ข้อตกลงในการใช้งาน

มีผลบังคับใช้วันที่ 12 กันยายน 2023

ข้อกำหนดเหล่านี้ครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง

เรารู้ดีว่าการอ่านข้อกำหนดการใช้งานนั้นอาจไม่น่าสนใจ และทำให้คุณอยากจะข้ามข้อกำหนดเหล่านี้ แต่การเรียนรู้ถึงสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้จากการใช้บริการ Flo และสิ่งที่เราจะคาดหวังจากคุณนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญ

ก่อนคุณจะเริ่มต้นใช้งาน

โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ โดยเราจะดำเนินการตามข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อติดต่อกับคุณ หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเรา - ดูที่ส่วน คำถาม ข้อร้องเรียน และความคิดเห็น

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะช่วยกำหนดขอบเขตความสัมพันธ์ของ Flo กับคุณเมื่อคุณใช้บริการของเรา ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีหัวข้อต่อไปนี้: 

 • สิ่งที่เราคาดหวังจากคุณ ซึ่งมีการกำหนดกฎบางข้อสำหรับการใช้บริการของเรา
 • การสมัครสมาชิกและข้อกำหนดการเรียกเก็บเงิน ซึ่งประกอบด้วยการยกเลิก การสมัครสมาชิก การคืนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • สิ่งที่คุณคาดหวังได้จากเรา ซึ่งจะอธิบายวิธีที่เราให้บริการและพัฒนาบริการของเรา 
 • ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

นอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้ เรายังเผยแพร่ flo.health/th/privacy-policy (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อีกด้วย เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงวิธีในการอัปเดต จัดการ ส่งออก และลบข้อมูลของคุณ

การทำความเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ และเพื่อใช้บริการของเรา คุณต้องยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

สารบัญ 

 • บทนำ
 • เราคือใคร
 • ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด
 • ใครที่สามารถเข้าถึง Flo ได้บ้าง
 • แอป ฟีเจอร์ และเนื้อหาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาทางการแพทย์
 • การลงทะเบียนและคุณสมบัติ
 • การใช้แอปของคุณ
 • การควบคุมการส่งออกและการลงโทษทางเศรษฐกิจ
 • สิทธิ์การใช้งานแอปที่ถูกจำกัด
 • สิทธิ์การใช้งานกับเนื้อหาผู้ใช้
 • รับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวเอง
 • ใช้โดยข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้เยาว์
 • การสมัครสมาชิกและการเรียกเก็บเงิน
 • รหัสผ่าน
 • ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน
 • ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
 • การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่
 • บริการและลิงก์ของบุคคลที่สาม
 • คำติชมของคุณ
 • สิทธิ์ในการบังคับใช้
 • การบำรุงรักษาและการอัปเดต
 • การชดใช้
 • กระบวนการระงับข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการ
 • การควบคุมบังคับใช้กฎหมาย
 • ประกาศและขั้นตอนการลบออก
 • ข้อกำหนดอื่นๆ
 • คำถาม ข้อร้องเรียน และความคิดเห็น

 

01 บทนำ

1.1. โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน (หรือ “ข้อตกลง” เรียกง่ายๆ ว่า “ข้อกำหนด”) ให้ละเอียดรอบคอบ ข้อตกลงนี้เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณและ Flo Health UK Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่ 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX การเข้าถึงและการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของ Flo เป็นไปตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้อย่างชัดเจนเมื่อมีการยอมรับข้อตกลงนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึง Flo หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Flo ได้

1.2. โปรดอ่านข้อตกลงอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและข้อยกเว้นการดำเนินคดีแบบกลุ่มในข้อที่24 อย่างละเอียด เนื่องจากจะมีผลต่อวิธีการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างคุณกับ FLO และเป็นการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิทธิ์ในการยกเลิกของคุณ

หมายเหตุ: คุณอาจมีสิทธิ์ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ซึ่งไม่อาจยกเว้นได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ใด ข้อตกลงนี้ไม่ได้จำกัดสิทธิ์ที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าว

1.3. โดยการสร้างบัญชีหรือการเข้าถึงหรือการใช้แอป คุณรับทราบว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานแอปได้

1.4. นอกจากข้อกำหนดเหล่านี้ จะมีการใช้ข้อกำหนดต่อไปนี้และร่างสัญญาส่วนหนึ่งกับเรา flo.health/th/privacy-policy (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”)

1.5. เมื่อยอมรับข้อตกลงนี้ หมายความว่าคุณยืนยันว่า: (ก) ได้อ่านข้อตกลงนี้และยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และข้อกำหนดอื่นๆ ที่รวมอยู่ตามการอ้างอิง; และ (ข) ได้ตรวจสอบและให้การยินยอมกับนโยบายความเป็นส่วนตัว; (ค) ตกลงที่จะไม่ใช้บริการหรือเนื้อหาเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้อธิบายไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้

