Du läser en arkiverad version av vår integritetspolicy. Visa den befintliga versionen.​​

När du använder Flo anförtror du oss med dina intima personuppgifter. Vi är fast beslutna att behålla ditt förtroende, varför vår företagspolicy är att vidta alla möjliga åtgärder för att säkerställa att enskilda användares uppgifter och integritetsrättigheter skyddas samt ge insyn i vår datapraxis. 

Huvudsyftet med vår integritetspolicy är att ge en tydlig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in, hur de används och delas, samt hur du kan kontrollera dem. 

Vi rekommenderar att du läser hela denna integritetspolicy tillsammans med våra användarvillkor, men här är några nyckelpunkter som vi hoppas du tycker är användbara:
 • Användning av din data

  Användning av din data

  När du använder Flo kan vi komma att samla in personuppgifter och använda dem för att förbättra användarupplevelsen, t ex öka noggrannheten i prognoser, göra insikterna mer personliga, osv. I forskningssyfte använder vi endast avidentifierad eller aggregerad data som inte kan knytas till dig.

 • Du kan bidra till att Flos förening växer

  Du kan bidra till att Flos förening växer

  Förutsatt att vi får ditt samtycke kan vi komma att använda teknisk information om dig (din unika identifierare, åldersgrupp, abonnemangsstatus och huruvida applikationen har startats) i kampanjsyfte för att nå fler personer som du. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till att dela uppgifter. 

 • Du har kontroll

  Du har kontroll

  Du kan komma åt dina personuppgifter samt ändra, korrigera, radera och uppdatera dem genom att skriva till oss på support@flo.health. Du kan också ladda ner de uppgifter som Flo har insamlat om dig genom att kontakta oss. Observera att dina möjligheter att använda Flo i framtiden kan påverkas om du väljer att ta bort eller ändra vissa av de personuppgifter du har angett. 

 • Dina uppgifter är säkra hos Flo

  Dina uppgifter är säkra hos Flo

  Din arbetsgivare, försäkringsbolag och till och med dina släktingar - ingen av dem kommer någonsin att få reda på de symtom du loggar eller den information du får i Flo förrän du berättar det för dem. Vi vidtar alla nödvändiga och lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, stöld, missbruk eller obehörig åtkomst.

 • Vi skyddar barns integritet

  Vi skyddar barns integritet

  Av den anledningen måste du vara minst 13 år gammal för att använda Flo (16 års åldersgräns gäller i EU-länder). Vi samlar inte avsiktligen in uppgifter om barn, och vi tillåter inte människor att använda appen om de är yngre än 13 (16 år gäller i EU-länder). Dessutom kan vissa av appens funktioner vara begränsade för personer under 18 år.

 • Dataöverföringaromfattas av juridisk kontroll

  Dataöverföringaromfattas av juridisk kontroll

  Flo följer EUs och USAs Privacy Shield Framework och Schweiz' - USAs Privacy Shield Framework som angivet av U.S. Department of Commerce (USAs handelsdepartement). Vi har intygat för Department of Commerce (USAs Handelsdepartement) att vi följer Privacy Shield-principerna.

 • Du kan prata fritt med oss

  Du kan prata fritt med oss

  Eftersom vi tror på öppenhet och öppen dialog får du gärna kontakta vårt supportteam, personuppgiftsombud eller e-posta oss om du har några frågor om denna policy eller om hur vi samlar in personuppgifter eller behandlar dina personuppgifter, eller något annat knutet till våra integritetsskyddsrutiner.

Introduktion 

Denna integritetspolicy förklarar hur Flo Health, Inc. ("Företaget", "vi" eller "oss") samlar in, lagrar, använder, överför och delar våra användares ("du") personuppgifter i samband med användning av: 

 • mobilapplkikationen Flo fem ®, 
 • webbplatsen flo.health ("webbplatsen"), 
 • courses.flo.health (“kurser”), 
 • reg.flo.health och relaterade tjänster ("webbtjänster") 

(gemensamt benämnt "appen"). 

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Om vi gör omfattande förändringar meddelar vi dig via e-post (skickas till den e-postadress som anges vid registrering), via appen, eller genom att uppvisa en nyare version av denna integritetspolicy. Din fortsatta användning av appen efter att en uppdaterad version av integritetspolicyn har publicerats medför att du godkänner ändringarna i fråga. I vissa fall måste du uttryckligen godkänna ändringarna i integritetspolicyn. Se vår webbplats och app för de senaste uppdateringarna gällande våra dataskyddsrutiner. Om du inte accepterar villkoren i integritetspolicyn uppmanar vi dig att inte använda appen. Vänligen avsluta appen omedelbart om du inte godkänner villkoren i denna integritetspolicy. 

