKASJON GITT AV TREDJEPARTER I ELLER GJENNOM APPEN, INKLUDERT I HEMMELIGE CHATTER. DIN BRUK AV APPEN ER UTELUKKENDE PÅ EGEN RISIKO. NOEN STATER/LAND TILLATER IKKE BEGRENSNINGER I UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SÅ NOEN AV ELLER ALLE OVENNEVNTE BEGRENSNINGER GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

 

17 Ansvarsbegrensninger

17.1. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL SELSKAPET ELLER NOEN AV DETS STYREMEDLEMMER, LEDELSE, AGENTER, DATTERSELSKAPER, ANSATTE, REPRESENTANTER, LEVERANDØRER, PARTNERE, ANNONSØRER, ELLER DATALEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFELDIGE, FØLGE-, STRAFFEERSTATNINGSMESSIGE ELLER ERSTATNINGSMESSIGE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV BRUK, TAP AV INNTEKTER, ELLER TAP AV DATA) HVERKEN I EN KONTRAKTSMESSIG, BRUKSMESSIG (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UFORSIKTIGHET), EIENDOMSMESSIG ELLER ANNEN HANDLING, SOM STAMMER FRA ELLER ER KNYTTET TIL BRUK AV DENNE APPEN. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VIL SELSKAPETS TOTALANSVAR SOM STAMMER FRA ELLER ER FORBUNDET MED DISSE BETINGELSENE ELLER FRA BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUK AV DENNE APPEN, OVERSTIGE BELØPENE DU HAR BETALT TIL SELSKAPET FOR BRUK AV APPEN ELLER ETT HUNDRE DOLLAR ($100) HVIS DU IKKE HAR HATT NOEN BETALINGSFORPLIKTELSER TIL SELSKAPET, SOM GJELDENDE. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR, SÅ DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE GJELDER NØDVENDIGVIS IKKE FOR DEG. HVERKEN SELSKAPET ELLER NOEN AV DETS STYREMEDLEMMER, LEDELSE, AGENTER, DATTERSELSKAPER, ANSATTE, REPRESENTANTER, LEVERANDØRER, PARTNERE, ANNONSØRER ELLER INNHOLDSLEVERANDØRER, ELLER NOEN TREDJEPARTER SOM NEVNES I APPEN, SKAL VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR NOEN PERSONSKADE, INKLUDERT DØDSFALL, SOM FORÅRSAKES AV DIN BRUK ELLER MISBRUK AV APPEN.  LOVGIVNINGEN I NOEN STATER/LAND SETTER GRENSER FOR ANSVARSBEGRENSNING. INGENTING I DENNE AVTALEN UTELUKKER ELLER BEGRENSER VÅRT ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG DER DETTE VILLE VÆRE ULOVLIG. DER EN BESTEMMELSE UTTRYKKES FOR Å EKSKLUDERE ELLER BEGRENSE ERSTATNINGSANSVAR I STØRRE UTSTREKNING ENN DET SOM ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOV, SKAL DENNE BESTEMMELSEN ANSEES SOM Å KUN EKSKLUDERE ELLER BEGRENSE ERSTATNINGSANSVAR TIL DEN MAKSIMALE GRAD SOM ER TILLATT ETTER GJELDENDE LIV.

 

18 Bruk av mobilenheter

18.1. Vær oppmerksom på at din operatørs normale priser og gebyrer, for eksempel tekstmeldinger og datakostnader, fortsatt vil gjelde dersom du bruker appen på en mobilenhet.

 

19 Tredjepartstjenester og -lenker

19.1. Appen kan gi deg tilgang til lenker til tredjepartsnettsteder, -apper, eller andre produkter eller tjenester («tredjepartstjenester»). Selskapet kontrollerer ikke tredjepartstjenester på noen måte, og er derfor ikke ansvarlig for personvernpraksis hos slike tredjepartstjenester, og tar ikke noe ansvar knyttet til slike tredjepartstjenester. Din bruk av eller tilkobling til enhver tredjepartstjeneste annet enn appen, er på egen risiko. Det at selskapet inkluderer lenker til tredjepartstjenester, innebærer ikke at selskapet godkjenner eller gir støtte til materialer som finnes på eller lenkes til av slike tredjepartstjenester, og skal ikke anses som dette av brukere av appen. Selskapet fraskriver seg alt ansvar for produkter eller tjenester som tilbys av eller informasjon som finnes i tredjepartstjenester. Du må ta hensiktsmessige skritt for å avgjøre om tilgang til en tredjepartstjeneste er passende, og beskytte dine personopplysninger og personvern ved bruk av alle slike tredjepartstjenester, og følge gjeldende avtaler. 

