Chính sách về quyền riêng tư

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/10/2020

Xem các phiên bản cũ hơn của Chính sách quyền riêng tư tại đây.​

Khi sử dụng Flo, bạn tin tưởng chia sẻ với chúng tôi những thông tin cá nhân mang tính riêng tư. Chúng tôi cam kết giữ vững sự tin tưởng của bạn. Vì thế, trong vai trò một công ty, chính sách của chúng tôi là phải thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo dữ liệu và quyền riêng tư của từng người dùng được bảo vệ, đồng thời minh bạch trong các hoạt động liên quan đến dữ liệu của chúng tôi. 

Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi được lập ra với mục đích chính là giúp bạn hiểu rõ các loại dữ liệu chúng tôi thu thập, cách thức chúng tôi sử dụng và chia sẻ dữ liệu, cũng như cách thức bạn có thể kiểm soát dữ liệu đó.

Bạn nên đọc toàn bộ Chính sách Quyền riêng tư này cùng với Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, tuy nhiên dưới đây là một số điều quan trọng cần ghi nhớ mà chúng tôi hy vọng sẽ hữu ích cho bạn:
 • Dữ liệu phục vụ cho bạn

  Dữ liệu phục vụ cho bạn

  Khi bạn sử dụng Flo, chúng tôi có thể sẽ thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn và sử dụng dữ liệu này để giúp cải thiện trải nghiệm người dùng, chẳng hạn như tăng độ chính xác của các dự đoán, cá nhân hóa các bài viết bạn nhận được, v.v. Đối với các hoạt động nghiên cứu, chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu đã hủy nhận dạng hoặc đã tổng hợp, do đó sẽ không thể liên đới đến bạn.

 • Bạn có thể góp phần xây dựng cộng đồng Flo

  Bạn có thể góp phần xây dựng cộng đồng Flo

  Nếu có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ có thể sử dụng những thông tin kỹ thuật về bạn (mã nhận dạng kỹ thuật duy nhất, nhóm tuổi, trạng thái đăng ký và dữ kiện khởi chạy ứng dụng) cho mục đích quảng bá để tiếp cận với nhiều người như bạn hơn. Bạn có thể thu hồi quyết định đồng ý chia sẻ dữ liệu này bất kỳ lúc nào.

 • Bạn nắm quyền kiểm soát

  Bạn nắm quyền kiểm soát

  Bạn có thể truy cập, sửa đổi, chỉnh sửa, tẩy xóa và cập nhật Dữ liệu cá nhân của mình bằng cách gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ support@flo.health. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để tải xuống thông tin mà Flo thu thập về bạn. Xin lưu ý rằng việc xóa bỏ hoặc sửa đổi một số Dữ liệu cá nhân do bạn thêm vào có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Flo của bạn trong tương lai.

 • Flo đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn

  Flo đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn

  Chủ lao động, công ty bảo hiểm, thậm chí cả người thân của bạn sẽ không được biết về các triệu chứng bạn ghi lại hoặc thông tin bạn nhập vào Flo trừ khi bạn thông báo với họ. Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp hợp lý và phù hợp để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn khỏi nguy cơ bị mất, bị đánh cắp, sử dụng sai hoặc truy cập trái phép.

 • Chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em

  Chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em

  Đây là lý do bạn phải đủ 13 tuổi trở lên (16 trở lên đối với cư dân tại Liên minh châu  u (EU)) mới được sử dụng Flo. Chúng tôi không cố tình thu thập thông tin về trẻ em và chúng tôi cũng không cho phép những cá nhân chưa đủ 13 tuổi (16 tuổi đối với cư dân EU) sử dụng Ứng dụng. Ngoài ra, một số chức năng của Ứng dụng có thể giới hạn đối với người dùng dưới 18 tuổi.

 • Bạn có thể thoải mái trao đổi với chúng tôi

  Bạn có thể thoải mái trao đổi với chúng tôi

  Chúng tôi tin tưởng vào đối thoại minh bạch và cởi mở, do đó chúng tôi hết sức khuyến khích bạn liên hệ với Nhóm Hỗ trợ, Chuyên viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi hoặc gửi tin nhắn đến địa chỉ email chuyên dụng của chúng tôi nếu có thắc mắc về chính sách này, về cách chúng tôi thu thập hoặc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn hoặc bất cứ vấn đề gì khác liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi.

Giới thiệu

Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách Flo Health, Inc. (“Công ty” hoặc “chúng tôi”) thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển và chia sẻ Dữ liệu cá nhân từ người dùng của chúng tôi (“bạn”) liên quan đến:

 • ứng dụng di động Flo fem®, 
 • Trang web flo.health, bao gồm mọi sản phẩm và dịch vụ có liên quan ("trang web"),      

(tất cả gọi chung là “Ứng dụng”).

