Czytasz zarchiwizowaną wersję naszej Polityki Prywatności. Zobacz aktualną wersję.​

Podczas korzystania z aplikacji Flo powierzasz nam osobiste, intymne informacje. Jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności, więc w ramach tej Polityki nasza firma podejmie wszelkie działania, aby upewnić się, że dane osobowe Użytkownika i jego prawa są chronione, a praktyki związane z przetwarzaniem danych – przejrzyste. 

Głównym celem naszej Polityki Prywatności jest rzetelny opis rodzajów gromadzonych przez nas danych, sposobów ich wykorzystania i udostępniania oraz metod kontroli.

Zalecamy Użytkownikowi dokładne zapoznanie się z treścią tej Polityki Prywatności oraz Warunków korzystania z aplikacji. Poniżej znajduje się kilka kluczowych, użytecznych kwestii:
 • Dane, które Ci służą

  Dane, które Ci służą

  Gdy korzystasz z aplikacji Flo, gromadzimy dane osobowe i wykorzystujemy je w celu poprawienia jakości doświadczenia, w tym zwiększenia dokładności prognoz, personalizacji dokonywanych spostrzeżeń itp. W celach badawczych wykorzystywane są wyłącznie dane zanonimizowane lub zagregowane, których nie można powiązać z Twoją osobą.

 • Możesz przyczynić się do rozwoju społeczności Flo

  Możesz przyczynić się do rozwoju społeczności Flo

  Jeśli wyrazisz swoją zgodę, techniczne informacje o Twojej osobie (unikalny identyfikator techniczny, grupa wiekowa, status subskrypcji, uruchomienie aplikacji) zostaną wykorzystane w celach promocyjnych, które przyciągną więcej osób takich jak Ty. W dowolnej chwili będziesz mogła wycofać zgodę na udostępnianie tych danych.

 • Kontrolujesz wszystko

  Kontrolujesz wszystko

  Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, modyfikować je, poprawiać, usuwać i aktualizować, pisząc do nas na adres support@flo.health. Możesz również skontaktować się z nami i pobrać swoje dane, które zgromadziliśmy w aplikacji Flo. Pamiętaj, że usunięcie lub modyfikacja pewnych danych osobowych wprowadzonych w aplikacji może wpłynąć na możliwość korzystania z niej w przyszłości.

 • Twoje dane osobowe są z nami bezpieczne

  Twoje dane osobowe są z nami bezpieczne

  Ani pracodawca, ani towarzystwo ubezpieczeniowe, ani nawet krewni nie dowiedzą się niczego o objawach czy informacjach, które wpisujesz w aplikacji, chyba że im o nich powiesz. Podejmujemy wszelkie uzasadnione i odpowiednie działania, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieupoważnionym dostępem.

 • Chronimy prywatność dzieci

  Chronimy prywatność dzieci

  Właśnie dlatego powinnaś mieć co najmniej 13 lat, aby móc korzystać z Flo (16 lat w przypadku mieszkańców UE). Nie gromadzimy celowo informacji o dzieciach i nie pozwalamy nikomu w wieku poniżej 13 lat korzystać z aplikacji (16 lat w przypadku mieszkańców UE). Co więcej, niektóre funkcje aplikacji mogą być ograniczone do Użytkowników w wieku poniżej 18 lat.

 • Transfery danych znajdują się pod kontrolą prawną

  Transfery danych znajdują się pod kontrolą prawną

  Flo spełnia wymogi ram Tarczy Prywatności UE–USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria–USA, zgodnie z wytycznymi Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. W Departamencie Handlu poświadczyliśmy fakt, że przestrzegamy zasad Tarczy Prywatności.

 • Możesz z nami swobodnie porozmawiać

  Możesz z nami swobodnie porozmawiać

  Wierzymy w zasadę przejrzystego i otwartego dialogu, więc jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki, sposobu gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych czy innych praktyk związanych z ochroną prywatności, zapraszamy do kontaktu z naszym działem wsparcia, z inspektorem ochrony danych lub do wysłania wiadomości na nasz dedykowany adres e-mail.

Wprowadzenie

Ta Polityka Prywatności wyjaśnia sposób, w jaki Flo Health, Inc. („Spółka”, „my”, „nas”) gromadzi, przechowuje, wykorzystuje, przekazuje i udostępnia dane osobowe naszych Użytkowników („Ty”) pochodzące z:

 • aplikacji mobilnej Flo fem ®, 
 • strony internetowej flo.health („strona internetowa”), 
 • courses.flo.health („kursy”), 
 • reg.flo.health i powiązanych usług („usługi internetowe”)

(i zbiorczo „aplikacja”).

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w treści tej Polityki Prywatności. O jakichkolwiek zmianach treści zostaniesz powiadomiona drogą elektroniczną (wiadomość wysłana zostanie na adres podany podczas rejestracji), za pośrednictwem aplikacji lub nowej wersji Polityki Prywatności. Korzystanie z aplikacji po wejściu w życie zaktualizowanej wersji Polityki oznaczać będzie akceptację wszystkich wprowadzonych zmian. W niektórych przypadkach poprosimy Cię o wyrażenie zgody na zmiany. Odwiedź naszą stronę internetową i uruchom aplikację, aby znaleźć najnowsze aktualizacje zasad dotyczących ochrony prywatności. Jeśli nie zaakceptujesz warunków naszej Polityki Prywatności, poprosimy Cię o niekorzystanie z aplikacji. Jeśli nie zgadzasz się z treścią tej Polityki, natychmiast opuść aplikację.

