Flo สำหรับคู่รัก อยู่ที่นี่แล้ว! ค้นหาคำตอบว่าทำไมคุณจึงจำเป็นต้องใช้และวิธีสมัครใช้งาน

นโยบายคุกกี้

มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2023

เว็บไซต์ flo.health, app.flo.health และหน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (“เว็บไซต์”) ได้รับการดำเนินการโดย Flo UK Limited นอกจากนี้ เว็บแอปพลิเคชันและหน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (“เว็บแอปพลิเคชัน”) ยังได้รับการดำเนินการโดย Flo UK Limited (โดยต่อไปนี้จะเรียกว่า “Flo”) อีกด้วย 

ที่ Flo ความปลอดภัยทางดิจิทัลของคุณมีความสำคัญกับเรามาก รวมถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ ความโปร่งใสเป็นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือกับคุณ ด้วยจิตวิญญาณแห่งความโปร่งใส นโยบายนี้จะให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและเวลาที่เราจะใช้คุกกี้ นโยบายนี้จะใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ จาก Flo ที่เชื่อมโยงกับนโยบายนี้หรือรวมไว้โดยการอ้างอิง 

โปรดทราบว่าการยินยอมให้ใช้คุกกี้ของคุณจะมีผลต่อโดเมนและโดเมนย่อยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง flo.health, app.flo.health, landing.flo.health, promo.flo.health และ help.flo.health
 

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันคืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ทำให้เราหรือบุคคลที่สามสามารถจดจำคุณได้ คุกกี้จะใช้ในการจัดเก็บและรับข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์อื่นๆ คุกกี้สามารถใช้เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และแบ่งปันข้อมูล เช่น ที่อยู่ IP เกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์ต่างๆ รวมถึงบนเว็บไซต์ของ Flo และเว็บแอปพลิเคชัน 

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เฉพาะคุกกี้เท่านั้นที่สามารถใช้ในลักษณะนี้ได้ ฟังก์ชันที่มีการดำเนินการโดยคุกกี้อาจสำเร็จได้ด้วยวิธีการอื่นๆ เช่นกัน ดังนั้น นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้นี้จึงมีผลต่อเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันที่มีการจัดเก็บหรือเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น การจัดเก็บภายใน HTML5, วัตถุที่แชร์กันภายใน, บีคอน, พิกเซล และปลั๊กอินต่างๆ คำว่า “คุกกี้” เดี่ยวๆ หมายถึงคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันด้วย 

คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำการดำเนินการและการตั้งค่าของคุณได้ (เช่น การเข้าสู่ระบบ ภาษา ขนาดตัวอักษร และการตั้งค่าการแสดงผลอื่นๆ) ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลใหม่เมื่อคุณกลับมายังเว็บไซต์หรือเรียกดูจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่ง

เราใช้คุกกี้ประเภทใด

เราใช้ทั้งคุกกี้เซสชันและคุกกี้ถาวร 

คุกกี้เซสชันจะใช้เพื่อระบุการเข้าชมเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชันของเรา คุกกี้เหล่านี้จะหมดอายุหลังจากช่วงเวลาสั้นๆ หรือเมื่อคุณปิดเว็บเบราว์เซอร์หลังจากใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อระบุตัวตนของคุณในระหว่างเซสชันการเรียกใช้งานเดี่ยว และคุกกี้เหล่านี้จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณ 

คุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ และจะมีการระบุระยะเวลาในนโยบายนี้ คุกกี้เหล่านี้จะยังคงอยู่หลังจากปิดเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว ตัวอย่างเช่น เราจะใช้คุกกี้ถาวรหากคุณขอให้เราคงสถานะการลงชื่อเข้าใช้งานในบริการของ Flo ไว้ตลอด

หมวดหมู่ของคุกกี้

คุกกี้อาจเป็นได้ทั้งแบบ “บุคคลที่หนึ่ง” หรือ “บุคคลที่สาม” คุกกี้แบบบุคคลที่หนึ่ง หมายถึง คุกกี้ที่ Flo สร้างขึ้นและใช้งานโดยตรง คุกกี้แบบบุคคลที่สาม หมายถึง คุกกี้ที่สร้างขึ้นโดยบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ของเรา) ผ่านเว็บไซต์หรือคุกกี้เซิร์ฟเวอร์

