Vilkår for brug

Gældende fra den 5. februar, 2020

Disse Vilkår for anvendelse (denne "Aftale") er en juridisk aftale mellem dig ("dig") og Flo Health, Inc., et firma indregistreret i Delaware, USA ("Firma," "vi" eller "os") om brug af Flo Fem Ⓡ appen, hjemmesiden (flo.health og reg.flo.health), kursernes hjemmeside (courses.flo.health ) ("Kurserne"), serverne, som benyttes af appen, computerfilerne, som opbevares på disse servere, og alle relaterede services, funktioner og indhold udbudt af Firmaet (samlet, "Appen"). Denne Aftale er ikke indgået med Apple, Inc., nogen af dets datterselskaber, Google, Inc., nogen af dets datterselskaber, eller nogen anden enhed, som kan gælde.

1. Accept af vilkår

Læs venligst denne Aftale omhyggeligt. Ved at oprette en konto eller tilgå eller bruge Appen, tilkendegiver du din accept og indvilliger i betingelserne for denne Aftale. HVIS DU IKKE ER ENIG I DISSE BETINGELSER, MÅ DU IKKE TILGÅ ELLER BRUGE APPEN.

Vi kan ændre denne Aftale fra tid til anden. Vi giver dig besked via e-mail, gennem Appen eller ved at vise dig en ny version af Aftalen, som du skal acceptere, hvis vi laver ændringer, der påvirker dine rettigheder i væsentlig grad. Din fortsatte brug af Appen efter ikrafttrædelsesdatoen for en opdateret version af aftalen, indikerer din accept af den ændrede aftale.

2. Ansvarsfraskrivelse for medicinske tjenester

FIRMAET ER IKKE EN AUTORISERET UDBYDER AF SUNDHEDSTJENESTER, OG APPEN ER IKKE BEREGNET TIL AT ERSTATTE PROFESSIONEL LÆGERÅDGIVNING ELLER DIAGNOSTICERE, BEHANDLE ELLER HÅNDTERE NOGEN FORM FOR SYGDOM ELLER MEDICINSK TILSTAND, FUNGERE SOM PRÆVENTIONSMETODE ELLER SVANGERSKABSFOREBYGGELSE. KONTAKT VENLIGST EN AUTORISERET LÆGE ELLER ANDEN KVALIFICERET SUNDHEDSPERSON INDEN DU TRÆFFER BESLUTNINGER ELLER GØR NOGET, DER KAN PÅVIRKE DIT, DIN FAMILIES ELLER DIT FOSTERS HELBRED OG SIKKERHED. DU BØR ALDRIG TILSIDESÆTTE PROFESSIONEL LÆGERÅDGIVNING ELLER VENTE MED AT OPSØGE DEN PÅ GRUND AF NOGET, DU HAR LÆST I FORBINDELSE MED APPEN. KONSULTER ALTID EN SUNDHEDSPERSON, HVIS DU HAR SPØRGSMÅL ELLER BEKYMRINGER VEDRØRENDE DIT HELBRED ELLER DIN TILSTAND, ELLER HVIS DU OPLEVER FORANDRINGER I DIN TILSTAND ELLER SUNDHEDSSTATUS. HVIS DU TROR, DU OPLEVER EN AKUT KRITISK SITUATION, SKAL DU RINGE 911 ELLER KONTAKTE NÆRMESTE SKADESTUE OMGÅENDE.

VI FRASKRIVER OS ANSVAR FOR ENHVER FEJL ELLER UDELADELSE, ELLER FOR UTILSIGTEDE TEKNISKE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL I DET TILVEJEBRAGTE MATERIALE, SÅVEL SOM FOR OVERTRÆDELSE AF NOGEN GÆLDENDE ETISK ELLER MORALSK STANDARD I DIT LOKALSAMFUND FOR SEKSUALUNDERVISNING OG RELATEREDE MATERIALER.

3. Registrering og berettigelse

Du kan blive bedt om at oprette eller opdatere en konto ("Konto") for at anvende appen, og du vil blive bedt om at oplyse visse personlige informationer, der kan inkludere navn, køn, fødselsdato og e-mailadresse. Denne information vil blive opbevaret og anvendt i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, der kan ses på flo.health/da/privatpolitik?locale=da ("Privatlivspolitik"). Du giver samtykke til at oplyse korrekt og fuldstændig information til firmaet, og at du vil opdatere denne information omgående, hvis den ændrer sig.