1. Dane osobowe, które od Ciebie otrzymujemy

Dane osobowe, które nam dostarczasz bezpośrednio

Ogólne informacje. Gdy logujesz się w aplikacji, gromadzimy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Płeć;
 • Data urodzenia;
 • Hasło;
 • Miejsce zamieszkania i powiązane dane dotyczące miejsca;
 • Dokument tożsamości (do potwierdzenia tożsamości w pewnych przypadkach).

Zdrowie i samopoczucie. Gdy korzystasz z aplikacji, możesz zdecydować, czy chcesz nam udostępnić dane o swoim zdrowiu i samopoczuciu:

 • Waga;
 • Temperatura ciała;
 • Terminy cyklu miesiączkowego i jego długość;
 • Różne objawy związane z Twoim cyklem miesiączkowym i zdrowiem;
 • Inne informacje dotyczące Twojego zdrowia (w tym aktywności seksualnej), samopoczucia i powiązanych kwestii (zbiorczo „dane osobowe”).

Może zaistnieć możliwość importowania do aplikacji danych o Twoim zdrowiu i aktywności, pochodzących od podmiotów trzecich, takich jak Apple HealthKit czy Google Fit. Importowane dane osobowe to m.in. aktywności sportowe, waga, spalane kalorie, rytm bicia serca, liczba pokonanych kroków/ odległości oraz inne dane zdrowotne.

Przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych mieszczących się w tej kategorii poprosimy Cię o wyrażenie świadomej zgody na ekranie rejestracyjnym.

Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie

Przy każdym logowaniu lub korzystaniu z aplikacji możemy automatycznie gromadzić następujące dane osobowe:

Informacje dotyczące urządzenia:

 • Model sprzętu; 
 • Informacje o systemie operacyjnym i jego wersji; 
 • Unikalne identyfikatory urządzenia (np. IDFA);
 • Informacje dotyczące sieci mobilnej.

Informacje o lokalizacji: 

 • Adres IP; 
 • Strefa czasowa;
 • Informacje o dostawcy usług mobilnych.

Dane dotyczące korzystania z aplikacji, w tym m.in.: 

 • Częstotliwość korzystania;  
 • Odwiedzane obszary i funkcje aplikacji; 
 • Ogólny wzorzec korzystania z aplikacji; 
 • Zaangażowanie w określone funkcje.

Aby umożliwić gromadzenie tych informacji, możemy również przesłać na Twoje urządzenie mobilne lub komputer pliki cookies, a także wykorzystać inne technologie śledzenia. Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym lub w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł. Możemy korzystać z narzędzi podmiotów trzecich, takich jak Appsflyer, które dostarczają nam niektórych z Twoich danych atrybutowych, wykorzystywanych przez nas w celu spersonalizowania sposobów korzystania z aplikacji. Wykorzystujemy te dane w celach statystycznych i analitycznych.

TWOJA ZGODA

Tworząc profil lub rejestrując się w aplikacji, akceptujesz, że:

I. MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ I PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZEKAZUJESZ NAM ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI ORAZ UTWORZONEGO KONTA, WYŁĄCZNIE W CELACH WYMIENIONYCH W SEKCJI 2 TEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI. CELE TE OBEJMUJĄ WYSYŁANIE CI INFORMACJI I PRZYPOMNIEŃ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI LUB NA ADRES MAILOWY.

II. NIE BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM, CHYBA ŻE WYSTĄPI OKOLICZNOŚĆ WYMIENIONA W TEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI.

PAMIĘTAJ, ŻE NIGDY NIE UDOPSTĘPNIMY NIKOMU DOKŁADNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH TWOJEGO WIEKU ANI ŻADNYCH INFORMACJI ODNOSZĄCYCH SIĘ DO TWOJEGO ZDROWIA I SAMOPOCZUCIA.

2. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Powody przetwarzania

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • do analizy, obsługi, konserwacji i ulepszania aplikacji, do wprowadzania nowych funkcji i usług w aplikacji;
 • do personalizacji treści i materiałów dostępnych podczas korzystania z aplikacji;
 • do oferowania produktów i usług na żądanie, do przetwarzania transakcji i przesyłania powiązanych informacji, w tym potwierdzeń i przypomnień;
 • do personalizacji ofert produktów i usług oraz rekomendacji, w tym produktów i ofert podmiotów trzecich (z wyjątkiem danych zdrowotnych, w tym danych z Apple HealthKit i Google Fit);
 • do weryfikacji tożsamości;
 • do wysyłania powiadomień technicznych, aktualizacji, alertów bezpieczeństwa i wiadomości z działów wsparcia i administracji;
 • do wystawiania faktur, zarządzania kontem i w innych celach administracyjnych, jeśli wystąpi taka potrzeba;
 • do tworzenia odpowiedzi na komentarze, pytania i żądania oraz do świadczenia usług w zakresie obsługi klienta;
 • do monitorowania i analizowania trendów, użytkowania i aktywności wiążących się z naszą aplikacją;
 • wyłącznie w związku z udostępnionymi informacjami do celów promocyjnych firmy (z wyjątkiem danych, w tym danych z Apple HealthKit i Google Fit);
 • do powiązania lub połączenia z informacjami otrzymanymi od innych Użytkowników lub/i od Ciebie, co ma na celu lepsze zrozumienie Twoich potrzeb i udoskonalenie świadczonych usług (do wykorzystania podczas szkoleń poświęconych sieciom neuronowym czy sztucznej inteligencji);
 • w celach wyznaczonych ramami badań naukowych i akademickich; oraz
 • w każdym innym celu ujawnionym w chwili gromadzenia danych osobowych lub wskazanym w tej Polityce Prywatności.

