ข้อตกลงในการใช้งาน

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2022

ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อตกลง” นี้) เป็นข้อตกลงตามกฎหมายระหว่างคุณ (“คุณ”) และ Flo Health UK Limited บริษัทจำกัดในสหราชอาณาจักร (“บริษัท,” “เรา” หรือ “พวกเรา”) สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันมือถือ Flo Fem Ⓡ, เว็บไซต์ (flo.health, app.flo.health และ business.flo.health) และบริการ ฟีเจอร์ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่บริษัทมีให้บริการ ข้อตกลงนี้ไม่รวมถึง Apple, Inc. และบริษัทในเครือ, Google, Inc. และบริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลอื่นใดก็ตามที่อาจมีผลบังคับใช้

1. การยอมรับเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียด โดยการสร้างบัญชีหรือการเข้าถึงหรือการใช้แอป คุณรับทราบว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานแอปได้

เราอาจทำการแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล ผ่านทางแอป หรือโดยการนำเสนอข้อตกลงเวอร์ชันใหม่เพื่อให้คุณยอมรับหากเรามีการแก้ไขที่เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของคุณอย่างมีนัยสำคัญ การใช้งานแอปอย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของข้อตกลงฉบับปรับปรุงจะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงตามที่ได้รับการแก้ไข

2. ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการแพทย์

บริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านการแพทย์ที่ได้รับอนุญาตและแอปไม่ได้มีไว้เพื่อแทนคำแนะนำทางการแพทย์ระดับมืออาชีพหรือการวินิจฉัย การรักษาหรือการจัดการความเจ็บป่วยหรือเงื่อนไขทางการแพทย์ หรือทำหน้าที่เป็นวิธีการควบคุมหรือคุมกำเนิดแต่อย่างใดการคุมกำเนิด โปรดปรึกษากับนักกายภาพบำบัดที่ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้การรักษาพยาบาลที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ก่อนที่จะทำการตัดสินใจใดๆ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคุณหรือครอบครัวหรือทารกในครรภ์ของคุณ ต้องไม่ละเลยคำแนะนำด้านการแพทย์มืออาชีพ หรือต้องไม่พบแพทย์ล่าช้าอันมีเหตุมาจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้อ่านจากแอป ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณเสมอ หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพหรือเงื่อนไขหรือประสบการณ์ใดๆ ที่เปลี่ยนแปลงในสภาพหรือสถานะสุขภาพของคุณ หากคุณคิดว่าคุณมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดโทรไปที่บริการฉุกเฉิน หรือไปที่ห้องฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดทันที

เราปฏิเสธความรับผิดต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ หรือความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ในวัสดุที่ให้บริการ รวมถึงการละเมิดมาตรฐานจริยธรรมหรือศีลธรรมใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ในชุมชนของคุณต่อเพศศึกษาและสื่อที่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อตกลงใดในข้อตกลงฉบับนี้ แยก หรือจำกัดความรับผิดชอบของเราที่มีต่อคุณในทางใดก็ตามที่จะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย

3. การลงทะเบียนและคุณสมบัติ

ในการใช้แอป คุณอาจจำเป็นต้องสร้างหรืออัปเดตบัญชี (“บัญชี”) และจะถูกขอให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อ วันเกิด และที่อยู่อีเมล ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บและใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://flo.health/th/privacy-policy (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) คุณยอมรับว่าคุณจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่บริษัท และคุณจะอัปเดตข้อมูลนั้นทันทีหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในการสร้างบัญชีและการเข้าถึงแอป คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปี (16 ปีในสหภาพยุโรป) และไม่ถูกห้ามมิให้ใช้แอปภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของคุณจะต้องตรวจสอบและยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และโดยการใช้แอป คุณยืนยันว่าผู้ปกครองหรือผู้ปกครองของคุณได้ตรวจสอบและยอมรับข้อตกลงนี้แล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดการให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เกี่ยวกับเนื้อหาบางอย่างในแอปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

4. การใช้แอปของคุณ

เนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งผ่านแอปถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท https://flo.health/th/privacy-policy หากคุณส่งคำถามหรือคำตอบ คุณต้องรับผิดชอบต่อการสื่อสารของคุณเองแต่เพียงผู้เดียว ผลที่ตามมาจากการโพสต์การสื่อสารเหล่านั้นและการพึ่งพาการสื่อสารใดๆ ที่พบในพื้นที่สาธารณะ บริษัทและผู้ออกใบอนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อผลของการสื่อสารใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ กรณีที่คุณรู้สึกว่าถูกคุกคามหรือเชื่อว่ามีบุคคลอื่นกำลังตกอยู่ในอันตราย คุณควรติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของคุณทันที หากคุณคิดว่าคุณมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดโทรหาแพทย์หรือบริการฉุกเฉินทันที ตามเงื่อนไขของการใช้แอป คุณตกลงที่จะไม่ใช้แอปเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ถูกห้ามโดยข้อตกลงนี้ คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดของคุณที่เกี่ยวข้องกับแอป และคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น รัฐ ประเทศ และระหว่างประเทศ และกฎข้อบังคับที่บังคับใช้ คุณยอมรับว่าหากคุณดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้ คุณจะละเมิดข้อตกลงนี้อย่างมีนัยสำคัญและคุณยอมรับว่าคุณจะไม่:

ก. ขายต่อ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืม ให้อนุญาตช่วง แจกจ่าย หรือโอนสิทธิ์ไปยังแอป

ข. ดัดแปลง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน หรือแยกแอป

ค. คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข แปลง แปล หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบของแอปโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

ง. อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้แอป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ร่วมกันผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย ยกเว้นภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

จ. หลีกเลี่ยง หรือปิดการใช้งานคุณสมบัติ หรือมาตรการทางเทคโนโลยีใดๆ ในแอปเพื่อปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ฉ. ใช้แอปด้วยความพยายามที่จะหรือร่วมกับอุปกรณ์โปรแกรมหรือบริการใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อควบคุมการเข้าถึง หรือสิทธิ์ในไฟล์เนื้อหาหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของเขตอำนาจศาลใดๆ

ช. ใช้หรือเข้าถึงแอปเพื่อรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ใช้หรือใช้งานได้โดยผลิตภัณฑ์หรือบริการของคู่แข่ง