Du skal være mindst 13 år gammel for at kunne oprette en Konto og tilgå Appen (16 år i EU,) og ikke udelukket fra at tilgå Appen i henhold til gældende lovgivning.

Hvis du er under 18 år, skal din forælder eller værge gennemgå og acceptere vilkårene for denne Aftale, og ved at bruge Appen bekræfter du, at din forælder eller værge således har gennemgået og accepteret denne Aftale. Vi forbeholder os retten til efter vort eget skøn at begrænse tilgængeligheden af særligt indhold i Appen for brugere under 18 år.

4. Din brug af Appen

Alt indhold du indsender gennem Appen er underlagt Firmaets privatlivspolitik flo.health/da/privatpolitik?locale=da. I det omfang, der er nogen uoverensstemmelse mellem denne Aftale og Firmaets privatlivspolitik, gælder disse vilkår. Hvis du indsender et spørgsmål eller svar, er du eneansvarlig for dine egne meddelelser, konsekvenserne af at opslå disse informationer op og din tillid til informationsudvekslinger, der findes i de offentlige områder. Firmaet og dets licensgivere er ikke ansvarlige for konsekvenserne af nogen informationsudvekslinger i de offentlige områder. I tilfælde hvor du føler dig truet, eller du tror, en anden kan være i fare, bør du kontakte det lokale politi omgående. Ring omgående til din læge eller ring 112, hvis du mener, du oplever en akut kritisk situation. Som en betingelse for at bruge Appen, giver du samtykke til, at du ikke vil bruge Appen til noget formål, der er forbudt ifølge denne Aftale. Du er ansvarlig for al din aktivitet i forbindelse med Appen, og du skal overholde alle lokale, statslige, nationale og internationale love og bestemmelser og alle gældende lovgivningsmæssige krav. Du samtykker til, at hvis du foretager nogen af de følgende handlinger, vil du i væsentlig grad misligholde denne Aftale, og du samtykker til, at du IKKE VIL:

a. videresælge, leje, lease, udlåne, udstede sublicens, distribuere eller på anden vis overføre rettigheder til Appen;

b. modificere, foretage reverse engineering, dekompilere eller demontere Appen;

c. kopiere, tilpasse, ændre, modificere, oversætte eller skabe afledte værker af Appen uden den skriftlige tilladelse fra Firmaet;

d. tillade andre at bruge Appen, herunder, men ikke begrænset til at delt brug via en netværksforbindelse, undtagen i henhold til denne Aftales vilkår;

e. omgå eller deaktivere nogen teknologiske funktioner eller foranstaltninger i Appen til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder;

f. bruge Appen i et forsøg på, eller sammen med, nogen enhed, program eller tjeneste, der er designet til at omgå teknologiske foranstaltninger, som anvendes til at kontrollere adgang til, eller rettigheder i, en indholdsfil eller andet arbejde beskyttet af ophavsretslovgivningen i nogen som helst jurisdiktion;

g. bruge eller tilgå Appen til at indsamle data på en måde, som bruges eller kan bruges af et konkurrerende produkt eller tjeneste;

h. bruge din Konto til at reklamere, anmode om eller udsende nogen form for kommercielle reklamer, inklusive kædebreve, junk-mail eller gentagne beskeder til nogen overhovedet;

i. bruge din Konto til at deltage i nogen form for ulovlig adfærd;

j. uploade eller udsende nogen kommunikation, der tilsidesætter eller krænker en anden parts rettigheder;

k. uploade noget form for medie, der indeholder hadefulde, voldelige, anstødelige billeder eller adfærd, obskøne, pornografiske, seksuelt eksplicitte tilkendegivelser eller noget materiale, der kan resultere i civil- eller strafferetligt ansvar i henhold til gældende lov eller bestemmelse, eller som på anden vis kan være i konflikt med denne Aftale og Firmaets privatlivspolitik; eller

l. uploade nogen form for materiale, der indeholder softwarevirus eller nogen anden form for computerkode, filer eller programmer designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af noget computersoftware eller denne hjemmeside.

Enhver sådan forbudt anvendelse vil omgående afslutte din licens til at bruge Appen.

5. Børns privatliv og aldersrestriktioner

Vi lægger stor vægt på at beskytte børns privatliv. 