 

02 เราคือใคร

2.1. เราคือ Flo Health UK Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร หมายเลขบริษัท 12898410 เราจะเรียกตัวเองในข้อตกลงนี้ว่า “Flo”, “บริษัท”, “เรา” หรือ “พวกเรา”

2.2. สำนักงานจดทะเบียนของ Flo Health UK Limited ตั้งอยู่ที่ 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX

 

03 ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด

3.1. ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลกับการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือ Flo Fem Ⓡ (“แอป”), เว็บไซต์ (flo.health, app.flo.health และอื่นๆ) และบริการ ฟีเจอร์ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ Flo มีให้บริการ

*โปรดทราบว่าอาจมีการแสดงแอปในชื่ออื่นที่แตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่อยู่ของคุณ สามารถดูรายชื่อแอปทั้งหมดได้ ที่นี่

 

04 ใครที่สามารถเข้าถึง Flo ได้บ้าง

4.1. คุณต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถใช้แอปและเข้าถึงเนื้อหาของ Flo ได้ (16 ปีสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป และสหราชอาณาจักร)

4.2. เราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี (16 ปีสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป และสหราชอาณาจักร)

4.3. เราไม่อนุญาตให้ใช้แอปและเข้าถึง Flo หากผู้ใช้เหล่านั้นมีอายุต่ำกว่า 13 ปี (16 ปีสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป และสหราชอาณาจักร)

4.4. ผู้ใช้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชันของแอป

4.5. หากคุณทราบว่ามีใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ support@flo.health และเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็น เพื่อลบหรือยกเลิกบัญชีของบุคคลเหล่านั้น

 

05 แอป ฟีเจอร์ และเนื้อหาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาทางการแพทย์

5.1. บริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านการแพทย์ที่ได้รับอนุญาต และแอปไม่ได้มีไว้เพื่อแทนคำแนะนำทางการแพทย์ระดับมืออาชีพหรือการวินิจฉัย การรักษาหรือการจัดการความเจ็บป่วยหรือเงื่อนไขทางการแพทย์ หรือทำหน้าที่เป็นวิธีการควบคุมหรือคุมกำเนิดแต่อย่างใดการคุมกำเนิด โปรดปรึกษากับนักกายภาพบำบัดที่ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้การรักษาพยาบาลที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ก่อนที่จะทำการตัดสินใจใดๆ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคุณหรือครอบครัวหรือทารกในครรภ์ของคุณ ต้องไม่ละเลยคำแนะนำด้านการแพทย์มืออาชีพ หรือต้องไม่พบแพทย์ล่าช้าอันมีเหตุมาจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้อ่านจากแอป ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณเสมอ หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพหรือเงื่อนไขหรือประสบการณ์ใดๆ ที่เปลี่ยนแปลงในสภาพหรือสถานะสุขภาพของคุณ หากคุณคิดว่าคุณมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดโทรไปที่บริการฉุกเฉิน หรือไปที่ห้องฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดทันที

5.2. เราปฏิเสธความรับผิดต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ หรือความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ในวัสดุที่ให้บริการ รวมถึงการละเมิดมาตรฐานจริยธรรมหรือศีลธรรมใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ในชุมชนของคุณต่อเพศศึกษาและสื่อที่เกี่ยวข้อง

5.3. คำแปลบางส่วนในแอปหรือเว็บไซต์ FLO มาจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองของโปรแกรม (MACHINE LEARNING) และปัญญาประดิษฐ์ FLO ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำแปล ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และการรับประกันโดยนัยใดๆ เพื่อความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

 

06 การลงทะเบียนและคุณสมบัติ

6.1. ในการใช้แอป คุณอาจจำเป็นต้องสร้างหรืออัปเดตบัญชี (“บัญชี”) และจะถูกขอให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อ วันเกิด และที่อยู่อีเมล

6.2. ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในระหว่างการสร้างบัญชีต้องถูกต้อง คุณจะอัปเดตข้อมูลนั้นทันทีหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง

6.3. ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บและใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งสามารถดูได้ที่ flo.health/th/privacy-policy (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”)

6.4. Flo ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสร้างบัญชีใดๆ หรือจำกัดการให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เกี่ยวกับเนื้อหาบางรายการในแอปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

 