ซ. ใช้บัญชีของคุณเพื่อโฆษณา ชักชวน หรือส่งโฆษณาเชิงพาณิชย์ใดๆ รวมถึงจดหมายลูกโซ่ อีเมลขยะ หรือข้อความซ้ำๆ ให้กับทุกคน

ฌ. ใช้บัญชีของคุณเพื่อดำเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย

ญ. อัปโหลดหรือส่งการสื่อสารใดๆ ที่ละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ฎ. อัปโหลดสื่อทุกประเภทที่มีการแสดงความเกลียดชัง การละเมิด ภาพที่ไม่เหมาะสม หรือประพฤติกรรมลามกอนาจาร ภาพลามกอนาจารหรือเนื้อหาใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรืออาจขัดแย้งกับข้อตกลงและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ของบริษัท หรือ

ฏ. อัปโหลดเนื้อหาใดๆ ที่มีซอฟต์แวร์ไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีจุดประสงค์ร้าย เป็นอันตรายทางเทคโนโลยี หรือออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์หรือแอปนี้

การกระทำต้องห้ามดังกล่าวจะนำไปสู่การยุติใบอนุญาตการใช้งานแอปของคุณทันที

5. ความเป็นส่วนตัวของเด็กและข้อจำกัดอายุ

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็กๆ

คุณควรทราบว่าแอปนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หรือออกแบบมาเพื่อดึงดูดเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะไม่รวบรวมข้อมูลจากบุคคลใดก็ตามที่เราทราบแน่ชัดว่าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

หากคุณเป็นผู้อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือสหภาพยุโรป คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี จึงจะสามารถใช้งานแอปได้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด เราไม่อนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรหรือสหภาพยุโรปที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปีใช้งานแอป 

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะสามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างของแอปได้ (เช่น หลักสูตร เนื้อหา หรือหัวข้อการสนทนาในแชทลับ)  

หากคุณรู้ว่ามีใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ support@flo.health และเราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลบหรือยกเลิกบัญชีของบุคคลเหล่านั้น

6. การควบคุมการส่งออกและการลงโทษทางเศรษฐกิจ

ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนแอปนี้อาจอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับควบคุมการส่งออกและส่งออกของสหรัฐ รวมถึงกฎระเบียบการส่งออก (“EAR”) ที่ควบคุมดูแลโดยสหรัฐอเมริกา โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา การลงโทษทางการค้าและเศรษฐกิจดูแลโดยสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (“OFAC”) ของกรมธนารักษ์ และกฎระเบียบการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ระหว่างประเทศ (“ITAR”) โดยกระทรวงการต่างประเทศ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณ (1) ไม่ได้อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคใดๆ ที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและ (2) ไม่ใช่ฝ่ายที่ถูกปฏิเสธตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้างต้น

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าแอปหรือข้อมูลทางเทคนิคใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์โดยตรงใดๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากหรือใช้เทคโนโลยีดังกล่าวจาก Flo ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ จะถูกส่งออกหรือส่งออกอีกครั้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมด้วยกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว

7. สิทธิ์การใช้งานแอปที่ถูกจำกัด

เราให้สิทธิ์การใช้งานส่วนบุคคลทั่วโลกเพิกถอนได้ ไม่สามารถถ่ายโอน หรือไม่ผูกขาดในการเข้าถึงและใช้แอปเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณไม่สามารถคัดลอก จัดเก็บ แก้ไข แจกจ่าย ส่งต่อ ดำเนินการ ผลิตซ้ำ เผยแพร่ ให้สิทธิ์ สร้างงานต่อเนื่องจาก ถ่ายโอนหรือขายข้อความ กราฟิก โลโก้ และสัญลักษณ์ที่ระบุแหล่งที่มาอื่นๆ การออกแบบ ไอคอน รูปภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ ซอฟต์แวร์ หรือรหัสที่ได้มาจากแอปโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทที่อาจถูกระงับด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณยังตกลงที่จะไม่ดาวน์โหลด แสดง หรือใช้เนื้อหาใดๆ บนแอปที่ให้ไว้โดยบริษัทหรือผู้อนุญาตที่แสดงบนแอปเพื่อการใช้งานในสิ่งพิมพ์ใดๆ ในการแสดงในที่สาธารณะ บนเว็บไซต์ที่ไม่ใช่แอปหรือเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่ของบริษัท ในการกระทำอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้บริโภคได้ ซึ่งเป็นการดูหมิ่นหรือทำให้บริษัทและ/หรือผู้อนุญาตเสื่อมเสียชื่อเสียง ทำให้จุดแข็งของบริษัทหรือทรัพย์สินของผู้อนุญาตมีความน่าเชื่อถือน้อยลง มิฉะนั้นจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อนุญาตได้ นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะไม่นำเนื้อหาที่เผยแพร่โดยบริษัทหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามที่ปรากฏบนแอปไปใช้ในทางที่ผิด

สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อแอปที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้สงวนไว้โดยบริษัท หากคุณต้องการใช้ซอฟต์แวร์ ชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อโดเมนและ/หรือการแสดงตัวอื่นใดของบริษัทที่นำเสนอแบรนด์ที่โดดเด่นหรือเนื้อหาอื่นๆ ของบริษัท คุณต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท สามารถส่งคำขอสิทธิ์ไปที่ support@flo.health

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยใดๆ บริษัทมีข้อความ รูปภาพ ภาพถ่าย เสียงวิดีโอ ข้อมูลตำแหน่ง ซอฟต์แวร์ รหัส และข้อมูลหรือการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ ทั้งหมดที่บริษัท สร้างและให้บริการในการเชื่อมต่อกับแอป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอินเทอร์เฟซภาพ คุณสมบัติการโต้ตอบ กราฟิก การออกแบบ การรวบรวมเนื้อหาของผู้ใช้ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และการรวบรวมคะแนนความเห็นโดยผู้ใช้รวม และองค์ประกอบและส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมดของแอป ยกเว้นเนื้อหาผู้ใช้ (เรียกรวมกันในที่นี้ว่า “เนื้อหาของบริษัท”) ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนและไม่น่าสงสัยในที่นี้ เราจะไม่ให้สิทธิ์ใดๆ ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย และสิทธิ์ทั้งหมดในและกับแอปและเนื้อหาของบริษัทจะถูกเก็บรักษาไว้โดยเรา

