Flo Partner är här! Läs mer om fördelarna och hur du registrerar dig

Cookie-policy

Gäller från och med den 13 september 2023.

Webbplatserna flo.health, app.flo.health och andra relaterade sidor (”Webbplatsen”) drivs av Flo UK Limited. Webbapplikationen och andra relaterade sidor (”Webbapplikationen”) drivs också av Flo UK Limited (i det följande ”Flo”). 

Hos oss på Flo är din digitala säkerhet mycket viktig, precis som din hälsa och ditt välbefinnande. Transparens är en förutsättning för att vi ska kunna skapa pålitliga förhållanden med dig. Därför innehåller denna policy detaljerad information om hur och när vi använder cookies. Policyn gäller för alla produkter och tjänster från Flo som länkar eller hänvisar till den. 

Observera att samtycket du ger för användningen av cookies gäller alla domäner och underdomäner som är associerade med vår Webbplats, inklusive men inte begränsat till flo.health, app.flo.health, landing.flo.health, promo.flo.health och help.flo.health.
 

Vad är cookies och liknande tekniker?

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare och som gör det möjligt för oss eller tredje parter att känna igen dig. Cookies används för att lagra och ta emot identifierare och annan information på datorer, telefoner och andra enheter. Cookies kan användas för att samla in, lagra och dela bitar med information, som IP-adresser, om dina aktiviteter på webbplatser, däribland Flos Webbplats och Webbapplikation. 

Det är emellertid inte bara cookies som kan användas på detta sätt. Funktioner som utförs av en cookie kan även utföras på andra sätt. Denna policy om cookies gäller därför även liknande teknik som lagrar eller använder information på din enhet. Det kan gälla lokal HTML5-lagring, lokalt delade objekt, spårpixlar och insticksprogram. Termen ”cookies” avser cookies och liknande teknik. 

Med hjälp av cookies kan Webbplatsen spara dina aktiviteter och inställningar (t.ex. inloggningsuppgifter, språk, teckenstorlek och andra visningsinställningar) under en viss tidsperiod, så att du inte behöver ange dem igen när du kommer tillbaka till Webbplatsen eller navigerar från en sida till en annan.

Vilka typer av cookies använder vi?

Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies. 

Sessionscookies används för att identifiera ett visst besök på vår Webbplats eller Webbapplikation. Dessa cookies försvinner antingen efter en kort tidsperiod eller när du stänger webbläsaren efter att ha använt vår Webbplats. Vi använder dessa cookies för att identifiera dig vid enskilda sessioner då du använder din webbläsare, och de tas automatiskt bort när du stänger webbläsaren. 

En permanent cookie ligger kvar på dina enheter under en viss tidsperiod, och varaktigheten specificeras i denna policy. Dessa cookies överlever efter att din webbläsare har stängts. Till exempel använder vi en permanent cookie om du vill fortsätta vara inloggad på Flo-tjänsten.

Kategorier av cookies

Cookies kan antingen vara ”förstapartscookies” eller ”tredjepartcookies”. Förstapartscookies avser cookies som Flo placerar och använder direkt. Tredjepartcookies avser cookies som placeras av tredje parter (som våra analysleverantörer) genom vår Webbplats eller via servercookies.

De typer av cookies som används av oss och våra partners i samband med Webbplatsen kan klassificeras i en av fyra kategorier: 

(i) Nödvändiga 

(ii) Preferens 

(iii) Statistik 

(iv) Marknadsföring 

Nedan hittar du allmän information om var och en av dessa kategorier.

i) Nödvändiga cookies

Dessa cookies är strikt nödvändiga för att tillhandahålla Webbplatsen och de funktioner som du efterfrågar, som att kunna logga in på Webbplatsens säkra områden. Eftersom dessa cookies är nödvändiga för att Webbplatsen och de funktioner du har efterfrågat ska fungera kan du inte avvisa dem.

Nödvändiga förstapartscookies som placeras av Flo

Vi använder förstapartscookies i följande nödvändiga syften:

  • Funktionalitet: Optimera och förbättra användningen av Webbplatsen.
  • Säkerhet: Förhindra bedrägeri och upptäcka icke-mänsklig trafik (bottar), bland annat genom autentisering och säker inloggning.
  • Samtycke till cookies: Komma ihåg dina samtyckesinställningar för cookies.
  • Analys: Trafikschemaläggning och nätverksdistribution.
  • Fakturering: Möjligheten att göra betalningar.