07 การใช้แอปของคุณ 

7.1. เนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งผ่านแอปถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท flo.health/th/privacy-policy หากคุณส่งคำถามหรือคำตอบ คุณต้องรับผิดชอบต่อการสื่อสารของคุณเองแต่เพียงผู้เดียว ผลที่ตามมาจากการโพสต์การสื่อสารเหล่านั้นและการพึ่งพาการสื่อสารใดๆ ที่พบในพื้นที่สาธารณะ บริษัทและผู้ออกใบอนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อผลของการสื่อสารใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ กรณีที่คุณรู้สึกว่าถูกคุกคามหรือเชื่อว่ามีบุคคลอื่นกำลังตกอยู่ในอันตราย คุณควรติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของคุณทันที หากคุณคิดว่าคุณมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดโทรหาแพทย์หรือบริการฉุกเฉินทันที ตามเงื่อนไขของการใช้แอป คุณตกลงที่จะไม่ใช้แอปเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ถูกห้ามโดยข้อตกลงนี้ คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดของคุณที่เกี่ยวข้องกับแอป และคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น รัฐ ประเทศ และระหว่างประเทศ และกฎข้อบังคับที่บังคับใช้ 

7.2. คุณยอมรับว่าหากคุณดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้ คุณจะละเมิดข้อตกลงนี้อย่างมีนัยสำคัญและคุณยอมรับว่าคุณจะไม่:

7.2.1. ขายต่อ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืม ให้อนุญาตช่วง แจกจ่าย หรือโอนสิทธิ์ไปยังแอป

7.2.2. ดัดแปลง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน หรือแยกแอป

7.2.3. คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง แปล หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบของแอปโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

7.2.4. อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้แอป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ร่วมกันผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย ยกเว้นภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

7.2.5. หลีกเลี่ยง หรือปิดการใช้งานคุณสมบัติ หรือมาตรการทางเทคโนโลยีใดๆ ในแอปเพื่อปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

7.2.6. ใช้แอปด้วยความพยายามที่จะหรือร่วมกับอุปกรณ์โปรแกรมหรือบริการใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อควบคุมการเข้าถึง หรือสิทธิ์ในไฟล์เนื้อหาหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของเขตอำนาจศาลใดๆ

7.2.7. ใช้หรือเข้าถึงแอปเพื่อรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ใช้หรือใช้งานได้โดยผลิตภัณฑ์หรือบริการของคู่แข่ง

7.2.8. ใช้บัญชีของคุณเพื่อโฆษณา ชักชวน หรือส่งโฆษณาเชิงพาณิชย์ใดๆ รวมถึงจดหมายลูกโซ่ อีเมลขยะ หรือข้อความซ้ำๆ ให้กับทุกคน

7.2.9. ใช้บัญชีของคุณเพื่อดำเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย

7.2.10. อัปโหลดหรือส่งการสื่อสารใดๆ ที่ละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

7.2.11. อัปโหลดสื่อทุกประเภทที่มีการแสดงความเกลียดชัง การละเมิด ภาพที่ไม่เหมาะสม หรือประพฤติกรรมลามกอนาจาร ภาพลามกอนาจารหรือเนื้อหาใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรืออาจขัดแย้งกับข้อตกลงและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ของบริษัท

7.2.12. อัปโหลดเนื้อหาใดๆ ที่มีซอฟต์แวร์ไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีจุดประสงค์ร้าย เป็นอันตรายทางเทคโนโลยี หรือออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์หรือแอป

7.2.13. ใช้การคาดการณ์วันไข่ตกหรือการประเมินวันไข่ตกเป็นรูปแบบในการคุมกำเนิด หรือเพื่อสนับสนุนให้เกิดการตั้งครรภ์ หรือ

7.2.14. ใช้ข้อมูล เนื้อหา หรือฟีเจอร์จากแอปและเว็บไซต์ในการวินิจฉัย ดูแลรักษา หรือบรรเทาอาการทางสุขภาพใดๆ

การกระทำต้องห้ามดังกล่าวจะนำไปสู่การยุติใบอนุญาตการใช้งานแอปของคุณทันที Flo กำลังให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้แอป โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องใช้งานโดยปฏิบัติตามข้อตกลง หากคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้โดยมีการใช้งานบางอย่างที่ไม่ได้รับอนุญาต สิทธิ์ในการใช้งานแอปที่ให้ไว้แก่คุณจะถูกเพิกถอน และคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานอีกต่อไป

 

08 การควบคุมการส่งออกและการลงโทษทางเศรษฐกิจ

8.1. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนแอปนี้อาจอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับควบคุมการส่งออกและการส่งกลับ รวมถึงกฎระเบียบการส่งออก (“EAR”) ที่ควบคุมดูแลโดยสหรัฐอเมริกา โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา การลงโทษทางการค้าและเศรษฐกิจดูแลโดยสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (“OFAC”) ของกรมธนารักษ์ และกฎระเบียบการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ระหว่างประเทศ (“ITAR”) โดยกระทรวงการต่างประเทศ