Nie będziemy wykorzystywać informacji zebranych za pośrednictwem HealthKit and Google Fit w celach reklamowych ani podobnych; nie będziemy również sprzedawać tych informacji platformom reklamowym, brokerom baz danych lub odsprzedawcom informacji. Nigdy nie będziemy sprzedawać Twoich danych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Zasady przetwarzania

Minimalizacja danych i ograniczenia celów. Nie będziemy przetwarzać danych osobowych w sposób niespójny z celami, dla których zostały zgromadzone lub w późniejszym terminie autoryzowane przez Ciebie, ani też gromadzić danych osobowych, które nie są potrzebne do realizacji wspomnianych celów. W przypadku każdego nowego celu przetwarzania poprosimy Cię o wyrażenie odrębnej świadomej zgody. W zakresie wyznaczonym przez cele podejmiemy wszelkie stosowne kroki, aby upewnić się, że dane osobowe wykorzystuje się zgodnie z przeznaczeniem i że są one poprawne, kompletne i aktualne. Będziemy również gromadzić tylko taką ilość i rodzaj danych, które są całkowicie niezbędne do realizacji wspomnianych celów.

Nie sprzedajemy danych osobowych. Pod żadnym pozorem nie sprzedajemy danych osobowych, nie wypożyczmy ich ani nie ujawniamy. Możemy udostępnić jedynie niektóre z Twoich danych naszym usługodawcom, ale takie przypadki ograniczone są do sytuacji i celów określonych w tej Polityce Prywatności.

3. Twoje prawa związane z ochroną prywatności

Bez względu na kraj lub region, z którego pochodzisz, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania szerokiego wachlarza praw związanych z ochroną prywatności i danych osobowych.

Jakie masz prawa?

 • Poprawianie danych osobowych. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo skontaktować się z nami i żądać poprawienia tych danych. 
 • Ograniczenie przetwarzania. Masz również prawo domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli kwestionujesz poprawność tych danych, a my potrzebujemy czasu na ich zweryfikowanie.
 • Prawa do informacji i dostęp do danych osobowych (w tym w formie przenośnej). Aplikacja umożliwia Ci dostęp do zgromadzonych w niej danych osobowych a. Masz prawo domagać się informacji dotyczących rodzaju przechowywanych danych osobowych, wglądu do swoich danych i otrzymania kopii tych danych (w tym w ustrukturyzowanej i przenośnej formie).
 • Usuwanie danych osobowych. Masz prawo skontaktować się z nami i domagać się usunięcia swoich danych osobowych po wycofaniu zgody na przetwarzanie tych danych lub jeśli uważasz, że przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującym prawem, a także w innych przypadkach. Pamiętaj, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić korzystanie z aplikacji lub jej funkcji. 
 • Prawo do sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. W niektórych przypadkach możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych i domagać się od nas wstrzymania tego przetwarzania (jeśli np. przetwarzamy dane w oparciu o uzasadniony interes). 
 • Prawo do sprzeciwu (wycofania się) wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji: 

Funkcje monitorowania. Korzystamy z mechanizmów automatycznego podejmowania decyzji, które przetwarzają Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług związanych z monitorowaniem okresu (np. prognozy przyszłych terminów cyklu lub owulacji). Zwykle taki mechanizm sprawdza się lepiej, jeśli wprowadzisz więcej danych dotyczących cyklu, objawów oraz aktywności fizycznych. Nasze narzędzia przetwarzają te dane w celu monitorowania szczególnych związków zależności i korelacji w strukturze cykli i objawów oraz w celu przekazania Ci bardziej osobistych informacji o cyklu i prognoz. Pamiętaj, że takie automatyczne podejmowanie decyzji jest konieczne do realizacji naszych Warunków korzystania z aplikacji. Nie masz prawa do zawieszenia tych mechanizmów. Możesz jednak zawsze poinformować nas, czy sprawdzają się one w Twoim przypadku, a my odpowiednio poprawimy wyniki, powiemy Ci, dlaczego otrzymałaś określone rezultaty i zlecimy naszemu personelowi zajęcie się Twoją sprawą.

Personalizacja treści. Personalizujemy treść aplikacji (np. artykuły) w oparciu o wprowadzane dane osobowe. W tym przypadku masz prawo do zawieszenia automatycznego podejmowania decyzji. Pamiętaj jednak, że może to ograniczyć możliwość korzystania z aplikacji.

Jak możesz domagać się swoich praw związanych z ochroną prywatności?