8. สิทธิ์การใช้งานกับเนื้อหาผู้ใช้

แอปช่วยให้คุณสามารถใส่บันทึกส่วนตัว แชร์เรื่องราวของคุณ โพสต์ หรืออัปโหลดเนื้อหา ส่งเนื้อหา (รวมถึงต่อพื้นที่สาธารณะ เช่น แชทลับ) และบันทึกข้อมูลที่กำหนดไว้ที่แอป (“เนื้อหาของผู้ใช้”) ได้ คุณสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวที่คุณโพสต์ แชร์ หรือเข้าสู่ระบบในแอป

ด้วยการมอบ เนื้อหาของผู้ใช้ ของคุณให้กับแอป คุณ (ก) ให้สิทธิ์แก่บริษัทแบบไม่ผูกขาด สามารถถ่ายโอนได้ ใช้สิทธิ์ต่อเนื่องได้ทั่วโลกแบบปลอดค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ คัดลอก ใช้ประโยชน์ แก้ไข แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณชน งานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง รวมไว้ในงานอื่นๆ เปลี่ยนแปลง จัดรูปแบบและแจกจ่ายเนื้อหาผู้ใช้ของคุณเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานแอปและบริการที่เกี่ยวข้องและ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายของบริษัท  (ตัวอย่างเช่น โดยการแสดงบนเว็บไซต์ของเรา ภายในแอป ในโซเชียลมีเดีย บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มใดๆ ในอินเทอร์เน็ตตามที่เราเห็นสมควร) ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว และ (ข) คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท และบริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน และไม่ถือเป็นอันตรายต่อการเรียกร้องและค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่เกิดขึ้นจากสื่อและ/หรือความล้มเหลวของบริษัทตามข้อกำหนดที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดก่อนที่จะส่งไปยังแอปและลบเนื้อหาหรือสื่อใดๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเรา

9. รับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวเอง

เป้าหมายของเราคือเพื่อช่วยสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้มีความพร้อมใช้งานมากขึ้นและเป็นประโยชน์กับคุณ แต่แอปไม่สามารถและไม่รับประกันเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การใช้แอปและข้อมูล การคาดการณ์ หรือข้อเสนอแนะใดๆ ที่ให้ไว้ในแอปของคุณนั้นถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล การประมาณการ และการคาดการณ์ที่เราให้บริการผ่านแอป และคุณยอมรับและเข้าใจว่าแอปไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตามวัตถุประสงค์เดียวกันกับอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ หรือบุคลากรทางการแพทย์

10. ใช้โดยข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้เยาว์

ข้อมูลภายในแอปไม่ได้เป็นสิ่งกระตุ้น ชักจูง หรือส่งเสริมการมีพฤติกรรมทางเพศหรือการกระทำใดๆ ในหมู่ผู้เยาว์และไม่ได้เชื่อมโยงเนื้อหาของการสื่อสารกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ข้อมูลทั้งหมดที่มีให้ภายในแอปนี้มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาทั่วไปเท่านั้น

เราตรวจสอบเนื้อหาที่เราสร้างในแอปให้กับผู้ที่มีอายุระหว่าง 13-17 ปี อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ากฎด้านคุณธรรมและจริยธรรมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่กำหนดว่าข้อมูลเกี่ยวกับทางเพศใดบ้างที่ผู้เยาว์สามารถเข้าถึงได้

เราไม่มีเจตนาหรือเผยแพร่เนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง หรือเนื้อหาที่อาจถือว่าเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์หรือเยาวชนภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าสื่อทั้งหมดที่เรามีให้ในแอปนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเท่านั้นและมีความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์

โปรดทราบว่ามุมมองทางจริยธรรมของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับสิ่งที่น่ารังเกียจหรือเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์อาจแตกต่างจากข้อกำหนดที่กำหนดไว้สำหรับเนื้อหาที่อาจให้บริการแก่ผู้เยาว์ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ 

11. การสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก Flo Premium แอปพลิเคชันมือถือเสนอการสมัครสมาชิก Premium ที่ให้คุณเข้าถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ เช่น การคาดการณ์ประจำเดือนที่ปรับปรุงโดยอัลกอริทึมวิทยาการด้านข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลเชิงลึกตามอาการและช่วงรอบเดือน เครื่องมือสำหรับตรวจจับรูปแบบทางกายภาพและอารมณ์ รายงานสุขภาพเต็มรูปแบบที่คุณสามารถมอบให้แพทย์ โดยการเข้าถึง Flo หมายความว่าคุณยอมรับว่าการสมัครใช้งานของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมฟังก์ชันการใช้งานหรือคุณสมบัติใดๆ ในอนาคต หรือเป็นผลมาจากคำแถลงสาธารณะที่เป็นถ้อยคำหรือลายลักษณ์อักษร และความคิดเห็นที่ให้ไว้โดย Flo เกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งานหรือคุณสมบัติดังกล่าว 

การเรียกเก็บเงิน คุณอาจสมัครสมาชิกระดับ Premium ได้โดยตรงกับ Flo หรือผ่านบุคคลที่สาม โดยการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าเป็นรายเดือนได้ หรือการชำระเงินแบบเรียกเก็บต่อเนื่องที่เปิดเผยแก่คุณก่อนที่จะสมัครสมาชิก 

การสมัครสมาชิกบางรายการของเราจะรวมระยะเวลาการทดลองใช้ไว้ด้วย ซึ่งคุณสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือในราคาที่ลดลงมา (“การทดลองใช้”) การสมัครสมาชิกที่มีระยะเวลาการทดลองใช้จะต่ออายุเป็นการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินโดยอัตโนมัติ เมื่อการทดลองใช้ของคุณหมดอายุ หากคุณสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาหรือบริการระดับ Premium ผ่านบุคคลที่สาม อาจมีการใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขของบุคคลที่สามดังกล่าวนอกเหนือจากข้อตกลงเหล่านี้ โปรดติดต่อบุคคลที่สามเกี่ยวกับการคืนเงินใดๆ หรือเพื่อจัดการการสมัครสมาชิกของคุณ 