Nödvändiga tredjepartscookies som placeras av våra partners: se tabellen nedan.

Enligt förklaringen ovan är dessa cookies strikt nödvändiga för driften av vår Webbplats och de kan inte avvisas. Vissa av dessa cookies har en maximal varaktighet på 24 månader.

(ii) Preferens 

Funktionalitetscookies registrerar information som du anger eller val du gör, som din språkinställning för Webbplatsen.

Första parts preferenscookies som placeras av Flo

Vi använder förstapartscookies i följande syfte:

Lokalisering: Komma ihåg från vilket land du besöker Webbplatsen samt din språkinställning.

Vissa av dessa cookies har en maximal varaktighet på 24 månader.

Tredjepartcookies (placeras av våra partners): Inga cookies i detta syfte.

(iii) Statistik

Vi använder analys- och prestandacookies för att analysera hur du använder Webbplatsen. Det hjälper oss att 

– se vilka sidor du besöker oftast 

– analysera vilken region du besöker Webbplatsen från 

– observera hur du interagerar med innehållet 

– mäta eventuella fel som uppstår 

– testa olika designidéer.

Ovanstående information används för att rapportera och utvärdera dina aktiviteter och mönster som användare av Webbplatsen.

Första parts statistikcookies som placeras av Flo:

Vi använder förstapartscookies för analys och webboptimering. Vissa av dessa cookies har en maximal varaktighet på 13 månader.

Tredje parts statistikcookies (placeras av våra partners): Se cookietabellen nedan.

(iv) Marknadsföring

Dessa cookies hjälper oss att nå dig och fler personer som du för att sprida ordet om appen, samt analysera huruvida vi gör det effektivt. Flo använder inte cookies för att samla in eller analysera din hälsoinformation i marknadsföringssyfte.

Första parts marknadsföringscookies som placeras av Flo

Vi använder marknadsföringscookies för att analysera och förbättra våra marknadsföringskampanjer. Det hjälper oss att

– förbättra våra marknadsföringskampanjer, inklusive spårning av annonskonverteringar 

– identifiera betalda söknyckelord 

– identifiera varifrån trafiken kommer till Webbplatsen, t.ex sökmotorer, sociala medier eller specifika webbplatser 

– analysera vilken region du besöker Webbplatsen från 

– se hur du interagerar med innehållet.

Tredje parts marknadsföringscookies (placeras av våra partners): Se cookietabellen nedan.

Vilka cookies använder vi?

I våra cookietabeller kan du se vilka cookies som finns på Webbplatsen och Webbapplikationen. Observera att namnen på dessa cookies kan ändras med tiden. Vi kan även använda vissa cookies på bara några specifika sidor som du besöker på Webbplatsen och Webbapplikationen för att undvika onödig insamling av dina personuppgifter. Observera att våra cookies inte behandlar några personliga hälsouppgifter.

Nödvändiga

DomänCookie-namnAnvändningskategori- och beskrivningUtgångstid
Flo session_idFlo.health-cookie som sparar användarnas val när de navigerar mellan olika sidor på webbplatsen.Session
Flovisitor_idSparar besökares sessionstillstånd när de navigerar mellan olika sidor på webbplatsen.Aktiv 1 år
Cloudflare__cf_bmSkiljer på människor och bottar.Aktiv 1 dag
HackerOne__Host-sessionHackerone.com används för att spara användarnas tillstånd när de navigerade mellan olika sidor på webbplatsen.Aktiv 13 dagar
HackerOneh1_device_idHackerOne-cookies som vanligtvis endast placeras som svar på åtgärder du vidtar som gäller begäran om tjänster, som att fylla i ett HackerOne-formulär.Aktiv 1 år
FloCookieConsentLagrar användarens samtycke till cookies för befintlig domän.Aktiv 1 år
LinkedInli_gcLagrar användarens samtycke till cookies för befintlig domän.Aktiv 180 dagar
DoubleClick (Google)test_cookieTestar för att se om webbläsaren tillåter cookieinställningar. Innehåller ingen identifierare.Aktiv 1 dag
YouTubeSAMTYCKEUpptäcker om besökare har accepterat marknadsföringskategorin i cookiemeddelandet.Aktiv 2 år
Google reCAPTCHArc::aGenereras av reCAPTCHA, en tjänst som tillhandahålls av Google för att skilja på människor och bottar och förhindra att automatiserade bottar använder Webbplatsen.Permanent
Google reCAPTCHArc::cSkiljer på människor och bottar.Session
FloSESS#Sparar användares tillstånd när de navigerar mellan olika sidor på webbplatsen.Session