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, po prostu skontaktuj się z nami pod adresem support@flo.health

Zobowiązujemy się do ich wypełnienia w ciągu 30 dni po otrzymaniu wiadomości. W niektórych przypadkach okres oczekiwania może wydłużyć się do 90 dni – tyle czasu zajmuje pełne usunięcie danych osobowych przechowywanych w systemach kopii zapasowych. Spowodowane jest to wielkością i złożonością stosowanych przez nas systemów przechowywania danych.

Formalności konieczne do wykonania praw związanych z ochroną prywatności 

Pamiętaj, że w razie niejasnego żądania możemy rozpocząć konwersację w celu lepszego zrozumienia motywacji i treści tego żądania. Możemy również odrzucić wyraźnie nieuzasadnione i wygórowane (powtarzające się) żądania. 

W niektórych wypadkach poprosimy Cię o potwierdzenie swojej tożsamości. Upewnimy się w ten sposób, że prawa podmiotów trzecich nie zostaną naruszone przez Twoje żądanie.

Co jeszcze?

Wymagania związane z powiadomieniami. Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, będziemy powiadamiać Cię o wszelkich przypadkach naruszeń Twoich danych osobowych w odpowiednim czasie, a urząd ochrony danych – w ramach czasowych określonych obowiązującym prawem.

Urząd ochrony danych. W ramach obowiązujących przepisów masz prawo do złożenia skargi w lokalnym urzędzie ochrony danych odnośnie tych naszych działań, które uważasz za niezgodne z obowiązującym prawem.

4. Podmioty trzecie przetwarzające Twoje dane osobowe 

Nie będziemy udostępniać Twoich danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji określonych poniżej.

Przetwarzanie danych w celu dotarcia do nowych użytkowników Flo

Jeśli otrzymamy Twoją zgodę, udostępnimy część Twoich danych osobowych na platformie marketingowej AppsFlyer, która obsługuje je zgodnie z naszymi instrukcjami. Korzystając z AppsFlyer i usług zintegrowanych partnerów tej platformy jesteśmy w stanie dotrzeć do większej liczby osób takich jak Ty, rozpowszechniać aplikację i pomagać większej liczbie kobiet w utrzymaniu kontroli nad swoim zdrowiem i samopoczuciem.

Czytaj więcej o AppsFlyer tutaj, a o zintegrowanych partnerach platformy – tutaj

Aby osiągnąć wyżej wspomniany cel, udostępniamy niektóre dane osobowe na platformie AppsFlyer, a także jej zintegrowanym partnerom, jak wskazano poniżej.

Oto kolejne kroki opisujące sposób, w jaki korzystamy z pomocy AppsFlyer i jej zintegrowanych partnerów:

1. Zostałaś użytkownikiem Flo i zdecydowałaś się udostępnić swoje dane osobowe, ograniczone wyłącznie do poniższych kategorii: 

a) Identyfikatory techniczne: Adres IP (może zawierać również ogólne informacje o lokalizacji), klient użytkownika, IDFA (identyfikator dla reklamodawców), identyfikator systemu Android (w urządzeniach z systemem Android), identyfikator Google Advertiser, identyfikator wystawiony przez klienta i inne podobne identyfikatory techniczne.
b) Grupa wiekowa;
c) Status subskrypcji;
d) Fakt uruchomienia aplikacji.

2. Aplikacja Flo przesyła Twoje dane na platformę AppsFlyer, gdzie odbywa się ich analiza oraz tworzone są raporty i wskazówki, jak zoptymalizować nasze kampanie promocyjne.

3. W tym samym czasie AppsFlyer przesyła Twoje dane osobowe do niektórych zintegrowanych partnerów (np. Pinterest, Google Ads, Apple Search Ads, sieć marketingowa FB oraz kilka innych), aby na różnych platformach, w tym na stronach mediów społecznościowych, dotrzeć do osób takich jak Ty. Ci zintegrowani partnerzy analizują Twoje dane (charakteryzujące tzw. „niestandardowego odbiorcę”) i przekazują ważne informacje o aplikacji osobom potencjalnie nią zainteresowanym (tzw. „podobnym odbiorcom”).

4. W ten sposób nowi użytkownicy dowiadują się o Flo, otrzymują dokładne prognozy cyklu, uczą się rozpoznawać sygnały wysyłane przez ich ciało i uzyskują wiarygodne informacje o swoim zdrowiu. Wyrażając zgodę na korzystanie z aplikacji, przyczyniasz się do rozwoju społeczności Flo. 

Opcje rezygnacji. W dowolnej chwili możesz wycofać zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z tą podsekcją, korzystając z poniższych opcji:

 1. Skontaktuj się z nami pod adresem support@flo.health;
 2. Skorzystaj z funkcji „Zapomnij moje urządzenie” na platformie AppsFlyer tutaj;
 3. Zmień ustawienia urządzenia w systemie iOS lub Android, aby wstrzymać udostępnianie IDFA i identyfikatora reklamowego Android podmiotom trzecim. Żaden podmiot trzeci nie będzie mógł wtedy wykorzystać Twoich danych osobowych, zgodnie z tą sekcją Polityki Prywatności.

PAMIĘTAJ, ŻE NIGDY NIE UDOSTĘPNIMY TWOJEGO DOKŁADNEGO WIEKU ANI ŻADNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH TWOJEGO ZDROWIA NA PLATFORMIE APPSFLYER ANI JEJ ZINTEGROWANYM PARTNEROM.

