Bạn đang xem phiên bản Chính sách Quyền riêng tư đã lưu trữ của chúng tôi. Xem phiên bản hiện hành.​

Bằng việc sử dụng Flo, bạn tin tưởng chia sẻ với chúng tôi những thông tin cá nhân mang tính riêng tư. Chúng tôi cam kết dữ vững sự tin tưởng của bạn. Vì thế, trong vai trò một công ty, chính sách của chúng tôi là phải thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo dữ liệu và quyền riêng tư của từng người dùng được bảo vệ, đồng thời minh bạch trong các hoạt động dữ liệu của chúng tôi. 

Chính sách Bảo mật của chúng tôi được lập ra với mục đích chính là nhằm giúp bạn hiểu rõ các loại dữ liệu chúng tôi thu thập, cách thức chúng tôi sử dụng và chia sẻ dữ liệu, cũng như cách thức bạn có thể kiểm soát dữ liệu đó.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc toàn bộ Chính sách Bảo mật này cùng với Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, tuy nhiên dưới đây là một số điều quan trọng cần ghi nhớ và chúng tôi hy vọng sẽ hữu ích cho bạn:
 • Dữ liệu phục vụ cho bạn

  Dữ liệu phục vụ cho bạn

  Khi bạn sử dụng Flo, chúng tôi có thể sẽ thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn để sử dụng cho mục đích cải thiện trải nghiệm người dùng, như tăng độ chính xác của dự đoán, cá nhân hóa các bài viết bạn nhận được, v.v. Đối với các hoạt động nghiên cứu, chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu đã hủy nhận dạng hoặc đã tổng hợp, do đó sẽ không thể liên đới đến bạn.

 • Bạn có thể góp phần xây dựng cộng đồng Flo

  Bạn có thể góp phần xây dựng cộng đồng Flo

  Nếu có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ có thể sử dụng những thông tin kỹ thuật về bạn (mã nhận dạng kỹ thuật duy nhất, nhóm tuổi, trạng thái đăng ký và dữ kiện khởi chạy ứng dụng) cho mục đích quảng bá để tiếp cận với nhiều người như bạn hơn. Bạn có thể thu hồi quyết định đồng ý chia sẻ dữ liệu này bất kỳ lúc nào.

 • Bạn nắm quyền kiểm soát

  Bạn nắm quyền kiểm soát

  Bạn có thể truy cập, sửa đổi, chỉnh sửa, xóa và cập nhật Dữ liệu Cá nhân của mình bằng cách gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ support@flo.health. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để tải xuống thông tin mà Flo thu thập về bạn. Xin lưu ý rằng việc xóa bỏ hoặc sửa đổi một số Dữ liệu Cá nhân do bạn thêm vào có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Flo của bạn trong tương lai.

 • Flo đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn

  Flo đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn

  Chủ lao động, công ty bảo hiểm, thậm chí cả người thân của bạn sẽ không được biết về các triệu chứng bạn ghi lại hoặc thông tin bạn nhập vào Flo trừ khi bạn thông báo với họ. Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp hợp lý và phù hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn khỏi nguy cơ bị mất, bị đánh cắp, sử dụng sai hoặc truy cập trái phép.

 • Chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em

  Chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em

  Đây là lý do bạn phải đủ 13 tuổi trở lên (16 trở lên đối với cư dân tại Liên minh châu  u (EU)) mới được sử dụng Flo. Chúng tôi không cố tình thu thập thông tin về trẻ em và chúng tôi cũng không cho phép cá nhân nào sử dụng Ứng dụng nếu họ không đủ 13 tuổi (16 tuổi đối với cư dân EU). Ngoài ra, một số chức năng của Ứng dụng có thể giới hạn đối với người dùng dưới 18 tuổi.

 • Hoạt động chuyển dữ liệu được thực hiện dưới sự kiểm soát của pháp luật

  Hoạt động chuyển dữ liệu được thực hiện dưới sự kiểm soát của pháp luật

  Flo tuân thủ Khung Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư của Hoa Kỳ - Liên minh châu  u và Khung Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư của Thụy Sĩ - Hoa Kỳ theo quy định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Chúng tôi đã chứng nhận với Bộ Thương mại rằng chúng tôi tuân thủ Nguyên tắc trong Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư.

 • Bạn có thể thoải mái trao đổi với chúng tôi

  Bạn có thể thoải mái trao đổi với chúng tôi

  Chúng tôi tin tưởng vào đối thoại minh bạch và cởi mở, do đó chúng tôi hết sức khuyến khích bạn liên hệ với Nhóm Hỗ trợ, Viên chức Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi hoặc gửi tin nhắn qua email chuyên dụng của chúng tôi nếu có thắc mắc về chính sách này, về cách chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc bất cứ vấn đề gì khác liên quan đến hoạt động bảo mật của chúng tôi.

Giới thiệu

Chính sách Bảo mật này giải thích cách Flo Health, Inc. (“Công ty” hoặc “chúng tôi”) thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển và chia sẻ Dữ liệu Cá nhân từ người dùng của chúng tôi (“bạn”) liên quan đến:

 • Ứng dụng di động Flo fem®, 
 • trang web flo.health (“Trang web”), 
 • courses.flo.health (“Các khóa học”), 
 • reg.flo.health và các dịch vụ liên quan (“Dịch vụ web”)

(tất cả gọi chung là “Ứng dụng”).