1. Personuppgifter vi insamlar om dig 

Personuppgifter som du förser oss med direkt 

Allmän information. När du registrerar dig för att använda appen kan vi komma att samla in personuppgifter som: 

 • Fullständigt namn; 
 • E-postadress; 
 • Kön; 
 • Födelsedatum; 
 • Lösenord eller lösenkod; 
 • Hemvist och anknutna platsuppgifter; 
 • ID (för att, i viss fall, bevisa din identitet). 

Hälsa och välbefinnande. När du använder appen kan du välja att ange personuppgifter om din hälsa och välmående, såsom: 

 • Vikt; 
 • Kroppstemperatur; 
 • Datum och längd för menstruationscykel; 
 • Olika symptom som är knutna till din menstruationscykel och hälsa; 
 • Andra uppgifter om din hälsa (däribland sexuella aktiviteter), välbefinnande och anknutna aktiviteter (gemensamt benämnt "personuppgifter"). 

Du kan också ge oss möjligheten att importera personuppgifter i appen om din hälsa och aktiviteter från tredjepartstjänster såsom Apple HealthKit och Google Fit. Sådana importerade personuppgifter kan bestå av: sportaktiviteter, vikt, brända kalorier, puls, antal steg, tillryggalagt avstånd och andra uppgifter om din hälsa. För att vi ska kunna behandla personuppgifter i denna kategori ber vi uttryckligen om ditt samtycke i registreringsfönstret. 

Personuppgifter som vi kan komma att samla in automatiskt 

När du öppnar eller använder appen kan vi komma att automatiskt samla in följande personuppgifter: 

Enhetsinformation: 

 • Hårdvarumodell; 
 • Information om operativsystem och dess version; 
 • Unika IDn (t.ex. IDFA); 
 • Information om mobilnätverk. 

Platsinformation: 

 • IP-adress; 
 • Tidszon; 
 • Information om din mobiloperatör. 

App-användningsdata, vilket innefattar: 

 • Användningsfrekvens; 
 • Områden och funktioner i appen som du använt; 
 • Dina generella användningsmönster; 
 • Engagemang med särskilda funktioner. 

För att samla in dessa uppgifter kan vi också komma att skicka cookies till din mobilenhet eller dator eller använda andra spårningstekniker. Cookies är små datafiler som lagras på hårddisken eller i enhetens minne. Mer information finns i vår cookie-policy

Data från externa källor. Vi kan komma att använda tredjepartsverktyg som Appsflyer, vilket ger oss några av dina attributdata. Dessa uppgifter använder vi för att anpassa appen åt dig. Vi kan även komma att använda sådana data för statistiska och analytiska ändamål. 

DITT SAMTYCKE 

Genom att skapa en profil eller registrera dig för att använda appen samtycker du till att: 

I. VI KAN KOMMA ATT LAGRA OCH BEHANDLA DE AV DINA PERSONUPPGIFTER SOM DU ANGER GENOM ATT ANVÄNDA APPEN OCH GENOM ATT ÖPPNA KONTOT ENBART I DE SYFTEN SOM ANGES I AVSNITT 2 I DENNA INTEGRITETSPOLICY. SÅDANA SYFTEN KAN BESTÅ AV ATT SKICKA INFORMATION OCH PÅMINNELSER GENOM APPEN ELLER TILL E-POSTADRESSEN. 

II. VI ÖVERFÖR INTE NÅGRA AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART SÅVIDA INTE ANNAT FRAMGÅR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY. 

OBSERVERA ATT VI ALDRIG DELAR DIN EXAKTA ÅLDER ELLER NÅGON DATA SOM ÄR KNUTEN TILL DIN HÄLSA ELLER VÄLBEFINNANDE MED NÅGON TREDJE PART. 