Przetwarzanie umożliwiające uruchomienie aplikacji 

Działające w naszym imieniu podmioty przetwarzające dane wykonują szczególne operacje z użyciem informacji dotyczących Twojej osoby.

Podmioty te to spółki, które pomagają nam uruchomić aplikację, wspierają komunikację zachodzącą między Tobą a nami lub wykonują inne działania związane z aplikacją. Mogą przetwarzać pewne dane osobowe, aby osiągnąć cele związane z funkcjami aplikacji i powiązanymi aktywnościami. Podmioty przetwarzające dane działają wyłącznie według naszych instrukcji i przetwarzają tylko taką liczbę danych osobowych, jaka została przez nas wskazana. Jesteśmy w pełni odpowiedzialni za wszelkie działania lub pominięcia tych podmiotów i zawieramy z nimi formalne umowy dotyczące przetwarzania danych, w stopniu, w jakim wymaga tego obowiązujące prawo.

Oto lista naszych głównych podmiotów przetwarzających dane:

Typ Przetwarzający dane Polityka prywatności procesora Zgromadzone dane  Cel
Infrastruktura i bezpieczeństwo AWS (Amazon Web Services, Inc.) AWS Polityka Prywatności
 • Wszystkie dane osobowe 
Przechowywanie wszystkich danych osobowych podczas korzystania z aplikacji
Infrastruktura i bezpieczeństwo Cloudflare (Cloudflare, Inc.)  Cloudflare Polityka Prywatności 
 • Wszystkie dane osobowe 
Bezpieczeństwo aplikacji, dostarczanie treści
Wiadomości elektroniczne SendGrid (SendGrid, Inc.,USA) SendGrid Polityka Prywatności
 • Adres e-mail
 • Spersonalizowane teksty
pozwalające komunikować się z Tobą w sprawie newsletterów, ankiet i powiadomień
Wiadomości elektroniczne SurveyMonkey (SurveyMonkey Inc., USA) SurveyMonkey Polityka Prywatności
 • Adres IP
 • Rezultaty ankiet
do przekazywania różnych ankiet związanych z usługą 
Narzędzia analityczne Looker (Looker Data Sciences, Inc., USA) Looker Polityka Prywatności
 • Zanonimizowane dane dotyczące korzystania z aplikacji
 • pozwalające zrozumieć sposób, w jaki korzystasz z aplikacji, angażujesz się w określone funkcje oraz poznać rzeczy, które podobają Ci się najbardziej i te, których nie lubisz szczególnie mocno
 • pozwalające wygenerować raporty statystyczne
Funkcje wewnętrzne Algolia  Algolia Polityka Prywatności
 • Adres IP
 • Treść żądania wyszukiwania
umożliwiająca Ci dostęp do funkcji wyszukiwania wewnątrz aplikacji
Wsparcie klienta  Zendesk (Zendesk Inc., USA) Zendesk Polityka Prywatności
 • Adres e-mail
 • Treść wiadomości e-mail
umożliwiająca przetworzenie i uporządkowanie wszystkich wiadomości otrzymanych od Ciebie
Płatności Apple. Inc. Apple. Inc. Polityka Prywatności
 • Informacje dotyczące płatności i dane bankowe
 • Identyfikatory osobiste
umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie płatności związanych z subskrypcją aplikacji
Płatności Google Google Polityka Prywatności
 • Informacje dotyczące płatności i dane bankowe
 • Identyfikatory osobiste
umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie płatności związanych z subskrypcją aplikacji
Płatności Stripe (Stripe, Inc., USA) Stripe Polityka Prywatności
 • Informacje dotyczące płatności i dane bankowe
 • Identyfikatory osobiste
umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie płatności związanych z subskrypcją Kursów
Strona internetowa, usługi internetowe i rejestr kursów - - Podczas korzystania ze strony internetowej, usług internetowych i kursów pewne podmioty trzecie mogą gromadzić informacje dotyczące Twoich wizyt i aktywności za pośrednictwem plików cookies lub innych technologii śledzenia (tzw. specjalne piksele) i w różnych celach, np. analitycznych bądź związanych z koniecznością poprawy wyników. Więcej informacji dotyczących plików cookies i sposobów ich wyłączania znajduje się w naszej Polityce cookies. 

Informacje dotyczące Tarczy Prywatności.

Jeśli chodzi o dalsze przekazywanie danych, mamy obowiązek przetwarzania otrzymywanych danych osobowych w ramach Tarczy Prywatności. Zdefiniowane niżej zasady jasno stwierdzają, że jeśli podmiot przetwarzający dane przetwarza je w sposób niezgodny z tymi zasadami albo z RODO, ponosimy za to odpowiedzialność, chyba że dowiedziemy, że szkody powstałe na skutek określonego zdarzenia są wynikiem działalności innego podmiotu. W ramach dalszego przekazywania danych zobowiązujemy się do zawierania formalnych umów z każdym podmiotem, w tym przetwarzającym dane, działającym w naszym imieniu.

Jeśli otrzymamy dane osobowe podlegające certyfikacji w ramach Tarczy Prywatności, a następnie przekażemy je podmiotowi trzeciemu będącemu usługodawcą, który działa w naszym imieniu, ponosimy pewną odpowiedzialność, określoną zasadami tej Tarczy, gdy (i) podmiot przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Tarczą Prywatności oraz (ii) gdy szkody powstałe na skutek określonego zdarzenia są wynikiem naszej działalności.

Informacje zagregowane

Możemy udostępniać zagregowane, zanonimizowane i uniemożliwiające identyfikację dane, których żaden partner lub instytucja badawcza nie powiąże z Twoją osobą. Przykładowo, w pewnych przypadkach i bez ograniczeń udostępniamy w artykułach, blogach i publikacjach naukowych ogólne dane demograficzne dotyczące wieku oraz zagregowane dane statystyczne dotyczące pewnych aktywności lub objawów, zebrane w celu rozpoznania wzorców występujących w całej grupie użytkowników. Udostępnianie takich danych przyczynia się do postępu w badaniach naukowych nad zdrowiem kobiet.

Okoliczności szczególne

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących specjalnych okolicznościach: 

 • wezwanie do sądu, nakazy lub procesy sądowe, w stopniu wymaganym i ograniczonym przez prawo (w tym w sytuacji, gdy wymaga tego bezpieczeństwo narodowe lub egzekwowanie prawa); 
 • ujawnienie danych pozwala zapewnić bezpieczeństwo i nienaruszalność aplikacji lub umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom albo innym osobom, zgodnie z obowiązującym prawem. W takich przypadkach możemy usunąć część Twoich danych osobowych (np. resetując hasło, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi); 
 • ujawnienie danych odbywa się na żądanie lub za zgodą użytkownika, który wprowadził je w aplikacji; 
 • tranzycje biznesowe (fuzje, sprzedaż majątku, nabycie, likwidacja lub sprzedaż części aktywów), w przypadku których najczęściej dochodzi do przeniesienia danych.

Informacje zamieszczone przez Ciebie

Aplikacja pozwala korzystać z wielu obszarów zarezerwowanych dla członków społeczności oraz z forów publicznych, gdzie użytkownicy o podobnych zainteresowaniach lub skarżący się na podobne dolegliwości mogą podzielić się informacjami i wesprzeć się nawzajem. Nasze społeczności otwarte są na społeczność skupioną wokół aplikacji, więc nie mogą być traktowane jako prywatne.

Dostęp do każdej informacji (w tym do danych osobowych) udostępnionej w dowolnym obszarze zarezerwowanym dla społeczności online lub podczas dyskusji toczonej w sieci jest z zasady otwarty na społeczność skupioną wokół aplikacji, a sama informacja nie może być uważana za prywatną. Zanim zamieścisz jakiekolwiek dane na forum publicznym, przemyśl to dobrze. Zamieszczone informacje są widoczne i jawne i mogą być gromadzone przez podmioty trzecie; mogą być również wykorzystywane w sposób nieprzewidywalny i niepoddający się naszej kontroli, a w niektórych przypadkach umożliwiają innym skontaktowanie się z Tobą w nieupoważnionych celach. 

Jeśli przypadkowo zamieścisz dane osobowe w postach społecznościowych i chciałabyś je usunąć, wyślij nam wiadomość z żądaniem usunięcia na podany adres e-mail. 

5. Zatrzymywanie danych osobowych

Podczas korzystania z aplikacji

Twoje dane osobowe zostaną zachowane tak długo, jak korzystać będziesz ze swojego konta lub świadczone Ci będą usługi bądź tak długo, jak wymagają tego cele przetwarzania wymienione w sekcji 2 Polityki Prywatności. Możesz usunąć swoje dane w dowolnej chwili, zgodnie z postanowieniami tej Polityki.

Po zaprzestaniu korzystania z aplikacji

Jeśli zdecydujesz się na usunięcie aplikacji czy dezaktywację konta, zatrzymamy Twoje dane osobowe tak długo, jak Twoje konto będzie aktywne i przez pewien czas po dezaktywacji – w ten sposób będziesz zawsze mogła reaktywować usługi.

Pamiętaj, że możemy zachować pewne dane osobowe i inne informacje w formie zagregowanej czy zanonimizowanej przez pewien okres po dezaktywacji lub usunięciu konta. Wszelkie zamieszczone posty czy komentarze mogą pozostać widoczne po usunięciu konta (jeśli do tego dojdzie). Nie mamy obowiązku usuwania postów ani komentarzy. W razie usunięcia konta zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania Twoich informacji w zagregowanych zbiorach danych; jednak żadne z tych danych nie zostaną powiązane z Twoją tożsamością. Część danych osobowych zostanie zatrzymana w celu spełnienia wymogów prawnych, rozwiązania sporów czy egzekwowania umów.

Jeśli usuniesz dane z konta, nie będą dłużej wyświetlane w aplikacji, jednak przez pewien okres część danych pozostanie na naszych serwerach archiwalnych w postaci kopii zapasowych, co narzucają nam rozwiązania techniczne, z których korzystamy. Zobowiązujemy się do usunięcia tych kopii w rozsądnym terminie.

6. Dane osobowe, które sama udostępniasz podmiotom trzecim

Możesz wybrać podmioty, którym mamy udostępnić dane osobowe zamieszczane w aplikacji. Możesz na przykład zezwolić nam na udostępnianie danych w ramach innych aplikacji i usług poświęconych zdrowiu, takich jak Google Fit czy Apple HealthKit. Po tym, jak wskażesz nam podmiot, któremu chciałabyś udostępnić swoje dane, powinnaś pamiętać, że dysponuje on swoją własną polityką prywatności i że nie kontrolujemy sposobu, w jaki ten podmiot wykorzystuje informacje. W dowolnej chwili możesz wycofać zgodę na udostępnianie informacji podmiotom trzecim, zmieniając ustawienia konta.

Podejmujemy działania mieszczące się w granicach rozsądku, aby upewnić się, że podmioty trzecie działają zgodnie z obowiązującym prawem, które może określać sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmujemy wszelkie rozsądne i odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić wszystkie zgromadzone dane osobowe przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, pamiętając o charakterze przechowywanych przez nas danych i ryzyku związanym ze specjalną kategorią danych osobowych, które gromadzimy (informacje zdrowotne). Aby chronić Twoje dane osobowe, korzystamy m.in. z następujących metod zabezpieczania informacji:

 • Pseudonimizacja i tokenizacja pewnych kategorii danych osobowych;
 • Szyfrowanie przekazywanych i zachowywanych danych osobowych;
 • Systematyczne skanowanie braku zabezpieczenia i testy penetracyjne;
 • Ochrona integralności danych;
 • Środki organizacyjne i prawne. Przypisaliśmy naszym pracownikom różne poziomy dostępu do Twoich danych osobowych, więc jedynie osoby odpowiedzialne za zarządzanie danymi mogą uzyskać dostęp do informacji o Twojej osobie i tylko w celu ograniczonym do kwestii działania aplikacji. Każdy pracownik będzie niezwłocznie pociągany do odpowiedzialności w przypadku ujawnienia, zmiany, zniszczenia, niewłaściwego wykorzystania danych lub nieupoważnionego dostępu do nich.
 • Przeprowadzanie okresowych ocen skuteczności ochrony danych pozwala nam upewnić się, że działanie aplikacji w pełni opiera się na zasadach „prywatności zapewnianej na etapie projektu”, ”prywatności domyślnej” i innych. Zobowiązujemy się również do przeprowadzenia audytu dotyczącego ochrony prywatności w razie fuzji lub przejęcia spółki.

Pamiętaj, że możesz pomóc nam ochronić swoje dane osobowe, właściwie wybierając i zabezpieczając hasło, nie udostępniając hasła innym osobom i nie pozwalając im na korzystanie z Twojego telefonu komórkowego. Pamiętaj również, że żaden system bezpieczeństwa nie jest doskonały, a więc nie jesteśmy w stanie zagwarantować absolutnej ochrony podczas korzystania z aplikacji ani tego, że Twoje dane nie zostaną przechwycone podczas przesyłania. Jeśli wykryjemy naruszenie systemów bezpieczeństwa, wyślemy Ci powiadomienie pocztą lub drogą mailową i podejmiemy wszelkie rozsądne kroki, aby zapobiec skutkom naruszenia, jak określono w tej Polityce Prywatności.

8. Prywatność dzieci.

Ogólne ograniczenia wiekowe. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności dzieci. Aplikacja nie jest przeznaczona dla dzieci i nie gromadzimy celowo informacji o dzieciach poniżej 13 roku życia. W aplikacji nie są gromadzone dane osobowe osób, o których wiadomo, że nie ukończyły 13 roku życia. Jeśli wiesz, że dziecko w wieku poniżej 13 lat korzysta z aplikacji, skontaktuj się z nami pod adresem support@flo.health, a podejmiemy wszelkie wymagane działania, aby usunąć informacje i konto tej osoby.

Ograniczenia wiekowe w Unii Europejskiej. Zgodnie z wymogami RODO każdy użytkownik aplikacji powinien mieć ukończone 16 lat. W zakresie ograniczonym przez obowiązujące prawo nie zezwalamy na korzystanie z aplikacji mieszkańcom Unii Europejskiej w wieku poniżej 16 lat. Jeśli wiesz, że osoba w wieku poniżej 16 lat korzysta z aplikacji, skontaktuj się z nami pod adresem support@flo.health, a podejmiemy wszelkie wymagane działania, aby usunąć informacje i konto tej osoby.

Kursy. Aby móc korzystać z kursów, powinnaś mieć przynajmniej 18 lat. W przypadku kursów nie przetwarzamy danych osób w wieku poniżej 18 lat.

9. Komunikacja

Od czasu do czasu możemy kontaktować się z Tobą drogą mailową lub inną, aby powiadomić Cię o produktach, usługach, ofertach, promocjach, nagrodach i wydarzeniach organizowanych przez nas lub inne podmioty, a także aby przekazać Ci informacje i wiadomości, które mogłyby Cię zainteresować. Możesz zawsze zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail, anulując subskrypcję za pomocą linku „Zrezygnuj z subskrypcji” zamieszczonym w tych wiadomościach. Rezygnacja z podobnych wiadomości nie oznacza, że przestaniesz otrzymywać ważne wiadomości związane z usługami, które są konieczne do prawidłowej obsługi aplikacji. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo pewne wyjątki, regulujące możliwość aktywnej rezygnacji z otrzymywania wiadomości e-mail, mogą objąć mieszkańców niektórych krajów. W takich przypadkach poprosimy użytkownika o wyrażenie zgody na podobne komunikaty, udzielanej na osobnym ekranie rejestracyjnym.