Du skal ikke lenke til våre nettsteder, app, innhold eller tjenester på en måte som: (i) er ulovlig, (ii) antyder noen form for tilknytning, godkjennelse eller støtte til eller av oss der dette ikke finnes, (iii) skader omdømmet vårt eller drar fordel av det, eller (iv) er urettferdig.

 

20 Dine tilbakemeldinger

20.1. Vi ønsker tilbakemelding fra deg om appen. Med mindre annet er uttrykkelig uttalt, vil all kommunikasjon som du sender til oss eller publiserer i app-butikker, bli ansett for å være sendt inn på ikke-konfidensielt grunnlag. Du samtykker i at vi kan velge å publisere slikt innhold etter eget skjønn. Du godtar å gi oss tillatelse til å benytte slikt innhold gratis, og revidere, endre, justere og kontekstuelt endre, eller gjøre alle andre endringer som vi anser passende.

 

21 Håndhevelsesrett

 21.1. Vi er ikke forpliktet til å overvåke tilgang eller bruk av appen. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å gjøre dette med formål om å drifte og vedlikeholde appen, sikre at du følger denne avtalen og at du følger gjeldende juridiske krav. Vi kan formidle ulovlig atferd til de rettshåndhevende myndighetene; og i henhold til gyldig rettslig prosess kan vi samarbeide med rettshåndhevende myndigheter for å rettsforfølge brukere som bryter loven.

21.2. Vi forbeholder oss retten til (men er ikke påkrevd) å fjerne eller deaktivere innhold lagt inn i appen eller tilgang til appen når som helst og, i hvert tilfelle, uten varsel og etter eget skjønn, dersom vi avgjør etter eget skjønn at innholdet eller bruken av appen er støtende eller i strid med denne avtalen.

Vi kan når som helst nekte tjenesten, lukke kontoer eller endre kvalifikasjonskrav.

Selskapet har ikke noe ansvar overfor brukere av appen eller noen annen person eller enhet for ytelse eller manglende ytelse av de tidligere nevnte aktivitetene.

 

22 Vedlikehold og oppdateringer

22.1. Fra tid til annen kan det være nødvendig å endre, utvide, oppgradere og forbedre appen for å sikre at den fungerer som den skal. Vi kan også når som helst avslutte driften av deler av eller hele appen, eller selektivt deaktivere visse funksjoner i appen. Din bruk av appen berettiger deg ikke til fortsatt bruk av eller tilgang til appen. 

22.2. Enhver endring i eller fjerning av appen eller bestemte funksjoner vil bli gjort etter vårt eget og absolutte skjønn, og uten noen løpende forpliktelse eller ansvar ovenfor deg.

23.3. Vi kan når som helst og på ubestemt tid oppheve eller inndra online-tilgang til innhold assosiert med Flo, inkludert for tjenesteavskrivinger, vedlikeholdstjenester eller oppgraderinger, uten forvarsel eller ansvar. Vi kan også slutte å tilby visse typer innhold eller funksjoner. Vi forplikter oss ikke til å fortsette å gjøre nettservere tilgjengelig for innhold eller funksjoner som bruker slike servere.

 

23 Skadesløsholdelse

23.1. Du samtykker i å forsvare, frigi og holde selskapet, dets ledelse, direktører, ansatte, agenter, datterselskaper, representanter, lisensgivere, leverandører, partnere, annonsører og innholdsleverandører skadesløse fra og mot alle krav, søksmål, erstatninger, forpliktelser og avtaler inkludert, uten begrensning, rimelige juridiske honorarer og regnskapsgebyrer, som skyldes eller påstås å skyldes ditt brudd på denne avtalen.

 

24 Tvisteløsning og voldgift 

LES DENNE PARAGRAFEN NØYE DA DEN OMHANDLER HVORDAN DU LØSER TVISTER ELLER KRAV MED OSS OG BEGRENSER HVORDAN DU KAN SØKE OM ERSTATNING FRA OSS.

a. VOLDGIFT: I den grad det er tillatt under gjeldende lovgivning og for å løse tvister mellom deg og selskapet på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte, er du og selskapet enige om at eventuelle tvister, krav eller uenigheter som oppstår på grunn av eller i forbindelse med denne avtalen (samlet kalt «tvister»), skal løses gjennom bindende individuell voldgift etter Consumer Arbitration Rules of the American Arbitration Association («AAA-reglene») som til enhver tid er i kraft, med unntak av endringer i denne avtalen. AAA-reglene og innsendingsskjemaer er tilgjengelige på nett på www.adr.org.