Chúng tôi bảo lưu quyền và có thể thay đổi Chính sách Quyền riêng tư này tùy từng thời điểm. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email (gửi đến địa chỉ email bạn nhập khi đăng ký), thông qua Ứng dụng hoặc bằng cách gửi cho bạn phiên bản mới của Chính sách Quyền riêng tư này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau khi phiên bản Chính sách Quyền riêng tư cập nhật có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những sửa đổi trong Chính sách Quyền riêng tư mới. Trong một số trường hợp, bạn sẽ phải chấp nhận một cách rõ ràng những thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư. Vui lòng vào Trang web và Ứng dụng của chúng tôi để tìm hiểu những thông tin cập nhật nhất về hoạt động bảo vệ quyền riêng tư đối với dữ liệu của chúng tôi. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn ngừng sử dụng Ứng dụng. Vui lòng thoát khỏi Ứng dụng ngay nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách Quyền riêng tư này.

Dữ liệu cá nhân mà bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi

Thông tin chung. Khi bạn đăng ký sử dụng Ứng dụng, chúng tôi có thể sẽ thu thập những Dữ liệu cá nhân về bạn như:

 • Tên;     
 • Địa chỉ email;
 • Giới tính;
 • Ngày sinh;
 • Mật khẩu hoặc mật mã;
 • Nơi cư trú và thông tin địa điểm có liên quan;
 • Giấy tờ tùy thân (phục vụ cho một số mục đích hạn chế).

Sức khỏe thể chất và tinh thần. Khi sử dụng Ứng dụng, bạn có thể chọn cung cấp thông tin cá nhân về sức khỏe thể toàn diện của mình như:

 • Cân nặng;
 • Thân nhiệt;
 • Ngày có chu kỳ kinh nguyệt;
 • Những triệu chứng khác nhau liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt và sức khoẻ của bạn;
 • Thông tin khác về sức khỏe thể chất (bao gồm hoạt động tình dục), sức khỏe tinh thần và các hoạt động liên quan của bạn, bao gồm cả đời sống cá nhân (gọi chung là “Dữ liệu cá nhân”).

Bạn cũng có thể cho phép chúng tôi nhập vào Ứng dụng những Dữ liệu cá nhân về sức khỏe và hoạt động của bạn từ các dịch vụ của bên thứ ba như Apple HealthKit và Google Fit. Dữ liệu cá nhân được nhập vào có thể bao gồm: hoạt động thể thao, cân nặng, lượng calo đã đốt, nhịp tim, số bước/quãng đường đi được và thông tin khác về sức khỏe của bạn. Để có thể xử lý Dữ liệu cá nhân thuộc danh mục này, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chấp thuận một cách rõ ràng tại màn hình đăng ký.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập tự động

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng, chúng tôi có thể sẽ tự động thu thập các thông tin sau đây:

Thông tin thiết bị:

 • Dòng máy phần cứng;
 • Thông tin về hệ điều hành và phiên bản hệ điều hành;
 • Mã định danh thiết bị duy nhất (ví dụ: IDFA);
 • Thông tin về mạng di động;
 • Thông tin về bộ nhớ của thiết bị.

Thông tin về vị trí:

 • Địa chỉ IP;
 • Múi giờ;
 • Thông tin về nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

Dữ liệu sử dụng ứng dụng, bao gồm, ví dụ như:

 • Tần suất sử dụng;
 • Các khu vực và tính năng của Ứng dụng mà bạn truy cập;
 • Thói quen sử dụng chung của bạn;
 • Mức độ tương tác đối với một số tính năng cụ thể.

Để thu thập thông tin này, chúng tôi cũng có thể gửi cookie đến thiết bị di động hoặc máy tính của bạn hoặc sử dụng các công nghệ theo dõi khác. Tìm hiểu thêm trong Chính sách Cookie của chúng tôi.

Dữ liệu từ nguồn bên ngoài. Chúng tôi có thể sử dụng công cụ của bên thứ ba như AppsFlyer để lấy một số dữ liệu thuộc tính của bạn và sau đó dùng để tùy chỉnh và cá nhân hóa trải nghiệm Ứng dụng của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu đó cho mục đích thống kê và phân tích.

Là một tổ chức tuân thủ quy định pháp luật, chúng tôi sẽ không thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân mà không thông báo cho bạn biết hoặc sử dụng mà không có lý do chính đáng. Do đó, dù xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích gì thì chúng tôi vẫn cần phải có lý do chính đáng, hay còn gọi là "cơ sở pháp lý".     

Tùy từng trường hợp, chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên cơ sở pháp lý sau đây:     

 • Ý kiến chấp thuận của bạn. Bạn cho phép xử lý Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trên màn hình đăng ký hoặc tại bất kỳ thời điểm phù hợp nào khác nếu cần thiết;
 • Quan hệ hợp đồng giữa bạn và chúng tôi. Chúng tôi có thể cần phải xử lý một số Dữ liệu cá nhân để giúp đảm bảo bạn có thể truy cập, cài đặt và sử dụng Ứng dụng, cũng như những dịch vụ của ứng dụng trong tương lai;
 • Lợi ích chính đáng. Chúng tôi có thể xử lý một số dữ liệu cá nhân của bạn để theo đuổi lợi ích về thương mại và, trên bình diện rộng lớn hơn, là lợi ích cho toàn xã hội;
 • Nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi có thể phải xử lý một số Dữ liệu cá nhân của bạn để đảm bảo tuân thủ với các điều luật và quy định hiện hành.          

