Czytasz zarchiwizowaną wersję naszej Polityki Prywatności. Zobacz aktualną wersję.​

Podczas korzystania z aplikacji Flo powierzasz nam osobiste, intymne informacje. Jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności, więc w ramach tej polityki nasza firma podejmie wszelkie działania, aby upewnić się, że dane osobowe użytkownika i jego prawa są chronione, a praktyki związane z przetwarzaniem danych są przejrzyste. 

Celem naszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie, jakie dane gromadzimy, jakie są sposoby ich wykorzystania i udostępniania oraz metody kontroli.

Oto podsumowanie naszej Polityki Prywatności, aby dać Ci szybki wgląd w nasze praktyki dotyczące danych. Podsumowanie nie zastępuje przeczytania pełnej polityki w celu uzyskania ważnych informacji na temat Twoich danych osobowych, sposobu ich wykorzystania oraz Twoich praw z nimi związanych. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych informacji, jednak zalecamy szczegółowe zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności i Warunkami Użytkowania.

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Flo Health UK Limited („Flo” lub „my”) gromadzi, przechowuje, wykorzystuje, przekazuje i udostępnia dane osobowe naszych użytkowników („Ty”) w związku z aplikacją mobilną Flo, Flo Period & Ovulation Tracker („Aplikacja”)* oraz stroną internetową flo.health, w tym wszelkimi produktami i usługami z nią związanymi („Strona internetowa”) (łącznie „Usługi”). Flo Health UK Limited jest „administratorem danych”. 

*Uwaga, aplikacja może być wyświetlana pod inną nazwą w zależności od lokalizacji. Pełna lista nazw jest dostępna tutaj

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w treści niniejszej Polityki Prywatności. W razie wprowadzenia istotnych zmian powiadomimy Cię o tym w wiadomości e-mail (wysłanej na adres podany przy rejestracji), za pośrednictwem Aplikacji lub wyświetlając Ci nową wersję niniejszej Polityki Prywatności. Kontynuowanie korzystania z Aplikacji po dacie wejścia w życie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności oznacza Twoją akceptację zmian w Polityce Prywatności. W niektórych przypadkach poprosimy Cię o wyrażenie zgody na zmiany w Polityce Prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy nie korzystać z Usług. 

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności zamieszczoną na naszej Stronie internetowej i w Aplikacji, aby uzyskać najnowsze aktualizacje dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony danych.

Gromadzimy Twoje Dane Osobowe na różne sposoby. Czasami zbieramy Dane Osobowe automatycznie podczas interakcji z Usługami, a czasami bezpośrednio od Użytkownika. W niektórych przypadkach możemy otrzymywać Dane Osobowe o użytkowniku z innych źródeł i od stron trzecich. 

Dane osobowe, które nam dostarczasz w sposób bezpośredni

Ogólne informacje. Gdy dokonujesz rejestracji w celu korzystania z Usług, możemy gromadzić Twoje następujące Dane Osobowe:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Rok urodzenia;
 • Hasło lub kod dostępu;
 • Miejsce zamieszkania i powiązane dane dotyczące miejsca, takie jak strefa czasowa i język.

W wielu przypadkach możemy określić płeć użytkownika na podstawie sposobu korzystania przez niego z Usług.

Zdrowie i samopoczucie. Podczas dokonywania rejestracji w celu korzystania z Usług, Użytkownik może zdecydować się na podanie Danych Osobowych dotyczących swojego zdrowia i samopoczucia, takich jak:

 • Waga;
 • Temperatura ciała;
 • Daty cykli miesiączkowych;
 • Szczegóły dotyczące ciąży (jeśli wybierzesz tryb ciąży);
 • Różne objawy związane z Twoim cyklem miesiączkowym, ciążą i zdrowiem;
 • Inne informacje dotyczące Twojego zdrowia (w tym aktywności seksualnej), samopoczucia fizycznego i psychicznego oraz powiązanych kwestii, w tym dotyczących życia prywatnego.

Użytkownik może również zezwolić nam na nawiązanie połączenia z usługami osób trzecich, takimi jak Apple HealthKit i Google Fit, aby umożliwić nam importowanie Danych Osobowych o jego stanie zdrowia i aktywności. Importowane Dane Osobowe to m.in. aktywności sportowe, waga, spalane kalorie, częstotliwość rytmu serca, liczba pokonanych kroków/odległości oraz inne dane dotyczące stanu zdrowia. Będziemy przetwarzać te dane w celu zapewnienia Ci funkcjonalności Aplikacji w sposób opisany poniżej.  Decydując się na importowanie tych danych, podlegasz politykom prywatności i praktykom Google Fit i Apple HealthKit. 

Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie

Gdy uzyskujesz dostęp do Usług lub z nich korzystasz, możemy automatycznie zbierać następujące informacje:

Informacje dotyczące urządzenia:

 • Model urządzenia;
 • Informacje o systemie operacyjnym i jego wersji;
 • Unikalne identyfikatory urządzenia (np. IDFA);
 • Włączone funkcje dostępności urządzenia (np. funkcje wyświetlania, funkcje słuchowe, funkcje fizyczne i motoryczne);
 • Informacje o operatorze komórkowym i sieci;
 • Informacje o danych przechowywanych na urządzeniu;
 • Wersja systemu urządzenia.