Vær opmærksom på, at denne App ikke er beregnet eller designet til børn under 13 år. Vi indsamler ikke personlige data fra personer, som vi ved, er et barn under 13 år.

Hvis du er bosiddende i den Europæiske Union, skal du være mindst 16 år for at bruge Appen. I den udstrækning det er forbudt i henhold til gældende lovgivning, tillader vi ikke borgere i den Europæiske Union under 16 år at bruge Appen. 
Du skal være mindst 18 år for at bruge nogle af Appens tjenester (f.eks. visse kurser, indhold, eller diskussionsemner i Hemmelige Chats). 

Hvis du er bekendt med, at nogen ikke overholder disse begrænsninger, bedes du venligst kontakte os på support@flo.health, og vi vil tage de nødvendige foranstaltninger til at slette eller fjerne hendes konto.

6. Eksport og økonomisk sanktionskontrol

Softwaren som understøtter Appen er muligvis underlagt amerikansk eksport og geneksport og bestemmelser, inklusiv Export Administration Regulations ("EAR"), som opretholdes af USA's Handelsministerium, handels og økonomiske sanktioner opretholdes af Finansministeriets afdeling Office of Foreign Assets Control ("OFAC") og International Traffic in Arms Regulations ("ITAR"), som opretholdes af Statsministeriet. Du erklærer og garanterer at du (1) ikke befinder dig i et land eller en region, som er underlagt et amerikansk handelsforbud og (2) ikke er en afvist part, som specificeret i bestemmelserne listet ovenfor.

Du accepterer at overholde alle amerikanske og udenlandske eksportlove og bestemmelser for at sikre hverken Appen eller nogen tekniske data relateret hertil, eller at nogen direkte produkter herfra eksporteres eller geneksporteres i direkte eller indirekte strid med, eller bruges til ethvert formål, som forbydes af sådanne love og bestemmelser.

7. Begrænset Licens til Appen

Vi bevilger dig en personlig, verdensomspændende, genkaldelig, uoverdragelig og ikke-eksklusiv licens til at tilgå og bruge Appen til personlige og ikke-kommercielle formål i overensstemmelse med vilkårene i denne Aftale.
Alle rettigheder, titler og interesser i og til Appen, der ikke er udtrykkeligt bevilget i denne Aftale, forbeholdes Firmaet. Hvis du ønsker at bruge Firmaets software, titel, handelsnavn, varemærke, servicemærke, logo, domænenavn og/eller nogen anden identifikation med tydelige varemærkeegenskaber eller andet indhold ejet af Firmaet, skal du indhente skriftlig tilladelse fra Firmaet. Anmodninger om tilladelse kan sendes til support@flo.health.

For at undgå enhver tvivl, ejer Firmaet al tekst, billeder, fotos, lyd, video og lokationsdata og alle andre former for data eller kommunikation, som Firmatet skaber og gør tilgængeligt i forbindelse med Appen, inklusive, men ikke begrænset til visuelle grænseflader, interaktive funktioner, grafikker, design, kompilation af Brugerindhold, og kompilation af samlede brugeranmeldelser og alle andre elementer og komponenter i Appen, eksklusive Brugerindhold (som defineret nedenfor). Medmindre det udtrykkeligt og utvetydigt er angivet, giver vi dig ikke nogen udtrykte eller implicitte rettigheder, og alle rettigheder i og til Appen og Firmaets Indhold fastholdes af os.

8. Licens til Brugerindhold

Appen giver dig mulighed for at indtaste personlige noter, dele dine historier, poste eller oploade indhold, indsende indhold (inklusive til offentlige områder, som Hemmelige Chats) og logge særlige informationer i Appen ("Brugerindhold"). Du beholder alle rettigheder til sådant Brugerindhold, som du opslår, deler, eller registrerer i Appen.

