Bạn đang xem phiên bản Chính sách Quyền riêng tư đã lưu trữ của chúng tôi. Xem phiên bản hiện hành.​

Bằng việc sử dụng Flo, bạn tin tưởng chia sẻ với chúng tôi những thông tin cá nhân mang tính riêng tư. Chúng tôi cam kết dữ vững sự tin tưởng của bạn. Vì thế, trong vai trò một công ty, chính sách của chúng tôi là phải thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo dữ liệu và quyền riêng tư của từng người dùng được bảo vệ, đồng thời minh bạch trong các hoạt động dữ liệu của chúng tôi. 

Chính sách Bảo mật của chúng tôi được lập ra với mục đích chính là nhằm giúp bạn hiểu rõ các loại dữ liệu chúng tôi thu thập, cách thức chúng tôi sử dụng và chia sẻ dữ liệu, cũng như cách thức bạn có thể kiểm soát dữ liệu đó.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc toàn bộ Chính sách Bảo mật này cùng với Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, tuy nhiên dưới đây là một số điều quan trọng cần ghi nhớ và chúng tôi hy vọng sẽ hữu ích cho bạn:
 • Dữ liệu phục vụ cho bạn

  Dữ liệu phục vụ cho bạn

  Khi bạn sử dụng Flo, chúng tôi có thể sẽ thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn để sử dụng cho mục đích cải thiện trải nghiệm người dùng, như tăng độ chính xác của dự đoán, cá nhân hóa các bài viết bạn nhận được, v.v. Đối với các hoạt động nghiên cứu, chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu đã hủy nhận dạng và tổng hợp, do đó sẽ không thể liên đới đến bạn.

 • Bạn có thể góp phần xây dựng cộng đồng Flo

  Bạn có thể góp phần xây dựng cộng đồng Flo

  Nếu có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ có thể sử dụng những thông tin kỹ thuật về bạn (mã nhận dạng kỹ thuật duy nhất, nhóm tuổi, trạng thái đăng ký và dữ kiện khởi chạy ứng dụng) cho mục đích quảng bá để tiếp cận với nhiều người như bạn hơn. Bạn có thể thu hồi quyết định đồng ý chia sẻ dữ liệu này bất kỳ lúc nào.

 • Bạn nắm quyền kiểm soát

  Bạn nắm quyền kiểm soát

  Bạn có thể truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của mình cũng như sửa đổi, chỉnh sửa, xóa và cập nhật dữ liệu bằng cách gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ support@flo.health. Bạn cũng có thể liên lạc với chúng tôi để tải xuống thông tin mà Flo thu thập được về bạn. Xin lưu ý rằng việc xóa bỏ hoặc sửa đổi một số Dữ liệu Cá nhân do bạn thêm vào có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Flo của bạn trong tương lai.

 • Flo đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn

  Flo đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn

  Chủ lao động, công ty bảo hiểm, thậm chí cả người thân của bạn sẽ không được biết về các triệu chứng bạn ghi lại hoặc thông tin bạn nhập vào Flo trừ khi bạn thông báo với họ. Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp hợp lý và phù hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn khỏi nguy cơ bị mất, bị đánh cắp, sử dụng sai hoặc truy cập trái phép.

 • Chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em

  Chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em

  Đây là lý do bạn phải đủ 13 tuổi trở lên (16 trở lên đối với cư dân tại Liên minh châu  u (EU)) mới được sử dụng Flo. Chúng tôi không cố tình thu thập thông tin về trẻ em và chúng tôi cũng không cho phép cá nhân nào sử dụng Ứng dụng nếu họ không đủ 13 tuổi (16 tuổi đối với cư dân EU). Ngoài ra, một số chức năng của Ứng dụng có thể giới hạn đối với người dùng dưới 18 tuổi.

 • Hoạt động chuyển dữ liệu được thực hiện dưới sự kiểm soát của pháp luật

  Hoạt động chuyển dữ liệu được thực hiện dưới sự kiểm soát của pháp luật

  Flo tuân thủ Khung Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư của Hoa Kỳ - Liên minh châu  u và Khung Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư của Thụy Sĩ - Hoa Kỳ theo quy định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Chúng tôi đã chứng nhận với Bộ Thương mại rằng chúng tôi tuân thủ Nguyên tắc trong Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư.

 • Bạn có thể thoải mái trao đổi với chúng tôi

  Bạn có thể thoải mái trao đổi với chúng tôi

  Chúng tôi tin tưởng vào đối thoại minh bạch và cởi mở, do đó chúng tôi hết sức khuyến khích bạn liên hệ với Nhóm Hỗ trợ, Viên chức Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi hoặc gửi tin nhắn qua email chuyên dụng của chúng tôi nếu có thắc mắc về chính sách này, về cách chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc bất cứ vấn đề gì khác liên quan đến hoạt động bảo mật của chúng tôi.

Giới thiệu

Chính sách Bảo mật này giải thích cách Flo Health, Inc. (“Công ty” hoặc “chúng tôi”) thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của người dùng (“bạn”) liên quan đến ứng dụng di động Flo fem ®, trang web flo.health và reg.flo.health ("Trang Web", courses.flo.health ("Khóa học") và các dịch vụ có liên quan (gọi chung là “Ứng dụng”).

Chúng tôi bảo lưu quyền và có thể thay đổi Chính sách Bảo mật tùy từng thời điểm. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email (đến địa chỉ email bạn đã nhập khi đăng ký), qua Ứng dụng hoặc bằng cách gửi cho bạn một phiên bản mới của Chính sách Bảo mật này để bạn chấp nhận, chẳng hạn như trong trường hợp chúng tôi thêm hoạt động xử lý mới hoặc thu thập một số Dữ liệu Cá nhân bổ sung từ bạn.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau khi phiên bản Chính sách Bảo mật cập nhật có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những sửa đổi trong Chính sách Bảo mật mới. Trong một số trường hợp, bạn sẽ phải chấp nhận một cách rõ ràng các thay đổi trong Chính sách Bảo mật để có thể tiếp tục sử dụng Ứng dụng. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ kiểm tra Trang Web và Ứng dụng của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất về hoạt động bảo mật dữ liệu của chúng tôi. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của Chính sách Bảo mật, chúng tôi đề nghị bạn không sử dụng Ứng dụng. Vui lòng thoát khỏi Ứng dụng ngay nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này.

1. Dữ liệu cá nhân và thông tin chúng tôi thu thập từ bạn

Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi

Khi bạn đăng ký sử dụng Ứng dụng, chúng tôi có thể sẽ thu thập những Dữ liệu Cá nhân về bạn như:

а. Họ và tên;
b. Địa chỉ email;
c. Giới tính;
d. Ngày sinh;
e. Mật khẩu;
f. Nơi cư trú;
g. ID (cho các mục đích được quy định trong Mục 2, Mục 3 và Mục 10 của Chính sách Bảo mật này).