Sau đây là nội dung mô tả về loại hoạt động xử lý chính mà chúng tôi thực hiện đối với Dữ liệu cá nhân của bạn cùng cơ sở pháp lý cho hoạt động này (kèm theo một số ví dụ cơ bản):

Mục đích xử lý
Cơ sở pháp lý cho việc xử lý
Ví dụ
đểphân tích, vận hành, bảo trì và cải tiến Ứng dụng, bổ sung các tính năng và dịch vụ mới vào Ứng dụng, hỗ trợ các chức năng hiện có của Ứng dụng
Ý kiến chấp thuận     
Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu về chu kỳ của bạn để dự đoán chu kỳ hoặc ngày rụng trứng trong tương lai
tùy chỉnh nội dung và tư liệu mà bạn thấy khi dùng Ứng dụng
Ý kiến chấp thuận
Dựa trên sở thích và thông tin đăng nhập của bạn mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một số bài viết hoặc tài liệu gợi ý (chẳng hạn như câu chuyện) để đọc
tùy chỉnh các đề xuất và khuyến nghị về sản phẩm và dịch vụ gửi tới bạn, bao gồm các sản phẩm và đề xuất của bên thứ ba (ngoại trừ dữ liệu từ Apple HealthKit và Google Fit)
Ý kiến chấp thuận
Chúng tôi có thể gửi ưu đãi giảm giá gói dịch vụ Flo Premium cho bạn qua email. Bạn có thể chọn ngừng tham gia bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@flo.health
cung cấp và phân phối các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu, xử lý giao dịch và gửi cho bạn các thông tin liên quan, bao gồm thông tin xác nhận và lời nhắc
Hợp đồng
Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu trên thiết bị của bạn để gửi cho bạn lời nhắc ghi lại chu kỳ hoặc triệu chứng của bạn để giúp dự đoán được chính xác hơn Bạn có thể tắt tính năng này bất cứ lúc nào trong phần cài đặt của điện thoại.
thanh toán (hóa đơn), quản lý tài khoản và các mục đích quản trị khác, nếu có
Hợp đồng
Chúng tôi có thể gửi cho bạn email có chứa hóa đơn, nếu thích hợp
trả lời bình luận, câu hỏi và yêu cầu của bạn, và cung cấp dịch vụ khách hàng
Hợp đồng
Chúng tôi có thể xử lý tên và địa chỉ email của bạn để trả lời yêu cầu hỗ trợ của bạn
gửi cho bạn các thông báo kỹ thuật, thông tin cập nhật, cảnh báo bảo mật, tin nhắn hỗ trợ và tin nhắn quản trị
Lợi ích chính đáng
Chúng tôi có thể gửi cho bạn email thông báo có chứa khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng Bạn có thể chọn ngừng tham gia bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@flo.health
theo dõi và phân tích các xu hướng, thói quen sử dụng và hoạt động liên quan đến Ứng dụng của chúng tôi
Ý kiến chấp thuận
Chúng tôi có thể phân tích các hoạt động duyệt tìm của bạn trong Ứng dụng để hiểu bạn thích hoặc không thích những điểm nào nhằm cải thiện trải nghiệm của bạn trong tương lai
chỉ sử dụng thông tin mà bạn đồng ý chia sẻ để phục vụ mục đích quảng cáo cho Công ty (ngoại trừ dữ liệu từ Apple HealthKit và Google Fit)
Ý kiến chấp thuận
Nếu được bạn chấp thuận, chúng tôi có thể đăng nội dung đánh giá hoặc bình luận của bạn lên trang web của chúng tôi
xác minh danh tính của bạn 
Nghĩa vụ pháp lý
Chúng tôi có thể yêu cầu xác minh độ tuổi (ví dụ như bằng giấy tờ tùy thân) nếu chúng tôi có nghi ngờ hợp lý về tuổi của bạn

Nguyên tắc xử lý

Tối thiểu hóa dữ liệu và giới hạn mục đích. Chúng tôi sẽ không xử lý Dữ liệu cá nhân theo cách trái với các mục đích mà dữ liệu đó đã được thu thập để phục vụ hoặc sau đó được bạn ủy quyền hoặc thu thập bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào không cần thiết cho các mục đích đã đề cập. Nếu cần xử lý dữ liệu cho mục đích nào khác, chúng tôi sẽ gửi yêu cầu riêng để xin ý kiến chấp thuận từ bạn. 

