Du läser en arkiverad version av vår integritetspolicy. Visa den befintliga versionen.​​​​

När du använder Flo anförtror du oss med intima personuppgifter. Vi är fast beslutna att behålla ditt förtroende, vilket är anledningen till att vår företagspolicy är att vidta alla möjliga åtgärder för att säkerställa att enskilda användares uppgifter och integritetsrättigheter skyddas samt ge insyn i vår datapraxis. 

Huvudsyftet med vår integritetspolicy är att ge en tydlig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in, hur de används och delas, samt hur du kan kontrollera dem.

Vi rekommenderar att du läser hela denna integritetspolicy tillsammans med våra användarvillkor, men här är några nyckelpunkter som vi hoppas du tycker är användbara:
 • Användning av din data

  Användning av din data

  När du använder Flo kan vi komma att samla in personuppgifter och använda dem för att förbättra användarupplevelsen, t ex öka noggrannheten i prognoser, göra insikterna mer personliga, osv. I forskningssyfte använder vi endast avidentifierad eller aggregerad data som inte kan knytas till dig.

 • Du kan bidra till att Flos förening växer

  Du kan bidra till att Flos förening växer

  Förutsatt att vi får ditt samtycke kan vi komma att använda teknisk information om dig (din unika identifierare, åldersgrupp, abonnemangsstatus och huruvida applikationen har startats) i kampanjsyfte för att nå fler personer som du. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till att dela uppgifter. 

 • Du har kontroll

  Du har kontroll

  Du kan komma åt dina personuppgifter samt ändra, korrigera, radera och uppdatera dem genom att skriva till oss på support@flo.health. Du kan också ladda ner de uppgifter som Flo har insamlat om dig genom att kontakta oss. Observera att dina möjligheter att använda Flo i framtiden kan påverkas om du väljer att radera eller ändra vissa av de personuppgifter du har angett.

 • Dina uppgifter är säkra hos Flo

  Dina uppgifter är säkra hos Flo

  Din arbetsgivare, försäkringsbolag och till och med dina släktingar - ingen av dem kommer någonsin att få reda på de symtom du loggar eller den information du får i Flo förrän du berättar det för dem. Vi vidtar alla nödvändiga och lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, stöld, missbruk eller obehörig åtkomst.

 • Vi skyddar barns integritet

  Vi skyddar barns integritet

  Av den anledningen måste du vara minst 13 år gammal för att använda Flo (16 års åldersgräns gäller i EU-länder). Vi samlar inte avsiktligen in uppgifter om barn, och vi tillåter inte någon under 13 år använder appen (16 år för EU-länder). Dessutom kan vissa av appens funktioner vara begränsade för personer under 18 år.

 • Dataöverföring omfattas av juridisk kontroll

  Dataöverföring omfattas av juridisk kontroll

  Flo följer EUs och USAs Privacy Shield Framework och Schweiz' - USAs Privacy Shield Framework som angivet av U.S. Department of Commerce (USAs handelsdepartement). Vi har intygat för Department of Commerce (USAs Handelsdepartement) att vi följer Privacy Shield-principerna.

 • Du kan prata fritt med oss

  Du kan prata fritt med oss

  Eftersom vi tror på öppenhet och öppen dialog får du gärna kontakta vårt supportteam, personuppgiftsombud eller e-posta oss om du har några frågor om denna policy eller om hur vi samlar in personuppgifter eller behandlar dina personuppgifter, eller något annat knutet till våra integritetsskyddsrutiner.

Introduktion

Denna integritetspolicy förklarar hur Flo Health, Inc. ("Företaget", "vi" eller "oss") samlar in, lagrar, använder, överför och delar våra användares ("du") personuppgifter i samband med användning av:

 • mobilapplikationen Flo fem ®, 
 • webbplatsen flo.health ("webbplatsen"), 
 • courses.flo.health (“kurser”), 
 • reg.flo.health, webbapplikationen och relaterade tjänster ("webbtjänster")

(gemensamt benämnt "appen").