การเปลี่ยนแปลงราคาและภาษี Flo อาจทำการเปลี่ยนแปลงการสมัครสมาชิก Premium เป็นครั้งคราว รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกแบบเก็บเงินต่อเนื่อง และจะแจ้งข่าวสารการเปลี่ยนแปลงราคาให้คุณทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงราคาอาจมีผลตั้งแต่เริ่มต้นรอบการสมัครสมาชิกครั้งถัดไปหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา และหากคุณใช้การสมัครสมาชิก Flo Premium ต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงราคาแล้ว เท่ากับคุณยอมรับราคาใหม่โดยปริยาย หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงราคา คุณสามารถปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงได้โดยการยกเลิกการสมัครสมาชิกจากแผน Premium ที่ใช้อยู่ก่อนที่จะเริ่มต้นมีการใช้ราคาที่เปลี่ยนแปลง

อัตราภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับราคา ณ ช่วงเวลาที่มีการเรียกเก็บเงินรายเดือนของคุณ โดยจำนวนนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามข้อกำหนดของภาษีท้องถิ่นในประเทศ รัฐ อาณาเขต เขตปกครอง หรือเมืองของคุณ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอัตราภาษีจะมีการนำไปใช้โดยอัตโนมัติตามข้อมูลบัญชีที่คุณให้ไว้

การต่ออายุและการยกเลิก การชำระเงินของคุณกับ Flo หรือบุคคลที่สามสำหรับการสมัครสมาชิก Premium จะต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิก จนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครสมาชิก Premium ก่อนจะถึงวันที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิกปัจจุบัน คุณต้องยกเลิกการสมัครสมาชิก Premium หรือการทดลองใช้ก่อนที่ระบบจะทำการต่ออายุ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บเงินสำหรับช่วงเวลาการเป็นสมาชิกครั้งต่อไป หากคุณสมัครสมาชิกผ่าน app.flo.health คุณสามารถยกเลิกการต่ออายุการสมัครสมาชิก Premium ได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อเราได้ด้วยการส่งอีเมลมาที่ help@flo.health และระบุอีเมลที่คุณใช้เพื่อลงทะเบียนบัญชีของคุณที่ app.flo.health หากคุณสมัครสมาชิก Premium ผ่านบุคคลที่สาม คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อด้วยผู้ให้บริการแอป ติดต่อทีมงานฝ่ายสนับสนุนของเราได้ที่ help@flo.health หรือ ที่นี่ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการยกเลิก

12. แชทลับ

Flo Secret Chats (แชทลับ) คือฟีเจอร์พิเศษของแอปที่ทำให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารกันในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้หญิง ข้อคิดเห็นของผู้ใช้ทั้งหมดในแชทลับจะถูกโพสต์โดยไม่เปิดเผยตัวตน หากคุณลบบัญชี ข้อคิดเห็นของคุณจะยังคงมองเห็นได้โดยผู้ใช้อื่นๆ ของแชทลับ

ในฐานะผู้ใช้ของแชทลับ คุณจะไม่:

 • แสดงความคิดเห็นหยาบคาย ดูถูก ดูหมิ่น ยั่วยุ เหยียดหยาม เลือกปฏิบัติ เคร่งศาสนา เหยียดเชื้อชาติ การเมือง เหยียดเพศ ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ทำผิดกฎหมาย ข่มขู่ หรือแสดงความไม่พอใจ
 • โพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ล่วงละเมิด ลามกอนาจาร ละเมิดลิขสิทธิ์ ภาพทางเพศที่โจ่งแจ้งหรือเนื้อหาอื่นใด (รวมถึงลิงก์ไปยังเนื้อหาดังกล่าว) ที่ต้องห้ามภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรืออาจขัดแย้งกับข้อตกลงนี้
 • ให้คำแนะนำทางการแพทย์ใดๆ หรืออ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ
 • โฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ
 • ดำเนินการที่ต้องห้ามอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎแชทลับ

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการ:

 • ลบความคิดเห็นหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้อง
 • ลบหรือแก้ไขความคิดเห็นที่มีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หรืออีเมล
 • จำกัดหรือแบนการเข้าถึงแชทลับของคุณได้ตลอดเวลา และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหากเราพิจารณาว่าเนื้อหาหรือการใช้งานแชทลับนั้นละเมิดข้อตกลงนี้
 • ใช้ คัดลอก แก้ไข สับเปลี่ยน ย้าย เปลี่ยนแปลง แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ และแจกจ่ายการสนทนา ความคิดเห็น และสื่อต่างๆ
 • ปิดกั้นความคิดเห็นของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือกลั่นกรองตามที่เราเห็นสมควร
 • ปิดการใช้งานแชทลับได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลใดๆ ที่โพสต์ในแชทลับจะไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำ ใบสั่งยา หรือคำแนะนำในการรักษา หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ได้รับใบอนุญาต โปรดทราบว่าผู้ใช้ของเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและคำแนะนำของพวกเขาไม่เพียงแต่จะไม่ถูกต้อง แต่ยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของคุณ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎที่มีผลต่อการสื่อสารในแชทลับใน กฎแชทลับ ของเรา กฎแชทลับคือส่วนหนึ่งของข้อตกลง โดยการยอมรับข้อตกลง คุณยังยอมรับต่อกฎของแชทลับอีกด้วย

จนถึงขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะ กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารที่เหมาะสมแห่งปี 1996) บริษัทปฏิเสธความรับผิดต่อผลกระทบใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากข้อมูล ลิงก์ และวัสดุที่โพสต์โดยผู้ใช้ การกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดๆ ของผู้ใช้ การละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

