Czytasz zarchiwizowaną wersję naszej Polityki Prywatności. Zobacz aktualną wersję.

Korzystając z Flo, obdarzasz nas zaufaniem i powierzasz nam intymne informacje na swój temat. Robimy wszystko, by nie zawieść Twojego zaufania i dlatego naszą polityką jako firmy jest szczególna dbałość o ochronę danych i prywatności każdego użytkownika oraz transparentność sposobów przetwarzania danych. 

Głównym celem naszej Polityki Prywatności jest pełne poinformowanie użytkowników o tym, jakie dane gromadzimy, jak je wykorzystujemy i udostępniamy, oraz w jaki sposób można je kontrolować.

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych i naszym zdaniem przydatnych informacji, jednak równocześnie zalecamy szczegółowe zapoznanie się z tą Polityką Prywatności i z Warunkami Użytkowania.
 • Korzystanie z Twoich danych personalnych

  Korzystanie z Twoich danych personalnych

  Podczas Twojego korzystania z Flo gromadzimy Twoje Dane Osobowe i wykorzystujemy je do doskonalenia działania Aplikacji, np. do poprawy dokładności przewidywań, personalizowania wysyłanych informacji itp. Do działań, związanych z badaniami wykorzystujemy jedynie zespolone dane, pozbawione elementów pozwalających na identyfikację, które nie mogą być z Tobą skojarzone.

 • Możesz przyczynić się do rozwoju społeczności Flo

  Możesz przyczynić się do rozwoju społeczności Flo

  Za Twoją zgodą możemy wykorzystać techniczne informacje na Twój temat (Twój unikalny identyfikator techniczny, grupa wiekowa, status subskrypcji oraz fakt uruchomienia aplikacji) do celów promocyjnych, aby dotrzeć do większej liczby osób podobnych do Ciebie. Możesz zawsze wycofać swoją zgodę na udostępnianie tych danych.

 • To Ty tu rządzisz

  To Ty tu rządzisz

  Masz dostęp do swoich Danych Osobowych, możesz je modyfikować, poprawiać, usuwać i aktualizować, pisząc do nas na support@flo.heatlh. Możesz także pobrać informacje na swój temat zgromadzone przez Flo, kontaktując się z nami. Pamiętaj, że usunięcie lub zmodyfikowanie niektórych udostępnionych przez Ciebie Danych Osobowych może wpłynąć na Twoje możliwości korzystania z Flo w przyszłości.

 • Twoje dane są bezpieczne z Flo

  Twoje dane są bezpieczne z Flo

  Twój pracodawca, firma ubezpieczeniowa, nawet Twoi bliscy - nikt z nich nie dowie się niczego na temat Twoich rejestrowanych objawów, ani informacji, które otrzymujesz od Flo, chyba że sama im o nich powiesz. Podejmujemy wszelkie stosowne i adekwatne środki zabezpieczające Twoje Dane Osobowe przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieautoryzowanym dostępem.

 • Chronimy prywatność dzieci

  Chronimy prywatność dzieci

  Z tego powodu powinnaś mieć ukończone przynajmniej 13 lat, aby korzystać z Flo (16 lat w przypadku mieszkańców UE). Celowo nie gromadzimy informacji o dzieciach i nie zezwalamy na korzystanie z Aplikacji osobom w wieku poniżej 13 lat (16 lat w przypadku mieszkańców UE). Ponadto niektóre funkcje Aplikacji mogą być dostępne wyłącznie dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat.

 • Przesyłanie danych jest regulowane przepisami prawa

  Przesyłanie danych jest regulowane przepisami prawa

  Flo przestrzega postanowień Programu Tarczy Prywatności UE-USA oraz Programu Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA, określonych przez Departament Handlu USA. Złożyliśmy oświadczenie w Departamencie Handlu o przestrzeganiu Zasad Tarczy Prywatności.

 • Możesz z nami śmiało porozmawiać

  Możesz z nami śmiało porozmawiać

  Wierzymy w transparentny i otwarty dialog, zatem serdecznie zachęcamy Cię do kontaktu z naszym Zespołem Wsparcia, naszym Inspektorem ds. Ochrony Danych lub do wysłania wiadomości na nasz specjalny adres e-mail, jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki, sposobów gromadzenia lub przetwarzania Twoich Danych Osobowych, lub inne pytania na temat praktyki ochrony prywatności.

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Flo Health, Inc. ("Firma", "my" lub "nas") zbiera, przechowuje, wykorzystuje, przekazuje i udostępnia Dane Osobowe naszych użytkowników ("Ty") w związku z aplikacją mobilną Flo fem ®, serwisem internetowym reg.flo.health ("Strona Internetowa"), courses.flo.health ("Kursy") i pokrewnymi usługami (wspólnie nazywanymi "Aplikacja").

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności od czasu do czasu. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy Cię o tym w wiadomości e-mail (wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji), poprzez Aplikację, lub przedstawiając Ci nową wersję niniejszej Polityki Prywatności do akceptacji, na przykład gdy wprowadzimy nowe czynności w zakresie przetwarzania danych lub gdy będziemy potrzebować od Ciebie dodatkowych Danych Osobowych.

Kontynuowanie korzystania z Aplikacji po dacie wejścia w życie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności oznacza Twoją akceptację zmian w Polityce Prywatności. W niektórych przypadkach do dalszego korzystania z Aplikacji wymagana będzie wyraźna akceptacja zmian w Polityce Prywatności. Zachęcamy Cię do okresowego przeglądania naszej Strony Internetowej oraz Aplikacji w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie zachowania poufności danych. Jeśli nie wyrażasz zgody na warunki Polityki Prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania z Aplikacji. Prosimy o natychmiastowe wyjście z Aplikacji, jeśli nie wyrażasz zgody na warunki niniejszej Polityki Prywatności.

1. Pobierane dane osobowe i informacje na Twój temat

Dane osobowe, które nam udostępniasz

Gdy rejestrujesz się w celu korzystania z Aplikacji, możemy gromadzić Twoje następujące Dane Osobowe:

a. Imię i nazwisko;
b. Adres e-mail;
c. Płeć;
d. Data urodzenia;
e. Hasło;
f. Miejsce zamieszkania;
g. Dokument tożsamości (dla celów określonych w rozdziale 2, 3 lub 10 niniejszej Polityki Prywatności).