ประเภทของคุกกี้ที่เราและพาร์ทเนอร์ของเราใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อาจได้รับการจำแนกเป็นหนึ่งในสี่หมวดหมู่: 

(i) จำเป็น 

(ii) การตั้งค่า 

(iii) สถิติ 

(iv) การตลาด 

ที่ด้านล่าง คุณจะพบกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่เหล่านี้

i) คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการมอบเว็บไซต์และคุณสมบัติตามที่คุณขอ เช่น อนุญาตให้คุณเข้าสู่ระบบในส่วนที่เป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยของเว็บไซต์ เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญสำหรับเว็บไซต์และคุณสมบัติที่คุณขอในการทำงาน คุณจึงไม่สามารถปฏิเสธได้

คุกกี้ที่จำเป็นแบบบุคคลที่หนึ่งที่สร้างโดย Flo

เราใช้คุกกี้แบบบุคคลที่หนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังต่อไปนี้

  • ฟังก์ชันการทำงาน: การเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุงการเข้าถึงเว็บไซต์
  • ความปลอดภัย: การป้องกันการฉ้อโกงและตรวจจับการรับส่งข้อมูลที่ไม่ใช่มนุษย์ (บอท) รวมถึงการพิสูจน์ตัวตนและการเข้าสู่ระบบที่ปลอดภัย
  • การขอความยินยอมในการใช้คุกกี้: การจดจำการตั้งค่าความยินยอมในการใช้คุกกี้
  • การวิเคราะห์: การกำหนดเวลาในการรับส่งข้อมูลและการกระจายเครือข่าย
  • การเรียกเก็บเงิน: ความสามารถในการชำระเงิน

คุกกี้ที่จำเป็นแบบบุคคลที่สามที่สร้างขึ้นโดยพันธมิตรของเรา: ดูตารางด้านล่าง

ตามที่อธิบายข้างต้น คุกกี้เหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเราและไม่สามารถปฏิเสธได้ คุกกี้บางส่วนเหล่านี้จะมีระยะเวลาสูงสุด 24 เดือน

(ii) การตั้งค่า 

คุกกี้ประเภทการทำงานจะบันทึกข้อมูลที่คุณป้อนหรือตัวเลือกที่คุณเลือก เช่น การตั้งค่าภาษาสำหรับเว็บไซต์

คุกกี้การตั้งค่าแบบบุคคลที่หนึ่งที่สร้างโดย Flo

เราใช้คุกกี้แบบบุคคลที่หนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • การแปลเป็นภาษาท้องถิ่น: การจดจำประเทศที่คุณเข้าชมเว็บไซต์และการตั้งค่าภาษาของคุณ

คุกกี้บางส่วนเหล่านี้จะมีระยะเวลาสูงสุด 24 เดือน

คุกกี้แบบบุคคลที่สาม (ที่สร้างโดยพันธมิตรของเรา): ไม่มีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้

(iii) สถิติ

เราใช้คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์และวัดผลการทำงานเพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อช่วยให้เราสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ 

- ดูหน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมบ่อยที่สุด 

- วิเคราะห์ภูมิภาคที่คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ 

- สังเกตการโต้ตอบกับเนื้อหาของคุณ 

- ประเมินข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้น 

- ทดสอบแนวคิดการออกแบบต่างๆ

เราจะใช้ข้อมูลข้างต้นเพื่อรายงานและประเมินกิจกรรมและรูปแบบของคุณในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์

คุกกี้สถิติแบบบุคคลที่หนึ่งที่สร้างโดย Flo:

เราใช้คุกกี้แบบบุคคลที่หนึ่งเพื่อการวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ คุกกี้บางส่วนเหล่านี้จะมีระยะเวลาสูงสุด 13 เดือน

คุกกี้สถิติแบบบุคคลที่สาม (ที่สร้างโดยพันธมิตรของเรา): ดูตารางคุกกี้ด้านล่าง

(iv) การตลาด

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราเข้าถึงคุณและผู้คนจำนวนมากเช่นคุณเพื่อบอกต่อเกี่ยวกับแอป รวมถึงวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินการของเรา Flo ไม่ได้ใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมหรือวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

คุกกี้เพื่อการตลาดแบบบุคคลที่หนึ่งที่สร้างโดย Flo

เราใช้คุกกี้เพื่อการตลาดในการวิเคราะห์และปรับปรุงแคมเปญการตลาดของเรา เพื่อช่วยให้เราสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

