Czytasz zarchiwizowaną wersję naszej Polityki Prywatności. Zobacz aktualną wersję.​​

Podczas korzystania z aplikacji Flo powierzasz nam osobiste, intymne informacje. Jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności, więc w ramach tej Polityki nasza firma podejmie wszelkie działania, aby upewnić się, że dane osobowe Użytkownika i jego prawa są chronione, a praktyki związane z przetwarzaniem danych przejrzyste. 

Głównym celem naszej Polityki Prywatności jest rzetelny opis rodzajów gromadzonych przez nas danych, sposobów ich wykorzystywania i udostępniania oraz metod kontroli.

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych i naszym zdaniem przydatnych informacji, jednak równocześnie zalecamy szczegółowe zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności i Warunkami Użytkowania.
 • Dane, które Ci służą

  Dane, które Ci służą

  Podczas Twojego korzystania z Flo gromadzimy Twoje Dane Osobowe i wykorzystujemy je do doskonalenia działania Aplikacji, np. do poprawy dokładności przewidywań, personalizowania wysyłanych informacji itp. Do prowadzenia badań wykorzystujemy jedynie dane zespolone lub pozbawione elementów pozwalających na identyfikację, które nie mogą być z Tobą skojarzone.

 • Możesz przyczynić się do rozwoju społeczności Flo

  Możesz przyczynić się do rozwoju społeczności Flo

  Za Twoją zgodą możemy wykorzystać techniczne informacje na Twój temat (Twój unikalny identyfikator techniczny, grupa wiekowa, status subskrypcji oraz fakt uruchomienia aplikacji) do celów promocyjnych, aby dotrzeć do większej liczby osób podobnych do Ciebie. Możesz zawsze wycofać swoją zgodę na udostępnianie tych danych.

 • To Ty tu rządzisz

  To Ty tu rządzisz

  Możesz uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych, modyfikować je, poprawiać, usuwać i aktualizować, pisząc do nas na adres support@flo.health. Możesz również skontaktować się z nami, aby pobrać swoje dane, które zgromadziliśmy w aplikacji Flo. Pamiętaj, że usunięcie lub modyfikacja pewnych danych osobowych wprowadzonych w aplikacji może wpłynąć na możliwość korzystania z niej w przyszłości.

 • Twoje dane są bezpieczne z Flo

  Twoje dane są bezpieczne z Flo

  Twój pracodawca, firma ubezpieczeniowa, a nawet Twoi bliscy - nikt z nich nie dowie się niczego na temat rejestrowanych przez Ciebie objawów ani informacji, które otrzymujesz od Flo, chyba że sama im o nich powiesz. Podejmujemy wszelkie stosowne i adekwatne działania, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieautoryzowanym dostępem.

 • Chronimy prywatność dzieci

  Chronimy prywatność dzieci

  Z tego powodu powinnaś mieć ukończone co najmniej 13 lat, aby móc korzystać z Flo (16 lat w przypadku mieszkańców UE). Celowo nie gromadzimy informacji o dzieciach i nie zezwalamy na korzystanie z Aplikacji osobom w wieku poniżej 13 lat (16 lat w przypadku mieszkańców UE). Ponadto niektóre funkcje Aplikacji mogą być dostępne wyłącznie dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat.

 • Przesyłanie danych jest regulowane przepisami prawa

  Przesyłanie danych jest regulowane przepisami prawa

  Flo przestrzega postanowień Programu Tarczy Prywatności UE-USA oraz Programu Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA, określonych przez Departament Handlu USA. Złożyliśmy oświadczenie w Departamencie Handlu o przestrzeganiu Zasad Tarczy Prywatności.

 • Możesz z nami śmiało porozmawiać

  Możesz z nami śmiało porozmawiać

  Wierzymy w zasadę przejrzystego i otwartego dialogu, więc jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki, sposobu gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych czy innych praktyk związanych z ochroną prywatności, zapraszamy do kontaktu z naszym działem wsparcia, z inspektorem ochrony danych lub do wysłania wiadomości na nasz dedykowany adres e-mail.

Wprowadzenie

Ta Polityka Prywatności wyjaśnia sposób, w jaki Flo Health, Inc. („Spółka”, „my”, „nas”) gromadzi, przechowuje, wykorzystuje, przekazuje i udostępnia dane osobowe naszych Użytkowników („Ty”) pochodzące z:

 • aplikacji mobilnej Flo fem ®, 
 • strony internetowej flo.health („strona internetowa”), 
 • courses.flo.health („kursy”), 
 • reg.flo.health, aplikacji internetowej i powiązanych usług („usługi internetowe”)

(i zbiorczo „aplikacja”).

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w treści niniejszej Polityki Prywatności. W razie wprowadzenia istotnych zmian powiadomimy Cię o tym w wiadomości e-mail (wysłanej na adres podany przy rejestracji), za pośrednictwem Aplikacji, lub wyświetlając Ci nową wersję niniejszej Polityki Prywatności. Kontynuowanie korzystania z Aplikacji po dacie wejścia w życie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności oznacza Twoją akceptację zmian w Polityce Prywatności. W niektórych przypadkach poprosimy Cię o wyraźne zaakceptowanie zmian w Polityce Prywatności. Odwiedź naszą stronę internetową i uruchom aplikację, aby znaleźć najnowsze aktualizacje zasad dotyczących ochrony prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania z Aplikacji. Jeśli nie wyrażasz zgody na warunki niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o natychmiastowe opuszczenie Aplikacji.