Informacje o lokalizacji:

 • Adres IP;
 • Strefa czasowa;
 • Informacje o dostawcy usług mobilnych.

Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z Usług, w tym m.in.:

 • Częstotliwość korzystania;
 • Obszary i funkcje Usług, do których uzyskujesz dostęp, które odwiedzasz lub z których korzystasz;
 • Zaangażowanie w określone funkcje.

Aby gromadzić te i inne informacje, możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Plików Cookie.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł. Możemy otrzymywać Dane Osobowe o użytkowniku od stron trzecich. Na przykład, możemy uzyskać informacje od stron trzecich, aby wzbogacić lub uzupełnić istniejące informacje o użytkowniku, między innymi w celu dostosowania i spersonalizowania obsługi oraz do celów statystycznych i analitycznych, jak opisano poniżej.

Nie będziemy zbierać i wykorzystywać Twoich danych osobowych bez informowania Cię o tym. W zależności od tego, z których funkcji Usług korzystasz, będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w oparciu o jedną lub więcej z następujących podstaw prawnych:

 • Twoją zgodę. Przykładowo, na etapie rejestracji, gdy udzielasz nam zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych;
 • Aby wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec Ciebie w celu świadczenia Usług na Twoją rzecz;
 • Uzasadniony interes. Możemy przetwarzać Twoje Dane osobowe w odniesieniu do naszych interesów związanych z dostarczaniem Ci Usług, naszych interesów handlowych, w tym naszych interesów związanych z ochroną bezpieczeństwa i integralności Usług, oraz szerzej pojętych korzyści społecznych;
 • Obowiązek prawny. Możemy być zobowiązani do przetwarzania niektórych z Twoich Danych Osobowych, aby zapewnić przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.

Poniżej opisujemy cele, dla których przetwarzamy Twoje Dane Osobowe oraz nasze podstawy prawne, w tym kilka podstawowych przykładów:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzaniaPrzykład
Wspieranie istniejących funkcji Aplikacji, w tym dostosowywanie treści i materiałów, które widzisz podczas korzystania z AplikacjiZgoda   Podejmujemy zautomatyzowane decyzje z wykorzystaniem danych o Twoim cyklu, aby przewidzieć Twoje przyszłe cykle lub owulację, przeanalizować Twoje dane, aby zapewnić Ci dostęp do nowych funkcji i usług oraz dostarczyć pewne sugerowane artykuły lub materiały (np. opowiadania, asystenta zdrowia i tajne czaty) do przeczytania
dostosowanie oferty produktów i usług oraz formułowanie dla Ciebie rekomendacji, w tym produktów i ofert osób trzecich (z wyłączeniem danych z Apple HealthKit i Google Fit)ZgodaMożemy zaoferować Ci zniżkę na Flo Premium
zapewnienie i dostarczenie zamówionych produktów i usług, przetwarzanie transakcji i wysyłanie powiązanych informacji, w tym potwierdzeń i przypomnieńUmowaUżywając danych o Twoim urządzeniu możemy wysyłać Ci przypomnienia o konieczności zarejestrowania w aplikacji okresu lub objawów w celu zwiększenia dokładności naszych przewidywań. Możesz to wyłączyć w dowolnym momencie w ustawieniach urządzenia lub w aplikacji, korzystając z ekranów przełączania zgody
wystawianie faktur, zarządzanie kontem i inne cele administracyjne, jeżeli ma to zastosowanieUmowaMożemy wysłać Ci fakturę drogą mailową, jeśli zajdzie taka potrzeba
odpowiadanie na Twoje komentarze, pytania i prośby oraz w zapewnienie obsługi klienta;Uzasadniony interesMożemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby odpowiedzieć na Twoją prośbę o wsparcie lub skontaktować się z Tobą w sprawie konkretnego pytania lub wątpliwości, które zostały zgłoszone
wysyłanie powiadomień technicznych, aktualizacji, alertów bezpieczeństwa i wiadomości z działów wsparcia i administracjiUzasadniony interesMożemy wysłać Ci na adres e-mail powiadomienie zawierające ankietę dotyczącą zadowolenia klienta. Możesz zrezygnować z otrzymywania ankiet w dowolnej chwili, kontaktując się z nami pod adresem support@flo.health
integrowanie danych pomiędzy Stroną i Aplikacją w związku z wdrażaniem użytkownikówUzasadniony interesNa przykład, gdy dokonujesz rejestracji w Usługach na Stronie, korzystamy z usług strony trzeciej, AppsFlyer, aby pomóc nam zidentyfikować Cię jako istniejącego użytkownika podczas korzystania z Aplikacji
monitorowanie i analizowanie trendów, użytkowania i aktywności wiążących się z naszą AplikacjąZgodaMożemy analizować Twoją historię wyszukiwania w Aplikacji, aby zrozumieć, co ci się w niej podoba lub przeciwnie, mając na celu poprawę obsługi
wyłącznie w związku z informacjami, które zgadzasz się udostępniać do celów promocyjnych Flo (z wyjątkiem danych z Apple HealthKit i Google Fit)ZgodaJeśli wyrazisz na to zgodę, możemy opublikować Twoją opinię lub komentarz na naszej stronie

Zasady przetwarzania

Minimalizacja danych i ograniczenia celów. Nie będziemy przetwarzać Danych Osobowych w sposób niezgodny z celami, dla których zostały one zebrane lub później przez Ciebie autoryzowane ani zbierać żadnych Danych Osobowych, które nie są potrzebne do wymienionych celów. W przypadku każdego nowego celu przetwarzania poprosimy o Twoją osobną zgodę. 