Korzystając z Aplikacji, możesz zdecydować się na podanie następujących informacji dotyczących swojego zdrowia:

a. Waga;
b. Temperatura ciała;
c. Daty cyklu menstruacyjnego;
d. Objawy, związane z Twoim cyklem menstruacyjnym;
e. Lokalizacja;
f. Inne informacje na temat Twojego stanu zdrowia i aktywności (łącznie nazywane "Dane Osobowe").

Masz możliwość zezwolić nam na importowanie do Aplikacji danych z usług zewnętrznych, między innymi takich jak Apple HealthKit i Google Fit. Takie importowane dane mogą obejmować: aktywności sportowe, wagę, spalone kalorie, tętno serca, liczbę kroków/przebyty dystans i inne informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia.

Zezwolenie nam na dostęp do danych zewnętrznych może pomóc w poprawie Twojego komfortu użytkowania Aplikacji. Wszelkie dane zewnętrzne będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Informacje, które gromadzimy automatycznie

Gdy uruchamiasz Aplikację lub z niej korzystasz, możemy automatycznie gromadzić następujące informacje:

a. Informacje o urządzeniu: Gromadzimy informacje na temat urządzenia mobilnego, z którego korzystasz, korzystając z Aplikacji, w tym takie dane, jak model urządzenia, system operacyjny oraz jego wersja, unikalne identyfikatory urządzenia oraz informacje dotyczące sieci mobilnej.

b. Informacje na temat lokalizacji: Gromadzimy informacje dotyczące Twojego adresu IP, strefy czasowej i Twojego dostawcy usług mobilnych, co pozwala nam na określenie Twojej ogólnej lokalizacji.

c. Informacje gromadzone za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia: Wykorzystujemy różne technologie do gromadzenia informacji na temat Twojego korzystania z Aplikacji, między innymi: częstotliwości użytkowania, części i funkcji naszej Aplikacji, które odwiedzasz, oraz ogólnie Twoich sposobów użytkowania, monitorowania korzystania z określonych funkcji itp. Aby zgromadzić te informacje, możemy wysłać pliki cookie na Twoje urządzenie mobilne lub komputer. Pliki cookie to małe pliki danych przechowywane na Twoim dysku twardym lub w pamięci urządzenia. Więcej szczegółów znajdziesz w Zasadach dot. Plików Cookie.

Możemy posługiwać się narzędziami zewnętrznymi, takimi jak AppsFlyer, dostarczającymi nam dane atrybucji, które następnie wykorzystujemy w celu dopasowywania i personalizowania Aplikacji do Twoich potrzeb. Możemy także wykorzystywać te dane dla celów statystycznych i analitycznych.

Jeśli dane, o których mowa w niniejszym rozdziale zostaną zespolone lub pozbawione elementów umożliwiających skojarzenie ich ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, możemy je wykorzystywać w dowolnym celu biznesowym. Dane, o których mowa w niniejszym rozdziale i które są utożsamiane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną i chronione jako dane osobowe przez obowiązujące przepisy o ochronie danych, nazywane są w niniejszej Polityce Prywatności "Danymi Osobowymi". Dokonujemy pseudonimizacji niektórych rodzajów Danych Osobowych. Zwróć uwagę, że postanowienia rozdziału 3 nie mają zastosowania do pseudonimizowanych Danych Osobowych.

TWOJA ZGODA

Zakładając profil w Aplikacji, wyraźnie zgadzasz się na:

I. PRZECHOWYWANIE I PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ CIEBIE PODCZAS KORZYSTANIA Z APLIKACJI I ZAKŁADANIA KONTA WYŁĄCZNIE W CELU ŚWIADCZENIA USŁUG, ULEPSZENIA FUNKCJONALNOŚCI USŁUG I DLA INNYCH CELÓW WSKAZANYCH W ROZDZIALE 2 NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI. USŁUGI TE MOGĄ OBEJMOWAĆ WYSYŁANIE INFORMACJI I PRZYPOMNIEŃ ZA POMOCĄ APLIKACJI LUB NA PODANY NAM ADRES E-MAIL.

II. DANE OSOBOWE, KTÓRE NAM UDOSTĘPNIASZ PODCZAS ZAKŁADANIA KONTA, OBEJMUJĄ DANE OSOBOWE, KTÓRE WPROWADZASZ W APLIKACJI, TAKIE JAK DANE TWOJEGO KONTA (NP. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES E-MAIL), ORAZ DANE DOTYCZĄCE TWOJEGO STANU ZDROWIA (NP. WYMIARY CIAŁA, AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I INNE). W ZALEŻNOŚCI OD UDOSTĘPNIANYCH DANYCH MOGĄ ONE OBEJMOWAĆ TAKŻE INFORMACJE O TWOIM OGÓLNYM STANIE ZDROWIA (NP. WAGA, TEMPERATURA CIAŁA I INNE).

III. NIE BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ ŻADNYCH TWOICH DANYCH OSOBOM TRZECIM, O ILE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI NIE STANOWI INACZEJ.

PROSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE NIGDY NIE UDOSTĘPNIMY TWOJEGO DOKŁADNEGO WIEKU ANI ŻADNYCH DANYCH ZWIĄZANYCH Z TWOIM ZDROWIEM OSOBOM TRZECIM.

2. Sposoby wykorzystywania Twoich danych osobowych i informacji na Twój temat

Możemy wykorzystać Twoje dane, w tym Twoje Dane Osobowe dla następujących celów:

a. do analizy, obsługi, utrzymania i ulepszania Aplikacji, do dodawania nowych funkcji i usług do Aplikacji; 
b. do wyświetlania treści dostosowanych dla Ciebie, w czasie gdy korzystasz z Aplikacji; 
c. do świadczenia usług i dostarczenia produktów, których potrzebujesz, przetwarzania transakcji i wysyłania Ci powiązanych informacji, w tym potwierdzeń i przypomnień; 
d. do dostosowania ofert i rekomendacji produktów i usług, w tym produktów i ofert osób trzecich (za wyjątkiem danych z Apple HealthKit i Google Fit); 
e. do weryfikacji Twojej tożsamości; 
f. do wysyłania informacji technicznych, aktualizacji, ostrzeżeń o zagrożeniu oraz wiadomości związanych z obsługą i wiadomości administracyjnych; 
g. dla celów rozliczeniowych (fakturowania), zarządzania kontem i innych celów administracyjnych (jeżeli dotyczy); 
h. do odpowiadania na Twoje komentarze, pytania i polecenia, oraz do obsługi klienta; 
i. do monitorowania i analizowania trendów, sposobu użytkowania i czynności związanych z naszą Aplikacją; 
j. wyłącznie w odniesieniu do informacji, które oznaczysz do udostępniania, dla celów promocyjnych Firmy (za wyjątkiem danych z Apple HealthKit i Google Fit); 
k. dla połączenia lub powiązania ich z informacjami, które otrzymujemy z innych źródeł lub od Ciebie, aby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić Ci lepszą usługę (w tym do wykorzystania w kształceniu sieci neuronowych, sztucznej inteligencji, a także każdego innego sposobu przetwarzania, związanego ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji); 
l. dla celów naukowych i badań akademickich; oraz 
m. dla dowolnych innych celów, zakomunikowanych Ci w momencie pobierania Danych Osobowych lub dla dowolnych innych celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Nie wykorzystamy informacji zgromadzonych podczas korzystania przez Ciebie z HealthKit i Google Fit dla celów reklamowych lub pokrewnych, ani nie odsprzedamy ich platformom reklamowym, brokerom danych czy sprzedawcom informacji. 

Nie będziemy przetwarzać Danych Osobowych w sposób inny niż w celach, dla których zostały zgromadzone lub na które została następnie udzielona zgoda zgodnie z rozdziałem 2 niniejszej Polityki Prywatności, ani gromadzić żadnych Danych Osobowych niepotrzebnych dla realizacji wymienionych celów. Dla każdego nowego celu przetwarzania poprosimy o Twoją osobną wyraźną zgodę. W stopniu koniecznym dla tych celów, podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić wiarygodność, dokładność, kompletność i aktualność Danych Osobowych dla celów, jakim mają służyć. Zobowiązujemy się także do gromadzenia jedynie takiej ilości i rodzaju Danych Osobowych, które są ściśle niezbędne dla celów wymienionych w niniejszym rozdziale Polityki Prywatności ("zasada minimalizacji gromadzenia danych").

3. Twoje prawa

Modyfikowanie, poprawianie i usuwanie danych

Możesz modyfikować, poprawiać, usuwać i aktualizować swoje Dane Osobowe, pisząc do nas na adres support@flo.health.

Dostęp

Masz prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, które wprowadzasz do Aplikacji, i do przesyłania do nas zapytań o rodzaj posiadanych przez nas Twoich Danych Osobowych. Możesz to zrobić korzystając z ustawień aplikacji lub pisząc do nas na adres support@flo.health

Mieszkańcy UE

Osoby zamieszkujące w krajach Unii Europejskiej posiadają określone prawa w odniesieniu do danych osobowych, które zostały wprowadzone przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).  Z zastrzeżeniem wyjątków określonych przepisami masz prawo żądać dostępu do Danych Osobowych (w tym w uporządkowanej formie pozwalającej na przenoszenie danych), a także do ich zaktualizowania, usunięcia lub korekty:

a. Korekta Danych Osobowych oraz Ograniczenie Przetwarzania. Odpowiadasz za poprawność Danych Osobowych podanych we Flo. Niepoprawne dane będą wpływać na Twój komfort użytkowania Witryn oraz narzędzi Flo, a także na naszą zdolność kontaktowania się z Tobą, zgodnie z zapisami niniejszej Polityki prywatności. Jeśli uważasz, że Twoje Dane osobowe są niedokładne, masz prawo skontaktować się z nami i poprosić o korektę wspomnianych Danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres support@flo.health. Masz również prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych, jeśli kwestionujesz poprawność Danych osobowych.

b. Dostęp do Twoich Danych Osobowych i Przenoszenie Danych. Aplikacja daje Ci możliwość wglądu w i aktualizacji Danych osobowych w Aplikacji oraz ustawieniach Twojego konta. Masz prawo zażądać informacji dotyczących posiadania przez nas Danych osobowych na twój temat, dostępu do swoich Danych osobowych (w tym w uporządkowanej i przenaszalnej formie), wysyłając wiadomość na adres support@flo.health

c. Usunięcie Danych osobowych. Jeśli uważasz, że Twoje Dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w jakikolwiek inny sposób, lub w przypadkach, w których wycofałeś swoją zgodę lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu twoich Danych osobowych, bądź w przypadkach, w których przetwarzanie Twoich Danych osobowych nie jest zgodne z RODO z innego powodu, masz prawo skontaktować się z nami i poprosić o usunięcie takich Danych osobowych, jak opisano powyżej. Możesz po prostu napisać do nas na support@flo.health. Należy pamiętać, że usunięcie niektórych podanych przez Ciebie Danych osobowych  może wpłynąć na Twoje możliwości korzystania z Aplikacji oraz jej funkcji. Usunięcie niektórych Danych osobowych może także zająć nieco czasu z przyczyn technicznych.

d. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych osobowych i wstrzymać przetwarzanie przez nas twoich Danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres support@flo.health. Należy pamiętać, że usunięcie niektórych Danych osobowych podanych przez Ciebie może wpłynąć na Twoje możliwości korzystania z Aplikacji oraz jej funkcji.

e. Informacja o zautomatyzowanym procesie podejmowania decyzji. Korzystamy z narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (np. sieci neuronowych), które przetwarzają Twoje Dane osobowe, aby dostarczyć Ci odpowiednie usługi (na przykład, przewidywania Twojego cyklu). Z reguły takie zautomatyzowane podejmowanie decyzji działa precyzyjniej, jeśli wprowadzisz więcej Danych osobowych dotyczących twojego cyklu, objawów i aktywności fizycznej, z którymi mogą pracować nasze sieci neuronowe. Nasze sieci neuronowe przetwarzają te informacje, aby śledzić określone zależności i korelacje w Twoich cyklach i symptomy, oraz dostarczają Ci bardziej spersonalizowane informacje o Twoim cyklu i jego przewidywaniach.

f. Wymagania, dotyczące powiadomień. Zobowiązujemy się do powiadomienia Ciebie w rozsądnym okresie czasu i w zakresie Twojego organu do spraw ochrony danych, w terminie określonym w obowiązujących przepisach (72 godziny), o wszelkich naruszeniach ochrony Danych osobowych w Aplikacji.

g. Instytucje do spraw ochrony danych. Z zastrzeżeniem RODO, masz także prawo do (i) ograniczenia naszego wykorzystywania Danych osobowych i (ii) złożenia skargi do swojego lokalnego organu do spraw ochrony danych na nasze działania, które uznasz za niezgodne z RODO.

