Người dùng Flo thân mến,

Trong khoảng thời gian từ 30/6/2016 đến 23/2/2019, công ty tạo ra ứng dụng Theo dõi Kỳ kinh & sự rụng trứng Flo đã gửi một số nhận dạng liên quan đến bạn và thông tin về kỳ kinh và thời kỳ mang thai của bạn cho các công ty để giúp chúng tôi đo lường và phân tích xu hướng, cách sử dụng và hoạt động trên ứng dụng, bao gồm cả các bộ phận phân tích của Facebook, Flurry, Fabric và Google. Không có thông tin nào được chia sẻ với các bộ phận truyền thông xã hội của những công ty này.  Chúng tôi không chia sẻ tên, địa chỉ hay ngày sinh của bạn với bất cứ ai, ở bất cứ thời điểm nào.

Chúng tôi hiện không và sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin nào về sức khỏe của bạn với bất kỳ công ty nào trừ khi có sự cho phép của bạn. Gần đây, chúng tôi đã ký kết thỏa thuận với Ủy ban Thương mại Liên bang, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của quốc gia, để giải quyết các cáo buộc rằng việc chia sẻ thông tin này không phù hợp với những cam kết của chúng tôi dành cho bạn. Tìm hiểu thêm về thỏa thuận này tại https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/1923133/flo-health-inc. Trang này cũng bao gồm các liên kết đến các tài nguyên dành cho người tiêu dùng để giúp họ đánh giá rủi ro và lợi ích của việc chia sẻ thông tin với các ứng dụng sức khỏe.  

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy@flo.health