Brugsvilkår

Gælder fra 12. september 2023

Hvad omfatter disse vilkår?

Vi ved, at det ikke er særligt interessant at læse brugsvilkårene, og at det er fristende at springe disse vilkår over, men det er vigtigt at slå fast, hvad du kan forvente af os, når du bruger Flo-tjenester, og hvad vi forventer af dig.

FØR DU STARTER DIN BRUG.

Læs disse vilkår. Vi henholder os til disse vilkår, når vi har med dig at gøre. Kontakt os, hvis du har spørgsmål - se afsnittet Spørgsmål, klager og kommentarer

Disse brugsvilkår hjælper med at definere Flos forhold til dig, når du interagerer med vores tjenester. Disse vilkår omfatter fx følgende emneoverskrifter:

 • Hvad vi forventer af dig, hvilket fastlægger visse regler for brugen af vores tjenester
 • Abonnement og faktureringsvilkår, der omfatter annullering, abonnementer, refunderinger, gebyrer og andre opkrævninger
 • Hvad du kan forvente af os, hvilket beskriver, hvordan vi yder og udvikler vores tjenester
 • I tilfælde af problemer eller uenigheder, hvilket beskriver, hvordan disse anliggender bør løses

Udover disse vilkår udgiver vi også en flo.health/da/privatpolitik (“privatlivspolitik”). Vi opfordrer dig til at læse den for bedre at kunne forstå, hvordan du kan opdatere, administrere, eksportere og slette dine oplysninger.

Det er vigtigt, at du forstår disse vilkår, og du skal acceptere dem for at bruge vores tjenester.

Indholdsfortegnelse

 • Indledning
 • Hvem er vi?
 • Hvornår gælder disse vilkår?
 • Hvem kan få adgang til Flo?
 • App, funktioner og indhold er ikke tiltænkt at yde medicinsk rådgivning, diagnose eller behandling
 • Registrering og berettigelse
 • Din brug af appen
 • Eksportrelateret og økonomisk sanktionskontrol
 • Begrænset licens til appen
 • Licens til brugerindhold
 • Brug sker på eget ansvar
 • Ansvarsfraskrivelse om mindreåriges brug
 • Abonnementer og fakturering
 • Adgangskoder
 • Ansvarsfraskivelse vedrørende garanti
 • Begrænsning af erstatningsansvar
 • Brug af mobilenheder
 • Tredjepartstjenester og -links
 • Din feedback
 • Rettigheder vedrørende retshåndhævelse
 • Vedligeholdelse og opdateringer
 • Skadesløsholdelse
 • Konfliktløsning og voldgift
 • Lovvalg
 • Procedurer for varsel og nedtagning
 • Andre bestemmelser
 • Spørgsmål, klager og kommentarer

 

01 Indledning

1.1. Læs brugsvilkårene (eller "aftale", "vilkår" for nemheds skyld) omhyggeligt. Denne aftale er en juridisk bindende kontrakt mellem dig og Flo Health UK Limited, beliggende på 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX. Adgang til og brug af Flos produkter og tjenester er udtrykkeligt betinget af accept af nærværende aftale. Hvis du ikke accepterer nærværende vilkår, vil du ikke kunne få adgang til Flo eller dens produkter og tjenester. 

1.2. LÆS OMHYGGELIGT DEN BINDENDE VOLDGIFTSPARAGRAF OG AFKALD PÅ KOLLEKTIVT SØGSMÅL I AFSNIT 24. DET PÅVIRKER, HVORDAN TVISTER MELLEM DIG OG FLO LØSES OG OPLYSER DIG OM DINE FRAVALGSRETTIGHEDER.

BEMÆRK: Afhængigt af hvor du er bosiddende, kan du have rettigheder i henhold til gældende lokale love, der ikke kan gives afkald på. Intet i nærværende aftale begrænser sådanne rettigheder i henhold til disse love.

1.3. Ved at oprette en konto eller tilgå eller bruge appen, tilkendegiver du, at du accepterer og indvilliger i at være bundet af vilkårene i nærværende aftale. HVIS DU IKKE ER ENIG I DISSE VILKÅR, MÅ DU IKKE TILGÅ ELLER BRUGE APPEN.

1.4. Udover nærværende vilkår gælder følgende vilkår, og de udgør en del af din kontrakt med os flo.health/da/privatpolitik (“Privatlivspolitik”).

1.5. Ved at acceptere nærværende aftale bekræfter du, at du (a) har læst nærværende aftale og accepterer at overholde dens vilkår og de andre vilkår, der er indeholdt i den ved henvisning og (b) har gennemgået og giver samtykke til privatlivspolitikken, (c) accepterer ikke at anvende den respektive tjeneste eller det respektive indhold til andre formål, end hvad der beskrives i nærværende vilkår.

 

02 Hvem er vi?

2.1. Vi er Flo Health UK Limited, et firma, der er registreret i Storbritannien, selskabsnummer 12898410. Vi refererer til os selv i hele nærværende aftale som "Flo", "firmaet", "vi" eller "os".

2.2. Flo Health UK Limiteds hjemsted er 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX.

 

03 Hvornår gælder disse vilkår?

3.1. Disse vilkår gælder al brug af Flo Fem Ⓡ-mobilappen (“appen”), webstederne (flo.health, app.flo.health etc.) og alle relaterede tjenester, funktioner og alt indhold, der tilbydes af Flo.

*Bemærk, at appen kan være opført under et andet navn, afhængigt af hvor du befinder dig. En komplet liste over navne er tilgængelig her.

 

04 Hvem kan få adgang til Flo?

4.1. Du skal være mindst 13 år for at bruge appen og få adgang til Flos indhold (16 år for indbyggere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Storbritannien).

4.2. Vi indsamler ikke forsætligt personlige oplysninger fra børn under 13 år (16 år for indbyggere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Storbritannien).

4.3. Vi tillader ikke, at personer kan bruge appen og få adgang til Flo, hvis de er under 13 år (16 år for indbyggere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Storbritannien).

4.4. Visse af appens funktioner er begrænsede for brugere under 18 år.

4.5. Hvis du er bekendt med, at nogen ikke efterkommer disse begrænsninger, bedes du kontakte os på support@flo.health, så vi kan træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at slette eller fjerne vedkommendes konto.