2. Så använder vi dina personuppgifter 

Syften med behandling 

Vi kan komma att använda dina personuppgifter i följande syften: 

 • för att analysera, driva, underhålla och därefter förbättra appen, för att lägga till nya funktioner och tjänster i appen; 
 • för att anpassa innehåll och material du ser när du använder appen; 
 • för att tillhandahålla och leverera de produkter och tjänster du efterfrågar, behandla transaktioner och skicka relaterad information, däribland bekräftelser och påminnelser; 
 • för att anpassa erbjudanden och rekommendationer av produkter och tjänster åt dig, vilket består av tredjepartsprodukter- och erbjudanden (förutom hälsodata, inklusive data från Apple HealthKit och GoogleFit); 
 • för att verifiera din identitet; 
 • för att skicka tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar och ge support samt skicka administrativa meddelanden; 
 • för fakturering, kontohantering och andra administrative ändamål; 
 • för att svara på era kommentarer, frågor och förfrågningar och tillhandahålla kundtjänst; 
 • för att övervaka och analysera trender, användning och aktiviteter i anslutning till vår app; 
 • endast med avseende på information som du angett ska delas, i företagets kampanjändamål (förutom data från Apple HealthKit och Google Fit); 
 • för att koppla ihop eller kombinera information som vi får från andra eller (och) från dig för att hjälpa oss förstå dina behov och tillhandahålla bästa möjliga service (för att lära upp neurala nätverk, artificiell intelligens); 
 • för vetenskapliga och akademiska forskningssyften; och 
 • för alla andra ändamål som beskrivs vid den tidpunkt då vi insamlar personuppgifterna eller annat syfte som anges i denna integritetspolicy. 

Vi kommer inte använda den information som erhållits genom din användning av HealthKit och Google Fit-ramen för reklam eller liknande tjänster eller sälja den till reklamplattformar, datormäklare eller informationsåterförsäljare. I enlighet med gällande lagstiftning så säljer vi aldrig vidare dina personuppgifter. 

Principer för bearbetning 

Dataminimering och syftesbegränsning. Vi bearbetar inte personuppgifter på ett sätt som inte överensstämmer med det syfte för vilja de samlats in eller som senare godkänts av dig. Vidare samlar vi inte in några personuppgifter som inte behövs för angivna ändamål. För nya bearbetningsändamål kommer vi att be om ditt uttryckliga samtycke separat. I den utsträckning det är nödvändigt för dessa ändamål vidtar vi alla rimliga åtgärder för att säkerställa att Personuppgifter är tillförlitliga för den avsedda användningen samt att de är exakta, fullständiga och aktuella. Vi åtar oss också att endast samla in den mängd och typ av personuppgifter som behövs för det nämnda ändamålet. 

Ingen försäljning av personuppgifter. Vi kommer aldrig att sälja, hyra ut eller avslöja dina personuppgifter. Vi kan komma att endast dela några delar av dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer enbart i de fall och syften som utfästs i denna integritetspolicy. 

3. Dina integritetsrättigheter 

Oavsett vilket land eller region du kommer ifrån åtar vi oss att ge dig fullständiga integritetsrättigheter med avseende på dina personuppgifter. 

Vilka rättigheter? 

 • Korrigering av personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att kontakta oss och be oss korrigera dem. 
 • Bearbetningsbegränsning. Du har också rätt att begära att bearbetningen av dina personuppgifter begränsas om du bestrider riktigheten i dem och om vi behöver tid på oss att verifiera detta. 
 • Informationsrättigheter och åtkomst till dina personuppgifter (inklusive i portabel form). Appen ger dig möjlighet att komma åt personuppgifter i appen a. Du har rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter vi lagrar; att komma åt dem och få en kopia på dem (i strukturerad och portabel form). 
 • Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss och be oss radera personuppgifter om du återtar ditt samtycke till bearbetning; om du anser att bearbetningen i fråga inte överensstämmer med gällande lag samt även i vissa andra fall. Observera att dina möjligheter att använda appen och dess funktioner kan påverkas om du väljer att radera vissa av dina personuppgifter. 
 • Rätten att bestrida bearbetningen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du bestrida bearbetningen av dina personuppgifter och hindra oss från att bearbeta dem (t.ex. om vi bearbetar dem utan legitimt intresse). 
 • Rätten att bestrida (avanmäla sig från) automatiserat beslutsfattande: 

Spårningsfunktioner. Vi använder automatiserade beslutsfattningsmekanismer som bearbetar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster knutna till menstruationsspårning (t.ex. prognoser av framtida cykeldatum eller ägglossning).Normalt sett fungerar sådant automatiserat beslutsfattande desto mer personliga uppgifter om cykel, symtom och fysisk aktivitet som matas in. Våra verktyg behandlar denna data för att spåra särskilda beroenden och samband i cykler och symtom och ger dig mer personlig information om din cykel och dess prognoser. Observera att sådant automatiserat beslutsfattande behövs för att användarvillkoren ska kunna uppfyllas. Du har inte rätt att avanmäla dig från sådant automatiserat beslutsfattande. Du kan dock alltid meddela oss om det fungerar felaktigt för dig. Då korrigerar vi resultaten; förklarar varför du har fått vissa resultat; och ser till att vår personal korrigerar dem. 