Ved at levere dit Brugerindhold til Appen, giver du (a) Firmaet en ikke-eksklusiv, overdragelig, underlicensbar, verdensomspændende, royaltyfri licens til at anvende, kopiere, udnytte, ændre, offentliggøre, offentligt fremføre, skabe uoriginale værker fra, indarbejde i andre værker, lave om på, omformatere og distribuere dit Brugerindhold i forbindelse med at udbyde og drive Appen og relaterede tjenester og/eller til Firmaets salgsfremmende formål (eksempelvis ved at vise det på vores hjemmeside, i Appen, på sociale medier, på enhver hjemmeside eller platform på internettet, som vi anser som passende), underlagt privatlivspolitikken; og (b) du giver samtykke til at holde Firmaet og dets samarbejdspartnere, direktører, medarbejdere og ansatte skadesløse og holde dem fri for alle krav og udgifter, inklusive advokatgebyrer, der stammer fra medierne og/eller din manglende overholdelse af vilkårene i denne Aftale.

Firmaet forbeholder sig retten til at gennemse alt Brugerindhold, inden det indsendes til Appen og til at fjerne ethvert medie af, hvilken som helst årsag, når som helst, uden forudgående advarsel, efter vort eget skøn.

9. Brug på eget ansvar

Vores mål er at hjælpe med at gøre særlig sundhedsrelateret information mere tilgængelig og hjælpsom for dig. Appen kan, imidlertid, ikke og garanterer ikke sundhedsrelaterede forbedringer og resultater. Din brug af Appen og enhver information, prognose eller forslag leveret i Appen er fuldstændig på dit eget ansvar. Vi afgiver ingen erklæringer eller garanti af nogen art om nøjagtigheden af data, information, vurderinger og prognoser, som vi måtte levere til dig gennem Appen, og du samtykker og er enig i, at Appen ikke er beregnet til at modsvare eller tjene samme formål som et medicinsk eller videnskabeligt udstyr.

10. Ansvarsfraskrivelse ved mindreåriges brug

INFORMATIONEN I APPEN HVERKEN OPFORDRER, TILSKYNDER ELLER PÅ ANDEN MÅDE FREMMER NOGEN SEKSUEL ADFÆRD ELLER AKTIVITET BLANDT MINDREÅRIGE OG RETTER IKKE INDHOLDET AF KOMMUNIKATIONEN MOD NOGEN BESTEMT PERSON. AL INFORMATION I APPEN ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL GENERELLE OPLYSNINGSFORMÅL.

Vi undersøger omhyggeligt materialerne, som vi gør tilgængelige via Appen, til personer mellem 13 og 17 år for at undgå upassende eller skadeligt indhold. Vi forstår fuldt ud, at moralske og etiske regler kan variere fra land til land, når det handler om at definere, hvilken information relateret til seksualitet, der er tilladt for mindreårige.

Vi hverken tilsigter eller udgiver eksplicit seksuelt indhold eller indhold, der på anden vis kan anses som skadeligt for mindreårige eller børn under gældende lovgivning. Vi gør os rimelige bestræbelser på at sikre, at alle materialer, vi tilbyder i Appen, kun er baseret på fakta og videnskabeligt korrekte.

Vær venligst opmærksom på, at individuelle etiske holdninger omkring, hvad der er krænkende eller skadende for mindreårige, kan variere fra de krav til indhold, der kan gøres tilgængeligt for mindreårige under gældende lovgivning. 

11. Abonnementer

Flo Premium abonnement. Mobilapplikationen tilbyder Premium-abonnementet, der giver dig adgang til yderligere funktioner som menstruationsprognose forbedret af videnskabelige algoritmer, personlig indsigt baseret på dine symptomer og cyklus, værktøjer til at registrere fysiske og følelsesmæssige mønstre, fuld sundhedsrapport, som du kan give til din læge. Nogle af vores abonnementer inkluderer en gratis prøveperiode, hvor du kan afprøve mobilapplikationen uden omkostninger. Abonnement med gratis prøveperiode vil automatisk fornys til et betalt abonnement, når din gratis prøveperiode udløber. Hvis du ønsker at opsige et betalt abonnement, inden vi opkræver din betaling, skal du opsige abonnementet, inden den gratis prøveperiode udløber.

Vi tilbyder månedlige og årlige abonnementsmuligheder. Betaling trækkes fra dit kredit/betalingskort gennem din iTunes-konto eller Google Play, når du har valgt et af vores abonnementer og bekræfter dit køb. Betalte abonnementer fornys automatisk, medmindre auto-forny er slået fra, indtil de opsiges i Administrer Abonnement-afsnittet i dine kontoindstillinger. Vi giver dig besked, hvis prisen på dit abonnement forhøjes og, hvis det er påkrævet, beder om din accept til at fortsætte. Du bliver tidligst opkrævet 24 timer før den seneste betalte abonnementsperiode starter.