Chúng tôi bảo lưu quyền và có thể thay đổi Chính sách Bảo mật tùy từng thời điểm. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email (đến địa chỉ email bạn đã nhập khi đăng ký), qua Ứng dụng hoặc bằng cách gửi cho bạn một phiên bản mới của Chính sách Bảo mật này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau ngày có hiệu lực của phiên bản Chính sách Bảo mật cập nhật có nghĩa là bạn chấp nhận Chính sách Bảo mật đã sửa đổi. Trong một số trường hợp, bạn sẽ phải chấp nhận một cách rõ ràng các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật. Vui lòng theo dõi trang Web và Ứng dụng của chúng tôi để biết thông tin cập nhật mới nhất về các biện pháp bảo mật dữ liệu của chúng tôi. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của Chính sách Bảo mật, chúng tôi đề nghị bạn không sử dụng Ứng dụng. Vui lòng thoát khỏi Ứng dụng ngay nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này.

1. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn

Dữ liệu cá nhân mà bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi

Thông tin chung. Khi bạn đăng ký sử dụng Ứng dụng, chúng tôi có thể thu thập một số Dữ liệu Cá nhân như:

 • Họ và tên;
 • Địa chỉ email;
 • Giới tính;
 • Ngày sinh;
 • Mật khẩu hoặc mật mã;
 • Nơi cư trú và thông tin địa điểm có liên quan;
 • Giấy tờ tùy thân (để xác minh danh tính của bạn trong một số trường hợp).

Sức khỏe và tình trạng khỏe mạnh. Khi sử dụng Ứng dụng, bạn có thể chọn cung cấp Dữ liệu cá nhân về sức khỏe và tình trạng khỏe mạnh của mình như:

 • Cân nặng;
 • Thân nhiệt;
 • Ngày có chu kỳ kinh nguyệt và độ dài chu kỳ;
 • Những triệu chứng khác nhau liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt và sức khoẻ của bạn;
 • Thông tin khác về sức khỏe của bạn (bao gồm hoạt động tình dục), tình trạng khỏe mạnh và hoạt động liên quan (gọi chung là “Dữ liệu cá nhân”).

Bạn cũng có thể cho phép chúng tôi nhập vào Ứng dụng Dữ liệu cá nhân về sức khỏe và hoạt động của bạn từ các dịch vụ của bên thứ ba như Apple HealthKit và Google Fit. Dữ liệu cá nhân được nhập vào có thể bao gồm: hoạt động thể thao, cân nặng, lượng calo đã đốt, nhịp tim, số bước/quãng đường đi được và thông tin khác về sức khỏe của bạn.

Để chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu cá nhân thuộc danh mục này, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chấp thuận một cách rõ ràng ở màn hình đăng ký.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập tự động

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng, chúng tôi có thể tự động thu thập các Dữ liệu cá nhân sau đây:

Thông tin thiết bị:

 • Mô hình phần cứng; 
 • Thông tin về hệ điều hành và phiên bản hệ điều hành; 
 • Mã định danh thiết bị duy nhất (ví dụ: IDFA);
 • Thông tin mạng di động.

Thông tin về vị trí: 

 • Địa chỉ IP; 
 • Múi giờ;
 • Thông tin về nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

Dữ liệu sử dụng ứng dụng, bao gồm, ví dụ như: 

 • Tần suất sử dụng;  
 • Các khu vực và tính năng của ứng dụng mà bạn truy cập; 
 • Thói quen sử dụng chung của bạn; 
 • Mức độ tương tác đối với một số tính năng cụ thể.

Để thu thập thông tin này, chúng tôi cũng có thể gửi cookie đến thiết bị di động hoặc máy tính của bạn hoặc sử dụng các công nghệ theo dõi khác. Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng hoặc trong bộ nhớ thiết bị. Tìm hiểu thêm trong Chính sách Cookie của chúng tôi.

Dữ liệu từ nguồn bên ngoài. Chúng tôi có thể sử dụng công cụ của bên thứ ba như Appsflyer để lấy một số dữ liệu thuộc tính của bạn và sau đó dùng để tùy chỉnh và cá nhân hóa trải nghiệm Ứng dụng của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu đó cho mục đích thống kê và phân tích.

SỰ CHẤP THUẬN CỦA BẠN

Bằng cách tạo hồ sơ hoặc đăng ký sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý rõ ràng với những điều sau đây:

I. CHÚNG TÔI CHỈ ĐƯỢC PHÉP LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NH N MÀ BẠN CUNG CẤP QUA HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ TẠO TÀI KHOẢN CHO CÁC MỤC ĐÍCH NÊU TRONG MỤC 2 CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY. CÁC MỤC ĐÍCH ĐÓ CÓ THỂ BAO GỒM VIỆC GỬI THÔNG TIN VÀ LỜI NHẮC CHO BẠN QUA ỨNG DỤNG HOẶC QUA ĐỊA CHỈ EMAIL.

II. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG TRUYỀN TẢI BẤT KỲ DỮ LIỆU CÁ NH N NÀO CỦA BẠN CHO BÊN THỨ BA TRỪ KHI CÓ QUY ĐỊNH KHÁC TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY.

XIN LƯU Ý RẰNG CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHIA SẺ SỐ TUỔI CHÍNH XÁC HOẶC BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA BẠN VỚI BÊN THỨ BA.

2. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào

Cho mục đích xử lý

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • phân tích, vận hành, bảo trì và cải thiện Ứng dụng, bổ sung tính năng và dịch vụ mới vào Ứng dụng;
 • tùy chỉnh nội dung và tư liệu mà bạn thấy khi dùng Ứng dụng;
 • cung cấp và phân phối các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu, xử lý giao dịch và gửi cho bạn các thông tin liên quan, bao gồm thông tin xác nhận và lời nhắc;
 • tùy chỉnh các đề xuất và giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ gửi tới bạn, bao gồm các sản phẩm và đề xuất của bên thứ ba (ngoại trừ dữ liệu sức khỏe, bao gồm dữ liệu từ Apple HealthKit và Google Fit);
 • xác minh danh tính của bạn;
 • gửi cho bạn các thông báo kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo bảo mật và tinh nhắn hỗ trợ cũng như tin nhắn quản trị;
 • thanh toán (hóa đơn), quản lý tài khoản và các mục đích quản trị khác, nếu áp dụng;
 • trả lời bình luận, câu hỏi và yêu cầu của bạn, đồng thời cung cấp dịch vụ khách hàng;
 • theo dõi và phân tích các xu hướng, thói quen sử dụng và hoạt động liên quan đến Ứng dụng của chúng tôi;
 • chỉ sử dụng thông tin mà bạn đánh dấu là có thể chia sẻ để phục vụ mục đích quảng cáo cho Công ty (ngoại trừ dữ liệu từ Apple HealthKit và Google Fit);
 • liên kết hoặc kết hợp với thông tin chúng tôi nhận được từ các bên khác hoặc (và) từ bạn để giúp hiểu rõ hơn nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn (để sử dụng trong việc luyện mạng nơron, trí tuệ nhân tạo);
 • phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học và học thuật; và
 • những mục đích khác được thông báo cho bạn vào thời điểm chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân hoặc được nêu trong Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin thu thập được trong quá trình bạn sử dụng HealthKit và Google Fit để phục vụ cho mục đích quảng cáo hoặc cho các dịch vụ tương tự, hoặc bán cho các nền tảng quảng cáo, công ty môi giới dữ liệu hoặc mua bán thông tin. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không bao giờ bán Dữ liệu cá nhân của bạn như luật pháp hiện hành có thể quy định.

Nguyên tắc xử lý

Tối thiểu hóa dữ liệu và giới hạn mục đích. Chúng tôi sẽ không xử lý Dữ liệu Cá nhân theo cách trái với các mục đích mà dữ liệu đó đã được thu thập để phục vụ hoặc được bạn ủy quyền hoặc thu thập bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào không cần thiết cho các mục đích đã đề cập. Nếu cần xử lý dữ liệu cho mục đích nào khác, chúng tôi sẽ gửi yêu cầu riêng để xin sự chấp thuận rõ ràng từ bạn. Trong phạm vi cần thiết để phục vụ các mục đích đó, chúng tôi sẽ thực hiện mọi bước hợp lý để đảm bảo Dữ liệu Cá nhân đủ tin cậy đối với mục đích sử dụng, chính xác, đầy đủ và cập nhật. Chúng tôi cam kết chỉ thu thập số lượng và chủng loại Dữ liệu Cá nhân tối cần thiết cho các mục đích đã đề cập.

Không bán Dữ liệu cá nhân. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, cho thuê hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ có quyền chia sẻ một số Dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi giới hạn chặt chẽ trong các trường hợp và mục đích đã được quy định trong Chính sách Bảo mật này.

3. Quyền riêng tư của bạn

Bất kể quốc gia hoặc khu vực xuất thân của bạn, chúng tôi cam kết cấp cho bạn tối đa các quyền riêng tư liên quan đến Dữ liệu cá nhân của bạn.

Đó là những quyền gì?

 • Chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân. Nếu bạn tin rằng Dữ liệu cá nhân của mình không chính xác, bạn có quyền liên hệ với chúng tôi để yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân đó. 
 • Hạn chế xử lý. Bạn cũng có quyền yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, nếu nghi ngờ về tính chính xác của Dữ liệu cá nhân trong thời gian chúng tôi xác minh tính chính xác của dữ liệu đó.
 • Quyền về thông tin và truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm cả ở dạng di động). Ứng dụng cho bạn khả năng truy cập Dữ liệu cá nhân ngay bên trong ứng dụng. Bạn có quyền yêu cầu thông tin về những dữ liệu cá nhân nào về bạn mà chúng tôi đang có, truy cập dữ liệu Cá nhân của mình và nhận một bản sao của dữ liệu đó (bao gồm cả ở dạng có cấu trúc và di động).
 • Xóa Dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có quyền liên hệ với chúng tôi và yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu cá nhân, nếu bạn rút lại sự chấp thuận cho phép xử lý, nếu bạn cho rằng quá trình xử lý không tuân thủ luật pháp hiện hành và trong một số trường hợp khác. Xin lưu ý rằng việc xóa một số Dữ liệu Cá nhân có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Ứng dụng và các tính năng của Ứng dụng. 
 • Quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Trong một số trường hợp, bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu Cá nhân của mình và ngăn chúng tôi xử lý dữ liệu Cá nhân của bạn (ví dụ: nếu chúng tôi xử lý dữ liệu đó trên cơ sở lợi ích hợp pháp). 
 • Quyền phản đối (từ chối) tự động ra quyết định: 

Chức năng theo dõi. Chúng tôi sử dụng một số cơ chế ra quyết định tự động mà xử lý dữ liệu Cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn Dịch vụ liên quan đến việc theo dõi chu kỳ kinh nguyệt (ví dụ: dự đoán ngày chu kỳ hoặc ngày rụng trứng sắp tới). Thông thường, cơ chế ra quyết định tự động này sẽ hoạt động hiệu quả hơn nếu bạn cung cấp nhiều Dữ liệu cá nhân về chu kỳ, triệu chứng và hoạt động thể chất của bạn hơn. Công cụ của chúng tôi xử lý những thông tin này để theo dõi một số phụ thuộc và tương quan cụ thể trong chu kỳ và triệu chứng của bạn, từ đó cung cấp cho bạn thông tin phù hợp hơn về chu kỳ và dự đoán liên quan. Xin lưu ý rằng cơ chế ra quyết định tự động này là cần thiết để thực hiện Điều khoản Sử dụng của chúng tôi. Bạn không có quyền từ chối sử dụng cơ chế ra quyết định tự động này. Tuy nhiên, bạn luôn có thể cho chúng tôi biết nếu cơ chế này hoạt động không chính xác đối với bạn, chúng tôi sẽ sửa kết quả cho phù hợp, giải thích cho bạn hiểu vì sao bạn lại nhận được kết quả như vậy và yêu cầu nhân viên của chúng tôi điều chỉnh các kết quả này.