Statistik

DomänCookie-namnAnvändningskategori- och beskrivningUtgångstid
AmplitudeAMP_unsent_#Används för interna analyser av Flo.Permanent
LinkedInAnalyticsSyncH istoryLinkedIn-cookie som används i samband med datasynkronisering med tredje parts analystjänst.Aktiv 29 dagar
SnapchatPerformanceAnvänds för att spara inställningar om prestanda- och analyscookies.Aktiv 1 år
Floln_orAnvänds för interna analyser av Flo.Aktiv 1 dag
Flouser_regionAnvänds för att lagra information om en användares geografiska plats eller region. Flo använder den här informationen för att tillhandahålla lokaliserat innehåll eller tjänster till användarna baserat på deras geografiska plats.Aktiv 1 år
Flou_scsidAnvänds för intern analys och webbplatsoptimering.Session
FloX-ABHjälper Flo att hitta den bästa variationen/upplagan av webbplatsen.Aktiv 1 dag
Google_gidAnvänds för att särskilja besökare och generera statistisk data om hur besökare använder vår Webbplats.Aktiv 2 dagar
Google_gaAnvänds för att identifiera och spåra en enskild session med en användarenhet.Aktiv 2 år

Marknadsföring

DomänCookie-namnAnvändningskategori- och beskrivningUtgångstid
HubSpot__anon_idSamlar in uppgifter om besökare som har att göra med användarens besök på Webbplatsen, t.ex. antal besök, genomsnittlig tid som tillbringas på Webbplatsen och vilka sidor som läses in i syfte att visa riktade annonser.Aktiv 2 år
Meta (Facebook)_fbpLagrar och spårar besök på webbplatser i marknadsföringssyfte.Aktiv 90 dagar
Meta (Facebook)_fbcLagrar det senaste besöket. Denna cookie placeras endast när en användare anländer till Webbplatsen från en annons, och måladressen innehåller klickidentifieraren ”fbclid”.Aktiv 2 år
Snapchat_schn1Placerar ett unikt ID för besökaren för att spåra individuella sessioner på Webbplatsen så att Webbplatsen kan samla statistiska uppgifter från flera besök. Dessa uppgifter kan även användas för att ta fram potentiella kunder i marknadsföringssyfte.Aktiv 1 dag
Snapchat_scidPlacerar ett unikt ID för besökaren som gör det möjligt för tredjepartsannonsörer att rikta in sig på besökaren med relevanta annonser.Aktiv 13 månader
Snapchat_scid_rPlacerar ett unikt ID för besökaren som gör det möjligt för tredjepartsannonsörer att rikta in sig på besökaren med relevanta annonser.Aktiv 13 månader
YouTubeVISITOR_INFO 1_LIVEFörsöker uppskatta användarnas bandbredd på sidor med integrerade YouTube-videor.Aktiv 179 dagar
YouTubeYSCRegistrerar ett unikt ID för att föra statistik över vilka YouTube-videor som användaren har tittat på.Session
YouTubeytidb::LAST_ RESULT_ENTRY_KEYLagrar användarens videospelarinställningar för inbäddade YouTube-videor.Permanent
YouTubeYt-remote-castavailable
Yt-remote-castinstalled
Yt-remote-fastcheck-period
Yt-remote-session-app
yt-remote-session-name
Lagrar användarens videospelarinställningar för inbäddade YouTube-videor.Session
YouTubeyt-remote-connected-devices
yt-remote-device-id
YouTube-cookies som lagrar användarens videospelarinställningar för inbäddade YouTube-videor.Permanent
Google_gcl_auAnvänds av Google AdSense för att experimentera med annonseffektivitet på olika webbplatser som använder deras tjänster.Aktiv 3 månader
Googleads/ga-audiencesAnvänds för att återengagera besökare som troligtvis kommer att konverteras till kunder baserat på besökarens onlinebeteende på olika webbplatser.Session
LinkedInbcookie
bscookie
Används av LinkedIn för att spåra användningen av inbäddade tjänster.Aktiv 1 år
LinkedInlidcAnvänds av LinkedIn för att spåra användningen av inbäddade tjänster.Aktiv 1 dag
Googlepagead/1p-user-list/#Placeras av Google för att mäta annonsinsatser och underlättar betalning av hänvisningsavgifter mellan webbplatser.Session