Kurser. Vi tilbyder 1 måned, 3 måneder eller årlige abonnementsmuligheder for Kurser. Betaling trækkes fra dit kredit/betalingskort gennem Stripe, en betalingsplatform fra Stripe, Inc, efter du har valgt en af vores abonnementsmuligheder og bekræfter dit køb. Du forstår udtrykkeligt og er enig i, at alle betalinger og monetære transaktioner bliver behandlet af Stripe. Du må ikke benytte stjålne kreditkort eller uautoriserede kreditkort via Stripe og/eller din Konto. Betalte abonnementer fornys automatisk, medmindre auto-fornyelse er slået fra, indtil de annulleres ved at kontakte vores support team support@flo.health. Vi giver dig besked, hvis prisen på dit abonnement forhøjes og, hvis det er påkrævet, beder om din accept til at fortsætte. Spørgsmål vedrørende refusion eller andre problemer med betalinger i forbindelse til Kurser, kontakt venligst vores supportteam support@flo.health

Flo Premium + Telehealth abonnement. Mobilapplikationen tilbyder kun Premium + Telehealth abonnement til brugere i USA. Premium + Telehealth abonnementet er underlagt separate Vilkår og betingelser Læs dem venligst grundigt før du køber det.

12. Hemmelige Chats 

Flo Hemmelige Chats (Hemmelige Chats) er en særlig funktion i Appen, som lader brugerne kommunikere med hinanden om en række forskellige emner relateret til kvinders sundhed og velbefindende. Alt brugerkommentarer i Hemmelige Chats bliver opslået anonymt. Hvis du sletter din Konto, vil dine kommentarer fortsat være synlige for andre brugere af Hemmelige Chats.

Som bruger af Hemmelige Chats må du ikke:

 • Opslå uhøflige, chikanerende, fornærmende, provokerende, diskriminerende, intolerante, religiøse, racistiske, politiske, homofobiske eller stødende kommentarer og udtalelser;
 • Opslå fornærmende, stødende, uanstændige, pornografiske, krænkende, seksuelt eksplicitte billeder eller andet materiale (inklusiv links til materialer), der er forbudte under den gældende lovgivning eller bestemmelser, eller som på anden måde kan være i konflikt med disse vilkår og betingelser;
 • Give medicinsk rådgivning eller påstå at være sundhedsfagligt personale;
 • Gøre reklame for noget produkt eller nogen service.
 • Udføre andre forbudte handlinger, som defineret i regler for Hemmelige Chats. 

Efter vores eget skøn forbeholder vi os retten til at:

 • Slette alle upassende eller irrelevante kommentarer eller materialer;
 • Slette eller modificere kommentarer, der indeholder persondata, som fx navn, adresse eller e-mailadresse;
 • Begrænse eller forbyde din adgang til Hemmelige Chats til hver en tid og uden varsel, hvis vi vurderer, at indholdet eller brugen af Hemmelige Chats er i strid med denne Aftale;
 • Anvende, kopiere, modificere, omrokere, flytte, ændre, offentliggøre, offentligt fremføre og distribuere diskussioner, kommentarer og materiale;
 • Blokere dine kommentarer af hvilken som helst grund eller moderere dem, som vi finder det passende;
 • Deaktivere Hemmelige Chats til hver en tid uden forudgående varsel.

Al information, der slås op i Hemmelige Chats, skal hverken opfattes som rådgivning, ordinering af lægemidler eller behandlingsforslag. Hvis du er bekymret for dit helbred, skal du konsultere en praktiserende læge. Husk venligst på, at vores brugere ikke er sundhedsfagligt personale, og at deres anbefalinger ikke blot kan være unøjagtige, men også skadelige for dit helbred og dit velbefindende. 

Læs mere om de gældende regler for kommunikation i Hemmelige Chats i vores regler for Hemmelige Chats. Regler for Hemmelige Chats er en integreret del af Aftalen. Ved at acceptere denne Aftale, accepterer du også reglerne for Hemmelig Chat.