Nie sprzedajemy Danych Osobowych. Nie będziemy sprzedawać ani wypożyczać Twoich Danych Osobowych. Nie ujawniamy Twoich Danych Osobowych z wyjątkiem sytuacji opisanych na innych zasadach w niniejszej Polityce Prywatności. Możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe naszym dostawcom usług wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Nie będziemy również wykorzystywać informacji otrzymanych w wyniku korzystania przez użytkownika z HealthKit i Google Fit do reklam lub podobnych usług ani sprzedawać ich platformom reklamowym, brokerom danych lub odsprzedawcom informacji.

Nie ma znaczenia, z jakiego kraju lub regionu pochodzisz, jesteśmy zobowiązani do zapewnienia Ci szeroko pojętego prawa do prywatności w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych.

Jakie są Twoje prawa?

Poprawianie Danych Osobowych

Poprawianie Danych Osobowych

Jeśli uważasz, że Twoje Dane Osobowe są nieprawidłowe, masz prawo skontaktować się z nami i zażądać ich poprawienia.

Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania

W niektórych okolicznościach masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Na przykład, przysługuje Ci prawo do żądania ograniczenia Twoich Danych Osobowych, jeśli kwestionujesz ich poprawność, a my zastrzegamy sobie czas na ich zweryfikowanie. 

Dostęp do Twoich Danych Osobowych (w tym w formie przenośnej)

Dostęp do Twoich Danych Osobowych (w tym w formie przenośnej)

Masz prawo zażądać informacji o tym, jakie Dane Osobowe przetwarzamy na Twój temat, uzyskać dostęp do wszystkich swoich Danych Osobowych oraz otrzymać ich kopię, w tym w ustrukturyzowanej i przenośnej formie (.json). W przypadku użytkowników iOS Flo Premium, Aplikacja umożliwia również pobranie raportu zawierającego niektóre Dane Osobowe użytkownika z poziomu Aplikacji.

Usuwanie Twoich Danych Osobowych

Usuwanie Twoich Danych Osobowych

Masz prawo zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych po wycofaniu zgody na przetwarzanie tych Danych, jeśli uważasz, że przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującym prawem. Należy pamiętać, że usunięcie niektórych Danych Osobowych może mieć wpływ na korzystanie z niektórych funkcji Usług, które opierają się na danych historycznych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych

W niektórych przypadkach możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych Osobowych, na przykład jeśli będziemy przetwarzać je w celach wynikających z naszych uzasadnionych interesów, kontaktując się z nami pod adresem support@flo.health.

Jak możesz egzekwować swoje prawa związane z ochroną prywatności?

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem support@flo.health

Ustosunkujemy się do Twojej prośby w ciągu 30 dni od jej otrzymania. W niektórych przypadkach może nam to zająć do 90 dni, na przykład w celu pełnego usunięcia Danych Osobowych przechowywanych w naszych systemach zapasowych. Powiadomimy Cię, jeśli będziemy potrzebowali więcej czasu i podamy powody opóźnienia.

Co jeszcze?

Należy pamiętać, że jeśli otrzymamy niejasną prośbę, możemy się z Tobą skontaktować, aby lepiej ją zrozumieć. Możemy również odmówić spełnienia żądania, które jest ewidentnie nieuzasadnione oraz nadmiernych (powtarzających się) żądań. 

W niektórych wypadkach poprosimy Cię o potwierdzenie swojej tożsamości. Zazwyczaj sprawdzamy, czy zapytanie zostało wysłane przy użyciu adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Aplikacji. W przypadku gdy nie dokonano rejestracji konta, możemy poprosić o poddanie się dodatkowym środkom weryfikacji w celu zapewnienia, że właściwie odpowiadamy na żądania. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa masz prawo do wniesienia skargi do swojego krajowego urzędu ochrony danych osobowych w zakresie naszych działań (między innymi w odniesieniu do Twojego prawa do poufności danych), które Twoim zdaniem naruszają obowiązujące przepisy prawa. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, poinformuj nas o tym na privacy@flo.health.

Nie będziemy udostępniać Twoich Danych Osobowych żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji określonych poniżej.