- ปรับปรุงแคมเปญการตลาดของเรา รวมถึงการติดตามคอนเวอร์ชันโฆษณา 

- ระบุคำสำคัญในการค้นหาแบบมีค่าใช้จ่าย 

- ระบุแหล่งที่มาของการเข้าชมเว็บไซต์ เช่น เครื่องมือค้นหา โซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจง 

- วิเคราะห์ภูมิภาคที่คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ 

- ดูการโต้ตอบกับเนื้อหาของคุณ

คุกกี้เพื่อการตลาดแบบบุคคลที่สาม (ที่สร้างโดยพันธมิตรของเรา): ดูตารางคุกกี้ด้านล่าง

เราใช้คุกกี้อะไร

ตารางคุกกี้จะแสดงรายชื่อคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันของเรา โปรดทราบว่าชื่อของคุกกี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ เรายังอาจใช้คุกกี้บางประเภทบนหน้าเว็บที่คุณเข้าชมบนเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันของเราในจำนวนที่จำกัด เพื่อหลีกเลี่ยงการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่จำเป็น โปรดทราบว่าคุกกี้ของเราจะไม่ประมวลผลข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลใดๆ

จำเป็น

โดเมนชื่อคุกกี้หมวดหมู่การใช้งานและรายละเอียดการหมดอายุ
Flo session_idคุกกี้ของ Flo.health ที่เก็บรักษาตัวเลือกของผู้ใช้ในคำขอหน้าเว็บต่างๆชั่วคราว
Flovisitor_idเก็บรักษาสถานะเซสชันของผู้เข้าชมในคำขอหน้าเว็บต่างๆถาวร 1 ปี
Cloudflare__cf_bmแยกความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับบอทถาวร 1 วัน
HackerOne__Host-sessionHackerone.com ใช้เพื่อเก็บรักษาสถานะของผู้ใช้ในคำขอหน้าเว็บต่างๆถาวร 13 วัน
HackerOneh1_device_idคุกกี้ HackerOne ที่โดยปกติมักจะสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการของคุณที่เปรียบเสมือนคำขอสำหรับบริการต่างๆ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม Hacker Oneถาวร 1 ปี
FloCookieConsentเก็บสถานะการยินยอมคุกกี้ของผู้ใช้สำหรับโดเมนปัจจุบันถาวร 1 ปี
LinkedInli_gcเก็บสถานะการยินยอมคุกกี้ของผู้ใช้สำหรับโดเมนปัจจุบันถาวร 180 วัน
DoubleClick (Google)test_cookieทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์อนุญาตให้ตั้งค่าคุกกี้หรือไม่ ไม่มีตัวระบุถาวร 1 วัน
YouTubeCONSENTตรวจสอบว่าผู้เข้าชมยอมรับหมวดหมู่การตลาดในแบนเนอร์คุกกี้หรือไม่ถาวร 2 ปี
Google reCAPTCHArc::aสร้างโดย reCAPTCHA ซึ่งเป็นบริการของ Google ที่ช่วยในการแยกความแตกต่างระหว่างมนุษย์และบอท และป้องกันไม่ให้บอทอัตโนมัติเข้าถึงเว็บไซต์ถาวร
Google reCAPTCHArc::cแยกความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับบอทชั่วคราว
FloSESS#เก็บรักษาสถานะของผู้ใช้ในคำขอหน้าเว็บต่างๆชั่วคราว

สถิติ

โดเมนชื่อคุกกี้หมวดหมู่การใช้งานและรายละเอียดการหมดอายุ
AmplitudeAMP_unsent_#ใช้สำหรับการวิเคราะห์ภายในโดย Floถาวร
LinkedInAnalyticsSyncH istoryคุกกี้ LinkedIn ที่ใช้ในการซิงโครไนซ์ข้อมูลกับบริการด้านการวิเคราะห์ของบุคคลที่สามถาวร 29 วัน
SnapchatPerformanceใช้เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุกกี้ประเภทวัดผลการทำงานและการวิเคราะห์ถาวร 1 ปี
Floln_orใช้สำหรับการวิเคราะห์ภายในโดย Floถาวร 1 วัน
Flouser_regionใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์หรือภูมิภาคของผู้ใช้ โดย Flo จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อมอบเนื้อหาหรือบริการที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นให้แก่ผู้ใช้ตามตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ถาวร 1 ปี
Flou_scsidใช้สำหรับการวิเคราะห์ภายในและการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ชั่วคราว
FloX-ABช่วยให้ Flo สามารถค้นหาความแตกต่างหรือรุ่นที่ดีที่สุดของเว็บไซต์ได้ถาวร 1 วัน
Google_gidใช้เพื่อแยกแยะผู้เข้าชมและสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เข้าชมใช้เว็บไซต์ของเราถาวร 2 วัน
Google_gaใช้เพื่อระบุและติดตามแต่ละเซสชันด้วยอุปกรณ์ของผู้ใช้ถาวร 2 ปี