JFR. DEN GÆLDENDE LOVGIVNINGS VIDEST MULIGE OMFANG (INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL; "COMMUNICATIONS DECENCY ACT OF 1996") FRASKRIVER VIRKSOMHEDEN SIG ANSVARET FOR ALLE DIREKTE ELLER INDIREKTE KONSEKVENSER, DER MÅTTE OPSTÅ PÅ BAGGRUND AF DEN INFORMATION, DE LINKS OG MATERIALER, DER SLÅS OP AF BRUGERE, BRUGERES HANDLINGER ELLER UDEBLEVNE HANDLINGER, OVERTRÆDELSER AF ENHVER GÆLDENDE LOVGIVNING OG BESTEMMELSER.

13. Kodeord

Du er ansvarlig for at træffe alle passende foranstaltninger for at sikre, at uvedkommende personer ikke får adgang til dine kodeord til Appen eller Kontoen. Det er dit eget ansvar at (1) kontrollere udbredelse og brug af brugernavn, skærmnavn og kodeord; (2) autorisere, overvåge og kontrollere adgang til og brug af din App-konto og kodeord; (3) omgående informere Firmaet, hvis du tror din Konto eller dit kodeord er blevet kompromitteret, eller hvis der er nogen anden grund til, at dit kodeord skal deaktiveres. Send os en e-mail på support@flo.health. Du giver Firmaet og alle andre personer eller enheder involveret i Appens drift ret til at overføre, overvåge, hente, opbevare og bruge din information i forbindelse med Appens drift. Firmaet kan og vil ikke påtage sig noget ansvar eller forpligtelse for nogen information, du afgiver, eller din eller tredjeparts brug eller misbrug af information modtaget eller sendt fra Appen.

14. Garantifralæggelse

Firmaet kontrollerer og driver Appen fra forskellige placeringer og hævder ikke, at Appen er egnet og tilgængelig for brug på alle lokaliteter. Appen eller visse af dens funktioner vil måske ikke være tilgængelige på din lokalitet eller kan variere på tværs af lokaliteter.

APPEN LEVERES "SOM DEN ER", "SOM TILGÆNGELIG", OG STILLES TIL RÅDIGHED UDEN REPRÆSENTATION ELLER GARANTI AF NOGEN ART, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDIREKTE BESKYTTELSE AF EJENDOMSRET, IKKE-OPFYLDELSE, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG UDEN NOGEN UNDERFORSTÅEDE GARANTIER UNDER UDFØRELSEN AF HANDELSSÆDVANE, DER ALLE ER UDTRYKKELIGT FRASKREVET, BORTSET FRA I DEN UDSTRÆKNING, DET ER KRÆVET VED LOV. 

FIRMAET OG DETS BESTYRELSESMEDLEMMER, ANSATTE, AGENTER, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER, PARTNERE, OG INDHOLDSLEVERANDØRER KAN IKKE ANTAGES AT: (A) APPEN VIL VÆRE SIKKER ELLER TILGÆNGELIG PÅ ET BESTEMT TIDSPUNKT ELLER EN BESTEMT LOKALITET; (B) EVENTUELLE FEJL OG MANGLER VIL BLIVE RETTET; (C) ETHVERT INDHOLD ELLER SOFTWARE TILGÆNGELIGT GENNEM APPEN ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER; (D) RESULTATERNE AF AT BRUGE APPEN VIL LEVE OP TIL DINE KRAV. DIN BRUG AF APPEN SKER UDELUKKENDE PÅ EGET ANSVAR; ELLER, (E) NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN, ELLER FULDKOMMENHEDEN AF INDHOLDET, TEKST, BILLEDER, SOFTWARE, GRAFIK ELLER KOMMUNIKATION DER LEVERES AF TREDJEPARTER PÅ ELLER GENNEM APPEN, INKLUSIVE I HEMMELIG CHATS. NOGLE STATER/LANDE TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER PÅ INDIREKTE GARANTIER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER IKKE NØDVENDIGVIS DIG.