Personlig anpassning av innehåll. Vi anpassar på ett personligt sätt det innehåll du ser i appen (t.ex. artiklar) baserat på de personliga uppgifter du anger i appen. Du har rätt att avanmäla dig från sådant automatiserat beslutsfattande. Observera att detta kan påverka dina möjligheter att använda appen. 

Så åberopar du dina integritetsrättigheter 

Skriv till oss på support@flo.health för att åberopa dina integritetsrättigheter. 

Vi åtar oss att bifalla åberopanden inom 30 dagar efter begäran mottagits. Det kan i vissa fall ta upp till 90 dagar, om t.ex. alla personuppgifter som lagras i våra reservsystem ska tas bort helt. Detta beror på storleken och komplexiteten i de system vi använder för att lagra personuppgifter. 

Formell process för att åberopa dina integritetsrättigheter 

Observera att om åberopandet är av vag karaktär kan vi behöva föra dialog med personen i fråga för att bättre förstå motivationen bakom och innehållet i begäran. Vi kan också avslå uppenbart ogrundade och överdrivna (upprepade) förfrågningar. 

Vi kan också komma att kräva att du, i vissa fall, styrker din identitet. Detta gör vi för att undvika att rättigheter hos tredje part kränks av din begäran. 

Vad mer? 

Meddelandekrav. När det enligt gällande lag, krävs vi åtar oss att meddela dig och din dataskyddsmyndighet inom rimlig tid gällande dataintrång knutna till dina personuppgifter. 

Dataskyddsmyndigheter. Med förbehåll för gällande lag kan du ha rätt att lämna in klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet om du anser att någon av våra aktiviteter inte uppfyller gällande lagar. 

4. Tredjepartsbearbetning av dina personuppgifter 

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med några tredje parter förutom enligt beskrivningen nedan. 

Bearbetning för att hitta nya Flo-användare 

Förutsatt att vi får ditt samtycke kan vi komma att dela några av era personuppgifter med AppsFlyer, vilket är en mobil marknadsföringsplattform som hanterar personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.Genom att använda AppsFlyer och dess integrerade partners kan vi nå ut till fler personer som du och sprida ordet om appen för att hjälpa fler kvinnor få kontroll över sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Läs mer om AppsFlyer här och om dess integrerade partners här

För att uppfylla det ovan nämnda målet kan vi komma att dela Personuppgifter med AppsFlyer och vissa av dess integrerade partners enligt vad som anges nedan. 

Här är en illustration som visar steg för steg hur vi använder AppsFlyer och dess integrerade partners:

1. Du blir Flo-användare och väljer att dela Personuppgifter, vilket är strikt begränsat till följande: 

a) Tekniska identifierare: IP-adress (vilket också kan ge generella platsuppgifter), användaragent, IDFA (identifierare för annonsörer), Android ID (i Android-enheter), Google Advertiser ID, kundutfärdade användar-ID och andra liknande tekniska identifierare. 

b) Din åldersgrupp; 

c) Din abonnemangsstatus; 

d) Huruvida applikationen har startats. 

2. Flo skickar dina uppgifter till AppsFlyer, som i sin tur analyserar den och ger oss rapporter och insikter om hur vi ska optimera våra reklamkampanjer. 

3. Samtidigt skickar AppsFlyer din data till vissa av sina integrerade partners (t.ex. Pinterest, Google Ads, Apple Search Ads, FBs marknadsföringsnätverk och några andra) för att hitta personer som du på andra plattformar, inklusive sociala mediewebbplatser. Dessa integrerade partners analyserar din data (så kallade "anpassade målgrupper") och visar relevant information om appen för personer som kanske är intresserade av den (så kallad "lookalike-målgrupp"). 

4. Detta är hur nya användare reda på Flo, för att få exakta cykelprognoser, lära sig vad deras kroppars signaler betyder och få pålitlig information om sin hälsa. Du kan bidra till att Flos förening växer genom att ge ditt samtycke till att använda Flo-appen. 