Dane osobowe, które nam dostarczasz w sposób bezpośredni

Ogólne informacje. Gdy rejestrujesz się w celu korzystania z Aplikacji, możemy gromadzić następujące Dane osobowe na Twój temat:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Płeć;
 • Data urodzenia;
 • Hasło lub kod liczbowy;
 • Miejsce zamieszkania i powiązane dane dotyczące lokalizacji;
 • Dokument tożsamości (w celu potwierdzenia tożsamości w pewnych przypadkach).

Zdrowie i samopoczucie Korzystając z Aplikacji, możesz zdecydować się na podanie następujących informacji dotyczących Twojego zdrowia i samopoczucia:

 • Waga;
 • Temperatura ciała;
 • Daty cykli miesiączkowych;
 • Różne objawy związane z Twoim cyklem miesiączkowym i zdrowiem;
 • Inne informacje dotyczące Twojego zdrowia (w tym aktywności seksualnej), samopoczucia i powiązanych kwestii, w tym dotyczących życia prywatnego (razem nazywane dalej „Dane Osobowe”).

Możesz także zezwolić nam na importowanie do Aplikacji Danych Osobowych dotyczących zdrowia i aktywności z innych aplikacji, dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, takie jak Apple HealthKit czy Google Fit. Importowane dane osobowe to m.in. aktywności sportowe, waga, spalane kalorie, częstotliwość rytmu serca, liczba pokonanych kroków/odległości oraz inne dane dotyczące Twojego stanu zdrowia. Przed przystąpieniem do przetwarzania Danych Osobowych mieszczących się w tej kategorii poprosimy Cię o wyrażenie wyraźnej zgody na ekranie rejestracyjnym.

Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie

Gdy uruchamiasz Aplikację lub z niej korzystasz, możemy automatycznie gromadzić następujące informacje:

Informacje na temat urządzenia:

 • Model sprzętu;
 • Informacje o systemie operacyjnym i jego wersji;
 • Unikalne identyfikatory urządzenia (np. IDFA);
 • Informacje dotyczące sieci mobilnej;
 • Informacje o danych przechowywanych na urządzeniu.

Informacje o lokalizacji:

 • Adres IP;
 • Strefa czasowa;
 • Informacje o dostawcy usług mobilnych.

Dane dotyczące korzystania z aplikacji, w tym m.in.:

 • Częstotliwość korzystania;
 • Odwiedzane obszary i funkcje aplikacji;
 • Ogólny wzorzec korzystania z aplikacji;
 • Zaangażowanie w określone funkcje.

Aby umożliwić gromadzenie tych informacji, możemy również przesłać na Twoje urządzenie mobilne lub komputer pliki cookies, a także wykorzystać inne technologie śledzenia. Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym lub w pamięci urządzenia. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Plików Cookie.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł. Możemy korzystać z narzędzi podmiotów trzecich, takich jak Appsflyer, które dostarczają nam niektórych z Twoich danych atrybucji, wykorzystywanych przez nas w celu personalizowania sposobów korzystania z aplikacji. Możemy także wykorzystywać te dane dla celów statystycznych i analitycznych.

Cele przetwarzania

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • do analizowania, obsługi, konserwacji i usprawniania Aplikacji, dodawania nowych funkcji i usług w Aplikacji, utrzymywania istniejących już funkcji w Aplikacji

Przykład: Możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe do przewidywania Twojego cyklu lub owulacji 

 • do personalizowania treści i materiałów wyświetlanych podczas korzystania z aplikacji;

Przykład: w oparciu o Twoje Dane Osobowe możemy przesyłać Ci sugestie artykułów wartych przeczytania

 • do oferowania produktów i usług na żądanie, przetwarzania transakcji i przesyłania powiązanych informacji, w tym potwierdzeń i przypomnień;

Przykład: możemy wysyłać Ci przypomnienia o konieczności zarejestrowania w aplikacji okresu lub objawów w celu zwiększenia dokładności naszych przewidywań

 • do dostosowania do Ciebie ofert i rekomendacji produktów i usług, w tym produktów i ofert stron trzecich (z wyjątkiem danych z Apple HealthKit i Google Fit);

Przykład: Możemy wysłać Ci ofertę rabatową na Flo Premium lub zaproponować ukończenie kursu. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości w dowolnej chwili, kontaktując się z nami pod adresem support@flo.health

 • do potwierdzenia Twojej tożsamości, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa

Przykład: Możemy poprosić o zweryfikowanie Twojego wieku, jeśli mamy co do niego uzasadnione wątpliwości

 • do wysyłania powiadomień technicznych, aktualizacji, alertów bezpieczeństwa i wiadomości z działów wsparcia i administracji;

Przykład: Możemy wysłać Ci na adres e-mail powiadomienie zawierające ankietę dotyczącą zadowolenia klienta

 • do wystawiania faktur, zarządzania kontem oraz w innych celach administracyjnych, w razie potrzeby;

Przykład: Możemy wysłać Ci fakturę drogą mailową, jeśli zajdzie taka potrzeba;