Không bán Dữ liệu cá nhân. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, cho thuê hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể chỉ chia sẻ một phần Dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi tuyệt đối trong phạm vi và mục đích hạn chế được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này. Chúng tôi cũng sẽ không sử dụng thông tin có được từ việc bạn sử dụng HealthKit và Google Fit cho mục đích quảng cáo hoặc cho các dịch vụ tương tự, hoặc bán dữ liệu cho các nền tảng quảng cáo, đơn vị môi giới dữ liệu hoặc nhà bán lẻ thông tin.

Bất kể bạn đến từ quốc gia hay khu vực nào, chúng tôi đảm bảo bạn có được quyền riêng tư tối đa đối với Dữ liệu cá nhân của mình.

Đó là những quyền gì?

Chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân

Chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân

Nếu bạn tin rằng Dữ liệu cá nhân của mình không chính xác, bạn có quyền liên hệ với chúng tôi để yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân đó. 

Quy định hạn chế đối với hoạt động xử lý

Quy định hạn chế đối với hoạt động xử lý

Bạn cũng có quyền yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, nếu nghi ngờ về tính chính xác của Dữ liệu cá nhân và chúng tôi sẽ cần chút thời gian để xác minh tính chính xác của dữ liệu đó.

Quyền đối với thông tin và quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm cả ở dạng khả chuyển)

Quyền đối với thông tin và quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm cả ở dạng khả chuyển)

Ứng dụng cho bạn khả năng truy cập vào Dữ liệu cá nhân từ bên trong Ứng dụng. Bạn có quyền yêu cầu cung cấp thông tin về Dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi nắm giữ để truy cập tất cả Dữ liệu cá nhân của bạn và nhận một bản sao của dữ liệu cá nhân, bao gồm cả dạng có cấu trúc và khả chuyển (.json). Ngoài ra, chúng tôi còn cam kết sẽ thông báo cho bạn biết, theo quy định của pháp luật, về những lần vi phạm Dữ liệu cá nhân liên quan đến Dữ liệu cá nhân của bạn.

Xóa Dữ liệu cá nhân của bạn

Xóa Dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu cá nhân của mình, nếu bạn rút lại ý kiến chấp thuận cho phép xử lý, nếu bạn tin rằng quá trình xử lý không tuân thủ quy định của luật pháp hiện hành và trong một số trường hợp khác. Xin lưu ý rằng việc xóa một số Dữ liệu cá nhân có thể làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên Ứng dụng. 

Quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn

Quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn

Trong một số trường hợp, bạn có thể phản đối việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, ví dụ: nếu chúng tôi xử lý dữ liệu đó trên cơ sở lợi ích hợp pháp bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email support@flo.health

Cách thực hiện quyền riêng tư của bạn

Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@flo.health để thực hiện bất kỳ quyền riêng tư nào của bạn. 

Chúng tôi sẽ thực hiện các quyền đó trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu. Trong một số trường hợp, có thể mất tối đa 90 ngày, ví dụ như để xóa toàn bộ Dữ liệu cá nhân của bạn đang được lưu trữ trên các hệ thống sao lưu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ báo cho bạn biết nếu chúng tôi cần thêm thời gian và giải thích lý do chậm trễ. 

Còn gì nữa?

Xin lưu ý rằng nếu yêu cầu không rõ ràng, chúng tôi có thể liên hệ với người yêu cầu để hiểu rõ hơn về động lực và nội dung của yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể từ chối các yêu cầu vô căn cứ và quá mức (lặp đi lặp lại). 

Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trong một số trường hợp. Thông thường, chúng tôi sẽ xác minh xem có phải yêu cầu được gửi từ cùng địa chỉ email mà bạn dùng khi đăng ký trong Ứng dụng hay không. Trường hợp có nghi vấn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn thực hiện một số biện pháp xác minh bổ sung. Cần thực hiện điều này để đảm bảo rằng yêu cầu của bạn không làm vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, bạn có thể có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương về bất kỳ hoạt động nào của chúng tôi (liên quan đến quyền riêng tư, hoặc những quyền khác của bạn) mà bạn nghĩ là không tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ chúng tôi có hành động không đúng, trước tiên vui lòng báo cho chúng tôi biết qua địa chỉ privacy@flo.health. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và muốn đảm bảo là chúng tôi đã làm hết khả năng để xử lý mọi quan ngại của bạn.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ các bên được nêu dưới đây.

Xử lý để tìm kiếm người dùng mới cho Flo và giữ liên hệ với bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ một số Dữ liệu cá nhân không liên quan đến sức khỏe của bạn với AppsFlyer, một nền tảng tiếp thị trên thiết bị di động xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi. Bằng cách sử dụng AppsFlyer và các đối tác tích hợp của nền tảng này, chúng tôi có thể tiếp cận bạn và những người giống như bạn trên nhiều nền tảng, từ đó quảng bá Ứng dụng một cách rộng rãi để giúp thêm nhiều phụ nữ kiểm soát sức khỏe thể chất và tinh thần của mình tốt hơn. Nếu chúng tôi cần chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các nền tảng khác vì mục đích này, ngoại trừ các nền tảng đã nêu trong tài liệu này, chúng tôi sẽ xin ý kiến chấp thuận của bạn. Theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi sẽ giữ an toàn ý kiến chấp thuận chia sẻ dữ liệu không liên quan đến sức khỏe của bạn với AppsFlyer và các đối tác tích hợp của AppsFlyer.     