13. รหัสผ่าน

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ สามารถเข้าถึงรหัสผ่านแอปหรือบัญชีของคุณได้ เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการ (1) ควบคุมการเผยแพร่และการใช้ชื่อลงชื่อเข้าใช้ ชื่อหน้าจอและรหัสผ่าน (2) อนุญาต มอบอำนาจและควบคุมการเข้าถึง และการใช้บัญชีแอปและรหัสผ่านของคุณ (3) แจ้งบริษัทโดยทันทีหากคุณเชื่อว่าบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณถูกบุกรุกหรือหากมีเหตุผลอื่นใดที่คุณต้องปิดการใช้งานรหัสผ่าน ส่งอีเมลหาเราที่ support@flo.health คุณให้สิทธิ์บริษัท และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของแอปมีสิทธิ์ในการส่ง ตรวจสอบ เรียกคืน จัดเก็บ และใช้ข้อมูลของคุณในการเชื่อมต่อกับการทำงานของแอป นอกจากนี้ คุณยังรับทราบและยอมรับว่าแอปและบัญชีนั้นได้รับการออกแบบและมีจุดประสงค์เพื่อการใช้เป็นการส่วนตัวสำหรับแต่ละบุคคล และคุณจะไม่แชร์บัญชีและ/หรือรายละเอียดรหัสผ่านของคุณให้กับบุคคลอื่น บริษัทไม่สามารถและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งมา หรือการใช้งานของคุณหรือของบุคคลที่สาม หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับการถ่ายทอดมาหรือได้รับมาจากการใช้แอปในทางที่ไม่ถูกต้อง และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บัญชีหรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ที่เป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้

14. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

บริษัทควบคุมและดำเนินงานแอปจากสถานที่ต่างๆ และไม่ได้แสดงว่าแอปนั้นเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในทุกสถานที่ แอปหรือคุณสมบัติบางอย่างของแอปอาจไม่สามารถใช้ได้ในสถานที่ของคุณหรืออาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่

แอปนี้ให้บริการ “ตามที่เป็น”, “ตามที่มี” และไม่มีการรับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของชื่อ การไม่ละเมิด ทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันใดๆ โดยนัยของคอร์สการปฏิบัติการหรือการใช้งานของการค้า ซึ่งมีการปฏิเสธอย่างชัดแจ้ง ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ บริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท กรรมการ พนักงาน ผู้แทน บริษัทในเครือ ตัวแทน ซัพพลายเออร์ พันธมิตร ผู้ลงโฆษณา หรือผู้ให้บริการเนื้อหาไม่รับประกันใดๆ และแต่ละฝ่ายปฏิเสธความรับผิดอย่างชัดแจ้งไว้ ณ ที่นี้ว่า (ก) แอปจะมีความปลอดภัยหรือพร้อมใช้งานในทุกเวลาหรือสถานที่ (ข) ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดๆ จะได้รับการแก้ไข (ค) เนื้อหาหรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีอยู่หรือผ่านแอปนี้ไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ (ง) ผลการใช้แอปจะตอบสนองความต้องการของคุณ หรือ (จ) ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา ข้อความ ภาพ ซอฟต์แวร์ กราฟิก หรือการสื่อสารที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามหรือผ่านแอปรวมถึงในแชทลับ คุณต้องรับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้แอปของคุณด้วยตัวเอง ในบางรัฐ/ประเทศไม่อนุญาตให้มีการจำกัดเกี่ยวกับการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นบางรายการหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลกับคุณ

15. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท กรรมการ ผู้แทน บริษัทในเครือ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ พันธมิตร ผู้ลงโฆษณา หรือผู้ให้บริการข้อมูล ไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายทางอ้อม พิเศษ โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง เป็นเครื่องเตือน หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียโอกาสในการใช้งาน การสูญเสียกำไร หรือการสูญเสียข้อมูล) ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในสัญญา การละเมิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความประมาทเลินเล่อ) ส่วนหรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในวิธีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือใช้งานแอปนี้ในทางที่ผิด ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดโดยรวมของบริษัทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ หรือจากการใช้งานหรือความไม่สามารถในการใช้แอปนี้เกินกว่าจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้กับบริษัทสำหรับการใช้แอปหรือหนึ่งร้อยดอลลาร์ ($100) หากคุณไม่ได้มีข้อผูกพันในการชำระเงินใดๆ กับบริษัท ตามที่มีผลบังคับใช้ เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ บริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท กรรมการ ผู้แทน บริษัทในเครือ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ พันธมิตร ผู้ลงโฆษณา หรือผู้ให้บริการเนื้อหา หรือบุคคลที่สามใดๆ ที่ได้รับการกล่าวถึงในแอปนี้ไม่จำเป็นต้องรับผิดต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคล รวมไปถึงการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากการใช้งานแอปหรือการใช้แอปในทางที่ผิดของคุณ  กฎหมายของบางรัฐ / ประเทศกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนความรับผิดชอบไว้ ไม่มีข้อตกลงใดในข้อตกลงฉบับนี้ แยก หรือจำกัดความรับผิดชอบของเราที่มีต่อคุณในทางที่จะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ที่ใดที่มีข้อกำหนดระบุไว้ว่าให้แยกหรือจำกัดความรับผิดในขอบเขตที่เกินกว่ากฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตไว้ ควรถือว่าข้อกำหนดนั้นจะแยกหรือจำกัดความรับผิดของเราเฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น

16. การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่

โปรดทราบว่าอัตราและค่าธรรมเนียมตามปกติของผู้ให้บริการของคุณ เช่น การส่งข้อความและค่าบริการข้อมูล จะยังคงมีผลหากคุณใช้แอปบนอุปกรณ์มือถือ

17. บริการและลิงก์ของบุคคลที่สาม

แอปอาจให้คุณเข้าถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ แอป หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของบุคคลที่สาม (“บริการของบุคคลที่สาม”) บริษัทไม่ได้ควบคุมบริการของบุคคลที่สามในลักษณะใดๆ และดังนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว และไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว คุณต้องรับผิดชอบความเสี่ยงในการลิงก์ไปยังหรือการใช้บริการของบุคคลที่สามใดๆ ของคุณด้วยตัวเอง การมีลิงก์ไปยังบริการของบุคคลที่สามของบริษัทไม่ได้หมายความถึงการสนับสนุนใดๆ ของบริษัทต่อสื่อที่มีอยู่หรือลิงก์ถึงบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว และไม่ควรถือว่าเป็นการสนับสนุนโดยผู้ใช้ใดๆ ของแอป บริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีให้ หรือข้อมูลที่อยู่บนบริการของบุคคลที่สามใดๆ ก็ตาม คุณต้องทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาว่าการเข้าถึงบริการของบุคคลที่สามนั้นเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของคุณในการใช้บริการของบุคคลภายนอก และเป็นไปตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