Należy pamiętać, że w przypadku niejednoznacznego polecenia usunięcia, sprzeciwu lub jakiegokolwiek innego żądania w sprawie wypełniania wspomnianych praw, możemy porozumiewać się z daną osobą, aby lepiej zrozumieć powód jej żądania i zlokalizować właściwe dane.  W przypadku gdy jest to niemożliwe, zastrzegamy sobie prawo odmowy spełnienia Twojego żądania.

Zgodnie z postanowieniami RODO możemy poprosić Cię także o potwierdzenie Twojej tożsamości (na przykład prosząc o okazanie dowód osobistego lub innego dokumentu tożsamości) przed powołaniem się wspomniane prawa, w szczególności, gdy wykonujesz je w odniesieniu do specjalnych kategorii Danych Osobowych, jakimi są dane dotyczące stanu zdrowia. Ma to na celu zabezpieczenie praw osób trzecich przed niesłusznymi żądaniami oraz dla realizacji praw, opisanych w niniejszej części przez uprawniony podmiot lub przez upoważnioną osobę.

Należy pamiętać, że rozpatrzymy Twoje żądanie w ciągu 30 dni od jego otrzymania, ale w niektórych przypadkach może nam to zająć do 90 dni, na przykład w przypadku całkowitego usuwania Danych Osobowych, przechowywanych w naszych systemach kopii zapasowych - dzieje się tak z powodu wielkości i złożoności systemów, które wykorzystujemy do przechowywania danych.

4. Udostępnianie Twoich danych osobowych i innych informacji

a. Dane Osobowe, które udostępniamy Podmiotom zewnętrznym. Nie udostępnimy Twoich Danych Osobowych żadnej osobie trzeciej z wyjątkami, przewidzianymi w rozdziale 4 i 11 Polityki Prywatności.

WSZYSCY UŻYTKOWNICY. Jeśli wyrazisz wymaganą przez przepisy prawa zgodę, możemy udostępnić niektóre Twoje Dane Osobowe mobilnej platformie marketingowej AppsFlyer. Dzięki AppsFlyer i współpracującym z nią podmiotom docieramy do większej liczby ludzi podobnych do Ciebie i rozpowszechniamy informacje o aplikacji, która pomaga kobietom kontrolować swoje zdrowie i dobre samopoczucie.

Przeczytaj więcej o AppsFlyer tutaj oraz o współpracujących z nią podmiotach tutaj

Aby osiągnąć wspomniany powyżej cel, możemy udostępniać określone Dane Osobowe AppsFlyer i niektórym jej współpracującym podmiotom na zasadach określonych poniżej.

Oto ilustracja krok po kroku tego, w jaki sposób korzystamy z AppsFlyer i współpracujących z nią podmiotów:

1. Stajesz się użytkownikiem Flo i wyrażasz zgodę na udostępnianie określonych Danych Osobowych, tj.: 

a) Identyfikatory techniczne: Adres IP (który może dostarczyć ogólnej informacji na temat lokalizacji), aplikacja kliencka, IDFA (identyfikator dla reklamodawców), identyfikatory Android ID (w urządzeniach z systemem Android), Google Advertiser ID, identyfikator klienta oraz inne podobne unikalne identyfikatory techniczne;
b) Twoja grupa wiekowa;
c) Twój status subskrypcji;
d) Fakt uruchomienia aplikacji.

2. Aplikacja Flo wysyła Twoje dane do AppsFlyer, która analizuje je i dostarcza nam raporty i informacje, pomagające w optymalizacji naszych kampanii promocyjnych.

3. Jednocześnie AppsFlyer wysyła Twoje dane do niektórych swoich partnerów (np. Pinterest, Google Ads, Apple Search Ads, usługi marketingowe FB oraz inne), aby odnaleźć osoby podobne do Ciebie na innych platformach, w tym także na stronach portali społecznościowych. Partnerzy, o których mowa powyżej, analizują Twoje dane (tzw. "odbiorcy niestandardowi") i wyświetlają stosowne informacje o Aplikacji osobom, które mogą być nią potencjalnie zainteresowane (tzw. grupa podobnych odbiorców, ang. "lookalike audience"). 

4. W ten sposób nowi użytkownicy dowiadują się o Flo, otrzymują dokładne przewidywania, uczą się rozpoznawać sygnały wysyłane przez ich ciała oraz otrzymują wiarygodne informacje, dotyczące ich zdrowia. Wyrażając zgodę na korzystanie z aplikacji Flo, przyczyniasz się do rozwoju społeczności Flo. 

WYŁĄCZNIE UŻYTKOWNICY SPOZA UE. Możemy ponadto bezpośrednie udostępniać Twoje Dane Osobowe zgodnie z niniejszym rozdziałem Polityki Prywatności następującym serwisom osób trzecich:

1. Lookalike Audiences Facebooka. Wykorzystujemy usługę reklamową Facebooka zwaną "lookalike audiences" (z ang. grupy podobnych odbiorców), w celu zidentyfikowania potencjalnych nowych użytkowników Flo na Facebooku na podstawie informacji od istniejących użytkowników Flo. Wykorzystujemy tę usługę do identyfikowania na Facebooku osób , którym mogłaby spodobać się aplikacja Flo tak samo, jak naszym obecnym użytkownikom.

2. Snapchat. Snapchat to popularna sieć społecznościowa. Wykorzystujemy jej funkcje targetowania, aby dotrzeć do większej liczby osób podobnych do naszych użytkowników. Dowiedz się więcej o ustawieniach prywatności Snapchata tutaj.

Oto ilustracja przedstawiająca krok po kroku, jak korzystamy Lookalike Audience Facebooka oraz Snapchata:

1. Stajesz się użytkownikiem Flo i wyrażasz zgodę na udostępnianie określonych Danych Osobowych, tj.: 

a) Identyfikatory techniczne: Adres IP (który może dostarczyć ogólnej informacji na temat lokalizacji), aplikacja kliencka, IDFA (identyfikator dla reklamodawców), identyfikatory Android ID (w urządzeniach z systemem Android), Google Advertiser ID, identyfikator klienta oraz inne podobne unikalne identyfikatory techniczne; 
b) Twoja grupa wiekowa; 
c) Twój status subskrypcji; 
d) Fakt uruchomienia aplikacji.