Dưới đây là minh họa cụ thể về cách chúng tôi sử dụng AppsFlyer và các đối tác tích hợp của nền tảng này:

1. Bạn trở thành người dùng Flo và chúng tôi bắt đầu chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ nằm trong nhóm dữ liệu sau: 

a) Mã định danh kỹ thuật: Địa chỉ IP (cũng có thể cung cấp thông tin chung về vị trí), Tác nhân người dùng, IDFA (Mã nhận dạng nhà quảng cáo), ID Android (trong thiết bị Android), ID nhà quảng cáo Google, ID người dùng do khách hàng cấp và các mã nhận dạng kỹ thuật duy nhất tương tự khác.
b) Nhóm tuổi của bạn;
c) Trạng thái đăng ký của bạn;
d) Dữ kiện khởi chạy ứng dụng.

2. Ứng dụng Flo sẽ gửi dữ liệu của bạn đến AppsFlyer. Nền tảng này sẽ phân tích dữ liệu đó và cung cấp cho chúng tôi các báo cáo và thông tin chi tiết về cách tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi.

3. Đồng thời, AppsFlyer sẽ gửi dữ liệu của bạn cho một số đối tác liên kết (như Pinterest, Google Ads, Apple Search Ads, mạng lưới tiếp thị của FB và một số đối tác khác để tìm kiếm bạn hoặc những người như bạn trên những nền tảng khác, kể cả các trang mạng xã hội. Những đối tác tích hợp này sẽ phân tích dữ liệu của bạn, sau đó hiển thị thông tin liên quan về Ứng dụng cho những người có khả năng quan tâm hoặc để nhắc bạn mở lại Ứng dụng nếu bạn đã ngưng sử dụng một thời gian. 

4. Đây là cách để bạn và người dùng mới tìm hiểu thêm thông tin về Flo, nhận được dự đoán chu kỳ chính xác, hiểu được ý nghĩa của các tín hiệu cơ thể và nhận thông tin đáng tin cậy về sức khỏe của họ. Với việc chấp thuận sử dụng ứng dụng Flo, bạn đã đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng Flo. 

Đọc thêm về AppsFlyer tại đây và các đối tác tích hợp của nền tảng này tại đây.

Các tùy chọn từ chối. Bạn có thể rút lại ý kiến chấp thuận hoặc từ chối, tùy trường hợp cụ thể, đối với việc chia sẻ Dữ liệu cá nhân theo quy định của tiểu mục này bất cứ lúc nào bằng một trong những cách sau:

 • Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@flo.health;
 • Bằng cách thay đổi cài đặt thiết bị của bạn trong iOS hoặc Android để ngừng chia sẻ ID quảng cáo Apple (IDFA) hoặc ID Quảng cáo Android.

Xử lý dữ liệu để cho phép ứng dụng hoạt động 

Chúng tôi sử dụng một số đơn vị xử lý để thực hiện một số nghiệp vụ cụ thể đối với Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Những đơn vị xử lý này là các công ty giúp chúng tôi vận hành Ứng dụng, hỗ trợ chúng tôi giao tiếp với bạn hoặc thực hiện các hoạt động khác liên quan đến Ứng dụng. Họ có thể thay mặt chúng tôi xử lý một số Dữ liệu cá nhân nhất định để hoàn thành các mục tiêu liên quan đến chức năng của Ứng dụng và các hoạt động liên quan. Các đơn vị xử lý chỉ hoạt động theo hướng dẫn của chúng tôi và chỉ xử lý số lượng Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi chỉ đạo họ xử lý. Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi hành vi hoặc thiếu sót của các đơn vị xử lý mà chúng tôi sử dụng, đồng thời cam kết tiến hành ký kết thỏa thuận xử lý dữ liệu chính thức với các bên này trong phạm vi pháp luật hiện hành yêu cầu.

Dưới đây là danh sách các bên xử lý chính của chúng tôi:

Loại
Đơn vị xử lý
Chính sách quyền riêng tư của Đơn vị xử lý dữ liệu
Loại dữ liệu thu thập
Mục đích
Cơ sở hạ tầng và bảo mật
AWS (Amazon Web Services, Inc.) 
 • Tất cả Dữ liệu cá nhân 
lưu trữ tất cả Dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Ứng dụng
Cơ sở hạ tầng và bảo mật
Cloudflare (Cloudflare, Inc.)
 • Tất cả Dữ liệu cá nhân 
bảo mật Ứng dụng, phân phối nội dung
Cơ sở hạ tầng và bảo mật
Auth0 (Auth0, Inc.)
 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ IP
 • Tên
dịch vụ xác thực và ủy quyền
Thông tin liên lạc qua email
SendGrid (SendGrid, Inc., Hoa Kỳ)
 • Địa chỉ email 
 • Văn bản cá nhân hóa
để chúng tôi tiếp cận bạn thông qua bản tin, khảo sát và thông báo
Thông tin liên lạc qua email và trong Ứng dụng
SurveyMonkey (SurveyMonkey Inc., Hoa Kỳ)
 • Địa chỉ IP
 • ID người dùng
 • Kết quả khảo sát
để cung cấp các khảo sát khác nhau liên quan đến Dịch vụ 
Công cụ phân tích
Looker (Looker Data Sciences, Inc., Hoa Kỳ)
 