Khi sử dụng Ứng dụng, bạn có thể chọn cung cấp thông tin cá nhân về sức khỏe của mình như:

а. Cân nặng;
b. Nhiệt độ cơ thể;
c. Ngày có chu kỳ kinh nguyệt;
d. Các triệu chứng liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt của bạn;
e. Thông tin vị trí;
f. Những thông tin khác về sức khỏe và các hoạt động của bạn (gọi chung là “Dữ liệu cá nhân”).

Ngoài ra, bạn có thể cho phép chúng tôi nhập dữ liệu từ các dịch vụ của bên thứ ba như Apple HealthKit, Google Fit và một số dịch vụ khác vào kho dữ liệu của Ứng dụng. Các thông tin được nhập có thể bao gồm: các hoạt động thể thao, cân nặng, lượng calo bị đốt cháy, nhịp tim, số bước/quãng đường đi được và các thông tin khác về sức khỏe của bạn.

Việc cho phép chúng tôi truy cập vào thông tin của bên thứ ba có thể giúp bạn tối đa hóa trải nghiệm sử dụng Ứng dụng và chúng tôi sẽ xử lý thông tin do bên thứ ba cung cấp theo cách tuân thủ hoàn toàn Chính sách Bảo mật này.

Thông tin chúng tôi thu thập tự động

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng, chúng tôi sẽ tự động thu thập các thông tin sau đây:

а. Thông tin thiết bị: Chúng tôi thu thập thông tin về thiết bị di động mà bạn sử dụng để truy cập Ứng dụng, bao gồm mô hình phần cứng, thông tin về hệ điều hành và phiên bản của hệ điều hành, thông tin nhận dạng duy nhất của thiết bị và thông tin mạng di động.

b. Thông tin Vị trí: Chúng tôi thu thập địa chỉ IP, múi giờ và thông tin về nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn, các thông tin này cho phép chúng tôi định vị được vị trí tương đối của bạn.

c. Thông tin Thu thập bởi Cookie và các Công nghệ Theo dõi Khác: Chúng tôi sử dụng nhiều loại công nghệ để thu thập thông tin về hoạt động sử dụng Ứng dụng của bạn như tần suất sử dụng, các lĩnh vực và tính năng Ứng dụng bạn truy cập, cũng như các thói quen sử dụng nói chung, theo dõi cách bạn tương tác với một số tính năng cụ thể v.v. Để thu thập những thông tin này, chúng tôi có thể gửi cookie đến thiết bị di động hoặc máy tính của bạn. Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng hoặc trong bộ nhớ thiết bị. Xem thêm trong Chính sách Cookie của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng các công cụ của bên thứ ba như AppsFlyer để có một số dữ liệu thuộc tính của bạn mà chúng tôi sử dụng thêm để tùy chỉnh và cá nhân hóa Ứng dụng cho bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu đó cho mục đích thống kê và phân tích.

Nếu các thông tin thuộc phạm vi đề cập đến trong Mục này được tổng hợp hoặc hủy nhận dạng để không còn liên quan đến một thể nhân đã được nhận dạng hoặc có thể nhận dạng được, thì chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó cho mục đích kinh doanh bất kỳ. Những thông tin thuộc phạm vi đề cập đến trong Mục này có liên quan đến một thể nhân đã được nhận dạng hoặc có thể nhận dạng được và được bảo vệ dưới dạng dữ liệu cá nhân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành được gọi là “Dữ liệu Cá nhân” trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sử dụng tên giả cho một số loại Dữ liệu Cá nhân cụ thể. Xin lưu ý rằng các quy định trong Mục 3 không áp dụng cho Dữ liệu Cá nhân sử dụng tên giả.

SỰ CHẤP THUẬN CỦA BẠN

Khi tạo hồ sơ trong Ứng dụng, bạn đồng ý những điều sau:

I . CHÚNG TÔI CHỈ ĐƯỢC QUYỀN LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NH N BẠN CUNG CẤP KHI TẠO TÀI KHOẢN VÀ TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CHO MỤC ĐÍCH CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO BẠN, CẢI THIỆN TÍNH NĂNG DỊCH VỤ VÀ NHỮNG MỤC ĐÍCH KHÁC ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG MỤC 2 CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY. CÁC DỊCH VỤ ĐÓ CÓ THỂ BAO GỒM CẢ GỬI THÔNG TIN VÀ LỜI NHẮC CHO BẠN QUA ỨNG DỤNG HOẶC QUA ĐỊA CHỈ EMAIL MÀ BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI.

II. DỮ LIỆU CÁ NH N BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI TRONG QUÁ TRÌNH TẠO TÀI KHOẢN BAO GỒM NHỮNG DỮ LIỆU CÁ NH N BẠN NHẬP VÀO ỨNG DỤNG NHƯ DỮ LIỆU VỀ TÀI KHOẢN (VÍ DỤ: TÊN VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL) VÀ DỮ LIỆU VỀ SỨC KHỎE (VÍ DỤ: CÁC SỐ ĐO CƠ THỂ, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, V.V.). TÙY THUỘC VÀO DỮ LIỆU BẠN CUNG CẤP, DỮ LIỆU CÁ NH N CÒN CÓ THỂ BAO GỒM THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH SỨC KHỎE CHUNG CỦA BẠN (VÍ DỤ: C N NẶNG, NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ V.V.).

III. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG TRUYỀN TẢI BẤT KỲ DỮ LIỆU CÁ NH N NÀO CỦA BẠN CHO BÊN THỨ BA TRỪ KHI CÓ QUY ĐỊNH KHÁC TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY.

XIN LƯU Ý RẰNG CHÚNG TÔI KHÔNG CHIA SẺ SỐ TUỔI CHÍNH XÁC HOẶC BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA BẠN VỚI BÊN THỨ BA.

2. Cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu và thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn, bao gồm cả Dữ liệu Cá nhân của bạn, cho các mục đích sau:

а. để phân tích, vận hành, bảo trì và cải thiện Ứng dụng, để thêm các tính năng và dịch vụ mới vào Ứng dụng; 
b. để tùy chỉnh nội dung bạn thấy khi sử dụng Ứng dụng; 
c. để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu, xử lý các giao dịch và gửi cho bạn thông tin liên quan, bao gồm xác nhận và nhắc nhở; 
d. để tùy chỉnh các đề xuất cũng như khuyến nghị sản phẩm và dịch vụ dành cho bạn, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba (ngoại trừ dữ liệu từ Apple HealthKit và Google Fit); 
e. để xác minh danh tính của bạn; 
f. để gửi cho bạn các thông báo kỹ thuật, thông tin cập nhật, cảnh báo bảo mật, hỗ trợ và thông điệp quản trị; 
g. để thanh toán (lập hóa đơn), quản lý tài khoản và các mục đích hành chính khác, nếu áp dụng; 
h. để trả lời các bình luận, câu hỏi và yêu cầu của bạn và cung cấp dịch vụ khách hàng; 
i. để theo dõi và phân tích xu hướng, mức sử dụng và các hoạt động liên quan đến Ứng dụng của chúng tôi; 
j. chỉ đối với thông tin mà bạn đánh dấu để chia sẻ, cho mục đích quảng bá Công ty (ngoại trừ dữ liệu từ Apple HealthKit và Google Fit); 
k. để liên kết hoặc kết hợp với thông tin chúng tôi nhận được từ người khác hoặc (và) từ bạn để giúp hiểu rõ nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn (để sử dụng trong hoạt động đào tạo mạng nơ-ron, trí tuệ nhân tạo, cũng như cho bất kỳ quá trình ra quyết định tự động nào khác); 
l. cho mục đích nghiên cứu khoa học và học thuật; và 
m. cho bất kỳ mục đích nào khác được tiết lộ cho bạn tại thời điểm chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân hoặc bất kỳ mục đích nào khác được nêu trong Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin thu thập được trong quá trình bạn sử dụng HealthKit và Google Fit để phục vụ cho mục đích quảng cáo hoặc cho các dịch vụ tương tự, hoặc bán cho các nền tảng quảng cáo, công ty môi giới dữ liệu hoặc mua bán thông tin. 

Chúng tôi sẽ không xử lý Dữ liệu Cá nhân trái với các mục đích mà dữ liệu đó đã được thu thập hoặc được bạn ủy quyền sau đó theo Mục 2 của Chính sách Bảo mật này hoặc thu thập bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào không cần thiết cho các mục đích đã được đề cập. Nếu cần xử lý dữ liệu cho mục đích nào khác, chúng tôi sẽ gửi yêu cầu riêng để xin sự chấp thuận rõ ràng từ bạn. Trong phạm vi cần thiết để phục vụ các mục đích đó, chúng tôi sẽ thực hiện mọi bước hợp lý để đảm bảo Dữ liệu Cá nhân đủ tin cậy đối với mục đích sử dụng, chính xác, đầy đủ và cập nhật. Chúng tôi cũng cam kết chỉ thu thập số lượng và loại Dữ liệu Cá nhân thực sự cần thiết cho các mục đích được đề cập trong Mục này của Chính sách Bảo mật (“nguyên tắc tối thiểu hóa dữ liệu”).

3. Quyền lợi của bạn

Sửa đổi, chỉnh sửa và xóa dữ liệu

Bạn có thể sửa đổi, chỉnh sửa, xóa và cập nhật Dữ liệu Cá nhân của mình bằng cách gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉsupport@flo.health.

Truy cập

Bạn có quyền truy cập Dữ liệu Cá nhân bạn nhập vào trong Ứng dụng và hỏi chúng tôi về loại Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi lưu trữ liên quan đến bạn. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách truy cập cài đặt ứng dụng hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉsupport@flo.health.

Cư dân EU

Các cá nhân cư trú tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu  u có các quyền theo luật định nhất định liên quan đến dữ liệu cá nhân của họ theo Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung (“GDPR”). Đối với những trường hợp được miễn do pháp luật quy định, bạn có quyền yêu cầu được truy cập vào Dữ liệu cá nhân (gồm cả dạng có cấu trúc và dạng khả chuyển), cũng như tìm cách cập nhật, xóa hoặc sửa Dữ liệu cá nhân:

a. Đính chính Dữ liệu Cá nhân và Hạn chế Xử lý. Bạn có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của Dữ liệu Cá nhân bạn gửi tới Flo. Thông tin không chính xác sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn khi sử dụng các trang web và công cụ của Flo cũng như khả năng chúng tôi liên hệ với bạn như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn cho rằng Dữ liệu Cá nhân của mình không chính xác, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân đó bằng cách gửi email tới địa chỉ support@flo.health. Bạn cũng có quyền yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình, nếu nghi ngờ về tính chính xác của Dữ liệu Cá nhân và chúng tôi sẽ cần chút thời gian để xác minh tính chính xác của dữ liệu đó.

b. Quyền Truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn và Tính khả chuyển của Dữ liệu. Ứng dụng cho phép bạn truy cập và cập nhật Dữ liệu Cá nhân bên trong Ứng dụng và cài đặt tài khoản của bạn. Bạn có quyền yêu cầu thông tin về việc liệu chúng tôi có bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào về bạn hay không, quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn (gồm cả dạng có cấu trúc và dạng khả chuyển) bằng cách gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉsupport@flo.health.

c. Xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn. Nếu bạn cho rằng Dữ liệu Cá nhân của mình không còn cần thiết để phục vụ các mục đích thu thập hoặc xử lý dữ liệu, hoặc trong trường hợp bạn rút lại chấp thuận hoặc phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình, hoặc trong trường hợp việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn không tuân thủ GDPR, bạn có quyền liên hệ với chúng tôi và yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân đó như được mô tả ở trên. Bạn chỉ cần gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉsupport@flo.health. Xin lưu ý rằng việc xóa một số Dữ liệu Cá nhân bạn đã nhập có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Ứng dụng của bạn và các tính năng của Ứng dụng. Việc xóa một số Dữ liệu Cá nhân cũng có thể sẽ khá tốn thời gian vì lý do kỹ thuật.

d. Quyền phản đối xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Bạn có thể phản đối việc xử lý và ngăn chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ cần gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉsupport@flo.health. Xin lưu ý rằng việc xóa một số Dữ liệu Cá nhân bạn đã nhập có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Ứng dụng của bạn và các tính năng của Ứng dụng.

e. Thông báo về việc ra quyết định tự động. Chúng tôi sử dụng các công cụ ra quyết định tự động (ví dụ: mạng nơron) trong việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn nhằm cung cấp cho bạn Dịch vụ phù hợp (ví dụ: dự đoán về chu kỳ của bạn). Thông thường, việc ra quyết định tự động như vậy hoạt động chính xác hơn, nếu bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân chi tiết hơn về chu kỳ, triệu chứng, hoạt động thể chất mà các mạng nơron của chúng tôi có thể xử lý. Mạng nơron của chúng tôi xử lý các thông tin này để theo dõi các yếu tố phụ thuộc và tương quan cụ thể trong các chu kỳ và triệu chứng của bạn và cung cấp cho bạn thông tin chính xác với bạn hơn về chu kỳ và dự đoán chu kỳ.

f. Yêu cầu về thông báo. Chúng tôi cam kết thông báo cho bạn trong khoảng thời gian hợp lý và cơ quan bảo vệ dữ liệu của bạn trong khung thời gian được quy định theo luật hiện hành (72 giờ) nếu có bất kỳ hành vi vi phạm dữ liệu cá nhân nào xảy ra trong Ứng dụng.

g. Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu. Theo GDPR, bạn cũng có quyền (i) hạn chế việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân và (ii) khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương về bất kỳ hoạt động nào của chúng tôi mà bạn cho là không tuân thủ GDPR.