Przetwarzanie w celu pozyskania nowych użytkowników Flo i pozostania z Tobą w kontakcie

Za Twoją zgodą AppsFlyer może udostępniać niektóre Dane Osobowe niezwiązane z Twoim zdrowiem na potrzeby marketingowe i promocyjne. AppsFlyer to platforma marketingu mobilnego, która posługuje się Twoimi Danymi Osobowymi zgodnie z naszymi instrukcjami. Dzięki wykorzystaniu AppsFlyer i jego zintegrowanych partnerów do celów marketingowych i promocyjnych jesteśmy w stanie dotrzeć do Ciebie i podobnych osób za pośrednictwem różnych platform i rozpowszechnić informacje o Flo. Jeśli zajdzie potrzeba udostępnienia Twoich Danych Osobowych innym platformom we wspominanym celu, z wyjątkami tutaj określonymi, poprosimy o Twoją zgodę

Przedstawiamy poszczególne etapy naszej współpracy z AppsFlyer i jej zintegrowanych partnerów w celach marketingowych i promocyjnych:

1. Stajesz się użytkownikiem Flo i za Twoją zgodą zaczynamy udostępniać następujące dane osobowe firmie AppsFlyer i jej zintegrowanym partnerom w celach marketingowych i promocyjnych: 

a) Identyfikatory techniczne: Adres IP (może zawierać również ogólne informacje o lokalizacji), klient użytkownika, IDFA (identyfikator dla reklamodawców), identyfikator systemu Android (w urządzeniach z systemem Android), identyfikator Google Advertiser, identyfikator wystawiony przez klienta i inne podobne identyfikatory techniczne;

b) Twoja grupa wiekowa;

c) Status subskrypcji;

d) Fakt uruchomienia aplikacji.

2. Flo wysyła Twoje dane do AppsFlyer, która analizuje je i dostarcza nam raporty i informacje, pomagające nam w optymalizacji naszych kampanii promocyjnych.

3. Jednocześnie AppsFlyer wysyła Twoje dane do niektórych spośród swoich partnerów (np. Pinterest, Google Ads, Apple Search Ads, usługi marketingowe FB oraz innych), aby odnaleźć osoby podobne do Ciebie na innych platformach, w tym także na stronach portali społecznościowych.

4. Zwracamy się do Was i nowych użytkowników i dostarczamy Wam więcej informacji o Flo, trafne prognozy cyklu, informacje o znaczeniu sygnałów płynących z Waszego ciała oraz wiarygodne informacje o zdrowiu. 

Przeczytaj więcej o AppsFlyer tutaj, a o jej zintegrowanych partnerach tutaj.

5. Opcje rezygnacji. Możesz wycofać swoją zgodę lub zrezygnować z udostępniania swoich Danych Osobowych AppsFlyer w celach marketingowych i promocyjnych zgodnie z niniejszym podpunktem w dowolnym momencie, dostosowując ustawienia urządzenia w systemie iOS lub Android.

Należy pamiętać, że używamy również AppsFlyer do integracji danych pomiędzy Stroną a Aplikacją w związku z procesem wdrażania użytkowników. Nie masz możliwości rezygnacji z przetwarzania przez AppsFlyer Twoich Danych Osobowych w tych celach.

Przetwarzanie umożliwiające uruchomienie aplikacji 

W niektórych sytuacjach angażujemy inne firmy do przetwarzania Twoich Danych Osobowych w naszym imieniu. Określamy je mianem „podmiotów przetwarzających dane”. 

Są to spółki, które pomagają nam w prowadzeniu Usług, wspierają komunikację zachodzącą między Tobą a nami lub wykonują inne działania związane z Aplikacją. Mogą przetwarzać pewne Dane Osobowe, aby osiągnąć cele związane z funkcjami Aplikacji i powiązanymi aktywnościami. Jesteśmy w pełni odpowiedzialni za wszelkie działania lub pominięcia tych podmiotów przetwarzających dane i zawieramy z nimi formalne umowy dotyczące przetwarzania danych, w stopniu, w jakim wymaga tego obowiązujące prawo.

Oto lista naszych głównych podmiotów przetwarzających dane:

Rodzaj
Podmiot przetwarzający dane
Polityka prywatności podmiotu przetwarzającego dane
Zgromadzone dane
Cel
Infrastruktura i bezpieczeństwo
AWS (Amazon Web Services, Inc.) 
 • Wszystkie Dane Osobowe 
przechowywanie wszystkich danych osobowych podczas korzystania z aplikacji
Infrastruktura i bezpieczeństwo
Cloudflare (Cloudflare, Inc.)
 • Wszystkie Dane Osobowe 
bezpieczeństwo aplikacji, dostarczanie treści
Infrastruktura i bezpieczeństwo
Auth0 (Auth0, Inc.)
 • Adres e-mail
 • Adres IP
 • Imię i nazwisko;
usługi weryfikacji i autoryzacji
Wiadomości elektroniczne
SendGrid (SendGrid, Inc.,USA)
 • Adres e-mail 
 • Spersonalizowane teksty
pozwalające komunikować się z Tobą w sprawie newsletterów, ankiet i powiadomień
Komunikacja przez e-mail i aplikację
SurveyMonkey (SurveyMonkey Inc., USA)
 • Adres IP
 • Identyfikator użytkownika
 • Wyniki ankiet
do przekazywania różnych ankiet związanych z usługą 
Narzędzia analityczne
Looker (Looker Data Sciences, Inc., USA)
 