 

05 App, funktioner og indhold er ikke tiltænkt at yde medicinsk rådgivning, diagnose eller behandling

5.1. FIRMAET ER IKKE EN AUTORISERET UDBYDER AF SUNDHEDSTJENESTER, OG APPEN ER IKKE BEREGNET TIL AT ERSTATTE PROFESSIONEL LÆGERÅDGIVNING ELLER TIL AT DIAGNOSTICERE, BEHANDLE ELLER HÅNDTERE NOGEN FORM FOR SYGDOM ELLER MEDICINSK TILSTAND ELLER FUNGERE SOM PRÆVENTIONSMETODE ELLERSVANGERSKABSFOREBYGGELSE. KONTAKT EN AUTORISERET LÆGE ELLER ANDEN KVALIFICERET SUNDHEDSPERSON, INDEN DU TRÆFFER BESLUTNINGER ELLER FORANSTALTNINGER, DER KAN PÅVIRKE DIT, DIN FAMILIES ELLER DIT FOSTERS HELBRED OG SIKKERHED. DU BØR ALDRIG SE BORT FRA PROFESSIONEL LÆGERÅDGIVNING ELLER VENTE MED AT OPSØGE DEN PÅ GRUND AF NOGET, DU HAR LÆST I FORBINDELSE MED APPEN. KONSULTER ALTID EN SUNDHEDSPERSON, HVIS DU HAR SPØRGSMÅL ELLER BEKYMRINGER VEDRØRENDE DIT HELBRED ELLER DIN TILSTAND, ELLER HVIS DU OPLEVER FORANDRINGER I DIN TILSTAND ELLER DIT HELBRED. HVIS DU TROR, DU OPLEVER EN AKUT KRITISK SITUATION, SKAL DU OMGÅENDE RINGE TIL ALARMCENTRALEN ELLER KONTAKTE NÆRMESTE SKADESTUE.

5.2. VI FRASKRIVER OS ANSVAR FOR ENHVER FEJL ELLER UDELADELSE, ELLER FOR UTILSIGTEDE TEKNISKE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL I DET TILVEJEBRAGTE MATERIALE, SÅVEL SOM FOR ALLE FORMER FOR OVERTRÆDELSE AF NOGEN GÆLDENDE ETISKE ELLER MORALSKE STANDARDER I DIT LOKALSAMFUND FOR SEKSUALUNDERVISNING OG RELATEREDE MATERIALER.

5.3. VISSE OVERSÆTTELSER I FLOS APP ELLER PÅ WEBSTEDET LEVERES AF MASKINEL INDLÆRING OG KUNSTIG INTELLIGENS. FLO FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER VEDRØRENDE OVERSÆTTELSERNE, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER ENHVER GARANTI OM NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI OM EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE.

 

06 Registrering og berettigelse

6.1. Du kan blive bedt om at oprette eller opdatere en konto ("konto") for at anvende appen, og du vil blive bedt om at oplyse visse personoplysninger, som kan inkludere dit navn, din fødselsdato og din e-mailadresse.

6.2. Alle oplysninger, der gives under oprettelse af konto, skal være nøjagtige. Du skal opdatere disse informationer med det samme, hvis de ændres.

6.3. Disse oplysninger vil blive opbevaret og anvendt i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, der kan ses på flo.health/da/privatpolitik ("Privatlivspolitik").

6.4. Flo forbeholder sig retten til efter vort eget skøn at afvise oprettelsen af nogen konto eller begrænse tilgængeligheden af særligt indhold i appen for brugere under 18 år.

 

07 Din brug af appen

7.1. Alt indhold, du indsender via appen, er underlagt firmaets privatlivspolitik flo.health/da/privatpolitik. Hvis du indsender et spørgsmål eller svar, er du eneansvarlig for dine egne meddelelser, konsekvenserne af at slå disse informationer op og din tillid til kommunikation, der findes i de offentlige områder. Firmaet og dets licensgivere er ikke ansvarlige for konsekvenserne af eventuel kommunikation i de offentlige områder. I tilfælde hvor du føler dig truet, eller du tror, en anden kan være i fare, bør du omgående kontakte det lokale politi. Ring omgående til din læge eller til alarmcentralen, hvis du mener, du oplever en medicinsk nødsituation. Som en betingelse for at bruge appen indvilliger du i, at du ikke bruger appen til noget formål, der er forbudt i henhold til nærværende aftale. Du er ansvarlig for al din aktivitet i forbindelse med appen, og du skal overholde alle lokale, statslige, nationale og internationale love og bestemmelser samt alle gældende lovgivningsmæssige krav.

7.2. Du indvilliger i, at hvis du foretager nogen af de følgende handlinger, vil du i væsentlig grad misligholde nærværende aftale, og du indvilliger i, at du IKKE:

7.2.1. videresælger, udlejer, leaser, udlåner, viderelicenserer, distribuerer eller på anden vis overfører rettigheder til appen

7.2.2. modificerer, foretager reverse engineering af, dekompilerer eller demonterer appen

7.2.3. kopierer, tilpasser, ændrer, modificerer, oversætter eller skaber afledte værker af appen uden forudgående skriftlig tilladelse fra firmaet

7.2.4. tillader andre at bruge appen, herunder, men ikke begrænset til delt brug via en netværksforbindelse, undtagen i henhold til nærværende aftales betingelser

7.2.5. omgår eller deaktiverer teknologiske funktioner eller foranstaltninger i appen, der har til hensigt at beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder

7.2.6. bruger appen i et forsøg på, eller sammen med, nogen enhed, noget program eller nogen tjeneste, der er designet til at omgå teknologiske foranstaltninger, som anvendes til at kontrollere adgang eller rettigheder til en indholdsfil eller andre værker, der er beskyttet af ophavsretslovgivningen i nogen som helst jurisdiktion

7.2.7. bruger eller tilgår appen med henblik på at indsamle data på en måde, som anvendes eller kan anvendes af et konkurrerende produkt eller en konkurrerende tjeneste

7.2.8. bruger din konto til at reklamere for, anmode om eller udsende nogen form for kommercielle reklamer, inklusive kædebreve, reklamepost eller gentagne beskeder til andre

7.2.9. bruger din konto til at deltage i nogen form for ulovlig adfærd

7.2.10. uploader eller udsender kommunikation, der overtræder eller krænker en anden parts rettigheder

7.2.11. uploader nogen form for medie, der indeholder hadefulde, voldelige, anstødelige billeder eller adfærd, obskøne, pornografiske, seksuelt eksplicitte tilkendegivelser eller noget materiale, der kan give anledning til civil- eller strafferetligt ansvar i henhold til gældende lov eller bestemmelser, eller som på anden vis kan være i konflikt med nærværende aftale og firmaets privatlivspolitik

7.2.12. uploader nogen form for materiale, der indeholder softwarevirus eller nogen anden form for computerkode, filer eller programmer, der er teknologisk skadelige, eller som er designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware, dette websted eller appen

7.2.13. bruger de forudsagte fertilitetsvinduer eller ægløsningsestimater som en form for prævention eller til at muliggøre undfangelse eller

7.2.14. bruger data, samtykke, indhold eller funktioner fra appen og webstedet til at diagnosticere, behandle eller afbøde nogen lidelser.