คุณไม่ควรลิงก์ไปยังเว็บไซต์ แอป เนื้อหา หรือบริการของเราในทางที่: (i) ผิดกฎหมาย (ii) แนะนำการเชื่อมโยงกัน การอนุมัติ หรือการสนับสนุนใดๆ กับหรือโดยเราทั้งที่ไม่มีอยู่จริง (iii) สร้างความเสียหายให้แก่ชื่อเสียงหรือใช้ประโยชน์จากชื่อเสียง หรือ (iv) ไม่เป็นธรรม   

18. คำติชมของคุณ

เรายินดีรับคำติชมของคุณเกี่ยวกับแอป หากไม่ได้มีการประกาศไว้เป็นการชัดแจ้ง การสื่อสารใดๆ ที่คุณส่งถึงเราหรือเผยแพร่ในร้านค้าแอปจะถือว่าเป็นการส่งแบบไม่เป็นความลับ คุณยอมรับว่าเราอาจตัดสินใจที่จะเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวตามดุลยพินิจของเราเอง คุณตกลงที่จะอนุญาตให้เราใช้ประโยชน์จากเนื้อหาดังกล่าวได้ฟรีและแก้ไข ปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลงตามบริบทหรือทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในแต่ละกรณีตามที่เราเห็นสมควร

19. สิทธิ์ในการบังคับใช้

เราไม่จำเป็นต้องตรวจสอบการเข้าถึงหรือการใช้งานแอป แต่เราสงวนสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นเพื่อจุดประสงค์ของการทำงานและการบำรุงรักษาแอป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจเปิดเผยการกระทำที่ผิดกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย และตามกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง เราอาจร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีผู้ใช้ที่ละเมิดกฎหมาย เราขอสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่จำเป็น) ในการลบหรือปิดการใช้งานเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์ไปยังแอปหรือเข้าถึงแอปได้ตลอดเวลาในแต่ละกรณีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากเราพิจารณาด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าเนื้อหาหรือการใช้แอปของคุณนั้นขัดแย้งหรือละเมิดข้อตกลงนี้

เราอาจปฏิเสธบริการปิดบัญชี และเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ์ได้ตลอดเวลา

บริษัทไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบต่อผู้ใช้แอป หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใด สำหรับการดำเนินการหรือไม่ปฏิบัติตามกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น

20. การเปลี่ยนแปลงต่อแอป

เราอาจเปลี่ยนแปลง ขยาย และปรับปรุงแอปเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ เราอาจหยุดดำเนินการแอปบางส่วน หรือทั้งหมด หรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของแอปเมื่อใดก็ได้ การใช้แอปของคุณไม่ได้ให้คำมั่นกับคุณในการจัดเตรียมหรือความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของแอป การปรับเปลี่ยนหรือกำจัดแอปหรือคุณสมบัติเฉพาะใดๆ จะกระทำภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีข้อผูกมัดหรือความรับผิดชอบต่อคุณ

21. การชดใช้

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และทำให้บริษัท เจ้าหน้าที่ของบริษัท ผู้อำนวยการ พนักงาน ผู้แทน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ออกใบอนุญาต ซัพพลายเออร์ พันธมิตร ผู้ลงโฆษณา และผู้ให้บริการเนื้อหาปลอดจากการถูกเรียกร้อง การดำเนินการ ยื่นคำร้อง ชดใช้ความผิด และการชำระบัญชี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและบัญชีที่สมเหตุสมผล ซึ่งเกิดจากหรือเป็นผลมาจากหรือถูกตั้งข้อหาว่าเป็นผลมาจากการที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้

22. การระงับข้อขัดแย้ง

ข้อตกลง (และข้อขัดแย้ง/ข้อเรียกร้องที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลง) จะเปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายของรัฐหรือประเทศที่แสดงไว้ด้านล่าง ไม่ว่าตัวเลือกหรือการขัดกันแห่งกฎหมายจะเป็นอย่างไรก็ตาม เว้นแต่จะได้รับการกำหนดไว้โดยกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่คุณอาศัยอยู่

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณและ Flo ยอมรับว่าแต่ละฝ่ายอาจมีข้อเรียกร้องต่อกันได้เฉพาะในขอบเขตที่แต่ละฝ่ายสามารถยอมรับได้เท่านั้น และไม่ใช่ในฐานะเจ้าทุกข์หรือสมาชิกในกลุ่มที่ถูกอ้างถึงหรือการดำเนินการเป็นตัวแทนใดๆ ไม่มีอนุญาโตตุลาการหรือผู้พิพากษาใดจะรวมข้อเรียกร้องมากกว่าบุคคลเดียวเข้าไว้ด้วยกัน มิฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบการเป็นตัวแทนในรูปแบบใดก็ตามหรือมีการดำเนินการแบบกลุ่ม เว้นแต่คุณและ Flo จะเห็นพ้องต้องกัน

หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ หรือไอซ์แลนด์ กฎหมายและศาลที่มีสิทธิ์ปกครองควรเป็นกฎหมายและศาลของสถานที่ที่อยู่อาศัยเป็นประจำของคุณ

หากคุณอยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา สัญญาอนุญาโตตุลาการในข้อที่ 22 นี้ก็จะมีผลต่อคุณเช่นกัน โปรดอ่านอย่างละเอียดรอบคอบ

สัญญาอนุญาโตตุลาการนี้จะนำไปใช้กับคุณเฉพาะกรณีที่คุณอยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

คุณอาจเลือกที่จะปฏิเสธสัญญาอนุญาโตตุลาการนี้ได้ หากเป็นเช่นนั้น ทั้งคุณและบริษัทอาจไม่สามารถเรียกร้องให้อีกฝ่ายเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาของการอนุญาโตตุลาการได้

ในการปฏิเสธ คุณต้องแจ้งกับบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการประทับตราไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากวันแรกที่คุณยอมรับข้อตกลงนี้ คุณต้องใช้ที่อยู่นี้เพื่อแจ้งการปฏิเสธ:

Flo Health, Inc. 1013 Centre Road, Suite 403-B, Wilmington, DE, 19805, USA

หากคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา และคุณพยายามจะสร้างข้อเรียกร้องทางกฎหมายใดๆ ต่อบริษัทในสหรัฐอเมริกา สัญญาอนุญาโตตุลาการนี้จะมีการนำไปใช้สำหรับการกำหนดเพื่อวิเคราะห์หลักเกณฑ์ปัญหาว่าข้อที่ 22 นี้จะนำไปใช้ในกรณีของคุณได้หรือไม่ และการกำหนดหลักเกณฑ์อื่นๆ ทั้งหมด เช่น ที่อยู่อาศัย การอนุญาโตตุลาการ สถานที่เกิดเหตุ และกฎหมายที่บังคับใช้