 • Wykorzystanie danych przez aplikację
 
 • pozwalające zrozumieć sposób, w jaki korzystasz z aplikacji i w jaki angażujesz się w określone funkcje, a także dowiedzieć się, co Ci się podoba lub z czego nie jesteś zadowolona
 • pozwalające wygenerować raporty statystyczne
Narzędzia analityczne
Amplitude (Amplitude, Inc.)
 • Wykorzystanie danych przez aplikację
aby zrozumieć sposób, w jaki korzystasz z usług internetowych i określonych funkcji, a także dowiedzieć się, co Ci się najbardziej podoba lub z czego nie jesteś zadowolona, w celu projektowania doświadczeń osób korzystających z produktu
Funkcje wewnętrzne
Algolia (Algolia, Inc.) 
 • Adres IP i identyfikator użytkownika
 • Treść wprowadzona w pole wyszukiwania
 • Wiek
 • Cel i zakres wykorzystania
 • w celu udostępnienia Ci funkcji wyszukiwania wewnątrz Aplikacji, w tym sugestii wyszukiwania dla wszystkich użytkowników
 • Niektóre Dane Osobowe potrzebne są do zwiększenia dokładności wyszukiwania
Wsparcie dla klienta 
Zendesk (Zendesk Inc., USA)
 • Adres e-mail
 • Treść wiadomości e-mail

umożliwiająca przetworzenie i uporządkowanie wszystkich otrzymanych od Ciebie wiadomości

Płatności 
Apple (Apple, Inc.)
 • Informacje dotyczące płatności i dane bankowe
 • Identyfikatory osobiste
umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie płatności za subskrypcję aplikacji
Płatności 
Google (Google LLC, USA)
 • Informacje dotyczące płatności i dane bankowe
 • Identyfikatory osobiste
umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie płatności za subskrypcję aplikacji
Płatności 
Stripe (Stripe, Inc., USA)
 • Informacje dotyczące płatności i dane bankowe
 • Identyfikatory osobiste
do zbierania i realizacji płatności za niektóre usługi internetowe
Strona Internetowa, Usługi Internetowe
-
-
Podczas korzystania ze Strony Internetowej i Usług Internetowych pewne podmioty trzecie mogą gromadzić informacje dotyczące Twoich wizyt i aktywności za pośrednictwem plików cookies lub innych technologii śledzenia (tj. specjalne piksele) i w różnych celach, np. analitycznych bądź związanych z koniecznością poprawy wydajności. Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie i o sposobie ich zablokowania w naszej Polityce Plików Cookie.

Usługa Google reCAPTCHA

Na stronach płatniczych naszej Strony internetowej korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google. reCAPTCHA odróżnia dane wprowadzane przez człowieka od danych wprowadzanych przez maszyny. Usługa Google reCAPTCHA zbiera informacje (np. adres IP, czas spędzony na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez odwiedzającego) w celu przeprowadzenia analizy.  Następnie usługa Google reCAPTCHA przekazuje do Flo informacje o tym, że jesteś człowiekiem, a nie robotem. Więcej informacji o Google reCAPTCHA i polityce prywatności Google można znaleźć pod wyróżnionymi linkami.

Informacje zespolone

Czasami możemy zespalać i anonimizować Twoje Dane Osobowe lub pozbawić je elementów pozwalających na identyfikację w taki sposób, aby uniemożliwić ich wykorzystanie w celu ustalenia Twojej tożsamości. Dane takie przestają być Danymi Osobowymi. Możemy udostępniać takie dane naszym partnerom lub instytucjom badawczym lub wykorzystywać je do celów statystycznych, na przykład możemy udostępniać lub wykorzystywać ogólne informacje o wieku, informacje demograficzne i zbiorcze statystyki dotyczące określonych działań lub objawów z zebranych danych, aby pomóc w identyfikacji wzorców wśród użytkowników w artykułach, wpisach na blogu i publikacjach naukowych. Udostępnianie takich danych przyczynia się do postępu w badaniach naukowych nad zdrowiem kobiet. Naszą podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych w tym celu jest uzasadniony interes.

Informacje zamieszczone przez Ciebie

W Aplikacji znajduje się kilka obszarów społecznościowych, takich jak Sekretne Rozmowy, gdzie użytkownicy o podobnych zainteresowaniach mogą dzielić się informacjami i wspierać się nawzajem. 

Każda informacja (w tym Dane Osobowe), udostępniona w dowolnym obszarze zarezerwowanym dla społeczności online lub w dyskusji toczonej w sieci jest z zasady dostępna dla wszystkich członków społeczności Aplikacji. Zalecamy dobrze się zastanowić przed zamieszczeniem Danych Osobowych na jakimkolwiek forum publicznym. To, co publikujesz, może zostać przeczytane, ujawnione lub zgromadzone przez strony trzecie i może zostać wykorzystane przez innych na sposoby, których nie możemy kontrolować ani przewidzieć, w tym, do kontaktowania się z Tobą w nielegalnych celach. Ponadto publikowanie Danych Osobowych w Sekretnych Rozmowach może stanowić naruszenie Zasad Sekretnych Rozmów. Jeśli przypadkowo zamieścisz Dane Osobowe w postach społecznościowych i chcesz je usunąć, wyślij nam wiadomość na adres support@flo.health.