8.2. คุณรับรองและรับประกันว่าคุณ (1) ไม่ได้อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคใดๆ ที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของรัฐบาล และ (2) ไม่ใช่ฝ่ายที่ถูกปฏิเสธตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้างต้น 

8.3. คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับการส่งออกทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าแอปหรือข้อมูลทางเทคนิคใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์โดยตรงใดๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากหรือใช้เทคโนโลยีดังกล่าวจาก Flo ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ จะถูกส่งออกหรือส่งออกอีกครั้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมด้วยกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว

 

09 สิทธิ์การใช้งานแอปที่ถูกจำกัด

9.1. เราให้สิทธิ์การใช้งานส่วนบุคคลทั่วโลกเพิกถอนได้ ไม่สามารถถ่ายโอน หรือไม่ผูกขาดในการเข้าถึงและใช้แอปเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณไม่สามารถคัดลอก จัดเก็บ แก้ไข แจกจ่าย ส่งต่อ ดำเนินการ ผลิตซ้ำ เผยแพร่ ให้สิทธิ์ สร้างงานต่อเนื่องจาก ถ่ายโอนหรือขายข้อความ กราฟิก โลโก้ และสัญลักษณ์ที่ระบุแหล่งที่มาอื่นๆ การออกแบบ ไอคอน รูปภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ ซอฟต์แวร์ หรือรหัสที่ได้มาจากแอป โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทที่อาจถูกระงับด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณยังตกลงที่จะไม่ดาวน์โหลด แสดง หรือใช้เนื้อหาใดๆ บนแอปที่ให้ไว้โดยบริษัทหรือผู้อนุญาตที่แสดงบนแอปเพื่อการใช้งานในสิ่งพิมพ์ใดๆ ในการแสดงในที่สาธารณะ บนเว็บไซต์ที่ไม่ใช่แอปหรือเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่ของบริษัท ในการกระทำอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้บริโภคได้ ซึ่งเป็นการดูหมิ่นหรือทำให้บริษัทและ/หรือผู้อนุญาตเสื่อมเสียชื่อเสียง ทำให้จุดแข็งของบริษัทหรือทรัพย์สินของผู้อนุญาตมีความน่าเชื่อถือน้อยลง มิฉะนั้นจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อนุญาตได้ นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะไม่นำเนื้อหาที่เผยแพร่โดยบริษัทหรือเนื้อหาของบุคคลที่สาม ที่ปรากฏบนแอปไปใช้ในทางที่ผิด 

9.2. สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อแอปที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้สงวนไว้โดยบริษัท หากคุณต้องการใช้ซอฟต์แวร์ ชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อโดเมนและ/หรือการแสดงตัวอื่นใดของบริษัทที่นำเสนอแบรนด์ที่โดดเด่นหรือเนื้อหาอื่นๆ ของบริษัท คุณต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท สามารถส่งคำขอสิทธิ์ไปที่ support@flo.health

9.3. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยใดๆ บริษัทมีข้อความ รูปภาพ ภาพถ่าย เสียงวิดีโอ ข้อมูลตำแหน่ง ซอฟต์แวร์ รหัส และข้อมูลหรือการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ ทั้งหมดที่บริษัท สร้างและให้บริการในการเชื่อมต่อกับแอป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอินเทอร์เฟซภาพ คุณสมบัติการโต้ตอบ กราฟิก การออกแบบ การรวบรวมเนื้อหาของผู้ใช้ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และการรวบรวมคะแนนความเห็นโดยผู้ใช้รวม และองค์ประกอบและส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมดของแอป ยกเว้นเนื้อหาผู้ใช้ (เรียกรวมกันในที่นี้ว่า “เนื้อหาของบริษัท”) ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนและไม่น่าสงสัยในที่นี้ เราจะไม่ให้สิทธิ์ใดๆ ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย และสิทธิ์ทั้งหมดในและกับแอปและเนื้อหาของบริษัทจะถูกเก็บรักษาไว้โดยเรา

 

10 สิทธิ์การใช้งานกับเนื้อหาผู้ใช้ 

10.1. แอปช่วยให้คุณสามารถป้อนบันทึกส่วนตัว แชร์เรื่องราวของคุณ โพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหา ส่งเนื้อหา (รวมถึงต่อแชทลับ) และบันทึกข้อมูลที่กำหนดไว้ที่แอป (“เนื้อหาของผู้ใช้”) ได้ คุณสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวที่คุณโพสต์ แชร์ หรือเข้าสู่ระบบในแอป