2. Aplikacja Flo udostępnia Twoje dane usłudze Facebook Lookalike Audience oraz Snapchat w celu wyszukania podobnych do Ciebie osób na tych platformach. Partnerzy, o których mowa powyżej, analizują Twoje dane (tzw. odbiorcy niestandardowi) i wyświetlają stosowne informacje o Aplikacji osobom, które mogą być potencjalnie zainteresowane nią (tzw. grupę podobnych odbiorców, ang. lookalike audience).

3. W ten sposób nowi użytkownicy dowiadują się o Flo, otrzymują dokładne przewidywania, uczą się rozpoznawać sygnały wysyłane przez ich ciała oraz otrzymują wiarygodne informacje dotyczące ich zdrowia. Wyrażając zgodę na korzystanie z aplikacji Flo, przyczyniasz się do rozwoju społeczności Flo. 

Wszyscy usługodawcy zewnętrzni, o których mowa w rozdziale 4 (a) Polityki Prywatności, mają swoje siedziby na terenie UE lub przestrzegają postanowień z RODO (na przykład Tarcza Prywatności UE-USA, która zapewnia zgodność z europejskimi przepisami o ochronie danych).

PROSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE NIGDY NIE UDOSTĘPNIMY TWOJEGO DOKŁADNEGO WIEKU ANI ŻADNYCH DANYCH ZWIĄZANYCH Z TWOIM ZDROWIEM OSOBOM TRZECIM.

WYCOFANIE ZGODY. MOŻESZ WYCOFAĆ ZGODĘ NA UDOSTĘPNIANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z NINIEJSZYM ROZDZIAŁEM W DOWOLNYM MOMENCIE, KORZYSTAJĄC Z JEDNEJ Z NASTĘPUJĄCYCH OPCJI:

1. KONTAKTUJĄC SIĘ Z NAMI NA SUPPORT@FLO.HEALTH;

2. DOSTOSOWUJĄC USTAWIENIA SWOJEGO URZĄDZENIA W SYSTEMIE IOS LUB ANDROID, TAK BY ZATRZYMAĆ UDOSTĘPNIANIE TWOJEGO IDFA LUB IDENTYFIKATORA REKLAMOWEGO SYSTEMU ANDROID PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM. W TAKIM PRZYPADKU ŻADEN PODMIOT ZEWNĘTRZNY NIE BĘDZIE MÓGŁ WYKORZYSTYWAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z NINIEJSZYM ROZDZIAŁEM POLITYKI PRYWATNOŚCI.

b. Zespolone informacje. Możemy udostępniać zespolone, zanonimizowane lub pozbawione elementów pozwalających na identyfikację informacje, które nie mogą posłużyć do zidentyfikowania Ciebie podmiotom zewnętrznym, w tym naszym partnerom lub instytucjom badawczym. Możemy na przykład udostępniać, w tym także bez żadnych ograniczeń w artykułach, wpisach na blogu oraz publikacjach naukowych, ogólny wiek, dane demograficzne oraz zespolone dane statystyczne, dotyczące określonych czynności lub objawów na podstawie zgromadzonych danych, aby łatwiej identyfikować podobieństwa wśród użytkowników.

c. Szczególne okoliczności. Nie będziemy udostępniać Twoich Danych Osobowych żadnej osobie trzeciej, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Polityki Prywatności i w następujących okolicznościach: (i) w odpowiedzi na wezwania sądowe, nakazy sądowe lub postępowania sądowe, w zakresie dopuszczonym lub ograniczonym przepisami prawa (w tym, w celu spełnienia wymagań co do bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa); (ii) gdy ujawnienie jest wymagane ze względu na bezpieczeństwo i integralność Aplikacji, lub aby chronić bezpieczeństwo każdego użytkownika bądź innych osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; (iii) gdy ujawnienie jest zarządzane przez użytkownika lub następuje za zgodą użytkownika, który wprowadził Dane Osobowe; (iv) w przypadku gdy nastąpi przekształcenie biznesowe Firmy, takie jak fuzja, zbycie udziałów, przejęcie, likwidacja lub sprzedaż wszystkich lub części aktywów, Twoje dane staną się, w większości przypadków, częścią przekazanych aktywów.

d. Informacje zamieszczone przez użytkownika. Aplikacja posiada kilka obszarów społecznościowych i inne fora publiczne, na których użytkownicy o podobnych zainteresowaniach lub zbliżonym stanie zdrowia mogą wymieniać się informacjami i wzajemnie wspierać lub zamieszczać pytania do ekspertów. Dostępne są także wątki dyskusyjne on-line, które mogą być moderowane przez ekspertów z zakresu opieki zdrowotnej. Nasze społeczności są dostępne [publicznie/dla społeczności Aplikacji] i nie powinny być uważane za prywatne.

Wszelkie informacje (w tym Dane Osobowe), które udostępniasz w jakimkolwiek obszarze społecznościowym lub w dyskusji online, są z założenia dostępne publiczne i i nie są prywatne. Należy z rozwagą zamieszczać swoje Dane Osobowe na jakimkolwiek forum publicznym. Publikowane przez Ciebie treści mogą być czytane, rozpowszechniane lub gromadzone przez osoby trzecie i mogą zostać wykorzystane przez innych w sposób pozostający poza naszą kontrolą i przewidywaniami, w tym w celu zawiązania z Tobą kontaktu w nieautoryzowanych celach. Tak jak w przypadku każdego publicznego forum na stronach internetowych, zamieszczane przez Ciebie informacje, mogą pojawić się także w wynikach wyszukiwarek osób trzecich.