Okoliczności szczególne

Możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe w następujących specjalnych okolicznościach: 

 • w odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakazy lub procesy sądowe, w stopniu wymaganym i ograniczonym przez prawo (w tym w sytuacji, gdy wymaga tego bezpieczeństwo narodowe lub egzekwowanie prawa); 
 • gdy ujawnienie danych pozwala zapewnić bezpieczeństwo i integralność Usług lub umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom albo innym osobom, zgodnie z obowiązującym prawem. W takich przypadkach możemy usunąć część Twoich Danych Osobowych (np. resetując hasło, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi); 
 • gdy ujawnienie danych odbywa się na żądanie lub za zgodą użytkownika, który wprowadził je w aplikacji; 
 • w przypadku tranzycji biznesowych (fuzje, sprzedaż majątku, nabycie, likwidacja lub sprzedaż części aktywów), w których najczęściej dochodzi do przeniesienia danych.

W zależności od okoliczności, możemy polegać na uzasadnionym interesie lub obowiązku prawnym jako naszej podstawie prawnej dla powyższych czynności przetwarzania.

Tryb prywatny

Tryb prywatny umożliwia utworzenie konta Flo bez konieczności łączenia adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz identyfikatorów technicznych z nowym kontem prywatnym. 

Jeśli masz już konto, niektóre dane nieidentyfikowalne zostaną przeniesione na nowe konto prywatne, na przykład dane dotyczące cyklu.  Twoje stare konto z danymi osobowymi, na którym zanotowano poprzednie cykle, będzie nadal istnieć, ale te informacje nie będą połączone z nowym kontem prywatnym. W każdej chwili możesz poprosić o usunięcie swojego starego konta, co uczynimy zgodnie z informacjami zawartymi w naszej Polityce Prywatności w sekcji „Przechowywanie Danych Osobowych”. Po usunięciu starego konta nie będzie już można uzyskać do niego dostępu.

Ograniczenia: Jeśli zdecydujesz się na utworzenie konta prywatnego, niektóre funkcje Aplikacji Flo nie będą dla Ciebie dostępne, ponieważ do ich działania wykorzystywane są dane osobowe. Może to obejmować: integrację z urządzeniem przenośnym, niektóre powiadomienia push i wiadomości e-mail. 

Kiedy utworzysz  konto prywatne, nie będziemy w stanie zidentyfikować Twojej tożsamości. Nasza obsługa klienta może nie być w stanie odpowiedzieć na niektóre szczegółowe lub techniczne pytania, ale zrobimy co w naszej mocy, aby Ci pomóc. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów cyfrowych, istnieje potencjalna możliwość obejścia środków bezpieczeństwa w określonych okolicznościach. Przykładowo urządzenie może być używane przez stronę trzecią bez zgody użytkownika. Konta prywatne nie łączą żadnych danych osobowych z zapisanymi danymi o zdrowiu, co zmniejsza ryzyko wystąpienia tego typu zdarzeń. 

Więcej informacji na temat Trybu prywatnego można znaleźć w naszej sekcji najczęściej zadawanych pytań.

Z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej, zachowamy Twoje Dane Osobowe tak długo, jak będzie to konieczne, aby zapewnić Ci świadczenie Usług lub w inny sposób zrealizować cele, dla których zostały zebrane. 

Skutki dezaktywacji konta/żądania usunięcia danych osobowych: W każdej chwili możesz dezaktywować swoje konto i usunąć swoje Dane Osobowe, wysyłając e-mail na adres support@flo.health. Jeśli zdecydujesz się dezaktywować swoje konto, Flo zasadniczo usunie wszystkie Twoje Dane Osobowe i nie będzie można ich odzyskać, jeśli później założysz kolejne konto. 

Wpływ usunięcia lub braku aktywności aplikacji: Jeśli postanowisz usunąć Aplikację lub dezaktywować konto lub jeśli Twoje konto będzie nieaktywne przez pewien czas, będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe jeszcze przez okres 3 lat, na wypadek, jeśli zdecydujesz się reaktywować Usługi lub ponownie zainstalować Aplikację. Aplikacja obejmuje różne okresy użytkowania, dlatego w niektórych przypadkach zachowanie Twoich danych jest niezbędne do zapewnienia bezproblemowego działania niektórych funkcji Aplikacji (np. przełączenie na tryb ciąży po śledzeniu cyklu). 