Avanmälningsalternativ. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke till delning av dina personuppgifter i enlighet med detta underavsnitt genom att använda något av följande alternativ: 

 1. Genom att kontakta oss på support@flo.health
 2. Genom att använda AppsFlyers funktion “Glömt min enhet” som du hittar här
 3. Genom att justera dina enhetsinställningar i iOS eller Android för att sluta dela ditt IDFA (ID för annonsörer) eller Android Advertising ID med tredje part. I sådana fall kommer ingen tredje part att kunna använda dina personuppgifter i enlighet med detta avsnitt i integritetspolicyn. 

OBSERVERA ATT VI INTE KOMMER ATT DELA DIN EXAKTA ÅLDER ELLER NÅGRA DATA KNUTNA TILL DIN HÄLSA MED APPSFLYER ELLER DESS INTEGRERADE PARTER. 

Bearbetning för att appen ska fungera 

Vi använder oss av personuppgiftsbiträden som genomför särskilda åtgärder med personuppgifter åt oss. 

Biträden utgörs av företag som hjälper oss att driva appen, stöttar vår kommunikation med dig eller genomför andra applikationsrelaterade aktiviteter. De kan komma att bearbeta vissa personuppgifter på våra vägnar för att uppfylla de mål som är knutna till applikationsfunktionerna och anknutna aktiviteter. Biträden agerar endast i enlighet med våra instruktioner och bearbetar endast sådana personuppgifter enligt våra instruktioner. Vi är helt ansvariga för eventuella handlingar eller underlåtenheter från våra biträden och åtar oss att upprätta formella avtal om databehandling med dem i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag. 

Här är en lista med våra huvudbehandlare:

Typ Personuppgiftsbiträde Personuppgiftsbiträde integritetspolicy Insamlade uppgifter Syfte
Infrastruktur och säkerhet AWS (Amazon Web Services, Inc.) AWS integritetspolicy
 • Alla personuppgifter
lagring av alla personuppgifter när du använder appen
Infrastruktur och säkerhet Cloudflare (Cloudflare, Inc.) Cloudflare integritetspolicy
 • Alla personuppgifter
säkerhet i appen, innehållsleverans
E-postkommunikation SendGrid (SendGrid, Inc.,USA) SendGrid integritetspolicy
 • E-postadress
 • Personliga texter
för att kunna nå dig via våra nyhetsbrev, undersökningar och aviseringar;
E-postkommunikation SurveyMonkey (SurveyMonkey Inc., USA) SurveyMonkey integritetspolicy
 • IP-adress
 • Resultat av undersökningar
för att leverera olika tjänsterelaterade undersökningar
Analytiska verktyg Looker (Looker Data Sciences, Inc., USA) Looker integritetspolicy
 • Avidentifierade användningsdata gällande applikationen
 • för att förstå hur du använder appen, olika funktioner och vad du gillar eller ogillar mest 
 • för att generera statistiska rapporter
Interna funktioner Algolia Algolia integritetspolicy
 • IP-adress
 • Innehållet i sökförfrågan
för att kunna ge dig sökfunktioner i appen
Kundsupport Zendesk (Zendesk Inc., USA) Zendesk integritetspolicy
 • E-postadress
 • Innehåll i e-postmeddelanden
för att bearbeta och sortera all e-post som mottagits från dig
Betalningar Apple. Inc. Apple integritetspolicy
 • Betalnings- och bankuppgifter
 • Personliga identifierare
för att utföra och bearbeta abonnemangsbetalningar i appen
Betalningar Google Google integritetspolicy
 • Betalnings- och bankuppgifter
 • Personliga identifierare
för att utföra och bearbeta abonnemangsbetalningar i appen
Betalningar Stripe (Stripe, Inc., USA) Stripe integritetspolicy
 • Betalnings- och bankuppgifter
 • Personliga identifierare
för att genomföra och bearbeta betalningar för kursanmälningar
Webbplats, webbtjänster och kursloggar - - När du använder webbplatsen, webbtjänsterna och kurserna kan vissa tredje parter komma att insamla information om ditt besök och aktiviteter via cookies och andra spårningstekniker (t.ex. särskilda pixlar) i olika syften, såsom analys eller prestandaförbättring. Se mer information om cookies och hur man kan inaktivera dem i vår integritetspolicy.

Information om Privacy Shield. 

I samband med vidareöverföringar har vi ansvaret för behandlingen av mottagna personuppgifter under Privacy Shield. Vi är ansvariga enligt principerna (enligt definitionen nedan) om vårt biträde bearbetar sådana personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med principerna och GDPR, såvida vi inte kan bevisa att vi inte är ansvariga för händelsen som ger upphov till skadan i fråga. Gällande all överföring av personuppgifter till tredje part åtar vi oss att upprätta ett formellt avtal med alla mottagande parter eller personuppgiftsbiträden som agerar på våra vägnar. 

Om vi mottar Personuppgifter som omfattas av vår certifiering enligt Privacy Shield och sedan överför dem till en tjänsteleverantör hos tredje part som agerar som agent på våra vägnar har vi en viss skyldighet enligt Privacy Shield om både (i) agenten behandlar Personuppgifterna som inte överensstämmer med Privacy Shield (ii) och om vi är ansvariga för den händelse som orsakat skadan. 

Aggregerad information 

Vi kan komma att dela aggregerad, anonymiserad eller avidentifierad information som inte rimligen kan användas för att identifiera dig, med våra partners eller forskningsinstitut. I artiklar, blogginlägg och vetenskapliga publikationer kan vi komma att dela demografisk information och aggregerad statistik om vissa aktiviteter eller symptom från insamlad data för att identifiera användarmönster. Delande av sådana uppgifter främjar akademisk forskning kring kvinnors hälsa. 

Särskilda omständigheter 

Vi kan också komma att dela några av dina personuppgifter i följande särskilda omständigheter: 

 • som svar på stämningar, domstolsbeslut eller rättsliga förfaranden, i den utsträckning det är tillåtet och som begränsat i lag (detta innefattar även uppfyllandet av nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav); 
 • när det krävs för att upprätthålla appens säkerhet och integritet eller för att skydda användarens eller andra personers säkerhet, i enlighet med gällande lag. I sådana fall kan vi också komma att ta bort vissa av dina personuppgifter (t ex nollställa lösenordet för att undvika obehörig åtkomst); 
 • när det riktas till eller när samtycke getts av den användare som har angett personuppgifterna; 
 • i händelse av att vi genomgår en affärsövergång, till exempel fusion, avyttring, förvärv, likvidation eller försäljning av hela eller en del av dess tillgångar, kommer dina uppgifter i de flesta fall att vara en del av de överförda tillgångarna. 

Information som skickas in av dig 

Appen har flera nätverk och andra allmänna forum där användare med liknande intressen eller medicinska problem kan dela information och stötta varandra. Våra nätverk är öppna för alla som använder appen och bör inte betraktas som privata. 

All information (inklusive personuppgifter) som du delar på något internetnätverk eller i någon internetdiskussion är per design öppen i appens nätverk och därmed inte privat. Du bör tänka dig för innan du lägger in några Personuppgifter i offentliga forum. Det du skickar kan ses, delas eller samlas in av tredje part samt användas av andra på sätt som vi inte kan kontrollera eller förutsäga, inklusive att kontakta dig för obehöriga ändamål. 

Om du av misstag lägger upp Personuppgifter på våra sociala nätverk och vill att de ska tas bort kan du e-posta oss enligt nedan och be oss ta bort dem. 

5. Lagring av dina personuppgifter 

När du använder appen 

Vi lagrar personuppgifter så länge ditt konto är aktivt eller behövs för att tillhandahålla tjänster till dig, och bara så länge som de används för bearbetning som identifieras i avsnitt 2 i denna integritetspolicy. Du kan närsomhelst radera dina personuppgifter i enlighet med integritetspolicyn. 

Efter att du har slutat använda appen 

Om du väljer att radera appen eller inaktivera ditt konto behåller vi dina Personuppgifter så länge ditt konto är aktivt och under en rimlig period därefter utifall du bestämmer dig för att aktivera tjänsterna igen. 

Du bör vara medveten om att vi, efter att ditt konto har avslutats, kan behålla vissa personuppgifter och annan information i aggregerad och avidentifierad form. Alla inlägg eller kommentarer du skickar kan vara synliga om och efter att du raderat ditt konto. Vi är inte skyldiga att ta bort dina inlägg eller kommentarer. Vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter i varje form av samlad datainsamling efter att du har avslutat ditt konto. Däremot kommer vi se till att användningen av sådan information inte identifierar dig personligen. Vi kommer också att spara dina Personuppgifter enligt vad som behövs för att följa lagliga skyldigheter, lösa tvister och uppfylla våra avtal. 

Om du tar bort data från ditt konto kommer du inte längre att se det i Appen, däremot kan vissa säkerhetskopior av data finnas kvar i våra arkivservrar under rimlig tid på grund av de tekniska lösningar vi använder. Vi åtar oss emellertid att ta bort sådana säkerhetskopior inom rimlig tid. 

