Flo for Partners đã chính thức ra mắt! Tìm hiểu lý do bạn cần có Flo for Partners và cách đăng ký

Chính sách về cookie

Có hiệu lực từ ngày 13 tháng 9 năm 2023

Các trang web flo.health, app.flo.health và các trang liên quan khác ("Trang web") do Flo UK Limited vận hành. Ứng dụng web và các trang liên quan khác (“Ứng dụng web”) cũng do Flo UK Limited (sau đây gọi là “Flo”) vận hành. 

Tại Flo, chúng tôi rất coi trọng sự an toàn trong thế giới kỹ thuật số, cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Minh bạch là nền tảng giúp chúng tôi xây dựng niềm tin với bạn. Trên tinh thần minh bạch, Chính sách này cung cấp thông tin chi tiết về cách thức và thời điểm chúng tôi sử dụng cookie. Chính sách này áp dụng cho mọi sản phẩm hoặc dịch vụ của Flo liên quan đến Chính sách này hoặc kết hợp Chính sách này bằng cách dẫn chiếu. 

Xin lưu ý rằng khi bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookie, sự chấp thuận này cũng áp dụng cho tất cả các miền và miền con liên kết với Trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở flo.health, app.flo.health, landing.flo.health, promo.flo.health và help.flo.health.
 

Cookie và các công nghệ tương tự là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trong trình duyệt web mà bạn sử dụng và cho phép chúng tôi hoặc một bên thứ ba nhận ra bạn. Cookie được sử dụng để lưu trữ và nhận mã nhận dạng cũng như thông tin khác trên máy tính, điện thoại và các thiết bị khác. Hệ thống có thể sử dụng cookie để thu thập, lưu trữ và chia sẻ các bit thông tin (chẳng hạn như địa chỉ IP) về các hoạt động của bạn trên trang web, bao gồm cả trên Trang web và Ứng dụng web của Flo. 

Tuy nhiên, không chỉ mỗi cookie được dùng theo cách này. Cũng có những phương tiện khác thực hiện các chức năng của cookie. Do đó, Chính sách về cookie này cũng áp dụng cho mọi công nghệ tương tự có chức năng lưu trữ hoặc truy cập thông tin trên thiết bị của bạn. Những công nghệ này bao gồm bộ nhớ lưu trữ cục bộ của HTML5, đối tượng được chia sẻ cục bộ, beacon, pixel và trình cắm, v.v. Thuật ngữ “cookie” đề cập đến cookie và mọi công nghệ tương tự. 

Cookie giúp Trang web ghi nhớ các hành động và tùy chọn của bạn (chẳng hạn như thông tin đăng nhập, ngôn ngữ, cỡ chữ và các tùy chọn hiển thị khác) trong một khoảng thời gian, nhờ vậy bạn không cần nhập lại những thông tin đó mỗi lần quay trở lại trang web hoặc duyệt từ trang này sang trang khác.

Chúng tôi sử dụng những loại cookie nào?

Chúng tôi sử dụng cả cookie theo phiên và cookie liên tục. 

Cookie theo phiên dùng để xác định một lượt truy cập cụ thể vào Trang web hoặc Ứng dụng web của chúng tôi. Loại cookie này sẽ hết hạn sau một thời gian ngắn hoặc khi bạn đóng trình duyệt web sau khi sử dụng Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng loại cookie này để nhận diện bạn trong một phiên duyệt web duy nhất, rồi hệ thống sẽ tự động xóa những cookie đó sau khi bạn đóng trình duyệt. 

Cookie liên tục vẫn sẽ ở trên thiết bị trong một khoảng thời gian nhất định được nêu rõ trong Chính sách này. Loại cookie này vẫn tồn tại sau khi bạn đóng trình duyệt. Ví dụ: Chúng tôi sẽ sử dụng cookie liên tục nếu bạn yêu cầu chúng tôi duy trì trạng thái đăng nhập của bạn vào dịch vụ Flo.