Ograniczenia: Należy pamiętać, że chociaż będziemy anonimizować lub w inny sposób pozbawiać tożsamości dane użytkownika tam, gdzie to możliwe, możemy zachować pewne Dane Osobowe i inne informacje po zamknięciu lub usunięciu konta użytkownika, jeśli jest to konieczne do przestrzegania zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

Ogólne środki bezpieczeństwa

 • Podejmujemy wszelkie rozsądne i odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić wszystkie zgromadzone dane osobowe przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, pamiętając o charakterze przechowywanych przez nas danych i ryzyku związanym ze specjalną kategorią danych osobowych, które gromadzimy (informacje zdrowotne). Środki te obejmują pseudonimizację i tokenizację pewnych kategorii Danych Osobowych.
 • Szyfrowanie Danych Osobowych podczas ich przesyłania oraz w spoczynku;
 • Systematyczne skanowanie luk w zabezpieczeniach oraz testowanie penetracyjne;
 • Ochronę integralności danych;
 • Środki organizacyjne i prawne. Na przykład, nasi pracownicy mają różne poziomy dostępu do Twoich Danych Osobowych i jedynie ci, którzy odpowiadają za zarządzanie danymi otrzymują dostęp do Twoich Danych Osobowych i wyłącznie dla ograniczonych celów niezbędnych do działania Usług. Nasi pracownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie przypadki ujawnienia, nieupoważniony dostęp, zmiany, zniszczenia, czy niewłaściwe użycie Twoich Danych Osobowych.
 • Przeprowadzanie okresowej oceny skuteczności środków ochrony danych w celu zapewnienia, że Usługi w pełni przestrzegają „zasad ochrony prywatności w fazie projektowania”, „zasad domyślnej ochrony prywatności” i innych. Zobowiązujemy się również do przeprowadzenia audytu dotyczącego ochrony prywatności w razie fuzji lub przejęcia Flo.

Pamiętaj, że możesz pomóc nam chronić swoje Dane Osobowe, właściwie wybierając i zabezpieczając hasło, nie udostępniając hasła innym osobom i nie pozwalając im na korzystanie z Twojego telefonu komórkowego. Pamiętaj również, że żaden system bezpieczeństwa nie jest doskonały, a więc nie jesteśmy w stanie zagwarantować absolutnej ochrony podczas korzystania z Usług ani tego, że Twoje dane nie zostaną przechwycone podczas ich przesyłania.

Naruszenia bezpieczeństwa

Jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa systemów, opublikujemy stosowną informację lub podejmiemy próbę poinformowania Cię o tym fakcie w wiadomości e-mail, a dodatkowo podejmiemy niezbędne środki naprawcze przewidziane w przepisach prawa i w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli dowiemy się o potencjalnym naruszeniu Danych Osobowych, wraz z innymi działaniami, o których mowa w Polityce Prywatności (takimi jak powiadomienie użytkownika w określonych przypadkach), podejmiemy również określone działania w celu usunięcia naruszenia, stosownie do okoliczności, co może obejmować, wylogowanie użytkownika ze wszystkich urządzeń, zresetowanie hasła (przesłanie tymczasowego hasła do zastosowania przez użytkownika) oraz wykonanie innych zasadnie niezbędnych czynności i działań.

Jeśli chcesz zgłosić incydent bezpieczeństwa związany z Usługami, skontaktuj się z nami pod adresem security@flo.health.

Ogólne ograniczenia wiekowe. Usługi nie są przeznaczone dla dzieci i nie gromadzimy celowo danych osobowych o dzieciach poniżej 13 roku życia. Jeśli wiesz, że osoba poniżej 13. roku życia korzysta z Usług, prosimy o kontakt pod adresem support@flo.health, abyśmy mogli podjąć niezbędne kroki w celu usunięcia danych i (lub) konta takiej osoby. 

Ograniczenie wiekowe dla mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii. Ze względu na wymogi prawne nie zezwalamy na korzystanie z Usług przez mieszkańców EOG lub Wielkiej Brytanii poniżej 16 roku życia. Jeśli wiesz, że osoba poniżej 16. roku życia korzysta z Usług, prosimy o kontakt pod adresem support@flo.health, abyśmy mogli podjąć niezbędne kroki w celu usunięcia danych i (lub) konta takiej osoby.

Co więcej, niektóre funkcje Aplikacji mogą być ograniczone dla Użytkowników w wieku poniżej 18 lat.

Od czasu do czasu możemy kontaktować się z Tobą drogą mailową lub inną (np. poprzez wyskakujące okienka lub wiadomości typu push), aby powiadomić Cię o produktach, usługach, ofertach, promocjach, nagrodach i wydarzeniach organizowanych przez nas lub przez inne podmioty, a także aby przekazać Ci informacje i wiadomości, które mogą Cię zainteresować. 

Opcje rezygnacji. Możesz zawsze zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail, anulując subskrypcję za pomocą linku „Zrezygnuj z subskrypcji” zamieszczonym w tych wiadomościach. Rezygnacja z podobnych wiadomości lub powiadomień nie oznacza, że przestaniesz otrzymywać ważne wiadomości, związane z usługami, które są konieczne do prawidłowego korzystania z Usług. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania wyskakujących okienek lub powiadomień push, dostosowując ustawienia w swoim urządzeniu. Jeśli przewidują to obowiązujące przepisy prawa, możemy prosić niektórych użytkowników o wyrażenie zgody na otrzymywanie tego typu komunikacji.

Przypominamy, że możemy skontaktować się z Tobą, aby przekazać Ci informacje o produktach, usługach, ofertach, promocjach, nagrodach i wydarzeniach, naszych lub innych podmiotów, przez platformy stron trzecich (np. media społecznościowe). Więcej informacji na temat wycofania zgody znajduje się w poniższej części zatytułowanej „Przetwarzanie w celu znalezienia nowych użytkowników Flo i utrzymywania z nimi kontaktu”.