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Om vi genomför några väsentliga ändringar meddelar vi dig via e-post (skickas till den e-postadress som anges vid registrering), via appen, eller genom att visa en ny version av denna integritetspolicy. Din fortsatta användning av appen efter det datum då en uppdaterad version av integritetspolicyn har trätt i kraft kommer att innebära att du accepterar integritetspolicyn med ändringar. I vissa fall måste du uttryckligen godkänna ändringar gjorda i integritetspolicyn. Se vår webbplats och app för de senaste uppdateringarna gällande våra dataskyddsrutiner. Om du inte accepterar villkoren i integritetspolicyn uppmanar vi dig att inte använda appen. Vänligen avsluta appen omedelbart om du inte godkänner villkoren i denna integritetspolicy.

Personuppgifter som du förser oss med direkt

Allmän information. När du registrerar dig för att använda Appen kan vi inhämta personuppgifter om dig, till exempel:

 • Fullständigt namn;
 • E-postadress;
 • Kön;
 • Födelsedatum;
 • Lösenord eller lösenkod;
 • Hemvist och anknutna platsuppgifter;
 • ID (för att, i viss fall, bevisa din identitet).

Hälsa och välbefinnande. När du använder appen kan du välja att ange personlig information om din hälsa och ditt välbefinnande, såsom:

 • Vikt;
 • Kroppstemperatur;
 • Datum för menstruationscykler;
 • Olika symptom som är knutna till din menstruationscykel och hälsa;
 • Andra uppgifter om din hälsa (däribland sexuella aktiviteter), välbefinnande och anknutna aktiviteter, däribland ditt privatliv (gemensamt benämnt "personuppgifter").

Du kan också ge oss möjligheten att importera personuppgifter i appen om din hälsa och aktiviteter från tredjepartstjänster såsom Apple HealthKit och Google Fit. Sådana importerade personuppgifter kan bestå av: sportaktiviteter, vikt, antal förbrukade kalorier, puls, antal steg, tillryggalagt avstånd och andra uppgifter om din hälsa. För att vi ska kunna behandla personuppgifter i denna kategori ber vi uttryckligen om ditt samtycke i registreringsfönstret.

Personuppgifter som vi kan komma att samla in automatiskt

När du öppnar eller använder Appen kan vi automatiskt samla in följande information:

Enhetsinformation:

 • Hårdvarumodell;
 • Information om operativsystemet och dess version;
 • Unika IDn (t.ex. IDFA);
 • Information om mobilnätverk;
 • Information om enhetslagring.

Platsinformation:

 • IP-adress;
 • Tidszon;
 • Information om din mobiloperatör.

App-användningsdata, vilket innefattar:

 • Användningsfrekvens;
 • Områden och funktioner i appen som du använt;
 • Dina generella användningsmönster;
 • Engagemang med särskilda funktioner.

För att samla in dessa uppgifter kan vi också komma att skicka cookies till din mobilenhet eller dator eller använda andra spårningstekniker. Cookies är små datafiler som lagras på hårddisken eller i enhetens minne. Mer information finns i vår cookie-policy.

Uppgifter från externa källor. Vi kan komma att använda tredjepartsverktyg som Appsflyer, vilket ger oss några av dina attributdata. Dessa uppgifter använder vi för att anpassa appen åt dig. Vi kan även komma att använda sådana data för statistiska och analytiska ändamål.

Syften med behandling

Vi kan komma att använda dina personuppgifter i följande syften:

 • för att analysera, driva, underhålla och förbättra appen, för att lägga till nya funktioner och tjänster i appen, för att stödja befintliga funktioner i appen

Exempel: Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att ge cykel- och ägglossningsprogonser 

 • för att anpassa innehåll och material du ser när du använder appen

Exempel: Baserat på dina personuppgifter kan vi visa förslag på artiklar som du kan läsa

 • för att tillhandahålla och leverera de produkter och tjänster du efterfrågar, behandla transaktioner och skicka relaterad information, däribland bekräftelser och påminnelser

Exempel: Vi kan komma att skicka påminnelser till dig om att registrera menstruation eller symtom för att göra prognoser mer exakta