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งอย่างเป็นมิตรกับผู้บริโภค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ข้อตกลงนี้จึงมีกระบวนการสองส่วนด้วยกันสำหรับบุคคลภายใต้ข้อที่ 22 นี้: (1) การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นทางการโดยตรงกับทีมบริการลูกค้าของบริษัท และหากจำเป็น (2) การอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (“AAA”) คุณและบริษัทต่างฝ่ายต่างมีการรักษาสิทธิ์ที่จะแสวงหาการบรรเทาปัญหาในข้อเรียกร้องเล็กน้อยเป็นทางเลือกแทนการอนุญาโตตุลาการ 

ภายใน 30 วันเป็นอย่างน้อยก่อนที่จะเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการ คุณและบริษัทต่างตกลงที่จะแจ้งให้อีกฝ่ายทราบถึงข้อขัดแย้งเป็นลายลักษณ์อักษร และพยายามทำการเจรจาต่อรองอย่างมีหลักสุจริตที่จะแก้ไขปัญหาแบบไม่เป็นทางการ คุณต้องส่งการแจ้งข้อขัดแย้งไปยัง Flo Health, Inc. 1013 Centre Road, Suite 403-B, Wilmington, DE, 19805, USA. บริษัทจะส่งคำแจ้งข้อขัดแย้งไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีบริษัทของคุณ คำแจ้งข้อขัดแย้งต้องประกอบไปด้วย ชื่อของคู่กรณีและข้อมูลการติดต่อที่แนะนำ คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับข้อขัดแย้ง และวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาข้อเรียกร้อง หากคู่กรณีไม่สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ภายใน 30 วัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจดำเนินการตามการอนุญาโตตุลาการโดยการยื่นคำร้องสำหรับการอนุญาโตตุลาการ (มีไว้ให้ที่ www.adr.org) กับสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (AAA) และทำสำเนาไว้ให้กับอีกฝ่ายตามที่ระบุไว้ในกฎของสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (AAA) (มีไว้ให้ที่  www.adr.org)

คุณและบริษัทต่างยอมรับว่า ข้อขัดแย้ง ข้อเรียกร้อง หรือการพิพาทใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ (เรียกรวมว่า “ข้อขัดแย้ง”) จะได้รับการดำเนินการโดยการอนุญาโตตุลาการส่วนบุคคลที่มีผลผูกพัน (“สัญญาอนุญาโตตุลาการ”)  หากมีข้อโต้แย้งว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการนี้จะสามารถบังคับใช้หรือมีผลกับข้อขัดแย้งของเราได้หรือไม่ คุณและบริษัทจะยอมรับว่าอนุญาโตตุลาการจะเป็นผู้พิจารณาและให้คำตัดสินนั้น

สัญญาอนุญาโตตุลาการนี้จะแสดงหลักฐานการดำเนินการในการพาณิชย์ระหว่างรัฐ และกฎหมายอนุญาโตตุลาการสหรัฐจะควบคุมดูแลการตีความเชิงกระบวนความและสารบัญญัติทั้งหมด และการบังคับใช้ข้อกำหนดนี้ การอนุญาโตตุลาการจะได้รับการควบคุมดูแลโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (AAA) ตามกฎการอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้บริโภค และ/หรือกฎการอนุญาโตตุลาการอื่นๆ ของสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (AAA) ที่กำหนดให้ใช้ได้โดยสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (AAA) (“กฎสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา”) เว้นแต่จะมีการแก้ไขไว้ ณ ที่นี้ สามารถดูกฎสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกาได้ที่ www.adr.org เพื่อดำเนินการเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการ ต้องมีการยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร (มีไว้ให้ที่ www.adr.org) ให้เสร็จสมบูรณ์กับสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (AAA) และส่งให้แก่คู่กรณีตามที่มีระบุไว้ในกฎสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา 

เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการอนุญาโตตุลาการได้สะดวกมากที่สุด บริษัทจึงตกลงให้มีการจัดการรับฟังการอนุญาโตตุลาการที่เรียกร้องได้ตามตัวเลือกของคุณต่อไปนี้: (ก) ในเขตของสหรัฐอเมริกาที่คุณอาศัยอยู่ (ข) ในเขตนิวคาสเซิล (ค) ผ่านการประชุมผ่านโทรศัพท์หรือวิดีโอทางไกล หรือ (ง) โดยการส่งเอกสารให้กับอนุญาโตตุลาการเพียงเท่านั้น หากคู่กรณีทุกฝ่ายยินยอม

ค่าธรรมเนียมการอนุญาโตตุลาการและส่วนแบ่งของค่าชดเชยอนุญาโตตุลาการของคุณอาจได้รับการจัดการดูแลโดยกฎสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา และตามความเหมาะสม ภายใต้ข้อจำกัดของกฎผู้บริโภคของสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา หากค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากอนุญาโตตุลาการว่ามากเกินไป บริษัทจะชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจส่งคำขอให้อนุญาโตตุลาการมอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าอีกฝ่ายได้ยืนยันข้อเรียกร้อง ข้อเรียกร้องกลับ หรือข้อกล่าวอ้างที่ไม่มีมูลเหตุในข้อเท็จจริงหรือทางกฎหมาย มีเจตนาไม่บริสุทธิ์หรือเพื่อจุดประสงค์ในการข่มขู่ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าไม่มีความหมาย ตามที่อนุญาตไว้โดยกฎหมายที่บังคับใช้และกฎสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา

การตัดสินใจของอนุญาโตตุลาการจะรวมถึงการค้นพบที่สำคัญและข้อสรุปว่าอนุญาโตตุลาการใดจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด อาจมีการส่งการตัดสินเกี่ยวกับคำชี้ขาดของการอนุญาโตตุลาการในศาลใดๆ ด้วยอำนาจศาลที่เหมาะสม อนุญาโตตุลาการอาจออกคำตัดสินชี้ขาดเพื่อเป็นการบรรเทาตามที่กระทำได้ภายใต้กฎหมายหรือกฎสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา แต่คำตัดสินหรือคำสั่งเพื่อบรรเทาความเสียหายอาจออกให้เป็นรายบุคคลเท่านั้น และอยู่เฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นต้องกระทำเพื่อบรรเทาซึ่งได้รับการรับรองโดยข้อเรียกร้องส่วนบุคคลของผู้เรียกร้อง