Cá nhân hóa nội dung. Chúng tôi cá nhân hóa nội dung bạn thấy trong Ứng dụng (ví dụ: bài viết) dựa trên Dữ liệu cá nhân mà nhập vào Ứng dụng. Bạn có quyền từ chối sử dụng cơ chế ra quyết định tự động này. Xin lưu ý rằng việc này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Ứng dụng của bạn.

Cách thực hiện quyền riêng tư của bạn

Chỉ cần viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ support@flo.health để thực hiện bất kỳ quyền riêng tư nào của bạn. 

Chúng tôi cam kết cấp quyền trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận thư. Trong một số trường hợp, có thể mất tối đa 90 ngày, ví dụ như để xóa toàn bộ Dữ liệu cá nhân của bạn đang được lưu trữ trên các hệ thống sao lưu của chúng tôi. Điều này là do quy mô và độ phức tạp của các hệ thống mà chúng tôi sử dụng để lưu trữ Dữ liệu cá nhân.

Thủ tục thực hiện quyền riêng tư của bạn 

Xin lưu ý rằng trong trường hợp có yêu cầu không rõ ràng, chúng tôi có thể cần trao đổi với người yêu cầu để hiểu rõ hơn về động lực và nội dung của yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể từ chối các yêu cầu vô căn cứ và quá mức (lặp đi lặp lại). 
Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trong một số trường

hợp. Cần thực hiện điều này để đảm bảo rằng yêu cầu của bạn không làm vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

Còn gì nữa?

Yêu cầu về thông báo. Chúng tôi cam kết sẽ thông báo cho bạn, khi cần thiết theo quy định của pháp luật, trong thời gian hợp lý và cơ quan bảo vệ dữ liệu của bạn trong thời gian quy định theo luật hiện hành về những vi phạm Dữ liệu cá nhân liên quan đến Dữ liệu cá nhân của bạn.

Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu. Theo quy định của pháp luật hiện hành, bạn có thể có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương về bất kỳ hoạt động nào của chúng tôi mà bạn cho là không tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

4. Các bên thứ ba xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn 

Chúng tôi sẽ không chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ các bên được nêu dưới đây.

Xử lý dữ liệu để tìm người dùng Flo mới

Với điều kiện chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ một số Dữ liệu cá nhân của bạn với AppsFlyer, một nền tảng tiếp thị di động xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi. Bằng cách sử dụng AppsFlyer và các đối tác tích hợp của nền tảng này, chúng tôi có thể tiếp cận nhiều người như bạn hơn và quảng bá Ứng dụng một cách rộng rãi để giúp nhiều phụ nữ kiểm soát sức khỏe thể chất và tinh thần của mình tốt hơn.

Đọc thêm về AppsFlyer tại đây và các đối tác tích hợp của nền tảng này tại đây

Để thực hiện mục tiêu trên, chúng tôi có thể sẽ chia sẻ một số Dữ liệu cá nhân với AppsFlyer và một số đối tác tích hợp của nền tảng này như được liệt kê dưới đây.

Dưới đây là minh họa cụ thể về cách chúng tôi sử dụng AppsFlyer và các đối tác tích hợp của nền tảng này:

1. Bạn trở thành người dùng Flo và đồng ý chia sẻ Dữ liệu cá nhân được giới hạn nghiêm ngặt trong bộ dữ liệu sau: 

a) Mã nhận dạng kỹ thuật: Địa chỉ IP (cũng có thể cung cấp thông tin chung về vị trí), Tác nhân người dùng, IDFA (Mã nhận dạng nhà quảng cáo), ID Android (trong thiết bị Android), ID nhà quảng cáo Google, ID người dùng do khách hàng cấp và các mã nhận dạng kỹ thuật duy nhất tương tự khác;
b) Nhóm tuổi của bạn;
c) Trạng thái đăng ký của bạn;
d) Dữ kiện khởi chạy ứng dụng.

2. Ứng dụng Flo sẽ gửi dữ liệu của bạn đến AppsFlyer. Nền tảng này sẽ phân tích dữ liệu đó và cung cấp cho chúng tôi các báo cáo và thông tin chi tiết về cách tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi.

3. Đồng thời, AppsFlyer sẽ gửi dữ liệu của bạn đến một số đối tác tích hợp của mình (ví dụ như Pinterest, Google Ads, Apple Search Ads, mạng lưới tiếp thị FB và một số đối tác khác) để tìm những người giống bạn trên các nền tảng khác nhau, bao gồm cả các trang web mạng xã hội. Các đối tác tích hợp này sẽ phân tích dữ liệu của bạn (gọi là “đối tượng tùy chỉnh”) và hiển thị thông tin có liên quan về Ứng dụng cho những người có thể quan tâm đến nó (gọi là “đối tượng tương tự”).