Danh mục cookie

Cookie có thể thuộc về “bên thứ nhất” hoặc “bên thứ ba”. Cookie của bên thứ nhất là cookie do Flo thiết lập và sử dụng trực tiếp. Cookie của bên thứ ba là cookie do bên thứ ba (chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ phân tích) thiết lập thông qua Trang web của chúng tôi hoặc cookie máy chủ.

Các loại cookie do chúng tôi và đối tác của chúng tôi sử dụng liên quan Trang web có thể được phân vào một trong bốn danh mục: 

(i) Cần thiết 

(ii) Tùy chọn 

(iii) Thống kê 

(iv) Tiếp thị 

Dưới đây là thông tin chung về mỗi danh mục trong số này.

i) Cookie cần thiết

Đây là loại cookie cực kỳ cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp Trang web và các tính năng mà bạn yêu cầu, chẳng hạn như để cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực bảo mật của Trang web. Vì loại cookie này rất quan trọng với hoạt động của Trang web và các tính năng bạn yêu cầu nên bạn không thể từ chối.

Cookie cần thiết của bên thứ nhất do Flo thiết lập

Chúng tôi sử dụng cookie của bên thứ nhất cho các mục đích quan trọng sau đây:

  • Chức năng: Tối ưu hóa và cải thiện quyền truy cập vào Trang web
  • Bảo mật: Ngăn chặn hành vi lừa đảo và phát hiện lưu lượng không phải từ con người (bot), bao gồm dữ liệu xác thực và thông tin đăng nhập bảo mật
  • Quyết định chấp thuận cookie: Ghi nhớ tùy chọn chấp thuận cookie của bạn
  • Phân tích: Sắp xếp lưu lượng và phân phối mạng
  • Thanh toán: Khả năng thực hiện thanh toán

Cookie cần thiết của bên thứ ba do các đối tác của chúng tôi thiết lập: xem bảng dưới đây.

Như đã giải thích ở trên, đây là loại cookie cực kỳ cần thiết để chúng tôi có thể vận hành Trang web và do đó bạn không thể từ chối. Một số cookie thuộc loại này có khoảng thời gian tồn tại lên tới 24 tháng.

(ii) Tùy chọn 

Cookie chức năng ghi lại thông tin bạn nhập hoặc lựa chọn của bạn, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ cho Trang web.

Cookie tùy chọn của bên thứ nhất do Flo thiết lập

Chúng tôi sử dụng cookie của bên thứ nhất cho mục đích sau đây:

Bản địa hóa: ghi nhớ quốc gia nơi bạn truy cập Trang web và tùy chọn ngôn ngữ của bạn

Một số cookie thuộc loại này có khoảng thời gian tồn tại lên tới 24 tháng.

Cookie của bên thứ ba (do các đối tác của chúng tôi thiết lập): Không có cookie nào cho mục đích này.

(iii) Thống kê

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích và hiệu suất để phân tích cách bạn sử dụng Trang web. Điều này giúp chúng tôi: 

- Biết trang nào bạn truy cập nhiều nhất 

- Phân tích khu vực nơi bạn đang truy cập Trang web 

- Quan sát cách bạn tương tác với nội dung 

- Đo lường mọi lỗi xảy ra 

- Kiểm tra các ý tưởng thiết kế khác nhau

Thông tin trên đây dùng để báo cáo và đánh giá hoạt động cũng như thói quen của bạn với tư cách người dùng Trang web.

Cookie thống kê của bên thứ nhất do Flo thiết lập:

Chúng tôi sử dụng cookie của bên thứ nhất để phân tích và tối ưu hóa web. Một số cookie thuộc loại này có khoảng thời gian tồn tại lên tới 13 tháng.

Cookie thống kê của bên thứ ba (do các đối tác của chúng tôi thiết lập): Xem bảng cookie bên dưới.

(iv) Tiếp thị

Loại cookie này giúp chúng tôi tiếp cận bạn và những người khác như bạn để quảng bá về Ứng dụng, cũng như phân tích hiệu quả của hoạt động đó. Flo không sử dụng cookie để thu thập hoặc phân tích thông tin về sức khỏe của bạn cho mục đích tiếp thị.