 • för att anpassa produkt- och serviceerbjudanden åt dig, vilket innefattar tredjepartsprodukter- och erbjudanden (förutom data från Apple HealthKit och Google Fit)

Exempel: Vi kan komma att skicka rabatterbjudanden gällande Flo Premium eller erbjuda kurser. Du kan närsomhelst avanmäla dig genom att kontakta oss på support@flo.health

 • för att verifiera din identitet när det krävs enligt lag

Exempel: Vi kan komma att be om åldersverifiering om vi har rimliga tvivel gällande din ålder

 • för att skicka tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar och ge support samt skicka administrativa meddelanden

Exempel: Vi kan komma att skicka e-postaviseringar som innehåller kundnöjdhetsundersökningar

 • för fakturering, kontohantering och andra administrative ändamål i förekommande fall

Exempel: Vi kan komma att e-posta fakturor till dig i förekommande fall

 • för att svara på kommentarer, frågor och förfrågningar och tillhandahålla kundtjänst

Exempel: Vi kan komma att bearbeta data för att svara på dina eventuella supportförfrågningar

 • för att övervaka och analysera trender, användning och aktiviteter i anslutning till vår app

Exempel: Vi kan komma att analysera dina aktiviteter i appen för att förstå vad du gillar eller ogillar med den för att genomföra förbättringar 

 • endast med avseende på information som du angett ska delas, i företagets kampanjändamål (förutom data från Apple HealthKit och Google Fit)

Exempel: Om du ger ditt samtycke kan vi lägga upp din recension eller kommentera på vår webbplats

 • för att koppla ihop eller kombinera information som vi får från andra eller (och) från dig för att hjälpa oss förstå dina behov och tillhandahålla bästa möjliga service, för att genomföra AI-upplärning

Exempel: Vi kan komma att aggregera dina personuppgifter i analys- och AI-upplärningssyfte för att ge mer exakta prognoser

 • för vetenskapliga och akademiska forskningssyften 

Exempel: Vi kan komma att aggregera dina personuppgifter till en datamängd och analysera den, till exempel med ledande forskningsinstitut för att bidra till vetenskapsutvecklingen 

 • för alla andra ändamål som beskrivs vid den tidpunkt då vi insamlar personuppgifterna eller annat syfte som anges i denna integritetspolicy

Exempel: Vi kontaktar dig direkt om vi behöver dina personuppgifter för något annat

Principer för bearbetning

Dataminimering och syftesbegränsning. Vi bearbetar inte personuppgifter på ett sätt som inte överensstämmer med det syfte för vilja de samlats in eller som senare godkänts av dig. Vidare samlar vi inte in några personuppgifter som inte behövs för angivna ändamål. För nya bearbetningsändamål kommer vi att be om ditt uttryckliga samtycke separat. I den utsträckning det är nödvändigt för dessa ändamål vidtar vi alla rimliga åtgärder för att säkerställa att Personuppgifter är tillförlitliga för den avsedda användningen samt att de är exakta, fullständiga och aktuella. Vi åtar oss också att endast samla in den mängd och typ av personuppgifter som behövs för det nämnda ändamålet.

Ingen försäljning av personuppgifter. Vi kommer aldrig att sälja, hyra ut eller avslöja dina personuppgifter. Vi kan komma att endast dela några delar av dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer enbart i de fall och syften som utfästs i denna integritetspolicy. Vi kommer inte använda den information som erhållits genom din användning av HealthKit och Google Fit-ramen för reklam eller liknande tjänster eller sälja den till reklamplattformar, datamäklare eller informationsåterförsäljare.

Det spelar ingen roll vilket land eller vilken region du kommer ifrån. Vi har åtagit oss att ge dig stora integritetsrättigheter gällande dina personuppgifter.

Vilka rättigheter?

Korrigering av personuppgifter

Korrigering av personuppgifter

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att kontakta oss och be oss korrigera dem.

Bearbetningsbegränsning

Bearbetningsbegränsning

Du har också rätt att begära att bearbetningen av dina personuppgifter begränsas om du bestrider riktigheten i dem och om vi behöver tid på oss att verifiera detta.

