เงื่อนไขการใช้บริการ

มีผลวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2020

ข้อกำหนดการใช้งาน (“ข้อตกลง” นี้) เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณ (“คุณ”) และ Flo Health, Inc., บริษัท Delaware (“บริษัท” “เรา” หรือ “พวกเรา”) สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันมือถือ Flo Fem Ⓡ เว็บไซต์ (flo.health และ reg.flo.health), เว็บไซต์คอร์ส (courses.flo.health) (“คอร์ส”), เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้โดยแอปพลิเคชัน, ไฟล์คอมพิวเตอร์ที่เก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว, และบริการที่เกี่ยวข้อง, ฟีเจอร์และเนื้อหาทั้งหมดที่บริษัทนำเสนอ (เรียกรวมกันว่า "แอป") ข้อตกลงนี้ไม่รวมถึง Apple, Inc. และบริษัทในเครือ, Google, Inc. และบริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลอื่นใดก็ตามที่อาจมีผลบังคับใช้

1. การยอมรับเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียด โดยการสร้างบัญชีหรือการเข้าถึงหรือการใช้แอป คุณรับทราบว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานแอปได้

เราอาจทำการแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล ผ่านทางแอป หรือโดยการนำเสนอข้อตกลงเวอร์ชันใหม่เพื่อให้คุณยอมรับหากเรามมีการแก้ไขที่เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของคุณอย่างมีนัยสำคัญ การใช้งานแอปอย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของข้อตกลงฉบับปรับปรุงจะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงตามที่ได้รับการแก้ไข

2. ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการแพทย์

บริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านการแพทย์ที่ได้รับอนุญาตและแอปไม่ได้มีไว้เพื่อแทนคำแนะนำทางการแพทย์ระดับมืออาชีพหรือการวินิจฉัย การรักษาหรือการจัดการความเจ็บป่วยหรือภาวะทางการแพทย์ ทำหน้าที่เป็นวิธีการควบคุมหรือคุมกำเนิดแต่อย่างใด โปรดปรึกษากับนักกายภาพบำบัดที่ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้การรักษาพยาบาลที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ก่อนที่จะทำการตัดสินใจใดๆ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคุณหรือครอบครัวของคุณ ต้องไม่ละเลยคำแนะนำด้านการแพทย์มืออาชีพ หรือต้องไม่พบแพทย์ล่าช้าอันมีเหตุมาจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้อ่านจากแอป ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณเสมอ หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพหรือเงื่อนไขหรือประสบการณ์ใดๆ ที่เปลี่ยนแปลงในสภาพหรือสถานะสุขภาพของคุณ หากคุณคิดว่าคุณมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดโทร 911 หรือไปที่ห้องฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดทันที

เราปฏิเสธความรับผิดต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ หรือความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ในวัสดุที่ให้บริการ เช่นเดียวกับการละเมิดมาตรฐานจริยธรรมหรือศีลธรรมใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในชุมชนของคุณต่อการศึกษาทางทางเพศและสื่อที่เกี่ยวข้อง

3. การลงทะเบียนและคุณสมบัติ

ในการใช้แอป คุณอาจจำเป็นต้องสร้างหรืออัปเดตบัญชี (“บัญชี”) และจะถูกขอให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างซึ่งอาจรวมถึง ชื่อ เพศ วันเกิด และที่อยู่อีเมล ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บและใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งสามารถดูได้ที่ flo.health/th/privacy-policy?locale=th (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) คุณยอมรับว่าคุณจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่บริษัท และคุณจะอัปเดตข้อมูลนั้นทันทีหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในการสร้างบัญชีและการเข้าถึงแอปคุณต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปี (16 ปีในสหภาพยุโรป) และไม่ถูกห้ามมิให้ใช้แอปภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของคุณจะต้องตรวจสอบและยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และโดยการใช้แอป คุณยืนยันว่าผู้ปกครองหรือผู้ปกครองของคุณได้ตรวจสอบและยอมรับข้อตกลงนี้แล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดการให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เกี่ยวกับเนื้อหาบางอย่างในแอปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