 • do odpowiadania na Twoje komentarze, pytania i prośby oraz w celu zapewnienia obsługi klienta;

Przykład: Możemy przetwarzać dane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane do działu wsparcia

 • do monitorowania i analizowania trendów, użytkowania i aktywności wiążących się z naszą aplikacją;

Przykład: Możemy analizować Twoją aktywność w Aplikacji, aby zrozumieć, co ci się w niej podoba lub przeciwnie, mając na celu poprawę Twoich przyszłych doświadczeń z Aplikacją 

 • do celów promocyjnych firmy, wykorzystując wyłącznie udostępnione przez Ciebie informacje (z wyjątkiem danych z Apple HealthKit i Google Fit), 

Przykład: Jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy opublikować Twoją opinię lub komentarz na naszej stronie

 • do powiązania lub połączenia z informacjami otrzymanymi od innych Użytkowników lub/i od Ciebie i ich wykorzystania podczas szkolenia sztucznej inteligencji w celu lepszego zrozumienia Twoich potrzeb i udoskonalenia świadczonych usług, 

Przykład: Możemy zespalać Twoje Dane Osobowe w celu ich analizowania i szkolenia sztucznej inteligencji, mając na celu zapewnienie Ci bardziej dokładnych przewidywań

 • do celów przeprowadzania badań naukowych i akademickich 

Przykład: Możemy zespalać Twoje Dane Osobowe w zbiory danych i poddawać je analizie, na przykład we współpracy z wiodącymi instytutami badawczymi, w celu wspierania rozwoju nauki 

 • w każdym innym celu, ujawnionym w chwili gromadzenia danych osobowych lub wskazanym w niniejszej Polityce Prywatności.

Przykład: Skontaktujemy sie z Tobą bezpośrednio w przypadku zajścia potrzeby wykorzystania Twoich Danych Osobowych w jakimkolwiek innym celu

Zasady przetwarzania

Minimalizacja danych i ograniczenia celów Nie będziemy przetwarzać Danych Osobowych w sposób niespójny z celami, dla których zostały zgromadzone lub w późniejszym terminie autoryzowane przez Ciebie, ani też gromadzić danych osobowych, które nie są potrzebne do realizacji wspomnianych celów. W przypadku każdego nowego celu przetwarzania poprosimy o Twoją osobną wyraźną zgodę. W stopniu koniecznym dla tych celów, podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić wiarygodność, dokładność, kompletność i aktualność Danych Osobowych wykorzystywanych w odpowiadających im celach. Będziemy również gromadzić tylko taką ilość i rodzaj danych, które są całkowicie niezbędne do realizacji wspomnianych celów.

Nie sprzedajemy Danych Osobowych Pod żadnym pozorem nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie ujawniamy Danych Osobowych. Możemy udostępnić jedynie niektóre z Twoich danych naszym usługodawcom, ale takie przypadki ograniczone są do sytuacji i celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Nie wykorzystamy informacji zgromadzonych podczas Twojego korzystania z HealthKit i Google Fit dla celów reklamowych lub pokrewnych, czy też odsprzedaży do platform reklamowych, brokerów danych lub sprzedawców informacji.

Nie ma znaczenia, z jakiego kraju lub regionu pochodzisz. Zależy nam na zapewnieniu szerokiej ochrony Twoich Danych Osobowych.

Jakie są Twoje prawa?

Poprawianie Danych Osobowych

Poprawianie Danych Osobowych

Jeśli uważasz, że Twoje Dane Osobowe są nieprawidłowe, masz prawo skontaktować się z nami i zażądać ich poprawienia. 

Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania

Masz również prawo domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych, jeśli kwestionujesz poprawność tych Danych, a my nie jesteśmy w stanie zweryfikować ich poprawności w sposób natychmiastowy.

Prawa do informacji i dostępu do Danych Osobowych (w tym w formie przenośnej)

Prawa do informacji i dostępu do Danych Osobowych (w tym w formie przenośnej)

Aplikacja umożliwia dostęp do Danych Osobowych z poziomu Aplikacji. Masz prawo do zażądania informacji, dotyczących rodzaju zebranych przez nas swoich Danych Osobowych, do dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do otrzymania kopii tych Danych, w tym także w uporządkowanym i przenoszalnym formacie (.json). Ponadto zobowiązujemy się do informowania Cię, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o naruszeniach bezpieczeństwa Twoich Danych osobowych.

Usunięcie Danych osobowych

Usunięcie Danych osobowych

Masz prawo zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych po wycofaniu zgody na przetwarzanie tych Danych, jeśli uważasz, że przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującym prawem, a także w niektórych innych przypadkach. Pamiętaj, że usunięcie niektórych Danych Osobowych może mieć wpływ na działanie Aplikacji. 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych

W niektórych przypadkach możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych Osobowych, jeśli będziemy je przetwarzać w celach, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. 

Jak możesz egzekwować swoje prawa związane z ochroną prywatności?

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem support@flo.health

Zobowiązujemy się do zrealizowania Twojej prośby w ciągu 30 dni po otrzymaniu wiadomości. W niektórych przypadkach okres oczekiwania może wydłużyć się do 90 dni – tyle czasu zajmuje pełne usunięcie Danych Osobowych przechowywanych w systemach kopii zapasowych. Powiadomimy Cię, jeśli będziemy potrzebowali więcej czasu i podamy powody opóźnienia. 