b. Hvis du er bosatt i et EU-land eller i Storbritannia, Sveits, Norge eller Island, skal gjeldende lov og forum være lovene og domstolene i ditt vanlige bostedsland. 

c. FORLIKSRÅDET: Som et alternativ til voldgift, beholder du og selskapet retten til å søke oppreisning i forliksrådet for alle tvister.

d. STED FOR VOLDGIFT / GJENNOMFØRING AV HØRING(ER) Hvis du er bosatt i USA, kan du velge om voldgiftshøringen skal finne sted i enten (a) delstaten du er bosatt i, eller (b) New Castle County i Delaware. Hvis du er bosatt utenfor USA skal voldgiftsdommeren bestemme sted for voldgiftshøringen basert på faktorene angitt i AAA-reglene. Uavhengig av voldgiftssted, godtar selskapet at obligatoriske voldgiftshøringer kan gjennomføres, etter ditt valg, via telefon eller videokonferanse istedenfor ved personlig oppmøte. Voldgiftssaken kan også avgjøres utelukkende basert på innsendte dokumenter til voldgiftsdommeren hvis du og selskapet er enige om dette (avtalen må være skriftlig og levers til voldgiftsdommeren). Prosessretten som skal gjelde for voldgiftshøringen, skal være loven på voldgiftsstedet og AAA-reglene. Federal Arbitration Act regulerer alle voldgiftsprosesser (og alle relaterte og/eller påfølgende rettsprosesser) i USA.

e. TVISTEVARSEL / UFORMELLE FORLIKSFORSØK: Du og selskapet godtar å skriftlig varsle den andre parten i tvisten minst 30 dager før innledning av tvisten («tvistevarselet») og prøve å forhandle frem en uformell løsning i god tro. Du må sende tvistevarselet til: Flo Health UK Limited, 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX. Selskapet vil sende eventuelle tvistevarsler til e-postadressen som er tilknyttet kontoen din. Et tvistevarsel må inkludere navnet på den som fremmer tvisten og dennes foretrukne kontaktinformasjon, en kort beskrivelse av tvisten og erstatningen det søkes om. Hvis du og selskapet ikke kan løse tvisten innenfor 30-dagersperioden, er det først da at en av partene kan innlede voldgiftsprosessen ved å sende inn et skriftlig krav om voldgift («Demand for Arbitration» – sjekk www.adr.org) hos American Arbitration Association og fremlegge en kopi til den andre parten som spesifisert i AAA-reglene.

f. VOLGIFTSGEBYR OG -KOSTNADER: Din andel av administrative gebyrer samt voldgiftsgebyr og -kostnader (samlet omtalt som «voldgiftskostnader») er underlagt AAA-reglene. Hver av partene kan be voldgiftsdommeren om å tilkjenne den anmodende part deler av alle sine advokathonorarer og kostnader (i tillegg til deler av eller alle voldgiftskostnadene) dersom de kan bevise at den andre parten har fremsatt et krav, motkrav eller forsvar som er grunnløst i faktisk eller rettslig henseende, fremsatt i ond tro eller for å trakassere, eller på annen måte er grunnløst, i henhold til gjeldende lovgivning og AAA-reglene. 

g. VOLDGIFTSKJENNELSENS FORM, EFFEKT OG OMFANG: Voldgiftsdommerens kjennelse er endelig, bindende og rettskraftig, og kan kun overprøves i samsvar med gjeldende lovgivning om håndhevelse og annullering av voldgiftskjennelser. Voldgiftskjennelsen kan avsies i en hvilken som helst domstol med behørig jurisdiksjon i henhold til gjeldende lovgivning. Voldgiftsdommeren kan tilkjenne enhver erstatning tillatt etter loven eller AAA-reglene, men fastsettelses- eller forføyningsdom kan kun gis på individuell basis i den utstrekning som er nødvendig for å gi erstatning som er berettiget etter saksøkerens individuelle krav.

i. FRAVALG AV VOLDGIFT: Du kan avslå denne avtalen om voldgift ved å sende en skriftlig meddelelse til Flo Health UK Limited, 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX, med poststempel innen 30 dager fra datoen du først godtok denne avtalen. Den skriftlige meddelelsen må inneholde navnet ditt og e-postadressen tilknyttet kontoen din, og det må fremgå at du avslår denne voldgiftsavtalen.