การตลาด

โดเมนชื่อคุกกี้หมวดหมู่การใช้งานและรายละเอียดการหมดอายุ
HubSpot__anon_idรวบรวมข้อมูลของผู้เข้าชมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ เช่น จำนวนการเข้าชม เวลาเฉลี่ยที่ใช้บนเว็บไซต์ และหน้าเว็บที่โหลด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงโฆษณาที่ตรงเป้าหมายถาวร 2 ปี
Meta (Facebook)_fbpจัดเก็บและติดตามการเข้าชมในเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดถาวร 90 วัน
Meta (Facebook)_fbcบันทึกการเข้าชมล่าสุด คุกกี้นี้จะสร้างขึ้นต่อเมื่อผู้ใช้มาที่เว็บไซต์จากการคลิกโฆษณา และ URL ปลายทางมีตัวระบุการคลิกที่ชื่อว่า “fbclid”ถาวร 2 ปี
Snapchat_schn1กำหนด ID เฉพาะสำหรับผู้เข้าชมเพื่อติดตามแต่ละเซสชันบนเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้เว็บไซต์สามารถรวบรวมข้อมูลทางสถิติจากการเข้าชมต่างๆ ได้ และยังสามารถนำข้อมูลนี้มาใช้สร้างกลุ่มเป้าหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้อีกด้วยถาวร 1 วัน
Snapchat_scidกำหนด ID เฉพาะสำหรับผู้เข้าชม ซึ่งช่วยให้ผู้ลงโฆษณาบุคคลที่สามสามารถกำหนดเป้าหมายผู้เข้าชมด้วยโฆษณาที่เกี่ยวข้องได้ถาวร 13 เดือน
Snapchat_scid_rกำหนด ID เฉพาะสำหรับผู้เข้าชม ซึ่งช่วยให้ผู้ลงโฆษณาบุคคลที่สามสามารถกำหนดเป้าหมายผู้เข้าชมด้วยโฆษณาที่เกี่ยวข้องได้ถาวร 13 เดือน
YouTubeVISITOR_INFO 1_LIVEพยายามประเมินแบนด์วิดท์ของผู้ใช้ในหน้าเว็บที่มีวิดีโอ YouTube ในตัวถาวร 179 วัน
YouTubeYSCลงทะเบียน ID เฉพาะเพื่อเก็บสถิติของวิดีโอจาก YouTube ที่ผู้ใช้เห็นชั่วคราว
YouTubeytidb::LAST_ RESULT_ENTRY_KEYเก็บการตั้งค่าโปรแกรมเล่นวิดีโอของผู้ใช้โดยใช้วิดีโอ YouTube แบบฝังถาวร
YouTubeYt-remote-castavailable
Yt-remote-castinstalled
Yt-remote-fastcheck-period
Yt-remote-session-app
yt-remote-session-name
เก็บการตั้งค่าโปรแกรมเล่นวิดีโอของผู้ใช้โดยใช้วิดีโอ YouTube แบบฝังชั่วคราว
YouTubeyt-remote-connected-devices
yt-remote-device-id
คุกกี้ของ YouTube ที่เก็บการตั้งค่าโปรแกรมเล่นวิดีโอของผู้ใช้โดยใช้วิดีโอ YouTube แบบฝังถาวร
Google_gcl_auใช้โดย Google AdSense เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการโฆษณาบนเว็บไซต์ต่างๆ ที่ใช้บริการของตนถาวร 3 เดือน
Googleads/ga-audiencesใช้เพื่อให้ผู้เข้าชมที่มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกค้ากลับมามีส่วนร่วมอีกครั้ง โดยพิจารณาจากพฤติกรรมทางออนไลน์ในเว็บไซต์ต่างๆ ของผู้เข้าชมชั่วคราว
LinkedInbcookie
bscookie
ใช้โดย LinkedIn เพื่อติดตามการใช้บริการแบบฝังถาวร 1 ปี
LinkedInlidcใช้โดย LinkedIn เพื่อติดตามการใช้บริการแบบฝังถาวร 1 วัน
Googlepagead/1p-user-list/#สร้างโดย Google เพื่อวัดความพยายามในการโฆษณาและอำนวยความสะดวกในการชำระค่าคอมมิชชั่นระหว่างเว็บไซต์ชั่วคราว
Snapchatsc_atใช้โดย Snapchat เพื่อจัดเตรียมเนื้อหาโฆษณา โดยคุกกี้จะตรวจสอบประสิทธิภาพของโฆษณาและรวบรวมข้อมูลของผู้เข้าชมเพื่อนำมาแบ่งกลุ่มผู้เข้าชมเพิ่มเติมถาวร 1 ปี
Snapchatblizzard_client_idใช้เพื่อแยกผู้เข้าชมที่ไม่ได้ระบุตัวตนถาวร 30 วัน
SnapchatMarketingใช้เพื่อบันทึกการตั้งค่าคุกกี้เพื่อการตลาดถาวร 1 ปี
SnapchatEssentialSessionใช้เพื่อบันทึกการตั้งค่าคุกกี้เซสชันที่จำเป็นถาวร 1 ปี
Snapchatsc-cookies-acceptedใช้เพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้าชมยอมรับคุกกี้หรือไม่ถาวร 1 ปี
Snapchat_sctrใช้เพื่อระบุว่าจะเรียกแท็กของบุคคลที่สามใน Snap Ads Pixel หรือไม่ถาวร 1 ปี
Snapchatsc-wcidตัวระบุฝั่งไคลเอนต์ที่ไม่เปิดเผยตัวตนที่ใช้สำหรับการวัดผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพการทำงานถาวร 1 ปี (ไม่รวมสหภาพยุโรป/สหราชอาณาจักรที่หมดอายุใน 24 ชั่วโมง)