ไม่มีการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือดำเนินคดีแบบตัวแทน คุณและบริษัทต่างรับทราบและยอมรับว่า เราต่างสละสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในฐานะเจ้าทุกข์หรือสมาชิกกลุ่มในคดีฟ้องร้องแบบกลุ่ม การอนุญาโตตุลาการทั้งกลุ่ม การดำเนินคดีโดยคณะเอกชนในนามของสาธารณชน หรือการดำเนินการของตัวแทนหรือแบบรวมอื่นใด ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต อนุญาโตตุลาการอาจไม่รวมข้อเรียกร้องมากกว่าหนึ่งฝ่ายเข้าไว้ด้วยกันได้ มิฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบการเป็นตัวแทนในรูปแบบใดก็ตามหรือมีการดำเนินการแบบกลุ่ม เว้นแต่เราจะมีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการพิจารณาคดีเป็นขั้นสุดท้ายที่กฎหมายที่มีอยู่ขัดขวางการบังคับใช้การสละสิทธิ์ที่กล่าวถึงในย่อหน้านี้เกี่ยวกับข้อเรียกร้องใดๆ สาเหตุการดำเนินการหรือคำร้องขอการแก้ไข จึงจะมีการตัดข้อเรียกร้อง สาเหตุการดำเนินการหรือคำร้องขอการแก้ไขออกจากข้อตกลงนี้เพื่อตัดสินและจะมีการนำเข้าสู่ชั้นศาลในศาลที่มีอำนาจตัดสินคดี ในกรณีที่ข้อเรียกร้อง สาเหตุการดำเนินการ หรือคำร้องขอการแก้ไขถูกตัดออกตามย่อหน้านี้ คุณและเราจึงจะยอมรับว่าข้อเรียกร้อง สาเหตุการกระทำ หรือคำร้องขอการแก้ไขที่ไม่เป็นไปตามการอนุญาโตตุลาการจะยังคงอยู่จนกว่าข้อเรียกร้อง สาเหตุการกระทำ และคำร้องขอการแก้ไขที่ตัดสินได้ทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการ

หากบริษัทเปลี่ยนแปลงข้อที่ 22 นี้หลังจากวันที่คุณยอมรับข้อตกลงล่าสุด (หรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังในข้อตกลงนี้) คุณอาจปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนั้นได้โดยการส่งคำแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาให้เรา (รวมถึงทางอีเมล) ภายใน 30 วันหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงใหม่จะไม่ถือเป็นการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงความยินยอมของคุณก่อนหน้านี้ที่มีต่อข้อตกลงใดๆ ในการตัดสินข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างคุณและบริษัท (หรือความยินยอมก่อนหน้านี้ของคุณที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภายหลัง) ซึ่งจะยังคงมีผลเช่นเดิมและบังคับใช้ได้เกี่ยวกับข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างคุณและบริษัท

เมื่อมีการบอกเลิกข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้ ซึ่งโดยปกติแล้วข้อตกลงนี้ควรคงอยู่ต่อไปหลังจากการบอกยกเลิก ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะบทบัญญัติความเป็นเจ้าของ ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน และข้อจำกัดความรับผิด เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในย่อหน้าก่อนหน้า

หากด้วยเหตุผลใดก็ตาม คณะอนุญาโตตุลาการหรือศาลของเขตอำนาจศาลค้นพบบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงนี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่จะไม่มีผลบังคับใช้ บทบัญญัตินั้นจะถูกบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตให้มีผลกระทบต่อเจตนาของข้อตกลงนี้ และส่วนที่เหลือของข้อตกลงจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ฉบับพิมพ์ของข้อตกลงนี้จะยอมรับได้ในกระบวนการพิจารณาคดี การตัดสิน หรือการบริหาร

การไม่สละสิทธิ์ของบริษัทในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เพิ่มเติมหรือต่อเนื่องของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าว หรือการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นใด และความล้มเหลวใดๆ ของบริษัทในการยืนยันสิทธิ์ หรือบทบัญญัติภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงนี้ที่ศาลหรือศาลอื่นๆ ของเขตอำนาจศาลถือว่าเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกกำจัดหรือจำกัดขอบเขตขั้นต่ำ บทบัญญัติที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

23. ประกาศและขั้นตอนการลบออก

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใดๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ในหรือจากแอปละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณสามารถขอให้ลบเนื้อหาเหล่านั้น (หรือการเข้าถึง) ได้จากแอปนี้โดยติดต่อบริษัท และให้ข้อมูลต่อไปนี้:

ก. การระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณเชื่อว่าถูกละเมิด โปรดอธิบายงานและที่เป็นไปได้รวมถึงสำเนาหรือสถานที่ของงานที่ได้รับอนุญาต

ข. การระบุเนื้อหาที่คุณเชื่อว่ามีการละเมิดและสถานที่ตั้ง โปรดอธิบายเนื้อหาและแจ้ง URL กับเราหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้เราสามารถค้นหาเนื้อหาได้

ค. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล (ถ้ามี)

ง. คำชี้แจ้งว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าข้อร้องเรียนของการใช้งานสื่อไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย

จ. คำชี้แจงว่าข้อมูลที่คุณให้มานั้นถูกต้องและบ่งบอกว่า “ภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ” คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

ฉ. ลายเซ็นหรือรายการเทียบเท่าทางอิเล็กทรอนิกส์จากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต

ในความพยายามที่จะปกป้องสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ บริษัทมีนโยบายในการยกเลิก ในกรณีที่เหมาะสมสำหรับสมาชิกและผู้ถือบัญชีของแอปที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำ

คำถามและข้อคิดเห็น

หากคุณมีความคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับส่วนใดๆ ของแอปหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดการใช้งานนี้ ต้องการความช่วยเหลือ หรือมีการเรียกร้องใดๆ โปรดติดต่อเราที่ support@flo.health

สำนักงานจดทะเบียนของ Flo Health UK Limited ตั้งอยู่ที่ 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX