Điều khoản sử dụng

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2022

Các Điều khoản sử dụng này (“Hợp đồng” này) là thỏa thuận pháp lý giữa bạn (“bạn”) và Flo Health UK Limited, một công ty được thành lập tại Vương quốc Anh (“Công ty”, “chúng tôi”), về việc sử dụng ứng dụng di động Flo Fem Ⓡ, các trang web (flo.health, app.flo.health và business.flo.health) và tất cả các dịch vụ, tính năng và nội dung liên quan do Công ty cung cấp. Đây không phải là Hợp đồng ký kết với Apple, Inc. và các công ty con của Apple, Inc., Google, Inc. và các công ty con của Google, Inc. hay với bất kỳ tổ chức nào khác.

1. Chấp nhận các điều khoản

Vui lòng đọc kỹ Hợp đồng này. Thông qua việc tạo tài khoản, truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng, bạn công nhận rằng bạn đồng ý và chấp thuận bị ràng buộc bởi các điều khoản của Hợp đồng này. NẾU KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY THÌ BẠN KHÔNG CÓ QUYỀN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG.

Chúng tôi có thể sửa đổi Hợp đồng này tùy từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email, Ứng dụng hoặc gửi cho bạn phiên bản mới của Hợp đồng để bạn chấp nhận nếu chúng tôi thực hiện các sửa đổi khiến quyền của bạn thay đổi đáng kể. Việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau ngày phiên bản Hợp đồng cập nhật có hiệu lực có nghĩa là bạn chấp nhận Hợp đồng như đã sửa đổi.

2. Miễn trừ trách nhiệm về dịch vụ y tế

CÔNG TY KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC Y TẾ ĐƯỢC CẤP PHÉP VÀ ỨNG DỤNG KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH THAY THẾ DỊCH VỤ TƯ VẤN HOẶC CHẨN ĐOÁN CHUYÊN MÔN VỀ Y TẾ, ĐIỀU TRỊ HOẶC QUẢN LÝ BẤT CỨ BỆNH TRẠNG NÀO HAY ĐỂ SỬ DỤNG NHƯ MỘT BIỆN PHÁP TRÁNH THAI. VUI LÒNG THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ ĐƯỢC CẤP PHÉP HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐẠT CHUẨN KHÁC TRƯỚC KHI ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH HAY THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG CÓ KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE VÀ SỰ AN TOÀN CỦA BẠN, CỦA GIA ĐÌNH HAY THAI NHI CỦA BẠN. TUYỆT ĐỐI KHÔNG BỎ QUA HAY TRÌ HOÃN VIỆC TÌM KIẾM DỊCH VỤ TƯ VẤN Y TẾ CHUYÊN MÔN VÌ LÝ DO BẠN ĐÃ ĐỌC ĐƯỢC NỘI DUNG NÀO ĐÓ TRONG ỨNG DỤNG. LUÔN THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ CÂU HỎI HOẶC MỐI QUAN NGẠI NÀO VỀ SỨC KHỎE, BỆNH TRẠNG HOẶC GẶP BẤT KỲ SỰ THAY ĐỔI NÀO VỀ BỆNH TRẠNG HAY SỨC KHỎE CỦA BẠN. NẾU BẠN CHO RẰNG MÌNH ĐANG GẶP TRƯỜNG HỢP Y TẾ KHẨN CẤP, HÃY LẬP TỨC GỌI DỊCH VỤ CẤP CỨU HOẶC ĐẾN PHÒNG CẤP CỨU ĐANG HOẠT ĐỘNG Ở NƠI GẦN NHẤT.

CHÚNG TÔI KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI SAI SÓT HOẶC THIẾU SÓT, THIẾU CHÍNH XÁC VÔ Ý VỀ CHUYÊN MÔN HOẶC LỖI ĐÁNH MÁY TRONG CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP, CŨNG NHƯ ĐỐI VỚI MỌI VI PHẠM VỀ BẤT KỲ TIÊU CHUẨN LUÂN LÝ HOẶC ĐẠO ĐỨC NÀO ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG CỘNG ĐỒNG CỦA BẠN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀ CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN. KHÔNG CÓ ĐIỀU NÀO TRONG HỢP ĐỒNG NÀY LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO NẾU VIỆC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN LÀ TRÁI PHÁP LUẬT.

3. Đăng ký và điều kiện sử dụng

Để sử dụng Ứng dụng, bạn có thể cần tạo hoặc cập nhật một tài khoản ("Tài khoản") và cung cấp một số thông tin cá nhân, có thể sẽ bao gồm tên, ngày sinh và địa chỉ email của bạn. Thông tin này sẽ được lưu giữ và sử dụng theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, có tại https://flo.health/vi/privacy-policy ("Chính sách Quyền riêng tư"). Bạn đồng ý rằng bạn sẽ cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ cho Công ty và rằng bạn sẽ kịp thời cập nhật thông tin đó ngay sau khi có thay đổi.

Để tạo Tài khoản và truy cập Ứng dụng, bạn phải từ 13 tuổi trở lên (từ 16 tuổi trở lên đối với khu vực EU) và hiện không bị cấm sử dụng Ứng dụng theo luật hiện hành.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ phải xem xét và chấp nhận các điều khoản của Hợp đồng này, và qua việc sử dụng Ứng dụng, bạn xác nhận rằng cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn đã xem xét và chấp nhận Hợp đồng này. Chúng tôi có quyền hạn chế cung cấp một số nội dung nhất định trong Ứng dụng đối với người dùng dưới 18 tuổi theo quyết định riêng của chúng tôi.

4. Hoạt động sử dụng Ứng dụng của bạn

Mọi nội dung mà bạn gửi qua Ứng dụng được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của Công ty https://flo.health/vi/privacy-policy. Nếu gửi câu hỏi hoặc phản hồi, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin liên lạc của mình, hậu quả của việc đăng các thông tin liên lạc đó và sự tin tưởng của bạn đối với bất kỳ thông tin liên lạc nào có trong phạm vi công cộng. Công ty và các đơn vị cấp phép của Công ty không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ thông tin liên lạc nào thuộc phạm vi công cộng. Trong trường hợp bạn cảm thấy mình bị đe dọa hoặc tin rằng người khác đang gặp nguy hiểm, bạn cần liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật địa phương ngay lập tức. Nếu bạn cho rằng mình có thể đang gặp trường hợp y tế khẩn cấp, hãy gọi cho bác sĩ hoặc dịch vụ cấp cứu ngay lập tức. Để đủ điều kiện sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý không sử dụng Ứng dụng cho bất kỳ mục đích nào bị cấm theo Hợp đồng này. Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động của mình liên quan đến Ứng dụng và bạn phải tuân thủ tất cả các luật và quy định của địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế cũng như bất kỳ bộ luật hiện hành nào. Bạn đồng ý rằng nếu bạn thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây, bạn sẽ vi phạm nghiêm trọng Hợp đồng này, và bạn cam kết SẼ KHÔNG:

а. bán lại, thuê, cho thuê, cho vay, cấp phép lại, phân phối hoặc chuyển nhượng lại quyền sử dụng Ứng dụng;

b. sửa đổi, dùng kỹ nghệ đảo ngược, dịch ngược hoặc phân tách Ứng dụng;

c. sao chép, mô phỏng, thay đổi, sửa đổi, dịch hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ Ứng dụng khi chưa được Công ty cho phép bằng văn bản;

d. cho phép các cá nhân khác sử dụng Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở sử dụng chung thông qua kết nối mạng, ngoại trừ trường hợp được phép theo các điều khoản của Hợp đồng này;

e. làm hỏng hoặc vô hiệu hóa bất kỳ tính năng hoặc biện pháp công nghệ nào trong Ứng dụng dùng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;

f. sử dụng Ứng dụng một cách cố ý, hoặc sử dụng kết hợp, với bất kỳ thiết bị, chương trình hoặc dịch vụ nào được thiết kế để phá vỡ các biện pháp công nghệ được sử dụng để kiểm soát quyền truy cập vào, hoặc quyền có trong, một tệp nội dung hoặc các sản phẩm khác được bảo vệ bởi luật bản quyền của bất kỳ khu vực tài phán nào;

g. sử dụng hoặc truy cập Ứng dụng để biên dịch dữ liệu theo cách được sử dụng bởi hoặc có thể được sử dụng bởi một sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh;

h. sử dụng Tài khoản của bạn để quảng cáo, lôi kéo hoặc truyền tải bất kỳ quảng cáo thương mại nào, bao gồm hình thức gửi thư dây chuyền, email rác hoặc tin nhắn lặp đi lặp lại cho bất kỳ ai;

i. sử dụng Tài khoản của bạn để tham gia vào bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào;

j. tải lên hoặc truyền tải bất kỳ thông tin liên lạc nào xâm phạm hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên nào;

k. tải lên bất kỳ loại phương tiện truyền thông nào có biểu hiện thù ghét, lạm dụng, có hình ảnh hoặc hành vi xúc phạm, tục tĩu, khiêu dâm, tình dục lộ liễu hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự nào theo pháp luật hoặc quy định hiện hành hoặc có khả năng mâu thuẫn với Hợp đồng này cũng như Chính sách Quyền riêng tư của Công ty; hoặc

l. tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa virus phần mềm hoặc bất kỳ loại mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào độc hại hoặc gây hại về mặt công nghệ hoặc được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính nào, trang web này hoặc Ứng dụng.

Nếu bạn thực hiện bất kỳ hình thức sử dụng bị cấm nào như đã nêu, giấy phép sử dụng Ứng dụng của bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức.

5. Quyền riêng tư của trẻ em và giới hạn độ tuổi

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em.

Bạn nên lưu ý rằng Ứng dụng này không nhằm mục đích hoặc được thiết kế để thu hút trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập dữ liệu cá nhân của bất kỳ người nào mà chúng tôi thực sự biết được là trẻ em dưới 13 tuổi.

Nếu bạn là cư dân Vương quốc Anh hoặc Liên minh Châu Âu, bạn phải từ 16 tuổi trở lên thì mới được sử dụng Ứng dụng. Trừ phạm vi bị cấm theo quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi không cho phép cư dân Vương quốc Anh hoặc Liên minh Châu Âu dưới 16 tuổi sử dụng Ứng dụng. 

Bạn phải từ 18 tuổi trở lên thì mới được sử dụng một số tính năng của Ứng dụng (ví dụ như một số khóa học, nội dung hoặc chủ đề thảo luận trong các cuộc Trò chuyện riêng tư).  

Nếu bạn biết có người không tuân thủ những giới hạn này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@flo.health và chúng tôi sẽ tiến hành xóa hoặc chấm dứt tài khoản của người đó.

6. Kiểm soát xuất khẩu và các biện pháp trừng phạt kinh tế

Phần mềm hỗ trợ cho Ứng dụng phải tuân thủ luật và quy định về kiểm soát xuất khẩu và tái xuất của Hoa Kỳ, bao gồm Các quy định của Cơ quan Đặc trách Xuất khẩu Hoa Kỳ ("EAR") được duy trì bởi Bộ Thương mại Hoa Kỳ, các lệnh trừng phạt kinh tế và thương mại được duy trì bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính ("OFAC") và Quy định về Buôn bán Vũ khí Quốc tế ("ITAR") được duy trì bởi Bộ Ngoại giao. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn (1) không ở tại bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào bị chính phủ Hoa Kỳ cấm vận và (2) không phải là một bên bị từ chối theo các quy định được liệt kê ở trên.

Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ cũng như của nước ngoài nhằm đảm bảo rằng Ứng dụng và mọi dữ liệu kỹ thuật có liên quan và bất kỳ sản phẩm trực tiếp nào hoặc các sản phẩm bắt nguồn từ hoặc dựa trên công nghệ đó nhận được từ Flo theo các Điều khoản Sử dụng này sẽ không được xuất khẩu hoặc tái xuất, dù trực tiếp hay gián tiếp, theo cách vi phạm, hoặc được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào bị cấm bởi, các luật và quy định đó.

7. Cấp phép giới hạn để sử dụng Ứng dụng

Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép cá nhân, quốc tế, có thể hủy ngang, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để truy cập và sử dụng Ứng dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại theo các điều khoản của Hợp đồng này. Bạn không được sao chép, lưu trữ, sửa đổi, phân phối, truyền tải, trình bày, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ văn bản, đồ họa, logo và các ký hiệu, thiết kế, biểu tượng, hình ảnh nhận dạng nguồn khác hoặc thông tin, phần mềm hoặc mã khác thu thập được từ Ứng dụng mà không có sự cho phép trước rõ ràng bằng văn bản của Công ty và Công ty có thể rút lại sự cho phép này vì bất kỳ hoặc không vì lý do gì. Bạn cũng đồng ý không tải xuống, hiển thị hoặc sử dụng nội dung trên Ứng dụng do Công ty hoặc đơn vị cấp phép của Công ty nêu trên Ứng dụng cung cấp trong các ấn phẩm, trong nội dung trình bày trước công chúng, trên trang web không phải Ứng dụng cho mục đích thương mại khác, liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ không phải của Công ty, theo cách khác có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, làm mất uy tín hoặc mất thể diện của Công ty và/hoặc đơn vị cấp phép của Công ty, làm suy giảm sức mạnh của Công ty hoặc tài sản của đơn vị cấp phép của Công ty hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty hoặc đơn vị cấp phép của Công ty. Ngoài ra, bạn đồng ý không sử dụng sai mục đích bất kỳ nội dung nào được xuất bản bởi Công ty hoặc nội dung của bên thứ ba xuất hiện trên Ứng dụng.

Tất cả quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và liên quan đến Ứng dụng không được cấp rõ ràng trong Hợp đồng này đều được Công ty bảo lưu. Nếu muốn sử dụng phần mềm, tiêu đề, tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên miền và/hoặc dấu hiệu nhận dạng khác có đặc điểm thương hiệu đáng chú ý hoặc những nội dung khác thuộc sở hữu của Công ty, bạn phải có văn bản cho phép của Công ty. Bạn có thể gửi yêu cầu cấp phép tới support@flo.health.

Để tránh nghi ngờ, Công ty nắm quyền sở hữu đối với tất cả văn bản, hình ảnh, ảnh chụp, âm thanh, video, dữ liệu vị trí, phần mềm, mã và tất cả các dạng dữ liệu hoặc nội dung liên lạc khác mà Công ty tạo ra và cung cấp có liên quan đến Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh giao diện, tính năng tương tác, đồ họa, thiết kế, tổng hợp Nội dung người dùng (như định nghĩa bên dưới) và tổng hợp đánh giá xếp hạng của người dùng cùng tất cả các yếu tố và thành phần khác của Ứng dụng, ngoại trừ Nội dung người dùng (trong tài liệu này gọi chung là “Nội dung của Công ty”). Trừ trường hợp được quy định rõ ràng và tường minh ở đây, chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào dù rõ ràng hay ngụ ý, đồng thời sẽ giữ tất cả các quyền có trong hay có liên quan đến Ứng dụng và Nội dung của Công ty.

8. Cấp phép cho Nội dung người dùng

Ứng dụng cho phép bạn nhập ghi chú cá nhân, chia sẻ câu chuyện của mình, đăng hoặc tải nội dung lên, gửi nội dung (bao gồm các khu vực công cộng như Trò chuyện riêng tư) và ghi lại một số thông tin vào Ứng dụng (“Nội dung người dùng”). Bạn giữ mọi quyền liên quan đến Nội dung của người dùng mà bạn đăng, chia sẻ hoặc ghi lại vào Ứng dụng.

Bằng cách gửi Nội dung người dùng của bạn đến Ứng dụng, bạn (a) cấp cho Công ty giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép bổ sung, quốc tế, miễn phí bản quyền để sử dụng, sao chép, khai thác, sửa đổi, hiển thị công khai, trình bày công khai, tạo sản phẩm phái sinh, kết hợp nội dung đó vào sản phẩm khác, thay đổi, định dạng lại và phân phối Nội dung người dùng của bạn liên quan đến việc cung cấp và vận hành Ứng dụng và dịch vụ liên quan và/hoặc cho mục đích quảng cáo của Công ty (ví dụ: bằng cách hiển thị trên trang web của chúng tôi, trong Ứng dụng, trên mạng xã hội, trên bất kỳ trang web hoặc nền tảng nào trên Internet mà chúng tôi cho là phù hợp), tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư; và (b) bạn đồng ý bồi thường cho Công ty và các bên liên kết, giám đốc, nhân viên cấp cao và nhân viên của Công ty và đảm bảo các đối tượng này không bị tổn hại trước mọi khiếu nại và chi phí, kể cả phí luật sư, phát sinh từ truyền thông và/hoặc do việc bạn không tuân thủ các điều khoản được mô tả trong Hợp đồng này.

Công ty có quyền xem xét tất cả Nội dung người dùng trước khi gửi đến Ứng dụng và có quyền xóa mọi nội dung hoặc nội dung nghe nhìn vì bất kỳ lý do gì, vào bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước, theo quyết định riêng của Công ty.

9. Tự chịu rủi ro khi sử dụng

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho một số thông tin nhất định có liên quan đến sức khỏe trở nên hữu ích hơn và dễ tiếp cận hơn đối với bạn. Tuy nhiên, Ứng dụng không có khả năng và không đảm bảo về việc cải thiện hay kết quả có liên quan đến sức khỏe. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Ứng dụng cũng như mọi thông tin, dự đoán hoặc đề xuất được cung cấp trong Ứng dụng. Chúng tôi không cam đoan hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào về tính chính xác của dữ liệu, thông tin, ước tính và dự đoán mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông qua Ứng dụng và bạn đồng ý và hiểu rằng Ứng dụng không nhằm mục đích có cùng hoặc phục vụ cùng mục đích như thiết bị y tế hoặc khoa học hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

10. Miễn trừ trách nhiệm đối với hoạt động sử dụng của vị thành niên

THÔNG TIN TRONG ỨNG DỤNG KHÔNG MANG TÍNH KHƠI GỢI, XÚI GIỤC HOẶC QUẢNG BÁ CHO HÀNH VI HAY HOẠT ĐỘNG TÌNH DỤC GIỮA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN VÀ KHÔNG HƯỚNG TRỰC TIẾP NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG ĐẾN BẤT CỨ NGƯỜI NÀO CỤ THỂ. TẤT CẢ THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG ỨNG DỤNG CHỈ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC CHUNG.

Chúng tôi kiểm tra cẩn thận mọi tài liệu mà chúng tôi cung cấp thông qua Ứng dụng cho những người trong độ tuổi từ 13 đến 17 để tránh bất kỳ nội dung nào không phù hợp hoặc có hại. Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng các quy tắc luân lý và đạo đức giữa các quốc gia có thể khác nhau trong việc xác định vị thành niên có thể tiếp cận thông tin nào liên quan đến tình dục.

Chúng tôi không có ý định và cũng không đăng tải nội dung tình dục lộ liễu hoặc những nội dung có thể được xem là có hại cho vị thành niên hoặc người nhỏ tuổi theo quy định của luật pháp hiện hành. Chúng tôi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng tất cả tài liệu do chúng tôi cung cấp trên Ứng dụng tuyệt đối dựa trên dữ kiện thực tế và chính xác về mặt khoa học.

Xin lưu ý rằng quan điểm đạo đức riêng về nội dung nào là gây khó chịu hoặc có hại đối với vị thành niên có thể khác nhau tùy theo yêu cầu mà pháp luật hiện hành quy định về nội dung có thể được cung cấp cho đối tượng vị thành niên. 

11. Đăng ký

Gói đăng ký Flo Premium. Ứng dụng di động này cung cấp gói đăng ký Premium cho phép bạn sử dụng các tính năng bổ sung như dự đoán chu kỳ kinh nguyệt được tăng cường bằng thuật toán khoa học dữ liệu, bài viết sức khỏe được cá nhân hóa dựa trên các triệu chứng và giai đoạn chu kỳ của bạn, các công cụ giúp phát hiện mô hình thể chất và cảm xúc, báo cáo sức khỏe đầy đủ mà bạn có thể cung cấp cho bác sĩ. Qua việc truy cập Flo, bạn đồng ý rằng việc bạn mua gói đăng ký không phụ thuộc vào việc cung cấp bất kỳ chức năng hoặc tính năng nào trong tương lai hay phụ thuộc vào bất kỳ tuyên bố công khai bằng lời nói hoặc bằng văn bản nào cũng như nhận xét của Flo về chức năng hoặc tính năng đó. 

Thanh toán. Bạn có thể mua gói đăng ký Premium trực tiếp từ Flo hoặc thông qua bên thứ ba bằng cách trả trước phí đăng ký cộng thuế áp dụng theo kỳ hàng tháng hoặc vào một số khoảng thời gian định kỳ khác được thông báo cho bạn trước khi mua. 

Một số gói đăng ký của chúng tôi bao gồm thời gian dùng thử để bạn có thể trải nghiệm ứng dụng trong một khoảng thời gian cụ thể mà không mất phí hoặc với mức giá giảm (“Thời gian dùng thử”). Gói đăng ký có kèm Thời gian dùng thử sẽ tự động gia hạn thành gói đăng ký trả phí sau khi kết thúc Thời gian dùng thử. Nếu bạn mua quyền truy cập vào nội dung hoặc dịch vụ Premium thông qua bên thứ ba, các điều khoản và điều kiện riêng biệt với bên thứ ba đó có thể được áp dụng bên cạnh các điều khoản này. Vui lòng liên hệ với bên thứ ba về bất kỳ khoản hoàn tiền nào hoặc về việc quản lý gói đăng ký của bạn. 

Thay đổi về giá và thuế. Đôi khi Flo có thể thực hiện thay đổi đối với gói đăng ký Premium, kể cả phí đăng ký định kỳ, và sẽ thông báo trước cho bạn mọi thay đổi về giá. Thay đổi về giá sẽ có hiệu lực vào thời điểm bắt đầu kỳ tiếp theo của gói đăng ký sau ngày giá thay đổi và việc tiếp tục sử dụng gói đăng ký Flo Premium sau khi thay đổi về giá có hiệu lực đồng nghĩa rằng bạn đã chấp nhận mức giá mới. Nếu không đồng ý với thay đổi về giá, bạn có thể từ chối bằng cách hủy đăng ký gói Premium hiện hành trước khi thay đổi về giá có hiệu lực.

Thuế suất hoặc các phí khác dựa trên mức áp dụng tại thời điểm tính phí hàng tháng của bạn. Những khoản tiền này có thể thay đổi theo thời gian tùy theo yêu cầu về thuế địa phương ở quốc gia, tiểu bang, lãnh thổ, quận hoặc thành phố của bạn. Mọi thay đổi về thuế suất sẽ được tự động áp dụng dựa trên thông tin tài khoản bạn cung cấp.

Gia hạn và hủy. Khoản thanh toán của bạn cho Flo hoặc bên thứ ba mà bạn đã mua gói đăng ký Premium sẽ tự động gia hạn vào cuối kỳ hiện hành của gói đăng ký, trừ khi bạn hủy gói đăng ký Premium trước khi kết thúc kỳ hiện hành tại thời điểm đó của gói đăng ký. Bạn phải hủy gói đăng ký Premium hoặc Thời gian dùng thử trước khi gói gia hạn để tránh bị tính phí cho kỳ tiếp theo của Gói đăng ký. Nếu mua gói đăng ký qua app.flo.health, bạn có thể hủy gia hạn gói đăng ký Premium bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email tại help@flo.health và chỉ định email bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản tại app.flo.health. Nếu mua gói đăng ký Premium thông qua bên thứ ba, bạn có thể hủy bất cứ lúc nào với nhà cung cấp Ứng dụng. Liên hệ với nhóm Hỗ trợ của chúng tôi tại help@flo.health hoặc tại đây để được hướng dẫn cách hủy.

12. Trò chuyện riêng tư.

Tính năng Trò chuyện riêng tư của Flo (Trò chuyện riêng tư) là một tính năng đặc biệt của Ứng dụng cho phép người dùng trao đổi với nhau theo nhiều chủ đề liên quan đến sức khỏe tổng thể của phụ nữ. Tất cả bình luận của người dùng trong các cuộc Trò chuyện riêng tư đều được đăng ẩn danh. Nếu bạn xóa tài khoản của mình thì người dùng khác trong cuộc Trò chuyện riêng tư vẫn xem được bình luận của bạn.

Là người dùng tính năng Trò chuyện riêng tư, bạn không được:

 • Để lại những lời bình luận hay tuyên bố mang tính chất thô lỗ, quấy rối, lăng mạ, khiêu khích, phân biệt đối xử, không khoan dung, liên quan đến tôn giáo, phân biệt chủng tộc, chính trị, kỳ thị, bôi nhọ, nói xấu, bất hợp pháp, đe dọa hoặc xúc phạm;
 • Đăng các hình ảnh hoặc bất kỳ tài liệu nào khác (kể cả liên kết đến các tài liệu đó) mang tính chất lạm dụng, xúc phạm, tục tĩu, khiêu dâm, xâm phạm, tình dục lộ liễu bị pháp luật hoặc quy định hiện hành nghiêm cấm hoặc mâu thuẫn với Hợp đồng này theo cách khác;
 • Tư vấn y tế hoặc tự nhận mình là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe;
 • Quảng cáo bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào;
 • Thực hiện những hành động bị cấm khác được quy định trong Quy tắc Trò chuyện riêng tư.

Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi bảo lưu quyền:

 • Xóa mọi bình luận hoặc tài liệu không phù hợp hoặc không liên quan;
 • Xóa hoặc sửa đổi bình luận chứa dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ hoặc email;
 • Hạn chế hoặc cấm bạn truy cập tính năng Trò chuyện riêng tư tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo nếu chúng tôi xác định rằng nội dung hoặc việc sử dụng tính năng Trò chuyện riêng tư là vi phạm Hợp đồng này;
 • Sử dụng, sao chép, sửa đổi, đảo trật tự, di chuyển, thay đổi, hiển thị công khai, tiến hành công khai và phân phối các nội dung thảo luận, bình luận và tài liệu;
 • Chặn bình luận của bạn vì bất kỳ lý do nào hoặc kiểm duyệt các bình luận đó nếu chúng tôi thấy phù hợp;
 • Vô hiệu hóa tính năng Trò chuyện riêng tư bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Mọi thông tin đăng tải trong các cuộc Trò chuyện riêng tư sẽ không được coi là lời khuyên, toa thuốc hoặc gợi ý điều trị. Nếu nghi ngờ về sức khỏe của mình, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp phép. Xin lưu ý rằng người dùng của chúng tôi không phải là chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các khuyến nghị của họ có thể không chỉ không chính xác mà còn có hại cho sức khỏe tổng thể của bạn.

Hãy đọc Quy tắc Trò chuyện riêng tư để hiểu thêm về những quy tắc áp dụng khi trao đổi trong các cuộc Trò chuyện riêng tư. Quy tắc Trò chuyện riêng tư là một phần không tách rời của Hợp đồng này. Khi chấp nhận Hợp đồng này, bạn đồng thời chấp nhận Quy tắc Trò chuyện riêng tư.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở ĐẠO LUẬT VỀ KHUÔN PHÉP TRONG THÔNG TIN NĂM 1996), CÔNG TY TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI HẬU QUẢ, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, PHÁT SINH TỪ THÔNG TIN, LIÊN KẾT VÀ TÀI LIỆU DO NGƯỜI DÙNG ĐĂNG TẢI, ĐỐI VỚI MỌI HÀNH ĐỘNG HOẶC VIỆC KHÔNG HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI DÙNG, ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM BẤT KỲ LUẬT VÀ QUY ĐỊNH NÀO HIỆN HÀNH.

13. Mật khẩu

Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng người không được ủy quyền không thể truy cập mật khẩu hoặc tài khoản Ứng dụng của bạn. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với (1) việc kiểm soát hoạt động phổ biến và sử dụng tên đăng nhập, tên hiển thị và mật khẩu; (2) ủy quyền, giám sát và kiểm soát quyền truy cập và sử dụng tài khoản cũng như mật khẩu Ứng dụng của mình; (3) thông báo kịp thời cho Công ty nếu bạn tin rằng tài khoản hoặc mật khẩu của mình đã bị xâm phạm hoặc nếu có bất kỳ lý do nào khác khiến bạn cần vô hiệu hóa mật khẩu. Gửi email cho chúng tôi về địa chỉ support@flo.health. Bạn cấp cho Công ty và tất cả cá nhân hoặc tổ chức khác có liên quan đến hoạt động của Ứng dụng quyền truyền tải, theo dõi, truy xuất, lưu trữ và sử dụng thông tin của bạn liên quan đến hoạt động của Ứng dụng. Ngoài ra, bạn xác nhận và đồng ý rằng Ứng dụng và tài khoản được thiết kế và dành cho mục đích sử dụng cá nhân trên cơ sở cá nhân và bạn sẽ không chia sẻ chi tiết tài khoản và/hoặc mật khẩu của mình với cá nhân khác. Công ty không thể và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với thông tin bạn gửi, hay đối với việc bạn hoặc bên thứ ba sử dụng hoặc sử dụng sai cách thông tin được truyền tải hoặc nhận được phát sinh từ việc sử dụng Ứng dụng. Công ty cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc tài khoản hoặc thông tin của bạn bị sử dụng trái phép do bạn không tuân theo các quy tắc này.

14. Từ chối bảo đảm

Công ty kiểm soát và vận hành Ứng dụng từ nhiều địa điểm khác nhau và không tuyên bố rằng Ứng dụng sẽ phù hợp hoặc có thể sử dụng ở tất cả các địa điểm. Ứng dụng hoặc một số tính năng nhất định của Ứng dụng có thể không sử dụng được ở địa điểm của bạn hoặc có thể khác nhau giữa các địa điểm.

ỨNG DỤNG ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", "THEO TÌNH TRẠNG THỰC TẾ" VÀ KHÔNG KÈM THEO TUYÊN BỐ HAY BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ QUYỀN SỞ HỮU, KHÔNG XÂM PHẠM, KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI VÀ TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ CŨNG NHƯ MỌI BẢO ĐẢM NGỤ Ý TỪ MỌI QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HOẶC SỬ DỤNG GIAO DỊCH, TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ RÕ RÀNG TẠI ĐÂY, TRỪ TRƯỜNG HỢP TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT YÊU CẦU. CÔNG TY HAY NHÂN VIÊN CẤP CAO, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, BÊN LIÊN KẾT, ĐẠI DIỆN, NHÀ CUNG CẤP, ĐỐI TÁC, ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO HOẶC ĐƠN VỊ CUNG CẤP NỘI DUNG CỦA CÔNG TY ĐỀU KHÔNG ĐẢM BẢO, VÀ MỖI NGƯỜI TRONG SỐ NÀY THEO ĐÂY TỪ CHỐI CÔNG NHẬN MỘT CÁCH RÕ RÀNG, RẰNG: (A) ỨNG DỤNG SẼ AN TOÀN HOẶC SỬ DỤNG ĐƯỢC TẠI THỜI ĐIỂM HOẶC ĐỊA ĐIỂM CỤ THỂ BẤT KỲ; (B) MỌI KHIẾM KHUYẾT HOẶC LỖI SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC; (C) MỌI NỘI DUNG HOẶC PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN HOẶC THÔNG QUA ỨNG DỤNG ĐỀU KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC; (D) KẾT QUẢ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN. HOẶC (E) SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC MỨC ĐỘ ĐẦY ĐỦ CỦA NỘI DUNG, VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, PHẦN MỀM, ĐỒ HỌA HOẶC THÔNG TIN LIÊN LẠC DO CÁC BÊN THỨ BA CUNG CẤP TRÊN HOẶC THÔNG QUA ỨNG DỤNG, KỂ CẢ CÁC CUỘC TRÒ CHUYỆN RIÊNG TƯ. BẠN TỰ CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG. MỘT SỐ NHÀ NƯỚC/QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ BẢO ĐẢM NGỤ Ý, VÌ VẬY, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ GIỚI HẠN NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN.

15. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÔNG TY HAY NHÂN VIÊN CẤP CAO, GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ, BÊN LIÊN KẾT, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, NHÀ CUNG CẤP, ĐỐI TÁC, ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO HOẶC ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỮ LIỆU CỦA CÔNG TY ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, BẤT NGỜ, LÀ HỆ QUẢ, MANG TÍNH CHẤT CẢNH CÁO HOẶC DO BỊ PHẠT (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, LỢI NHUẬN HOẶC DỮ LIỆU) CHO DÙ LÀ TRONG MỘT HÀNH ĐỘNG CỦA HỢP ĐỒNG, SAI SÓT CÁ NHÂN (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở KHINH SUẤT), LUẬT CÔNG BÌNH HOẶC NGUYÊN NHÂN KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ TRẢ CHO CÔNG TY ĐỂ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG, HAY MỘT TRĂM ĐÔ-LA ($100) NẾU BẠN CHƯA CÓ NGHĨA VỤ THANH TOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TY, NẾU PHÙ HỢP. MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HAY GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, NÊN CÁC GIỚI HẠN Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN. CÔNG TY HAY NHÂN VIÊN CẤP CAO, GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ, BÊN LIÊN KẾT, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, NHÀ CUNG CẤP, ĐỐI TÁC, ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO HOẶC ĐƠN VỊ CUNG CẤP NỘI DUNG CỦA CÔNG TY HOẶC BÊN THỨ BA ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRÊN ỨNG DỤNG ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THƯƠNG TỔN CÁ NHÂN, BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP TỬ VONG, DO BẠN SỬ DỤNG HAY SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG.  PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ NHÀ NƯỚC/QUỐC GIA ÁP DỤNG HẠN CHẾ ĐỐI VỚI VIỆC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. KHÔNG CÓ ĐIỀU NÀO TRONG HỢP ĐỒNG NÀY LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN NẾU VIỆC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN LÀ TRÁI PHÁP LUẬT. KHI CÓ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC TRÌNH BÀY ĐỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ Ở PHẠM VI LỚN HƠN SO VỚI PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP THÌ ĐIỀU KHOẢN ĐÓ SẼ ĐƯỢC COI LÀ CHỈ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐẾN PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP.

16. Sử dụng thiết bị di động

Xin lưu ý rằng mức giá và phí thông thường của nhà mạng, ví dụ như phí nhắn tin văn bản và dữ liệu, sẽ vẫn áp dụng nếu bạn sử dụng Ứng dụng trên thiết bị di động.

17. Dịch vụ và liên kết của bên thứ ba

Ứng dụng có thể cho bạn quyền truy cập liên kết đến các trang web, ứng dụng hay các sản phẩm hoặc dịch vụ khác của bên thứ ba ("Dịch vụ của bên thứ ba"). Công ty không kiểm soát Dịch vụ của bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào, và theo đó, Công ty không chịu trách nhiệm về hoạt động bảo vệ quyền riêng tư của Dịch vụ của bên thứ ba đó và không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến Dịch vụ của bên thứ ba đó. Bạn tự chịu rủi ro khi liên kết đến hoặc sử dụng Dịch vụ của bên thứ ba ngoài Ứng dụng. Việc Công ty đưa vào các liên kết đến Dịch vụ của bên thứ ba không có ngụ ý chứng thực dưới bất kỳ hình thức nào đối với tài liệu nằm trên hoặc được liên kết đến bởi Dịch vụ của bên thứ ba đó và người dùng Ứng dụng cũng không nên coi là như vậy. Công ty từ chối mọi trách nhiệm đối với sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc thông tin có trên Dịch vụ của bên thứ ba. Bạn cần thực hiện các biện pháp thích hợp để xác định xem việc truy cập Dịch vụ của bên thứ ba có phù hợp hay không, bao gồm việc bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của mình khi sử dụng Dịch vụ của bên thứ ba và tuân thủ các thỏa thuận liên quan.

Bạn không được liên kết đến các trang web, ứng dụng, nội dung hoặc dịch vụ của chúng tôi theo cách: (i) bất hợp pháp, (ii) ám chỉ bất kỳ hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực nào với hoặc bởi chúng tôi nếu không có, (iii) làm tổn hại hoặc lợi dụng danh tiếng của chúng tôi, hoặc (iv) không công bằng.   

18. Phản hồi của bạn

Chúng tôi hoan nghênh bạn đóng góp ý kiến phản hồi về Ứng dụng. Trừ khi được tuyên bố rõ ràng, mọi thông tin liên lạc mà bạn gửi cho chúng tôi hoặc công khai trên cửa hàng ứng dụng đều được xem là được gửi trên cơ sở không bí mật. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền quyết định công khai những nội dung đó theo quyết định của riêng chúng tôi. Bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng miễn phí các nội dung đó, cũng như rà soát, sửa đổi, điều chỉnh và thay đổi theo ngữ cảnh hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác, tùy từng trường hợp mà chúng tôi thấy phù hợp.

19. Quyền thi hành

Chúng tôi không có trách nhiệm theo dõi hoạt động truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện những hành động này phục vụ cho mục đích vận hành và duy trì Ứng dụng, đảm bảo mức độ tuân thủ của bạn đối với Hợp đồng này cũng như tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Chúng tôi có thể tiết lộ hành vi trái pháp luật cho các cơ quan thực thi pháp luật; và theo quy trình pháp lý hợp lệ, chúng tôi có thể hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để truy tố những người dùng vi phạm pháp luật. Chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không bắt buộc phải) xóa hoặc vô hiệu hóa nội dung được đăng lên Ứng dụng hoặc quyền truy cập Ứng dụng bất kỳ lúc nào tùy từng trường hợp mà không cần thông báo, theo quyết định của riêng chúng tôi, nếu chúng tôi tự mình xác định được rằng nội dung hoặc việc sử dụng Ứng dụng của bạn là không phù hợp hoặc vi phạm Hợp đồng này.

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ, đóng Tài khoản và thay đổi các yêu cầu về điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào.

Công ty không có trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm đối với người dùng Ứng dụng hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác về việc thực hiện hoặc không thực hiện các hoạt động nói trên.

20. Thay đổi về Ứng dụng

Tùy từng thời điểm và không cần thông báo trước cho bạn, chúng tôi có quyền thay đổi, mở rộng và cải thiện Ứng dụng. Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể ngừng vận hành một phần hoặc toàn bộ Ứng dụng hoặc vô hiệu hóa có chọn lọc một số tính năng nhất định của Ứng dụng. Việc bạn sử dụng Ứng dụng không có nghĩa là bạn được đảm bảo Ứng dụng sẽ được cung cấp và hoạt động liên tục. Mọi hành động sửa đổi hoặc loại bỏ đối với Ứng dụng hoặc bất kỳ tính năng cụ thể nào của ứng dụng sẽ được thực hiện theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi mà không kèm theo nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý liên tục đối với bạn.

21. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Công ty, nhân viên cấp cao, giám đốc, nhân viên, đại lý, bên liên kết, đại diện, đơn vị cấp phép, nhà cung cấp, đối tác, đơn vị quảng cáo và đơn vị cung cấp nội dung của Công ty, không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu, trách nhiệm pháp lý và các khoản thanh toán bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí pháp lý và kế toán hợp lý, phát sinh từ hoặc là kết quả của, hoặc được cho là kết quả của việc bạn vi phạm Hợp đồng này.

22. Giải quyết tranh chấp

Trừ khi luật pháp bắt buộc tại quốc gia cư trú của bạn có yêu cầu khác, Hợp đồng (và mọi tranh chấp/khiếu nại ngoài hợp đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng) đều phải tuân theo luật của nhà nước hoặc quốc gia được liệt kê bên dưới, bất kể lựa chọn hoặc các xung đột nguyên tắc pháp luật.

KHI LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, BẠN VÀ FLO ĐỒNG Ý RẰNG MỖI BÊN ĐƯA RA KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI BÊN KIA CHỈ VỚI TƯ CÁCH RIÊNG LẺ CỦA BẠN HOẶC CỦA CÔNG TY MÀ KHÔNG PHẢI VỚI VAI TRÒ NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN TẬP THỂ TRONG BẤT KỲ VỤ KIỆN TẬP THỂ HOẶC ĐẠI DIỆN CÓ CHỦ ĐÍCH NÀO. Trừ khi cả bạn và Flo đồng ý, không trọng tài hoặc thẩm phán nào có thể hợp nhất khiếu nại của nhiều người hoặc xét xử bất kỳ hình thức tố tụng đại diện hoặc tập thể nào.

Nếu bạn là cư dân của bất kỳ quốc gia nào thuộc Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Na Uy hoặc Iceland, luật điều chỉnh và tòa án sẽ là luật và tòa án của nơi cư trú thường lệ của bạn.

NẾU BẠN CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ, THỎA THUẬN VỀ TRỌNG TÀI Ở MỤC 22 NÀY SẼ ÁP DỤNG CHO BẠN. VUI LÒNG ĐỌC KỸ.

Thỏa thuận về trọng tài này chỉ áp dụng cho bạn nếu bạn cư trú tại Hoa Kỳ.

Bạn có thể chọn không tham gia Thỏa thuận về trọng tài này. Nếu bạn không tham gia, cả bạn và Công ty đều không thể yêu cầu bên kia tham gia vào thủ tục tố tụng trọng tài.

Để chọn không tham gia, bạn phải thông báo cho Công ty bằng văn bản có dấu bưu điện trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn chấp nhận Hợp đồng này lần đầu tiên. Bạn phải sử dụng địa chỉ này khi chọn không tham gia:

Flo Health, Inc. 1013 Centre Road, Suite 403-B, Wilmington, DE, 19805, USA

Nếu bạn không cư trú tại Hoa Kỳ nhưng vẫn tìm cách thực hiện khiếu nại pháp lý chống lại Công ty tại Hoa Kỳ, thì Thỏa thuận về trọng tài này sẽ áp dụng để xác định vấn đề về ngưỡng xem Mục 22 này có áp dụng cho bạn hay không và xác định tất cả các ngưỡng khác, bao gồm nơi cư trú, khả năng phân xử, địa điểm và luật áp dụng.

Công ty cam kết tham gia vào quy trình giải quyết tranh chấp phù hợp với người tiêu dùng Để đạt được điều đó, Thỏa thuận này cung cấp một quy trình gồm hai phần cho cá nhân được áp dụng Mục 22 này: (1) cuộc đàm phán không chính thức trực tiếp với nhóm dịch vụ khách hàng của Công ty và, nếu cần, (2) thủ tục trọng tài ràng buộc do Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“AAA”) quản lý. Bạn và Công ty đều có quyền yêu cầu giải quyết tại tòa án chuyên phụ trách khiếu nại nhỏ như một giải pháp thay thế cho thủ tục trọng tài. 

Ít nhất 30 ngày trước khi bắt đầu thủ tục trọng tài, bạn và Công ty đồng ý thông báo cho bên kia về tranh chấp bằng văn bản và cố gắng thương lượng một cách thiện chí để có được giải pháp không chính thức. Bạn phải gửi thông báo về tranh chấp đến Flo Health, Inc. 1013 Centre Road, Suite 403-B, Wilmington, DE, 19805, USA. Công ty sẽ gửi thông báo về tranh chấp đến địa chỉ email được liên kết với tài khoản bạn đã đăng ký với Công ty. Thông báo về tranh chấp phải bao gồm: tên và thông tin liên hệ ưu tiên của bên gửi thông báo, mô tả ngắn gọn về tranh chấp và yêu cầu về biện pháp giải quyết. Chỉ khi không thể giải quyết tranh chấp trong khoảng thời gian 30 ngày, thì một trong hai bên mới có thể bắt đầu thủ tục trọng tài bằng cách gửi đơn Yêu cầu thủ tục trọng tài bằng văn bản (có tại www.adr.org) cho AAA và cung cấp bản sao cho bên kia như được quy định trong Quy tắc của AAA (có tại  www.adr.org).

Bạn và Công ty cùng đồng ý rằng tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này (gọi chung là “Tranh chấp”) đều sẽ được giải quyết thông qua thủ tục trọng tài cá nhân ràng buộc (“Thỏa thuận về trọng tài”).  Nếu có tranh chấp về việc liệu Thỏa thuận về trọng tài này có thể được thực thi hoặc áp dụng cho Tranh chấp của chúng ta hay không, bạn và Công ty đồng ý rằng trọng tài sẽ quyết định vấn đề đó.

Thỏa thuận về trọng tài này chứng minh giao dịch trong thương mại giữa các tiểu bang và Đạo luật trọng tài liên bang điều chỉnh tất cả nội dung giải thích và thực thi về cơ bản và theo thủ tục của điều khoản này. Thủ tục trọng tài sẽ do AAA quản lý theo Quy tắc trọng tài dành cho người tiêu dùng và/hoặc các quy tắc trọng tài khác của AAA được AAA xác định là có thể áp dụng (“Quy tắc của AAA”) có hiệu lực tại thời điểm đó, trừ trường hợp được sửa đổi ở đây. Quy tắc của AAA có tại www.adr.org. Để bắt đầu thủ tục trọng tài, một bên phải nộp cho AAA và cung cấp cho bên kia văn bản yêu cầu đã điền đầy đủ (có tại www.adr.org), như được quy định trong các quy tắc của AAA. 

Để giúp thủ tục trọng tài thuận tiện nhất cho bạn, Công ty đồng ý rằng bất kỳ phiên điều trần trọng tài bắt buộc nào cũng có thể được tiến hành, theo lựa chọn của bạn: (a) tại quận của Hoa Kỳ nơi bạn cư trú; (b) ở Quận New Castle; (c) qua điện thoại hoặc hội nghị video; hoặc (d) nếu tất cả các bên đồng ý, chỉ bằng cách nộp các tài liệu cho trọng tài.

Phí trọng tài và phần thù lao cho trọng tài mà bạn cần chi trả sẽ được điều chỉnh theo Quy tắc của AAA và, nếu thích hợp, bị giới hạn bởi Quy tắc của AAA dành cho người tiêu dùng. Nếu các chi phí đó được trọng tài xác định là vượt mức, Công ty sẽ thanh toán tất cả các khoản phí và chi phí trọng tài. Một trong hai bên có thể yêu cầu trọng tài quyết định phí và chi phí luật sư khi chứng minh được rằng bên kia đã đưa ra khiếu nại, khiếu nại chéo hoặc biện hộ vô căn cứ theo thực tế hoặc luật pháp, mang tính ác ý hoặc nhằm mục đích quấy rối, hoặc vô nghĩa, khi luật hiện hành và Quy tắc của AAA cho phép.

Quyết định của trọng tài sẽ bao gồm những phát hiện và kết luận cần thiết mà trọng tài dựa trên đó để đưa ra phán quyết. Quyết định về phán quyết của trọng tài có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền thích hợp. Trọng tài có thể quyết định về bất kỳ biện pháp bồi thường nào được luật pháp hoặc Quy tắc của AAA cho phép nhưng chỉ có thể quyết định biện pháp bồi thường theo tuyên phán hoặc theo lệnh của tòa trên cơ sở riêng lẻ và chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp biện pháp bồi thường được đảm bảo bởi khiếu nại riêng lẻ của nguyên đơn.

Không thực hiện vụ kiện tập thể hoặc thủ tục tố tụng đại diện. Bạn và Công ty thừa nhận và đồng ý rằng, trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép, mỗi bên đều từ bỏ quyền tham gia với tư cách nguyên đơn hoặc thành viên tập thể trong vụ kiện tập thể có chủ đích, thủ tục trọng tài cho toàn bộ tập thể, vụ kiện của tổng chưởng lý riêng hoặc thủ tục tố tụng đại diện hoặc hợp nhất khác. Trừ khi chúng ta đồng ý bằng văn bản, trọng tài không được hợp nhất khiếu nại của nhiều bên và không được xét xử bất kỳ hình thức tố tụng đại diện hoặc tập thể nào. Nếu có quyết định cuối cùng của tòa án rằng luật hiện hành loại trừ việc thực thi quyền từ bỏ được nêu trong đoạn này đối với bất kỳ khiếu nại, nguyên nhân tố tụng hoặc biện pháp khắc phục được yêu cầu nào, thì khiếu nại, nguyên nhân tố tụng hoặc biện pháp khắc phục được yêu cầu đó và chỉ khiếu nại, nguyên nhân tố tụng hoặc yêu cầu khắc phục đó, sẽ được tách khỏi thỏa thuận này để phân xử và sẽ được đưa ra tòa án có đủ thẩm quyền. Trong trường hợp khiếu nại, nguyên nhân tố tụng hoặc biện pháp khắc phục được yêu cầu được tách ra theo đoạn này, thì bạn và chúng tôi đồng ý rằng các khiếu nại, nguyên nhân tố tụng hoặc biện pháp khắc phục được yêu cầu không theo thủ tục trọng tài sẽ được giữ nguyên cho đến khi tất cả các khiếu nại, nguyên nhân tố tụng và biện pháp khắc phục được yêu cầu có thể phân xử được trọng tài giải quyết.

Nếu Công ty thay đổi Mục 22 này sau ngày bạn chấp nhận Hợp đồng này lần cuối (hoặc chấp nhận bất kỳ thay đổi nào theo sau đối với Hợp đồng này), bạn có thể từ chối thay đổi đó bằng cách gửi cho chúng tôi thông báo bằng văn bản (bao gồm cả qua email) trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, việc từ chối những thay đổi mới không thu hồi hoặc thay đổi sự chấp thuận trước đó của bạn đối với bất kỳ thỏa thuận nào trước đó để phân xử Tranh chấp giữa bạn và Công ty (hoặc sự chấp thuận trước đó của bạn đối với bất kỳ thay đổi theo sau nào). Sự chấp thuận trước đó của bạn vẫn có hiệu lực và có thể thực thi đối với bất kỳ Tranh chấp nào giữa bạn và Công ty.

Trừ phi được quy định trong đoạn trước, sau khi chấm dứt, mọi điều khoản trong Hợp đồng này có bản chất là duy trì hiệu lực sau khi chấm dứt Hợp đồng, sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực sau khi chấm dứt Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các điều khoản về sở hữu, từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Nếu vì bất kỳ lý do nào mà tòa trọng tài hoặc tòa án có thẩm quyền nhận thấy bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng, hoặc một phần của Hợp đồng, là không thể thực thi được, thì điều khoản đó sẽ được thực thi đến phạm vi tối đa có thể để thực hiện mục đích của Hợp đồng này và phần còn lại của Hợp đồng này sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực đầy đủ. Bản in của Hợp đồng này sẽ được chấp nhận trong quá trình tố tụng trọng tài, tư pháp hoặc hành chính.

Việc Công ty từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định trong Hợp đồng này sẽ không được coi là việc từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hay từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác, và việc Công ty không thực hiện một quyền hoặc một quy định theo Hợp đồng này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu có bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này được tòa án hoặc cơ quan tài phán có thẩm quyền khác coi là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào, điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn trong phạm vi tối thiểu để đảm bảo các điều khoản còn lại của Hợp đồng này vẫn tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

23. Thủ tục thông báo và gỡ bỏ

Nếu bạn tin rằng có bất kỳ tài liệu nào truy cập trên hoặc từ Ứng dụng vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu xóa các tài liệu đó (hoặc xóa quyền truy cập) khỏi Ứng dụng này bằng cách liên hệ với Công ty và cung cấp thông tin sau:

а. Thông tin định danh của sản phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm. Vui lòng mô tả sản phẩm đó và nếu có thể, hãy gửi kèm một bản sao hoặc vị trí của một phiên bản hợp lệ của sản phẩm.

b. Thông tin định danh của tài liệu mà bạn cho là vi phạm và vị trí của tài liệu đó. Vui lòng mô tả tài liệu đó và cung cấp cho chúng tôi URL hoặc bất kỳ thông tin thích hợp nào khác có thể giúp chúng tôi tìm được tài liệu đó.

c. Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có) của bạn.

d. Một bản cam đoan rằng bạn tin tưởng thiện chí là việc sử dụng các tài liệu đang bị khiếu nại là không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp.

e. Một bản cam đoan rằng thông tin mà bạn đã cung cấp là chính xác và nêu rõ rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc là người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền, nếu không sẽ phải chịu "hình phạt do khai man".

f. Chữ ký hoặc chữ ký điện tử của người giữ bản quyền hoặc đại diện được ủy quyền.

Trong nỗ lực bảo vệ quyền của chủ sở hữu bản quyền, Công ty có chính sách chấm dứt, trong những trường hợp thích hợp, đối với những người đăng ký và chủ tài khoản của Ứng dụng có nhiều lần vi phạm.

Thắc mắc và ý kiến

Nếu bạn có ý kiến hoặc thắc mắc về bất kỳ phần nào của Ứng dụng hoặc nội dung của Điều khoản sử dụng này, cần hỗ trợ hoặc có khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@flo.health.

Văn phòng đăng ký của Flo Health UK Limited là 27 Old Gloucester Street, London, Anh, WC1N 3AX