Snapchatsc_atAnvänds av Snapchat för att implementera annonsinnehåll. Cookien upptäcker annonsernas effektivitet och samlar in besöksuppgifter för ytterligare besökssegmentering.Aktiv 1 år
Snapchatblizzard_client_idAnvänds för att urskilja oautentiserade besökare.Aktiv 30 dagar
SnapchatMarknadsföringAnvänds för att spara inställningar för marknadsföringscookies.Aktiv 1 år
SnapchatEssentialSessionAnvänds för att spara inställningar för nödvändiga sessionscookies.Aktiv 1 år
Snapchatsc-cookies-acceptedAnvänds för att fastställa huruvida en besökare har godkänt cookies.Aktiv 1 år
Snapchat_sctrAnvänds till att fastställa om en tagg från tredjepart kommer anropas i Snap Ads Pixel.Aktiv 1 år
Snapchatsc-wcidAnonym identifierare för klienten som används för operativ statistik och prestandastatistik.Aktiv 1 år (förutom i EU/Storbritannien där den försvinner inom 24 timmar).
Snapchatsc-languageAnvänds för att komma ihåg en besökares språkinställning.Aktiv 1 år
Snapchatsc-a-nonceKontroll av tidsbegränsad engångsnyckel. Används för att kryptera sessionsdata.Session eller 1 år
sc-static.netu_sclidPlacerar ett unikt ID för besökaren som gör det möjligt för tredjepartsannonsörer att skicka relevanta och riktade annonser till besökaren. Denna parningstjänst tillhandahålls av tredje parters annonseringshubbar, vilket underlättar budgivning i realtid för annonsörer.Permanent
LinkedInUserMatchHistorySynkronisering av LinkedIn Ads-ID. Används för att spåra besökare på flera webbplatser för att presentera relevant reklam baserat på besökarens inställningar.Aktiv 29 dagar
GoogleTd (Google Tag Manager)Tagghanteringssystem som placeras av Google. Taggar är små sektioner av koder eller spårpixlar från tredjepartsverktyg som kan spåra aktiviteter för konverteringsspårning, platsanalyser och remarketing.   Via Google Tag Manager kan taggar integreras centralt via ett användargränssnitt, vilket innebär att alla uppgifter är perfekt organiserade och redo för oss att utvärdera och granska för potentiella webbplatsförbättringar och remarketingkampanjer.Session
CloudflareZarazZaraz (beta) är en Cloudflare-lösning som överför tredje parters verktyg och tjänster (t.ex. analysverktyg, annonspixlar och skript) till molnet och förbättrar Webbplatsens hastighet och säkerhet.                             Zaraz förlitar sig på händelser och utlösare från Webbplatsen för att fastställa när den ska överföra verktygen och vilken åtgärd den ska utföra. Den underlättar effektiv hantering av cookies och spårningsteknik, vilket gör det möjligt för oss att anpassa din upplevelse på webbplatsen. 
Floutm_campaignEn förstapartscookie som vanligtvis spårar individuella kampanjnamn och erbjudandekoder osv. för att spåra annonskampanjers effektivitet online.1 år
Floutm_termIdentifierar betalda söknyckelord och namn på annonsuppsättningar.1 år
Floutm_mediumSpårningsteknik som vanligtvis skickas som en del av webbadressen när en användare klickar på en spårad länk, till exempel en annons eller e-postkampanj, för att identifiera annonsören, webbplatsen eller publikationen.1 år
Floutm_contentSpårningsteknik som vanligtvis skickas som en del av webbadressen för att skilja på liknande innehåll eller länkar i samma annons.1 år
Floutm_adSpårningsteknik som används för att spåra reklamkampanjer eller identifiera vilka specifika annonser användaren klickade på för att komma till Webbplatsen.1 år
Floutm_expIntern parameter som används för att definiera om vi vill tillämpa testaktiviteterna på kampanjen.1 år