ด้วยการมอบ เนื้อหาของผู้ใช้ ของคุณให้กับแอป คุณ (ก) ให้สิทธิ์แก่บริษัทแบบไม่ผูกขาด สามารถถ่ายโอนได้ ใช้สิทธิ์ต่อเนื่องได้ทั่วโลกแบบปลอดค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ คัดลอก ใช้ประโยชน์ แก้ไข แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณชน งานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง รวมไว้ในงานอื่นๆ เปลี่ยนแปลง จัดรูปแบบและแจกจ่ายเนื้อหาผู้ใช้ของคุณเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานแอปและบริการที่เกี่ยวข้องและ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายของบริษัท  (ตัวอย่างเช่น โดยการแสดงบนเว็บไซต์ของเรา ภายในแอป ในโซเชียลมีเดีย บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มใดๆ ในอินเทอร์เน็ตตามที่เราเห็นสมควร) ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว และ (ข) คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท และบริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน และไม่ถือเป็นอันตรายต่อการเรียกร้องและค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาผู้ใช้และ/หรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้

10.2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมด ก่อนที่จะส่งไปยังแอปและลบเนื้อหาหรือสื่อใดๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเรา

 

11 รับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวเอง

11.1. เป้าหมายของเราคือเพื่อช่วยสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้มีความพร้อมใช้งานมากขึ้น และเป็นประโยชน์กับคุณ แต่แอปไม่สามารถและไม่รับประกันเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

11.2. การใช้แอปและข้อมูล การคาดการณ์ หรือข้อเสนอแนะใดๆ ที่ให้ไว้ในแอปของคุณนั้นถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล การประมาณการ และการคาดการณ์ที่เราให้บริการผ่านแอป และคุณยอมรับและเข้าใจว่าแอปไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตามวัตถุประสงค์เดียวกันกับอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ หรือบุคลากรทางการแพทย์

 

12 ใช้โดยข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้เยาว์

12.1. ข้อมูลภายในแอปไม่ได้เป็นสิ่งกระตุ้น ชักจูง หรือส่งเสริมการมีพฤติกรรมทางเพศหรือการกระทำใดๆ ในหมู่ผู้เยาว์และไม่ได้เชื่อมโยงเนื้อหาของการสื่อสารกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ข้อมูลทั้งหมดที่มีให้ภายในแอปนี้มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาทั่วไปเท่านั้น 

12.2. เราตรวจสอบเนื้อหาที่เราสร้างในแอปให้กับผู้ที่มีอายุระหว่าง 13-17 ปี อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ากฎด้านคุณธรรมและจริยธรรมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่กำหนดว่าข้อมูลเกี่ยวกับทางเพศใดบ้างที่ผู้เยาว์สามารถเข้าถึงได้

12.3. เราไม่มีเจตนาหรือตั้งใจเผยแพร่เนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง หรือเนื้อหาที่อาจถือว่าเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์หรือเยาวชนภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าสื่อทั้งหมดที่เรามีให้ในแอปนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเท่านั้นและมีความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์

โปรดทราบว่ามุมมองทางจริยธรรมของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับสิ่งที่น่ารังเกียจ หรือเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์อาจแตกต่างจากข้อกำหนดที่กำหนดไว้สำหรับเนื้อหาที่อาจให้บริการแก่ผู้เยาว์ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ 

 

13 การสมัครสมาชิกและการเรียกเก็บเงิน

13.1. การสมัครสมาชิก เราอาจเสนอโอกาสให้คุณได้สมัครสมาชิกที่จะให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการบางอย่างในเวลาที่กำหนด การสมัครสมาชิกดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่มีกำหนด เราจะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมต่อเนื่องจากคุณโดยอัตโนมัติเป็นประจำจนกว่าจะมีการยกเลิก เราอธิบายถึงค่าธรรมเนียมต่อเนื่อง ความถี่ในการเรียกเก็บเงิน และวิธีการยกเลิกก่อนที่คุณจะสมัครสมาชิก

13.2. เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการบางอย่างที่รวมอยู่ในการสมัครสมาชิกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เนื่องจากเราจะแนะนำฟีเจอร์ใหม่ พัฒนาข้อเสนอที่มีอยู่ของเรา และบางครั้งก็ยกเลิกบางฟีเจอร์ที่ทำงานได้ไม่ตรงตามแผนที่วางไว้ ฟีเจอร์และเนื้อหาที่มีในแอปอาจแตกต่างกันออกไปตามประเทศ ภาษา ร้านค้าที่เกี่ยวข้อง เวอร์ชัน หรืออุปกรณ์

โดยการเข้าถึง Flo หมายความว่าคุณยอมรับว่าการสมัครใช้งานของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมฟังก์ชันการใช้งานหรือคุณสมบัติใดๆ ในอนาคต หรือเป็นผลมาจากคำแถลงสาธารณะที่เป็นถ้อยคำหรือลายลักษณ์อักษร และความคิดเห็นที่ให้ไว้โดย Flo เกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งานหรือคุณสมบัติดังกล่าว 

13.3. แอป Flo ให้บริการผ่านผู้ให้บริการแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามอย่าง Apple App Store และ Google Play Store ดังนั้น เมื่อคุณทำการซื้อในแอป คุณอาจต้องตกลงในสัญญาอื่นเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านั้นที่ให้บริการ App Store แก่คุณ ซึ่งอาจมีการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้วย คุณอาจจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ในการยกเลิกและการเพิกถอนกับผู้ให้บริการเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว

13.4. การเรียกเก็บเงิน คุณอาจสมัครสมาชิกได้ด้วยการชำระเงินแบบเรียกเก็บประจำที่เปิดเผยแก่คุณ ก่อนที่จะสมัครสมาชิกโดยตรงกับ Flo หรือผ่านบุคคลที่สาม โดยการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า

13.5. การทดลองใช้งาน การสมัครสมาชิกบางรายการของเราจะรวมระยะเวลาการทดลองใช้ไว้ด้วย ซึ่งคุณสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือในราคาที่ลดลงมา (“การทดลองใช้”) การทดลองใช้งานจะเปลี่ยนเป็นการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทดลองใช้งาน หากไม่ต้องการให้มีการเรียกเก็บเงิน คุณต้องยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณก่อนจะหมดเวลาการทดลองใช้งาน โปรดอ่านข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนลงชื่อเพื่อทดลองใช้งาน

13.6. การเปลี่ยนแปลงราคาและภาษี Flo อาจทำการเปลี่ยนแปลงการสมัครสมาชิกเป็นครั้งคราว รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกแบบเก็บเงินต่อเนื่อง และจะแจ้งข่าวสารการเปลี่ยนแปลงราคาให้คุณทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงราคาอาจมีผลตั้งแต่เริ่มต้นรอบการสมัครสมาชิกครั้งถัดไปหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา และหากคุณใช้การสมัครสมาชิกต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงราคาแล้ว เท่ากับคุณยอมรับราคาใหม่โดยปริยาย หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงราคา คุณสามารถปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง โดยการยกเลิกการสมัครสมาชิกจากแผนที่ใช้อยู่ก่อนที่ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะมีผล

หากเราพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์ที่คุณสมัครสมาชิก เราจะติดต่อคุณ คุณจะมีตัวเลือกให้เลือกได้ระหว่าง การยืนยันคำสั่งซื้อของคุณในราคาที่ถูกต้อง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ การสมัครสมาชิกของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

อัตราภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับราคา ณ ช่วงเวลาที่มีการเรียกเก็บเงินรายเดือนของคุณ โดยจำนวนนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามข้อกำหนดของภาษีท้องถิ่นในประเทศ รัฐ อาณาเขต เขตปกครอง หรือเมืองของคุณ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอัตราภาษีจะมีการนำไปใช้โดยอัตโนมัติตามข้อมูลบัญชีที่คุณให้ไว้ 

13.7. การต่ออายุ การชำระเงินของคุณกับ Flo หรือบุคคลที่สามสำหรับการสมัครสมาชิกจะต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิก จนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครสมาชิกก่อนถึงวันที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิกปัจจุบัน

13.8. การยกเลิก คุณต้องยกเลิกการสมัครสมาชิก หรือการทดลองใช้งานก่อนที่ระบบจะทำการต่ออายุ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บเงินสำหรับช่วงเวลาการเป็นสมาชิกครั้งต่อไป หากคุณสมัครสมาชิกผ่าน app.flo.health คุณสามารถยกเลิกการต่ออายุการสมัครสมาชิกได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อเราได้ด้วยการส่งอีเมลมาที่ help@flo.health และระบุอีเมลที่คุณใช้เพื่อลงทะเบียนบัญชีของคุณที่ app.flo.health 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แบบฟอร์มการยกเลิกนี้:

“เรื่อง - ยกเลิกการสมัครสมาชิก

ถึง ทีมสนับสนุนของ Flo

ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ทราบว่า ข้าพเจ้าขอยกเลิกการสมัครสมาชิกของข้าพเจ้า

อีเมลที่ข้าพเจ้าใช้ในการลงทะเบียนบัญชีของข้าพเจ้าที่ app.flo.health - *จะระบุไว้ที่นี่*”

หากคุณสมัครสมาชิกของคุณผ่านบุคคลที่สาม ให้ติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน การยกเลิก และการคืนเงิน

ติดต่อทีมสนับสนุนของเรา help@flo.health (หรือส่งคำขอที่นี่) หรือคลิกที่นี่ และปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกการสมัครสมาชิกหรือการทดลองใช้งานของคุณ 

13.9. ข้อเสนอโปรโมชัน ในบางครั้ง คุณอาจมีโอกาสสมัครสมาชิกในรูปแบบของข้อเสนอโปรโมชัน ข้อเสนอโปรโมชันอาจมีให้เฉพาะผู้ใช้ใหม่เท่านั้น และ/หรืออาจใช้ไม่ได้กับผู้ใช้ทุกคน และมีให้บริการเฉพาะในเวลาที่จำกัดเท่านั้น อาจมีข้อจำกัดอื่นๆ อีกด้วยบางประการ หลังจากพ้นช่วงเวลาของโปรโมชันไปแล้ว การสมัครสมาชิกจะดำเนินต่อไปโดยอัตโนมัติในราคาปกติ ณ ขณะนั้น (ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้) จนกว่าจะมีการยกเลิก รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้อง

 

15 รหัสผ่าน 

15.1. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ สามารถเข้าถึงรหัสผ่านแอปหรือบัญชีของคุณได้ เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการ (1) ควบคุมการเผยแพร่และการใช้ชื่อลงชื่อเข้าใช้ ชื่อหน้าจอและรหัสผ่าน (2) อนุญาต มอบอำนาจและควบคุมการเข้าถึง และการใช้บัญชีแอปและรหัสผ่านของคุณ (3) แจ้งบริษัทโดยทันทีหากคุณเชื่อว่าบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณถูกบุกรุกหรือหากมีเหตุผลอื่นใดที่คุณต้องปิดการใช้งานรหัสผ่าน 

ส่งอีเมลหาเราที่ support@flo.health

15.2. คุณให้สิทธิ์บริษัท และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของแอปมีสิทธิ์ในการส่ง ตรวจสอบ เรียกคืน จัดเก็บ และใช้ข้อมูลของคุณในการเชื่อมต่อกับการทำงานของแอป นอกจากนี้ คุณยังรับทราบและยอมรับว่าแอปและบัญชีนั้นได้รับการออกแบบและมีจุดประสงค์เพื่อการใช้เป็นการส่วนตัวสำหรับแต่ละบุคคล และคุณจะไม่แชร์บัญชีและ/หรือรายละเอียดรหัสผ่านของคุณให้กับบุคคลอื่น บริษัทไม่สามารถและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งมา หรือการใช้งานของคุณหรือของบุคคลที่สาม หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับการถ่ายทอดมาหรือได้รับมาจากการใช้แอปในทางที่ไม่ถูกต้อง และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บัญชีหรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ที่เป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้

 

16 ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน 

16.1. บริษัทควบคุมและดำเนินงานแอปจากสถานที่ต่างๆ และไม่ได้แสดงว่าแอปนั้นเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในทุกสถานที่ แอปหรือคุณสมบัติบางอย่างของแอปอาจไม่สามารถใช้ได้ในสถานที่ของคุณหรืออาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่

16.2. แอปนี้ให้บริการ “ตามที่เป็น”, “ตามที่มี” และไม่มีการรับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของชื่อ การไม่ละเมิด ทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันใดๆ โดยนัยของคอร์สการปฏิบัติการหรือการใช้งานของการค้า ซึ่งมีการปฏิเสธอย่างชัดแจ้ง ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ บริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท กรรมการ พนักงาน ผู้แทน บริษัทในเครือ ตัวแทน ซัพพลายเออร์ พันธมิตร ผู้ลงโฆษณา หรือผู้ให้บริการเนื้อหาไม่รับประกันใดๆ และแต่ละฝ่ายปฏิเสธความรับผิดอย่างชัดแจ้งไว้ ณ ที่นี้ว่า (ก) แอปจะมีความปลอดภัยหรือพร้อมใช้งานในทุกเวลาหรือสถานที่ (ข) ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดๆ จะได้รับการแก้ไข (ค) เนื้อหาหรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีอยู่หรือผ่านแอปนี้ไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ (ง) ผลการใช้แอปจะตอบสนองความต้องการของคุณ หรือ (จ) ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา ข้อความ ภาพ ซอฟต์แวร์ กราฟิก หรือการสื่อสารที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามหรือผ่านแอปรวมถึงในแชทลับ คุณต้องรับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้แอปของคุณด้วยตัวเอง ในบางรัฐหรือบางประเทศไม่อนุญาตให้มีการจำกัดเกี่ยวกับการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นบางรายการหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลกับคุณ

 