j. ENDRINGER: Hvis selskapet endrer denne paragraf 24 etter datoen du sist godtok denne avtalen (eller godtok eventuelle senere endringer i denne avtalen), kan du avvise denne endringen ved å sende et skriftlig varsel til Flo Health UK Limited, 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX, med poststempel innen 30 dager fra datoen da endringen trer i kraft. Avvisning av en endring vil imidlertid ikke trekke tilbake eller endre ditt tidligere samtykke til tidligere voldgiftsavtaler for tvister mellom deg og selskapet (eller ditt tidligere samtykke til eventuelle senere endringer i disse), som vil forbli gyldige og kan håndheves for enhver tvist mellom deg og selskapet.

k. RETTERGANGSMÅTE: I samsvar med AAA-reglene og gjeldende lovgivning vil ingenting i denne paragraf 24 anses som å fraskrive, utelukke eller på andre måter begrense rettighetene til partene når det gjelder å (i) reise et individuelt søksmål til forliksrådet der rådet har domsrett i tvisten; (ii) søke om midlertidig forføyning fra en domstol med domsrett til å gi slik erstatning; (iii) søke om bistand for voldgiften under gjeldende lovgivning; eller (iv) søke om å håndheve eller oppheve (helt eller delvis) voldgiftskjennelsen etter gjeldende lovgivning. Hvis gjeldende lovgivning ikke tillater voldgift under denne avtalen, kan enten du eller selskapet reise en sak i en domstol som har domsrett i tvisten, og behørig rettsområde, underlagt vilkårene i paragraf 24(l)(i-iii) nedenfor samt alle vilkår beskrevet i paragrafene 1–21 og 23–25.

I. I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER DU OG SELSKAPET DERE BETINGELSESLØST ALLE RESPEKTIVE RETTIGHETER TIL EN JURYSAK.

m. YTTERLIGERE BESTEMMELSER SOM GJELDER FOR ALLE TVISTELØSNINGER: Følgende tilleggsbestemmelser gjelder for løsning av alle tvister, i den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lovgivning, uavhengig av om de bringes inn for en voldgiftsdommer, domstol eller andre former for formelle tvisteløsningsprosedyrer:

(i) Tidsbegrensning: Alle tvister skal foreldes med mindre parten som hevder tvisten starter en formell voldgiftsprosess innen ett (1) år etter at grunnlaget for tvisten ble kjent eller burde blitt kjent for parten som hevder tvisten, forutsatt at perioden på ett år anses som utsatt under eventuelle uformelle diskusjoner angående erstatning etter at et tvistevarsel er mottatt av en part i henhold til paragraf 24(e) ovenfor.

(ii) INGEN KLASSESØKSMÅL ELLER REPRESENTASJONSSØKSMÅL: I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOVGIVNING, GODTAR DU OG SELSKAPET AT BEGGE KUN KAN REISE TVISTER MOT DEN ANDRE PARTEN I KRAFT AV SEG SELV OG IKKE SOM SAKSØKER ELLER GRUPPEMEDLEM I ET PÅSTÅTT KLASSESØKSMÅL ELLER REPRESENTASJONSSØKSMÅL.

(iii) Ingen sammenslutning: Du og selskapet erkjenner og godtar, i den grad loven tillater det, at begge parter fraskriver seg retten til å delta i et gruppesøksmål.

 

25 Gjeldende lovgivning

25.1. I den grad det er tillatt under gjeldende lovgivning, skal denne avtalen reguleres av lovene i delstaten Delaware i USA (unntatt ved konflikt med lovvalgsregler).

 

26 Varslings- og fjerningsprosedyrer

26.1. Hvis du mener at noe materiale som er tilgjengelig i eller fra appen, bryter med din opphavsrett, kan du be om fjerning av dette materialet (eller tilgangen til dette) fra appen ved å kontakte selskapet og oppgi følgende informasjon:

26.1.1. Identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede materialet du mener er krenket. Beskriv materialet, og hvis mulig legg ved en kopi eller plasseringen av en autorisert versjon av materialet.

26.1.2. Identifikasjon av materialet du mener bryter med opphavsretten, og dets plassering. Beskriv materialet, og oppgi en URL-adresse eller annen relevant informasjon som gjør at vi kan finne materialet.

26.1.3. Ditt navn, adresse, telefonnummer og (hvis mulig) e-postadresse.

26.1.4. En erklæring om at du i god tro mener at den innklagede bruken av materialet ikke er godkjent av rettighetshaveren, dets agent eller loven.