Snapchatsc-languageใช้เพื่อจดจำการตั้งค่าภาษาที่ผู้เข้าชมเลือกถาวร 1 ปี
Snapchatsc-a-nonceการตรวจสอบ Nonce ใช้เพื่อเข้ารหัสข้อมูลเซสชันชั่วคราวหรือ 1 ปี
sc-static.netu_sclidกำหนด ID เฉพาะสำหรับผู้เข้าชม ซึ่งช่วยให้ผู้ลงโฆษณาบุคคลที่สามสามารถกำหนดเป้าหมายผู้เข้าชมด้วยโฆษณาที่เกี่ยวข้องได้ บริการจับคู่นี้ให้บริการโดยแหล่งรวบรวมโฆษณาของบุคคลที่สาม ซึ่งอำนวยความสะดวกในการเสนอราคาแบบเรียลไทม์สำหรับผู้ลงโฆษณาถาวร
LinkedInUserMatchHistoryการซิงค์ ID โฆษณาของ LikedIn ใช้เพื่อติดตามผู้เข้าชมในเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องตามการตั้งค่าของผู้เข้าชมถาวร 29 วัน
GoogleTd (Google Tag Manager)ระบการจัดการแท็กที่สร้างโดย Google แท็ก คือส่วนย่อยๆ ของรหัสหรือพิกเซลการติดตามจากเครื่องมือของบุคคลที่สาม ซึ่งสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ สำหรับการติดตามคอนเวอร์ชัน การวิเคราะห์เว็บไซต์ และการทำการตลาดซ้ำ                         Google Tag Manager สามารถรวบรวมแท็กต่างๆ ไว้ที่เดียวจากส่วนกลางผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบอย่างมาก และพร้อมสำหรับนำไปใช้ประเมินและทบทวนการปรับปรุงเว็บไซต์และแคมเปญการทำการตลาดซ้ำชั่วคราว
CloudflareZarazZaraz (รุ่นเบต้า) คือโซลูชั่นหนึ่งของ Cloudflare ที่ให้บริการย้ายเครื่องมือและบริการของบุคคลภายนอก (อาทิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ พิกเซลโฆษณา และสคริปต์) ไปยังระบบคลาวด์ และเพิ่มความเร็วและความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์                   Zaraz ใช้เหตุการณ์และทริกเกอร์จากเว็บไซต์ในการระบุเวลาโหลดเครื่องมือและการกระทำที่ต้องดำเนินการ และช่วยให้การจัดการคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยให้เราสามารถปรับแต่งประสบการณ์การเรียกใช้งานของคุณ 
Floutm_campaignคุกกี้แบบบุคคลที่หนึ่งซึ่งโดยทั่วไปจะติดตามชื่อแคมเปญ สโลแกน รหัสโปรโมชั่น ฯลฯ เพื่อติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาออนไลน์1 ปี
Floutm_termระบุคำสำคัญในการค้นหาแบบมีค่าใช้จ่ายและชื่อของชุดโฆษณา1 ปี
Floutm_mediumโดยทั่วไปเทคโนโลยีการติดตามจะถูกส่งผ่านไปพร้อมกับ URL เมื่อผู้ใช้คลิกที่ลิงก์ที่ถูกติดตาม เช่น แคมเปญโฆษณาหรืออีเมล เพื่อระบุผู้ลงโฆษณา เว็บไซต์ หรือการประกาศ1 ปี
Floutm_contentโดยทั่วไปเทคโนโลยีการติดตามจะถูกส่งผ่านไปพร้อมกับ URL เพื่อแยกความแตกต่างของเนื้อหาหรือลิงก์ที่คล้ายคลึงกันภายในโฆษณาเดียวกัน1 ปี
Floutm_adเทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ในการติดตามแคมเปญโฆษณาหรือระบุแหล่งที่มาของการเข้าชมเว็บไซต์จากโฆษณาที่เฉพาะเจาะจง1 ปี
Floutm_expพารามิเตอร์ภายในที่ใช้เพื่อระบุว่าเราต้องการนำกิจกรรมการทดสอบไปใช้กับแคมเปญหรือไม่1 ปี
Floutm_sourceเทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ในการระบุแหล่งที่มาเฉพาะของการเข้าชมเว็บไซต์ เช่น เครื่องมือค้นหา แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจง1 ปี
Quoram-bความจำเป็นของพิกเซล ประสิทธิภาพ ฟังก์ชันการทำงาน การกำหนดเป้าหมายถาวร 2 ปี
Reddit_rdt_uuidพิกเซลของ Reddit สำหรับติดตามกิจกรรมคอนเวอร์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ได้ดำเนินการหลังจากชมหรือคลิกโฆษณาบน Reddit และรายงานข้อมูลดังกล่าวกลับไปยัง Redditถาวร 90 วัน
Pinterest_pinterest_sess
_pinterest_ct
_pinterest_ct_rt 
_pinterest_ct_ua
คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ทางการตลาดถาวร 1 ปี
Pinterest_pin_unauth
_derived_epik 
_epik
คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ทางการตลาดถาวร 1 วัน