4. การใช้แอปของคุณ

เนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งผ่านแอปถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท flo.health/th/privacy-policy?locale=th ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องใด ๆ ระหว่างข้อตกลงนี้กับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ หากคุณส่งคำถามหรือคำตอบ คุณต้องรับผิดชอบต่อการสื่อสารของคุณเอง แต่เพียงผู้เดียว ผลที่ตามมาจากการโพสต์การสื่อสารเหล่านั้นและการพึ่งพาการสื่อสารใดๆ ที่พบในพื้นที่สาธารณะ บริษัทและผู้ออกใบอนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อผลของการสื่อสารใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ กรณีที่คุณรู้สึกว่าถูกคุกคามหรือเชื่อว่ามีบุคคลอื่นกำลังตกอยู่ในอันตราย คุณควรติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของคุณทันที หากคุณคิดว่าคุณมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดโทรหาแพทย์หรือ 911 ทันที ตามเงื่อนไขของการใช้แอป คุณตกลงที่จะไม่ใช้แอปเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ถูกห้ามโดยข้อตกลงนี้ คุณมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดของคุณที่เกี่ยวข้องกับแอป และคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น รัฐ ประเทศ และระหว่างประเทศ และกฎข้อบังคับที่บังคับใช้ คุณยอมรับว่าหากคุณดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้ คุณจะละเมิดข้อตกลงนี้อย่างมีนัยสำคัญและคุณยอมรับว่าคุณจะไม่:

ก. ขายต่อ ให้เช่า สัญญาเช่า สินเชื่อ ให้อนุญาตต่อ แจกจ่าย หรือโอนสิทธิ์ไปยังแอป

ข. ดัดแปลง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน หรือแยกแอป

ค. คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข แปลง แปล หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบของแอปโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

ง. อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้แอป รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ร่วมกันผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย ยกเว้นภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

จ. หลีกเลี่ยง หรือปิดการใช้งานคุณสมบัติ หรือมาตรการทางเทคโนโลยีใด ๆ ในแอปเพื่อปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ฉ. ใช้แอปด้วยความพยายามที่จะหรือร่วมกับอุปกรณ์โปรแกรมหรือบริการใด ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อควบคุมการเข้าถึง หรือสิทธิ์ในไฟล์เนื้อหาหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของเขตอำนาจศาลใด ๆ

ช. ใช้หรือเข้าถึงแอปเพื่อรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ใช้หรือใช้งานได้โดยผลิตภัณฑ์หรือบริการของคู่แข่ง

ซ. ใช้บัญชีของคุณเพื่อโฆษณา ชักชวน หรือส่งโฆษณาเชิงพาณิชย์ใด ๆ รวมถึงจดหมายลูกโซ่ อีเมลขยะ หรือข้อความซ้ำ ๆ ให้กับทุกคน

ฌ. ใช้บัญชีของคุณเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย

ญ. อัปโหลดเพื่อส่งการสื่อสารใด ๆ ที่ละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ฎ. อัปโหลดสื่อทุกประเภทที่มีการแสดงความเกลียดชัง การละเมิด ภาพที่ไม่เหมาะสม หรือความประพฤติ ลามกอนาจาร ภาพลามกอนาจารหรือเนื้อหาใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรืออาจขัดแย้งกับข้อตกลงและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ของบริษัท หรือ

ฏ. อัปโหลดเนื้อหาใด ๆ ที่มีซอฟต์แวร์ไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์นี้

การกระทำต้องห้ามดังกล่าวจะนำไปสู่การยุติใบอนุญาตของคุณเพื่อใช้งานแอปทันที

5. ความเป็นส่วนตัวของเด็กและข้อจำกัดอายุ

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็กๆ 

คุณควรทราบว่าแอปนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หรือออกแบบมาเพื่อดึงดูดเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะไม่รวบรวมข้อมูลจากบุคคลใดก็ตามที่เรารู้ว่าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

หากคุณเป็นผู้อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปคุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี จึงจะสามารถใช้งานแอปได้ ตามขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด เราไม่อนุญาตให้ใช้งานแอปโดยผู้อยู่อาศัยในสหภาพยุโรปที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี 