4. Đây là cách người dùng mới biết đến Flo, có được dự đoán chu kỳ chính xác, hiểu được ý nghĩa của các tín hiệu cơ thể và nhận thông tin đáng tin cậy về sức khỏe của họ. Với việc đồng ý sử dụng ứng dụng Flo, bạn đã đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng Flo. 

Các tùy chọn hủy bỏ chấp thuận. Bạn có thể rút lại chấp thuận cho phép chia sẻ Dữ liệu cá nhân theo quy định của tiểu mục này tại mọi thời điểm bằng một trong các tùy chọn sau:

 1. Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@flo.health;
 2. Sử dụng chức năng “Quên thiết bị của tôi” của AppsFlyer tại đây;
 3. Bằng cách thay đổi cài đặt thiết bị của bạn trong iOS hoặc Android để ngừng chia sẻ ID quảng cáo Apple (IDFA) hoặc ID Quảng cáo Android với bất kỳ bên thứ ba nào. Trong trường hợp này sẽ không có bên thứ ba nào có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định tại Mục này của Chính sách Bảo mật.

XIN LƯU Ý RẰNG CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHIA SẺ SỐ TUỔI CHÍNH XÁC HOẶC BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE CỦA BẠN VỚI APPSFLYER VÀ CÁC BÊN HỢP NHẤT VỚI CÔNG TY NÀY.

Xử lý dữ liệu để cho phép ứng dụng hoạt động 

Chúng tôi sử dụng một số bên xử lý để thực hiện một số nghiệp vụ cụ thể đối với Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Những bên xử lý này là các công ty giúp chúng tôi vận hành Ứng dụng, hỗ trợ chúng tôi giao tiếp với bạn hoặc thực hiện các hoạt động khác liên quan đến Ứng dụng. Họ có thể thay mặt chúng tôi xử lý một số Dữ liệu cá nhân nhất định để hoàn thành các mục tiêu liên quan đến chức năng của Ứng dụng và các hoạt động liên quan. Các bên xử lý chỉ hoạt động theo hướng dẫn của chúng tôi và chỉ xử lý số lượng Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi chỉ đạo họ xử lý. Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi hành vi hoặc thiếu sót của các bên xử lý mà chúng tôi sử dụng, đồng thời cam kết tiến hành ký kết thỏa thuận xử lý dữ liệu chính thức với các bên này trong phạm vi pháp luật hiện hành yêu cầu.

Dưới đây là danh sách các bên xử lý chính của chúng tôi:

Loại
Đơn vị xử lý dữ liệu
Chính sách bảo mật của Đơn vị xử lý dữ liệu
Loại dữ liệu thu thập
Mục đích
Cơ sở hạ tầng và bảo mật
AWS (Amazon Web Services, Inc.)
 • Tất cả Dữ liệu cá nhân 
lưu trữ tất cả Dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Ứng dụng
Cơ sở hạ tầng và bảo mật
Cloudflare (Cloudflare, Inc.)
 • Tất cả Dữ liệu cá nhân 
bảo mật Ứng dụng, phân phối nội dung
Thông tin liên lạc qua email
SendGrid (SendGrid, Inc., Hoa Kỳ)
 • Địa chỉ email
 • Văn bản cá nhân hóa
để chúng tôi tiếp cận bạn thông qua bản tin, khảo sát và thông báo
Thông tin liên lạc qua email
SurveyMonkey (SurveyMonkey Inc., Hoa Kỳ)
 • Địa chỉ IP
 • Kết quả khảo sát
để cung cấp các khảo sát khác nhau liên quan đến Dịch vụ 
Công cụ phân tích
Looker (Looker Data Sciences, Inc., Hoa Kỳ)
 • Dữ liệu sử dụng ứng dụng đã hủy nhận dạng
 • để hiểu cách thức bạn sử dụng Ứng dụng, tương tác với một số tính năng cụ thể và bạn thích hoặc không thích gì nhất
 • để tạo các báo cáo thống kê
Chức năng nội bộ
Algolia 
 • Địa chỉ IP
 • Nội dung của yêu cầu tìm kiếm
để cung cấp các chức năng tìm kiếm bên trong Ứng dụng
Hỗ trợ khách hàng 
Zendesk (Zendesk Inc., Hoa Kỳ)
 • Địa chỉ email
 • Nội dung email
để xử lý và phân loại tất cả email nhận được từ bạn
Thanh toán
Apple. Inc.
 • Thông tin thanh toán và ngân hàng
 • Thông tin định danh cá nhân
để thu thập và xử lý thanh toán mua gói đăng ký sử dụng Ứng dụng
Thanh toán
Google
 • Thông tin thanh toán và ngân hàng
 • Thông tin định danh cá nhân
để thu thập và xử lý thanh toán mua gói đăng ký sử dụng Ứng dụng
Thanh toán
Stripe (Stripe, Inc., Hoa Kỳ)
 • Thông tin thanh toán và ngân hàng
 • Thông tin định danh cá nhân
để thu thập và xử lý thanh toán mua gói đăng ký Khóa học
Trang web, Dịch vụ web và Trình theo dõi khóa học
-
-
Khi bạn sử dụng Trang web, các Dịch vụ web và các Khóa học, một số bên thứ ba có thể thu thập thông tin về phiên truy cập và hoạt động của bạn thông qua cookie và các công nghệ theo dõi khác (ví dụ như điểm ảnh đặc biệt) phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như phân tích hoặc cải thiện hiệu suất. Tìm hiểu thêm về cookie và cách bạn có thể từ chối sử dụng cookie trong Chính sách Cookie của chúng tôi. 