Cookie tiếp thị của bên thứ nhất do Flo thiết lập

Chúng tôi sử dụng cookie tiếp thị để phân tích và cải thiện chiến dịch tiếp thị của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi:

- Cải thiện chiến dịch tiếp thị, bao gồm việc theo dõi lượt chuyển đổi quảng cáo 

- Xác định các từ khóa tìm kiếm được trả phí 

- Xác định nguồn của lưu lượng truy cập Trang web, chẳng hạn như công cụ tìm kiếm, mạng xã hội hoặc trang web cụ thể 

- Phân tích khu vực nơi bạn đang truy cập Trang web 

- Quan sát cách bạn tương tác với nội dung

Cookie tiếp thị của bên thứ ba (do các đối tác của chúng tôi thiết lập): Xem bảng cookie bên dưới.

Chúng tôi sử dụng những cookie nào?

Bảng cookie liệt kê các cookie trên Trang web và Ứng dụng web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng tên của cookie có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các cookie nhất định trên một số trang mà bạn truy cập trên Trang web và Ứng dụng web để tránh việc thu thập dữ liệu cá nhân một cách không cần thiết. Xin lưu ý rằng cookie của chúng tôi không xử lý dữ liệu sức khỏe cá nhân.

Cần thiết

Nhà cung cấpTên cookieMô tảHết hạn
Flo session_idCookie flo.health lưu giữ lựa chọn của người dùng trên các yêu cầu về trangTheo phiên
Flovisitor_idLưu giữ trạng thái phiên của khách truy cập trên các yêu cầu về trangLiên tục 1 năm
Cloudflare__cf_bmPhân biệt giữa người và botLiên tục 1 ngày
HackerOne__Host-sessionHackerone.com dùng để lưu giữ trạng thái của người dùng trên các yêu cầu về trangLiên tục 13 ngày
HackerOneh1_device_idCookie HackerOne thường chỉ được thiết lập để phản hồi các hành động do bạn thực hiện làm phát sinh yêu cầu dịch vụ, chẳng hạn như điền vào biểu mẫu Hacker OneLiên tục 1 năm
FloCookieConsentLưu trữ trạng thái chấp thuận cookie của người dùng đối với miền hiện tạiLiên tục 1 năm
LinkedInli_gcLưu trữ trạng thái chấp thuận cookie của người dùng đối với miền hiện tạiLiên tục 180 ngày
DoubleClick (Google)test_cookieKiểm tra xem trình duyệt có cho phép cài đặt cookie hay không. Không chứa mã nhận dạngLiên tục 1 ngày
YouTubeCONSENTPhát hiện xem khách truy cập đã chấp nhận danh mục tiếp thị trong biểu ngữ cookie hay chưaLiên tục 2 năm
Google reCAPTCHArc::aĐược tạo bởi reCAPTCHA, dịch vụ do Google cung cấp để phân biệt giữa người và bot cũng như ngăn chặn bot tự động truy cập Trang webLiên tục
Google reCAPTCHArc::cPhân biệt giữa người và botTheo phiên
FloSESS#Lưu giữ trạng thái của người dùng trên các yêu cầu về trangTheo phiên

Thống kê

Nhà cung cấpTên cookieMô tảHết hạn
AmplitudeAMP_unsent_#Được Flo dùng cho mục đích phân tích nội bộLiên tục
LinkedInAnalyticsSyncHistoryCookie của LinkedIn liên quan đến tính năng đồng bộ hóa dữ liệu với dịch vụ phân tích của bên thứ baLiên tục 29 ngày
SnapchatPerformanceDùng để lưu các tùy chọn về cookie hiệu suất và phân tíchLiên tục 1 năm
Floln_orĐược Flo dùng cho mục đích phân tích nội bộLiên tục 1 ngày
Flouser_regionDùng để lưu trữ thông tin về vị trí hoặc khu vực địa lý của người dùng. Flo sử dụng thông tin này để cung cấp nội dung hoặc dịch vụ đã bản địa hóa cho người dùng dựa trên vị trí của họ.Liên tục 1 năm
Flou_scsidDùng cho mục đích phân tích nội bộ và tối ưu hóa trang webTheo phiên
FloX-ABCho phép Flo tìm biến thể/phiên bản tối ưu nhất của trang webLiên tục 1 ngày
Google_gidDùng để phân biệt khách truy cập và tạo dữ liệu thống kê về cách khách truy cập sử dụng Trang webLiên tục 2 ngày
Google_gaDùng để xác định và theo dõi một phiên riêng lẻ trên thiết bị của người dùngLiên tục 2 năm