TikTok_ttpวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาของเรา และเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ผู้ใช้ (รวมถึงโฆษณา) บน TikTok ในแบบที่คุณต้องการถาวร 13 เดือน
MicrosoftMUIDคุกกี้ของ Microsoft ที่มี GUID ซึ่งกำหนดให้กับเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งจะได้รับการสร้างขึ้นเมื่อคุณโต้ตอบกับคุณสมบัติของ Microsoft รวมถึงการเรียกบีคอน UET หรือการไปยังคุณสมบัติของ Microsoft ผ่านเบราว์เซอร์ถาวร 13 เดือน
Microsoft_uetmsclkidMicrosoft Click ID ที่ใช้เพื่อเพิ่มความแม่นยำให้กับการติดตามคอนเวอร์ชันถาวร 90 วัน
Microsoft_uetsidมี ID เซสชันสำหรับเซสชันที่ไม่ซ้ำกันบนเว็บไซต์ถาวร 13 เดือน
Microsoft_uetvidUET กำหนด ID ผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกันและไม่ระบุชื่อเพื่อใช้แทนผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกัน โดย UET จะจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้ในคุกกี้แบบบุคคลที่หนึ่งถาวร 13 เดือน
GoogleNIDเก็บรักษาตัวเลือกและรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ภาษาที่ต้องการและการตั้งค่าสำหรับเปิดใช้งานตัวกรอง SafeSearch ของ Google6 เดือน
Google__gadsวัดผลการมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาต่างๆ บนโดเมนของเราและป้องกันไม่ให้โฆษณาเดิมแสดงให้คุณเห็นบ่อยครั้งจนเกินไป13 เดือน
GoogleFPAUตรวจสอบกิจกรรมของเว็บไซต์เพื่อทำการวิเคราะห์และรายงาน90 วัน
GoogleANIDแสดงโฆษณา Google บนเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ Google หากคุณเปิดใช้งานโฆษณาที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคนแล้ว จะมีการใช้คุกกี้ “ANID” เพื่อจดจำการตั้งค่านี้และจะคงอยู่เป็นเวลา 13 เดือนในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร (UK) และคงอยู่เป็นเวลา 24 เดือนในพื้นที่อื่น หากคุณปิดใช้งานโฆษณาที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคน จะมีการใช้คุกกี้ “ANID” เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าดังกล่าวจนถึงปี 203013 เดือนในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สหราชอาณาจักร (UK) / 24 เดือนในพื้นที่อื่น
GoogleAIDจัดเก็บ Google ID เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างอุปกรณ์ (หากผู้ใช้ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google บนอุปกรณ์อื่นก่อนหน้านี้) เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคนในทุกอุปกรณ์13 เดือนในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สหราชอาณาจักร (UK) / 540 วันในพื้นที่อื่น
GoogleTAIDจัดเก็บ Google ID เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างอุปกรณ์ (หากผู้ใช้ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google บนอุปกรณ์อื่นก่อนหน้านี้) เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคนในทุกอุปกรณ์14 วัน
GoogleRULใช้โดย Google DoubleClick เพื่อระบุว่ามีการแสดงโฆษณาอย่างถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น12 เดือน
GoogleFPGCLAWใช้เพื่อสังเกตและติดตามแคมเปญ90 วัน
GoogleFPGCLGBใช้เพื่อสังเกตและติดตามแคมเปญ90 วัน
Google_gcl_gbใช้เพื่อสังเกตและติดตามแคมเปญ90 วัน
Google_gac_gb_<wpid>ใช้เพื่อสังเกตและติดตามแคมเปญ90 วัน
Google_gcl_awสร้างขึ้นเมื่อผู้ใช้มาที่เว็บไซต์90 วัน
Google1P_JARใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์โต้ตอบกับไซต์30 วัน
GoogleConversionแท็กที่ช่วยวัดผลคอนเวอร์ชัน90 วัน
GoogleVISITOR_INFO1_LIVE__kพยายามประเมินแบนด์วิดท์ของผู้ใช้ในหน้าเว็บที่มีวิดีโอ YouTube ในตัว180 วัน
GoogleVISITOR_INFO1_LIVE__defaultพยายามประเมินแบนด์วิดท์ของผู้ใช้ในหน้าเว็บที่มีวิดีโอ YouTube ในตัว180 วัน