Informationsrättigheter och åtkomst till dina personuppgifter (inklusive i portabel form)

Informationsrättigheter och åtkomst till dina personuppgifter (inklusive i portabel form)

Appen ger dig möjlighet att komma åt personuppgifter i appen. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, få tillgång till alla dina personuppgifter och få en kopia av dem, inklusive i ett strukturerat och portabelt format (.json). Vi åtar oss också att meddela dig i enlighet med gällande lag om intrång gällande dina personuppgifter.

Radering av dina Personuppgifter

Radering av dina Personuppgifter

Du har rätt att kontakta oss och be oss radera personuppgifter om du återtar ditt samtycke till bearbetning; om du anser att bearbetningen i fråga inte överensstämmer med gällande lag samt även i vissa andra fall. Observera att din upplevelse av appen kan påverkas om du raderar några personuppgifter. 

Rätten att motsätta sig behandling av dina personuppgifter

Rätten att motsätta sig behandling av dina personuppgifter

I vissa fall går det att motsätta sig till behandlingen av sina personuppgifter, till exempel, om vi gör det med anledning av ett legitimt verksamhetsintresse).

Så åberopar du dina integritetsrättigheter

Kontakta oss på support@flo.health för att utöva några av dina integritetsrättigheter. 

Vi kommer att genomföra uppdraget inom 30 dagar efter mottagandet av din förfrågan. Det kan i vissa fall ta upp till 90 dagar, om t.ex. alla personuppgifter som lagras i våra reservsystem ska tas bort helt. Vi meddelar dig om vi behöver mer tid och förklara skälen för förseningen. 

Något mer?

Observera att om förfrågan är av vag karaktär kan vi behöva föra dialog med personen i fråga för att bättre förstå syftet bakom och innehållet i förfrågan. Vi kan också avslå uppenbart ogrundade och överdrivna (upprepade) förfrågningar. 

Vi kan också komma att kräva att du, i vissa fall, styrker din identitet. Normalt sett ser vi till att verifiera att förfrågan görs från samma e-postadress som du angav när du registrerade dig i appen. Vid tvivel ber vi att du genomgår ytterligare verifiering. Detta görs för att kontrollera att inga rättigheter hos tredje part kränks av din förfrågan.

Med förbehåll för tillämpliga lagar kan du ha rätten att lämna in klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet om någon av våra aktiviteter (bland annat relaterade till dina integritetsrättigheter) som du anser inte uppfyller gällande lagar. Om du dock anser att vi gör någonting felaktigt, meddela oss först på privacy@flo.health. Vi bryr oss om din integritet och vill kontrollera att vi gjort allt för att bemöta dina synpunkter.

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med några tredje parter förutom enligt beskrivningen nedan.

Bearbetning för att hitta nya Flo-användare

Med ditt samtycke, vilket kan behövs enligt gällande lag, kan vi dela vissa av dina personuppgifter med AppsFlyer - en mobil marknadsföringsplattform som hanterar dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. Genom att använda AppsFlyer och dess integrerade partners kan vi nå ut till fler personer som du och sprida ordet om appen för att hjälpa fler kvinnor få kontroll över sin hälsa och sitt välbefinnande. Om vi behöver dela dina personuppgifter med andra plattformar för detta ändamål, utom enligt vad som anges här, kommer vi att be om ditt samtycke.

Läs mer om AppsFlyer här och om dess integrerade partners här

För att uppfylla det ovan nämnda målet kan vi komma att dela Personuppgifter med AppsFlyer och vissa av dess integrerade partners enligt vad som anges nedan.

Här är en illustration som visar steg för steg hur vi använder AppsFlyer och dess integrerade partners:

1. Du blir Flo-användare och väljer att dela Personuppgifter, strikt begränsat till följande: 

a) Tekniska identifierare: IP-adress (vilket också kan ge generella platsuppgifter), användaragent, IDFA (identifierare för annonsörer), Android ID (i Android-enheter), Google Advertiser ID, kundutfärdade användar-ID och andra liknande tekniska identifierare.

b) Din åldersgrupp;

c) Din abonnemangsstatus;

d) Huruvida applikationen har startats.