 • Dữ liệu về việc sử dụng thiết bị
 • để hiểu cách thức bạn sử dụng Ứng dụng, tương tác với một số tính năng cụ thể và bạn thích hoặc không thích gì nhất
 • để tạo các báo cáo thống kê
Công cụ phân tích
Amplitude (Amplitude, Inc.)
 • Dữ liệu về việc sử dụng thiết bị
để hiểu cách bạn sử dụng các Dịch vụ web, cách bạn tương tác với một số tính năng cụ thể và để biết bạn thích hoặc không thích gì nhất nhằm thiết kế trải nghiệm sản phẩm
Chức năng nội bộ
Algolia (Algolia, Inc.) 
 • Địa chỉ IP và ID người dùng
 • Nội dung của yêu cầu tìm kiếm
 • Độ tuổi
 • Mục tiêu và mục đích sử dụng
 • để cung cấp cho bạn các chức năng tìm kiếm từ bên trong Ứng dụng, bao gồm các đề xuất tìm kiếm cho tất cả người dùng
 • Cần có một số Dữ liệu cá nhân để tăng độ chính xác của kết quả tìm kiếm
Hỗ trợ khách hàng 
Zendesk (Zendesk Inc., Hoa Kỳ)
 • Địa chỉ email
 • Nội dung email
để xử lý và phân loại tất cả email nhận được từ bạn
Thanh toán 
Apple (Apple, Inc.)
 • Thông tin thanh toán và ngân hàng
 • Thông tin định danh cá nhân
để thu thập và xử lý thanh toán mua gói đăng ký sử dụng Ứng dụng
Thanh toán 
Google (Google LLC, USA)
 • Thông tin thanh toán và ngân hàng
 • Thông tin định danh cá nhân
để thu thập và xử lý thanh toán mua gói đăng ký sử dụng Ứng dụng
Thanh toán 
Stripe (Stripe, Inc., Hoa Kỳ)
 • Thông tin thanh toán và ngân hàng
 • Thông tin định danh cá nhân
để thu thập và xử lý thanh toán đối với một số Dịch vụ web nhất định

Trang web, Dịch vụ web
 
-
-
Khi bạn sử dụng Trang web và các Dịch vụ web, một số bên thứ ba có thể thu thập thông tin về phiên truy cập và hoạt động của bạn thông qua cookie và các công nghệ theo dõi khác (ví dụ như điểm ảnh đặc biệt) phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như phân tích hoặc cải thiện hiệu suất. Tìm hiểu thêm về cookie và cách bạn có thể từ chối cookie trong Chính sách Cookie của chúng tôi.

Thông tin tổng hợp

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng phương pháp tổng hợp, ẩn danh hoặc hủy nhận dạng Dữ liệu cá nhân của bạn sao cho dữ liệu này không thể được sử dụng một cách hợp lý để xác định danh tính của bạn. Những dữ liệu đó sẽ không mang tính chất cá nhân nữa. Chúng tôi có thể chia sẻ những dữ liệu đó với các đối tác hoặc các cơ sở nghiên cứu của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ, bao gồm nhưng không giới hạn ở, trong các bài viết, bài đăng trên blog và các ấn phẩm khoa học, thông tin chung về nhân khẩu học, độ tuổi và thống kê tổng hợp về các hoạt động hoặc biểu hiện nhất định từ dữ liệu được thu thập để giúp xác định các xu hướng của người dùng. Chia sẻ những dữ liệu đó sẽ góp phần vào sự tiến bộ của hoạt động nghiên cứu khoa học về sức khỏe phụ nữ.

Thông tin do bạn đăng tải

Ứng dụng có một số khu vực cộng đồng, chẳng hạn như Trò chuyện Riêng tư, nơi người dùng có cùng sở thích có thể chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau. 

Mọi thông tin (bao gồm Dữ liệu cá nhân) mà bạn chia sẻ trong bất kỳ khu vực cộng đồng trực tuyến hoặc thảo luận trực tuyến nào đều được coi là dữ liệu mở đối với cộng đồng người dùng Ứng dụng. Bạn nên suy nghĩ cẩn trọng trước khi đăng bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào trên bất kỳ diễn đàn công cộng nào. Những gì bạn đăng có thể được nhìn thấy, tiết lộ hoặc thu thập bởi các bên thứ ba và có thể được người khác sử dụng theo cách chúng tôi không thể kiểm soát hoặc dự đoán, bao gồm cả việc liên hệ với bạn cho các mục đích trái phép. Ngoài ra, việc đăng Dữ liệu cá nhân của bạn trong các cuộc Trò chuyện Riêng tư có thể vi phạm Quy tắc Trò chuyện Riêng tư. Nếu bạn đăng nhầm Dữ liệu cá nhân trong các khu vực cộng đồng của chúng tôi và muốn xóa nó, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây để yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu đó. 