Co jeszcze?

Pamiętaj, że w razie niejasno sformułowanego żądania możemy zwrócić się do danej osoby z zapytaniem w celu lepszego zrozumienia motywacji i treści żądania. Możemy również odrzucić wyraźnie nieuzasadnione i przesadne (powtarzające się) żądania. 

W niektórych wypadkach poprosimy Cię o potwierdzenie Twojej tożsamości. Zazwyczaj sprawdzamy, czy zapytanie zostało wysłane przy użyciu adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Aplikacji. W razie wątpliwości możemy poprosić Cię o dodatkową weryfikację. Przeprowadzamy ją, aby upewnić się, że Twoja prośba nie narusza praw osób trzecich.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa masz prawo do wniesienia skargi do swojego krajowego urzędu ochrony danych osobowych w zakresie naszych działań (między innymi w odniesieniu do Twojego prawa do poufności danych), które Twoim zdaniem są niezgodne z prawem. Jednak jeśli uważasz, że postępujemy niewłaściwie, daj nam najpierw o tym znać, pisząc na privacy@flo.health. Dbamy o Twoją prywatność i chcemy mieć pewność, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby zająć się Twoją sprawą.

Nie będziemy udostępniać Twoich Danych Osobowych żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji określonych poniżej.

Przetwarzanie w celu dotarcia do nowych użytkowników Flo

Za Twoją zgodą, wymaganą przepisami prawa, możemy udostępnić część Twoich Danych Osobowych mobilnej platformie marketingowej AppsFlyer, która wykorzystuje je zgodnie z naszymi instrukcjami. Dzięki AppsFlyer i współpracującym z nią podmiotom docieramy do Ciebie i osób podobnych do Ciebie i rozpowszechniamy informacje o aplikacji, która pomaga kobietom kontrolować swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Jeśli zajdzie potrzeba udostępnienia Twoich Danych Osobowych innym platformom we wspominanym celu, z wyjątkami tutaj określonymi, poprosimy o Twoją zgodę.

Przeczytaj więcej o AppsFlyer tutaj,a o współpracujących z nią podmiotach tutaj

Aby osiągnąć wyżej wspomniany cel, udostępniamy niektóre Dane Osobowe platformie AppsFlyer, a także jej zintegrowanym partnerom, jak wskazano poniżej.

Przedstawiamy poszczególne kroki, które podejmujemy podczas korzystania z AppsFlyer i jej zintegrowanych partnerów.

1. Stajesz się użytkownikiem Flo i wyrażasz zgodę na udostępnianie określonych Danych Osobowych, tj.: 

a) Identyfikatorów technicznych: adresu IP (może zawierać również ogólne informacje o lokalizacji), klienta użytkownika, IDFA (identyfikatora dla reklamodawców), identyfikatora systemu Android (w urządzeniach z systemem Android), identyfikatora Google Advertiser, identyfikatora wystawionego przez klienta i innych podobnych identyfikatorów technicznych.

b) Twojej grupy wiekowej;

c) Twojego statusu subskrybcji;

d) Faktu uruchomienia aplikacji.

2. Aplikacja Flo wysyła Twoje dane do AppsFlyer, która analizuje je i dostarcza nam raporty i informacje, pomagające nam w optymalizacji naszych kampanii promocyjnych.

3. Jednocześnie AppsFlyer wysyła Twoje dane do niektórych swoich partnerów (np. Pinterest, Google Ads, Apple Search Ads, usługi marketingowe FB oraz innych), aby odnaleźć osoby podobne do Ciebie na innych platformach, w tym także na stronach portali społecznościowych. Partnerzy usług zintegrowanych analizują Twoje dane (tzw. "własne grupy odbiorców") i pokazują odpowiednie informacje na temat Aplikacji osobom, które mogą być potencjalnie nią zainteresowane, lub przypominają Ci o ponownym odwiedzeniu Aplikacji, jeśli przestaniesz jej używać (tzw. "lookalike audience").

4. W ten sposób Ty i nowi użytkownicy dowiadujecie się więcej o Flo, otrzymujecie dokładne przewidywania, uczycie się rozpoznawać sygnały wysyłane przez Wasze ciała oraz otrzymujecie wiarygodne informacje dotyczące zdrowia. Wyrażając zgodę na korzystanie z aplikacji Flo, przyczyniasz się do rozwoju społeczności Flo. 

Opcje rezygnacji. W dowolnej chwili możesz wycofać zgodę na udostępnianie swoich Danych Osobowych zgodnie z tą podsekcją, korzystając z poniższych opcji:

 1. Kontaktując się z nami pod adresem support@flo.health;
 2. Korzystając z funkcji „Zapomnij moje urządzenie” na platformie AppsFlyer tutaj;
 3. Zmieniając ustawienia urządzenia w systemie iOS lub Android, aby wstrzymać udostępnianie IDFA i identyfikatora reklamowego Android podmiotom trzecim. Żaden podmiot trzeci nie będzie mógł wtedy wykorzystać Twoich Danych Osobowych, zgodnie z tą sekcją Polityki Prywatności.

PAMIĘTAJ, ŻE NIGDY NIE UDOSTĘPNIMY TWOJEGO DOKŁADNEGO WIEKU ANI ŻADNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH TWOJEGO ZDROWIA PLATFORMIE APPSFLYER ANI JEJ ZINTEGROWANYM PARTNEROM.