2. Flo skickar dina uppgifter till AppsFlyer, som i sin tur analyserar den och ger oss rapporter och insikter om hur vi ska optimera våra reklamkampanjer.

3. Samtidigt skickar AppsFlyer din data till vissa av sina integrerade partners (t.ex. Pinterest, Google Ads, Apple Search Ads, FBs marknadsföringsnätverk och några andra) för att hitta personer som du på andra plattformar, inklusive sociala mediewebbplatser. Dessa integrerade partners analyserar dina uppgifter (så kallad "anpassad målgrupp") och visar relevant information om appen till personer som kan vara intresserade av den eller påminna dig om att besöka appen igen om du slutar använda den (så kallad "tvillingmålgrupp").

4. Så här får nya användare reda på om Flo och exakta cykelprognoser samt lär sig vad sina kroppars signaler betyder och pålitlig information om sin hälsa. Du kan bidra till att Flos förening växer genom att ge ditt samtycke till att använda Flo-appen. 

Avanmälningsalternativ. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke till delning av dina personuppgifter i enlighet med detta underavsnitt genom att använda något av följande alternativ:

 1. Genom att kontakta oss på support@flo.health;
 2. Genom att använda AppsFlyers funktion “Glöm min enhet” som du hittar här;
 3. Genom att justera dina enhetsinställningar i iOS eller Android för att sluta dela ditt IDFA (ID för annonsörer) eller Android Advertising ID med tredje part. I sådana fall kommer ingen tredje part att kunna använda dina personuppgifter i enlighet med detta avsnitt i integritetspolicyn.

OBSERVERA ATT VI INTE KOMMER ATT DELA DIN EXAKTA ÅLDER ELLER NÅGRA DATA KNUTNA TILL DIN HÄLSA MED APPSFLYER ELLER DESS INTEGRERADE PARTER.

Bearbetning för att appen ska fungera 

Vi använder oss av personuppgiftsprocessorer som genomför särskilda åtgärder med personuppgifter åt oss.

Processorer utgörs av företag som hjälper oss att driva appen, stöttar vår kommunikation med dig eller genomför andra applikationsrelaterade aktiviteter. De kan komma att bearbeta vissa personuppgifter på våra vägnar för att uppfylla de mål som är knutna till applikationsfunktionerna och anknutna aktiviteter. Processorer agerar endast i enlighet med våra instruktioner och bearbetar endast sådana personuppgifter enligt våra instruktioner. Vi är helt ansvariga för eventuella handlingar eller underlåtenheter från våra processorer och åtar oss att upprätta formella avtal om databehandling med dem i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag.

Här är en lista med våra huvudbehandlare:

Typ
Processorer
Processorernas integritetspolicy
Insamlade uppgifter
Syfte
Infrastruktur och säkerhet
AWS (Amazon Web Services, Inc.) 
 • Alla personuppgifter 
lagring av alla personuppgifter när du använder appen
Infrastruktur och säkerhet
Cloudflare (Cloudflare, Inc.)
 • Alla personuppgifter 
säkerhet i appen, innehållsleverans
E-postkommunikation
SendGrid (SendGrid, Inc., USA)
 • E-postadress 
 • Personliga texter
för att kunna nå dig via våra nyhetsbrev, undersökningar och aviseringar
Kommunikation via e-post och i appen
SurveyMonkey (SurveyMonkey Inc., USA)
 • IP-adress
 • Användar-ID
 • Resultat av undersökningar
för att leverera olika tjänsterelaterade undersökningar 
Analytiska verktyg
Looker (Looker Data Sciences, Inc., USA)
 