Tiếp thị

Nhà cung cấpTên cookieMô tảHết hạn
HubSpot__anon_idThu thập dữ liệu của khách truy cập liên quan đến lượt truy cập của người dùng vào Trang web, chẳng hạn như số lượt truy cập, thời gian trung bình mà người dùng hoạt động trên Trang web và các trang đã tải, nhằm mục đích hiển thị quảng cáo nhắm mục tiêu đến khách truy cậpLiên tục 2 năm
Meta (Facebook)_fbpLưu trữ và theo dõi lượt truy cập trên các trang web để tiếp thịLiên tục 90 ngày
Meta (Facebook)_fbcLưu trữ lượt truy cập gần nhất. Cookie này chỉ được thiết lập khi người dùng truy cập Trang web từ quảng cáo và URL đích có mã nhận dạng lượt nhấp “fbclid”.Liên tục 2 năm
Snapchat_schn1Thiết lập ID không trùng lặp cho khách truy cập để theo dõi các phiên riêng lẻ trên Trang web, cho phép Trang web tổng hợp dữ liệu thống kê từ nhiều lượt truy cập. Dữ liệu này có thể được dùng để tạo khách hàng tiềm năng nhằm mục đích tiếp thị.Liên tục 1 ngày
Snapchat_scidThiết lập ID không trùng lặp cho khách truy cập, cho phép nhà quảng cáo bên thứ ba hiển thị quảng cáo liên quan nhắm mục tiêu đến khách truy cậpLiên tục 13 tháng
Snapchat_scid_rThiết lập ID không trùng lặp cho khách truy cập, cho phép nhà quảng cáo bên thứ ba hiển thị quảng cáo liên quan nhắm mục tiêu đến khách truy cậpLiên tục 13 tháng
YouTubeVISITOR_INFO 1_LIVETìm cách ước tính băng thông của người dùng trên các trang tích hợp video YouTubeLiên tục 179 ngày
YouTubeYSCĐăng ký một ID không trùng lặp để lưu giữ số liệu thống kê về việc người dùng đã xem những video nào từ YouTubeTheo phiên
YouTubeytidb::LAST_ RESULT_ENTRY_KEYLưu trữ tùy chọn về trình phát video của người dùng bằng video YouTube đã nhúngLiên tục
YouTubeYt-remote-castavailable
Yt-remote-castinstalled
Yt-remote-fastcheck-period
Yt-remote-session-app
yt-remote-session-name
Lưu trữ tùy chọn về trình phát video của người dùng bằng video YouTube đã nhúngTheo phiên
YouTubeyt-remote-connected-devices
yt-remote-device-id
Cookie của YouTube lưu trữ tùy chọn về trình phát video của người dùng bằng video YouTube đã nhúngLiên tục
Google_gcl_auDo Google AdSense dùng để thử nghiệm hiệu quả quảng cáo trên các trang web sử dụng dịch vụ của họLiên tục 3 tháng
Googleads/ga-audiencesDùng để thu hút lại những khách truy cập có khả năng chuyển đổi thành khách hàng dựa trên hành vi trực tuyến của họ trên trang webTheo phiên
LinkedInbcookie
bscookie
Do LinkedIn dùng để theo dõi hoạt động sử dụng dịch vụ đã nhúngLiên tục 1 năm
LinkedInlidcDo LinkedIn dùng để theo dõi hoạt động sử dụng dịch vụ đã nhúngLiên tục 1 ngày
Googlepagead/1p-user-list/#Do Google thiết lập để đo lường nỗ lực quảng cáo và tạo điều kiện thanh toán phí giới thiệu giữa các trang webTheo phiên
Snapchatsc_atDo Snapchat dùng để triển khai nội dung quảng cáo. Cookie này phát hiện hiệu quả quảng cáo và thu thập dữ liệu của khách truy cập để sắp xếp khách truy cập vào từng phân khúc cụ thể hơnLiên tục 1 năm
Snapchatblizzard_client_idDùng để phân biệt khách truy cập không được xác thựcLiên tục 30 ngày
SnapchatTiếp thịDùng để lưu các tùy chọn về cookie Tiếp thịLiên tục 1 năm
SnapchatEssentialSessionDùng để lưu các tùy chọn về cookie Phiên thiết yếuLiên tục 1 năm
Snapchatsc-cookies-acceptedDùng để xác định liệu khách truy cập đã chấp nhận cookie hay chưaLiên tục 1 năm
Snapchat_sctrDùng để xác định liệu thẻ của bên thứ ba có được gọi trong Snap Ads Pixel hay khôngLiên tục 1 năm