26.1.5. En erklæring om at opplysningene du har oppgitt, er nøyaktige, og som indikerer at du «under risiko for mened» er rettighetshaveren eller har fullmakt til å handle på vegne av rettighetshaveren.

26.1.6. En signatur eller den elektroniske ekvivalenten fra rettighetshaveren eller en autorisert representant.

I et forsøk på å beskytte rettighetene til rettighetshavere har selskapet en avtale for oppsigelse, under hensiktsmessige omstendigheter, for abonnenter og kontoinnehavere på appen som gjentatte ganger bryter med avtalen.

 

27 Andre bestemmelser

27.1. Vi kan endre denne avtalen fra tid til annen hvis vi finner dette nødvendig (f.eks. av juridiske grunner eller for å reflektere endringer i appen eller på nettstedet). Hvis vi gjør større endringer i avtalen, gjør vi den oppdaterte versjonen av avtalen tilgjengelig på nett og gjør vårt beste for å informere deg om dette (f.eks. ved å sende deg et varsel).

27.2. Når vi endrer avtalen, blir den juridisk bindende for deg 30 (tretti) dager etter at vi publiserer den på nett. I denne perioden kan du kontakte oss på support@flo.health hvis du har spesifikke spørsmål om endringene. Hvis du ikke godtar endringene (uavhengig av om du sender oss en e-post), må vi dessverre be deg om å slutte å bruke Flo-appen og -nettstedet. Vi beklager dette, men vi håper du forstår at de samme reglene må gjelde for alle hvis Flo skal fungere ordentlig. Derfor oppfordrer vi deg til å kontakte oss hvis du lurer på noe.

27.3. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, bør du slutte å bruke tjenestene våre. Hvis du fortsetter å bruke tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for en oppdatert versjon av avtalen, betyr det at du godtar den oppdaterte avtalen.

27.4. Etterfølgere og stedfortredere. Denne avtalen er til fordel for begge parter, inkludert våre eventuelle etterfølgere. Vi har rett til å overdra rettighetene og forpliktelsene våre i henhold til denne avtalen til tilknyttede selskaper eller enhver Flo-enhet.

27.5. Utskillelse. Hvis en voldgiftsdommer, voldgiftsdomstol eller annen domstol med kompetent jurisdiksjon av en eller annen grunn finner at en bestemmelse i denne avtalen, eller en del av den, ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen håndheves i størst mulig grad etter hensikten med denne avtalen, og resten av denne avtalen skal fortsatt ha full kraft og virkning. En trykket versjon av denne avtalen skal være tillatt i voldgiftsmessige, rettslige eller administrative saksbehandlinger.

27.6. Ingen fraskrivelse fra selskapets side av vilkår eller betingelser som fremgår av denne avtalen, skal anses som en ytterligere eller vedvarende fraskrivelse av et slikt vilkår eller en slik betingelse eller et frafall av et annet vilkår eller en annen betingelse, og hvis selskapet unnlater å gjøre gjeldende en rettighet eller bestemmelse i henhold til denne avtalen, skal dette ikke anses som en fraskrivelse av en slik rettighet eller bestemmelse.

27.7. Ved oppsigelse av denne avtalen, skal alle bestemmelser i denne avtalen hvis egenskaper tilsier at de bør overleve oppsigelse, overleve oppsigelse, inkludert, men ikke begrenset til, bestemmelser om tvisteløsninger og voldgift, alle bestemmelser om eierskap, ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrensninger.

 

28 Spørsmål, klager og kommentarer

28.1. Hvis du har kommentarer eller spørsmål om en del av appen eller en del av disse bruksvilkårene, trenger brukerstøtte eller har krav, kan du kontakte oss på support@flo.health.

For innbyggere i California, USA: I samsvar med paragraf 1789.3 i California Civil Code kan du også rapportere klager til Complaint Assistance Unit ved Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs ved å kontakte dem skriftlig på 400 R Street, Sacramento, CA 95814 eller via telefon på (800) 952-5210.

Flo Health UK Limiteds registrerte kontor er 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX

28.2. Vi forventer at våre medarbeidere er høflige og respektfulle når du kontakter oss. Vi forventer det samme fra deg. Hvis du er uhøflig, fornærmer eller truer våre ansatte, kan vi begrense muligheten din til å kontakte oss via e-post eller nekte å gi deg ytterligere brukerstøtte. Hvis oppførselen din utgjør en risiko for våre ansatte, fellesskapet vårt eller bedriften vår, kan vi stenge kontoen din og overføre saken til politiet.