 • för att förstå hur du använder appen, olika funktioner och vad du gillar eller ogillar mest
 • för att generera statistiska rapporter
Analytiska verktyg Amplitude (Amplitude, Inc.) Amplitudes integritetspolicy Data om appanvändning
 • för att förstå hur du använder webbtjänsterna och särskilda funktioner samt vad du gillar eller ogillar mest
 • för att utveckla produkterfarenheter 
Interna funktioner
Algolia (Algolia, Inc.) 
 • IP-adress och användar-ID
 • Innehållet i sökförfrågan
 • Ålder
 • Målgrupp och syfte
 • för att tillhandahålla sökfunktioner i appen, inklusive sökförslag för alla användare
 • Vissa personuppgifter behövs för att öka sökningens noggrannhet
Kundsupport
Zendesk (Zendesk Inc., USA)
 • E-postadress
 • Innehåll i e-postmeddelanden
för att bearbeta och sortera all e-post som mottagits från dig
Betalningar
Apple (Apple, Inc.)
 • Betalnings- och bankuppgifter
 • Personliga identifierare
för att utföra och bearbeta abonnemangsbetalningar i appen
Betalningar
Google (Google LLC, USA)
 • Betalnings- och bankuppgifter
 • Personliga identifierare
för att utföra och bearbeta abonnemangsbetalningar i appen
Betalningar
Stripe (Stripe, Inc., USA)
 • Betalnings- och bankuppgifter
 • Personliga identifierare
för att insamla och bearbeta betalningar för kursanmälningar och abonnemang för vissa webbtjänster
Webbplats, webbtjänster och kursloggar
-
-
När du använder webbplatsen, webbtjänsterna och kurserna kan vissa tredje parter komma att insamla information om ditt besök och aktiviteter via cookies och andra spårningstekniker (t.ex. särskilda pixlar) i olika syften, såsom analys eller prestandaförbättring. Mer information om cookies och hur man kan hindra dem från att användas finns i vår cookie-policy.

Aggregerad information

Vi kan komma att dela aggregerad, anonymiserad eller avidentifierad information som inte rimligen kan användas för att identifiera dig, med våra partners eller forskningsinstitut. I artiklar, blogginlägg och vetenskapliga publikationer kan vi komma att dela demografisk information och aggregerad statistik om vissa aktiviteter eller symptom från insamlad data för att identifiera användarmönster. Delande av sådana uppgifter främjar akademisk forskning kring kvinnors hälsa.

Särskilda omständigheter

Vi kan också komma att dela några av dina personuppgifter i följande särskilda omständigheter: 

 • som svar på stämningar, domstolsbeslut eller rättsliga förfaranden, i den utsträckning det är tillåtet och som begränsat i lag (detta innefattar även uppfyllandet av nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav); 
 • när det krävs för att upprätthålla appens säkerhet och integritet eller för att skydda användarens eller andra personers säkerhet, i enlighet med gällande lag. I sådana fall kan vi också komma att radera vissa av dina personuppgifter (t ex nollställa lösenordet för att undvika obehörig åtkomst); 
 • när det riktas till eller när samtycke getts av den användare som har angett personuppgifterna; 
 • i händelse av att vi genomgår en affärsövergång, till exempel fusion, avyttring, förvärv, likvidation eller försäljning av hela eller en del av dess tillgångar, kommer dina uppgifter i de flesta fall att vara en del av de överförda tillgångarna.

Information som skickas in av dig

Appen har flera områden, såsom hemliga chattar, där användare med liknande intressen kan dela information och stötta varandra. 

All information (inklusive personuppgifter) som du delar på något internetnätverk eller i någon internetdiskussion är per design öppen i appens nätverk. Du bör tänka dig för innan du lägger in några Personuppgifter i offentliga forum. Det du skickar kan ses, delas eller samlas in av tredje part samt användas av andra på sätt som vi inte kan kontrollera eller förutsäga, inklusive att kontakta dig för obehöriga ändamål. Dessutom kan det bryta mot reglerna för hemliga chattar att lägga upp sina personuppgifter.

Om du av misstag lägger upp personuppgifter på våra sociala nätverk och vill att de ska tas bort kan du e-posta oss enligt nedan och be oss radera dem.

När du använder appen

Vi lagrar personuppgifter så länge ditt konto är aktivt eller behövs för att tillhandahålla tjänster till dig, och bara så länge som de används för bearbetning som identifieras i avsnitt 2 i denna integritetspolicy. Du kan närsomhelst radera dina personuppgifter i enlighet med integritetspolicyn.