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Kit หรือ SDK) บนมือถือ

SDK คือชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกที่อาจติดตั้งมากับแอปพลิเคชันมือถือของเรา SDK จะช่วยให้เราเข้าใจวิธีที่คุณโต้ตอบกับแอปของเราและรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครือข่ายที่คุณใช้ในการเข้าถึงแอปพลิเคชัน 

เราไม่เคยใช้แอปของเราเพื่อนำเสนอโฆษณาของบุคคลที่สามให้แก่คุณ คุณจึงสามารถเรียกใช้งานได้อย่างมั่นใจเต็มที่ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ จะมีการร้องขอการเข้าถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดใช้บริการของเราและปรับปรุงการทำงาน โดยต้องขอความยินยอมล่วงหน้าและสามารถถอนความยินยอมนี้ได้ บริการของ Flo อาจยังคงใช้งานได้แม้ในกรณีที่มีการปฏิเสธหรือถอนคำยินยอมแล้วก็ตาม 

SDK ของ AppsFlyer: ช่วยในการวัดประสิทธิภาพและการวิเคราะห์แคมเปญเพื่อหาลูกค้าใหม่ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDK ของ AppsFlyer SDK ได้ที่ https://www.appsflyer.com/product/security-and-privacy/ 

คุณสามารถปิดใช้งานการประมวลผลข้อมูลนี้ได้ตลอดเวลาผ่านทาง https://www.appsflyer.com/optout โดยคุณจะต้องมีตัวระบุสำหรับผู้ลงโฆษณา (IDFA) ของอุปกรณ์มือถือของคุณ

คุณยังสามารถถอนคำยินยอมของคุณในการรวบรวมข้อมูลสำหรับการโฆษณาที่ตรงเป้าหมายหรือการแบ่งปันข้อมูลกับผู้ลงโฆษณาบุคคลที่สามผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณได้เช่นกัน