Flo ma siedzibę w Wielkiej Brytanii („UK”). Gromadzone przez nas Dane Osobowe są przekazywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych (gdzie podlegają prawu amerykańskiemu) oraz w innych krajach (gdzie podlegają prawu tych krajów). Pamiętaj, że prawo Stanów Zjednoczonych i prawa innych krajów nie zawsze oferują taki sam stopień ochrony, jaki obowiązuje na obszarze jurysdykcji Twojego kraju.

Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską, Europejski Obszar Gospodarczy i Wielką Brytanię

Dane osobowe w Unii Europejskiej (UE), EOG i Zjednoczonym Królestwie (UK) są chronione przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) i ustawę o ochronie danych z 2018 r., ale niektóre inne kraje mogą niekoniecznie oferować taki sam standard ochrony Twoich Danych Osobowych.

Flo przekazuje Dane osobowe z UE, EOG i Wielkiej Brytanii do USA i innych krajów trzecich. Przy przekazywaniu Danych Osobowych poza UE, EOG i Wielką Brytanię wdrażamy standardowe klauzule umowne lub opieramy się na aktualnych decyzjach Komisji Europejskiej o adekwatności. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem support@flo.health.

Uczestnictwo w Tarczy Prywatności

Flo posiada certyfikat UE - USA. Tarczę Prywatności („Tarcza Prywatności UE”) oraz Szwajcarsko - Amerykańską. Tarcza Prywatności („Szwajcarska Tarcza Prywatności” wraz z Tarczą Prywatności UE, „Tarcza Prywatności”) dla przekazywania danych osobowych z UE do USA i ze Szwajcarii do USA. W dniu 16 lipca 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej unieważnił Tarczę Prywatności UE. Nadal przestrzegamy zasad Tarczy Prywatności dla Danych Osobowych przekazywanych do 16 lipca 2020 roku i utrzymujemy naszą certyfikację. Naszą certyfikację znajdziesz tutaj.  

Rozpatrywanie skarg i rozwiązywanie sporów. Zobowiązujemy się do rozstrzygania skarg dotyczących gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich Danych Osobowych. Mieszkańcy UE i Szwajcarii mający zapytania lub skargi dotyczące naszej polityki stosowania Tarczy Prywatności powinni najpierw skontaktować się z nami pod adresem dpo@flo.health lub na adres pocztowy:

Flo Health UK Limited
27 Old Gloucester Street, Londyn, WC1N 3AX, Wielka Brytania

Arbitraż. W przypadku nierozwiązania skargi możesz również odwołać się do arbitrażu z mocą wiążącą, ale pamiętaj, że przed rozpoczęciem takiej procedury mieszkaniec kraju europejskiego (w tym Szwajcarii), przestrzegającego zasad Tarczy Prywatności, musi najpierw: (1) skontaktować się z nami i dać nam szansę na rozwiązanie problemu; (2) zwrócić się o pomoc do JAMS; oraz (3) skontaktować się z Departamentem Handlu USA (bezpośrednio lub za pośrednictwem europejskiego organu ochrony danych) i dać mu czas na podjęcie próby rozwiązania problemu. Jeśli taka osoba wystąpi o wiążący arbitraż, każda ze stron będzie odpowiedzialna za pokrycie honorariów swojego pełnomocnika. Pamiętaj, że zgodnie z Tarczą Prywatności arbitrzy mogą jedynie udzielić związanego z poszczególnymi przypadkami, niepieniężnego i sprawiedliwego wsparcia, koniecznego do naprawienia szkód wynikających z naruszenia zasad Tarczy Prywatności, wyrządzonych danej osobie. Do arbitrażu można się odwołać, jeśli naruszenie zasad, które zaskarża dana osoba, (1) zostało rozpatrzone w ramach wiążącego arbitrażu; (2) zostało rozpatrzone w ramach orzeczenia ostatecznego, wydanego podczas procesu sądowego, w którym dana osoba była jedną ze stron; lub (3) zostało rozstrzygnięte przez strony.

Podlegamy uprawnieniom dochodzeniowym i egzekucyjnym Stanów Zjednoczonych. Federalna Komisja Handlu w sprawie danych osobowych przekazywanych w ramach Tarczy Prywatności.

Wszelkie nierozwiązane skargi dotyczące Tarczy Prywatności przekazujemy alternatywnej organizacji JAMS, która zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów na terenie Stanów Zjednoczonych. Jeśli w wyznaczonym czasie nie otrzymasz od nas potwierdzenia przyjęcia Twojej skargi lub jeśli według Ciebie nie zajęliśmy się nią w wystarczającym stopniu, skontaktuj się z nami lub odwiedź stronę https://www.jamsadr.com/submit/, aby uzyskać więcej informacji lub złożyć skargę. Usługi JAMS są całkowicie bezpłatne.

Aby skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, napisz do nas na adres dpo@flo.health lub skorzystaj z podanych poniżej danych kontaktowych.