6. Personuppgifter du väljer att dela med tredje part 

Du kan välja att dela data från Appen med andra parter. Till exempel så kan du ge oss tillåtelse att dela data med andra hälsoprogram och tjänster som Google Fit och Apple HealthKit. När du delar med dig av dina uppgifter med tredje part kommer den parten att ha sin egen integritetspolicy. Vi kontrollerar inte hur tredje part använder eller hanterar informationen. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till att dela information med en sådan tredje part i Appens kontoinställningarna. 

Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att sådana tredje parter efterlever gällande lagar som eventuellt reglerar behandlingen av dina Personuppgifter. 

7. Säkerheten för dina personuppgifter 

Vi vidtar alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda alla insamlade personuppgifter mot förlust, stöld, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse genom att beakta den typ av personuppgifter vi behandlar och de risker som är förknippade med särskilda kategorier av personuppgifter vi samlar in (information om hälsa). Bland annat använder vi följande säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter: 

 • Pseudonymisering och tokenisering av vissa personuppgiftskategorier; 
 • Kryptering av personuppgifter som är vilande eller som håller på att överföras; 
 • Systematisk sårbarhetsskanning och intrångstestning; 
 • Dataintegritetsskydd; 
 • Organisatoriska och rättsliga åtgärder. Till exempel har våra anställda olika behörighetsnivåer avseende åtkomst till dina personuppgifter och endast de som ansvarar för datahantering får tillgång till dina personuppgifter och endast för begränsade ändamål som krävs för att programmet ska fungera. Vi håller våra anställda strikt ansvariga för eventuella upplysningar, obehörig åtkomst, ändringar, förstörelse och missbruk av dina personuppgifter. 
 • Vi genomför periodiska dataskyddsanalyser för att säkerställa att appen helt följer principerna om "integritet via design", "integritet som grund" och andra principer. Vi åtar oss också att genomföra integritetsrevisioner om företaget slås samman eller tas över av ett annat företag. 

Vi vill uppmärksamma dig på att du kan hjälpa till att hålla dina uppgifter säkra genom att välja ett säkert lösenord samt skydda det genom att inte dela det med någon och inte låta andra använda din mobila enhet. Vi vill uppmärksamma dig på att inget säkerhetssystem är perfekt, varför vi inte kan garantera Appens absoluta säkerhet, eller att din information inte kommer att avlyssnas när den skickas till oss. Om ett säkerhetssystembrott uppdagas kan vi komma att antingen lägga ut ett meddelande eller försöka meddela dig via e-post och vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att avhjälpa överträdelsen enligt vad som anges i denna integritetspolicy. 

8. Integritet hos barn 

Allmän åldersbegränsning. Vi förpliktar oss att skydda barns integritet. Appen är inte avsedd för barn, och vi samlar inte avsiktligt in information om barn under 13 år. Appen samlar inte in personuppgifter från någon person som företaget faktiskt vet är under 13 år. Om du vet om att någon under 13 använder appen kan du kontakta oss på support@flo.health så kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att ta bort sådan information och (eller) ta bort personens konto. 

Åldersbegränsning för EU-medborgare. På grund av krav från GDPR måste man vara minst 16 år för att få använda Appen. I den utsträckning det är förbjudet enligt gällande lag tillåter vi inte att Appen används av EU-medborgare som är yngre än 16 år. Om du vet om att någon under 16 använder appen kan du kontakta oss på support@flo.health så kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att ta bort sådan information och (eller) ta bort personens konto. 

Kurser. Du måste vara minst 18 år gammal för att använda kurserna. Vi bearbetar inga personuppgifter som tillhör någon under 18 år i kurserna. 

9. Kommunikation 

Vi kan komma att kontakta dig med jämna mellanrum via e-post för att kommunicera med dig om produkter, tjänster, erbjudanden, kampanjer, belöningar och evenemang som erbjuds av oss och andra, samt ge nyheter och information som vi tror är av intresse för dig. Du kan alltid avanmäla dig från e-postutskick via länken "Avanmäl" i e-postmeddelandet. Om du avanmäler dig från dessa e-postmeddelanden så upphör inte utskicket av viktiga tjänsterelaterade e-postmeddelanden som är nödvändiga för din användning av Appen. Om tillämpliga lagar kräver det kan vissa undantag gälla för boende i vissa länder angående aktiv anmälan till eventuell e-postkommunikation från oss. Vi kan komma att be användare ge sitt samtycke till sådan kommunikation i registreringsfönstret eller i ett separat skede. 