Snapchatsc-wcidMã nhận dạng ẩn danh từ máy khách dùng cho các chỉ số đo hoạt động và hiệu suấtLiên tục 1 năm (ngoại trừ Liên minh châu Âu/Vương quốc Anh có thời hạn là 24 giờ)
Snapchatsc-languageDùng để ghi nhớ tùy chọn ngôn ngữ mà khách truy cập đã chọn.Liên tục 1 năm
Snapchatsc-a-nonceKiểm tra số chỉ dùng một lần (nonce). Dùng để mã hóa dữ liệu phiên.Theo phiên hoặc 1 năm
sc-static.netu_sclidThiết lập ID không trùng lặp cho khách truy cập, cho phép nhà quảng cáo bên thứ ba hiển thị quảng cáo liên quan nhắm mục tiêu đến khách truy cập. Dịch vụ ghép nối này do trung tâm quảng cáo của bên thứ ba cung cấp, tạo điều kiện cho nhà quảng cáo đấu giá theo thời gian thực.Liên tục
LinkedInUserMatchHistoryĐồng bộ hóa ID Quảng cáo LinkedIn. Dùng để theo dõi khách truy cập trên nhiều trang web, nhằm hiển thị những quảng cáo liên quan dựa trên tùy chọn của họLiên tục 29 ngày
GoogleTd (Trình quản lý thẻ của Google)Hệ thống quản lý thẻ do Google thiết lập. Thẻ là các phần mã nhỏ hoặc pixel theo dõi từ công cụ của bên thứ ba có khả năng theo dõi hoạt động để theo dõi lượt chuyển đổi, phân tích trang và tiếp thị lại.                         Trình quản lý thẻ của Google có thể tích hợp thẻ tập trung thông qua giao diện người dùng, nghĩa là tất cả dữ liệu sẽ được sắp xếp khoa học và sẵn sàng để chúng tôi đánh giá cũng như xem xét cho các nội dung cải tiến trang web và chiến dịch tiếp thị lại có thể thực hiện.Theo phiên
CloudflareZarazZaraz (beta) là giải pháp Cloudflare giúp chuyển bớt các công cụ và dịch vụ của bên thứ ba (ví dụ: công cụ phân tích, pixel quảng cáo và tập lệnh) lên đám mây và cải thiện tốc độ cũng như khả năng bảo mật của Trang web.                                                                                     Zaraz dựa vào các sự kiện và lệnh kích hoạt từ Trang web để quyết định thời điểm tải công cụ và hành động mà các công cụ này cần thực hiện. Cookie này tạo điều kiện cho quy trình quản lý cookie hiệu quả và công nghệ theo dõi, giúp chúng tôi tùy chỉnh trải nghiệm duyệt của bạn. 
Floutm_campaignCookie của bên thứ nhất thường theo dõi tên, khẩu hiệu, mã khuyến mãi, v.v. của từng chiến dịch, để theo dõi hiệu quả của chiến dịch quảng cáo trực tuyến1 năm
Floutm_termXác định các từ khóa tìm kiếm trả phí và tên nhóm quảng cáo1 năm
Floutm_mediumCông nghệ theo dõi thường truyền trong URL khi người dùng nhấp vào một liên kết được theo dõi như quảng cáo hay chiến dịch email, nhằm xác định nhà quảng cáo, trang web hoặc ấn phẩm1 năm
Floutm_contentCông nghệ theo dõi thường truyền trong URL để phân biệt nội dung hoặc liên kết giống nhau trong cùng một quảng cáo1 năm
Floutm_adCông nghệ theo dõi dùng để theo dõi chiến dịch quảng cáo hoặc xác định nguồn của lưu lượng truy cập trang web từ các quảng cáo cụ thể1 năm
Floutm_expTham số nội bộ dùng để xác định xem chúng tôi có cần áp dụng hoạt động kiểm tra cho chiến dịch hay không1 năm
Floutm_sourceCông nghệ theo dõi dùng để xác định nguồn cụ thể của lưu lượng truy cập Trang web, chẳng hạn như công cụ tìm kiếm, nền tảng mạng xã hội hoặc trang web cụ thể1 năm
Quoram-bGồm có cookie cần thiết cho pixel, cookie hiệu suất, cookie chức năng và cookie nhắm mục tiêu đến khách truy cậpLiên tục 2 năm
Reddit_rdt_uuidPixel của Reddit theo dõi các sự kiện chuyển đổi do người dùng thực hiện sau khi xem hoặc nhấp vào quảng cáo trên Reddit và báo cáo lại dữ liệu đó cho RedditLiên tục 90 ngày