Xin lưu ý rằng trong trường hợp truy cập không rõ ràng, xóa, yêu cầu phản đối hoặc bất kỳ yêu cầu nào khác khi thực hiện các quyền được đề cập, chúng tôi có thể sẽ trao đổi riêng để hiểu rõ hơn động cơ mà bạn thực hiện yêu cầu và xác định thông tin phản hồi. Trong trường hợp không thể thực hiện, chúng tôi có quyền từ chối xử lý yêu cầu của bạn.
Theo các quy định của GDPR, chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn chứng minh danh tính của mình (ví dụ: bằng cách yêu cầu cung cấp CMND/CCCD hoặc bất kỳ bằng chứng nhận dạng nào khác) để bạn có thể được hưởng các quyền được đề cập, đặc biệt nếu bạn thực hiện các quyền đó đối với các danh mục Dữ liệu Cá nhân đặc biệt như dữ liệu về sức khỏe. Điều này được thực hiện để đảm bảo yêu cầu của bạn không vi phạm quyền của bên thứ ba và các quyền được mô tả trong mục này được thực hiện bởi một chủ thể Dữ liệu Cá nhân thực tế hoặc người được ủy quyền.

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày sau khi nhận được yêu cầu, nhưng trong một số trường hợp, có thể mất tới 90 ngày, ví dụ như để xóa toàn bộ Dữ liệu Cá nhân của bạn được lưu trữ trong các hệ thống sao lưu của chúng tôi – điều này là do kích thước và sự phức tạp của các hệ thống chúng tôi sử dụng để lưu trữ dữ liệu.

4. Chia sẻ dữ liệu và thông tin cá nhân của bạn

а. Dữ liệu Cá nhân chúng tôi chia sẻ với các bên thứ ba. Chúng tôi sẽ không chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ theo quy định trong Mục 4 và Mục 11 của Chính sách Bảo mật này.

TẤT CẢ NGƯỜI DÙNG. Nếu chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn phù hợp theo luật hiện hành, chúng tôi có thể chia sẻ một số Dữ liệu Cá nhân của bạn với AppsFlyer, một nền tảng tiếp thị di động. Bằng cách sử dụng AppsFlyer và các đối tác tích hợp của nền tảng này, chúng tôi có thể tiếp cận nhiều người như bạn hơn và quảng bá Ứng dụng một cách rộng rãi để giúp nhiều phụ nữ kiểm soát sức khỏe thể chất và tinh thần của mình tốt hơn.

Đọc thêm về AppsFlyer tại đây và các đối tác tích hợp của nền tảng này tại đây

Để thực hiện mục tiêu trên, chúng tôi có thể sẽ chia sẻ một số Dữ liệu cá nhân với AppsFlyer và một số đối tác tích hợp của nền tảng này như được liệt kê dưới đây.

Dưới đây là minh họa cụ thể về cách chúng tôi sử dụng AppsFlyer và các đối tác tích hợp của nền tảng này:

1. Bạn trở thành người dùng Flo và đồng ý chia sẻ Dữ liệu cá nhân được giới hạn nghiêm ngặt trong bộ dữ liệu sau: 

a) Mã nhận dạng kỹ thuật: Địa chỉ IP (cũng có thể cung cấp thông tin chung về vị trí), Tác nhân người dùng, IDFA (Mã nhận dạng nhà quảng cáo), ID Android (trong thiết bị Android), ID nhà quảng cáo Google, ID người dùng do khách hàng cấp và các mã nhận dạng kỹ thuật duy nhất tương tự khác;
b) Nhóm tuổi của bạn;
c) Trạng thái đăng ký của bạn;
d) Dữ kiện khởi chạy ứng dụng.

2. Ứng dụng Flo sẽ gửi dữ liệu của bạn đến AppsFlyer. Nền tảng này sẽ phân tích dữ liệu đó và cung cấp cho chúng tôi các báo cáo và thông tin chi tiết về cách tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi.

3. Đồng thời, AppsFlyer sẽ gửi dữ liệu của bạn đến một số đối tác tích hợp của mình (ví dụ như Pinterest, Google Ads, Apple Search Ads, mạng lưới tiếp thị FB và một số đối tác khác) để tìm những người giống bạn trên các nền tảng khác nhau, bao gồm cả các trang web mạng xã hội. Các đối tác tích hợp này sẽ phân tích dữ liệu của bạn (gọi là “đối tượng tùy chỉnh”) và hiển thị thông tin có liên quan về Ứng dụng cho những người có thể quan tâm đến nó (gọi là “đối tượng tương tự”). 

4. Đây là cách người dùng mới biết đến Flo, có được dự đoán chu kỳ chính xác, hiểu được ý nghĩa của các tín hiệu cơ thể và nhận thông tin đáng tin cậy về sức khỏe của họ. Với việc đồng ý sử dụng ứng dụng Flo, bạn đã đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng Flo. 

ĐỐI VỚI RIÊNG NGƯỜI DÙNG NGOÀI EU. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ trực tiếp Dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của Mục này trong Chính sách Bảo mật với các dịch vụ của bên thứ ba sau đây:

1. Đối tượng tương tự trên Facebook. Chúng tôi sử dụng dịch vụ quảng cáo trên Facebook có tên “đối tượng tương tự” để xác định người dùng Flo mới tiềm năng trên Facebook dựa trên thông tin từ những người dùng Flo hiện tại. Chúng tôi sử dụng dịch vụ để xác định những người trên Facebook có thể quan tâm đến Flo như những người dùng hiện tại của chúng tôi.

2. Snapchat. Snapchat là mạng xã hội được nhiều người sử dụng và chúng tôi tận dụng các tính năng nhắm mục tiêu của ứng dụng này để tiếp cận thêm nhiều người giống như người dùng của chúng tôi trên Snapchat. Xem thêm về cài đặt quyền riêng tư của Snapchat tại đây.