Floutm_sourceSpårningsteknik som används för att identifiera var trafiken till en Webbplats kommer ifrån, t.ex. en sökmotor, plattform för sociala medier eller en specifik webbplats.1 år
Quoram-bPixelbehov, prestanda, funktionalitet, inriktning.Aktiv 2 år
Reddit_rdt_uuidReddit-pixel som används för att spåra konverteringshändelser som skett efter att användaren har sett eller klickat på en annons på Reddit och rapportera denna data tillbaka till Reddit.Aktiv 90 dagar
Pinterest_pinterest_sess
_pinterest_ct
_pinterest_ct_rt 
_pinterest_ct_ua
Cookies för marknadsföringsanalys.Aktiv 1 år
Pinterest_pin_unauth 
_derived_epik 
_epik
Cookies för marknadsföringsanalys.Aktiv 1 dag
TikTok_ttpMäter och förbättrar våra reklamkampanjers resultat och används för att anpassa användarens upplevelse (bl.a. annonser) på TikTok.Aktiv 13 månader
MicrosoftMUIDMicrosoft-cookie som innehåller en GUID som tilldelats din webbläsare. Den placeras när du interagerar med en Microsoft-webbplats, bland annat via ett UET-tagganrop eller ett besök på en Microsoft-webbplats via webbläsaren.Aktiv 13 månader
Microsoft_uetmsclkidMicrosoft Click ID som används för att förbättra noggrannheten i konverteringsspårningen.Aktiv 90 dagar
Microsoft_uetsidInnehåller sessions-ID för en unik session på webbplatsen.Aktiv 13 månader
Microsoft_uetvidUET tilldelar detta unika, anonymiserade besöks-ID, som representerar en unik besökare. UET lagrar dessa uppgifter i en förstapartscookie.Aktiv 13 månader
GoogleNIDSparar val och ytterligare uppgifter, som språk och inställningar för att aktivera Googles SafeSearch-filter.6 månader
Google__gadsMäter interaktioner med annonserna på vår domän och förhindrar att samma annonser visas för dig för många gånger.13 månader
GoogleFPAUKontrollerar aktivitet på Webbplatsen för analyser och rapportering.90 dagar
GoogleANIDVisar Google-annonser på webbplatser som inte tillhör Google. Om du har aktiverat anpassade annonser används ”ANID”-cookien för att komma ihåg denna inställning. Den varar i 13 månader i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz och Storbritannien, och 24 månader i resten av världen. Om du har stängt av anpassade annonser används ”ANID”-cookien för att lagra den inställningen fram till 2030.13 månader i EES och Storbritannien/24 månader i resten av världen.
GoogleAIDLagrar Google-ID så att aktiviteter kan länkas mellan enheter (om en användare tidigare har loggat in på ett Google-konto på en annan enhet) för att visa relevant och personlig reklam på samtliga enheter.13 månader i EES och Storbritannien/540 dagar i resten av världen.
GoogleTAIDLagrar Google-ID så att aktiviteter kan länkas mellan enheter (om en användare tidigare har loggat in på ett Google-konto på en annan enhet) för att visa relevant och personlig reklam på samtliga enheter.14 dagar
GoogleRULAnvänds av Google DoubleClick för att fastställa om annonser har visats korrekt för att säkerställa att marknadsföringsinsatserna är effektivare.12 månader
GoogleFPGCLAWAnvänds för att övervaka kampanjer.90 dagar
GoogleFPGCLGBAnvänds för att övervaka kampanjer.90 dagar
Google_gcl_gbAnvänds för att övervaka kampanjer.90 dagar
Google_gac_gb_<wpid>Används för att övervaka kampanjer.90 dagar
Google_gcl_awPlaceras när en användare anländer till Webbplatsen.90 dagar
Google1P_JARAnvänds för att samla insikter om hur webbplatsbesökare interagerar med webbplatsen.30 dagar
GoogleConversionTagg som bidrar till att mäta konverteringar.90 dagar
GoogleVISITOR_INFO1_LIVE__kFörsöker uppskatta användarnas bandbredd på sidor med integrerade YouTube-videor.180 dagar
GoogleVISITOR_INFO1_LIVE__defaultFörsöker uppskatta användarnas bandbredd på sidor med integrerade YouTube-videor.180 dagar