Trường hợp đặc biệt

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ một số Dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp đặc biệt sau đây: 

 • để chấp hành trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý, trong phạm vi pháp luật cho phép hoặc hạn chế (bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật); 
 • khi buộc phải tiết lộ thông tin để duy trì bảo mật và tính toàn vẹn của Ứng dụng, hoặc để bảo vệ sự an toàn của người dùng hoặc sự an toàn của người khác, theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi cũng có thể xóa một số Dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: đặt lại mật khẩu để tránh truy cập trái phép); 
 • khi có chỉ thị hoặc sự đồng ý của người dùng đã nhập Dữ liệu cá nhân đó; 
 • trong trường hợp chúng tôi phải trải qua quá trình chuyển đổi kinh doanh, chẳng hạn như sáp nhập, thoái vốn, mua lại, thanh lý hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của mình, thông tin của bạn sẽ, trong hầu hết các trường hợp, là một phần của tài sản được chuyển giao.

Khi bạn sử dụng Ứng dụng

Chúng tôi sẽ lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn tới khi nào tài khoản của bạn hoạt động hoặc nếu cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ cho bạn và miễn là chúng phục vụ mục đích xử lý được xác định trong Mục 2 của Chính sách Quyền riêng tư này. Bạn có quyền xóa Dữ liệu cá nhân của mình tại bất kỳ thời điểm nào theo quy định của Chính sách Quyền riêng tư.

Sau khi bạn ngừng sử dụng Ứng dụng

Nếu bạn chọn xóa Ứng dụng hay hủy kích hoạt tài khoản của mình, hoặc tài khoản của bạn không hoạt động trong một thời gian, chúng tôi sẽ giữ lại Dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý để phòng trường hợp bạn quyết định kích hoạt lại Dịch vụ. Ứng dụng phục vụ các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của người dùng; do đó, việc lưu giữ dữ liệu của bạn là cần thiết trong một số trường hợp để bảo đảm bạn có thể trải nghiệm mượt mà các chức năng khác của Ứng dụng (ví dụ: chuyển sang chế độ mang thai sau khi theo dõi chu kỳ). 

Bạn cần biết rằng chúng tôi có thể lưu giữ một số Dữ liệu cá nhân, cũng như một số thông tin khác sau khi tài khoản của bạn bị chấm dứt hoặc bị xóa nếu cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực hiện thỏa thuận.

Các biện pháp bảo mật chung

Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp hợp lý và phù hợp để bảo vệ tất cả Dữ liệu cá nhân được thu thập khỏi mất mát, trộm cắp, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy, có tính đến tính chất của Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý và rủi ro liên quan đến một số danh mục Dữ liệu cá nhân đặc biệt mà chúng tôi thu thập (thông tin về sức khỏe). Ngoài ra, chúng tôi sử dụng các biện pháp an toàn thông tin sau để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn:

 • Sử dụng tên giảtoken hóa một số danh mục Dữ liệu cá nhân nhất định của bạn;
 • Mã hóa Dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình truyền tải và lưu trữ;
 • Kiểm tra lỗ hổng hệ thốngkiểm tra thâm nhập;
 • Bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu;
 • Biện pháp mang tính tổ chức và pháp lý. Ví dụ như nhân viên của chúng tôi có thể truy cập Dữ liệu cá nhân của bạn ở các cấp độ khác nhau và chỉ những người chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu mới có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn và chỉ để phục vụ cho một số mục đích hạn chế cần thiết để vận hành Ứng dụng. Chúng tôi sẽ quy trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc cho nhân viên của mình đối với mọi hành vi tiết lộ, truy cập trái phép, thay đổi, phá hủy, lạm dụng Dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Tiến hành đánh giá định kỳ tác động của việc bảo vệ dữ liệu để đảm bảo Ứng dụng tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc về 'bảo mật từ thiết kế', 'bảo mật theo mặc định' và các nguyên tắc khác. Chúng tôi còn cam kết thực hiện kiểm tra bảo mật trong trường hợp sáp nhập hoặc chuyển nhượng Công ty.

Xin hiểu rằng bạn có thể giúp bảo mật thông tin của mình bằng cách chọn và bảo vệ mật khẩu của bạn một cách phù hợp, không chia sẻ mật khẩu và không để người khác sử dụng thiết bị di động của bạn. Xin hiểu rằng không có hệ thống bảo mật nào là hoàn hảo và do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của Ứng dụng và không thể đảm bảo thông tin của bạn sẽ không bị chặn lại trong quá trình truyền tải đến chúng tôi. 

Lỗ hổng bảo mật

Nếu chúng tôi phát hiện hệ thống bảo mật có lỗ hổng, chúng tôi có thể đăng thông báo hoặc nỗ lực thông báo cho bạn qua email và sẽ thực hiện các bước hợp lý để khắc phục lỗ hổng đó như được quy định trong luật hiện hành và Chính sách Quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi biết Dữ liệu cá nhân có nguy cơ rò rỉ, cùng với các hành động khác được nêu trong Mục 3 của Chính sách Quyền riêng tư (chẳng hạn như thông báo cho bạn trong một số trường hợp nhất định), chúng tôi cũng sẽ có hành động cụ thể để khắc phục lỗ hổng, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đăng xuất bạn khỏi tất cả các thiết bị, đặt lại mật khẩu (gửi cho bạn mật khẩu tạm thời để sử dụng), đồng thời thực hiện các hoạt động và hành động cần thiết hợp lý khác.

Nếu bạn muốn báo cáo một vụ việc về bảo mật có liên quan đến Ứng dụng, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ security@flo.health.

Giới hạn chung về độ tuổi. Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư của trẻ em. Ứng dụng này không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin về trẻ em dưới 13 tuổi. Ứng dụng không thu thập Dữ liệu cá nhân từ bất kỳ người nào mà Công ty thực sự biết là dưới 13 tuổi. Nếu bạn biết bất kỳ ai dưới 13 tuổi sử dụng Ứng dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@flo.health và chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để xóa thông tin đó và (hoặc) xóa tài khoản của họ. 

Quy định giới hạn về độ tuổi đối với cư dân của Liên minh châu  u. Theo yêu cầu của pháp luật, bạn phải đủ 16 tuổi mới được phép sử dụng Ứng dụng. Chúng tôi không cho phép cư dân Liên minh châu  u dưới 16 tuổi sử dụng Ứng dụng. Nếu bạn biết bất kỳ ai dưới 16 tuổi sử dụng Ứng dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@flo.health và chúng tôi sẽ tiến hành xóa thông tin đó và (hoặc) xóa tài khoản của người đó.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua email hoặc bằng cách khác (chẳng hạn như thông báo bật lên hoặc thông báo đẩy) để thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi, chương trình khuyến mại, phần thưởng và sự kiện do chúng tôi và những bên khác cung cấp, cũng như chia sẻ tin tức và thông tin mà chúng tôi nghĩ bạn sẽ quan tâm. 

Các tùy chọn hủy bỏ chấp thuận. Bạn luôn có thể từ chối nhận email bằng cách hủy đăng ký nhận tin thông qua liên kết “Hủy đăng ký” có trong email. Khi từ chối nhận những email hoặc thông báo này, bạn sẽ vẫn nhận được các email quan trọng liên quan đến dịch vụ cần thiết cho việc sử dụng Ứng dụng. Theo quy định của luật pháp hiện hành, chúng tôi có thể yêu cầu một số người dùng cung cấp ý kiến chấp thuận đối với những thông tin liên lạc này.

Xin lưu ý, chúng tôi có thể liên hệ bạn để gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi, chương trình khuyến mãi, phần thưởng và sự kiện của chúng tôi cũng như của những đơn vị khác thông qua nền tảng của bên thứ ba (chẳng hạn như mạng xã hội). Tìm hiểu thêm trong phần Xử lý để tìm kiếm người dùng mới cho Flo và giữ liên hệ với bạn. Xin lưu ý, bạn luôn có thể từ chối nhận những thông tin liên lạc này và từ chối cho phép sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@flo.health.

Công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ và Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được quản lý bởi luật pháp Hoa Kỳ. Xin lưu ý rằng luật pháp Hoa Kỳ và luật pháp của các quốc gia khác có thể không áp dụng các biện pháp bảo vệ giống như luật pháp trong khu vực tài phán của bạn.

Ngoài ra, bạn đồng ý rằng Dữ liệu cá nhân được thu thập có thể được lưu trữ và xử lý tại Canada và Hoa Kỳ, nơi Công ty thuê máy chủ hoặc ở bất kỳ quốc gia nào khác mà Công ty hoặc các bên liên kết, công ty con hoặc đại diện của Công ty có đặt cơ sở và qua việc sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý với hoạt động chuyển Dữ liệu cá nhân ra bên ngoài đất nước của bạn.

Để liên lạc với Chuyên viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi, vui lòng gửi email đến địa chỉ dpo@flo.health hoặc sử dụng thông tin liên hệ dưới đây. 

Thông tin chung

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về quyền riêng tư của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Flo Health, Inc., 541 Jefferson Ave Ste 100, Redwood City, CA 94063-1700

Email: support@flo.health hoặc dpo@flo.health

Cư dân của Liên minh châu  u, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ

Bạn có thể liên hệ với đại diện tại EU của chúng tôi tại:

DPOEU LTD, Office 902, Oval, Krinou 3, Ayios Athanasios, 4103, Limassol, Cyprus

Email: info@dpoeu.eu