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะสามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างของแอปได้ (เช่น หลักสูตร  เนื้อหา หรือหัวข้อการสนทนาใน Secret Chats) 

หากคุณรับรู้ถึงใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ support@flo.health และเราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลบหรือยกเลิกบัญชีของเธอ

6. การควบคุมการส่งออกและการลงโทษทางเศรษฐกิจ

ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนแอปนี้อาจอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับควบคุมการส่งออกและส่งออกของสหรัฐ รวมถึง Export Administration Regulations (“EAR”) โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา การลงโทษทางการค้าและเศรษฐกิจดูแลโดย Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) ของกรมธนารักษ์ และ International Traffic in Arms Regulations (“ITAR”) โดยกระทรวงการต่างประเทศ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณ (1) ไม่ได้อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและ (2) ไม่ใช่ฝ่ายที่ถูกปฏิเสธตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้างต้น

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าแอปหรือข้อมูลทางเทคนิคใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์โดยตรงใด ๆ นั้นจะถูกส่งออกหรือส่งออกอีกครั้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมด้วยกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว

7. สิทธิ์การใช้งานแอปที่ถูกจำกัด

เราให้สิทธิ์การใช้งานส่วนบุคคลทั่วโลกเพิกถอนได้ ไม่สามารถถ่ายโอน หรือไม่ผูกขาดในการเข้าถึงและใช้แอปเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

สิทธิ์ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อแอปที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้สงวนไว้โดยบริษัท หากคุณต้องการใช้ซอฟต์แวร์ ชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อโดเมนและ/หรือการแสดงตัวอื่นใดของบริษัทที่นำเสนอแบรนด์ที่โดดเด่นหรือเนื้อหาอื่น ๆ ของบริษัท คุณต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท สามารถส่งคำขอสิทธิ์ไปที่ support@flo.health

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยใด ๆ บริษัทมีข้อความ รูปภาพ ภาพถ่าย เสียงวิดีโอ ข้อมูลตำแหน่ง และข้อมูลหรือการสื่อสารรูปแบบอื่น ๆ ทั้งหมดที่บริษัท สร้างและให้บริการในการเชื่อมต่อกับแอป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอินเทอร์เฟซภาพ คุณสมบัติการโต้ตอบ กราฟิก การออกแบบ การรวบรวมเนื้อหาของผู้ใช้ และการรวบรวมคะแนนความเห็นโดยผู้ใช้รวม และองค์ประกอบและส่วนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดของแอป ยกเว้นเนื้อหาผู้ใช้ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนและไม่น่าสงสัยในที่นี้ เราจะไม่ให้สิทธิ์ใด ๆ ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย และสิทธิ์ทั้งหมดในและกับแอปและเนื้อหาของบริษัทจะถูกเก็บรักษาไว้โดยเรา

8. สิทธิ์การใช้งานกับเนื้อหาผู้ใช้

แอปทำให้คุณสามารถใส่บันทึกส่วนตัว แชร์เรื่องราวของคุณ โพสต์ หรืออัปโหลดเนื้อหา ส่งเนื้อหา (รวมถึงต่อพื้นที่สาธารณะ เช่น Secret Chats) และบันทึกข้อมูลที่กำหนดไปที่แอป (“เนื้อหาของผู้ใช้”) คุณสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวที่คุณโพสต์ แบ่งปัน หรือเข้าสู่ระบบในแอป

ด้วยการมอบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณให้กับแอป คุณ (ก) ให้สิทธิ์แก่บริษัทแบบไม่ผูกขาด สามารถถ่ายโอนได้ ใช้สิทธิ์ต่อเนื่องได้ทั่วโลกแบบปลอดค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ คัดลอก ใช้ประโยชน์ แก้ไข แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณชน งานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง รวมไว้ในงานอื่นๆ เปลี่ยนแปลง จัดรูปแบบและแจกจ่ายเนื้อหาผู้ใช้ของคุณเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานแอปและบริการที่เกี่ยวข้องและ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายของบริษัท  (ตัวอย่างเช่น โดยการแสดงบนเว็บไซต์ของเรา ภายในแอป ในโซเชียลมีเดีย บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มใดๆ ในอินเทอร์เน็ตตามที่เราเห็นสมควร) ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว และ (ข) คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท และบริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน และไม่ถือเป็นอันตรายต่อการเรียกร้องและค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่เกิดขึ้นจากสื่อและ/หรือความล้มเหลวของบริษัทตามข้อกำหนดที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดก่อนที่จะส่งไปยังแอปและลบสื่อใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเรา

9. รับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวเอง

เป้าหมายของเราเพื่อช่วยสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้มีความพร้อมใช้งานมากขึ้นและเป็นประโยชน์กับคุณ แต่แอปไม่สามารถและไม่รับประกันข้อปรับปรุงหรือผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การใช้แอปและข้อมูลการคาดการณ์หรือข้อเสนอแนะใดๆ ที่ให้ไว้ในแอปของคุณนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล การประมาณการ และการคาดการณ์ที่เราให้บริการผ่านแอป และคุณยอมรับและเข้าใจว่าแอปไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตามวัตถุประสงค์เดียวกันกับอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์

10. ใช้โดยข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้เยาว์

ข้อมูลภายในแอปไม่ได้เป็นสิ่งกระตุ้น ชักจูง หรือส่งเสริมการมีพฤติกรรมทางเพศหรือการกระทำใดๆ ในหมู่ผู้เยาว์และไม่ได้เชื่อมโยงเนื้อหาของการสื่อสารกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ข้อมูลทั้งหมดที่มีให้ภายในแอปนี้มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาทั่วไปเท่านั้น

เราตรวจสอบเนื้อหาที่เราสร้างในแอปให้กับผู้ที่มีอายุระหว่าง 13-17 ปี อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ากฎทางคุณธรรมและจริยธรรมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่กำหนดว่าข้อมูลเกี่ยวกับทางเพศใดบ้างที่ผู้เยาว์ยอมรับได้

เราไม่ได้ตั้งใจหรือเผยแพร่เนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง หรือเนื้อหาที่อาจถือว่าเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์หรือเยาวชนภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าสื่อทั้งหมดที่เรามีให้ในแอปนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเท่านั้นและมีความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์

โปรดทราบว่ามุมมองทางจริยธรรมของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับสิ่งที่น่ารังเกียจหรือเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์อาจแตกต่างจากข้อกำหนดที่กำหนดไว้สำหรับเนื้อหาที่อาจให้บริการแก่ผู้เยาว์ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ 

11. การสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก Flo Premium แอปพลิเคชั่นมือถือเสนอการสมัครสมาชิก Premium ที่ให้คุณเข้าถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ เช่น การคาดการณ์ประจำเดือนที่ปรับปรุงโดยอัลกอริทึมวิทยาการด้านข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลเชิงลึกตามอาการและช่วงรอบเดือน เครื่องมือสำหรับตรวจจับรูปแบบทางกายภาพและอารมณ์ รายงานสุขภาพเต็มรูปแบบที่คุณสามารถมอบให้แพทย์ การสมัครสมาชิกบางส่วนของเรามีช่วงทดลองใช้งานฟรี ซึ่งคุณสามารถทดลองแอปพลิเคชั่นมือถือได้ฟรี การสมัครสมาชิกด้วยระยะเวลาทดลองใช้ฟรีจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อสมัครสมาชิกฟรีของคุณหมดอายุ หากคุณตัดสินใจที่จะยกเลิกการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินก่อนที่เราจะเริ่มเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณ ให้ยกเลิกการสมัครก่อนที่การทดลองใช้ฟรีจะสิ้นสุดลง

เรามีตัวเลือกการสมัครสมาชิกรายเดือนและรายปี การชำระเงินจะถูกหักจากบัตรเครดิต/เดบิตของคุณผ่านบัญชี iTunes หรือ Google Play หลังจากที่คุณเลือกหนึ่งในการสมัครของเราและยืนยันการซื้อของคุณ การสมัครสมาชิกแบบชำระเงินจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเว้นแต่การต่ออายุอัตโนมัติจะถูกปิด จนกว่าจะถูกยกเลิกในส่วนจัดการการสมัครสมาชิกของการตั้งค่าบัญชีของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบหากราคาการสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นและหากจำเป็น จะขอความยินยอมจากคุณเพื่อดำเนินการต่อ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนการเริ่มต้นของระยะเวลาการสมัครที่ชำระเงินล่าสุด