Dưới đây là minh họa cụ thể về cách chúng tôi sử dụng Đối tượng Tương tự trên Facebook và Snapchat:

1. Bạn trở thành người dùng Flo và đồng ý chia sẻ Dữ liệu cá nhân được giới hạn nghiêm ngặt trong bộ dữ liệu sau: 

a) Mã nhận dạng kỹ thuật: Địa chỉ IP (cũng có thể cung cấp thông tin chung về vị trí), tác nhân người dùng, IDFA (Mã nhận dạng nhà quảng cáo), ID Android (trong thiết bị Android), ID nhà quảng cáo Google, ID người dùng do khách hàng cấp và các mã nhận dạng kỹ thuật duy nhất tương tự khác;
b) Nhóm tuổi của bạn;
c) Trạng thái đăng ký của bạn;
d) Dữ kiện khởi chạy ứng dụng.

2. Ứng dụng Flo sẽ gửi dữ liệu của bạn đến dịch vụ Đối tượng Tương tự trên Facebook và Snapchat để tìm kiếm những người giống như bạn trên các nền tảng này. Các dịch vụ của bên thứ ba này sẽ phân tích dữ liệu của bạn (gọi là “đối tượng tùy chỉnh”) và hiển thị các thông tin có liên quan về Ứng dụng cho những người có khả năng sẽ quan tâm (gọi là “đối tượng tương tự”).

3. Đây là cách người dùng mới biết đến Flo, có được dự đoán chu kỳ chính xác, hiểu được ý nghĩa của các tín hiệu cơ thể và nhận thông tin đáng tin cậy về sức khỏe của họ. Với việc đồng ý sử dụng ứng dụng Flo, bạn đã đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng Flo. 

Tất cả các dịch vụ của bên thứ ba được quy định trong Mục 4 (a) của Chính sách Bảo mật đều dựa theo quy định liên minh châu  u hoặc tuân thủ GDPR (như Khung Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư Hoa Kỳ-Liên minh châu  u để đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ dữ liệu của châu  u).

XIN LƯU Ý RẰNG CHÚNG TÔI KHÔNG CHIA SẺ SỐ TUỔI CHÍNH XÁC HOẶC BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA BẠN VỚI BÊN THỨ BA.

TÙY CHỌN RÚT LẠI CHẤP THUẬN. BẠN CÓ THỂ RÚT LẠI CHẤP THUẬN CHO PHÉP CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NH N CỦA MÌNH THEO QUY ĐỊNH TẠI MỤC NÀY BẤT CỨ LÚC NÀO BẰNG CÁCH SỬ DỤNG MỘT TRONG CÁC TÙY CHỌN SAU:

1. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI THEO ĐỊA CHỈ EMAILSUPPORT@FLO.HEALTH;

2. THAY ĐỔI CÀI ĐẶT THIẾT BỊ CỦA BẠN TRONG IOS HOẶC ANDROID ĐỂ NGỪNG CHIA SẺ ID QUẢNG CÁO IDFA HOẶC ANDROID VỚI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO. TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY, KHÔNG BÊN THỨ BA NÀO CÓ THỂ SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NH N CỦA BẠN THEO QUY ĐỊNH CỦA MỤC NÀY TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT.

b. Thông tin Tổng hợp. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp, ẩn danh hoặc đã hủy nhận dạng, những thông tin không thể được sử dụng một cách hợp lý để nhận dạng bạn, kể cả với các đối tác hoặc tổ chức nghiên cứu của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, trong các bài viết, bài đăng trên blog và các ấn phẩm khoa học, thông tin chung về nhân khẩu học, độ tuổi và thống kê tổng hợp về các hoạt động hoặc biểu hiện nhất định từ dữ liệu được thu thập để giúp xác định các xu hướng của người dùng.

c. Trường hợp Đặc biệt. Chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ theo quy định khác trong Chính sách Bảo mật này và trong các trường hợp sau đây: (i) để đáp lại trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc các quy trình pháp lý, trong phạm vi được phép và bị hạn chế bởi luật pháp (bao gồm để đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật); (ii) khi việc tiết lộ thông tin là bắt buộc để duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn của Ứng dụng hoặc để bảo vệ tính bảo mật của bất kỳ người dùng nào hoặc tính bảo mật của những người khác, phù hợp với luật pháp hiện hành; (iii) khi việc tiết lộ thông tin được chỉ dẫn hoặc được sự đồng ý của người dùng đã nhập Dữ liệu Cá nhân đó; (iv) trong trường hợp chúng tôi trải qua quá trình chuyển đổi kinh doanh, chẳng hạn như sáp nhập, thoái vốn, mua lại, thanh lý hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của mình, trong hầu hết các trường hợp, thông tin của bạn sẽ là một phần của tài sản được chuyển nhượng.

d. Thông tin do Người dùng Đăng tải. Ứng dụng hỗ trợ một số khu vực cộng đồng và các diễn đàn công cộng khác, nơi những người dùng có cùng sở thích hoặc bệnh trạng có thể chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau, hoặc nơi người dùng có thể đăng câu hỏi để các chuyên gia trả lời. Chúng tôi cũng tổ chức các buổi trao đổi trực tuyến có thể được điều hành bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Các cộng đồng của chúng tôi mở cửa [công khai/cho cộng đồng sử dụng Ứng dụng] và không được coi là riêng tư.

Mọi thông tin (bao gồm Dữ liệu Cá nhân) bạn chia sẻ trong bất kỳ khu vực cộng đồng trực tuyến hoặc thảo luận trực tuyến nào đều được coi là dữ liệu mở công khai và không phải dữ liệu riêng tư. Bạn nên suy nghĩ cẩn trọng trước khi đăng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào trên bất kỳ diễn đàn công cộng nào. Những gì bạn đăng có thể được nhìn thấy, tiết lộ hoặc thu thập bởi các bên thứ ba và có thể được người khác sử dụng theo cách chúng tôi không thể kiểm soát hoặc dự đoán, bao gồm cả việc liên hệ với bạn cho các mục đích trái phép. Như với bất kỳ diễn đàn công cộng nào trên bất kỳ trang web nào, thông tin bạn đăng cũng có thể hiển thị trên các công cụ tìm kiếm của bên thứ ba.