Przetwarzanie umożliwiające uruchomienie aplikacji 

Działające w naszym imieniu podmioty przetwarzające dane wykonują szczególne operacje z użyciem Twoich Danych Osobowych.

Podmioty te to spółki, które pomagają nam uruchomić Aplikację, wspierają komunikację zachodzącą między Tobą a nami lub wykonują inne działania związane z Aplikacją. Mogą przetwarzać pewne Dane Osobowe, aby osiągnąć cele związane z funkcjami Aplikacji i powiązanymi aktywnościami. Podmioty przetwarzające dane działają wyłącznie według naszych instrukcji i przetwarzają tylko taką liczbę Danych Osobowych, jaka została przez nas wskazana. Jesteśmy w pełni odpowiedzialni za wszelkie działania lub pominięcia tych podmiotów i zawieramy z nimi formalne umowy dotyczące przetwarzania danych, w stopniu, w jakim wymaga tego obowiązujące prawo.

Oto lista naszych głównych podmiotów przetwarzających dane:

Rodzaj
Podmiot przetwarzający dane
Polityka prywatności podmiotu przetwarzającego dane
Zgromadzone dane
Cel
Infrastruktura i bezpieczeństwo
AWS (Amazon Web Services, Inc.) 
 • Wszystkie Dane Osobowe 
Przechowywanie wszystkich danych osobowych podczas korzystania z aplikacji
Infrastruktura i bezpieczeństwo
Cloudflare (Cloudflare, Inc.)
 • Wszystkie Dane Osobowe 
Bezpieczeństwo aplikacji, dostarczanie treści
Wiadomości elektroniczne
SendGrid (SendGrid, Inc.,USA)
 • Adres e-mail 
 • Spersonalizowane teksty
pozwalające komunikować się z Tobą w sprawie newsletterów, ankiet i powiadomień
Komunikacja przez e-mail i Aplikację
SurveyMonkey (SurveyMonkey Inc., USA)
 • Adres IP
 • Identyfikator użytkownika
 • Wyniki ankiet
do przekazywania różnych ankiet związanych z usługą 
Narzędzia analityczne
Looker (Looker Data Sciences, Inc., USA)
 
 • pozwalające zrozumieć sposób, w jaki korzystasz z aplikacji i w jaki angażujesz się w określone funkcje, a także dowiedzieć się, co Ci się podoba lub z czego nie jesteś zadowolona
 • pozwalające wygenerować raporty statystyczne
Narzędzia analityczne Amplitude (Amplitude, Inc.) Polityka prywatności Amplitude Wykorzystanie danych przez aplikację
 • pozwalające zrozumieć sposób, w jaki korzystasz z usług internetowych i określonych funkcji, a także dowiedzieć się, co Ci się najbardziej podoba lub z czego nie jesteś zadowolona
 • pozwalające na projektowanie działania produktu 
Funkcje wewnętrzne
Algolia (Algolia, Inc.) 
 • Adres IP i identyfikator użytkownika
 • Treść wprowadzona w pole wyszukiwania
 • Wiek
 • Cel i zakres wykorzystania
 • w celu udostępnienia Ci funkcji wyszukiwania wewnątrz Aplikacji, w tym sugestii wyszukiwania dla wszystkich użytkowników
 • Niektóre Dane Osobowe potrzebne są do zwiększenia dokładności wyszukiwania
Wsparcie dla klienta 
Zendesk (Zendesk Inc., USA)
 • Adres e-mail
 • Treść wiadomości e-mail
umożliwiająca przetworzenie i uporządkowanie wszystkich otrzymanych od Ciebie wiadomości
Płatności 
Apple (Apple, Inc.)
 • Informacje dotyczące płatności i dane bankowe
 • Identyfikatory osobiste
umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie płatności za subskrypcję aplikacji
Płatności 
Google (Google LLC, USA)
 • Informacje dotyczące płatności i dane bankowe
 • Identyfikatory osobiste
umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie płatności za subskrypcję aplikacji
Płatności 
Stripe (Stripe, Inc., USA)
 • Informacje dotyczące płatności i dane bankowe
 • Identyfikatory osobiste
umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie płatności za subskrypcję kursów i niektórych usług internetowych
Strona internetowa, usługi internetowe i rejestr kursów
-
-
Podczas korzystania ze strony internetowej, usług internetowych i kursów pewne podmioty trzecie mogą gromadzić informacje dotyczące Twoich wizyt i aktywności za pośrednictwem plików cookies lub innych technologii śledzenia (tj. specjalne piksele) i w różnych celach, np. analitycznych bądź związanych z koniecznością poprawy wyników. Dalsze informacje o plikach cookie oraz o sposobie ich dezaktywacji dostępne są w naszych Zasadach dot. Plików Cookie.

Informacje zespolone

Możemy udostępniać zespolone, zanonimizowane i uniemożliwiające identyfikację dane, które nie będą mogły zostać powiązane z Twoją osobą naszym partnerom lub instytucjom badawczym. Przykładowo, w pewnych przypadkach i bez ograniczeń udostępniamy w artykułach, blogach i publikacjach naukowych ogólne dane demograficzne dotyczące wieku oraz zespolone dane statystyczne dotyczące pewnych aktywności lub objawów, zebrane w celu rozpoznania wzorców występujących w całej grupie użytkowników. Udostępnianie takich danych przyczynia się do postępu w badaniach naukowych nad zdrowiem kobiet.