Jeśli przez pomyłkę opublikujesz Dane Osobowe w naszych obszarach społecznościowych i chcesz je usunąć, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail zgodnie z poniższą instrukcją i poprosić o ich usunięcie. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Twoich Danych osobowych, np. z przyczyn technicznych.

e. Informacje gromadzone za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia. Podczas korzystania przez Ciebie ze Strony Internetowej i Kursów, osoby trzecie mogą gromadzić informacje na temat Twoich odwiedzin i czynności przy użyciu plików cookie i innych technologii śledzenia (np. specjalnych pikseli). Dalsze informacje o plikach cookie oraz o sposobie ich dezaktywacji dostępne są w naszych Zasadach dot. Plików Cookie

f. Przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim (dalsze przetwarzanie) i zgodność z postanowieniami Tarczy Prywatności. Jeśli udzieliłeś nam wyraźnej zgody na dalsze przetwarzanie, ponosimy odpowiedzialność za przetwarzanie otrzymanych Danych Osobowych zgodnie z postanowieniami Tarczy Prywatności (Patrz rozdział 12 niniejszej Polityki Prywatności) i ogólnie danych  mieszkańców UE i Szwajcarii, a następnie za udostępnienie ich osobie trzeciej będącej naszym przedstawicielem. Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z Zasadami (definicja poniżej) i RODO, jeśli nasz przedstawiciel przetwarza Dane Osobowe w sposób niezgodny z Zasadami i RODO, chyba, że wykażemy brak naszej odpowiedzialności za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody. W przypadku każdego udostępnienia danych do dalszego przetwarzania jesteśmy zobowiązani do zawarcia formalnej umowy ze stroną otrzymującą lub podmiotem przetwarzającym dane działającym w naszym imieniu.

Jeśli otrzymamy Dane Osobowe będące przedmiotem naszej certyfikacji zgodności z Tarczą Prywatności, a następnie przekażemy je zewnętrznemu usługodawcy działającemu jako nasz przedstawiciel, ponosimy określoną odpowiedzialność przewidzianą w Tarczy Prywatności, jeśli jednocześni (i) przedstawiciel przetwarza Dane Osobowe w sposób niezgodny z Tarczą Prywatności i (ii) my odpowiadamy za zdarzenie, powodujące szkodę.

5. Przechowywanie Danych Osobowych

Twoje Dane Osobowe będą przez nas przechowywane przez okres, przez jaki Twoje konto pozostaje aktywne lub jest potrzebne do świadczenia Ci usług, i jedynie na okres służący celom przetwarzania określonym w rozdziale 2 niniejszej Polityki Prywatności. W dowolnym momencie możesz usunąć swoje Dane Osobowe, zgodnie z postanowieniami rozdziału 3 niniejszej Polityki Prywatności.

Należy mieć świadomość, że możemy przechowywać pewne Dane Osobowe i inne informacje po zamknięciu Twojego konta w zespolonej i zanonimizowanej formie. Wszelkie Twoje wpisy lub komentarze mogą być nadal widoczne nawet po usunięciu konta. Nie jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich wpisów lub komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania Twoich danych we wszystkich zespolonych zbiorach danych po zamknięciu Twojego konta, jednakże gwarantujemy, że ich wykorzystanie nie spowoduje ujawnienia Twojej tożsamości. Zachowamy także Twoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

Jeśli usuniesz dane ze swojego konta, nie będziesz mógł zobaczyć ich w Aplikacji, ale niektóre kopie zapasowe danych mogą pozostać na naszych serwerach archiwizacyjnych przez pewien okres ze względu na stosowane przez nas rozwiązania techniczne. Zobowiązujemy się natomiast do skasowania wszystkich wspomnianych kopii zapasowych w określonym terminie.

Jeśli zdecydujesz się na usunięcie Aplikacji lub zablokowanie swojego konta, zachowamy Twoje Dane Osobowe przez okres, przez jaki Twoje konto pozostanie aktywne i przez pewien okres po dezaktywacji konta, na wypadek gdybyś zdecydował się na ponowną aktywację Usług. Zachowamy także niektóre Twoje dane na wypadek konieczności realizacji obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów, wspierania operacji biznesowych oraz dalszego rozwijania i ulepszania naszych Usług. W przypadku zachowywania danych w celu ulepszania i rozwijania Usługi podejmujemy kroki mające na celu wyeliminowanie danych, które bezpośrednio Cię identyfikują i wykorzystujemy informacje jedynie w celu ustalenia ogólnych trendów w korzystaniu z naszych Usług, a nie do analizowania konkretnych czynników dotyczących osobiście Ciebie.

6. Dane osobowe, które zgadzasz się udostępnić osobom trzecim

Możesz zlecić nam udostępnianie danych z Aplikacji innym podmiotom. Na przykład możesz zezwolić nam na udostępnienie danych innym aplikacjom i usługom poświęconym zdrowiu, takim jak Google Fit i Apple HealthKit. Jeżeli zlecisz nam udostępnianie Twoich danych podmiotowi zewnętrznemu, który stosuje własną politykę prywatności, nie będziemy kontrolować sposobu wykorzystywania i przetwarzania danych przez ten podmiot. Możesz wycofać swoją zgodę na udostępnianie danych takiemu podmiotowi w dowolnym momencie w ustawieniach swojego konta w Aplikacji.

Podejmujemy niezbędne kroki w celu przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa regulujących przetwarzanie Twoich danych przez wspomniane podmioty zewnętrzne. Na przykład w stosunku do Danych Osobowych mieszkańców UE podejmujemy stosowne działania, aby zagwarantować, że podmioty zewnętrzne przestrzegają postanowienia RODO i posiadają polityki prywatności zgodne z RODO.

7. Bezpieczeństwo

Podejmujemy wszelkie niezbędne i stosowne środki, aby chronić zgromadzone Dane Osobowe przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, biorąc pod uwagę charakter Danych Osobowych, które przetwarzamy i ryzyka związane ze specjalnymi kategoriami Danych Osobowych, które gromadzimy (informacje dotyczące stanu zdrowia). Między innymi, wykorzystujemy następujące środki bezpieczeństwa informacji w celu ochrony Twoich Danych osobowych:

a. Pseudonimizację i tokenizację pewnych kategorii Danych Osobowych;

b. Szyfrowanie Twoich Danych Osobowych podczas ich przesyłania oraz przechowywania;

c. Systematyczne skanowanie w zakresie narażenia na zagrożenia oraz testowanie penetracyjne;

d. Ochronę integralności danych;

e. Środki organizacyjne i prawne. Na przykład, nasi pracownicy mają różne poziomy dostępu do Twoich Danych osobowych i jedynie ci, co odpowiadają za zarządzanie danymi otrzymują dostęp do Twoich Danych osobowych i jedynie dla ograniczonych celów niezbędnych do działania Aplikacji. Obarczamy całkowitą odpowiedzialnością naszych pracowników za jakiekolwiek ujawnienia, nieupoważniony dostęp, zmiany, zniszczenia, czy niewłaściwe użycie Twoich Danych osobowych.

f. Przeprowadzanie okresowej oceny skuteczności środków ochrony danych w celu zapewnienia, że Aplikacja jest w pełni zgodna z zasadami ochrony prywatności w fazie projektowania, zasad prywatności w ustawieniach domyślnych i innych. Zobowiązujemy się także do przeprowadzania audytu w przypadku fuzji lub przejęcia Firmy.

Pamiętaj, że możesz pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa swoich danych poprzez zastosowanie odpowiedniego hasła i chronienie go, nie udostępniając go innym osobom i nie pozwalając innym na korzystanie z Twojego urządzenia mobilnego.

Pamiętaj, że żadne systemy bezpieczeństwa nie są idealne i w związku z tym nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa Aplikacji ani tego, że Twoje dane nie zostaną przejęte podczas ich przesyłania do nas. Jeśli uzyskamy informację o naruszeniu bezpieczeństwa systemów, opublikujemy ogłoszenie albo będziemy próbować powiadomić Cię o tym fakcie w wiadomości e-mail, a dodatkowo podejmiemy niezbędne środki naprawcze opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

Przetwarzamy dane w sposób zgodny i właściwy z celami, dla których zostały one zgromadzone. W zakresie koniecznym dla realizacji tych celów  podejmujemy niezbędne i odpowiednie działania, aby wszystkie posiadane przez nas dane były poprawne, kompletne, aktualne i wiarygodne dla celów, jakim mają służyć.

8. Ochrona prywatności dzieci

Ogólne ograniczenia wiekowe. Zobowiązujemy się chronić prywatność dzieci. Aplikacja nie jest przeznaczona dla dzieci i nie gromadzimy celowo danych o dzieciach poniżej 13. roku życia. Aplikacja nie gromadzi Danych osobowych żadnej osoby, o której Firma wie, że nie ukończyła 13. roku życia. Jeśli wiesz, że osoba poniżej 13. roku życia korzysta z Aplikacji, prosimy o kontakt pod adresem support@flo.health, abyśmy mogli podjąć niezbędne kroki w celu usunięcia danych i (lub) konta takiej osoby.

Ograniczenia wiekowe dla mieszkańców UE. Zgodnie z postanowieniami RODO użytkownik powinien mieć ukończone przynajmniej 16 lat, aby móc korzystać z Aplikacji. Korzystanie z Aplikacji przez mieszkańców UE poniżej 16. roku życia jest zabronione w zakresie uregulowanym przez obowiązujące prawo.  Jeśli wiesz, że osoba poniżej 16. roku życia korzysta z Aplikacji, prosimy o kontakt pod adresem support@flo.health, abyśmy mogli podjąć niezbędne kroki w celu usunięcia danych i (lub) konta takiej osoby.

Kursy. Aby skorzystać z Kursów, musisz mieć ukończone 18 lat.

9. Łącza podmiotów zewnętrznych

Mimo że Aplikacja może zawierać linki do witryn internetowych lub usług podmiotów zewnętrznych, nie odpowiadamy za polityki lub praktyki ochrony prywatności w tych witrynach internetowych ani w usługach podmiotów zewnętrznych. Pamiętaj, że niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie tylko do informacji, które pozyskujemy od Ciebie. W sytuacji umieszczenia łącza do witryny internetowej lub usługi zewnętrznego podmiotu powinieneś zapoznać się z polityką prywatności opisaną w tej witrynie internetowej lub na stronie usługi zewnętrznego podmiotu.

10. Poufność płatności

Płatności za niektóre funkcje i funkcjonalności Aplikacji mogą być przetwarzane za pośrednictwem osób trzecich świadczących usługi w tym zakresie. 

Na przykład, korzystamy z Apple i Google do przetwarzania płatności powiązanych z subskrypcją oferowaną w App Store i Google Play. Informujemy, że nigdy nie zbieramy danych i nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie i ochronę danych dotyczących banku, usług finansowych ani danych o płatnościach. Informacje te są przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez Apple i Google. Można skontaktować się z tymi firmami za pośrednictwem ich stron internetowych https://www.apple.com i https://play.google.com

W celu przetwarzania płatności w Kursach używamy Stripe, platformy płatniczej obsługiwanej przez Stripe, Inc. Możemy udostępniać Twój identyfikator użytkownika Stripe dla celów związanych ze śledzeniem statusu płatności - tego, czy transakcja została prawidłowo przeprowadzona. Nie mamy dostępu i nie pobieramy żadnych danych finansowych ani związanych z bankiem, które są  udostępniane Stripe w celu realizacji płatności; nie mamy także żadnej kontroli nad wykorzystaniem tych informacji. Sposób wykorzystania informacji podlega zasadom określonym w Twojej umowie ze Stripe oraz w Polityce Prywatności Stripe

11. Komunikacja przez pocztę e-mail

Możemy kontaktować się z Tobą co pewien czas za pośrednictwem poczty e-mail w sprawie produktów, usług, ofert, promocji, nagród i wydarzeń oferowanych przez nas lub inne podmioty oraz w celu przekazywania wiadomości i informacji, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Możesz zawsze zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości e-mail, rezygnując z subskrypcji poprzez link "Zrezygnuj z subskrypcji", zawarty w wiadomości e-mail. Rezygnacja z otrzymywania wiadomości nie wpływa na wysyłanie przez nas ważnych wiadomości e-mail związanych z usługą, które są niezbędne dla korzystania z Aplikacji. Jeśli obowiązujące przepisy tak stanowią, pewne wyłączenia mogą mieć zastosowanie do mieszkańców niektórych krajów w zakresie udzielenia wyraźnej zgody na prowadzenie komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail. Możemy poprosić takich użytkowników o zgodę na otrzymywanie od nas korespondencji na ekranie rejestracji.

W korespondencji możemy także posługiwać się ankietami do zbierania odpowiedzi i informacji zwrotnej na różne tematy. Informacje udzielone nam poprzez ankiety przetwarzane są w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Do wysyłania korespondencji korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych realizujących usługę dystrybucji newslettera, ankiet i kampanii informacyjnych. Obecnie korzystamy z następujących usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne:

 1. SendGrid. SendGrid to platforma do automatycznej dystrybucji wiadomości e-mail należąca do SendGrid, Inc (USA). Korzystamy z SendGrid, aby nasz newsletter, ankiety i wiadomości docierały do większej liczby użytkowników. Możemy udostępnić SendGrid Twój adres e-mail i niektóre spersonalizowane treści. SendGrid nie użyje Twojego adresu e-mail ani spersonalizowanych treści w celach innych, niż wysłanie Ci naszych wiadomości i informacji. Przechowujemy w SendGrid Twój adres e-mail oraz spersonalizowane treści, a Ty masz prawo poprosić o ich usunięcie z platformy SendGrid, zgodnie z postanowieniami rozdziału 3 niniejszej Polityki Prywatności.
 2. SurveyMonkey. SurveyMonkey to usługa online do przeprowadzania ankiet oferowana przez SurveyMonkey Inc. (USA). Ankiety SurveyMonkey mogą być dołączone do wiadomości, które od nas otrzymujesz. Zgodnie z naszymi instrukcjami, SurveyMonkey zbiera odpowiedzi udzielone w ankietach i przekazuje je do nas wraz z Twoim adresem IP. Dzięki korzystaniu z takiej usługi możemy lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i uzyskać informację zwrotną na temat Flo. Możesz zawsze poprosić nas o usunięcie swoich odpowiedzi i adresu IP z platformy SurveyMonkey, zgodnie z postanowieniami rozdziału 3 niniejszej Polityki Prywatności.

Polityki prywatności poszczególnych serwisów dostępne są na ich stronach. Firmy te działają zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA, która zapewnia, że spełnione są europejskie wymagania w zakresie ochrony danych.

12. Przekazywanie danych osobowych pomiędzy krajami 

Ogólne. Firma ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych i a gromadzenie przez nas informacji regulowane jest przez przepisy obowiązujące na terenie Stanów Zjednoczonych. Należy pamiętać, że prawo Stanów Zjednoczonych i prawa innych krajów mogą nie przewidywać takiego samego poziomu ochrony, jak prawo obowiązujące w Twojej jurysdykcji.

Dodatkowo, zgadzasz się, aby informacje zgromadzone poprzez Aplikację mogły być przechowywane i przetwarzane w Kanadzie, gdzie Firma wynajmuje serwery lub w każdym innym kraju, w którym Firma lub jej podmioty stowarzyszone, spółki zależne albo przedstawiciele utrzymują obiekty, a ponadto korzystając z Aplikacji, wyrażasz zgodę na każde przesyłanie informacji poza obszar Twojego kraju.

Mieszkańcy UE i Szwajcarii. Należy pamiętać, że możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe do Stanów Zjednoczonych, gdzie ochrona danych nie jest wystarczająca według obowiązującego prawa o ochronie danych.

Przestrzegamy natomiast postanowień Programu Tarczy Prywatności UE-USA oraz Programu Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA, określonych przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazanych z UE i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Złożyliśmy oświadczenie w Departamencie Handlu o przestrzeganiu Zasad Tarczy Prywatności. Jeżeli zaistnieje konflikt między jakimikolwiek postanowieniami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności i Zasadach Tarczy Prywatności ("Zasady"), obowiązującymi będą Zasady Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o Programie Tarczy Prywatności i sprawdzić nasz certyfikat zgodności, prosimy odwiedzić stronę privacyshield.gov.

a. Rozpatrywanie skarg i rozwiązywanie sporów. Zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności zobowiązujemy się rozstrzygać skargi dotyczące gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Mieszkańcy UE i Szwajcarii powinni swoje zapytania lub skargi dotyczące naszej polityki realizacji Tarczy Prywatności kierować najpierw pod adres dpo@flo.health lub na adres pocztowy:

Flo Health Inc.

541 Jefferson Ave Ste 100, Redwood City, CA 94063-1700

Zobowiązaliśmy się ponadto do przekazywania nierozstrzygniętych skarg dotyczących Tarczy Prywatności do JAMS, podmiotu zajmującego się alternatywnym rozstrzyganiem sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. W przypadku nieotrzymania od nas w odpowiednim terminie potwierdzenia przyjęcia skargi lub jeżeli skarga nie zostanie przez nas rozpatrzona w sposób zadowalający, należy skontaktować się lub odwiedzić następującą stronę internetową, w celu uzyskania dalszych informacji lub złożenia skargi. Usługi JAMS świadczone są nieodpłatnie.

b. Arbitraż. Możesz także zwrócić się o wiążące rozstrzygnięcie skargi w postępowaniu arbitrażowym, ale uprzednio mieszkańcy kraju europejskiego będącego stroną Tarczy Prywatności są zobowiązani: (1) skontaktować się z nami i zapewnić nam możliwość rozwiązania sprawy; (2) zwrócić się o wsparcie do JAMS; oraz (3) skontaktować się z Departamentem Handlu USA (bezpośrednio lub poprzez europejski organ odpowiedzialny za ochronę danych osobowych), dając Departamentowi Handlu czas na podjęcie próby rozwiązania sprawy. Jeśli osoba taka wystąpi o wiążący arbitraż, każda ze stron będzie odpowiedzialna za pokrycie honorariów swojego pełnomocnika. Należy pamiętać, że zgodnie z postanowieniami Tarczy Prywatności arbiter/arbitrzy może/mogą jedynie nałożyć indywidualne, niepieniężne, godziwe zadośćuczynienie, niezbędne do naprawy naruszenia Zasad Tarczy Prywatności w stosunku do danej osoby. Opcja arbitrażu nie jest dostępna, jeśli to samo stwierdzone naruszenie Zasad przez tę osobę (1) było już wcześniej przedmiotem wiążącego arbitrażu; (2) było przedmiotem ostatecznego orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym, w którym ta osoba była stroną; lub (3) zostało wcześniej rozwiązane przez strony.

c. Egzekwowanie przepisów Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych. W zakresie przestrzegania Zasad Tarczy Prywatności podlegamy nadzorowi Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych (FTC) posiadającej uprawnienia do prowadzenia dochodzeń i egzekwowania rozstrzygnięć.

13. Inspektor ds. ochrony danych

Aby skontaktować się z naszym Inspektorem ds. Ochrony Danych, wyślij wiadomość e-mail na adres dpo@flo.health.

14. Dane kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy związane ze swoją prywatnością, postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności lub swoimi prawami, możesz się z nami skontaktować pod adresem:

Flo Health Inc

541 Jefferson Ave Ste 100, Redwood City, CA 94063-1700
E-mail: support@flo.health lub dpo@flo.health

Nasze przedstawicielstwo na terenie UE:

DPOEU LTD 

Office 902, Oval, Krinou 3, Ayios Athanasios, 4103, Limassol, Cypr
E-mail: info@dpoeu.eu