15. Ansvarsbegrænsning

I INTET TILFÆLDE SKAL FIRMAET, DETS MEDARBEJDERE, DIREKTØRER, AGENTER, SØSTERSELSKABER, ANSATTE, ANNONCØRER, ELLER DATALEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, SÆRLIG, HÆNDELIG, EFTERFØLGENDE ELLER STRAFFENDE SKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL BRUGSTAB, PROFITTAB, ELLER TAB AF DATA) UANSET OM DET ER HANDLING I KONTRAKT, ERSTATNINGSFORPLIGTENDE HANDLING (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UAGTSOMHED), RIMELIGHED ELLER ANDET, DER STAMMER FRA ELLER PÅ NOGEN MÅDE ER FORBUNDET TIL BRUG AF DENNE APP. I INTET TILFÆLDE SKAL FIRMAETS SAMLEDE ANSVAR, DER MÅTTE OPSTÅ FRA ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR, ELLER FRA BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED TIL AT BRUGE APPEN, PÅ NOGEN MÅDE OVERSTIGE DET BELØB, DU HAR BETALT TIL FIRMAET FOR AT BRUGE APPEN ELLER ET HUNDREDE DOLLARS (100$) HVIS DU IKKE HAR HAFT PLIGT TIL AT BETALE FIRMAET, AFHÆNGIGT AF FORHOLDENE. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE EKSKLUSION ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. HVERKEN FIRMAET ELLER NOGEN TREDJEPART NÆVNT I APPEN, ER ANSVARLIG FOR NOGEN PERSONSKADE, INKLUSIVE DØD, FORÅRSAGET AF DIT BRUG ELLER MISBRUG AF APPEN.

16. Brug af mobilenheder

Bemærk venligst, at din mobiludbyders normale takster og gebyrer, såsom tekstbeskeder og datapriser, stadig gælder, hvis du bruger Appen på en mobilenhed.

17. Tredjepartstjenester

Appen kan give dig adgang til links til tredjeparts hjemmesider, apps, eller andre produkter eller tjenester ("Tredjepartstjenester"). Firmaet kontrollerer ikke Tredjepartstjenester på nogen måde, og påtager sig derfor intet ansvar i forbindelse med sådanne Tredjepartstjenester. Du skal selv tage passende skridt til at vurdere om adgang til en Tredjepartstjeneste er passende, inklusiv beskyttelse af dine personlige information og dit privatliv ved brug af sådanne tredjepartstjenester og overholde relevante aftaler.

18. Din feedback

Vi sætter pris på din feedback om Appen. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet anses enhver kommunikation, du sender til os eller offentliggør i app-butikker, betragtet som ikke-fortroligt. Du giver samtykke til, at vi må beslutte at offentliggøre sådant indhold efter vores eget skøn. Du giver samtykke til at give os tilladelse til at bruge sådant indhold gratis, samt revidere, ændre, justere og ændre kontekstuelt, eller foretage andre ændringer efter vores eget skøn.

19. Rettigheder til håndhævelse

Vi er ikke forpligtet til at overvåge tilgængelighed eller brug af Appen. Vi forbeholder os dog retten til at gøre dette med formålet at betjene og vedligeholde Appen, mens vi sikrer dit samtykke med denne Aftale, og indvilligelse i de gældende lovmæssige betingelser. Vi kan videregive oplysninger om ulovlig adfærd til retshåndhævende myndigheder og i henhold til gyldige juridiske processer, kan vi samarbejde med retshåndhævende myndigheder for at retsforfølge brugere, der overtræder loven. Vi forbeholder os retten til (men er ikke forpligtede til) at fjerne eller deaktivere ethvert indhold opslået til Appen når som helst og uden varsel, og efter vores eget skøn, hvis vi vurderer, at dit indhold eller brug af Appen er stødende eller i strid med denne Aftale.

Firmaet har intet ansvar eller forpligtelse overfor Appens brugere eller nogen anden person eller enhed for præstation eller manglende præstation af førnævnte aktiviteter.

20. Ændringer i Appen

Fra tid til anden og uden forudgående advisering til dig kan vi ændre, udvide og forbedre Appen. Vi kan også til hver en tid ophøre med at drive hele eller dele af Appen eller selektivt deaktivere visse funktioner i Appen. Din brug af Appen giver dig ikke ret til Appens fortsatte levering eller tilgængelighed. Enhver ændring eller fjernelse af Appen eller bestemte funktioner gøres efter vores fulde og absolutte skøn, og uden en fortsat forpligtelse, eller ansvar overfor dig.

21. Skadesløsholdelse

Du samtykker til at forsvare, kompensere og holde Firmaet, dets medarbejdere, direktører, ansatte, agenter, licensgivere og leverandører, skadesløse mod alle fordringer, handlinger eller krav, forpligtelser og forlig, inklusiv, men uden begrænsning til, rimelige juridiske- og revisionsgebyrer, stammende fra, eller påstået at stamme fra, din overtrædelse af denne Aftale.