Nếu bạn đăng nhầm Dữ liệu Cá nhân trong các khu vực cộng đồng của chúng tôi và muốn xóa nó, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây để yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu đó. Trong một số trường hợp, ví dụ như vì lý do kỹ thuật, chúng tôi có thể không xóa được Dữ liệu Cá nhân của bạn.

e. Thông tin Thu thập bởi Cookie và các Công nghệ Theo dõi Khác. Khi bạn sử dụng Trang Web và Khóa học, một số bên thứ ba có thể thu thập thông tin về phiên truy cập và hoạt động của bạn thông qua cookie và các công nghệ theo dõi khác (ví dụ: pixel đặc biệt). Tìm hiểu thêm về cookie và cách bạn có thể từ chối chúng trong Chính sách Cookie của chúng tôi. 

f. Chuyển tiếp cho bên thứ ba (trở đi) và tuân thủ Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư. Trong trường hợp chuyển tiếp dữ liệu, nếu hoạt động chuyển tiếp dữ liệu được bạn cho phép một cách rõ ràng, chúng tôi có trách nhiệm xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nhận được theo các quy định trong Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư (Xem Mục 12 của Chính sách Bảo mật này) hoặc dữ liệu chung từ cư dân EU và Thụy Sĩ và sau đó chuyển cho một bên thứ ba đóng vai trò đại diện thay mặt chúng tôi. Chúng tôi vẫn chịu trách nhiệm theo các Nguyên tắc (như được định nghĩa dưới đây) và GDPR nếu đại diện của chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân đó theo cách không phù hợp với Nguyên tắc và GDPR, trừ khi chúng tôi chứng minh được rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự kiện gây phát sinh thiệt hại. Đối với mọi hoạt động chuyển tiếp dữ liệu, chúng tôi cam kết thực hiện thỏa thuận chính thức với tất cả các bên nhận hoặc xử lý thay mặt chúng tôi.

Nếu chúng tôi nhận được Dữ liệu cá nhân thuộc phạm vi chứng nhận của chúng tôi theo Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư và sau đó chuyển cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đóng vai trò đại diện thay mặt chúng tôi, chúng tôi có trách nhiệm nhất định theo Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư nếu cả (i) đại diện xử lý Dữ liệu Cá nhân theo cách không phù hợp với Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư và (ii) chúng tôi chịu trách nhiệm cho sự kiện gây phát sinh thiệt hại.

5. Lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là tài khoản của bạn còn hoạt động hoặc cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn và chỉ với điều kiện là dữ liệu đó phục vụ các mục đích xử lý được xác định trong Mục 2 của Chính sách Bảo mật này. Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có thể xóa Dữ liệu Cá nhân của mình như được quy định trong Mục 3 của Chính sách Bảo mật này.

Lưu ý rằng chúng tôi có thể giữ lại một số Dữ liệu Cá nhân và thông tin khác ở dạng tổng hợp, ẩn danh sau khi tài khoản của bạn bị chấm dứt. Mọi bài đăng hoặc bình luận bạn gửi có thể vẫn hiển thị khi và sau khi bạn xóa tài khoản của mình. Chúng tôi không có trách nhiệm xóa bài đăng hoặc bình luận của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng thông tin của bạn trong mọi hoạt động thu thập dữ liệu tổng hợp sau khi bạn chấm dứt tài khoản của mình, tuy nhiên chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin đó sẽ không làm tiết lộ danh tính cá nhân bạn. Chúng tôi cũng sẽ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Nếu bạn xóa dữ liệu khỏi tài khoản của mình, bạn sẽ không còn thấy nó trong Ứng dụng nữa, nhưng một số bản sao lưu dữ liệu có thể vẫn còn trong các máy chủ lưu trữ của chúng tôi trong một khoảng thời gian hợp lý do các giải pháp kỹ thuật mà chúng tôi sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết xóa mọi bản sao lưu như vậy trong một khoảng thời gian hợp lý.

Nếu bạn chọn xóa Ứng dụng, hủy kích hoạt tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu Cá nhân của bạn trong thời gian tài khoản của bạn còn hoạt động và một khoảng thời gian hợp lý sau đó đề phòng trường hợp bạn quyết định kích hoạt lại Dịch vụ. Chúng tôi cũng giữ lại một số thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp, thực thi các thỏa thuận của chúng tôi, hỗ trợ các hoạt động kinh doanh và tiếp tục phát triển và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Khi chúng tôi lưu giữ thông tin để cải thiện và phát triển Dịch vụ, chúng tôi thực hiện các bước để loại bỏ thông tin nhận dạng trực tiếp bạn và chúng tôi chỉ sử dụng thông tin để có được cái nhìn chung về việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, không phải để phân tích cụ thể các đặc điểm cá nhân về bạn.

6. Dữ liệu cá nhân bạn chọn chia sẻ với bên thứ ba

Bạn có thể chỉ dẫn chúng tôi chia sẻ dữ liệu từ Ứng dụng với các bên khác. Ví dụ: bạn có thể cho phép chúng tôi chia sẻ dữ liệu với các ứng dụng và dịch vụ y tế khác như Google Fit và Apple HealthKit. Khi bạn chỉ dẫn chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với bên thứ ba, bên thứ ba đó sẽ có chính sách bảo mật của riêng họ và chúng tôi không kiểm soát cách bên thứ ba sử dụng hoặc xử lý thông tin. Bạn có thể hủy chấp thuận cho phép chia sẻ thông tin với bên thứ ba tại bất kỳ thời điểm nào trong cài đặt tài khoản Ứng dụng của bạn.

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo sự tuân thủ của các bên thứ ba như vậy với bất kỳ luật hiện hành nào có thể chi phối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Ví dụ: đối với Dữ liệu Cá nhân của cư dân EU, chúng tôi thực hiện những nỗ lực phù hợp để đảm bảo rằng các bên thứ ba như vậy tuân thủ GDPR và có các chính sách bảo mật tuân thủ GDPR.

7. Bảo vệ an toàn

Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp hợp lý và phù hợp để bảo vệ tất cả Dữ liệu Cá nhân được thu thập khỏi mất mát, trộm cắp, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy, có tính đến tính chất của Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi xử lý và rủi ro liên quan đến một số danh mục Dữ liệu Cá nhân đặc biệt mà chúng tôi thu thập (thông tin về sức khỏe). Ngoài ra, chúng tôi sử dụng các biện pháp an toàn thông tin sau để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn:

a. Sử dụng tên giả và token hóa một số danh mục Dữ liệu Cá nhân nhất định của bạn;

b. Mã hóa Dữ liệu Cá nhân của bạn trong quá trình truyền tải và lưu trữ;

c. Kiểm tra lỗ hổng hệ thống và kiểm tra thâm nhập;

d. Bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu;

e. Các biện pháp về tổ chức và pháp lý. Ví dụ: nhân viên của chúng tôi có thể truy cập Dữ liệu cá nhân của bạn ở các cấp độ khác nhau và chỉ những người chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu mới có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn và chỉ để phục vụ cho một số mục đích hạn chế cần thiết để vận hành Ứng dụng. Chúng tôi sẽ quy trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc cho nhân viên của mình đối với mọi hành vi tiết lộ, truy cập trái phép, thay đổi, phá hủy, lạm dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

f. Tiến hành đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu định kỳ để đảm bảo Ứng dụng tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc về 'bảo mật từ thiết kế', 'bảo mật theo mặc định' và các nguyên tắc khác. Chúng tôi còn cam kết thực hiện kiểm tra bảo mật trong trường hợp sáp nhập hoặc chuyển nhượng Công ty.