Okoliczności szczególne

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących specjalnych okolicznościach: 

 • w odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakazy lub procesy sądowe, w stopniu wymaganym i ograniczonym przez prawo (w tym w sytuacji, gdy wymaga tego bezpieczeństwo narodowe lub egzekwowanie prawa); 
 • gdy ujawnienie danych pozwala zapewnić bezpieczeństwo i nienaruszalność aplikacji lub umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom albo innym osobom, zgodnie z obowiązującym prawem. W takich przypadkach możemy usunąć część Twoich Danych Osobowych (np. resetując hasło, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi); 
 • gdy ujawnienie danych odbywa się na żądanie lub za zgodą użytkownika, który wprowadził je w aplikacji; 
 • w przypadku trwania tranzycji biznesowych (fuzji, sprzedaży majątku, nabycia, likwidacji lub sprzedaży części aktywów), w związku z którymi najczęściej dochodzi do przeniesienia danych.

Informacje zamieszczone przez Ciebie

W Aplikacji znajduje się kilka obszarów społecznościowych, takich jak Sekretne Rozmowy, gdzie użytkownicy o podobnych zainteresowaniach mogą dzielić się informacjami i wspierać się nawzajem. 

Każda informacja (w tym Dane Osobowe), udostępniona w dowolnym obszarze zarezerwowanym dla społeczności online lub w dyskusji toczonej w sieci jest z zasady dostępna dla wszystkich członków społeczności Aplikacji. Zalecamy dobrze się zastanowić przed zamieszczeniem Danych Osobowych na jakimkolwiek forum publicznym. To, co publikujesz, może być przeczytane, ujawnione lub zgromadzone przez podmioty zewnętrzne i może zostać wykorzystane przez innych na sposoby, których nie możemy kontrolować ani przewidzieć, w tym, do kontaktowania się z Tobą w nielegalnych celach. Ponadto publikowanie swoich Danych Osobowych w Sekretnych Rozmowach może stanowić naruszenie Zasad Sekretnych Rozmów.

Jeśli przypadkowo zamieścisz Dane Osobowe w postach społecznościowych i chciałabyś je usunąć, wyślij nam wiadomość z żądaniem ich usunięcia na wskazany poniżej adres e-mail.

Podczas korzystania z aplikacji

Twoje Dane Osobowe będą przez nas przechowywane przez okres, przez jaki Twoje konto pozostaje aktywne lub jest potrzebne do świadczenia Ci usług, i jedynie na okres służący celom przetwarzania określonym w rozdziale 2 niniejszej Polityki Prywatności. Możesz usunąć swoje Dane Osobowe w dowolnej chwili, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

Po zaprzestaniu korzystania z aplikacji

Jeśli postanowisz usunąć Aplikację lub dezaktywować konto lub jeśli Twoje konto będzie nieaktywne przez pewien czas, będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe jeszcze przez pewien okres, na wypadek gdybyś zdecydowała się reaktywować Usługi. Aplikacja obejmuje różne okresy użytkowania, dlatego w niektórych przypadkach zachowanie Twoich danych jest niezbędne do zapewnienia bezproblemowego działania niektórych funkcji Aplikacji (np. przełączenie na tryb ciąży po śledzeniu cyklu). 

Pamiętaj, że możemy zachować pewne Dane Osobowe i inne informacje w formie zespolonej czy zanonimizowanej przez pewien okres po dezaktywacji lub usunięciu konta. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania Twoich danych we wszystkich zespolonych zbiorach danych po zamknięciu Twojego konta, jednakże gwarantujemy, że ich wykorzystanie nie spowoduje ujawnienia Twojej tożsamości. Zachowamy także Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

Możesz zlecić nam udostępnianie danych z Aplikacji innym podmiotom. Możesz na przykład zezwolić nam na udostępnienie danych innym aplikacjom i usługom poświęconym zdrowiu, takim jak Google Fit i Apple HealthKit. Jeżeli zlecisz nam udostępnianie swoich danych podmiotowi zewnętrznemu, który stosuje własną politykę prywatności, nie będziemy kontrolować sposobu wykorzystywania i przetwarzania danych przez ten podmiot. W dowolnej chwili możesz wycofać zgodę na udostępnianie informacji podmiotom trzecim, zmieniając ustawienia konta.

Podejmujemy niezbędne kroki w celu przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa regulujących przetwarzanie Twoich Danych Osobowych przez wspomniane podmioty zewnętrzne.