คอร์ส เราเสนอทางเลือกการสมัครคอร์สแบบ 1 เดือน, 3 เดือน และรายปี การชำระเงินจะถูกหักจากบัตรเครดิต/เดบิตของคุณผ่าน Stripe ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินของ Stripe, Inc. หลังจากที่คุณเลือกหนึ่งในตัวเลือกการสมัครของเราและยืนยันการซื้อของคุณ คุณเข้าใจและยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการชำระเงินและธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดได้รับการจัดการโดย Stripe คุณต้องไม่ใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมยมา หรือบัตรเครดิตที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่าน Stripe และ/หรือบัญชีของคุณ การสมัครแบบชำระเงินจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ เว้นแต่การต่ออายุอัตโนมัติจะถูกปิด คุณสามารถยกเลิกได้โดยติดต่อทีมสนับสนุนของเราที่ support@flo.health เราจะแจ้งให้คุณทราบหากราคาการสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นและหากจำเป็น จะขอความยินยอมจากคุณเพื่อดำเนินการต่อ หากต้องการคืนเงินหรือสอบถามปัญหาการชำระเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอร์ส โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเราที่ support@flo.health 

การสมัครสมาชิก Flo Premium + Telehealth แอปพลิเคชันมือถือนำเสนอการสมัครสมาชิก Premium + Telehealth สำหรับผู้ใช้ในสหรัฐเท่านั้น การสมัครสมาชิก Premium + Telehealth อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก โปรดอ่านอย่างระมัดระวังก่อนทำการซื้อ

12. Secret Chats 

Flo Secret Chats (Secret Chats ) คือฟีเจอร์พิเศษของแอปที่ทำให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารกันบนหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้หญิง ข้อคิดเห็นของผู้ใช้ทั้งหมดใน Secret Chats ถูกโพสต์โดยไม่เปิดเผยตัวตน หากคุณลบบัญชี ข้อคิดเห็นของคุณจะยังคงมองเห็นได้โดยผู้ใช้อื่น ๆ ของ Secret Chats

ในฐานะผู้ใช้ของ Secret Chats คุณจะไม่:

 • แสดงความคิดเห็นหยาบคาย ดูถูก ดูหมิ่น ยั่วยุ เหยียดหยาม ไม่อภัย ศาสนา เหยียดเชื้อชาติ การเมือง ปรักปรำหรือแสดงความไม่พอใจ
 • โพสต์ที่ไม่เหมาะสม ล่วงละเมิด ลามก ลามกอนาจาร ละเมิด ภาพลามกอนาจารหรือสื่ออื่นๆ (รวมถึงลิงก์ไปยังเนื้อหาดังกล่าว) ที่ต้องห้ามภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรืออาจขัดแย้งกับข้อตกลงนี้
 • ให้คำแนะนำทางการแพทย์ใดๆ หรืออ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ
 • โฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ
 • ดำเนินการที่ต้องห้ามอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎ Secret Chats 

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว:

 • ลบความคิดเห็นหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้อง
 • ลบหรือแก้ไขความคิดเห็นที่มีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หรืออีเมล
 • จำกัดหรือแบนการเข้าถึง Secret Chats ของคุณได้ตลอดเวลา และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหากเราพิจารณาว่าเนื้อหาหรือการใช้งาน Secret Chats นั้นละเมิดข้อตกลงนี้
 • ใช้ คัดลอก แก้ไข สับเปลี่ยน ย้าย เปลี่ยนแปลง แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ และแจกจ่ายการสนทนา ความคิดเห็น และสื่อต่างๆ
 • ปิดกั้นความคิดเห็นของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือกลั่นกรองตามที่เราเห็นสมควร
 • ปิดการใช้งาน Secret Chats ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลใด ๆ ที่โพสต์ใน Secret Chats จะไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำ ใบสั่งยา หรือคำแนะนำในการรักษา หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ได้รับใบอนุญาต โปรดทราบว่าผู้ใช้ของเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและคำแนะนำของพวกเขาไม่เพียงแต่จะไม่ถูกต้อง แต่ยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของคุณ 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎที่มีผลต่อการสื่อสารใน Secret Chats ในกฎ Secret Chats ของเรา กฎ Secret Chats คือส่วนหนึ่งของข้อตกลง โดยการยอมรับข้อตกลง คุณยังยอมรับต่อกฎของ Secret Chats อีกด้วย

จนถึงขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะ กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารที่เหมาะสมแห่งปี 1996) บริษัทปฏิเสธความรับผิดต่อผลกระทบใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากข้อมูล ลิงก์ และวัสดุที่โพสต์โดยผู้ใช้ การกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดๆ ของผู้ใช้ การละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

13. รหัสผ่าน

คุณมีความรับผิดชอบในการทำตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ สามารถเข้าถึงรหัสผ่านแอปหรือบัญชีของคุณได้ เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการ (1) ควบคุมการเผยแพร่และการใช้ชื่อลงชื่อเข้าใช้ ชื่อหน้าจอและรหัสผ่าน (2) อนุญาต มอบอำนาจและควบคุมการเข้าถึง และการใช้บัญชีแอปและรหัสผ่านของคุณ (3) แจ้งบริษัทโดยทันทีหากคุณเชื่อว่าบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณถูกบุกรุกหรือหากมีเหตุผลอื่นใดที่คุณต้องปิดการใช้งานรหัสผ่าน ส่งอีเมลหาเราที่ support@flo.health คุณให้สิทธิ์บริษัท และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของแอปมีสิทธิ์ในการส่ง ตรวจสอบ เรียกคืน จัดเก็บ และใช้ข้อมูลของคุณในการเชื่อมต่อกับการทำงานของแอป บริษัทไม่สามารถและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งมา หรือการใช้งานในทางที่ผิดหรือของข้อมูลที่ส่งหรือรับโดยใช้แอป

14. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

บริษัทควบคุมและดำเนินงานแอปจากสถานที่ต่างๆ และไม่ได้แสดงว่าแอปนั้นเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในทุกสถานที่ แอปหรือคุณสมบัติบางอย่างของมันอาจไม่สามารถใช้ได้ในสถานที่ของคุณหรืออาจแตกต่างกันไปตามสถานที่

แอปนี้ให้บริการ “ตามที่เป็น”, “ตามที่มี” และไม่มีการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของชื่อ การไม่ละเมิด ทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันใด ๆ โดยนัยของคอร์สการปฏิบัติการหรือการใช้งานของการค้า ซึ่งมีการปฏิเสธอย่างชัดแจ้ง ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ 

บริษัทและผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน ตัวแทนผู้จัดหา คู่ค้า และผู้ให้บริการเนื้อหาไม่รับประกันว่า: (ก) แอปจะมีความปลอดภัยหรือพร้อมใช้งานในทุกเวลาหรือสถานที่ (ข) ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดๆ จะได้รับการแก้ไข (ค) เนื้อหาหรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่หรือผ่านแอปนี้ไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ  (ง) ผลการใช้แอปจะตอบสนองความต้องการของคุณ การใช้แอปของคุณนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเองเท่านั้น หรือ (จ.) ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา ข้อความ ภาพ ซอฟต์แวร์ กราฟิก หรือการสื่อสารที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามหรือผ่านแอปรวมถึงใน SECRET CHATS บางรัฐ/ประเทศไม่อนุญาตให้มีการ จำกัดเกี่ยวกับการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

15. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม บริษัท เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ตัวแทน ตัวแทนขาย พนักงาน ผู้ลงโฆษณา หรือผู้ให้บริการข้อมูล ไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายทางอ้อม พิเศษ โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ (รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงการสูญเสียโอกาสในการใช้งาน การสูญเสียกำไร หรือการสูญเสียข้อมูล) ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในสัญญา การละเมิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความประมาทเลินเล่อ) ส่วนหรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในวิธีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ความรับผิดโดยรวมของบริษัทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ หรือจากการใช้งานหรือความไม่สามารถในการใช้แอปนี้เกินกว่าจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้กับบริษัทสำหรับการใช้แอปหรือหนึ่งร้อยดอลลาร์ ($100) หากคุณไม่ได้มีข้อผูกพันในการชำระเงินใดๆ กับบริษัท ตามที่มีผลบังคับใช้ เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ บริษัทหรือบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในแอปจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลใด ๆ รวมถึงการเสียชีวิตที่เกิดจากการใช้งานหรือการใช้งานที่ผิดพลาดของคุณ

16. การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่

โปรดทราบว่าอัตราและค่าธรรมเนียมตามปกติของผู้ให้บริการของคุณ เช่นการส่งข้อความ และค่าบริการข้อมูลจะยังคงมีผลหากคุณใช้แอปบนอุปกรณ์มือถือ

17. บริการของบุคคลที่สาม

แอปอาจให้คุณเข้าถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ แอป หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของบุคคลที่สาม (“บริการของบุคคลที่สาม”) บริษัทไม่ได้ควบคุมบริการของบุคคลที่สามในลักษณะใดๆ และดังนั้นจะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว คุณต้องทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาว่าการเข้าถึงบริการของบุคคลที่สามนั้นเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของคุณในการใช้บริการของบุคคลภายนอก และเป็นไปตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

18. คำติชมของคุณ

เรายินดีรับคำติชมของคุณเกี่ยวกับแอป หากไม่ได้มีการประกาศไว้เป็นการชัดแจ้ง การสื่อสารใด ๆ ที่คุณส่งถึงเราหรือเผยแพร่ในร้านค้าแอปจะถือว่าเป็นการส่งแบบไม่เป็นความลับ คุณยอมรับว่าเราอาจตัดสินใจที่จะเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวตามดุลยพินิจของเราเอง คุณตกลงที่จะอนุญาตให้เราใช้ประโยชน์จากเนื้อหาดังกล่าวได้ฟรีและแก้ไข ปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลงตามบริบทหรือทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ตามที่เราเห็นสมควร

19. สิทธิ์ในการบังคับใช้

เราไม่จำเป็นต้องตรวจสอบการเข้าถึงหรือการใช้งานแอป แต่เราสงวนสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นเพื่อจุดประสงค์ของการทำงานและการดูแลรักษาแอป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจเปิดเผยการกระทำที่ผิดกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย และตามกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง เราอาจร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีผู้ใช้ที่ละเมิดกฎหมาย เราขอสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่จำเป็น) ในการลบหรือปิดการใช้งานเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์ไปยังแอปหรือเข้าถึงแอปได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากเราพิจารณาด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าเนื้อหาหรือการใช้แอปของคุณนั้นเป็นที่คัดค้านหรือละเมิดข้อตกลงนี้

บริษัทไม่มีความรับผิดหรือรับผิดชอบต่อผู้ใช้แอปหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดสำหรับผลงานหรือไม่มีประสิทธิภาพของกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น

20. การเปลี่ยนแปลงต่อแอป

เราอาจเปลี่ยนแปลง ขยาย และปรับปรุงแอปเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้เราอาจหยุดดำเนินการแอปบางส่วน หรือทั้งหมด หรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของแอปเมื่อใดก็ได้ การใช้แอพของคุณไม่ได้ให้สิทธิ์คุณ ตามข้อกำหนดหรือความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของแอป การปรับเปลี่ยนหรือกำจัดแอปหรือคุณสมบัติเฉพาะใดๆ จะกระทำภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีข้อผูกมัดหรือความรับผิดชอบต่อคุณ

21. การชดใช้

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และทำให้บริษัท เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน ผู้ออกใบอนุญาต และซัพพลายเออร์ปลอดจากการถูกเรียกร้อง การดำเนินการ ยื่นคำร้อง ชดใช้ความผิด และการชำระบัญชี รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและบัญชีที่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นผลมาจากหรือถูกตั้งข้อหาว่าเป็นผลมาจากการที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้