Pinterest_pinterest_sess
_pinterest_ct
_pinterest_ct_rt 
_pinterest_ct_ua
Cookie phân tích hoạt động tiếp thịLiên tục 1 năm
Pinterest_pin_unauth
_derived_epik
_epik
Cookie phân tích hoạt động tiếp thịLiên tục 1 ngày
TikTok_ttpĐo lường và cải thiện hiệu suất của chiến dịch quảng cáo, cũng như cá nhân hóa trải nghiệm người dùng (bao gồm cả quảng cáo) trên TikTokLiên tục 13 tháng
MicrosoftMUIDCookie của Microsoft chứa GUID chỉ định cho trình duyệt của bạn. Cookie này được thiết lập khi bạn tương tác với một tài nguyên của Microsoft, chẳng hạn như khi gọi beacon UET hoặc truy cập vào tài nguyên của Microsoft thông qua trình duyệtLiên tục 13 tháng
Microsoft_uetmsclkidMicrosoft Click ID dùng để cải thiện độ chính xác của hoạt động theo dõi khả năng chuyển đổiLiên tục 90 ngày
Microsoft_uetsidChứa ID phiên của một phiên không trùng lặp trên trang webLiên tục 13 tháng
Microsoft_uetvidUET chỉ định ID khách truy cập ẩn danh và không trùng lặp này, đại diện cho một khách truy cập duy nhất. UET lưu trữ dữ liệu này trong cookie của bên thứ nhấtLiên tục 13 tháng
GoogleNIDLưu giữ các lựa chọn và thông tin chi tiết khác như ngôn ngữ và tùy chọn ưu tiên để hỗ trợ bộ lọc SafeSearch của Google6 tháng
Google__gadsĐo lượng tương tác với quảng cáo trên miền của chúng tôi và ngăn chặn quảng cáo tương tự hiển thị cho bạn quá nhiều lần13 tháng
GoogleFPAUKiểm tra hoạt động của Trang web để phân tích và báo cáo90 ngày
GoogleANIDHiển thị quảng cáo của Google trên các trang không phải của Google. Nếu bạn bật quảng cáo cá nhân hóa, cookie “ANID” sẽ được sử dụng để ghi nhớ chế độ cài đặt này trong 13 tháng ở Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), Thụy Sĩ Vương quốc Anh, và trong 24 tháng ở những nơi khác. Nếu bạn tắt quảng cáo cá nhân hóa, cookie “ANID” sẽ được sử dụng để lưu trữ chế độ cài đặt đó cho đến năm 2030.13 tháng ở EEA và Vương quốc Anh/24 tháng ở những nơi khác
GoogleAIDLưu trữ ID Google để có thể liên kết các hoạt động trên nhiều thiết bị (nếu người dùng đã từng đăng nhập vào Tài khoản Google trên một thiết bị khác), nhằm hiển thị quảng cáo cá nhân hóa liên quan trên tất cả các thiết bị13 tháng ở EEA và Vương quốc Anh/540 ngày ở những nơi khác
GoogleTAIDLưu trữ ID Google để có thể liên kết các hoạt động trên nhiều thiết bị (nếu người dùng đã từng đăng nhập vào Tài khoản Google trên một thiết bị khác), nhằm hiển thị quảng cáo cá nhân hóa liên quan trên tất cả các thiết bị14 ngày
GoogleRULDo Google DoubleClick dùng để xác định xem quảng cáo đã được hiển thị đúng cách hay chưa, nhằm đảm bảo nỗ lực tiếp thị đạt được hiệu quả cao hơn12 tháng
GoogleFPGCLAWDùng để theo dõi các chiến dịch90 ngày
GoogleFPGCLGBDùng để theo dõi các chiến dịch90 ngày
Google_gcl_gbDùng để theo dõi các chiến dịch90 ngày
Google_gac_gb_<wpid>Dùng để theo dõi các chiến dịch90 ngày
Google_gcl_awĐược thiết lập khi người dùng truy cập vào Trang web90 ngày
Google1P_JARDùng để thu thập thông tin chuyên sâu về phương thức khách truy cập tương tác với trang web30 ngày
GoogleConversionThẻ giúp đo khả năng chuyển đổi90 ngày
GoogleVISITOR_INFO1_LIVE__kTìm cách ước tính băng thông của người dùng trên các trang tích hợp video YouTube180 ngày
GoogleVISITOR_INFO1_LIVE__defaultTìm cách ước tính băng thông của người dùng trên các trang tích hợp video YouTube180 ngày

Bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) dành cho thiết bị di động

SDK là bộ công cụ phát triển phần mềm do bên thứ ba cung cấp, có thể được cài đặt trong ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi. SDK giúp chúng tôi hiểu cách bạn tương tác với Ứng dụng cũng như thu thập một số thông tin về thiết bị và mạng mà bạn dùng để truy cập vào ứng dụng. 

Chúng tôi tuyệt đối không dùng Ứng dụng để hiển thị cho bạn quảng cáo của bên thứ ba. Bạn có thể thoải mái khám phá ứng dụng vì chúng tôi sẽ bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cấp quyền truy cập để hỗ trợ việc sử dụng dịch vụ và cải thiện chức năng của dịch vụ. Yêu cầu này phải được bạn chấp thuận trước và bạn có thể rút lại sự chấp thuận này. Bạn vẫn có thể sử dụng dịch vụ của Flo ngay cả khi bạn từ chối hoặc rút lại sự chấp thuận. 

AppsFlyer SDKchine: Tạo điều kiện đo hiệu suất và phân tích các chiến dịch thu nạp khách hàng. Thông tin khác về SDK AppsFlyer có tại https://www.appsflyer.com/product/security-and-privacy/

Bạn có thể hủy kích hoạt quy trình xử lý dữ liệu này bất cứ lúc nào trên https://www.appsflyer.com/optout. Để thực hiện việc này, bạn phải có Mã nhận dạng cho nhà quảng cáo (IDFA) của thiết bị di động.

Bạn cũng có thể rút lại sự chấp thuận đối với việc thu thập dữ liệu cho mục đích quảng cáo nhắm mục tiêu đến khách truy cập hoặc chia sẻ dữ liệu của khách truy cập với nhà quảng cáo bên thứ ba thông qua chế độ cài đặt thiết bị của bạn.

ID quảng cáo. Bạn có thể điều chỉnh chế độ cài đặt thiết bị cho phù hợp để kiểm soát ID quảng cáo: 

● Trên thiết bị Apple, bạn có thể bật chế độ cài đặt “Limit Ad Tracking” (Giới hạn theo dõi quảng cáo) trong phần cài đặt thiết bị. 