17 ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

17.1. ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท กรรมการ ผู้แทน บริษัทในเครือ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ พันธมิตร ผู้ลงโฆษณา หรือผู้ให้บริการข้อมูล ไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายทางอ้อม พิเศษ โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง เป็นเครื่องเตือน หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียโอกาสในการใช้งาน การสูญเสียกำไร หรือการสูญเสียข้อมูล) ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในสัญญา การละเมิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความประมาทเลินเล่อ) ส่วนหรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในวิธีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือใช้งานแอปนี้ในทางที่ผิด ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดโดยรวมของบริษัทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ หรือจากการใช้งานหรือความไม่สามารถในการใช้แอปนี้เกินกว่าจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้กับบริษัทสำหรับการใช้แอปหรือหนึ่งร้อยดอลลาร์ ($100) หากคุณไม่ได้มีข้อผูกพันในการชำระเงินใดๆ กับบริษัท ตามที่มีผลบังคับใช้ เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ บริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท กรรมการ ผู้แทน บริษัทในเครือ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ พันธมิตร ผู้ลงโฆษณา หรือผู้ให้บริการเนื้อหา หรือบุคคลที่สามใดๆ ที่ได้รับการกล่าวถึงในแอปนี้ไม่จำเป็นต้องรับผิดต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคล รวมไปถึงการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากการใช้งานแอปหรือการใช้แอปในทางที่ผิดของคุณ  กฎหมายของบางรัฐ / ประเทศกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนความรับผิดชอบไว้ ไม่มีข้อตกลงใดในข้อตกลงฉบับนี้ แยก หรือจำกัดความรับผิดชอบของเราที่มีต่อคุณในทางที่จะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ที่ใดที่มีข้อกำหนดระบุไว้ว่าให้แยกหรือจำกัดความรับผิดในขอบเขตที่เกินกว่ากฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตไว้ ควรถือว่าข้อกำหนดนั้นจะแยกหรือจำกัดความรับผิดของเราเฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น

 

18 การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่

 18.1. โปรดทราบว่าอัตราและค่าธรรมเนียมตามปกติของผู้ให้บริการของคุณ เช่น การส่งข้อความและค่าบริการข้อมูล จะยังคงมีผลหากคุณใช้แอปบนอุปกรณ์มือถือ

 

19 บริการและลิงก์ของบุคคลที่สาม 

19.1. แอปอาจให้คุณเข้าถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ แอป หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของบุคคลที่สาม (“บริการของบุคคลที่สาม”) บริษัทไม่ได้ควบคุมบริการของบุคคลที่สามในลักษณะใดๆ และดังนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว และไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว คุณต้องรับผิดชอบความเสี่ยงในการลิงก์ไปยังหรือการใช้บริการของบุคคลที่สามใดๆ ของคุณด้วยตัวเอง การมีลิงก์ไปยังบริการของบุคคลที่สามของบริษัทไม่ได้หมายความถึงการสนับสนุนใดๆ ของบริษัทต่อสื่อที่มีอยู่หรือลิงก์ถึงบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว และไม่ควรถือว่าเป็นการสนับสนุนโดยผู้ใช้ใดๆ ของแอป บริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีให้ หรือข้อมูลที่อยู่บนบริการของบุคคลที่สามใดๆ ก็ตาม คุณต้องทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาว่า การเข้าถึงบริการของบุคคลที่สามนั้นเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของคุณในการใช้บริการของบุคคลภายนอก และเป็นไปตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

คุณไม่ควรลิงก์ไปยังเว็บไซต์ แอป เนื้อหา หรือบริการของเราในทางที่: (i) ผิดกฎหมาย (ii) แนะนำการเชื่อมโยงกัน การอนุมัติ หรือการสนับสนุนใดๆ กับหรือโดยเราทั้งที่ไม่มีอยู่จริง (iii) สร้างความเสียหายให้แก่ชื่อเสียงหรือใช้ประโยชน์จากชื่อเสียง หรือ (iv) ไม่เป็นธรรม

 

20 คำติชมของคุณ

20.1. เรายินดีรับคำติชมของคุณเกี่ยวกับแอป หากไม่ได้มีการประกาศไว้เป็นการชัดแจ้ง การสื่อสารใดๆ ที่คุณส่งถึงเราหรือเผยแพร่ในร้านค้าแอปจะถือว่าเป็นการส่งแบบไม่เป็นความลับ คุณยอมรับว่าเราอาจตัดสินใจที่จะเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวตามดุลยพินิจของเราเอง คุณตกลงที่จะอนุญาตให้เราใช้ประโยชน์จากเนื้อหาดังกล่าวได้ฟรีและแก้ไข ปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลงตามบริบทหรือทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในแต่ละกรณีตามที่เราเห็นสมควร

 

21 สิทธิ์ในการบังคับใช้ 

21.1. เราไม่จำเป็นต้องตรวจสอบการเข้าถึงหรือการใช้งานแอป แต่เราสงวนสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นเพื่อจุดประสงค์ของการทำงานและการบำรุงรักษาแอป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจเปิดเผยการกระทำที่ผิดกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย และตามกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง เราอาจร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีผู้ใช้ที่ละเมิดกฎหมาย

21.2. เราขอสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่จำเป็น) ในการลบหรือปิ