22. เบ็ดเตล็ด

ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่คำนึงถึงข้อขัดแย้งทางกฎหมาย เขตอำนาจศาล แต่เพียงผู้เดียวและเอกสิทธิ์สำหรับการกระทำหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะอยู่ศาลรัฐหรือรัฐบาลกลางที่เหมาะสมที่ตั้งอยู่ในเขตซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย  และกลุ่มต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุผลสละสิทธิของพวกเขาที่มีต่อการไต่สวนของคณะลูกขุน

สาเหตุของการกระทำใดๆ ที่คุณอาจเกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปของคุณจะต้องเริ่มต้นภายในหนึ่ง (1) ปี หลังจากการเรียกร้องหรือสาเหตุของการกระทำเกิดขึ้น

หากด้วยเหตุผลใดก็ตาม ศาลของเขตอำนาจศาลค้นพบบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงนี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่จะไม่มีผลบังคับใช้ บทบัญญัตินั้นจะถูกบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตให้มีผลกระทบต่อเจตนาของข้อตกลงนี้ และส่วนที่เหลือของข้อตกลงจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ฉบับพิมพ์ของข้อตกลงนี้จะยอมรับได้ในกระบวนการพิจารณาคดีหรือการบริหาร

การไม่สละสิทธิ์ของบริษัทในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เพิ่มเติมหรือต่อเนื่องของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าว หรือการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นใด และความล้มเหลวใดๆ ของบริษัทในการยืนยันสิทธิ์ หรือบทบัญญัติภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงนี้ที่ศาลหรือศาลอื่นๆ ของเขตอำนาจศาลถือว่าเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกกำจัดหรือจำกัดขอบเขตขั้นต่ำ บทบัญญัติที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

เมื่อมีการบอกเลิกข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วควรอยู่รอดได้ในกรณีที่มีการยกเลิก จะยังคงอยู่กับการยกเลิก ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะบทบัญญัติความเป็นเจ้าของ ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน และข้อจำกัดความรับผิด

การเรียกร้องทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ จะถูกฟ้องร้องเป็นรายบุคคลและคู่สัญญาจะไม่รวมหรือแสวงหาการปฏิบัติสำหรับการเรียกร้องใด ๆ เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาก่อนหน้านี้

เราอาจปฏิเสธบริการปิดบัญชี และเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ์ได้ตลอดเวลา

23. ประกาศและขั้นตอนการลบออก

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใดๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ในหรือจากแอปละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณสามารถขอให้ลบเนื้อหาเหล่านั้น (หรือการเข้าถึงได้) จากแอปนี้โดยติดต่อบริษัท และให้ข้อมูลต่อไปนี้:

ก. การระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณเชื่อว่าถูกละเมิด โปรดอธิบายงานและที่เป็นไปได้รวมถึงสำเนาหรือสถานที่ (เช่น หน้าแอป) ของงานที่ได้รับอนุญาต

ข. การระบุเนื้อหาที่คุณเชื่อว่ามีการละเมิดและสถานที่ตั้ง โปรดอธิบายเนื้อหาและแจ้ง URL กับเราหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้เราสามารถค้นหาเนื้อหาได้

ค. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล (ถ้ามี)

ง. คำชี้แจ้งว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าข้อร้องเรียนของการใช้งานสื่อไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย

จ. คำชี้แจงว่าข้อมูลที่คุณให้มานั้นถูกต้องและบ่งบอกว่า "ภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ" คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

ฉ. ลายเซ็นหรือรายการเทียบเท่าทางอิเล็กทรอนิกส์จากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต

ในความพยายามที่จะปกป้องสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ บริษัทมีนโยบายในการยกเลิก ในกรณีที่เหมาะสมสำหรับสมาชิกและผู้ถือบัญชีของแอปที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำ

คำถามและข้อคิดเห็น

หากคุณมีความคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับส่วนใด ๆ ของแอปหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดการใช้งานนี้ ต้องการความช่วยเหลือ หรือมีการเรียกร้องใด ๆ โปรดติดต่อเราที่ support@flo.health