10. Lagring och internationella överföringar av personuppgifter 

Allmänt 

Företaget är baserat i USA och de personuppgifter vi insamlar omfattas av amerikanska lagar. Observera att amerikanska lagar och lagar i andra länder eventuellt inte erbjuder samma skydd som lagen i din jurisdiktion. Dessutom godkänner du att personuppgifter som insamlas kan komma att lagras och bearbetas i Kanada och USA, där företaget hyr servrar eller i något annat land där företaget eller dess partners, dotterbolag eller agenter har anläggningar, och genom att använda appen samtycker du till att sådan överföring av personuppgifter äger rum utanför ditt land. 

Boende i EU och Schweiz 

Observera att vi kan komma överföra dina personuppgifter till USA, där dataskyddet inte anses tillräckligt enligt gällande dataskyddslagar. 

Vi följer däremot EUs och USAs Privacy Shield-ramverk samt det schweiziska och amerikanska Privacy Shield-ramverket enligt USAs Department of Commerce (USA:s Handelsdepartement) gällande insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från EU och Schweiz till USA. Vi har intygat för Department of Commerce (USAs Handelsdepartement) att vi följer Privacy Shield-principerna. Om det uppstår konflikter mellan villkoren i denna integritetspolicy och Privacy Shield-principerna ("Principerna") har Privacy Shield-principerna företräde. För att få mer information om Privacy Shield-ramverket och för att se vår certifiering, gå till privacyshield.gov

Klagomål och tvistlösning. I enlighet med Privacy Shield-principerna åtar vi oss att lösa klagomål om vår insamling eller användning av dina personuppgifter. Medborgare i EU-länder och Schweiz med förfrågningar eller klagomål angående vår Privacy Shield-policy bör först kontakta oss på dpo@flo.health eller till följande postadress: 

Flo Health Inc. 

541 Jefferson Ave Ste 100, Redwood City, CA 94063-1700 

Vi har vidare åtagit oss att hänvisa olösta Privacy Shield-klagomål till JAMS, vilket är en alternativ tvistlösningsorganisation i USA. Om du inte får någon bekräftelse av ditt klagomål från oss inom rimlig tid, eller om vi inte har behandlat ditt klagomål till din belåtenhet, vänligen kontakta oss eller använd följande länk för att få mer information eller lämna ett klagomål. JAMS tjänster tillhandahålls utan kostnad för dig. 

Skiljedom. Eventuellt kan du även åberopa bindande skiljedom för olösta klagomål. Innan du gör det måste du dock, som boende i ett EU-land som följer Privacy Shield-principerna, först: (1) kontakta oss och ge oss möjlighet att lösa problemet, (2) söka hjälp från JAMS; och (3) kontakta handelsdepartementet i USA (antingen direkt eller via en europeisk dataskyddsmyndighet) och ge dem tid att försöka lösa problemet. Om en sådan invånare åberopar bindande skiljedom står vardera part för sin egen advokatkostnad. Observera att skiljedomaren, enligt Privacy Shield-principerna, endast får ålägga individuellt, icke-monetärt och rättvist förbudsföreläggande som krävs för att avhjälpa eventuella brott mot Privacy Shield-principerna för privatpersoner i förhållande till invånaren. Skiljeförfarandet kan inte åberopas om individens påstådda brott mot principerna (1) tidigare har varit föremål för bindande skiljedom; (2) föremål för en slutlig dom som ingick i en rättslig åtgärd som personen var part i; eller (3) om skiljedom tidigare har använts för att avgöra tvist mellan parterna. 

U.S. Federal Trade Commission Enforcement. Vår efterlevnad av Privacy Shield-principerna är föremål för undersöknings- och verkställighetsbefogenheterna hos USA:s Federala handelskommission (Federal Trade Commission). 

11. Dataskyddsansvarig 

För att kontakta vår dataskyddspersonal, vänligen e-posta dpo@flo.health

12. Kontakta oss 

Allmänt. Om du har några frågor eller funderingar kring din integritet kan du kontakta oss på: 

Flo Health, Inc., 541 Jefferson Ave Ste 100, Redwood City, CA 94063-1700 

E-post: support@flo.health eller dpo@flo.health 

EU-invånare. Du kan kontakta vår EU-representant: 

DPOEU LTD, Office 902, Oval, Krinou 3, Ayios Athanasios, 4103, Limassol, Cypern 

E-post: info@dpoeu.eu