Enhver sådan forbudt brug medfører øjeblikkelig ophævelse af din licens til at bruge appen. Flo giver dig tilladelse til at bruge appen, men på den betingelse at du bruger den i overensstemmelse med aftalen. Hvis du overtræder nærværende vilkår ved at tage del i forbudt brug, vil den tilladelse, du er givet til at anvende appen, blive kaldt tilbage, og du vil ikke længere have lov til at bruge appen.

 

08 Eksportrelateret og økonomisk sanktionskontrol

8.1. Softwaren, der understøtter appen, kan være underlagt amerikanske love og forskrifter om kontrol af eksport og reeksport, herunder EAR ("Export Administration Regulations"), der håndhæves af USA's handelsministerium, handelssanktioner og økonomiske sanktioner, der håndhæves af USA's finansministeriums Office of Foreign Assets Control ("OFAC"), samt International Traffic in Arms Regulations ("ITAR"), som håndhæves af USA's udenrigsministerium (Department of State).

8.2. Du erklærer og garanterer, at du (1) ikke befinder dig i et land eller en region, som er underlagt statsligt handelsforbud, og at du (2) ikke er en afvist part i henhold til ovenstående bestemmelser.

8.3. Du accepterer at overholde alle eksportlove og bestemmelser for at sikre, at hverken appen eller nogen hertil associerede tekniske data og heller ikke nogen direkte produkter eller produkter, der er afledt af eller baseret på en sådan teknologi, der er modtaget fra Flo i henhold til disse brugsvilkår, eksporteres eller reeksporteres i direkte eller indirekte strid med sådanne love og bestemmelser eller anvendes til ethvert formål, som forbydes af ovennævnte love og bestemmelser.

 

09  Begrænset licens til appen

9.1. Vi bevilger dig en personlig, verdensomspændende, genkaldelig, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv licens til at tilgå og anvende appen til personlige og ikke-kommercielle formål i overensstemmelse med vilkårene i nærværende aftale. Du må ikke kopiere, lagre, ændre, distribuere, transmittere, udføre, reproducere, offentliggøre, licensere, oprette afledte værker fra, overføre eller sælge tekst, grafik, logoer og andre kildeidentificerende symboler, designs, ikoner, billeder eller andre oplysninger, software eller kode, der er erhvervet fra appen, uden forudgående og udtrykkelig skriftlig tilladelse fra firmaet, som kan tilbageholdes af en hvilken som helst eller ingen grund. Du indvilliger endvidere i ikke at downloade, vise eller anvende indhold på appen, der stilles til rådighed af firmaet eller dets licensgivere i appen, til brug i publikationer, i offentlige forestillinger, på andre websteder end appen til andre kommercielle formål, i forbindelse med produkter eller tjenester, der ikke tilhører firmaet, på nogen anden måde, der kan forårsage forvirring blandt forbrugerne, der underkender eller miskrediterer firmaet og/eller dets licensgivere, der forringer styrken af firmaets eller dets licensgivers ejendom, eller som på anden måde krænker firmaets eller dets licensgiveres intellektuelle ejendomsrettigheder. Du indvilliger endvidere i på ingen anden måde at misbruge indhold, der er offentliggjort af firmaet, eller tredjepartsindhold, der vises i appen. 

9.2. Alle rettigheder, beføjelser og interesser i og til appen, der ikke er udtrykkeligt bevilget i nærværende aftale, forbeholdes firmaet. Hvis du ønsker at anvende firmaets software, titel, handelsnavn, varemærke, servicemærke, logo, domænenavn og/eller nogen anden identifikation med tydelige varemærkeegenskaber eller andet indhold, der ejes af firmaet, skal du indhente skriftlig tilladelse fra firmaet. Anmodninger om tilladelse kan sendes til support@flo.health. 

9.3. For at undgå enhver tvivl ejer firmaet al tekst samt alle billeder, fotos, lyd, video og placeringsdata, software, kode og alle andre former for data eller kommunikation, som firmaet skaber og gør tilgængeligt i forbindelse med appen, inklusive, men ikke begrænset til, visuelle grænseflader, interaktive funktioner, grafikker, design, kompilation af brugerindhold (som defineret nedenfor) samt kompilation af aggregerede brugeranmeldelser og alle andre elementer og komponenter i appen, eksklusive brugerindhold (som heri under ét benævnes "firmaets indhold"). Medmindre andet er udtrykkeligt og utvetydigt angivet, giver vi dig ikke nogen udtrykte eller implicitte rettigheder, og alle rettigheder i og til appen og firmaets Indhold bibeholdes af os.

 

10 Licens til brugerindhold

10.1. Appen giver dig mulighed for at indtaste personlige noter, dele dine historier, opslå eller uploade indhold, indsende indhold (inklusive til "hemmelige chats") og registrere visse oplysninger i appen ("brugerindhold"). Du beholder alle rettigheder til sådant brugerindhold, som du måtte slå op, dele eller registrere i appen.

Når du således stiller dit brugerindhold til rådighed i appen, giver du (a) firmaet en ikke-eksklusiv, overdragelig, viderelicenserbar, verdensomspændende, vederlagsfri licens til at anvende, kopiere, udnytte, ændre, offentliggøre, offentligt fremføre, skabe afledte værker fra, indarbejde i andre værker, forandre, omformatere og distribuere dit brugerindhold i forbindelse med at tilbyde og drive appen og relaterede tjenester og/eller til firmaets salgsfremmende formål (eksempelvis ved at vise det på vores websted, i appen, på sociale medier, på en hvilken som helst hjemmeside eller platform på internettet, som vi anser for at være passende), under hensyntagen til privatlivspolitikken, og (b) du indvilliger i at holde firmaet og dets tilknyttede organisationer, direktører, chefer og medarbejdere skadesløse for alle krav og udgifter, inklusive advokatgebyrer, der stammer fra brugerindholdet og/eller din manglende overholdelse af vilkårene i nærværende aftale. 

10.2. Firmaet forbeholder sig retten til at gennemse alt brugerindhold, inden det indsendes til appen, samt til at fjerne et hvilket som helst indhold eller medie uanset årsag, til enhver tid, uden forudgående advarsel og efter vort eget skøn. 

 

11 Brug sker på eget ansvar

11.1. Vores mål er at hjælpe med at gøre visse sundhedsrelaterede oplysninger mere tilgængelige og anvendelige for dig. Appen kan imidlertid ikke garantere sundhedsrelaterede forbedringer og resultater. 

11.2. Din brug af appen og enhver information, prognose eller forslag, der stilles til rådighed i appen, sker på eget ansvar. Vi afgiver ingen erklæringer eller garanti af nogen art vedrørende nøjagtigheden af data, information, vurderinger og prognoser, som vi måtte stille til din rådighed via appen, og du indvilliger i og er indforstået med, at appen ikke er beregnet til at modsvare eller tjene samme formål som et medicinsk eller videnskabeligt udstyr eller en udbyder af sundhedstjenester.

 

12 Ansvarsfraskrivelse om mindreåriges brug

12.1. INFORMATIONEN I APPEN HVERKEN OPFORDRER TIL, TILSKYNDER ELLER PÅ ANDEN MÅDE ANSPORER TIL SEKSUEL ADFÆRD ELLER AKTIVITET BLANDT MINDREÅRIGE OG RETTER IKKE INDHOLDET AF KOMMUNIKATIONEN MOD NOGEN BESTEMT PERSON. AL INFORMATION I APPEN ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL ALMENE OPLYSNINGSFORMÅL.

12.2. Vi undersøger omhyggeligt materialerne, som vi gør tilgængelige for personer mellem 13 og 17 år via appen, for at undgå upassende eller skadeligt indhold. Vi forstår fuldt ud, at moralske og etiske regler kan variere fra land til land, når det drejer sig om at definere, hvilken information relateret til seksualitet, der er tilgængeligt for mindreårige.

12.3. Vi hverken tilsigter eller udgiver bevidst eksplicit seksuelt indhold eller indhold, der på anden vis kan anses som skadeligt for mindreårige eller børn i henhold til gældende lovgivning. Vi gør os rimelige bestræbelser på at sikre, at alle materialer, vi tilbyder i appen, udelukkende er faktuelle og videnskabeligt korrekte.

Du bedes være opmærksom på, at individuelle etiske holdninger omkring, hvad der er krænkende eller skadende for mindreårige, kan variere fra de krav til indhold, der kan gøres tilgængeligt for mindreårige i henhold til gældende lovgivning.  

 

13 Abonnementer og fakturering 

13.1. Abonnementer. Vi kan tilbyde dig mulighed for at købe abonnementer, der giver adgang til bestemt indhold, visse produkter eller tjenester i en specificeret tidsperiode. Abonnementer fortsætter på ubestemt tid. Vi opkræver dig automatisk løbende gebyrer regelmæssigt indtil opsigelse. Vi forklarer de løbende gebyrer, faktureringshyppigheden, og hvordan du kan opsige, før du køber.

13.2. Bestemt indhold, visse produkter og tjenester omfattet af abonnementet kan ændres fra tid til anden, i takt med at vi introducerer nye funktioner, udvikler vores eksisterende tilbud og nogen gange trækker funktioner, der ikke fungerer som planlagt, tilbage. Funktionerne og indhold i appen kan variere fra land, sprog, relevant store, version eller enhed.

Når du tilgår Flo, indvilliger du i, at dine køb ikke er betinget af levering af eventuelle fremtidige funktionaliteter eller funktioner eller afhænger af mundtlige eller skriftlige offentlige erklæringer og kommentarer fra Flo vedrørende sådanne funktionaliteter eller funktioner.

13.3. Flo-appen er tilgængelig via tredjepartsplatformsoperatører Apple App Store og Google Play Butik. Når du foretager et køb, kan du derfor yderligere indgå en adskilt kontrakt med den respektive tredjepartsudbyder, der leverer din app store, og hvis vilkår og betingelser kan være gældende. Afhængigt af den respektive tredjepartstjenesteudbyders vilkår og betingelser skal du muligvis gøre brug af din ret til ophævelse og tilbagekaldelse over for disse tjenesteudbydere.

13.4. Fakturering. Du kan købe abonnementet på tilbagevendende grundlag, som Flo oplyser dig om direkte forud for dit køb, eller gennem en tredjepart ved på forhånd at betale et abonnementsgebyr plus gældende skatter og afgifter.

13.5. Prøveperiode. Nogle af vores abonnementer omfatter en prøveperiode, hvor du kan anvende appen i en bestemt periode gratis eller til en reduceret pris ("prøveperiode"). Prøveperioder konverteres automatisk til løbende, betalte abonnementer ved udgangen af prøveperioden. For at undgå at blive opkrævet skal du annullere dit abonnement forud for udgangen af prøveperioden. Sørg for omhyggeligt at gennemgå alle gældende vilkår, inden du tilmelder dig en prøveperiode.

13.6. Ændringer i priser samt skatter og afgifter. Flo kan fra tid til anden foretage ændringer af abonnementet, herunder af gebyrer for tilbagevendende abonnementer, og vil informere dig om eventuelle prisændringer på forhånd. Prisændringer træder i kraft ved begyndelsen af den næste abonnementsperiode efter datoen for prisændringen, og du tilkendegiver gennem din fortsatte brug af abonnementet, efter at prisændringen er trådt i kraft, at du har accepteret den nye pris. Hvis du ikke accepterer en eventuel prisændring, kan du afvise ændringen ved at afmelde dig det pågældende abonnement, før prisændringen træder i kraft.

Hvis vi opdager en fejl i prisen på elementer, du har købt, kontakter vi dig. Du vil få mulighed for enten at genbekræfte din bestilling til den korrekte pris eller annullere den. Hvis vi ikke kan kontakte dig, annulleres dit køb automatisk.

Afgiftssatser og andre gebyrer er baseret på de satser, der gælder på tidspunktet for din månedlige opkrævning. Disse beløb kan ændre sig over tid i henhold til lokale skattekrav i dit land, din stat, dit område, dit amt eller din by. Enhver ændring i afgiftssatsen pålægges automatisk alt efter de kontooplysninger, du angiver.

13.7. Fornyelse. Din betaling til Flo eller den tredjepart, hos hvem du købte abonnementet, fornyes automatisk ved udgangen af den pågældende abonnementsperiode, medmindre du opsiger dit abonnement inden udgangen af den på det tidspunkt aktuelle abonnementsperiode.

13.8. Annullering. Du skal annullere dit abonnement eller din prøveperiode inden fornyelsen, hvis du vil undgå at blive debiteret for gebyrerne for den næste abonnementsperiode. Hvis du købte dit abonnement via app.flo.health, kan du når som helst annullere fornyelsen af dit abonnement ved at sende os en e-mail til help@flo.health og angive den e-mailadresse, du anvendte til at registrere din konto på app.flo.health. 

Du kan også bruge denne annulleringsformular:

"Emne - annuller abonnement

Til Flos supportteam

Jeg meddeler hermed, at jeg annullerer mit abonnement.

Den e-mail jeg brugte til at registrere min konto med på app.flo.health - *angiv her*"

Hvis du købte dit abonnement via en tredjepart, skal du kontakte dem for oplysninger om fakturering, annullering og refunderinger.

Kontakt vores supportteam help@flo.health (eller indsend en anmodning her), eller klik her, og følg anvisningerne til, hvordan du annullerer dit abonnement eller din prøveperiode.

13.9. Reklametilbud. Du kan fra tid til anden få mulighed for at købe et abonnement i form af et reklametilbud. Reklametilbud er muligvis kun for nye kunder og/eller er muligvis ikke gyldige for alle brugere og er kun tilgængelige i en begrænset periode. Andre begrænsninger kan være gældende. Efter reklameperioden fortsætter abonnementer automatisk til den på det tidspunkt gældende pris (med forbehold for ændring), medmindre det annulleres, plus gældende moms. 

 

15 Adgangskoder 

15.1. Du er ansvarlig for at træffe alle passende foranstaltninger for at sikre, at uvedkommende personer ikke kan få adgang til dine adgangskoder til appen eller kontoen. Det er dit eget ansvar at (1) kontrollere udbredelsen og brugen af brugernavn, skærmnavn og adgangskoder, (2) autorisere, overvåge og kontrollere adgang til og brug af din App-konto og -adgangskode, (3) omgående informere firmaet, hvis du mener, at din konto eller din adgangskode er blevet kompromitteret, eller hvis der er nogen anden grund til, at din adgangskode skal deaktiveres.

Send os en e-mail på support@flo.health

15.2. Du giver firmaet og alle andre personer eller enheder, der er involveret i appens drift, ret til at overføre, overvåge, hente, opbevare og anvende din information i forbindelse med appens drift. Du anerkender og accepterer endvidere, at appen og kontoen er designet og beregnet til personlig brug på individuel basis, og at du bør ikke dele dine konto- og/eller adgangskodeoplysninger med nogen anden person. Firmaet kan ikke påtage sig og påtager sig ikke noget ansvar for de oplysninger, du indsender, eller din eller tredjeparters brug eller misbrug af oplysninger, der overføres eller modtages som følge af brugen af appen, og kan ikke drages til ansvar for tab, der måtte opstå som følge af uautoriseret brug af din konto eller information, der måtte skyldes din manglende overholdelse af disse regler.

 

16 Ansvarsfraskivelse vedrørende garanti 

16.1. Firmaet kontrollerer og driver appen fra forskellige placeringer og fremsætter ingen erklæringer om, at appen er egnet og tilgængelig for brug på alle placeringer. Appen eller visse af dens funktioner vil måske ikke være tilgængelige på din placering eller kan variere på tværs af placeringer.

16.2. APPEN LEVERES "SOM DEN ER", "SOM TILGÆNGELIG", OG STILLES TIL RÅDIGHED UDEN HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDIREKTE BESKYTTELSE AF EJENDOMSRET, KONSTATERING AF, AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG UDEN NOGEN UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE RESULTATER ELLER BRUG TIL HANDEL, DER ALLE UDTRYKKELIGT FRASKRIVES, UNDTAGEN I DET OMFANG, LOVEN KRÆVER DET. HVERKEN FIRMAET ELLER NOGEN AF DETS CHEFER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, ASSOCIEREDE SELSKABER, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER, PARTNERE, ANNONCØRER ELLER INDHOLDSUDBYDERE GARANTERER, OG HVER AF DEM FRASKRIVER SIG HERMED UDTRYKKELIGT, AT: (A) APPEN VIL VÆRE SIKKER ELLER TILGÆNGELIG PÅ ET BESTEMT TIDSPUNKT ELLER EN BESTEMT PLACERING, (B) EVENTUELLE FEJL OG MANGLER VIL BLIVE RETTET, (C) INDHOLD ELLER SOFTWARE, DER ER TILGÆNGELIGT VIA APPEN, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, (D) RESULTATERNE AF AT BRUGE APPEN VIL LEVE OP TIL DINE KRAV. EJ HELLER GARANTERES (E) NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN, ELLER FULDKOMMENHEDEN AF INDHOLDET, TEKSTEN, BILLEDERNE, SOFTWAREN, GRAFIKKEN ELLER KOMMUNIKATIONEN, DER TILVEJEBRINGES AF TREDJEPARTER I ELLER VIA APPEN, INKLUSIVE I HEMMELIG CHATS. DIN ANVENDELSE AF APPEN SKER PÅ EGET ANSVAR. VISSE STATER/LANDE TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER PÅ INDIREKTE GARANTIER, SÅ VISSE ELLER ALLE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

 

17 Begrænsning af erstatningsansvar

17.1. I INTET TILFÆLDE HÆFTER FIRMAET ELLER NOGEN AF DETS LEDERE, DIREKTØRER, AGENTER, ASSOCIEREDE SELSKABER, MEDARBEJDERE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER, PARTNERE, ANNONCØRER ELLER DATAUDBYDERE FOR NOGEN INDIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE, FØLGEMÆSSIGE ELLER PØNALT BEGRUNDEDE SKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL BRUGSTAB, TAB AF FORTJENESTE, ELLER TAB AF DATA) UANSET OM DET ER HANDLING I KONTRAKT, ERSTATNINGSFORPLIGTENDE HANDLING (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UAGTSOMHED), RIMELIGHED ELLER ANDET, DER STAMMER FRA ELLER PÅ NOGEN MÅDE ER FORBUNDET TIL BRUGEN ELLER MISBRUGEN AF DENNE APP. I INTET TILFÆLDE SKAL FIRMAETS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED NÆRVÆRENDE VILKÅR ELLER FRA BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE APPEN, PÅ NOGEN MÅDE OVERSTIGE DET BELØB, DU HAR BETALT TIL FIRMAET FOR AT BRUGE APPEN, ELLER ÉT HUNDREDE AMERIKANSKE DOLLARS (100 USD), HVIS DU IKKE HAR HAFT PLIGT TIL AT BETALE FIRMAET, AFHÆNGIGT AF FORHOLDENE. VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE EKSKLUSION ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. INGEN DELE AF FIRMAET ELLER NOGEN AF DETS LEDERE, DIREKTØRER, AGENTER, ASSOCIEREDE SELSKABER, MEDARBEJDERE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER, PARTNERE, ANNONCØRER ELLER INDHOLDSUDBYDERE ELLER NOGEN TREDJEPARTER, DER MÅTTE NÆVNES I APPEN, HÆFTER FOR EVENTUELLE PERSONSKADER, HERUNDER DØDSFALD, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF DIN BRUG ELLER MISBRUG AF APPEN.  LOVGIVNINGEN I VISSE STATER/LANDE INDFØRER RESTRIKTIONER PÅ BEGRÆNSNINGEN AF ERSTATNINGSANSVAR. INTET I NÆRVÆRENDE AFTALE UDELUKKER ELLER BEGRÆNSER VORES ANSVAR OVER FOR DIG, HVOR DETTE VILLE VÆRE I STRID MED LOVEN. HVIS EN BESTEMMELSE UDELUKKER ELLER BEGRÆNSER ANSVAR I ET STØRRE OMFANG END TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, SKAL DENNE BESTEMMELSE KUN ANSES FOR AT UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE VORES ANSVAR I DET MAKSIMALE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

 

18 Brug af mobilenheder

18.1. Bemærk, at din mobiludbyders normale takster og gebyrer, såsom besked- og datapriser, stadig gælder, hvis du bruger appen på en mobilenhed.

 

19 Tredjepartstjenester og -links

19.1. Appen kan give dig adgang til links til tredjepartswebsteder og -apps, eller andre produkter eller tjenester ("tredjepartstjenester"). Firmaet kontrollerer ikke tredjepartstjenester på nogen måde, og firmaet er derfor ikke ansvarligt for sådanne tredjepartstjenesters privatlivspraksisser og påtager sig intet ansvar i forbindelse med sådanne tredjepartstjenester. Din brug af links til eller anvendelse af tredjepartstjenester ud over appen sker på egen risiko. Firmaets medtagelse af links til tredjepartstjenester indebærer ikke nogen godkendelse af nogen art fra firmaets side af det materiale, der findes på eller er tilknyttet sådanne tredjepartstjenester, og bør ikke betragtes som sådan af nogen bruger af appen. Firmaet fraskriver sig ethvert ansvar for de tilbudte produkter eller tjenester eller tilvejebragte oplysninger fra eventuelle tredjepartstjenester. Du skal selv træffe passende foranstaltninger med henblik på at vurdere, om adgang til en tredjepartstjeneste er passende, herunder at beskytte dine personlige oplysninger og dit privatliv i forbindelse med brug af sådanne tredjepartstjenester samt at overholde relevante aftaler.

Du må ikke linke til vores websteder, app, indhold eller tjenester på en måde, der : (i) er ulovlig, (ii) antyder nogen form for tilknytning til, godkendelse af eller støtte til eller af os, hvor dette ikke foreligger, (iii) skader vores omdømme eller udnytter det eller (iv) er uberettiget.

 

20 Din feedback

20.1. Vi sætter pris på den feedback, du måtte have om appen. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet anses enhver kommunikation, du sender til os eller offentliggør i app-butikker, for at være indsendt på et ikke-fortroligt grundlag. Du indvilliger i, at vi efter vores eget skøn kan beslutte os for at offentliggøre sådant indhold. Du indvilliger i at give os tilladelse til at gøre brug af sådant indhold gratis samt til at revidere, modificere, justere og ændre det kontekstuelt eller foretage andre ændringer, som vi i hvert tilfælde måtte finde passende.

 

21 Rettigheder vedrørende retshåndhævelse 

21.1. Vi er ikke forpligtede til at overvåge adgangen til eller brugen af appen. Vi forbeholder os dog retten til at gøre dette med henblik på at drive og vedligeholde appen, mens vi sikrer din overholdelse af nærværende aftale og selv overholder de gældende lovmæssige betingelser. Vi kan videregive oplysninger om ulovlig adfærd til retshåndhævende myndigheder og i henhold til gyldige juridiske processer kan vi samarbejde med retshåndhævende myndigheder med henblik på at retsforfølge brugere, der overtræder loven.

21.2. Vi forbeholder os retten til (men er ikke forpligtede til) at fjerne eller deaktivere ethvert indhold, der er slået op i appen, eller adgang til appen når som helst, i hvert tilfælde uden varsel og efter vores eget skøn, hvis vi efter eget skøn vurderer, at dit indhold eller din brug af appen er anstødeligt eller i strid med nærværende aftale.

Vi kan når som helst nægte tjenester, lukke konti og ændre krav til berettigelse.

Firmaet har hverken ansvar eller forpligtelse overfor appens brugere eller nogen anden person eller enhed vedrørende opfyldelse eller manglende opfyldelse af førnævnte aktiviteter.

 

22 Vedligeholdelse og opdateringer

 22.1. Det kan fra tid til anden være nødvendigt at ændre, udvide, opgradere og forbedre appen for at sikre, at den fungerer korrekt. Vi kan også til hver en tid ophøre med at drive hele eller dele af appen eller vælge at deaktivere visse funktioner i appen. Din brug af appen giver dig ikke ret til at kunne gøre krav på appens fortsatte levering eller tilgængelighed.

22.2. Enhver ændring eller fjernelse af appen eller specifikke funktioner sker efter vores eget og absolutte skøn, og uden løbende forpligtelse eller ansvar over for dig.

23.3. Vi kan til hver en tid uden forudgående varsel eller ansvar på ubestemt tid suspendere eller stoppe onlineadgang til indhold forbundet med Flo, herunder med henblik på udfasninger af tjeneste, vedligeholdelsestjenester eller -opgraderinger. Vi kan også stoppe med at tilbyde bestemt indhold eller visse funktioner. Vi forpligter os ikke til at fortsætte med at stille servere til rådighed med henblik på indhold eller funktioner, der bruger onlineservere.

 

23 Skadesløsholdelse 

23.1. Du indvilliger i at forsvare og holde firmaet, dets ledere, direktører, medarbejdere, agenter, associerede selskaber, repræsentanter, licensgivere, leverandører, annoncører og indholdsudbydere skadesløse mod alle krav, søgsmål, fordringer, erstatningskrav og forlig, herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer og revisionsgebyrer, der måtte opstå som følge eller resultat af eller påstås at skyldes din overtrædelse af nærværende aftale.

 

24 Konfliktløsning og voldgift

LÆS DETTE AFSNIT OMHYGGELIGT IGENNEM, IDET DET KRÆVER, AT DU LADER VISSE TVISTER OG KRAV MOD OS AFGØRE VED VOLDGIFT OG BEGRÆNSER MÅDEN, HVORPÅ DU KAN SØGE OM AFHJÆLPNING FRA OS. 

a. VOLDGIFT: I det maksimale omfang gældende lov tillader det og med henblik på at løse tvister mellem dig og firmaet på en hensigtsmæssig og omkostningseffektiv måde, aftaler du og firmaet, at enhver tvist, kontrovers eller ethvert krav, der opstår af eller vedrørende nærværende aftale (samlet "tvister") afgøres ved bindende individuel voldgiftsmægling i henhold til American Arbitration Associations forbrugervoldgiftsregler ("AAA-regler"), der gælder på det pågældende tidspunkt, bortset fra som ændret i nærværende aftale. AAA-reglerne og anmeldelsesformularerne findes online på www.adr.org.

b. Hvis du er bosiddende i et EU-land eller i Det Forenede Kongerige, Schweiz, Norge eller Island, gælder lovene og domstolene i dit sædvanlige bopælsland.

c. FOGEDRET: Som et alternativ til voldgift bevarer du og firmaet hver retten til at bringe enhver tvist for en fogedret med jurisdiktion over tvisten. 

d. STED FOR VOLDGIFTSMÆGLING/AFHOLDELSE AF HØRING(ER): Hvis du er bosiddende i USA, vil stedet for voldgiftsmægling være, efter dit valg, enten (a) den stat hvor du bor eller (b) New Castle County, Delaware. Hvis du er bosiddende uden for USA, fastlægger voldgiftsdommeren stedet for voldgiftsmægling baseret på de faktorer, der er angivet i AAA-reglerne. Uanset stedet for voldgiftsmægling aftaler firmaet, at eventuel(le) nødvendig(e) voldgiftshøring(er) kan føres efter dit valg via telefon eller videomøde frem for personligt fremmøde. Voldgiftsmæglingen kan også bestemmes alene på indsendelsen af dokumenter til voldgiftsdommeren, hvis både du og firmaet aftaler det (en sådan aftale skal udfærdiges på skrift og leveres til voldgiftsdommeren). Den processuelle lov, der gælder voldgiftsbehandlingen, er loven, der gælder på voldgiftsstedet og for AAA-reglerne. Federal Arbitration Act gælder alle voldgiftssager (og enhver relateret og/eller resulterende retssag) i USA. 

e. UNDERRETNING VEDRØRENDE TVISTER/UFORMELLE FORSØG PÅ FORLIG: Mindst 30 dage før du indleder en voldgiftsmægling, accepterer du og firmaet hver især at underrette modparten skriftligt om tvisten ("underretning vedrørende tvister") samt at i god tro forsøge at komme frem til en uformel løsning. Du skal sende din underretning vedrørende tvister til: Flo Health UK Limited, 27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX, Storbritannien Firmaet sender underretninger vedrørende tvister til den e-mailadresse, der er knyttet til din konto. En underretning vedrørende tvister skal indeholde: navnet på den person, der indbringer tvisten og oplysninger om personens foretrukne kontaktmetode, en kort beskrivelse af tvisten samt de fremsatte afhjælpninger. Du eller firmaet kan først indlede en voldgiftsmægling, hvis du eller firmaet ikke er i stand til at løse tvisten inden for 30-dages perioden ved at indgive et skriftligt krav om voldgift (tilgængelig på www.adr.org) til American Arbitration Association og tilvejebringe en kopi til modparten som angivet i AAA-reglerne.

f. VOLDGIFTSGEBYRER OG -OMKOSTNINGER: Din andel af administrationsgebyrer og gebyrer og omkostninger til voldgiftsdommeren (samlet "voldgiftsomkostninger") reguleres af AAA-reglerne. Hver part kan anmode om, at voldgiftsdommeren tilkender den anmodende part nogle af eller alle dennes advokatsalærer og -omkostninger (udover nogle af eller alle voldgiftsomkostningerne), hvis den anden part kan bevise, at denne har fremsat et krav, modkrav eller forsvar, der er uden hjemmel i faktisk eller retlig henseende, er fremlagt i ond tro eller med henblik på chikane eller på anden måde er useriøst som tilladt i henhold til gældende lovgivning samt AAA-reglerne.

g. FORM, EFFEKT OG OMFANG AF VOLDGIFTSKENDELSE: Voldgiftsdommerens afgørelse og kendelse er endelig, bindende og retskraftig, kun underlagt gennemgang i overensstemmelse med gældende lov, der regulerer håndhævelsen og annulleringen af voldgiftskendelser. Afgørelse om kendelsen kan indbringes for enhver domstol med behørig kompetence i henhold til gældende lov. Voldgiftsdommeren kan tilkende enhver afhjælpning, der er tilladt i henhold til loven eller AAA-reglerne, men der kan kun tildeles en konstaterende dom eller udstedes et forbud på individuelt grundlag i det omfang, det er nødvendigt for at tildele den afhjælpning, som i henhold til sagsøgerens individuelle krav er berettiget.

i. FRAVALG AF VOLDGIFT: Du kan afvise denne aftale om voldgiftsmægling ved at sende en skriftlig meddelelse til Flo Health UK Limited, 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX, poststemplet inden for 30 dage efter, at du først accepterede nærværende aftale. Din skriftlige meddelelse skal være forsynet med dit navn og den e-mailadresse, der er tilknyttet din konto, og skal oplyse, at du afviser denne aftale om voldgiftsmægling. 

j. ÆNDRINGER: Hvis firmaet ændrer dette afsnit 24 efter den dato, hvor du sidst accepterede nærværende aftale (eller accepterede eventuelle efterfølgende ændringer af nærværende aftale), kan du afvise den pågældende ændring ved at sende os skriftlig meddelelse herom til Flo Health UK Limited, 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX poststemplet inden for 30 dage efter ændringens ikrafttrædelsesdato. Din afvisning af en ændring ophæver eller ændrer imidlertid ikke dit forudgående samtykke til eventuelle tidligere aftaler om voldgiftsmægling af tvister mellem dig og firmaet (eller dit forudgående samtykke til eventuelle efterfølgende ændringer heraf), som forbliver i kraft og kan håndhæves, for så vidt angår enhver tvist mellem dig og firmaet.

k. RETSSAG: I overensstemmelse med AAA-reglerne og gældende lov vil intet i dette afsnit 24 blive anset for at give afkald på, udelukke eller på anden vis begrænse parternes ret til at (i) indbringe en individuel sag for fogedretten, hvor sådan fogedret har jurisdiktion over tvisten, (ii) søge forbud eller midlertidig afhjælpning fra en domstol med kompetence til at yde sådan afhjælpning, (iii) søge hjælp som støtte til voldgiftsmæglingen i henhold til gældende lov eller (iv) søge at gennemtvinge eller omstøde (helt eller delvist) kendelsen i henhold til gældende lov. Hvis gældende lov ikke tillader voldgiftsmægling ved tvister i henhold til denne aftale, kan enten du eller firmaet i stedet indlede en sag med henblik på løsning af tvist ved enhver domstol, der har jurisdiktion over tvisten, og hvor værnetinget er det rette underlagt vilkårene i afsnit 24(I) (i-iii) nedenfor og alle vilkår anført i afsnit 1-21 og 23-25.

I. DERUDOVER GIVER DU OG FIRMAET, I DET MAKSIMALE OMFANG GÆLDENDE LOV TILLADER DET, UBETINGET AFKALD PÅ NOGEN RESPEKTIV RET TIL EN NÆVNINGESAG.

m. YDERLIGERE BESTEMMELSER, DER GÆLDER AL KONFLIKTLØSNING Følgende yderligere bestemmelser gælder løsningen af alle tvister i det maksimale omfang gældende lov tillader det, uanset om tvisten indbringes til voldgiftsmægling, for en domstol eller nogen anden type formel konfliktløsningsproces:

(i) Tidsbegrænsning: Enhver tvist er forældet, medmindre parten, der gør tvisten gældende, starter formel konfliktløsningsproces inden for et (1) år efter, grundlaget for en sådan tvist blev kendt eller skulle være blevet kendt for den part, der gør tvisten gældende, dog forudsat at den etårige periode anses for at være suspenderet i løbet af eventuel uformel drøftelse af løsning, efter enhver af parterne modtager underretning om tvister i henhold til ovenstående afsnit 24(e).

(ii) INGEN KOLLEKTIVE ELLER REPRÆSENTATIVE SØGSMÅL ELLER RETSPROCESSER: I DET MAKSIMALE OMFANG GÆLDENDE LOV TILLADER DET, INDVILLIGER DU OG FIRMAET I, AT HVER PART UDELUKKENDE KAN INDBRINGE TVISTER MOD DEN ANDEN PART SOM INDIVID OG IKKE SOM SAGSØGER ELLER MEDLEM I ET FOREGIVET KOLLEKTIVT ELLER REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL.

(iii) Ingen sammenlægning: Du og firmaet anerkender og aftaler, at i det maksimale omfang loven tillader det, giver vi begge afkald på retten til at deltage i en sammenlagt retssag.

 

25 Lovvalg

25.1. Nærværende aftale reguleres, i det maksimale omfang gældende lov tillader det, af lovene i den amerikanske delstat Delaware (med undtagelse af dens regler for uoverensstemmelse mellem love).

 

26 Procedurer for varsel og nedtagning

26.1. Hvis du mener at noget materiale, der er tilgængeligt på eller via appen, krænker din ophavsret, kan du anmode om at få disse materialer (eller adgangen til dem) fjernet fra denne app ved at kontakte firmaet med følgende information: 

26.1.1. Identifikation af det ophavsbeskyttede værk, som du mener er blevet krænket. Beskriv værket, og inkluder om muligt en kopi af placeringen af en autoriseret version af værket.

26.1.2. Identifikation af det angiveligt krænkende værk samt dets placering. Beskriv materialet, og angiv dets URL-adresse eller anden relevant information, der kan hjælpe os med at lokalisere materialet.

26.1.3. Dit navn, din adresse, dit telefonnummer og (hvis tilgængeligt) din e-mailadresse.

26.1.4. En erklæring om, at du handler i god tro og ud fra den overbevisning, at brug af det pågældende værk ikke er godkendt af indehaveren af ophavsretten, vedkommendes agent eller loven.

26.1.5. En erklæring om, at den af dig oplyste information er korrekt, samt en indikation af, at du "på tro og love" er indehaver af ophavsretten eller er autoriseret til at handle på indehaverens vegne.

26.1.6. En underskrift eller elektronisk ækvivalent fra indehaveren af ophavsretten eller dennes autoriserede repræsentant.

For at beskytte ophavsrethavere har firmaet en politik, der under passende omstændigheder muliggør ophævelse af abonnenter og bandlysning af kontoindehavere på appen, der gentagne gange har krænket ophavsretten.

 

27 Andre bestemmelser 

27.1. Vi kan fra tid til anden ændre nærværende aftale, hvis vi mener, det er nødvendigt (fx af juridiske årsager eller for at afspejle ændringer i appen, på webstedet). Hvis vi væsentligt ændrer aftalen, vil vi gøre den opdaterede aftale tilgængelig online og gøre rimelige bestræbelser på at fortælle dig om det (fx ved at sende dig en meddelelse). 

27.2. Når vi har ændret aftalen, bliver den juridisk bindende for dig tredive (30) dage efter, at vi slår den op online. I løbet af den periode kan du kontakte os på support@flo.health, hvis du har specifikke spørgsmål til ændringerne. Hvis du ikke accepterer disse ændringer (uanset om du sender os en e-mail), så må vi desværre bede dig om at stoppe med at bruge Flo-appen og stoppe med at tilgå webstedet. Vi beklager, at vi er nødt til at sige det, men vi håber, at du forstår, at for at Flo kan fungere korrekt, er det nødvendigt, at vi sørger for, at alle brugere er underlagt samme regler, fremfor at forskellige personer følger forskellige regler. Derfor opfordrer vi dig ti at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller bekymringer.

27.3. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, skal du stoppe med at bruge vores tjenester. Din fortsatte brug af tjenesterne efter ikrafttrædelsesdatoen for en opdateret version af aftalen indikerer din accept af den ændrede aftale.

27.4. Efterfølgere og adkomst-erhververe. Nærværende aftale sikrer parternes fordele, herunder vore eventuelle efterfølgere med rettigheder. Vi har ret til at overdrage vore rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til eventuelle tilknyttede selskaber eller til en Flo-virksomhed.

27.5. Vilkårenes uafhængighed. Hvis, uanset årsag, en voldgiftsdommer, et voldgifts- eller andet nævn eller en kompetent domstol konstaterer, at en bestemmelse i nærværende aftale, eller en del deraf, er uden retskraft, håndhæves den pågældende bestemmelse i det maksimale omfang, der er tilladt, med henblik på at effektuere nærværende aftales hensigt, og resten af nærværende aftale forbliver fuldt gyldig. En udskrevet version af denne aftale skal være gyldig i voldgiftsmæssige, juridiske eller administrative sager.

27.6. Intet afkald fra firmaet på noget vilkår eller nogen betingelse, der er anført i nærværende aftale, må betragtes som et yderligere eller fortsat afkald af et sådant vilkår eller betingelse, eller et afkald på nogen andre vilkår eller betingelser, og firmaets manglende fastholdelse af en rettighed eller bestemmelse i medfør af nærværende aftale må ikke udgøre et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. 

27.7. Ved ophøret af nærværende aftale vil alle bestemmelser i nærværende aftale, som, ifølge deres natur, skulle gælde efter ophøret, gælde efter ophør, herunder, uden begrænsning, bestemmelserne om konfliktløsning og voldgiftsmægling, alle ejerskabsbestemmelser, ansvarsfraskrivelser vedrørende garanti samt ansvarsbegrænsninger.

 

28 Spørgsmål, klager og kommentarer

28.1. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til nogen dele af appen eller nogen af disse brugsvilkår, har brug for support eller ønsker at fremlægge et krav, kan du kontakte os på support@flo.health.

Indbyggere i Californien kan i overensstemmelse med California Civil Code § 1789.3 også indberette klager til Complaint Assistance Unit hos Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs ved at kontakte dem på skrift på adressen 400 R Street, Sacramento, CA 95814, USA eller pr. telefon på (800) 952-5210.

Flo Health UK Limiteds hjemsted er 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX.

28.2. Når du kontakter os, forventer vi, at vores personale er høfligt og respektfuldt. Vi forventer det samme af dig. Hvis du er uforskammet over for eller fornærmer eller truer vores personale, kan vi begrænse dig til at kontakte os pr. e-mail, eller vi kan nægte at hjælpe dig yderligere. Hvis din opførsel antyder en risiko for vores personale, vores fællesskab eller vores forretning, kan vi suspendere din konto og eskalere sagen til politiet.