Efter att du har slutat använda appen

Om du väljer att radera appen eller inaktivera ditt konto, eller om ditt konto är inaktivt under en viss period, kommer vi att behålla dina personuppgifter under en rimlig period, utifall du väljer att återaktivera tjänsterna. Appen omfattar olika perioder i användarens livscykel. Därför behöver dina uppgifter lagras i vissa fall för att appen ska kunna fungera smidigt med andra appfunktioner (t ex byte till graviditetsläge efter att ha använt menstruationsdagboken). 

Du bör vara medveten om att vi, efter att ditt konto har avslutats, kan behålla vissa personuppgifter och annan information i aggregerad och avidentifierad form. Vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter i varje form av samlad datainsamling efter att du har avslutat ditt konto. Däremot kommer vi se till att användningen av sådan information inte identifierar dig personligen. Vi kommer också att spara dina Personuppgifter enligt vad som behövs för att följa lagliga skyldigheter, lösa tvister och uppfylla våra avtal.

Du kan välja att dela data från Appen med andra parter. Till exempel så kan du ge oss tillåtelse att dela data med andra hälsoprogram och tjänster som Google Fit och Apple HealthKit. När du delar med dig av dina uppgifter med tredje part kommer den parten att ha sin egen integritetspolicy. Vi kontrollerar inte hur tredje part använder eller hanterar informationen. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till att dela information med en sådan tredje part i Appens kontoinställningarna.
Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att sådana tredje parter efterlever gällande lagar som eventuellt reglerar behandlingen av dina personuppgifter.

Allmäna säkerhetsåtgärder

Vi vidtar alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda alla insamlade Personuppgifter från förlust, stöld, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse, med beaktande av vilken typ av Personuppgifter vi behandlar och risker som är förknippade med särskilda kategorier av personuppgifter vi samlar in (information om hälsa). Bland annat använder vi följande säkerhetsåtgärder för information för att skydda dina Personuppgifter:

 • Pseudonymisering och tokenisering av vissa personuppgiftskategorier;
 • Kryptering av personuppgifter som är vilande eller som håller på att överföras;
 • Systematisk sårbarhetsskanning och intrångstestning;
 • Dataintegritetsskydd;
 • Organisatoriska och rättsliga åtgärder. Till exempel har våra anställda olika nivåer av åtkomst till dina personuppgifter och endast de som ansvarar för datahantering får tillgång till dina personuppgifter och endast för begränsade ändamål som krävs för att programmet ska fungera. Vi håller våra anställda strikt ansvariga för eventuella upplysningar, obehöriga åtkomst, ändringar, förstörelse och missbruk av dina personuppgifter.
 • Vi genomför periodiska dataskyddsanalyser för att säkerställa att appen helt följer principerna om "integritet via design", "integritet som grund" och andra principer. Vi åtar oss också att genomföra integritetsgranskningar om företaget slås samman eller tas över av ett annat företag.

Vi vill uppmärksamma dig på att du kan hjälpa till att hålla dina uppgifter säkra genom att välja ett säkert lösenord samt skydda det genom att inte dela det med någon och inte låta andra använda din mobila enhet. Vi vill uppmärksamma dig på att inget säkerhetssystem är perfekt, varför vi inte kan garantera Appens absoluta säkerhet, eller att din information inte kommer att avlyssnas när den skickas till oss. 

Säkerhetsintrång

Om ett säkerhetssystembrott uppdagas kan vi komma att antingen lägga ut ett meddelande eller försöka meddela dig via e-post och vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att avhjälpa överträdelsen enligt vad som anges i denna integritetspolicy. Om vi upptäcker potentiella personuppgiftsintrång åtar vi oss, utöver de åtgärder som nämns i avsnitt 3 i integritetspolicyn (såsom att meddela dig i vissa fall), att genomföra vissa åtgärder för att avhjälpa intrånget, vilket innefattar men inte är begränsat till att logga ut dig från alla enheter, nollställa lösenord (genom att skicka ett tillfälligt lösenord till dig) och genomföra andra rimliga och nödvändiga åtgärder.