Ogólne środki bezpieczeństwa

Podejmujemy wszelkie niezbędne i stosowne środki, aby chronić zgromadzone Dane Osobowe przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, biorąc pod uwagę charakter Danych Osobowych, które przetwarzamy i ryzyka związane ze specjalnymi kategoriami Danych Osobowych, które gromadzimy (informacje dotyczące stanu zdrowia). Między innymi, wykorzystujemy następujące środki bezpieczeństwa informacji w celu ochrony Twoich Danych Osobowych:

 • Pseudonimizacja i tokenizacja pewnych kategorii Danych Osobowych;
 • Szyfrowanie Twoich Danych Osobowych podczas ich przesyłania oraz w spoczynku;
 • Systematyczne skanowanie narażenia na zagrożenia oraz testowanie penetracyjne;
 • Ochronę integralności danych;
 • Środki organizacyjne i prawne. Na przykład, nasi pracownicy mają różne poziomy dostępu do Twoich Danych Osobowych i jedynie ci, którzy odpowiadają za zarządzanie danymi otrzymują dostęp do Twoich Danych Osobowych i wyłącznie dla ograniczonych celów niezbędnych do działania Aplikacji. Obarczamy całkowitą odpowiedzialnością naszych pracowników za jakiekolwiek ujawnienia, nieupoważniony dostęp, zmiany, zniszczenia, czy niewłaściwe użycie Twoich Danych Osobowych.
 • Przeprowadzanie okresowej oceny skuteczności środków ochrony danych w celu zapewnienia, że Aplikacja w pełni przestrzega "zasad ochrony prywatności w fazie projektowania", "zasad ochrony prywatności w ustawieniach domyślnych" i innych. Zobowiązujemy się również do przeprowadzenia audytu dotyczącego ochrony prywatności w razie fuzji lub przejęcia Spółki.

Pamiętaj, że możesz pomóc nam chronić swoje Dane Osobowe, właściwie wybierając i zabezpieczając hasło, nie udostępniając hasła innym osobom i nie pozwalając im na korzystanie z Twojego telefonu komórkowego. Pamiętaj również, że żaden system bezpieczeństwa nie jest doskonały, a więc nie jesteśmy w stanie zagwarantować absolutnej ochrony podczas korzystania z aplikacji ani tego, że Twoje dane nie zostaną przechwycone podczas ich przesyłania. 

Naruszenia bezpieczeństwa

Jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa systemów, opublikujemy stosowną informację lub podejmiemy próbę poinformowania Cię o tym fakcie w wiadomości e-mail, a dodatkowo podejmiemy niezbędne środki naprawcze przewidziane w przepisach prawa i w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli dowiemy się o potencjalnym naruszeniu bezpieczeństwa Danych Osobowych, to oprócz innych działań, o których mowa w rozdziale 3 Polityki Prywatności (takich jak informowanie Cię w niektórych przypadkach), podejmiemy także konkretne działania mające na celu usunięcie naruszenia, w tym także między innymi działania polegające na wylogowaniu Cię na wszystkich urządzeniach, zmianie hasła (wysłaniu hasła tymczasowego) oraz inne niezbędne czynności i działania.

Jeśli chcesz zgłosić przypadek naruszenia bezpieczeństwa danych w Aplikacji, skontaktuj się z nami pod adresem security@flo.health.

Ogólne ograniczenie wieku. Zobowiązujemy się chronić prywatność dzieci. Aplikacja nie jest przeznaczona dla dzieci i umyślnie nie gromadzimy danych o dzieciach poniżej 13. roku życia. Aplikacja nie gromadzi Danych Osobowych żadnej osoby, o której Spółka wie, że nie ukończyła 13. roku życia. Jeśli wiesz, że osoba poniżej 13. roku życia korzysta z Aplikacji, prosimy o kontakt pod adresem support@flo.health, abyśmy mogli podjąć niezbędne kroki w celu usunięcia danych i (lub) konta takiej osoby. 

Ograniczenia wiekowe dla mieszkańców Unii Europejskiej. Ze względu na obowiązujące przepisy prawa musisz mieć ukończone 16 lat, aby móc korzystać z Aplikacji. Nie zezwalamy na korzystanie z Aplikacji mieszkańcom Unii Europejskiej poniżej 16. roku życia. Jeśli wiesz, że osoba poniżej 16. roku życia korzysta z Aplikacji, prosimy o kontakt pod adresem support@flo.health, abyśmy mogli podjąć niezbędne kroki w celu usunięcia danych i (lub) konta takiej osoby.

Od czasu do czasu możemy kontaktować się z Tobą drogą mailową lub inną, aby powiadomić Cię o produktach, usługach, ofertach, promocjach, nagrodach i wydarzeniach organizowanych przez nas lub przez inne podmioty, a także aby przekazać Ci informacje i wiadomości, które mogłyby Cię zainteresować. Możesz zawsze zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail, anulując subskrypcję za pomocą linku „Zrezygnuj z subskrypcji” zamieszczonym w tych wiadomościach. Rezygnacja z podobnych wiadomości nie oznacza, że przestaniesz otrzymywać ważne wiadomości związane z usługami, które są konieczne do prawidłowej obsługi aplikacji. Jeśli obowiązujące przepisy tak stanowią, pewne wyłączenia mogą mieć zastosowanie do mieszkańców niektórych krajów w zakresie udzielenia wyraźnej zgody na prowadzenie komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail. W takich przypadkach poprosimy użytkownika o wyrażenie zgody na podobne komunikaty, udzielanej na osobnym ekranie rejestracyjnym.

Informacje ogólne

Spółka ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych, a gromadzone przez nas Dane Osobowe objęte są prawem tego kraju. Należy pamiętać, że prawo Stanów Zjednoczonych i prawa innych krajów mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony, jak prawo obowiązujące w Twojej jurysdykcji.