Thông báo về chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư Khi chuyển tiếp dữ liệu, chúng tôi có trách nhiệm xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nhận được theo quy định của chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư. Chúng tôi vẫn chịu trách nhiệm theo các Nguyên tắc (như được định nghĩa dưới đây) nếu bên xử lý của chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân đó theo cách không phù hợp với Nguyên tắc và GDPR, trừ khi chúng tôi chứng minh được rằng chúng tôi không phải chịu trách nhiệm đối với sự kiện gây ra thiệt hại. Đối với mọi hoạt động chuyển tiếp dữ liệu, chúng tôi cam kết thực hiện thỏa thuận chính thức với tất cả các bên nhận hoặc xử lý thay mặt chúng tôi.

Nếu chúng tôi nhận được Dữ liệu cá nhân thuộc phạm vi chứng nhận của chúng tôi theo Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư và sau đó chuyển cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đóng vai trò đại diện thay mặt chúng tôi, chúng tôi có trách nhiệm nhất định theo Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư nếu cả (i) đại diện xử lý Dữ liệu Cá nhân theo cách không phù hợp với Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư và (ii) chúng tôi chịu trách nhiệm cho sự kiện gây phát sinh thiệt hại.

Thông tin tổng hợp

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp, ẩn danh hoặc đã hủy nhận dạng mà không thể được sử dụng một cách hợp lý để nhận dạng bạn, với các đối tác hoặc tổ chức nghiên cứu của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, trong các bài viết, bài đăng trên blog và các ấn phẩm khoa học, thông tin chung về nhân khẩu học, độ tuổi và thống kê tổng hợp về các hoạt động hoặc biểu hiện nhất định từ dữ liệu được thu thập để giúp xác định các xu hướng của người dùng. Chia sẻ những dữ liệu đó sẽ góp phần vào sự tiến bộ của hoạt động nghiên cứu khoa học về sức khỏe phụ nữ.

Trường hợp đặc biệt

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ một số Dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp đặc biệt sau đây: 

 • để chấp hành trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý, trong phạm vi pháp luật cho phép hoặc hạn chế (bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật); 
 • khi buộc phải tiết lộ thông tin để duy trì bảo mật và tính toàn vẹn của Ứng dụng, hoặc để bảo vệ sự an toàn của người dùng hoặc sự an toàn của người khác, theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi cũng có thể xóa một số Dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: đặt lại mật khẩu để tránh truy cập trái phép); 
 • khi có chỉ thị hoặc sự đồng ý của người dùng đã nhập Dữ liệu Cá nhân đó; 
 • trong trường hợp chúng tôi phải trải qua quá trình chuyển đổi kinh doanh, chẳng hạn như sáp nhập, thoái vốn, mua lại, thanh lý hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của mình, thông tin của bạn sẽ, trong hầu hết các trường hợp, là một phần của tài sản được chuyển giao.

Thông tin do bạn đăng tải

Ứng dụng có một số khu vực cộng đồng và diễn đàn công cộng khác, nơi những người dùng có cùng sở thích hoặc bệnh trạng chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau. Các cộng đồng của chúng tôi đều hoan nghênh những người dùng Ứng dụng và không nên được coi là riêng tư.

Mọi thông tin (bao gồm Dữ liệu Cá nhân) mà bạn chia sẻ trong bất kỳ khu vực cộng đồng trực tuyến hoặc thảo luận trực tuyến nào đều được coi là dữ liệu mở đối với người dùng Ứng dụng và không phải là thông tin riêng tư. Bạn nên suy nghĩ cẩn trọng trước khi đăng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào trên bất kỳ diễn đàn công cộng nào. Những gì bạn đăng có thể được nhìn thấy, tiết lộ hoặc thu thập bởi các bên thứ ba và có thể được người khác sử dụng theo cách chúng tôi không thể kiểm soát hoặc dự đoán, bao gồm cả việc liên hệ với bạn cho các mục đích trái phép. 

Nếu bạn đăng nhầm Dữ liệu Cá nhân trong các khu vực cộng đồng của chúng tôi và muốn xóa nó, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây để yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu đó. 

5. Lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn

Khi bạn sử dụng Ứng dụng

Chúng tôi sẽ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn tới khi nào tài khoản của bạn hoạt động hoặc nếu cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ cho bạn và miễn là chúng phục vụ mục đích xử lý được xác định trong Mục 2 của Chính sách Bảo mật này. Bạn có quyền xóa Dữ liệu Cá nhân của tại bất kỳ thời điểm nào theo quy định của Chính sách Bảo mật.

Sau khi bạn ngừng sử dụng Ứng dụng

Nếu bạn chọn xóa Ứng dụng, hủy kích hoạt tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu Cá nhân của bạn trong thời gian tài khoản của bạn còn hoạt động và một khoảng thời gian hợp lý sau đó đề phòng trường hợp bạn quyết định kích hoạt lại Dịch vụ.

Bạn cần lưu ý rằng chúng tôi có thể giữ lại một số Dữ liệu Cá nhân và thông tin khác theo hình thức tổng hợp, ẩn danh sau khi tài khoản của bạn bị chấm dứt hoặc bị xóa. Mọi bài đăng hoặc bình luận bạn gửi có thể vẫn hiển thị khi và sau khi bạn xóa tài khoản của mình. Chúng tôi không có trách nhiệm xóa bài đăng hoặc bình luận của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng thông tin của bạn trong mọi hoạt động thu thập dữ liệu tổng hợp sau khi bạn chấm dứt tài khoản của mình, tuy nhiên chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin đó sẽ không làm tiết lộ danh tính cá nhân bạn. Chúng tôi cũng sẽ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Nếu bạn xóa dữ liệu khỏi tài khoản của mình, bạn sẽ không còn thấy nó trong Ứng dụng nữa, nhưng một số bản sao lưu dữ liệu có thể vẫn còn trong các máy chủ lưu trữ của chúng tôi trong một khoảng thời gian hợp lý do các giải pháp kỹ thuật mà chúng tôi sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết xóa mọi bản sao lưu như vậy trong một khoảng thời gian hợp lý.