ID โฆษณา คุณสามารถปรับการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้เหมาะสมเพื่อควบคุม ID โฆษณาได้ดังนี้ 

● บนอุปกรณ์ Apple คุณสามารถเปิดใช้งานการตั้งค่า “จำกัดการติดตามโฆษณา” ในการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ 

● บนอุปกรณ์ Android คุณสามารถเปิดใช้งาน “เลือกไม่ใช้การปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบคุณ” ในการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ

ควรทำอย่างไรถ้าคุณไม่ต้องการการตั้งค่าคุกกี้หรือต้องการให้ลบออก

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ได้ตลอดเวลา รวมถึงถอนคำยินยอมสำหรับคุกกี้ที่ไม่จำเป็นที่คุณเคยให้ไว้ก่อนหน้านี้ได้ โดยการคลิกที่วิดเจ็ทการตั้งค่าคุกกี้ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ จากนั้น คำยินยอมของคุณจะได้รับการอัปเดตเพื่อใช้งานเพิ่มเติมสำหรับคุกกี้ใดๆ ที่ดำเนินการโดย Flo เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้แบบบุคคลที่หนึ่ง คุณอาจต้องรีเฟรชหน้าเว็บของคุณเพื่อให้การตั้งค่าของคุณมีผล 

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าหากคุณได้ให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้แบบบุคคลที่สามก่อนหน้านี้ คุณจะไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าวผ่านระบบการจัดการคุกกี้ของเราได้ หากคุณต้องการถอนคำยินยอมในการใช้คุกกี้ทางเลือก (รวมถึงคุกกี้แบบบุคคลที่สาม) หรือไม่ต้องการคุกกี้บางประเภท คุณจะต้องลบคุกกี้ของคุณโดยใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณจัดการการตั้งค่าและการใช้งานคุกกี้ในขณะที่คุณเรียกใช้เบราว์เซอร์ รวมถึงอนุญาตให้คุณล้างคุกกี้และข้อมูลการเรียกใช้งานได้

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบและบล็อกคุกกี้ได้ที่ http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

ผู้ผลิตเบราว์เซอร์มีหน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุกกี้ในผลิตภัณฑ์ของตน โปรดดูด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

คุณสามารถยกเลิกการใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่สามได้โดยไปที่กลไกการเลือกไม่ใช้คุกกี้หลายตัวในหน้าเลือกไม่ใช้ Network Advertising Initiative หรือควบคุมการใช้ตัวระบุอุปกรณ์โดยใช้การตั้งค่าอุปกรณ์

หากต้องการยกเลิกการติดตามโดย Google Analytics ในทุกเว็บไซต์ ให้ไปที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th

สำหรับเบราว์เซอร์อื่น โปรดดูเอกสารที่ผู้ผลิตเบราว์เซอร์ของคุณมอบให้ 

อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าหากคุณลบคุกกี้หรือไม่ยอมรับ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดที่เรานำเสนอได้ คุณอาจไม่สามารถจัดเก็บการตั้งค่าของคุณและหน้าบางหน้าของเราอาจแสดงไม่ถูกต้อง

ฉันสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ไหน

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้โดยไปที่เว็บไซต์บุคคลที่สามต่อไปนี้: 

wikipedia.org 

allaboutcookies.org 

aboutcookies.org

 

อะไรคือ Do Not Track (DNT)

DNT เป็นแนวคิดที่ได้รับการส่งเสริมโดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น Federal Trade Commission (FTC) ของสหรัฐอเมริกา สำหรับอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตในการพัฒนาและใช้กลไกเพื่อให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถควบคุมการติดตามกิจกรรมออนไลน์ของพวกเขาผ่านเว็บไซต์ต่างๆ โดยใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์ คุณสามารถไปที่การตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปรับการตั้งค่าเหล่านี้ได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราโพสต์การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ เราจะแก้ไขวันที่ “ปรับปรุงล่าสุด” ที่ด้านบนของนโยบายนี้ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรารวบรวม ใช้ และ/หรือแบ่งปันข้อมูลใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยโพสต์ประกาศการเปลี่ยนแปลงให้เห็นเด่นชัดในจุดต่างๆ ที่คุณใช้งานเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้คุณเข้าดูหน้าเว็บนี้เป็นระยะๆ เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายนี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ support@flo.health