10. Przechowywanie i międzynarodowy transfer danych osobowych

Informacje ogólne

Spółka ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych, a gromadzone przez nas dane osobowe objęte są prawem tego kraju. Pamiętaj, że prawo Stanów Zjednoczonych i prawa innych krajów nie zawsze oferują taki sam stopień ochrony, jaki obowiązuje na obszarze jurysdykcji Twojego kraju.

Co więcej, wyrażasz zgodę na to, aby zgromadzone dane osobowe były przechowywane i przetwarzane w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, gdzie Spółka wynajmuje serwery, albo w każdym innym kraju, w którym Spółka lub jej filie, spółki zależne bądź przedstawiciele posiadają swoje placówki, zaś korzystając z aplikacji zgadzasz się na przeniesienie danych poza swój kraj.

Europejska i mieszkańcy Szwecji 

Pamiętaj, że możemy przenieść zgromadzone dane osobowe do Stanów Zjednoczonych, gdzie ochrony danych nie uważa się za adekwatną w ramach obowiązującego prawa dotyczącego tej kwestii.

Spełniamy jednak wymogi Tarczy Prywatności UE–USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria–USA, jak określił to Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w związku z gromadzeniem, wykorzystaniem i zatrzymywaniem informacji osobowych przeniesionych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. W Departamencie Handlu poświadczyliśmy fakt, że przestrzegamy zasad Tarczy Prywatności. W razie jakiegokolwiek konfliktu między postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności a zasadami Tarczy Prywatności (dalej „Zasady”), zasady Tarczy Prywatności będą miały rozstrzygające znaczenie. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności i zobaczyć nasze certyfikaty, odwiedź stronę privacyshield.gov.

Skargi i rozwiązywanie konfliktów. Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności zobowiązujemy się do rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia lub przechowywania przez nas danych osobowych. Mieszkańcy Unii Europejskiej i Szwajcarii, którzy chcieliby złożyć zapytanie lub skargę w związku z naszą polityką odwołującą się do zasad Traczy Prywatności powinni najpierw skontaktować się z nami pod adresem e-mail dpo@flo.health lub pod następującym adresem pocztowym:

Flo Health Inc.

541 Jefferson Ave Ste 100, Redwood City, CA 94063-1700
Wszelkie nierozwiązane skargi dotyczące Tarczy Prywatności przekazujemy alternatywnej organizacji JAMS, która zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów na terenie Stanów Zjednoczonych. Jeśli w wyznaczonym czasie nie otrzymasz od nas potwierdzenia przyjęcia Twojej skargi lub jeśli według Ciebie nie zajęliśmy się nią w wystarczającym stopniu, skontaktuj się z nami lub odwiedź ten link, aby uzyskać więcej informacji lub złożyć skargę. Usługi JAMS są całkowicie bezpłatne.

Arbitraż. W przypadku nierozwiązania skargi możesz również odwołać się do arbitrażu z mocą wiążącą, ale pamiętaj, że przed rozpoczęciem takiej procedury mieszkaniec kraju europejskiego (w tym Szwajcarii), przestrzegającego zasad Tarczy Prywatności, musi najpierw: (1) skontaktować się z nami i dać nam możliwość rozwiązania problemu; (2) szukać pomocy w JAMS; oraz (3) skontaktować się z Departamentem Handlu Stanów Zjednoczonych (bezpośrednio lub za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Ochrony Danych) i zapewnić Departamentowi czas niezbędny do podjęcia prób rozwiązania problemu. Jeśli mieszkaniec kraju europejskiego odwoła się do wiążącego arbitrażu, każda ze stron poniesie własne koszty opłat adwokackich. Pamiętaj, że zgodnie z Tarczą Prywatności arbitrzy mogą jedynie udzielić związanego z poszczególnymi przypadkami, niepieniężnego i sprawiedliwego wsparcia, koniecznego do naprawienia szkód wynikających z naruszenia zasad Tarczy Prywatności, wyrządzonych danej osobie. Do arbitrażu można się odwołać, jeśli naruszenie zasad, które zaskarża dana osoba, (1) zostało rozpatrzone w ramach wiążącego arbitrażu; (2) zostało rozpatrzone w ramach orzeczenia ostatecznego, wydanego podczas procesu sądowego, w którym dana osoba była jedną ze stron; lub (3) zostało rozstrzygnięte przez strony.

Egzekwowanie postanowień Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych. Zgodność z Tarczą Prywatności podlega uprawnieniom do prowadzenia dochodzeń i egzekwowania, jakie posiada Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych (FTC).

11. Inspektor ochrony danych

Aby skontaktować się z inspektorem ochrony danych, prosimy o wysłanie wiadomości na adres dpo@flo.health.

12. Kontakt

Dane ogólne. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt pod następującym adresem:

Flo Health, Inc., 541 Jefferson Ave Ste 100, Redwood City, CA 94063-1700
E-mail: support@flo.health lub dpo@flo.health

Mieszkańcy UE. Możesz skontaktować się z naszym przedstawicielem w Unii Europejskiej:

DPOEU LTD, Office 902, Oval, Krinou 3, Ayios Athanasios, 4103, Limassol, Cypr
E-mail: info@dpoeu.eu