Software Development Kit (SDK) Mobile

SDK:er är en uppsättning utvecklingsverktyg från tredje parter som kan installeras i vår mobilapplikation. SDK:er hjälper oss att förstå hur du interagerar med vår app och de samlar in viss information om enheten och nätverket som du använder för att komma åt appen. 

Vår app används aldrig för att visa dig reklam från tredje parter. Du kan surfa tryggt och lita på att vi skyddar din integritet. Åtkomst begärs i syfte att möjliggöra användningen av våra tjänster och förbättra deras funktion. Det sker under förutsättning att samtycke ges i förväg och det går att dra tillbaka detta samtycke. Flos tjänster går att använda även om användaren inte vill ge eller drar tillbaka sitt samtycke. 

AppsFlyer SDK: Underlättar mätning av prestanda och analys av kundförvärvskampanjer. Du hittar mer information om AppsFlyer SDK på https://www.appsflyer.com/product/security-and-privacy/

Du kan avaktivera denna databehandling när som helst via https://www.appsflyer.com/optout. För att kunna göra det måste du ha Identifier for Advertisers (IDFA) för din mobila enhet.

Du kan även dra tillbaka ditt samtycke till insamlingen av uppgifter för riktade annonser eller delandet av deras uppgifter med tredjepartsannonsörer genom enhetens inställningar.

Annons-ID. Du kan anpassa dina enhetsinställningar för att kontrollera ditt annons-ID: 

● På Apple-enheter kan du aktivera inställningen ”Begränsa annonsspårning” i dina enhetsinställningar. 

● På Android-enheter kan du aktivera ”Välj bort personanpassade annonser” i dina enhetsinställningar.

Vad gör jag om jag inte vill att cookies ska placeras eller om jag vill att de tas bort?

Du kan ändra dina cookie-inställningar när som helst – bland annat kan du dra tillbaka ett samtycke till icke-nödvändiga cookies som du gett tidigare – genom att klicka på widgeten för cookieinställningar. Den finns vanligtvis längst ner till vänster på skärmen. Ditt samtycke uppdateras sedan för vidare användning för eventuella cookies som drivs av Flo, eftersom dessa är förstapartscookies. Du kan behöva uppdatera sidan för att dina inställningar ska träda i kraft. 

Det är viktigt att förstå att du inte kan avaktivera tredjepartscookies via vårt cookiehanteringssystem om du tidigare har gett ditt samtycke till att de används. Om du vill dra tillbaka ditt samtycke till valfria cookies (inklusive tredjepartscookies) eller inte vill ha vissa typer av cookies måste du ta bort dina cookies via webbläsarens inställningar. De flesta webbläsare låter dig hantera hur du ställer in cookies och hur de används när du surfar samt rensa cookies och webbinformation.

Du hittar mer information om hur du tar bort och blockerar cookies på http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

Respektive webbläsarföretag har hjälpsidor knutna till cookie-hantering i sina produkter. Se listan nedan för mer information. 

Det går att hindra tredjepartsföretag från att använda cookies genom att gå till Network Advertising Initiatives avanmälningssida eller styra användningen av enhetsidentifierare genom att använda deras enhetsinställningar.

Om du inte vill att Google Analytics spårar dig på våra webbplatser går du tillhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

När det gäller andra webbläsare hittar du information i den dokumentation som respektive företag tillhandahåller. 

Observera att det eventuellt inte går att använda alla de funktioner vi erbjuder om du tar bort cookies eller avvisar dem. Dessutom går det kanske inte att lagra inställningar, och vissa av våra sidor kanske inte visas rätt.

Var hittar jag mer information om cookies?

Du kan läsa mer om cookies på följande tredje parters webbplatser: 

wikipedia.org 

allaboutcookies.org 

aboutcookies.org

 

Vad är ”Do Not Track (DNT)”?

DNT är ett koncept som har tagits fram av tillsynsmyndigheter som US Federal Trade Commission (FTC) åt internetbranschen för att utveckla och implementera en mekanism som gör det möjligt för Internetanvändare att styra spårningen av sina onlineaktiviteter genom att använda webbläsarinställningar. Du kan besöka dina webbläsarinställningar för att justera dessa inställningar.

Ändringar i policyn

Vi kan komma att ändra denna policy med jämna mellanrum. När vi publicerar ändringar i policyn reviderar vi datumet ”Senast uppdaterad” högst upp i policyn. Om vi ​​gör väsentliga ändringar i hur vi samlar in, använder och/eller delar information med hjälp av dessa tekniker meddelar vi dig genom att tydligt lägga ut meddelanden om ändringarna på platser där du använder Webbplatsen. Vi rekommenderar att du tittar på den här sidan då och då för att informera dig om eventuella ändringar i policyn.

Kontakta oss

Om du har frågor eller kommentarer om denna policy kan du mejla oss på support@flo.health.