Xin hiểu rằng bạn có thể giúp giữ bảo mật thông tin của mình bằng cách chọn và bảo vệ mật khẩu của bạn một cách phù hợp, không chia sẻ mật khẩu và không để người khác sử dụng thiết bị di động của bạn. Xin hiểu rằng không có hệ thống bảo mật nào là hoàn hảo và do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của Ứng dụng hoặc thông tin của bạn sẽ không bị chặn lại trong quá trình truyền tải đến chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện có vi phạm hệ thống bảo mật, chúng tôi có thể đăng thông báo hoặc cố gắng thông báo cho bạn qua email và sẽ thực hiện các bước hợp lý để khắc phục vi phạm như được quy định trong Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi xử lý thông tin theo cách tương thích và phù hợp với mục đích thu thập thông tin. Trong phạm vi cần thiết để phục vụ những mục đích đó, chúng tôi thực hiện các bước hợp lý và phù hợp để đảm bảo rằng mọi thông tin chúng tôi có được là chính xác, đầy đủ, hiện hành và đáng tin cậy cho mục đích sử dụng của nó.

8. Quyền riêng tư của trẻ em

Giới hạn chung về độ tuổi. Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư của trẻ em. Ứng dụng này không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin về trẻ em dưới 13 tuổi. Ứng dụng không thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ người nào mà Công ty thực sự biết là dưới 13 tuổi. Nếu bạn biết bất kỳ ai dưới 13 tuổi sử dụng Ứng dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@flo.health và chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để xóa thông tin đó và (hoặc) xóa tài khoản của người đó.

Giới hạn độ tuổi đối với cư dân EU. Theo yêu cầu của GDPR, bạn phải đủ 16 tuổi trở lên mới được phép sử dụng Ứng dụng. Trong phạm vi bị cấm theo quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi không cho phép cư dân EU dưới 16 tuổi sử dụng ứng dụng. Nếu bạn biết bất kỳ ai dưới 16 tuổi sử dụng Ứng dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@flo.health và chúng tôi sẽ tiến hành xóa thông tin đó và (hoặc) xóa tài khoản của người đó.

Khóa học. Bạn phải đủ 18 tuổi mới có thể sử dụng Khóa học.

9. Liên kết của bên thứ ba

Mặc dù Ứng dụng có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách và/hoặc thông lệ bảo mật trên các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó. Xin hiểu rằng Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng đối với thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn. Trong trường hợp chúng tôi liên kết với trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, bạn cần đọc chính sách bảo mật được đăng trên trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó.

10. Bảo mật thanh toán

Để xử lý thanh toán cho một số tính năng và chức năng cụ thể của Ứng dụng, chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ thanh toán do các bên thứ ba cung cấp. 

Ví dụ: chúng tôi sử dụng Apple và Google để xử lý các khoản thanh toán liên quan đến các gói đăng ký được cung cấp trên App Store và Google Play. Xin lưu ý rằng chúng tôi tuyệt đối không thu thập và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập hoặc bảo mật thông tin ngân hàng, tài chính và thanh toán. Thông tin đó chỉ được xử lý và lưu trữ bởi Apple và Google. Có thể liên hệ các công ty này qua trang web của họ: https://www.apple.comhttps://play.google.com

Để xử lý các khoản thanh toán cho Khóa học, chúng tôi sử dụng Stripe, một nền tảng thanh toán do Stripe, Inc. cung cấp. Chúng tôi có thể chia sẻ ID người dùng của bạn với Stripe để theo dõi trạng thái thanh toán – cho dù quá trình mua hàng của bạn đã hoàn tất hay chưa. Chúng tôi không xem hoặc thu thập bất kỳ dữ liệu tài chính hoặc ngân hàng nào trong quá trình gửi dữ liệu tới Stripe để hoàn tất thanh toán và chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với việc sử dụng thông tin này. Mọi hoạt động sử dụng các thông tin đó sẽ được điều chỉnh theo thỏa thuận giữa bạn và Stripe và tuân theo Chính sách Bảo mật của Stripe

11. Liên lạc qua email

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua email để thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi, khuyến mãi, phần thưởng và sự kiện do chúng tôi và những bên khác cung cấp, đồng thời chia sẻ tin tức và thông tin mà chúng tôi nghĩ bạn sẽ quan tâm. Bạn luôn có thể từ chối nhận email bằng cách hủy đăng ký nhận tin thông qua liên kết “Hủy đăng ký” có trong email. Khi từ chối nhận các email này, bạn sẽ vẫn nhận được các email quan trọng liên quan đến dịch vụ cần thiết để bạn có thể sử dụng Ứng dụng. Nếu được quy định trong pháp luật hiện hành, một số trường hợp ngoại lệ nhất định có thể áp dụng cho cư dân của một số quốc gia liên quan đến việc đang chọn nhận thông tin liên lạc qua email từ chúng tôi. Chúng tôi có thể yêu cầu những người dùng này đưa ra chấp thuận nếu muốn nhận những thông tin nói trên tại màn hình đăng ký.

Trong các thông tin liên lạc đó, chúng tôi cũng có thể dùng khảo sát để thu thập câu trả lời và phản hồi của bạn về nhiều chủ đề khác nhau. Thông tin do bạn cung cấp thông qua các cuộc khảo sát này được chúng tôi xử lý cho các mục đích được quy định trong Chính sách Bảo mật này.