● Trên thiết bị Android, bạn có thể bật “Opt out of Ads Personalization” (Tắt tùy chọn cá nhân hóa quảng cáo) trong phần cài đặt thiết bị.

Việc cần làm khi bạn không muốn trang web thiết lập cookie hoặc muốn loại bỏ cookie

Bạn có thể thay đổi tùy chọn về cookie bất cứ lúc nào, bao gồm cả việc rút lại sự chấp thuận đối với những cookie không thiết yếu mà bạn từng cho phép trước đây, bằng cách nhấp vào tiện ích cài đặt cookie thường nằm ở góc dưới bên trái màn hình. Hệ thống sẽ cập nhật sự chấp thuận của bạn đối với việc sử dụng mọi cookie sau này do Flo vận hành, vì đây là các cookie của bên thứ nhất. Bạn có thể cần làm mới trang web để các chế độ cài đặt có hiệu lực. 

Xin lưu ý rằng nếu trước đây bạn từng chấp thuận việc sử dụng cookie của bên thứ ba thì bạn sẽ không thể tắt những cookie này thông qua hệ thống quản lý cookie của chúng tôi. Nếu bạn muốn rút lại sự chấp thuận đối với những cookie tùy chọn (bao gồm cả cookie của bên thứ ba) hoặc không muốn cho phép một số loại cookie, bạn cần xóa cookie bằng chế độ cài đặt trình duyệt Internet. Hầu hết các trình duyệt đều cho phép bạn quản lý cách thiết lập và sử dụng cookie khi bạn duyệt web cũng như xóa cookie và dữ liệu duyệt web.

Để biết thêm thông tin về cách xóa hoặc chặn cookie, vui lòng truy cập http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

Các nhà sản xuất trình duyệt cung cấp các trang trợ giúp liên quan đến việc quản lý cookie trong sản phẩm của họ. Vui lòng xem dưới đây để biết thêm thông tin. 

Bạn có thể từ chối cho nhà cung cấp bên thứ ba sử dụng cookie bằng cách truy cập vào cơ chế từ chối nhiều cookie trên trang từ chối Sáng kiến quảng cáo mạng hoặc kiểm soát việc sử dụng mã nhận dạng thiết bị qua chế độ cài đặt thiết bị.

Để không cho phép Google Analytics theo dõi trên tất cả các trang web, hãy truy cậphttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Đối với các trình duyệt khác, vui lòng tham khảo tài liệu mà nhà sản xuất trình duyệt cung cấp. 

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn xóa hoặc không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được tất cả các tính năng mà chúng tôi cung cấp, bạn có thể không lưu trữ được các tùy chọn của mình và một số trang web của chúng tôi có thể không hiển thị đúng cách.

Tôi có thể tìm thêm thông tin về cookie ở đâu?

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie bằng cách truy cập các trang web bên thứ ba sau đây: 

wikipedia.org 

allaboutcookies.org 

aboutcookies.org

 

Chế độ cài đặt Không theo dõi (DNT) là gì?

DNT là một khái niệm do các cơ quan quản lý như Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) phổ biến nhằm giúp ngành Internet phát triển và triển khai một cơ chế cho phép người dùng Internet sử dụng chế độ cài đặt trình duyệt để kiểm soát việc theo dõi các hoạt động trực tuyến của họ trên các trang web. Bạn có thể truy cập phần cài đặt trình duyệt để điều chỉnh những chế độ cài đặt này.

Thay đổi đối với Chính sách này

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này tùy từng thời điểm. Khi đăng tải những thay đổi về Chính sách này, chúng tôi sẽ sửa ngày “Lần cập nhật gần nhất” ở đầu Chính sách. Nếu có thay đổi quan trọng nào về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và/hoặc chia sẻ thông tin bằng những công nghệ này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo dễ thấy về các thay đổi đó ở những nơi bạn sử dụng Trang web. Bạn nên thỉnh thoảng kiểm tra trang này để cập nhật mọi thay đổi trong Chính sách.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi hoặc ý kiến về Chính sách này, vui lòng gửi email đến support@flo.health.