6. Dữ liệu cá nhân bạn chọn chia sẻ với bên thứ ba

Bạn có thể chỉ dẫn chúng tôi chia sẻ dữ liệu từ Ứng dụng với các bên khác. Ví dụ: bạn có thể cho phép chúng tôi chia sẻ dữ liệu với các ứng dụng và dịch vụ y tế khác như Google Fit và Apple HealthKit. Khi bạn chỉ dẫn chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với bên thứ ba, bên thứ ba đó sẽ có chính sách bảo mật của riêng họ và chúng tôi không kiểm soát cách bên thứ ba sử dụng hoặc xử lý thông tin. Bạn có thể hủy chấp thuận cho phép chia sẻ thông tin với bên thứ ba tại bất kỳ thời điểm nào trong cài đặt tài khoản Ứng dụng của bạn.

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo sự tuân thủ của các bên thứ ba như vậy với bất kỳ luật hiện hành nào có thể chi phối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

7. Bảo mật Dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp hợp lý và phù hợp để bảo vệ tất cả Dữ liệu cá nhân được thu thập khỏi mất mát, trộm cắp, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy, có tính đến bản chất của Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi xử lý cũng như rủi ro kèm theo của các danh mục Dữ liệu Cá nhân đặc biệt mà chúng tôi thu thập (thông tin về sức khỏe). Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thông tin sau và một số biện pháp khác để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn:

 • Sử dụng tên giả token hóa một số danh mục Dữ liệu cá nhân nhất định của bạn;
 • Mã hóa Dữ liệu Cá nhân của bạn trong quá trình truyền tải và lưu trữ;
 • Kiểm tra lỗ hổng hệ thống và kiểm tra thâm nhập;
 • Bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu;
 • Các biện pháp về tổ chức và pháp lý. Ví dụ: nhân viên của chúng tôi có thể truy cập Dữ liệu cá nhân của bạn ở các cấp độ khác nhau và chỉ những người chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu mới có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn và chỉ để phục vụ cho một số mục đích hạn chế cần thiết để vận hành Ứng dụng. Chúng tôi sẽ quy trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc cho nhân viên của mình đối với mọi hành vi tiết lộ, truy cập trái phép, thay đổi, phá hủy, lạm dụng Dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Tiến hành đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu định kỳ để đảm bảo Ứng dụng tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc về 'bảo mật từ thiết kế', 'bảo mật theo mặc định' và các nguyên tắc khác. Chúng tôi còn cam kết thực hiện kiểm tra bảo mật trong trường hợp sáp nhập hoặc chuyển nhượng Công ty.

Xin hiểu rằng bạn có thể giúp giữ bảo mật thông tin của mình bằng cách chọn và bảo vệ mật khẩu của bạn một cách phù hợp, không chia sẻ mật khẩu và không để người khác sử dụng thiết bị di động của bạn. Xin hiểu rằng không có hệ thống bảo mật nào là hoàn hảo và do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của Ứng dụng hoặc thông tin của bạn sẽ không bị chặn lại trong quá trình truyền tải đến chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện có vi phạm hệ thống bảo mật, chúng tôi có thể đăng thông báo hoặc cố gắng thông báo cho bạn qua email và sẽ thực hiện các bước hợp lý để khắc phục vi phạm như được quy định trong Chính sách Bảo mật này.

8. Quyền riêng tư của trẻ em

Giới hạn chung về độ tuổi. Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư của trẻ em. Ứng dụng này không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin về trẻ em dưới 13 tuổi. Ứng dụng không thu thập Dữ liệu cá nhân từ bất kỳ người nào mà Công ty thực sự biết là dưới 13 tuổi. Nếu bạn biết bất kỳ ai dưới 13 tuổi sử dụng Ứng dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@flo.health và chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để xóa thông tin đó và (hoặc) xóa tài khoản của người này.

Giới hạn độ tuổi cho cư dân EU. Theo yêu cầu của GDPR, bạn phải đủ 16 tuổi trở lên mới được phép sử dụng Ứng dụng. Trong phạm vi bị cấm theo quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi không cho phép cư dân EU dưới 16 tuổi sử dụng ứng dụng. Nếu bạn biết bất kỳ ai dưới 16 tuổi sử dụng Ứng dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@flo.health và chúng tôi sẽ tiến hành xóa thông tin đó và (hoặc) xóa tài khoản của người này.

Khóa học. Bạn phải đủ 18 tuổi mới có thể sử dụng Khóa học. Chúng tôi không xử lý Dữ liệu cá nhân nào của bất kỳ ai dưới 18 tuổi trong Khóa học.

9. Thông tin liên lạc

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua email hoặc phương tiện khác để thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi, khuyến mãi, phần thưởng và sự kiện do chúng tôi và những bên khác cung cấp, đồng thời chia sẻ tin tức và thông tin mà chúng tôi nghĩ bạn sẽ quan tâm. Bạn luôn có thể từ chối nhận email bằng cách hủy đăng ký nhận tin thông qua liên kết “Hủy đăng ký” có trong email. Khi từ chối nhận các email này, bạn sẽ vẫn nhận được các email quan trọng liên quan đến dịch vụ cần thiết để bạn có thể sử dụng Ứng dụng. Nếu được quy định trong pháp luật hiện hành, một số trường hợp ngoại lệ nhất định có thể áp dụng cho cư dân của một số quốc gia liên quan đến việc đang chọn nhận thông tin liên lạc qua email từ chúng tôi. Chúng tôi có thể yêu cầu những người dùng này đưa ra chấp thuận nếu muốn nhận những thông tin nói trên tại màn hình đăng ký hoặc yêu cầu chấp thuận riêng.