22. Diverse

Enhver tvist som opstår i forbindelse med denne Aftale afgøres efter lovene i staten California uden hensyn til dens konflikt med lovbestemmelser. ENEKOMPETENCE FOR ALLE SØGSMÅL ELLER SØGSMÅL, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, SKAL VÆRE I EN PASSENDE STAT ELLER FORBUNDSDOMSTOL PLACERET I SAN FRANSISCO COUNTY, CALIFORNIEN OG PARTER FRAFALDER UBETINGET DERES RESPEKTIVE RETTIGHEDER TIL EN JURY-RETSSAG.

Ethvert sagsgrundlag du måtte have vedrørende din brug af Appen, skal påbegyndes inden for et (1) år efter, at kravet eller sagen opstår.

Hvis, uanset årsag, en kompetent jurisdiktion finder, at en bestemmelse i denne Aftale, eller en del deraf, ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse håndhæves i det maksimalt tilladte omfang, således at denne Aftales hensigt påvirkes og resten af denne Aftale er fuldt ud gældende. En udskrevet version af denne Aftale skal være gyldig i juridiske eller administrative sager.

Ingen dispensation fra Firmaet for noget vilkår eller betingelse fastsat i denne Aftale skal betragtes som et yderligere eller fortsat frafald af et sådant vilkår eller betingelse, eller et frafald af nogen andre vilkår eller betingelser, og Firmaets manglende fastholdelse af en rettighed eller bestemmelse under denne Aftale skal ikke udgøre et frafald af en sådan rettighed eller bestemmelse. Hvis nogen bestemmelse i denne Aftale vurderes af en ret eller anden kompetent domstol til at være ugyldig, ulovlig eller ikke mulig at håndhæve, uanset årsag, skal en sådan bestemmelse fjernes eller begrænses i mindst mulig udstrækning således, at de resterende bestemmelser i denne Aftale forbliver fuldt effektive.

Ved ophør skal alle bestemmelser i denne Aftale, som, ifølge deres natur, skulle gælde efter ophøret, skal gælde efter ophør, inklusive, uden begrænsning, ejerskabsforpligtelser, ansvarsfraskrivelser om garanti og begrænsede forpligtelser.
Alle krav mellem parterne relateret til denne Aftale skal behandles individuelt, og parterne skal ikke forene eller søge gruppesøgsmål for noget krav, medmindre det tidligere er aftalt skriftligt mellem parterne.

Vi kan nægte tjenester, lukke Konti og ændre krav til berettigelse til enhver tid.

23. Procedurer for varsel og ophør

Hvis du mener at noget materiale, der er tilgængeligt på eller fra Appen krænker din ophavsret, kan du anmode om fjernelse af disse materialer (eller adgangen til dem) fra denne App ved at kontakte Firmaet med følgende information:

a. Identifikation af det ophavsbeskyttede værk som du mener er krænket. Beskriv venligst værket, og inkluder hvor muligt en kopi af placeringen (fx, App-side) af en autoriseret version af værket.

b. Identifikation af det værk du mener krænker samt dets placering. Beskriv venligst materialet og angiv dets URL eller anden relevant information, der vil hjælpe os med at lokalisere værket.

c. Dit navn, adresse, telefonnummer og (hvis tilgængeligt) din e-mailadresse.

d. En erklæring om at du er i god tro om at brug af det indrapporterede værk ikke er godkendt af indehaveren af ophavsretten, deres agent eller loven.

e. En erklæring om at den af dig oplyste information er korrekt og en indikation af, at du "på tro og love" er indehaver af ophavsretten eller autoriseret til at handle på ejerens vegne.

f. En underskrift, eller elektronisk ækvivalent, fra indehaveren af ophavsretten eller dennes autoriserede repræsentant.

For at beskytte indehavere af ophavsret har Firmaet en politik for ophør, under passende omstændigheder, af abonnenter og kontoindehavere på APPEN, der gentagne gange har krænket ophavsretten.

Spørgsmål og kommentarer

Hvis du har nogen kommentarer eller spørgsmål til nogen dele af Appen eller nogen af disse Brugsvilkår, har brug for support, eller har nogen krav, kontakt os venligst på support@flo.health.