Để cung cấp các dịch vụ thông tin liên lạc, chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để thực hiện các chiến dịch về dịch vụ bản tin, khảo sát hoặc thông báo như vậy. Hiện tại, chúng tôi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba sau đây:

 1. SendGrid. SendGrid là một nền tảng email tự động hóa do SendGrid, Inc (Hoa Kỳ) cung cấp. Chúng tôi sử dụng SendGrid để tiếp cận nhiều người dùng hơn thông qua các bản tin, khảo sát và thông báo. Chúng tôi có thể chia sẻ địa chỉ email của bạn và một số nội dung văn bản được cá nhân hóa cho SendGrid. SendGrid sẽ không bao giờ sử dụng địa chỉ email và nội dung văn bản được cá nhân hóa của bạn trừ trường hợp dùng để gửi tin nhắn và thông báo của chúng tôi đến bạn. Chúng tôi lưu trữ địa chỉ email và nội dung văn bản được cá nhân hóa của bạn thông qua SendGrid và bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa chúng khỏi nền tảng SendGrid theo quy định tại Mục 3 của Chính sách Bảo mật này.
 2. SurveyMonkey. SurveyMonkey là một phần mềm khảo sát trực tuyến được cung cấp bởi SurveyMonkey Inc. (Hoa Kỳ). Các khảo sát của SurveyMonkey có thể được lồng ghép vào trong các tin nhắn mà bạn nhận được từ chúng tôi. Theo hướng dẫn của chúng tôi, SurveyMonkey thu thập các câu trả khảo sát và gửi lại cho chúng tôi kèm theo địa chỉ IP của bạn. Việc sử dụng dịch vụ này cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn nhu cầu của bạn và nhận phản hồi của bạn về Flo. Bạn luôn có thể yêu cầu chúng tôi xóa câu trả lời và IP của bạn khỏi nền tảng SurveyMonkey theo Mục 3 của Chính sách Bảo mật này.

Bạn có thể xem chính sách bảo mật của các dịch vụ này trên trang web của họ. Các công ty này tuân thủ Khung Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư EU-Hoa Kỳ để đảm bảo rằng các yêu cầu về bảo mật dữ liệu của châu  u được đáp ứng.

12. Chuyển dữ liệu cá nhân quốc tế

Tổng quát. Công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ và thông tin chúng tôi thu thập được điều chỉnh bởi luật pháp Hoa Kỳ. Xin lưu ý rằng luật pháp Hoa Kỳ và luật pháp của các quốc gia khác có thể không áp dụng các biện pháp bảo vệ giống như luật pháp trong khu vực tài phán của bạn.

Ngoài ra, bạn đồng ý rằng thông tin được thu thập thông qua Ứng dụng có thể được lưu trữ và xử lý tại Canada, nơi Công ty thuê máy chủ hoặc ở bất kỳ quốc gia nào khác mà Công ty hoặc các bên liên kết, công ty con hoặc đại diện của Công ty có cơ sở và bằng việc sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý với hoạt động truyền tải thông tin đã nêu ra bên ngoài quốc gia nơi bạn cư trú.

Cư dân EU và Thụy Sĩ. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn tới Hoa Kỳ, nơi mà việc bảo vệ dữ liệu không được coi là đầy đủ theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Tuy nhiên, chúng tôi tuân thủ Khung Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư EU-Hoa Kỳ và Khung Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư Thụy Sĩ-Hoa Kỳ do Bộ Thương mại Hoa Kỳ quy định về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân được chuyển từ EU và Thụy Sĩ sang Hoa Kỳ. Chúng tôi đã chứng nhận với Bộ Thương mại rằng chúng tôi tuân thủ Nguyên tắc trong Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư. Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản trong Chính sách Bảo mật và Nguyên tắc trong Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư này ( “Nguyên tắc”, Nguyên tắc trong Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư sẽ được ưu tiên áp dụng. Để tìm hiểu thêm về chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư và để xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập privateacyshield.gov.

a. Giải quyết Khiếu nại và Tranh chấp. Tuân thủ các Nguyên tắc trong Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư, chúng tôi cam kết giải quyết các khiếu nại về việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Cư dân EU và Thụy Sĩ có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến chính sách Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư của chúng tôi trước tiên cần liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email dpo@flo.health hoặc địa chỉ gửi thư bưu điện:

Flo Health Inc.

541 Jefferson Ave Ste 100, Redwood City, CA 94063-1700

Chúng tôi cũng cam kết gửi các khiếu nại theo Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư chưa được giải quyết tới JAMS, một nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp thay thế ở Hoa Kỳ. Nếu bạn không nhận được xác nhận kịp thời về khiếu nại từ chúng tôi hoặc nếu chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng khiếu nại của bạn, vui lòng liên hệ hoặc truy cập liên kết sau để biết thêm thông tin hoặc gửi khiếu nại. Các dịch vụ của JAMS sẽ được cung cấp miễn phí cho bạn.

b. Trọng tài. Bạn cũng có thể yêu cầu trọng tài ràng buộc để phân xử các khiếu nại chưa được giải quyết nhưng trước khi bắt đầu phân xử, một cư dân của một quốc gia châu  u tham gia Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư phải: (1) liên hệ với chúng tôi và cho chúng tôi cơ hội để giải quyết vấn đề; (2) tìm kiếm sự trợ giúp từ JAMS; và (3) liên hệ với Bộ Thương mại Hoa Kỳ (trực tiếp hoặc thông qua Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu châu  u) và dành thời gian để Bộ thương mại cố gắng giải quyết vấn đề. Nếu một cư dân như vậy yêu cầu trọng tài ràng buộc, mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm về phí luật sư của mình. Xin lưu ý rằng, theo Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư, một hoặc nhiều trọng tài viên chỉ có thể áp dụng biện pháp giải quyết không thiên vị, phi tiền tệ, cụ thể cho từng cá nhân, cần thiết để khắc phục mọi vi phạm theo Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư đối với cư dân đó. Có thể không được yêu cầu trọng tài phân xử nếu vi phạm nguyên tắc bị cáo buộc tương tự của cá nhân (1) trước đây đã từng được trọng tài ràng buộc phân xử; (2) là chủ đề của bản án cuối cùng được đưa ra trong một vụ kiện tại tòa án mà cá nhân đó là một bên; hoặc (3) trước đây đã được các bên giải quyết.

c. Việc Thực thi của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ. Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) có quyền điều tra và thực thi quy định đối với việc tuân thủ Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư của chúng tôi.

13. Viên chức bảo vệ dữ liệu

Để liên lạc với Viên chức Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi, vui lòng gửi email đến địa chỉ dpo@flo.health.

14. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về quyền riêng tư của mình, bất kỳ quy định nào trong Chính sách Bảo mật này hoặc bất kỳ quyền nào của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại:

Flo Health Inc

541 Jefferson Ave Ste 100, Redwood City, CA 94063-1700
Email: support@flo.health hoặc dpo@flo.health

Đại diện của chúng tôi tại EU:

DPOEU LTD

Office 902, Oval, Krinou 3, Ayios Athanasios, 4103, Limassol, Cyprus
Email: info@dpoeu.eu