Co więcej, wyrażasz zgodę na to, aby zgromadzone dane osobowe były przechowywane i przetwarzane w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, gdzie Spółka wynajmuje serwery, albo w każdym innym kraju, w którym Spółka lub jej filie, spółki zależne bądź przedstawiciele posiadają swoje placówki, zaś korzystając z aplikacji zgadzasz się na przeniesienie danych poza swój kraj.

Unia Europejska i mieszkańcy Szwajcarii 

Należy pamiętać, że możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe do Stanów Zjednoczonych, gdzie ochrona danych nie jest wystarczająca według obowiązującego prawa o ochronie danych.

Przestrzegamy natomiast postanowień Programu Tarczy Prywatności UE-USA oraz Programu Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA, określonych przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazanych z UE i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Złożyliśmy oświadczenie w Departamencie Handlu o przestrzeganiu Zasad Tarczy Prywatności. Jeżeli zaistnieje konflikt pomiędzy jakimikolwiek postanowieniami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności i Zasadach Tarczy Prywatności ("Zasady"), obowiązującymi będą Zasady Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności i zobaczyć nasze certyfikaty, odwiedź stronę privacyshield.gov.

Rozpatrywanie skarg i rozwiązywanie sporów. Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności zobowiązujemy się do rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia lub przechowywania przez nas Danych Osobowych. Mieszkańcy UE i Szwajcarii mający zapytania lub skargi dotyczące naszej polityki stosowania Tarczy Prywatności powinni najpierw skontaktować się z nami pod adresem dpo@flo.health lub na adres pocztowy:

Flo Health Inc.

541 Jefferson Ave Ste 100, Redwood City, CA 94063-1700

Zobowiązaliśmy się ponadto do przekazywania nierozstrzygniętych skarg dotyczących Tarczy Prywatności do JAMS, dostawcy zajmującego się alternatywnym rozstrzyganiem sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. W przypadku nieotrzymania od nas w odpowiednim terminie potwierdzenia przyjęcia skargi lub jeżeli skarga nie zostanie przez nas rozpatrzona w sposób zadowalający, należy skontaktować się z lub odwiedzić następującą stronę internetową, w celu uzyskania więcej informacji lub złożenia skargi.  Usługi JAMS są całkowicie bezpłatne.

Arbitraż. W przypadku nierozpatrzonych reklamacji możesz także skorzystać z wiążącego rozstrzygnięcia arbitrażowego, przy czym przed skorzystaniem z arbitrażu mieszkaniec kraju europejskiego (w tym Szwajcarii) będącego stroną Tarczy Prywatności, musi: (1) skontaktować się z nami i dać nam możliwość rozwiązania sprawy; (2) zwrócić się o pomoc do JAMS; oraz (3) skontaktować się z Amerykańskim Departamentem Handlu (bezpośrednio lub za pośrednictwem odpowiedniego europejskiego organu ochrony danych osobowych) i dać Departamentowi Handlu czas na podjęcie próby rozwiązania sprawy. Jeśli taka osoba wystąpi o wiążący arbitraż, każda ze stron będzie odpowiedzialna za pokrycie honorariów swojego pełnomocnika. Należy pamiętać, że zgodnie z postanowieniami Tarczy Prywatności arbiter/arbitrzy może/mogą jedynie nałożyć indywidualne, niepieniężne, godziwe zadośćuczynienie, niezbędne do naprawy naruszenia Zasad Tarczy Prywatności w stosunku do danej osoby. Opcja arbitrażu nie może zostać wykorzystana, jeśli to samo stwierdzone naruszenie Zasad przez tę osobę (1) było już wcześniej przedmiotem wiążącego arbitrażu; (2) było przedmiotem ostatecznego orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym, w którym ta osoba była stroną; lub (3) zostało wcześniej rozstrzygnięte przez strony.

Działania Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych w zakresie egzekwowania prawa. Zgodność z Tarczą Prywatności podlega uprawnieniom do prowadzenia dochodzeń i egzekwowania, jakie posiada Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych (FTC).

Dalsze przesyłanie Danych Osobowych Jeśli chodzi o dalsze przekazywanie danych, mamy obowiązek przetwarzania otrzymywanych Danych Osobowych w ramach Tarczy Prywatności. Pozostajemy odpowiedzialni na mocy Zasad, jeśli nasz podmiot przetwarzający przetwarza Dane Osobowe w sposób niezgodny z Zasadami i obowiązującymi przepisami prawa, chyba, że wykażemy brak naszej odpowiedzialności za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody. W przypadku każdego udostępnienia danych do dalszego przetwarzania jesteśmy zobowiązani do zawarcia formalnej umowy ze stroną otrzymującą lub podmiotem przetwarzającym dane działającym w naszym imieniu.

Jeśli otrzymamy dane osobowe podlegające certyfikacji w ramach Tarczy Prywatności, a następnie przekażemy je podmiotowi trzeciemu będącemu usługodawcą, który działa w naszym imieniu, ponosimy pewną odpowiedzialność, określoną zasadami tej Tarczy, gdy (i) podmiot przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Tarczą Prywatności oraz (ii) gdy szkody powstałe na skutek określonego zdarzenia są wynikiem naszej działalności.

Aby skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, napisz do nas na adres dpo@flo.health lub skorzystaj z podanych poniżej danych kontaktowych.