Om du vill anmäla en säkerhetsincident rörande appen, kontakta oss på security@flo.health.

Allmän åldersbegränsning. Vi förpliktar oss att skydda barns integritet. Appen är inte avsedd för barn, och vi samlar inte avsiktligt in information om barn under 13 år. Appen samlar inte in Personuppgifter från någon person som Företaget faktiskt vet är under 13 år. Om du vet om att någon under 13 använder appen kan du kontakta oss på support@flo.health så kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att radera sådan information och (eller) radera personens konto. 

Åldersbegränsning för EU-invånare. På grund av rättsliga krav måste du vara minst 16 år gammal för att använda appen. Vi tillåter inte att appen används av EU-invånare under 16 år. Om du vet om att någon under 16 använder appen kan du kontakta oss på support@flo.health så kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att radera sådan information och (eller) radera personens konto.

Vi kan komma att kontakta dig med jämna mellanrum via e-post för att kommunicera med dig om produkter, tjänster, erbjudanden, kampanjer, belöningar och evenemang som erbjuds av oss och andra, samt ge nyheter och information som vi tror är av intresse för dig. Du kan alltid avanmäla dig från e-postutskick via länken "Avanmäl" i e-postmeddelandet. Om du avanmäler dig från dessa e-postmeddelanden så upphör inte utskicket av viktiga tjänsterelaterade e-postmeddelanden som är nödvändiga för din användning av appen. Om tillämpliga lagar kräver det kan vissa undantag gälla för boende i vissa länder angående aktiv anmälan till eventuell e-postkommunikation från oss. Vi kan komma att be användare ge sitt samtycke till sådan kommunikation i registreringsfönstret eller i ett separat skede.

Allmänt

Företaget är baserat i USA och de personuppgifter vi insamlar omfattas av amerikanska lagar. Observera att amerikanska lagar och lagar i andra länder eventuellt inte erbjuder samma skydd som lagen i din jurisdiktion.

Dessutom godkänner du att personuppgifter som insamlas kan komma att lagras och bearbetas i Kanada och USA, där företaget hyr servrar eller i något annat land där företaget eller dess partners, dotterbolag eller agenter har anläggningar, och genom att använda appen samtycker du till att sådan överföring av personuppgifter äger rum utanför ditt land.

Boende i EU och Schweiz 

Tänk på att vi kan överföra dina personuppgifter till USA, där dataskyddet inte anses tillräckligt enligt gällande dataskyddslagar.

Vi följer däremot EUs och USAs Privacy Shield-ramverk samt det schweiziska och amerikanska Privacy Shield-ramverket enligt USAs Department of Commerce (USA:s Handelsdepartement) gällande insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från EU och Schweiz till USA. Vi har intygat för Department of Commerce (USAs Handelsdepartement) att vi följer Privacy Shield-principerna. Om det uppstår konflikter mellan villkoren i denna integritetspolicy och Privacy Shield-principerna ("Principerna") har Privacy Shield-principerna företräde. För att få mer information om Privacy Shield-ramverket och för att se vår certifiering, gå till privacyshield.gov.

Klagomål och tvistlösning. I enlighet med Privacy Shield-principerna åtar vi oss att lösa klagomål om vår insamling eller användning av dina personuppgifter. Medborgare i EU-länder och Schweiz med förfrågningar eller klagomål angående vår Privacy Shield-policy bör först kontakta oss på dpo@flo.health eller på följande postadress:

Flo Health Inc.

541 Jefferson Ave Ste 100, Redwood City, CA 94063-1700

Vi har vidare åtagit oss att hänvisa olösta Privacy Shield-klagomål till JAMS, vilket är en alternativ tvistlösningsorganisation i USA. Om du inte får någon bekräftelse av ditt klagomål från oss inom rimlig tid, eller om vi inte har behandlat ditt klagomål till din belåtenhet, vänligen kontakta oss eller använd följande länk för att få mer information eller lämna ett klagomål. JAMS tjänster tillhandahålls utan kostnad för dig.