10. Lưu trữ và truyền Dữ liệu cá nhân quốc tế

Thông tin chung

Công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ và Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được quản lý bởi luật pháp Hoa Kỳ. Xin lưu ý rằng luật pháp Hoa Kỳ và luật pháp của các quốc gia khác có thể không áp dụng các biện pháp bảo vệ giống như luật pháp trong khu vực tài phán của bạn.

Ngoài ra, bạn đồng ý rằng Dữ liệu cá nhân được thu thập có thể được lưu trữ và xử lý tại Canada và Hoa Kỳ, nơi Công ty thuê máy chủ hoặc ở bất kỳ quốc gia nào khác mà Công ty hoặc các bên liên kết, công ty con hoặc đại diện của Công ty có đặt cơ sở và qua việc sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý với hoạt động chuyển Dữ liệu cá nhân ra bên ngoài đất nước của bạn.

Cư dân Liên minh châu  u và Thụy Sĩ 

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn tới Hoa Kỳ, nơi mà việc bảo vệ dữ liệu không được coi là đầy đủ theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Tuy nhiên, chúng tôi tuân thủ Khung Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư EU-Hoa Kỳ và Khung Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư Thụy Sĩ-Hoa Kỳ do Bộ Thương mại Hoa Kỳ quy định về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân được chuyển từ EU và Thụy Sĩ sang Hoa Kỳ. Chúng tôi đã chứng nhận với Bộ Thương mại rằng chúng tôi tuân thủ Nguyên tắc trong Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư. Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản trong Chính sách Bảo mật này và Nguyên tắc trong Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư ( “Nguyên tắc”), Nguyên tắc trong Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư sẽ được ưu tiên áp dụng. Để tìm hiểu thêm về chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư và để xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập privacyshield.gov.

Giải quyết Khiếu nại và Tranh chấp. Nhằm tuân thủ các Nguyên tắc trong Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư, chúng tôi cam kết giải quyết các khiếu nại về việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn. Cư dân EU và Thụy Sĩ có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến chính sách Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư của chúng tôi trước tiên cần liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email dpo@flo.health hoặc địa chỉ gửi thư bưu điện:

Flo Health Inc.

541 Jefferson Ave Ste 100, Redwood City, CA 94063-1700

Chúng tôi cũng cam kết gửi các khiếu nại theo Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư chưa được giải quyết tới JAMS, một nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp thay thế ở Hoa Kỳ. Nếu bạn không nhận được phản hồi kịp thời về khiếu nại từ chúng tôi hoặc nếu chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng khiếu nại của bạn, vui lòng liên hệ hoặc truy cập liên kết sau để biết thêm thông tin hoặc gửi khiếu nại. Các dịch vụ của JAMS sẽ được cung cấp miễn phí cho bạn.

Trọng tài. Bạn cũng có thể yêu cầu trọng tài ràng buộc để phân xử các khiếu nại chưa được giải quyết nhưng trước khi bắt đầu phân xử, một cư dân của một quốc gia châu  u (bao gồm Thụy Sĩ) tham gia Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư phải: (1) liên hệ với chúng tôi và cho chúng tôi cơ hội để giải quyết vấn đề; (2) tìm kiếm sự trợ giúp từ JAMS; và (3) liên hệ với Bộ Thương mại Hoa Kỳ (trực tiếp hoặc thông qua Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu châu  u) và dành thời gian để Bộ thương mại cố gắng giải quyết vấn đề. Nếu một cư dân như vậy yêu cầu trọng tài ràng buộc, mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm về phí luật sư của mình. Xin lưu ý rằng, theo Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư, một hoặc nhiều trọng tài viên chỉ có thể áp dụng biện pháp giải quyết không thiên vị, phi tiền tệ, cụ thể cho từng cá nhân, cần thiết để khắc phục mọi vi phạm theo Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư đối với cư dân đó. Có thể không được yêu cầu trọng tài phân xử nếu vi phạm nguyên tắc bị cáo buộc tương tự của cá nhân (1) trước đây đã từng được trọng tài ràng buộc phân xử; (2) là chủ đề của bản án cuối cùng được đưa ra trong một vụ kiện tại tòa án mà cá nhân đó là một bên; hoặc (3) trước đây đã được các bên giải quyết.

Quyền Thực thi của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ. Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) có quyền điều tra và thực thi quy định đối với việc tuân thủ Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư của chúng tôi.

11. Viên chức Bảo vệ Dữ liệu (DPO)

Để liên lạc với Viên chức Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi, vui lòng gửi email đến địa chỉ dpo@flo.health.

12. Liên hệ với chúng tôi

Thông tin chung. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về quyền riêng tư của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Flo Health, Inc., 541 Jefferson Ave Ste 100, Redwood City, CA 94063-1700
Email: support@flo.health hoặc dpo@flo.health

Cư dân EU. Bạn có thể liên hệ với đại diện tại EU của chúng tôi tại:

DPOEU LTD, Office 902, Oval, Krinou 3, Ayios Athanasios, 4103, Limassol, Cyprus

Email: info@dpoeu.eu